Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Резолюція XVIII Всесвітнього конгресу Міжнародної конфедерації вільних профспілок (МКВП) " м. Міядзікі, Японія, грудень 2004 року"1. Конгрес визнає величезний вклад жінок у розвиток суспільства, економічне життя і справу профспілкового руху. Він висловлює жаль у зв'язку з реальним існуванням та повсюдним поширенням дискримінації щодо жінок в усіх сферах економічної і соціальної діяльності і заявляє, що МКВП повинна добиватися її ліквідації.. Міжнародна конфедерація вільних профспілок. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Резолюція 

XVIII Всесвітнього конгресу Міжнародної

конфедерації вільних профспілок (МКВП)

м. Міядзікі, Японія, грудень 2004 року

1. Конгрес визнає величезний вклад жінок у розвиток

суспільства, економічне життя і справу профспілкового руху. Він

висловлює жаль у зв'язку з реальним існуванням та повсюдним

поширенням дискримінації щодо жінок в усіх сферах економічної і

соціальної діяльності і заявляє, що МКВП повинна добиватися її

ліквідації.

2. Гендерна дискримінація очевидна в усьому світі.

Вона

стосується доступу до ресурсів, освіти, економічних можливостей,

до права політичного голосу, до влади. Ступінь участі жінок у

глобальній робочій силі сьогодні сягає 40% і продовжує зростати;

проте їм платять за працю на 30 - 60% менше, ніж чоловікам. В

основному жіноча праця використовується на ненадійних робочих

місцях, на місцях, що не вимагають високої кваліфікації. Жінки

нерідко піддаються домаганням на роботі, частіше і довше, ніж

чоловіки, страждають від безробіття. Заяви про підвищені політичні

зобов'язання, законодавчі положення на захист рівності, безумовно,

важливі. Але цих дій виявляється недостатньо для викоренення

дискримінації, особливо її прихованих форм. Окрім того, на жінках,

як і колись, лежить основна частка сімейних обов'язків.

3. Багато аспектів глобалізації негативно впливають на статус

жінок на робочому місці та в суспільстві. Глобалізація загострює

нерівність, замість того, щоб сприяти її усуненню. Самоусунення

держав від регулювання економічної діяльності, приватизація,

скорочення державних видатків на соціальне обслуговування - все це

негативно впливає на ситуацію з правами трудящих. Подібні процеси

нерідко відбуваються у контексті програм реструктуризації. Існує

загроза, що переговори з питань торгівлі послугами у рамках ГАТС

(Генеральна угода з торгівлі послугами ( 981_017 ) можуть

призвести до подальшого загострення становища. Ці процеси подвійно

дискримінаційні стосовно жінок, оскільки негативно впливають на

рівень і умови зайнятості в галузях, де широко використовується

праця жінок; вони також ведуть до скорочення надання тих видів

громадського обслуговування, від яких залежність жінок є

непропорційно великою, особливо через взяту на себе нерівну частку

сімейних обов'язків.

4. Жінки становлять майже 80% від 50-мільйонної робочої сили,

зайнятої в Особливих експортних зонах (ОЕЗ), кількість яких в

усьому світі зростає, що зумовлено намаганням урядів знизити

витрати в умовах глобальної конкуренції. ОЕЗ - це таке середовище,

у якому профспілкова діяльність або заборонена, або виявляється

практично неможливою, що сприяє поширенню експлуататорських,

небезпечних, жорстоких методів організації праці, жертвами яких

найчастіше стають жінки.

5. Жінки становлять 48% мігрантів усього світу. Надзвичайна

уразливість жінок-мігрантів - ще одна проблема, що вимагає від

МКВП невідкладних дій.

Має місце сегрегація жінок у декількох

найменш захищених і найбільш експлуатованих секторах робочої сили.

Жінки дедалі частіше стають об'єктом торгівлі з метою незаконної

зайнятості та примусової проституції.

Конгрес висловлює глибоке занепокоєння у зв'язку з поширенням

цієї форми рабства і підкреслює обов'язок МКВП приєднатися до

боротьби з подібними проявами.

6. Жінки становлять більшість серед працівників, що

знаходяться в нетипових або ненадійних умовах праці, таких як

часткова зайнятість, тимчасова або сезонна праця. Більше того,

майже половина не пов'язаної із сільським господарством жіночої

праці припадає на неформальну економіку. Це означає, що жінки

позбавлені мінімальної допомоги і захисту, передбачених

національними механізмами, змушені працювати в поганих умовах і

все більше ущемляються в основних правах. Особливо корисною для

жінок була б профспілкова діяльність з метою формалізації

неформальної праці та залучення працівників неформальної праці до

профспілок. Всі членські організації МКВП визнають, що

концентрація жінок у цій сфері є симптомом глибоко вкорінених

дискримінації і пригноблення, усуненням яких необхідно

безпосередньо займатися.

7. Конгрес вітає здійснювані протягом минулих чотирьох років

зусилля профспілок, спрямовані на те, щоб винести гендерні питання

у центр програм профспілкового руху. Такі зусилля були особливо

очевидними на регіональному та міжнародному рівнях. Зокрема, вони

включали в себе моніторинг процесу інтеграції в політику питань,

пов'язаних зі статтю, а також залучення жінок до активної участі в

питаннях економічної політики. Однак потрібно добиватися ще

більшого прогресу. Потрібно створювати умови для участі жінок у

боротьбі за вирішення гендерних питань в усіх сферах праці

глобальної економіки. Профспілки не тільки несуть відповідальність

за забезпечення гендерного паритету у своїх власних лавах,

зокрема, рівної участі чоловіків і жінок у роботі органів, які

приймають рішення і ведуть переговори, але і повинні бути очевидно

зацікавленими у цьому. Такі зусилля - в інтересах профспілок, і

профспілки мають безперервно добиватися того, щоб дискримінація,

сексуальні домагання і погане поводження з жінками не мали місця

всередині профспілкових структур.

8. Хоча рівень членства жінок у профспілках МКВП вже нині

зріс до 40%, Конгрес із жалем визнає, що повна інтеграція

гендерних питань у профспілкову політику і діяльність профспілок

залишається поки що віддаленою перспективою. Важливо визнати, що

застарілі і консервативні підходи до проблем жінок на всіх рівнях

профспілкових організацій все ще залишаються перепоною для

прогресу, і що гендерна рівність не буде досягнута без постійного

прагнення профспілок до зміни своєї культури, структур і методів.

Конгрес із задоволенням відзначає факти обрання жінок на вищі

посади у ряді організацій, однак водночас він підкреслює: саме на

керівному рівні, де лише 20% жінок, гендерний розрив є найширшим.

Тут потрібні якнайшвидші зміни.

9. Конгрес визнає, що необхідність таких змін не обмежується

лише профспілковим рухом. Потрібно розширювати участь жінок в

організаціях роботодавців, політичних партіях і парламентах.

10. Конгрес підтверджує висновки "Огляду тисячоліття" МКВП

про те, що сила і життєздатність профспілкового руху залежать від

того, чи збільшиться кількість жінок, які вступили до його лав.

Конгрес вітає прогрес у здійсненні Плану дій, прийнятого на XVII

Всесвітньому конгресі. Особливий ефект дала кампанія із залучення

жінок до профспілок "Профспілки для жінок, жінки для профспілок".

Конгрес наполегливо рекомендує членським організаціям МКВП брати

участь у цій програмі. Конгрес також вітає Висновки і Рекомендації

VIII Всесвітньої жіночої конференції (Мельбурн, лютий 2003 р.) і

оновлену "Хартію МКВП про права працюючих жінок".

Програма дій МКВП

11. Конгрес доручає МКВП і регіональним організаціям у

співпраці з партнерськими глобальними профспілками і членськими

організаціями:

а) активізувати організаційну кампанію Глобальних профспілок

"Профспілки для жінок, жінки для профспілок", виокремлюючи як

пріоритетну проблему жінок, які працюють у неформальній економіці

та Особливих експортних зонах (ОЕЗ);

б) посилити кампанію на національному, регіональному і

міжнародному рівнях за ратифікацію і виконання Конвенцій МОП N 100

( 993_002 ) (рівне винагородження за працю), N 111

( 993_161 ) (дискримінація), N 156 ( 993_010 ) (працівники з

сімейними обов'язками), N 175 ( 993_040 ) (часткова зайнятість), N

177 ( 993_327 ) (робота на дому), і N 183 ( 993_294 ) (охорона

материнства), а також за ефективні заходи у розвиток резолюції

Конференції МОП про гендерну рівність, рівну оплату праці і

охорону материнства, прийняту в червні 2004 р.;

в) підтримувати ініціативи членських організацій, що сприяють

визнанню основних прав жінок, таких як право на прийняття рішень,

які впливають на їх життя, право на свободу одруження,

репродуктивні права, а також право на освіту, грамотність,

голосування і володіння власністю;

г) вдаватися до дій у питанні рівної винагороди за працю

рівної цінності на національному, регіональному і міжнародному

рівнях, включаючи дослідження і поширення інформації про розриви в

оплаті праці, про успішні стратегії і кращі методи; навчання

членів профспілок і посадових осіб; проведення кампаній за право

на заробітну плату в розмірі прожиткового мінімуму з чітким

акцентом на працюючих жінках і рівній винагороді за працю рівної

цінності;

д) провести гендерний аудит" в МКВП і її регіональних

організаціях з наступною доповіддю Виконавчому комітету для

прийняття ним подальших рішень і заходів. Необхідно заохочувати

проведення таких перевірок у національних профспілкових центрах та

інших членських організаціях Глобальних профспілок;

е) допомогти профспілкам у розробці або перегляді планів

гендерної рівності. Ці плани мають містити реалістичні вимірні

цілі, передбачати конкретні часові рамки, включати в себе

регулярний моніторинг і механізми оцінювання результатів, при

цьому процес має характеризуватися активною участю, враховуючи

різноманітність у профспілковому русі;

ж) посилити захисно-пропагандистську роботу на національному,

регіональному і міжнародному рівнях стосовно трудових прав і прав

жінок в Особливих експортних зонах та в неформальній економіці, у

співпраці з правозахисними і жіночими організаціями, кооперативами

та іншими організаціями, які ставлять перед собою подібні цілі;

з) активно сприяти наданню жінкам більшої кількості

відповідальних постів у профспілковому русі, в апараті МОП, а

також забезпечити більше представництво жінок на Конференції МОП у

відповідності з резолюціями і рішеннями Виконавчого комітету МКВП

і Групи трудящих МОП;

і) аналізувати з точки зору проблем гендерної дискримінації

політику і діяльність установ, які займаються питаннями глобальної

економіки, зокрема, СОТ, Всесвітнього Банку та МВФ, і сприяти

обміну інформацією серед жінок, які є членами профспілок і мають

досвід регіональних і глобальних інтеграційних процесів;

к) енергійно сприяти виконанню Пекінської декларації

( 995_507 ) і Платформи дій, особливо розділу "Ф" - про жінок і

про економіку, - на національному, регіональному і глобальному

рівнях, а також добиватися ефективного внеску і участі профспілок

в конференції "Пекін + 10" (м. Нью-Йорк, березень 2005 р.).

"Бібліотечка голови профспілкового комітету",

N 5 - 6, травень - червень, 2005 р.


Публікації документа

 • Бібліотечка голови профспілкового комітету від 05.2005 — 2005 р., № 5

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міжнародна конфедерація вільних профспілок:

 1. Резолюция XVIII Всемирного конгресса МКСП "Трудящаяся молодежь за будущее"" 6 декабря 2004 года"1. Конгресс признает, что эффективное решение проблем трудящейся молодежи, а также ее полноценное участие в работе профсоюзов жизненно важны для будущего профсоюзного движения. Конгресс поручает МКСП продолжать и развивать деятельность, направленную на оказание поддержки в деле получения молодыми людьми достойной работы, качественного образования и профессионального обучения, а также организовывать профсоюзные действия в целях улучшения подбора, организации в профсоюзы и представительства молодых работников.. Міжнародна конфедерація вільних профспілок. 2004 рікк
 2. Молодежный устав Международной конфедерации свободных профсоюзов " УТВЕРЖДЕН на 110-м заседании Исполнительного совета Международной конфедерации свободных профсоюзов Брюссель, ноябрь 1996 года" А. Преамбула. Міжнародна конфедерація вільних профспілок. 1996 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -