Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

"ПРОТОКОЛ про внесення змін до Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць СНД від 13 січня 1999 року". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРОТОКОЛ

про внесення змін до Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць СНД від 13 січня 1999 року

Дата підписання:

30.05.2012

Дата затвердження Україною:

01.08.2013

Дата набрання чинності для України:

25.09.2013

{Протокол затверджено Постановою КМ № 526 від 01.08.2013}

Офіційний переклад

Уряди держав - учасниць Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць СНД від 13 січня 1999 року (далі - Угода), які надалі іменуються Сторонами,

з метою уточнення положень Угоди

домовились про таке:

Стаття 1

Внести до Угоди такі зміни:

1. В пункті 1 статті 4 слова "Міждержавного комітету з науково-технологічного розвитку (далі - МК НТР)" замінити словами "Міждержавної ради зі співробітництва в науково-технічній та інноваційній сферах (далі - МР НТІ)" і слова "Міждержавним економічним комітетом Економічного союзу (далі - МЕК)" - словами "Економічною радою СНД".

2. В пункті 2 статті 4 замінити абревіатуру "МЕК" на слова "Економічна рада СНД".

3. В пункті 3 статті 4 абревіатуру "МК НТР" замінити на абревіатуру "МР НТІ".

4. В статті 9 слова "і набирають чинності в порядку, передбаченому статтею 11 Угоди" виключити.

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Учинено в місті Ашгабат 30 травня 2012 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цей Протокол, його засвідчену копію.

За Уряд

Азербайджанської Республіки

За Уряд

Російської Федерації

(Підпис із застереженням)

(Підпис)

За Уряд

Республіки Вірменія

За Уряд

Республіки Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Уряд

Республіки Білорусь

За Уряд

Туркменістану

(Підпис)

-

За Уряд

Республіки Казахстан

За Уряд

Республіки Узбекистан

(Підпис)

-

За Уряд

Киргизької Республіки

За Уряд

України

(Підпис)

(Підпис)

За Уряд

Республіки Молдова

(Підпис)


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Азербайджанської Республіки до Протоколу від 30 травня 2012 року про внесення змін до Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць СНД від 13 січня 1999 року

Азербайджанська Республіка не є учасницею Міждержавної ради зі співробітництва в науково-технічній та інноваційній сферах.

Перший заступник

Прем'єр-міністра

Азербайджанської Республіки

(Підпис)

Ягуб ЕЮБОВ


ЗАЯВА

Республіки Вірменія

стосовно пункту 4 статті 1 проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць СНД від 13 січня 1999 року

Республіка Вірменія виходить з того розуміння, що згодом Протоколи про зміни та доповнення до Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць СНД від 13 січня 1999 року, будуть набирати чинності для Республіки Вірменія лише після виконання необхідних для набрання ними чинності внутрішньодержавних процедур, передбачених національним законодавством Республіки Вірменія.

Прем'єр-міністр

Республіки Вірменія

(Підпис)

Тигран САРКІСЯН


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.11.2013 — 2013 р., № 86, стор.
  139, стаття 3197, код акта 69707/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Співдружність незалежних держав (СНД):

 1. "УГОДА про координацію міждержавних відносин держав - учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях". Співдружність незалежних держав (СНД). 2013 рікк
 2. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року". Співдружність незалежних держав (СНД). 2013 рікк
 3. "ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в Порядок заключения договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по Плану НИОКР, утверждаемому Советом по железнодорожному транспорту". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ о взаимодействии таможенных органов государств - участников Содружества Независимых Государств при осуществлении пост-таможенного контроля". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 5. "КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-1/3-11 Экономического суда Содружества Независимых Государств о толковании пунктов 1 и 3 статьи 3 Договора о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ от 25 мая 2006 года, статьи 4, части пятой статьи 9, части четвертой статьи 10, части первой статьи 11, пунктов 1 и 3 статьи 12 Устава Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, утвержденного Договором от 25 мая 2006 года, пунктов 1 и 3 Решения Совета глав правительств СНГ о финансовом обеспечении деятельности органов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и предельной численности его Исполнительной дирекции от 25 мая 2007 года (с изменениями от 14 ноября 2008 года)". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 6. "СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств-участников Содружества Независимых Государств на территории Российской Федерации". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 7. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 01-1/2-09 Экономического Суда Содружества Независимых Государств". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 8. "НОТА N 3/172 Исполнительного Комитета Содружества Независимых Государств". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 9. "УГОДА про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 10. "РЕШЕНИЕ Экономического совета Содружества Независимых Государств о внесении изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 11. "РЕШЕНИЕ Совета министров иностранных дел государств-членов Содружества о Межгосударственной программе "Культурные столицы Содружества"". Співдружність незалежних держав (СНД). 2012 рікк
 12. Соглашение о создании информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств-участников СНГ в форме распределенной информационной системы и портала СНГ "Информация для инновационной деятельности государств-участников СНГ"" (Минск, 19 мая 2011 года)"Правительства государств-участников настоящего Соглашения, далее именуемые Сторонами,. Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 13. Решение о придании государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования ""Российская государственная академия интеллектуальной собственности"статуса базовой организации государств-участников Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности" (Минск, 19 мая 2011 года). Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 14. Решение о Рамочной программе сотрудничества государств-участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на период до 2020 года "СОТРУДНИЧЕСТВО "АТОМ-СНГ"" (Минск, 19 мая 2011 года)"Совет глав правительств Содружества Независимых Государств. Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 15. Соглашение о создании Совета по сотрудничеству "в области фундаментальной науки государств-участников Содружества Независимых Государств" (Минск, 19 мая 2011 года). Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 16. "МОДЕЛЬНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОДЕКС для государств-участников СНГ". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 17. "МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН о специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 18. Модельный кодекс о судоустройстве и статусе судей для государств-участников СНГ " Принят на тридцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление N 36-12 от 16 мая 2011 года)" Раздел I. Задачи и принципы деятельности судебной системы. Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 19. "МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН о дистанционном обучении в государствах-участниках СНГ". Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
 20. Модельный закон о начальном и среднем профессиональном образовании " Принят на тридцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление N 36-5 от 16 мая 2011 года)"Настоящий Модельный закон регулирует функционирование и развитие начального и среднего профессионального образования в современных условиях и в перспективе развития основ рыночной экономики и демократических процессов в обществе и государстве на территории СНГ. (Содержание статей Закона может быть предметом согласования между всеми государствами-участниками СНГ с целью совершенствования правового обеспечения функционирования и развития начального и среднего профессионального образования, формирования общего образовательного пространства СНГ.). Співдружність незалежних держав (СНД). 2011 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -