Завантажити Меморандум про взаєморозуміння стосовно розвитку морських магістралей регіону Організації Чорноморського Економічного Співробітництва " Статус Меморандуму див. ( 969_008 )" { Меморандум затверджено Постановою КМ N 1391 ( 1391-2007-п ) від 05.12.2007 }

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Стаття 1
Стаття 2
Стаття 3
Стаття 4
Стаття 5
Публікації документа

Завантажити інші законодавчі акти Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС):

  1. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Статус Меморандума о взаимопонимании по развитию морских магистралей в регионе государств-членов Черноморского Экономического Сотрудничества (Белград, 19 апреля 2007 года) ( 969_002 ) " (по состоянию на 19 апреля 2011 года)" (неофициальный перевод) - 2011 год
  2. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Статус Дополнительного протокола о привилегиях и иммунитетах Организации Черноморского экономического сотрудничества (Тбилиси, 30 апреля 1999 года) ( 998_026 ) " (по состоянию на 1 января 2011 года)" (неофициальный перевод) - 2011 год
  3. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Додатковий протокол про боротьбу з тероризмом до Угоди між урядами держав-учасниць Чорноморського "Економічного Співробітництва про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою"{ Протокол затверджено Постановою КМ N 1091 ( 1091-2008-п ) від 17.12.2008 } - 2004 год
  4. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Декларація Ялтинської зустрічі на вищому рівні "1. Мы, главы государств и правительств государств - участников Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), провели 5 июня 1998 г. в Ялте встречу с целью оценки прогресса ЧЭС с момента его создания в соответствии со Стамбульской декларацией от 25 июня 1992 г. и определения будущего направления его развития. Все мы убеждены в том, что значительный прогресс, достигнутый в нашем многостороннем экономическом сотрудничестве, содействует снижению напряженности в регионе, укреплению мира, стабильности и безопасности на благо наших народов и что пришло время укрепить международную правосубъектность ЧЭС. С этой целью мы подписали Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества ( 998_009 ), в результате чего существующий межправительственный механизм превращается в полноформатную региональную экономическую организацию."2. Мы разделяем общее мнение о том, что в XXI веке роль Черноморского региона как с точки зрения мировой политики, так и с точки зрения глобальной экономики существенно возрастет благодаря его стратегическому расположению и значительному экономическому потенциалу. ЧЭС должен адаптироваться к миру глобального переходного процесса и стремительных перемен, охватывая новые области сотрудничества и углубляя его в уже существующих областях. Все это требует разработки новой экономической программы ЧЭС на будущее для решения задач эпохи глобализации и информационного сообщества, стимулирования экономического роста и технического обновления, создания рабочих мест и наращивания взаимодополняемых усилий наших стран. - 1998 год
  5. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). Декларація про створення Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва " Стамбул, 26 лютого 1993 року"Голови парламентів Албанії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Румунії, Російської Федерації, Туреччини і України, зібравшись у Стамбулі 25-26 лютого 1993 року, - 1993 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -