<<

Декларація про створення Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва " Стамбул, 26 лютого 1993 року"Голови парламентів Албанії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Румунії, Російської Федерації, Туреччини і України, зібравшись у Стамбулі 25-26 лютого 1993 року,. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 1993

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Декларація 

про створення Парламентської Асамблеї

Чорноморського Економічного Співробітництва

Стамбул, 26 лютого 1993 року

Голови парламентів Албанії, Азербайджану, Вірменії, Грузії,

Молдови, Румунії, Російської Федерації, Туреччини і України,

зібравшись у Стамбулі 25-26 лютого 1993 року,

беручи до уваги глибокі і швидкі зміни, що відбуваються в

регіоні ЧЕС і в Європі в цілому, вільні від тягара минулого;

визначаючи, що настав час здійснення надій і сподівань наших

народів, до яких вони прагнули десятиріччями, а також рішучу

відданість плюралістичній демократії, яка базується на основних

правах і свободах людини, процвітанні шляхом вільної економіки і

соціальної справедливості;

підтверджуючи свою рішучість використати будь-які можливості

розширення і розвитку співробітництва між їх країнами в різних

галузях і на різних рівнях;

з метою:

- створення правової основи для здійснення цілей і принципів

поваги до прав людини, верховенства права і демократичних

цінностей, що містяться в Декларації, підписаній

25 червня 1992 року главами держав і урядів країн Чорноморського

Економічного Співробітництва, а також у Босфорській Заяві,

опублікованій тоді ж,

- сприяння і внесення вкладу у здійснення цих принципів і

цілей,

- забезпечення доведення через парламенти до народів

країн-учасниць принципів і цілей ЧЕС, а також демократичного

схвалення народами і їх підтримки цих принципів і цілей, беручи до

уваги важливу роль, яку відіграватимуть парламенти і парламентарії

в процесі ЧЕС,

- розвитку дружніх відносин і співробітництва між

парламентами і парламентаріями країн ЧЕС та забезпечення таким

чином подальшого зміцнення атмосфери довіри і добросусідства між

їх народами,

- сприяння взаємодії країн ЧЕС в інших міжнародних

організаціях, членами яких вони є,

погодились про створення Парламентської Асамблеї, що

складається з парламентаріїв країн ЧЕС і іменується Парламентською

Асамблеєю Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС).

Голови парламентів згаданих вище країн ЧЕС ухвалили проект

Регламенту ПАЧЕС, а також вважають за можливе подати його на

затвердження першої сесії ПАЧЕС.

Вирішено провести першу сесію ПАЧЕС у другій половині червня

1993 року в Стамбулі.

ДЕКЛАРАЦІЮ ПІДПИСАЛИ

За Албанію

Петер АРБНОРІ голова народного меджлісу

За Азербайджан

Іса КАНБЕРОВ голова народного парламенту

За Вірменію

Бабкен АРАРКТСЯН голова парламенту

За Грузію

Вахтанг ГОГУАДЗЕ заступник голови парламенту

За Молдову

Петру ЛУЧИНСЬКИЙ голова парламенту

За Румунію

Андріан НАСТАСЕ голова парламенту

За Російську Федерацію

Микола Тимофійович РЯБОВ заступник голови Верховної Ради

Російської Федерації

За Туреччину

Хюса Меттін ДЖИНДОРУК голова парламенту

За Україну

Іван Степанович ПЛЮЩ Голова Верховної Ради України

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС):

 1. Статус Меморандума о взаимопонимании по развитию морских магистралей в регионе государств-членов Черноморского Экономического Сотрудничества (Белград, 19 апреля 2007 года) ( 969_002 ) " (по состоянию на 19 апреля 2011 года)" (неофициальный перевод). Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 2011 рікк
 2. Статус Дополнительного протокола о привилегиях и иммунитетах Организации Черноморского экономического сотрудничества (Тбилиси, 30 апреля 1999 года) ( 998_026 ) " (по состоянию на 1 января 2011 года)" (неофициальный перевод). Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 2011 рікк
 3. Меморандум про взаєморозуміння стосовно розвитку морських магістралей регіону Організації Чорноморського Економічного Співробітництва " Статус Меморандуму див. ( 969_008 )" { Меморандум затверджено Постановою КМ N 1391 ( 1391-2007-п ) від 05.12.2007 }. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 2007 рікк
 4. Додатковий протокол про боротьбу з тероризмом до Угоди між урядами держав-учасниць Чорноморського "Економічного Співробітництва про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою"{ Протокол затверджено Постановою КМ N 1091 ( 1091-2008-п ) від 17.12.2008 }. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 2004 рікк
 5. Декларація Ялтинської зустрічі на вищому рівні "1. Мы, главы государств и правительств государств - участников Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), провели 5 июня 1998 г. в Ялте встречу с целью оценки прогресса ЧЭС с момента его создания в соответствии со Стамбульской декларацией от 25 июня 1992 г. и определения будущего направления его развития. Все мы убеждены в том, что значительный прогресс, достигнутый в нашем многостороннем экономическом сотрудничестве, содействует снижению напряженности в регионе, укреплению мира, стабильности и безопасности на благо наших народов и что пришло время укрепить международную правосубъектность ЧЭС. С этой целью мы подписали Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества ( 998_009 ), в результате чего существующий межправительственный механизм превращается в полноформатную региональную экономическую организацию."2. Мы разделяем общее мнение о том, что в XXI веке роль Черноморского региона как с точки зрения мировой политики, так и с точки зрения глобальной экономики существенно возрастет благодаря его стратегическому расположению и значительному экономическому потенциалу. ЧЭС должен адаптироваться к миру глобального переходного процесса и стремительных перемен, охватывая новые области сотрудничества и углубляя его в уже существующих областях. Все это требует разработки новой экономической программы ЧЭС на будущее для решения задач эпохи глобализации и информационного сообщества, стимулирования экономического роста и технического обновления, создания рабочих мест и наращивания взаимодополняемых усилий наших стран.. Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС). 1998 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -