<<
>>

Стаття 6

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Інформація, яку мають надавати багатогалузеві холдингові компанії та їх дочірні компанії

1. В очікуванні подальшої координації методів консолідації, у випадках, коли головною компанією однієї або кількох кредитних установ є багатогалузева холдингова компанія, Держави-Члени повинні створити такі умови, за яких компетентні органи, які видають дозвіл кредитним установам та здійснюють нагляд за ними, могли б безпосередньо або через кредитні установи - дочірні компанії звертатися до багатогалузевої холдингової компанії та її дочірніх компаній з вимогою надання будь-якої інформації, яка може мати значення для виконання завдань нагляду за кредитними установами - дочірніми компаніями.

2.

Держави-Члени повинні забезпечити умови, за яких їх компетентні органи або іноземні інспектори могли б безпосередньо на місці перевіряти інформацію, що вони її отримали від багатогалузевих холдингових компаній та їх дочірніх компаній. Якщо багатогалузева холдингова компанія або одна з її дочірніх компаній є страховою компанією, також може застосовуватися процедура, що її визначено у Статті 7(4). Якщо багатогалузева холдингова компанія або одна з її дочірніх компаній розташована не в тій Державі-Члені, де розташований кредитний установа, перевірка інформації на місці може здійснюватися згідно з процедурою, що її визначено у Статті 7(7).

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/30/ЄЕС "Про нагляд за кредитними установами на консолідованій основі"" Люксембург, 6 квітня 1992 року"( Щодо втрати чинності Директиви див. Директиву 2000/12/ЄС ( 994_277 ) від 20.03.2000 ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 6