<<
>>

Директива Ради 92/30/ЄЕС "Про нагляд за кредитними установами на консолідованій основі"" Люксембург, 6 квітня 1992 року"( Щодо втрати чинності Директиви див. Директиву 2000/12/ЄС ( 994_277 ) від 20.03.2000 ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради 92/30/ЄЕС "Про нагляд за кредитними установами на консолідованій основі" Люксембург, 6 квітня 1992 року ( Щодо втрати чинності Директиви див. Директиву 2000/12/ЄС ( 994_277 ) від 20.03.2000 ) Неофіційний переклад Рада Європейського Співтовариства, Зважаючи на Договір про створення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ), зокрема на перше та третє речення Статті 57 (2) цього Договору, Зважаючи на пропозицію Комісії, у співробітництві з Європейським Парламентом (1), Зважаючи на думку Економічного та Соціального Комітету (2),_______________ (1) OJ no C 326, 16.12.91, p.106, and OJ no C 94, 13.04.92. (2) OJ no C 102, 18.04.91, p. 19. Беручи до уваги той факт, що Директива Ради 83/350/ЄЕС про нагляд за кредитними установами на консолідованій основі (3) створила необхідну основу для запровадження нагляду за кредитними установами на консолідованій основі; також, що тепер, після перенесення цієї Директиви у національне законодавство Держав-Членів, принцип нагляду на консолідованій основі застосовується на всій території Співтовариства;_______________ (3) OJ no L 193, 18.07.83, p.18 Беручи до уваги той факт, що нагляд може бути ефективним лише за умови його застосування до усіх банківських груп, у тому числі тих, головні компанії яких не є кредитними установами; також, що компетентні органи повинні мати у своєму розпорядженні юридичні інструменти, необхідні для здійснення такого нагляду; Беручи до уваги той факт, що, у випадку з багатогалузевими об'єднаннями, де головна компанія контролює щонайменше одну кредитну установу - дочірню компанію, компетентні органи повинні бути в стані оцінити фінансовий стан кредитної установи у такій групі; також, що, в очікуванні подальшої координації, Держави-Члени можуть визначити відповідні методи консолідації з метою виконання цієї Директиви; Беручи до уваги те, що компетентні органи повинні принаймні мати засоби одержання від усіх компаній групи інформації, що є необхідною для виконання органами їх функцій; також, що органи нагляду за різними фінансовими секторами повинні співробітничати у справах, пов'язаних з групами компаній, які здійснюють багатопрофільну фінансову діяльність; Беручи до уваги те, що особливо корисними можуть бути правила, які обмежують ризики, що ними кредитна установа обтяжує багатогалузеву холдингову компанію, дочірньою компанією якої вона є, а також ризики, що ними вона обтяжує інші дочірні компанії цієї багатогалузевої холдингової компанії; проте, бажаним є упорядковане урегулювання цього питання на основі майбутньої Директиви про обмеження великих вкладень; Беручи до уваги те, що Держави-Члени можуть також відмовити у банківський ліцензії або скасувати таку ліцензію, коли йдеться про певні структури групи, які вважаються за невідповідні до банківської діяльності, зокрема тому, що такі структури не підлягають ефективному нагляду; Беручи до уваги той факт, що у цій сфері компетентні органи мають повноваження, що про них йдеться у Статті 8 (1) (C) Директиви Першої Ради (77/780/ЄЕС) від 12-го грудня 1977 р. про координацію законів, правил та адміністративних постанов про діяльність кредитних установ ( 994_297 ) (4) та в Статтях 5 і 11 Директиви Другої Ради (89/646/ЄЕС) від 15-го грудня 1989 р. про координацію законів, правил та адміністративних постанов про діяльність кредитних установ ( 994_353 ) (5), які надають їм можливість забезпечити розумне і розважливе управління кредитними установами;_______________ (4) OJ no L 322, 17.12.77, p. 30 Директива нарешті виправлена Директивою 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) (OJ no L 386, 30.12.89, p.1). (5) OJ no L 386, 30.12.89, p. 1. Беручи до уваги той факт, що Держави-Члени можуть також застосовувати відповідну техніку нагляду за групами, до складу яких входять не охоплені цією Директивою структури; також, що, у разі розповсюдження таких структур, цю Директиву може бути розширено з метою включення до неї цих структур; Беручи до уваги те, що нагляд на консолідованій основі повинен поширюватися на усі види діяльності, що їх визначено у Додатку до Директиви 89/646/ЄЕС ( 994_297 ); також, що усі компанії, які є активно залучені до цих видів діяльності, повинні з цього приводу підлягати нагляду на консолідованій основі; також, що визначення фінансової установи, що його містить Директива 83/350/ЄЕС, має бути розширене з метою включення до нього цих видів діяльності; Беручи до уваги той факт, що за умов консолідації фінансових установ, які переважно здійснюють ризиковану з точки зору ринку діяльність і підлягають окремим правилам нагляду, є можливою координація методів консолідованого нагляду за ринковими ризиками на основі гармонізації Співтовариством капітальної адекватності інвестиційних фірм та кредитних установ, щодо якої Комісія висунула пропозицію про Директиву; Беручи до уваги той факт, що така гармонізація передбачає, між іншим, виконання певних умов при компенсації протилежних позицій у групі та тоді, коли ці фінансові установи підлягають спеціальним правилам нагляду за їх фінансовою стабільністю; Беручи до уваги те, що до набрання чинності майбутньою Директивою про капітальну адекватність у справі покриття ринкових ризиків компетентні органи повинні включати до консолідованого нагляду ті фінансові установи, які здійснюють переважно ризиковану з точку зору ринку діяльність, згідно з методами, що їх визначили ці органи у світлі специфічної природи конкретного ризику; Беручи до уваги той факт, що тепер, після ухвалення Директиви Ради 85/635/ЄЕС від 8-го грудня 1986 р. про річну звітність та зведену звітність банків та інших фінансових установ ( 994_270 ) (6), яка, разом з сьомою Директивою Ради (89/349/ЄЕС) від 13-го червня 1983 р. про зведену звітність (7), визначила правила консолідації, що їх можна застосовувати до зведеної звітності кредитних установ, стало можливим точніше визначення методів, які мають застосовуватися для розважливого нагляду на консолідованій основі;_______________ (6) OJ no L 372, 31.12.86, p. 1. (7) OJ no L 193, 18.07.83, p. 1. Директива нарешті виправлена Директивою 90/605/ЄЕС (OJ no L 317, 16.11.90, p. 60). Беручи до уваги той факт, що дана Директива повністю відповідає завданням, що їх було визначено у Європейському Законі про Об'єднання; Беручи до уваги те, що ця Директива забезпечить, зокрема, однакове застосування на усієї території Співтовариства правил розважливості, визначених іншим законодавством Співтовариства, що їх необхідно додержуватися на консолідованій основі; також, що ця Директива є необхідною, зокрема, для правильного застосування Директиви Ради 89/299/ЄЕС ( 994_450 ) від 17-го квітня 1989 р. про власні фонди кредитних установ (8);_______________ (8) OJ no L 124, 05.05.89, p. 16. Беручи до уваги те, що нагляд за кредитними установами на консолідованій основі повинен бути спрямований, зокрема, на захист вкладників даних установ та на забезпечення стабільності фінансової системи; також є бажаним укладення угоди, на основі взаємності, між Співтовариством та третіми країнами з метою поширення практичного застосування консолідованого нагляду на якомога більший географічний регіон; Беручи до уваги те, що Директива 83/350/ЄЕС потребує таких великих змін, що її є доцільно повністю замінити даною Директивою, ухвалила цю Директиву:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк