<<
>>

Стаття 8

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Треті країни

1. Комісія, у відповідь на вимогу Держави-Члена або з власної ініціативи, може подавати на розгляд Ради пропозиції щодо переговорів про укладення угод з третьою країною або країнами про способи здійснення нагляду на консолідованій основі за:

- кредитними установами, головні компанії яких розташували свої головні офіси у третій країні, та

- розташованими у третіх країнах кредитними установами, головні компанії яких - кредитні установи або фінансові холдингові компанії - розташували свої головні офіси на території Товариства.

2.

Угоди, що про них йдеться у параграфі 1, повинні, зокрема, забезпечити:

- надання компетентним органам Держав-Членів інформації, яка є необхідною для нагляду, на основі їх консолідованого фінансового стану, за розташованими на території Співтовариства кредитними установами або фінансовими холдинговими компаніями, які мають за межами Співтовариства дочірні компанії - кредитні установи або фінансові установи, або мають участь у таких установах;

- надання компетентним органам третіх країн інформації, яка є необхідною для нагляду за головними компаніями, які розташували свої головні офіси на території цих країн, а свої дочірні компанії - кредитні установи або фінансові установи - на території однієї або кількох Держав-Членів, або мають участь у таких установах.

3. Комісія та консультативний комітет, що його було створено згідно зі Статтею 11 Директиви 77/780/ЄЕС ( 994_297 ), повинні вивчати результати та наслідки переговорів, що про них йдеться у параграфі 1.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/30/ЄЕС "Про нагляд за кредитними установами на консолідованій основі"" Люксембург, 6 квітня 1992 року"( Щодо втрати чинності Директиви див. Директиву 2000/12/ЄС ( 994_277 ) від 20.03.2000 ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 8