<<
>>

Стаття 4

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Для цілей цієї Директиви застосовуються нижченаведені визначення:

(a) термін "уповноважений управляючий складом" означає фізичну чи юридичну особу, уповноважену компетентними органами держави-члена для виробництва, обробки, збереження, отримання та видачі товарів, що підлягають акцизному збору, у ході здійснення своєї діяльності, при цьому акцизний збір призупиняється для складських операцій,

(b) термін "податковий склад" означає місце, де товари, які підлягають акцизному збору, виробляються, оброблюються, зберігаються, утримуються та видаються згідно з домовленостями про призупинення податку уповноваженим управляючим складом у ході здійснення його діяльності відповідно до певних умов, встановлених компетентними органами держави-члена, на території якої розташовано цей склад;

(c) термін "домовленість про призупинення" означає спеціальну податкову домовленість, що поширюється на виробництво, обробку, зберігання та рух товарів, при яких дія акцизного збору призупиняється;

(d) термін "зареєстрований торгівець" (трейдер) означає фізичну чи юридичну особу, що не має офіційного статусу управляючого складом, але має офіційний дозвіл від компетентних органів держави-члена на отримання товарів, які підлягають акцизному збору іншої держави-члена, в межах домовленості про призупинення у ході здійснення її діяльності. Такий тип торгівця не може ні зберігати, ані випускати такі товари в межах домовленостей про податкове призупинення;

(e) термін "незареєстрований торгівець" (трейдер) означає фізичну або юридичну особу, яка не має офіційного статусу управляючого складом, але має право у ході своєї діяльності час від часу отримувати товари, які підлягають акцизному збору, з іншої держави-члена в межах домовленості про податкове призупинення.

Такий тип торгівця не може ні зберігати, ані поставляти товари, які підпадають під домовленості про податкове призупинення. Незареєстрований торговець повинен гарантувати сплату акцизного збору податковим органам відповідної держави-члена до поставки товарів.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4