<<
>>

111. В той час, як Стаття 85.11 вимагає від кожної ДВК підготувати звітні документи із зазначенням кількості бюлетенів, виданих членами ДВК, відповідальними за голосування за місцем перебування, та імен цих членів, немає жодної вказівки щодо кількості бюлетенів, що мають бути видані. Такі вказівки мають бути надані. В ідеалі, ця кількість має охоплювати всіх виборців, зареєстрованих у відповідному "витягу із списку виборців", а також невелику визначену кількість з

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

112. Система голосування за місцем перебування, створена з необхідними заходами безпеки, дозволяє виконувати зобов'язання в рамках Конвенції ООН з гарантування прав осіб з обмеженими можливостями(19).

---------------

(19) Конвенцію було підписано Україною 24 вересня 2008 року, дивіться статтю 29.A.i.

113. Під час останнього засідання дільничної виборчої комісії, яке розпочинається після завершення голосування, до початку підрахунку голосів розглядаються всі скарги, отримані під час процесу волевиявлення.

114.

Процедури, описані в статтях 87, 88 та 89, що стосуються обробки виборчих списків, дій з невикористаними виборчими бюлетенями, відкривання виборчих урн й безпосереднього підрахунку бюлетенів відповідно, є широко визначеними та такими, що мають владнати будь-які непередбачувані ситуації. Однак, деякі положення є досить складними, заплутаними та важкими для розуміння членами виборчих комісій та громадськості.

115. В статті 90 деталізується інформація, що має бути включена до протоколів дільничної виборчої комісії, установлена форма яких має бути затверджена ЦВК. Є 14 окремих інформаційних позицій, які мають бути включені до протоколу дільничної виборчої комісії та 17 - до протоколу окружної виборчої комісії. Необхідно гарантувати, щоб члени дільничних та окружних виборчих комісій пройшли належне навчання, яке дозволить їм в повній мірі розуміти техніку заповнення протоколів.

116. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на своїй виборчій дільниці недійсним в разі існування порушень вимог цього закону, що робить неможливим встановити волевиявлення виборців, а таких трьох окремих підстав (Стаття 91). Всі ці три підстави містять мінімальний показник порушень, які мають виникнути для вступу цього положення в силу: виявлення фактів незаконного голосування в кількості, що перевищує 10% від кількості голосів; знищення або пошкодження виборчих урн, що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість таких перевищує 20% від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені; виявлення у виборчих урнах бюлетенів для голосування в кількості, що перевищує більш як на 10% кількість виборців, які отримали відповідні бюлетені. Важко знайти виправдання таким вибірковим стандартам неприпустимих порушень. Вони встановлюють прийнятний рівень шахрайства, що є несумісним з проведенням чесних виборів. Принциповим є те, що результати виборів мають бути визнані недійсними, якщо рівень шахрайства або ж посадових злочинів був такий, що волевиявлення виборців не може бути встановленим(20). ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська комісія рекомендують переглянути ці положення та зробити можливим анулювання результатів виборів на всіх рівнях, де порушення можуть вплинути на їх результат.

---------------

(20) Кодекс належної практики у виборчих справах, CDL-AD(2002)023-rev.), 11.3.3.e рекомендує, щоб "орган, який апелює, мав повноваження для анулювання виборів в разі, якщо порушення могли вплинути на результат".

117. Центральна виборча комісія встановлює результати виборів в загальнодержавному та одномандатних округах не пізніше, ніж на десятий день після безпосереднього проведення виборів. Зміст протоколів ЦВК повинен бути опублікований на веб-сайті Комісії. Це має суттєво посилити прозорість та довіру громадськості до виборчого процесу. Це також відповідатиме пункту 7.4 Копенгагенського документа ОБСЄ ( 994_082 ) (21).

---------------

(21) Країни-учасниці гарантуватимуть, що бюлетені "підраховані й оприлюднені чесно з опублікуванням офіційних результатів.".

<< | >>
Законодавчий акт: Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України"" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)" Страсбург, 17 жовтня 2011 року. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

111. В той час, як Стаття 85.11 вимагає від кожної ДВК підготувати звітні документи із зазначенням кількості бюлетенів, виданих членами ДВК, відповідальними за голосування за місцем перебування, та імен цих членів, немає жодної вказівки щодо кількості бюлетенів, що мають бути видані. Такі вказівки мають бути надані. В ідеалі, ця кількість має охоплювати всіх виборців, зареєстрованих у відповідному "витягу із списку виборців", а також невелику визначену кількість з