<<
>>

Стаття 3

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Зобов'язання щодо громадського обслуговування та захист прав споживача

1. Держави-члени забезпечують, в рамках їх інституційної організації та із дотриманням принципу субсидіарності, щоб, зберігаючи чинність положень пункту 2, регулювання діяльності газових підприємств здійснювалося у відповідності з принципами даної Директиви і мало на меті створення конкурентного, надійного та зберігаючого довкілля ринку природного газу, без дискримінації підприємств в частині їх прав або обов'язків.

2.

В повній мірі беручи до уваги відповідні положення Угоди ( 994_017 ), зокрема її Статті 86, держави-члени можуть покладати на підприємства, що працюють у газовій галузі, виходячи з загальних економічних інтересів, зобов'язання громадського обслуговування, які можуть стосуватися надійності, в тому числі надійності постачання, регулярності, якості та ціни поставок газу і захисту довкілля, в тому числі енергетичної віддачі та охорони клімату. Такі зобов'язання повинні бути чітко визначеними, прозорими, недискримінаційними, та такими, що піддаються перевірці; вони повинні гарантувати рівний доступ для всіх газових компаній Європейського Союзу (ЄС) до національних споживачів. Стосовно надійності газопостачання, енергетичної ефективності/управління попитом та з метою виконання цілей охорони довкілля, як зазначено в цьому параграфі, держави-члени можуть запроваджувати механізм довгострокового планування, враховуючи можливе бажання третіх сторін отримати доступ до системи.

3. Держави-члени вживають відповідних заходів для захисту кінцевих споживачів та забезпечення на високому рівні захист споживачів і, зокрема, гарантуватимуть адекватні запобіжні заходи для захисту уразливих споживачів, в тому числі відповідні заходи для допомоги у недопущенні їх відключення.

В цьому контексті вони можуть вживати відповідні заходи для захисту споживачів у віддалених районах, які підключені до газової системи. Держави-члени можуть у виняткових випадках призначати постачальника для споживачів, які підключені до газової мережі. Вони забезпечують на високому рівні захист споживачів, зокрема, щодо прозорості стосовно загальних контрактних положень та умов, загальної інформації та механізмів врегулювання спорів. Держави-члени гарантуватимуть, що кваліфікований споживач зможе ефективно перейти до нового постачальника газу. Що стосується принаймні побутових споживачів, ці заходи включатимуть ті, що наведені у Додатку А.

4. Держави-члени запроваджують відповідні заходи для реалізації цілей соціальної та економічної єдності, захисту довкілля, яке може включати боротьбу із змінами клімату, та надійність газопостачання. Такі заходи можуть включати, зокрема, забезпечення адекватних економічних стимулів, використання, де доцільно, всіх існуючих національних засобів та засобів в межах Співтовариства для підтримки та спорудження необхідної інфраструктури мережі, в тому числі з'єднувальних потужностей.

5. Держави-члени можуть прийняти рішення не застосовувати положення Статті 4 в частині розподілу газу за умови, що застосування цих положень може перешкодити, в силу закону або фактично, виконанню зобов'язань, накладених на підприємства природного газу в загальних економічних інтересах, і за умови, що розвиток торгівлі не постраждає настільки, що це суперечитиме інтересам Співтовариства. Інтереси Співтовариства, поміж іншим, передбачають можливість конкуренції на ринку обслуговування кваліфікованих споживачів відповідно до положень цієї Директиви та Статті 86 Угоди ( 994_017 ).

6. Держави-члени після впровадження цієї Директиви інформують Комісію стосовно всіх заходів, вжитих для виконання зобов'язань громадського обслуговування, в тому числі захист споживачів та довкілля, та їх можливого впливу на національну та міжнародну конкуренцію, незалежно від того, чи вимагають такі заходи часткової відміни положень цієї Директиви. Вони надалі повідомляють Комісію раз на два роки стосовно будь-яких змін подібних заходів, незалежно від того, чи вимагають вони часткової відміни цієї Директиви.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3