<<
>>

Стаття 26. Узгодження з іншими міжнародними документами

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Ця Конвенція повинна тлумачитися таким чином, щоб це тлумачення якомога більше відповідало чинним угодам, що стосуються Договірних Держав, незалежно від того, чи вони були укладені до чи після набуття чинності цією Конвенцією.

2.

Ця Конвенція не повинна впливати на застосування Договірною Державою угоди, незалежно від того, чи її було укладено до чи після набуття чинності цією Конвенцією, у випадках, коли жодна із сторін не є резидентом Договірної Держави, яка не є Стороною угоди.

3. Ця Конвенція не повинна впливати на застосування Договірною Державою угоди, незалежно від того, чи її було укладено до чи після набуття чинності цією Конвенцією по відношенню до Договірної Держави, якщо застосування цієї Конвенції є несумісним із зобов'язаннями Договірної Держави по відношенню до будь-якої Недоговірної Держави. Цей параграф також застосовується до угод, які змінюють чи замінюють угоду, укладену до набуття чинності цією Конвенцією по відношенню до цієї Договірної Держави, за винятком випадків, коли в результаті такої зміни чи заміни виникають нові невідповідності цій Конвенції.

4. Ця Конвенція не повинна впливати на застосування Договірною Державою угоди, незалежно від того, чи її було укладено до чи після набуття чинності цією Конвенцією, в цілях визнання чи виконання судового рішення, винесеного судом Договірної Держави, яка також є Стороною цієї угоди. Проте, судове рішення не повинно визнаватися або виконуватися до меншої міри, ніж за цією Конвенцією.

5. Ця Конвенція не повинна впливати на застосування Договірною Державою угоди, яка (по відношенню до окремої справи) регулює юрисдикцію або визнання чи виконання судових рішень, навіть якщо цю угоду було укладено після набуття чинності цією Конвенцією і навіть якщо всі зацікавлені Держави є Сторонами цієї Конвенції.

Цей параграф застосовується тільки у разі, якщо Договірна Держава зробила заяву щодо угоди за цим параграфом. У випадку такої заяви інша Договірна Держава не зобов'язана застосовувати цю Конвенцію до цієї окремої справи у разі виникнення будь-якої невідповідності, якщо у виключній угоді про вибір суду було призначено суди або один чи більше конкретних судів Договірної Держави, яка зробила цю заяву.

6. Ця Конвенція не повинна впливати на застосування правил Регіональної організації економічної інтеграції, яка є Стороною цієї Конвенції, незалежно від того, чи ці правила були прийняті до чи після набуття чинності цією Конвенцією:

a) якщо жодна із сторін не є резидентом Договірної Держави, яка є Державою-членом Регіональної організації економічної інтеграції;

b) якщо це стосується визнання чи виконання судових рішень по відношенню до Держав-членів Регіональної організації економічної інтеграції.

ЧАСТИНА V - ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція про угоди про вибір суду (Витяг із Заключного Акта Двадцятої Сесії ( 998_248 ), підписаного 30 червня 2005 року) " 30 червня 2005 року"Держави - Сторони цієї Конвенції,. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 26. Узгодження з іншими міжнародними документами

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -