>>

НАКАЗ від 04.11.2021 № 885 "Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021

Документ актуальний на 15.02.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2021  № 885

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 грудня 2021 р.

за № 1710/37332

Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», статті 22 Закону України «Про охорону праці», абзацу десятого пункту 2 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337, з метою встановлення єдиного порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Управління державної охорони України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 16 грудня 2003 року № 65 «Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1269/8590.

3. Департаменту забезпечення діяльності Управління державної охорони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-майор

С.

Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Міністр внутрішніх справ України

В.о. Директора

Державного бюро розслідувань

Г. Осовий

Р. Іллічов

Д. Монастирський

О. Сухачов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

04 листопада 2021 року № 885

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 грудня 2021 р.

за № 1710/37332

ПОРЯДОК

розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Управління державної охорони України (далі - УДО України), їх смерті (загибелі), під час виконання обов’язків військової служби.

2. Розслідуванню підлягають факти настання обмежених у часі подій або раптових впливів на військовослужбовця небезпечного фактора чи середовища, що сталися з ним під час виконання обов’язків військової служби, внаслідок чого зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання ним поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, отруєння, отримання сонячного чи теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з тваринами та/або рослинами, які призвели до втрати військовослужбовцем працездатності на один день і більше (далі - нещасний випадок), а також у випадку смерті військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби.

3. Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, травму, каліцтво, зникли, померли або загинули внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій або проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Випадки поранення, контузії, травми, каліцтва, зникнення, смерті або загибелі військовослужбовців внаслідок бойових уражень або дій з боку противника є бойовими людськими втратами й обліку як нещасні випадки не підлягають.

Випадки поранення, контузії, травми, каліцтва, зникнення, смерті або загибелі військовослужбовців, що сталися в районі ведення бойових дій або проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, але не пов’язані з бойовими ураженнями або діями з боку противника, розслідуються згідно з вимогами цього Порядку.

4. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які працюють за трудовими договорами в УДО України. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з цими особами, проводяться відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337.

У разі групового нещасного випадку, внаслідок якого одночасно отримали травми або загинули військовослужбовці та особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, розслідування нещасних випадків щодо військовослужбовців проводиться відповідно до вимог цього Порядку.

Під час проведення такого розслідування використовуються матеріали, зібрані комісією з розслідування нещасного випадку із зазначеними в абзаці першому цього пункту особами.

5. Розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями, які перебували у відрядженні за кордоном проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

6. Розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями внаслідок аварії (катастрофи) на автомобільному транспорті проводиться у разі необхідності з використанням матеріалів розслідування такої аварії (катастрофи), проведеного правоохоронними органами.

7. Нещасний випадок, про який не було своєчасно повідомлено начальника УДО України або особу, яка виконує його обов’язки, внаслідок якого втрата працездатності настала не відразу, розслідується згідно з цим Порядком протягом місяця з дня надходження рапорту військовослужбовця, з яким стався нещасний випадок (далі - потерпілий), або заяви уповноваженої ним особи.

8. Якщо виявлено факт приховування нещасного випадку керівником самостійного структурного підрозділу УДО України, розслідування нещасного випадку призначається наказом УДО України про проведення розслідування нещасного випадку протягом місяця з дня виявлення такого факту.

II. Організація розслідування нещасних випадків

1. Потерпілий самостійно (якщо це можливо) та/або військовослужбовець чи працівник УДО України, які виявили нещасний випадок, повинні:

вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання домедичної допомоги, а по можливості - екстреної (невідкладної) медичної допомоги потерпілому, забезпечити за потреби його направлення/доставку до найближчого закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити про нещасний випадок керівника самостійного структурного підрозділу УДО України, в якому стався нещасний випадок, чи його заступника, а у разі, якщо потерпілий проходить військову службу в іншому підрозділі УДО України,- також керівника відповідного самостійного структурного підрозділу УДО України.

2. Керівник самостійного структурного підрозділу УДО України, в якому стався нещасний випадок, повинен:

негайно через засоби зв’язку повідомити про нещасний випадок керівника підрозділу охорони праці та пожежно-технічного нагляду УДО України;

протягом одного робочого дня після отримання інформації про настання нещасного випадку повідомити рапортом (службовою чи доповідною запискою тощо) про нещасний випадок начальника УДО України або особу, яка виконує його обов’язки;

якщо потерпілий був підпорядкований (відряджений чи направлений) з іншого самостійного структурного підрозділу УДО України, повідомити негайно про настання нещасного випадку через засоби зв’язку керівника самостійного структурного підрозділу УДО України, в якому проходить (проходив) військову службу потерпілий, та протягом одного робочого дня після отримання інформації про настання нещасного випадку повідомити його про це письмово;

за можливості зберегти до початку роботи комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку місце події та устаткування, яке там знаходилося, у такому стані, в якому вони перебували на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших осіб і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів щодо недопущення подібних нещасних випадків;

забезпечити створення належних умов для роботи комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, зокрема виділення приміщення, засобів зв’язку, оргтехніки, канцелярського приладдя тощо;

протягом доби з дня отримання інформації про настання нещасного випадку у разі смерті (загибелі) підлеглого військовослужбовця повідомити його батьків або близьких родичів.

У випадку настання нещасного випадку з керівником самостійного структурного підрозділу УДО України визначені цим пунктом заходи здійснює особа, яка виконує його обов’язки.

3. У випадку смерті (загибелі) військовослужбовця внаслідок нещасного випадку, який стався під час його підпорядкування керівнику іншого підрозділу УДО України (відрядження, виконання службових обов’язків), батьків або близьких родичів військовослужбовця протягом доби з дня отримання інформації про нещасний випадок повідомляє керівник самостійного структурного підрозділу УДО України, в якому військовослужбовець проходив військову службу.

4. У рапорті (службовій чи доповідній записці тощо) про нещасний випадок зазначається:

1) дата і час настання нещасного випадку;

2) стислий опис та характеристика місця нещасного випадку;

3) відомості про потерпілого: посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження;

4) стислий опис обставин та ймовірних причин нещасного випадку;

5) відомості про свідків нещасного випадку і причетних до нього осіб;

6) вид, характер травми або поранення, що отримав потерпілий від нещасного випадку;

7) інформація про обсяг домедичної допомоги або екстреної (невідкладної) медичної допомоги, наданої безпосередньо на місці нещасного випадку;

8) заклад охорони здоров’я, до якого звернувся потерпілий, або до якого його було доставлено.

5. Після отримання письмового повідомлення про нещасний випадок підрозділом охорони праці та пожежно-технічного нагляду УДО України не пізніше наступного робочого дня організовується розслідування, для проведення якого наказом УДО України про проведення розслідування нещасного випадку призначається комісія, до складу якої входять:

1) керівник (представник) підрозділу охорони праці та пожежно-технічного нагляду (голова комісії);

2) представник кадрового підрозділу;

3) представник медичного підрозділу;

4) представник підрозділу внутрішньої безпеки;

5) представник підрозділу УДО України, у штаті якого перебуває потерпілий (окрім безпосереднього керівника потерпілого).

6. За рішенням начальника УДО України або особи, яка виконує його обов’язки, до складу комісії також може бути включено посадову особу іншого підрозділу УДО України.

7. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки зі смертельними наслідками, групові нещасні випадки, випадки смерті (загибелі) військовослужбовців під час виконання ними обов’язків військової служби, нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, випадки зникнення військовослужбовця під час виконання службових обов’язків.

8. Після отримання письмового повідомлення про нещасний випадок підрозділом охорони праці та пожежно-технічного нагляду УДО України протягом одного робочого дня організовується спеціальне розслідування, для проведення якого наказом УДО України про проведення спеціального розслідування нещасного випадку призначається комісія, до складу якої входять:

1) заступник начальника УДО України (відповідно до розподілу повноважень), або перший заступник начальника УДО України (особа, яка виконує його обов’язки відповідно до розподілу повноважень) за підрозділами, координація та контроль за діяльністю яких згідно з розподілом повноважень покладено на начальника УДО України (голова комісії);

2) керівник (представник) підрозділу охорони праці та пожежно-технічного нагляду (заступник голови комісії);

3) інші особи, визначені в пункті 5 цього розділу.

9. За рішенням начальника УДО України або особи, яка виконує його обов’язки, до складу комісії також може бути включено посадову особу іншого підрозділу УДО України.

III. Порядок розслідування нещасних випадків

1. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом п’яти робочих днів, спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом п’ятнадцяти робочих днів після видання наказу УДО України про проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку.

У разі виникнення потреби в проведенні лабораторних досліджень, експертиз, випробувань, отримання відповідних висновків (органів досудового розслідування, закладів охорони здоров’я, судово-медичної експертизи тощо), а також додаткових пояснень від осіб, причетних до нещасного випадку, розслідування може бути продовжено за рішенням начальника УДО України або особи, яка виконує його обов’язки, до отримання відповідних висновків, постанов, матеріалів, відповідей, пояснень тощо.

2. Комісія з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку зобов’язана:

1) організувати зустріч її членів з потерпілим, членами його сім’ї, уповноваженою ним особою, надати роз’яснення потерпілому (сім’ї, особі, яка представляє його інтереси) щодо його прав і належної компенсації відповідно до законодавства;

2) одержати письмові пояснення потерпілого (потерпілих), безпосереднього керівника потерпілого та інших осіб (у разі необхідності), причетних до нещасного випадку, для з’ясування його обставин і причин за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

3) провести опитування свідків нещасного випадку (у разі необхідності);

4) у разі необхідності обстежити місце нещасного випадку та скласти протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, розробити ескіз місця, де стався нещасний випадок, згідно з додатком 3 до цього Порядку, провести фотографування місця настання нещасного випадку;

5) вивчити наявні у самостійному структурному підрозділі УДО України документи, які можуть стосуватися нещасного випадку;

6) визначити причини нещасного випадку та обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку, відповідно до Класифікатора видів подій, причин, що призвели до настання нещасного випадку (додаток 4), визначити відповідність умов військової служби (виконання службових обов’язків) та їх безпеки до вимог законодавства про охорону праці;

7) з’ясувати обставини й причини настання нещасного випадку;

8) установити посадових осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

9) визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виконанням військовослужбовцем службових обов’язків;

10) у разі необхідності вивчити наявні протоколи технічного огляду транспортних засобів, результати діагностики обладнання (устаткування), випробувань і вимірювань електроустановок тощо;

11) скласти акт розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (далі - акт за формою НВС) у трьох примірниках;

12) у разі настання групового нещасного випадку скласти акти за формою НВС на кожного потерпілого окремо;

13) розглянути та підписати акти за формою НВС, а у разі незгоди окремого члена комісії зі змістом такого акта - обов’язково підписати ці акти з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає член комісії письмово з обґрунтованими пропозиціями до змісту акта (окрема думка додається до цих актів та є їх невід’ємною частиною).

3. Розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями під час руху транспортних засобів усіх видів, проводиться у разі необхідності з використанням відомостей (матеріалів) розслідування такої події (протокол огляду та ескіз місця події, пояснення свідків, висновки, постанови тощо), підготовлених відповідними органами (органами досудового розслідування).

Після отримання матеріалів (відомостей) розслідування події під час руху транспортних засобів усіх видів від відповідного органу (органу досудового розслідування) або судового рішення складаються акти за формою НВС.

4. Комісія з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку має право:

1) робити, у разі потреби, фотознімки місця нещасного випадку, устаткування, інструменту, а також витребувати технічну документацію та інші документи;

2) залучати, за узгодженням, у встановленому законодавством порядку до участі в розслідуванні необхідних спеціалістів зі сторонніх організацій;

3) під час розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку готувати й надсилати необхідні запити;

4) визначити необхідність проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо для встановлення причин настання нещасного випадку.

5. Обставинами, за яких нещасний випадок визнається пов’язаним з виконанням військовослужбовцями УДО України обов’язків військової служби, у тому числі під час службових відряджень, є:

1) перебування на місці несення служби, на території УДО України або в іншому місці при виконанні службових обов’язків у службовий час чи за наказом (розпорядженням) прямого або безпосереднього керівника в неробочий час у вихідні та святкові дні;

2) використання власного транспорту чи транспорту фізичних осіб, за їх згодою, в інтересах УДО України з дозволу або за наказом (розпорядженням) прямого чи безпосереднього керівника;

3) ліквідація аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на об’єктах і транспортних засобах УДО України;

4) проведення спортивних змагань і занять з фізичної підготовки згідно із затвердженими планами, наказами, розпорядженнями тощо;

5) прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку на транспортному засобі будь-якого виду й форми власності;

6) прямування на службу або зі служби;

7) виконання дій, що не входять до кола службових обов’язків потерпілого, а саме: запобігання виникненню аварій або порятунок людського життя чи державної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопорядку;

8) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час виконання ним обов’язків військової служби чи дій, зазначених у підпункті сьомому цього пункту, незалежно від початку досудового розслідування, крім випадків з’ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків позаслужбового характеру, що підтверджено висновком компетентних органів;

9) отримання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом небезпечного фактору чи середовища у процесі виконання ним обов’язків військової служби, що підтверджено медичним висновком;

10) раптове погіршення стану здоров’я потерпілого або його смерть під час виконання обов’язків військової служби внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих факторів та/або важкості чи напруженості виконуваної роботи, що підтверджено медичним висновком, якщо ця робота була протипоказана за медичним висновком про стан його здоров’я та якщо потерпілий не проходив відповідного медичного огляду;

11) смерть (загибель) військовослужбовця внаслідок захворювання або травми, отриманої ним раніше під час виконання обов’язків військової служби, що підтверджено медичним висновком.

6. Нещасні випадки, що сталися під час виконання обов’язків військової служби внаслідок раптового погіршення стану здоров’я військовослужбовців (серцевої недостатності, інсульту тощо), розслідуються відповідно до цього Порядку і про них складається акт за формою НВС за умови, що погіршення стану здоров’я сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих факторів або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, а робота, що виконувалася, була протипоказана потерпілому згідно з медичним висновком.

7. За результатами розслідування не складається акт за формою НВС про нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями:

1) під час використання в особистих цілях транспортних засобів, озброєння, устаткування, інструментів і матеріалів УДО України;

2) через отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано вживанням цих речовин за письмовою рекомендацією лікувального закладу або застосуванням цих речовин при виконанні службових завдань, дотриманні визначених нормативними документами технологічних процесів, розпоряджень начальників, або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння був усунутий від виконання обов’язків військової служби до настання нещасного випадку, а також у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, не зумовленого виконанням службової діяльності, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання;

3) під час навмисного заподіяння військовослужбовцем шкоди своєму здоров’ю;

4) під час скоєння злочинів або інших правопорушень, якщо ці дії підтверджені судовим рішенням;

5) у разі природної смерті, за винятком випадків, зазначених у пункті 6 цього розділу, смерті від загального захворювання, а також самогубства, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття кримінального провадження.

У зазначених у цьому пункті випадках складається акт про нещасний випадок не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби за формою НТВС (далі - акт за формою НТВС) у трьох примірниках.

8. При проведенні розслідування нещасного випадку голова та члени комісії зобов’язані дотримуватися вимог законодавства про інформацію щодо захисту персональних даних потерпілих та інших осіб, які зібрані в межах повноважень комісії під час проведення розслідування (спеціального розслідування) та зазначені в акті за формою НВС (НТВС).

9. До матеріалів розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку додаються такі документи чи їх копії:

1) примірник № 1 акта за формою НВС (НТВС);

2) рапорт (службова чи доповідна записка тощо) керівника самостійного структурного підрозділу УДО України про нещасний випадок;

3) протокол огляду місця чи фотознімки, де стався нещасний випадок (за необхідності);

4) ескіз місця, де стався нещасний випадок, необхідні плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об’єктів, устаткування, інструментів тощо (за необхідності);

5) письмові пояснення потерпілого (потерпілих), осіб, причетних до нещасного випадку, свідків нещасного випадку та інших осіб;

6) копії протоколів технічного огляду транспортних засобів, результати діагностики обладнання (устаткування), випробувань і вимірювань електроустановок тощо (за необхідності);

7) копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажів з питань охорони праці;

8) копії документів про забезпечення потерпілого засобами індивідуального й колективного захисту (за необхідності);

9) висновок про діагноз, причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого, стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння потерпілого;

10) листок непрацездатності, довідка, лист або екстрене повідомлення закладу охорони здоров’я;

11) запити до органів й установ про надання відповідних висновків і матеріалів;

12) відповіді (висновки) органів та установ.

10. У разі необхідності до матеріалів розслідування (спеціального розслідування) додаються інші документи залежно від обставин і причин настання нещасного випадку потерпілого під час виконання ним обов’язків військової служби.

11. Потерпілий, члени його сім’ї або уповноважена ними особа мають право знайомитись із матеріалами розслідування (спеціального розслідування) нещасних випадків, надавати відповідні пояснення, подавати документи щодо нещасного випадку тощо.

12. Голова комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою НВС (НТВС) разом з матеріалами розслідування доповідає начальнику УДО України або особі, яка виконує його обов’язки, для розгляду та затвердження зазначених актів.

13. Акти за формою НВС (НТВС) беруться на облік і реєструються в журналі реєстрації потерпілих від нещасних випадків в УДО України (додаток 6).

14. До першого примірника акту за формою НВС (НТВС), який зберігається у підрозділі охорони праці та пожежно-технічного нагляду УДО України, додаються матеріали, документи, копії та інші документи, які стосуються розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку та підлягають зберіганню протягом 45 років.

Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків в УДО України зберігається упродовж строку зберігання останнього зареєстрованого акта.

15. Затверджені акти за формою НВС (НТВС) після взяття їх на облік і реєстрації у підрозділі охорони праці та пожежно-технічного нагляду УДО України протягом п’яти робочих днів надсилаються:

1) керівнику самостійного структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам та подальшого вручення потерпілому або уповноваженій ним особі.

2) до кадрового підрозділу УДО України для долучення до особової справи потерпілого військовослужбовця.

16. Завірена копія акта за формою НВС надсилається відповідному органу досудового розслідування залежно від місця настання нещасного випадку (у разі настання нещасного випадку, що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби.

17. Притягнення до відповідальності потерпілого від нещасного випадку військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби за ненавмисне порушення вимог безпеки, внаслідок якого стався нещасний випадок, не може бути підставою для відмови в складанні й затвердженні акта за формою НВС та взятті на облік цього нещасного випадку за умови, що згідно з висновком комісії з розслідування нещасного випадку, зазначеним у Акті за формою НВС, випадок визнано таким, що пов’язаний із виконанням обов’язків військової служби.

Директор Департаменту

забезпечення діяльності

Управління державної

охорони України

полковник

О. Кізілов

Додаток 1

до Порядку розслідування

та ведення обліку нещасних випадків

в Управлінні державної

охорони України

(підпункт 2 пункту 2 розділу III)

ПОЯСНЕННЯ

Додаток 2

до Порядку розслідування

та ведення обліку нещасних випадків

в Управлінні державної

охорони України

(підпункт 4 пункту 2 розділу III)

ПРОТОКОЛ

огляду місця, де стався нещасний випадок

Додаток 3

до Порядку розслідування

та ведення обліку нещасних випадків

в Управлінні державної

охорони України

(підпункт 4 пункту 2 розділу III)

ЕСКІЗ

місця, де стався нещасний випадок


Додаток 4

до Порядку розслідування

та ведення обліку нещасних випадків

в Управлінні державної

охорони України

(підпункт 6 пункту 2 розділу III)

КЛАСИФІКАТОР

видів подій, причин, що призвели до настання нещасного випадку

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку:

1) пригоди (події) під час руху транспортних засобів усіх видів;

2) падіння потерпілого;

3) падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо;

4) дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються;

5) ураження електричним струмом;

6) дія температур: підвищених температур (крім пожежі); низьких температур (обмороження);

7) дія шкідливих і токсичних речовин;

8) дія іонізуючого випромінювання;

9) ушкодження внаслідок контакту з тваринами та/чи рослинами;

10) утоплення;

11) асфіксія;

12) навмисне вбивство, травма, заподіяні іншою особою;

13) техногенна, екологічна аварія;

14) дія стихійних природних явищ (виняткових погодних умов і стихійного лиха: ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, землетрус, просідання і зсув ґрунту тощо);

15) пожежа;

16) вибух;

17) самогубство;

18) зникнення військовослужбовця;

19) газодинамічне явище;

20) події суспільного життя (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, протиправні дії третіх осіб тощо);

21) інші види (зазначити подію).

2. Причини нещасного випадку:

1) технічні: конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів; невідповідність засобів колективного та індивідуального захисту встановленим вимогам та їх недостатність;

незадовільний технічний стан будинків, споруд, території; інші види (зазначити причину);

2) організаційні: незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці; недодержання вимог законодавства про охорону праці; порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо; порушення вимог безпеки під час експлуатації (користування) транспорту (автомобільного, водного, залізничного, повітряного); порушення вимог безпеки під час експлуатації мобільних засобів праці та технологічних транспортних засобів; незабезпеченість засобами індивідуального захисту; невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності; незастосування засобів колективного захисту (за наявності); порушення службової дисципліни; інші види (зазначити причину);

3) психофізіологічні: алкогольне, наркотичне чи інше сп’яніння; травмування (смерть) унаслідок протиправних дій інших осіб; незадовільні фізичні дані або стан здоров’я; незадовільний психологічний клімат у колективі; особиста необережність потерпілого (у разі відсутності технічних й організаційних причин, впливу шкідливих або небезпечних виробничих факторів, порушень вимог законодавчих і нормативно-правових актів, інструкцій тощо); інші види (вказати причину);

4) техногенні, природні, екологічні та соціальні: викид небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин; контакт з представниками тваринного та рослинного світу; стихійне лихо (метеорологічні, топологічні й тектонічні катастрофи: землетрус, зсув, селі, снігові лавини, повінь, просідання і зсув ґрунту тощо); гідрометеорологічні явища (мороз, ожеледиця, заметіль, шквальний вітер, ураган, град, спека, туман, злива, блискавка тощо); соціальний конфлікт (страйк, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії осіб тощо); інші види (вказати причини).


Додаток 5

до Порядку розслідування

та ведення обліку нещасних випадків

в Управлінні державної

охорони України

(підпункт 11 пункту 2 розділу III)

АКТ

розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, (не) пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби

(Форма НВС (НТВС))


Додаток 6

до Порядку розслідування

та ведення обліку нещасних випадків

в Управлінні державної

охорони України

(пункт 13 розділу III)

ЖУРНАЛ

реєстрації потерпілих від нещасних випадків в УДО України

№ з/п

Дата і час події

Ім’я, прізвище та по батькові (за наявності) потерпілого

Посада

Місце події

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки нещасного випадку, діагноз

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі акта і підпис особи, яка його одержала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Документи та файли

Сигнальний документ — f513728n181.docx
Сигнальний документ — f513728n182.docx
Сигнальний документ — f513728n183.docx
Сигнальний документ — f513728n184.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.01.2022 — 2022 р., № 5, стор. 180, стаття 328, код акта 109501/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -