<<
>>

НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021

Документ актуальний на 07.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2021  № 184

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2021 р.

за № 778/36400

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення

Відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446, Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року № 1923, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 972-р «Про надання медичної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони», у зв’язку з організаційно-штатними змінами та з метою вдосконалення організації санаторно-курортного забезпечення в Управлінні державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. У пункті 2 наказу Управління державної охорони України від 27 серпня 2013 року № 565 «Про організацію санаторно-курортного забезпечення в Управлінні державної охорони України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 за № 1613/24145, слова «Медичної служби» замінити словами «підрозділу медичного забезпечення».

2.

У пункті 3 наказу Управління державної охорони України від 26 квітня 2016 року № 126 «Про затвердження Положення про санаторно-відбіркову комісію в Управлінні державної охорони України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за № 777/28907, слова «Медичної служби» замінити словами «підрозділу медичного забезпечення».

3. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення, що додаються.

4. Центру медичного забезпечення Управління державної охорони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Управління

генерал-майор

С. Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Міністр охорони здоров’я України

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

М. Лазебна

М. Степанов

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

10 березня 2021 року № 184

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 червня 2021 р.

за № 778/36400

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення

1. В Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення в Управлінні державної охорони України, затвердженої наказом Управління державної охорони України від 27 серпня 2013 року № 565, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 за № 1613/24145:

1) у розділі I:

у пункті 1.2 слова «санаторно-курортних закладах УДО України та в інших» виключити;

пункти 1.4 та 1.5 виключити.

У зв’язку з цим, пункти 1.6-1.13 вважати пунктами 1.4-1.11.

2) у пункті 2.4 розділу II слова «санаторно-курортних закладів УДО України та до інших» виключити;

3) у розділі III:

у пункті 3.1 слова «санаторно-курортних закладів УДО України та інших» виключити;

пункт 3.3 виключити.

У зв’язку з цим, пункти 3.4-3.10 вважати пунктами 3.3-3.9.

У пункті 3.4 слова «санаторно-курортних закладів УДО України та інших» виключити;

у пункті 3.7 слова «санаторно-курортних закладів УДО України та інших» виключити;

4) пункт 4.7 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.7. Витяги з протоколів засідань СВК підрозділ медичного забезпечення УДО України направляє разом з путівками, отриманими від санаторно-курортних закладів, до відповідних підрозділів УДО України.»;

5) у пункті 5.8 розділу V слова «УДО України» виключити;

6) у розділі VI:

у пункті 6.6 слова «відповідно до наказу УДО України» замінити словами «санаторно-курортним закладом»;

у пункті 6.13 слова «санаторно-курортного закладу УДО України, чи інших» виключити;

абзац перший пункту 6.14 викласти в такій редакції:

«6.14. Після прибуття з санаторно-курортних закладів, з якими УДО України укладено договори про санаторно-курортне забезпечення, особи повинні надати до підрозділу фінансового забезпечення УДО України:»;

в абзаці третьому пункту 6.14 слова «УДО України» виключити;

у пункті 6.17 слова «УДО України чи в інших відповідних закладах» виключити;

8) у тексті Інструкції:

слова «Медична служба» та «Фінансово-економічна служба» у всіх відмінках замінити словами «підрозділ медичного забезпечення» та «підрозділ фінансового забезпечення» у відповідних відмінках.

2. В тексті Положення про санаторно-відбіркову комісію в Управлінні державної охорони України, затвердженого наказом Управління державної охорони України від 26 квітня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за № 777/28907, слова «Медична служба» у всіх відмінках замінити словами «підрозділ медичного забезпечення» у відповідних відмінках.

Начальник Центру медичного

забезпечення Управління

державної охорони України

підполковник медичної служби

А. Даниленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.06.2021 — 2021 р., № 47, стор. 138, стаття 2945, код акта 105431/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.06.2022 № 308 "Про внесення змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -