Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Статья 3

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Органами МОВВ являются:

a) Генеральная Ассамблея;

b) Президент;

c) Вице-президенты;

d) Генеральный директор;

e) Исполнительный комитет;

f) Научно-технический комитет;

g) Комитет по регламенту;

h) Комиссии, подкомиссии и группы экспертов;

i) Секретариат.

2.

Каждое государство-член МОВВ представлено делегатами по его выбору. Пленарным органом МОВВ является Генеральная Ассамблея, в состав которой входят делегаты, назначенные государствами-членами. Генеральная Ассамблея может передать часть своих полномочий Исполнительному комитету, в состав которого входят по одному делегату от каждого государства-члена. Исполнительный комитет может в рамках своей компетенции передать часть текущих административных полномочий Комитету по регламенту МОВВ, в состав которого входят Президент и вице-президенты МОВВ, а также председатели комиссий и подкомиссий МОВВ. Президент, первый вице-президент и председатели комиссий должны быть гражданами различных государств.

3. Научная деятельность МОВВ осуществляется в комиссиях, подкомиссиях и группах экспертов, работа которых проводится в рамках одобренного Генеральной Ассамблеей стратегического плана и координируется Научно-техническим комитетом.

4. Генеральный директор отвечает за внутреннюю деятельность МОВВ, а также за подбор персонала и руководство им. Порядок набора персонала должен обеспечивать по мере возможности международный характер организации.

5. В работе МОВВ могут также принимать участие наблюдатели, которым предоставляется такое право только после выражения ими в письменной форме согласия с положениями настоящего Соглашения и Внутреннего регламента.

6. Штаб-квартира Организации находится в Париже (Франция).

<< | >>
Законодавчий акт: Соглашение об учреждении Международной организации виноградарства и виноделия " (Париж, 3 апреля 2001 года)" Преамбула. Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ). 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 3

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -