Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

Соглашение об учреждении Международной организации виноградарства и виноделия " (Париж, 3 апреля 2001 года)" Преамбула. Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ). 2001

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Соглашение об учреждении Международной организации виноградарства и виноделия (Париж, 3 апреля 2001 года) Преамбула Правительства Испании, Франции, Греции, Венгрии, Италии, Люксембурга, Португалии и Туниса, заключив 29 ноября 1924 года Международное соглашение, создали Международное Бюро вина. По Решению государств-членов, принятому 4 сентября 1958 года, Бюро было переименовано в Международное Бюро виноградарства и виноделия. На 3 апреля 2001 года эта межправительственная организация объединяет сорок пять государств-членов. Генеральная Ассамблея Международного Бюро виноградарства и виноделия в своей Резолюции COMEX 2/97, принятой в ходе сессии, состоявшейся в Буэнос-Айресе (Аргентина) 5 декабря 1997 года, вынесла решение предпринять необходимые меры по адаптации Международного Бюро к новым международным реалиям, включая адаптацию его задач, людских, материальных и бюджетных ресурсов, а в соответствующих случаях процедур и технических правил к требованиям времени с целью обеспечения будущего развития мирового сектора виноградарства и виноделия. Руководствуясь статьей 7 вышеупомянутого Соглашения, Правительство Французской Республики по требованию 36 государств-членов созвало Конференцию государств-членов, которая состоялась 14, 15 и 22 июня 2000 года и 3 апреля 2001 года в Париже. Для реализации поставленной цели государства-члены Международного Бюро виноградарства и виноделия, в дальнейшем именуемые Сторонами, согласились о нижеследующем:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
|
Глава I. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ
Глава III. ГОЛОСОВАНИЕ
Глава IV. МЕТОДЫ РАБОТЫ, ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Глава V. ФИНАНСИРОВАНИЕ МОВВ
Глава VI. УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Глава VII. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК И ПЕРЕСМОТР СОГЛАШЕНИЯ
Глава VIII. ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ
Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ):

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -