<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "Дата підписання: 02.02.2005"Дата набрання чинності: 02.02.2005. Міжнародна торговельна палата. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння між Державним комітетом

фінансового моніторингу України, Службою протидії

комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати

і Українським Національним Комітетом Міжнародної

Торгової Палати щодо загальних засад

співробітництва в сфері протидії

легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом

Дата підписання: 02.02.2005 Дата набрання чинності: 02.02.2005

Державний комітет фінансового моніторингу України, Служба

протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати та

Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати, далі

- "Сторони",

ВИЗНАЮЧИ важливість розвитку партнерських відносин та

ефективного співробітництва;

ВВАЖАЮЧИ, що обмін інформацією та взаємоузгодженні дії є

необхідною умовою ефективної протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом;

КЕРУЮЧИСЬ принципами взаємності і взаємодопомоги,

домовились про наступне:

1. Сторони, в межах власної компетенції, співпрацюватимуть, в

тому числі щодо обміну інформацією, з метою протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у галузі

міжнародної торгівлі.

2. Співробітництво Сторін здійснюватиметься за наступними

напрямками:

- вдосконалення законодавства України з питань протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- сприяння підвищенню ефективності державного регулювання у

сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом;

- обміну інформацією, яка може бути використана в боротьбі з

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. З метою удосконалення правової регламентації та

ефективності державного регулювання у сфері протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Сторони, при

необхідності, виступатимуть із ініціативами щодо розробки та

розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у

відповідній сфері.

4. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму,

координації дій, розв'язання можливих суперечностей, погодження

позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес,

Сторони:

- за взаємною згодою направлятимуть своїх представників для

участі у спільних заходах;

- у разі необхідності, створюватимуть робочі групи для

підготовки та проведення спільних заходів;

- здійснюватимуть обмін досвідом в сфері протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі

шляхом проведення нарад, семінарів та конференцій;

- здійснюватимуть постійний обмін статистичними, довідковими

та аналітичними матеріалами (огляди, звіти, узагальнення),

методичними рекомендаціями, що становлять взаємний інтерес;

- здійснюватимуть спільні заходи з підвищення кваліфікації

кадрів;

- реалізовуватимуть інші форми взаємодії.

5. Обмін інформацією відповідно до цього Меморандуму

здійснюватиметься за власною ініціативою або на запит однієї із

Сторін.

6. Сторони гарантують конфіденційність використання та

зберігання інформації, отриманої у відповідності з цим

Меморандумом.

7. Сторони гарантують використання отриманої в рамках цього

Меморандуму інформації виключно в цілях протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

8. За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть

вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими

протоколами, що складають його невід'ємну частину.

9. Усі спори щодо тлумачення та/або застосування положень

цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між

Сторонами.

10. Цей Меморандум укладається на невизначений термін та

набуває чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати

отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони

про її намір припинити дію цього Меморандуму.

На засвідчення чого, Меморандум підписано в Києві 2 лютого

2005 року у трьох оригінальних примірниках, кожний українською та

англійською мовою, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або

застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме

текст англійською мовою.

(підпис) (підпис)

Станіслав Клюшке Поттенгал Мукундан

Заступник Голови Директор Служби протидії

Державного комітету комерційним злочинам

фінансового моніторингу Міжнародної Торгової

України Палати

(підпис)

Володимир Щелкунов

Президент Українського

Національного Комітету

Міжнародної Торгової

Палати


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.05.2007 — 2007 р., № 32, стор. 161, стаття 1325, код акта 39602/2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна торговельна палата:

 1. "АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И РЕГЛАМЕНТ ДРС". Міжнародна торговельна палата. 2012 рікк
 2. Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) " Правила вступают в действие с 1 января 2011 года" { Правила не приводятся }. Міжнародна торговельна палата. 2011 рікк
 3. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА "від 01.01.2000" Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад). Міжнародна торговельна палата. 2000 рікк
 4. Арбитражный регламент Международной торговой палаты " Предварительные положения" Статья 1. Міжнародна торговельна палата. 1998 рікк
 5. Международные правила по инкассо (редакция 1995 года) " Вступление"Международная торговая палата (МТП) призвана способствовать созданию благоприятных условий для международной торговли, поэтому одна из ключевых задач ее состоит в проведении обзора международной торговой практики в различных регионах.. Міжнародна торговельна палата. 1996 рікк
 6. Унифицированные правила для Межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам " Вступают в силу с 1 июля 1996 г." Дополняют ныне действующие Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов ( 988_003 ). Міжнародна торговельна палата. 1995 рікк
 7. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (зі змінами і доповнен. 1993 р., публ. МТП N 500). Міжнародна торговельна палата. 1994 рікк
 8. Унифицированные правила международной торговой палаты для гарантий по первому требованию 1992 года " А. Сфера применения правил" Статья 1. Міжнародна торговельна палата. 1992 рікк
 9. ПРАВОВИЙ КУР'ЄР " П Р А В И Л А"N 23 від 01.01.90 м.Київ. Міжнародна торговельна палата. 1990 рікк
 10. Добровольный примирительный и арбитражный регламенты Международной торговой палаты " (Публикация МТП N 447)" Преамбула. Міжнародна торговельна палата. 1988 рікк
 11. Международный кодекс рекламной практики " (ред. от 02.12.1986)" Введение. Міжнародна торговельна палата. 1986 рікк
 12. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"N 322 від 01.01.79 м.Київ. Міжнародна торговельна палата. 1979 рікк
 13. " Унифицированные правила по договорным гарантиям" (редакция 1978 г., публикация МТП N 325) *). Міжнародна торговельна палата. 1978 рікк
 14. Международные правила, относящиеся к документу на смешанную перевозку* " Введение"Традиционная перевозка грузов одним видом транспорта привела к разработке соответствующего перевозочного документа для каждого вида транспорта, который применяется только при перевозке определенным видом транспорта, выдается в пункте отправления лицом, фактически предоставляющим перевозочное средство данного вида транспорта и устанавливает ответственность такого лица за утрату или повреждение груза в то время, когда груз находится в его ведении путем отсылки к международной конвенции или нормам национального права, применяемым к перевозкам на данном виде транспорта.. Міжнародна торговельна палата. 1973 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -