<<
>>

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"N 322 від 01.01.79 м.Київ. Міжнародна торговельна палата. 1979

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА П Р А В И Л А N 322 від 01.01.79 м.Київ vd790101 vn322 Уніфіковані правила по інкасо ( Про заміну Правил додатково див. Правила ( 988_009 ) від 01.01.1996 ) Загальні положення і визначення A) Ці положення і визначення і наступні статті застосовуються до всіх інкасо, вказаних нижче в пункті (В), і є обов'язковими для всіх зацікавлених сторін, якщо інше прямо не погоджене або якщо ці положення, визначення і статті не суперечать положенням національного, державного або місцевого законодавства та/або правил, від яких не можна відступати. B) У цих положеннях, визначеннях і статтях: 1) (I) "Інкасо" означає операції, здійснювані банками на підставі одержаних інструкцій, з документами, вказаними нижче в підпункті (II) з метою: a) одержання акцепту та/або платежу, залежно від нагоди, або b) видачі комерційних документів проти акцепту та/або проти платежу, залежно від нагоди, або c) видачі документів на інших умовах. (II) "Документи" означають фінансові документи та/або комерційні документи, при цьому: a) "фінансові документи" означають переказні векселі, прості векселі, чеки, платіжні розписки або інші документи використовувані для одержання платежу грошима; b) "комерційні документи" означають рахунки, відвантажувальні документи, документи про право власності, або тому подібні документи, або які-небудь інші документи, які не є фінансовими документами. (III) "Чисте інкасо" означає інкасо фінансових документів, не супроводжених комерційними документами. (IV) "Документарне інкасо" означає інкасо: a) фінансових документів, супроводжених комерційними документами; b) комерційних документів, не супроводжених фінансовими документами. 2. "Сторонами, що беруть участь" є: (I) довіритель - клієнт, який доручає операцію по інкасуванню своєму банку; (II) банк-ремітент - банк, якому довіритель доручає операцію по інкасуванню; (III) інкасуючий банк - будь-який банк, який не є бакном-ремітентом, що бере участь в операції по виконанню інкасового доручення; (IV) представляючий банк - інкасуючий банк, що робить подання платникові. 3. Платник - особа, якій має бути зроблене подання згідно з інкасованим дорученням. C) Усі документи, відіслані на інкасо, мають супроводжуватись інкасовим дорученням, що містить повні й точні інструкції. Банкам дозволяється діяти тільки відповідно до інструкцій, що є в такому інкасовому дорученні, й відповідно до цих Правил. Якщо який-небудь банк не може з якоїсь причини виконати інструкції, що містяться в інкасовому дорученні, одержаному ним, він повинен негайно повідомити сторону, від якої він одержав інкасове доручення. Зобов'язання і відповідальність... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна торговельна палата:

 1. "АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И РЕГЛАМЕНТ ДРС". Міжнародна торговельна палата. 2012 рікк
 2. Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) " Правила вступают в действие с 1 января 2011 года" { Правила не приводятся }. Міжнародна торговельна палата. 2011 рікк
 3. Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "Дата підписання: 02.02.2005"Дата набрання чинності: 02.02.2005. Міжнародна торговельна палата. 2005 рікк
 4. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА "від 01.01.2000" Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад). Міжнародна торговельна палата. 2000 рікк
 5. Арбитражный регламент Международной торговой палаты " Предварительные положения" Статья 1. Міжнародна торговельна палата. 1998 рікк
 6. Международные правила по инкассо (редакция 1995 года) " Вступление"Международная торговая палата (МТП) призвана способствовать созданию благоприятных условий для международной торговли, поэтому одна из ключевых задач ее состоит в проведении обзора международной торговой практики в различных регионах.. Міжнародна торговельна палата. 1996 рікк
 7. Унифицированные правила для Межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам " Вступают в силу с 1 июля 1996 г." Дополняют ныне действующие Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов ( 988_003 ). Міжнародна торговельна палата. 1995 рікк
 8. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (зі змінами і доповнен. 1993 р., публ. МТП N 500). Міжнародна торговельна палата. 1994 рікк
 9. Унифицированные правила международной торговой палаты для гарантий по первому требованию 1992 года " А. Сфера применения правил" Статья 1. Міжнародна торговельна палата. 1992 рікк
 10. ПРАВОВИЙ КУР'ЄР " П Р А В И Л А"N 23 від 01.01.90 м.Київ. Міжнародна торговельна палата. 1990 рікк
 11. Добровольный примирительный и арбитражный регламенты Международной торговой палаты " (Публикация МТП N 447)" Преамбула. Міжнародна торговельна палата. 1988 рікк
 12. Международный кодекс рекламной практики " (ред. от 02.12.1986)" Введение. Міжнародна торговельна палата. 1986 рікк
 13. " Унифицированные правила по договорным гарантиям" (редакция 1978 г., публикация МТП N 325) *). Міжнародна торговельна палата. 1978 рікк
 14. Международные правила, относящиеся к документу на смешанную перевозку* " Введение"Традиционная перевозка грузов одним видом транспорта привела к разработке соответствующего перевозочного документа для каждого вида транспорта, который применяется только при перевозке определенным видом транспорта, выдается в пункте отправления лицом, фактически предоставляющим перевозочное средство данного вида транспорта и устанавливает ответственность такого лица за утрату или повреждение груза в то время, когда груз находится в его ведении путем отсылки к международной конвенции или нормам национального права, применяемым к перевозкам на данном виде транспорта.. Міжнародна торговельна палата. 1973 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -