<<
>>

ПРАВОВИЙ КУР'ЄР " П Р А В И Л А"N 23 від 01.01.90 м.Київ. Міжнародна торговельна палата. 1990

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

             ПРАВОВИЙ КУР'ЄР 

П Р А В И Л А

N 23 від 01.01.90

м.Київ

Міжнародні правила по тлумаченню

термінів "Інкотермс"

(редакція 1990 р.*)

( Редакцію правил 2000 року див. у ( 988_007 )

_________________________________

* Надруковано у газеті "Урядовий кур'єр" на виконання Указу

Президента України "Про застосування Міжнародних правил

інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 року

( 567/94 ) (текст Указу опубліковано у випуску N 18-19 (72-73)

"ПК")

EXW Франко-завод (місце зазначене)

"Франко-завод" означає, що зобов'язання продавця щодо

поставки вважається виконаним після того, як він надав покупцеві

товар на своєму підприємстві (тобто на заводі, фабриці, складі і

т.д.). Зокрема, продавець не відповідає за вантаження товарів та

надані покупцем транспортні засоби або за очистку товарів від мита

на експорт (якщо не домовлено про інше). Покупець несе всі витрати

і ризики у зв'язку з перевезенням товарів з підприємств продавця

до місця призначення. Таким чином, це правило передбачає

мінімальні зобов'язання для продавця. Його не слід

використивувати, якщо покупець не може прямо або посередньо

виконати експортні формальності. За таких обставин слід

використовувати термін PCA.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити товар у відповідності з умовами договору

купівлі-продажу з наданням торгового рахунку-фактури або

еквівалентного йому електронного повідомлення, а також будь-якого

іншого свідоцтва відповідності, яке може бути потрібним за

договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. На прохання покупця посприяти уповні останньому на його ризик

і за його рахунок в одержанні експортної ліцензії або іншого

дозволу державних органів, потрібних для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Надати товар у розпорядження покупця в зазначений у договорі

термін у пункті поставки у тому місці, яке визначене у договорі,

або, якщо такий пункт чи строк не визначені, то в місці й у час,

які не є звичними для доставки таких товарів. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положень пункту Б.5 нести всі ризики загибелі

або пошкодження товару до моменту, коли товар наданий у

розпорядження покупця відповідно до пункту А.4. А.6. Поділ витрат. Згідно з положеннями пункту Б.6 нести всі витрати по товару

до моменту, коли товар наданий у розпорядження покупця відповідно

до пункту А.4. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, коли і де товар буде

наданий у розпорядження покупця. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Немає зобов'язань. А.9.

Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідною

для поставки товару в розпорядження покупця. Забезпечити за свій рахунок упакування, за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі товар, який є предметом договору,

звичайно прийнято відправляти без упаковки, що потрібна для

перевезення товару тою мірою, якою обставини, що стосуються

перевезення (наприклад, вид транспорту, місце призначення), були

повідомлені продавцеві до укладення договору купівлі-продажу.

Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця посприяти уповні останньому на його ризик

і за його рахунок в одержанні документів або еквівалентних

електронних повідомлень, які видаються у країні поставки або

передані в цю країну й(або) країні походження товару, що можуть

бути потрібними покупцю для вивозу й(або) ввозу товару, а в

окремому випадку для транзитного перевезення через треті країни. Надати покупцеві, на прохання останнього, потрібну інформацію

з приводу одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

та імпортну ліцензію або дозвіл державних органів і виконати всі

митні формальності по вивозу й ввозу товарів, а в окремому випадку

- для транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару, як тільки останній буде наданий у

розпорядження покупця відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли він наданий у розпорядження покупця відповідно до пункту А.4.

У випадку, якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, нести всі ризики загибелі або пошкодження товару,

починаючи з погодженої дати або дати закінчення будь-якого строку,

вказаного для прийняття поставки, але за умови, що товар був

належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений

або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного

договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли він наданий у

розпорядження покупця відповідно до пункту А.4. Сплачувати всі

додаткові витрати, викликані неспроможністю прийняти поставку

товару після того, як товар відданий в його розпорядження, або

дати відповідне повідомлення згідно з пунктом Б.7, але за умови,

що товар був належним чином придбаний за договором, тобто виразно

відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом

даного договору. Нести витрати по сплаті всіх мит, податків та інших офіційних

зборів, а також витрати по виконанню митних формальностей,

оплачуваних під час вивозу і ввозу товару, а в окремому випадку -

для транзитного перевезення через треті країни. Відшкодувати всі витрати і збори, що їх зазнав продавець при

наданні допомоги згідно з пунктом А.2. Б.7. Повідомлення продавця. У випадках, коли покупець має право визначити час у межах

установленого строку й(або) місце прийняття поставки, - завчасно

повідомити продавця. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Дати продавцю відповідне свідоцтво про поставку. Б.9. Перевірка товарів. Нести всі витрати, якщо не застережене інше, по

передвідвантажувальній перевірці (включаючи перевірку, яку вимагає

влада країни експорту). Б.10. Інші зобов'язання. Нести всі витрати і збори, що виникли при одержанні

документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнав

продавець при наданні допомоги відповідно до цього пункту.

FCA Франко-перевізник (місце зазначене)

"Франко-перевізник" означає, що зобов'язання продавця щодо

поставки вважається виконаним після передачі товару, очищеного від

мита на експорт, під відповідальність перевізника, названого

покупцем, у погодженому місці або пункті. Якщо покупець не вказав

точного пункту, то продавець може вибрати у межах домовленого

місця або зони пункт, де перевізник візьме товар під свою

відповідальність. Якщо згідно з торговим звичаєм потрібна допомога

продавця щодо укладення договору з перевізником (наприклад, у

випадку використання залізничного або повітряного транспорту), то

продавець може діяти на ризик і рахунок покупця. Цю умову можна використовувати для будь-якого виду

транспорту, в тому числі й комбінованого. Під превізником розуміють будь-яку особу, яка за договором

перевезення зобов'язується виконати або забезпечити виконання

перевезення залізницею чи автомобільним шляхом, морем, повітрям,

внутрішніми (судноплавними) шляхами, або сполучаючи ці способи.

Якщо покупець дає вказівку продавцеві поставити вантаж якійсь

особі, наприклад, експедиційному агентству, яке не є перевізником,

то продавець вважається таким, що виконав своє зобов'язання по

поставці товару з моменту, коли він опиниться на зберіганні в цієї

особи. "Місце навантаження (розвантаження)" означає залізничну

станцію, товарну станцію, контейнерний термінал або двір,

багатоцільовий вантажний термінал або будь-який інший приймальний

пункт. "Контейнер" включає в себе будь-яке устаткування,

використовуване для об'єднання вантажу, наприклад, усі типи

контейнерів й(або) баржі, незалежно від того, прийняті вони МОС

(Міжнародною організацією по стандартизації) чи ні, трейлери,

кузови, устаткування типу "ро-ро", рефрижератори, і ця умова

стосується усіх видів транспорту.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

йому електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а

також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути

потрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший офіційний дозвіл державних органів і виконати

всі митні формальності, потрібні для вивезення товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. Проте на прохання покупця або у випадку,

якщо це є торговим звичаєм і покупець не дасть своєчасно

протилежної вказівки, продавець може укласти договір перевезення

на звичайних умовах, на ризик і на рахунок покупця. Продавець може

відмовитися укласти цей договір, про що він повинен негайно

повідомити продавця. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар на зберігання перевізнику чи іншій особі

(наприклад, експедиційному агентству), обраному покупцем чи

продавцем відповідно до пункту А.3а в зазначеному місці або пункті

(наприклад, транспортний термінал або інший приймальний пункт) у

день чи в межах терміну, визначеного для поставки, і погодженим

або звичайним у такому пункті способом. Якщо конкретний пункт

поставки не був погоджений і є кілька можливих пунктів, то

продавець може обрати такий з них, який його найбільше

задовольняє. За відсутності точних вказівок покупця продавець може

поставити товар перевізнику таким способом, який може бути

потрібним при використанні цього виду транспорту даного

перевізника і кількості й(або) походження товару. Поставка перевізнику вважається завершеною: а) При перевезенні залізничним транспортом - якщо кількість

товару є достатньою для повного завантаження вагона (або

контейнера, що перевозиться залізницею), то продавець зобов'язаний

завантажити вагон чи контейнер належним чином. Поставка вважається

завершеною, коли завантажений вагон чи контейнер приймається

залізницею або якоюсь особою, що діє від її імені. Якщо вагон чи контейнер повністю не завантажується товаром,

то поставка вважається завершеною, коли продавець вручив товар на

залізничному приймальному пункті або завантажив його в

ітранспортний засіб, наданий залізницею. б) При перевезенні автомобільним транспортом - якщо

завантаження відбувається на підприємстві продавця, поставка

вважається завершеною, коли товар навантажений на транспортний

засіб, наданий покупцем. Якщо товар доставляється на підприємство

перевізника, то поставка вважається завершеною після передачі

товару перевізнику або іншій особі, що діє від його імені. в) При перевезенні внутрішнім водним шляхом, коли

навантаження здійснюється на підприємстві продавця, поставка

вважається завершеною після навантаження товару на судно, надане

покупцем. Якщо товар поставляється на підприємство перевізника, то

поставка вважається завершеною після передачі товару перевізнику,

який здійснбє транспортування внутрішнім водним шляхом, або іншій

особі, що діє від його імені. г) При перевезенні морським транспортом, якщо товару

достатньо для повного контейнерного завантаження (FCI), поставка

вважається завершеною, коли завантажений контейнер прийнятий

морським перевізником. Після поставки контейнера оператору

транспортного термінала, що діє від імені перевізника, товар

вважається прийнятим після того, як контейнер потрапив на

підприємство цього термінала. Якщо товару недостатньо для повного навантаження контейнера

(ICI) або його не треба перевозити в контейнерах, то продавець

повинен поставити товар на транспортний термінал. Поставка

вважається завершеною після передачі товару морському перевізнику

або іншій особі, що діє від його імені. д) При перевезенні повітряним транспортом поставка вважається

завершеною, коли товар передано повітряному перевізнику або іншій

особі, що діє від його імені. е) У випадку, якщо вид транспорту не вказаний, поставка

вважається завершеною, коли товар передано перевізнику або іншій

особі, що діє від його імені. ж) У випадку комбінованого перевезення поставка вважається

завершеною, коли товар передано, як вказано в пунктах а) і е),

залежно від обставин. А.5. Перехід ризиків. Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару до моменту, коли товар буде поставлений

відповідно до пункту А.4. А.6. Поділ ризиків. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару до моменту, коли товар буде

поставлений перевізнику згідно з пунктом А.4; - сплатити витрати, пов'язані з митними формальностями, а

також усі мита, податки та інші офіційні збори, які сплачуються

при вивозі товару. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, що товар поставлений на

зберігання перевізникові. Якщо перевізник неспроможний прийняти

товар під свою відповідальність у погоджений термін, то продавець

повинен повідомити про це покупця. А.8. Доказ доставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Якщо це загальноприйнято, надати покупцю за рахунок продавця

звичайний документ, що доводить поставку товарів згідно з пунктом

А.4. Якщо ж цей документ не є транспортним документом, то слід

уповні посприяти покупцеві на його прохання, на його ризик і за

його рахунок в отриманні транспортного документа для договору

перевезення (наприклад, транспортна накладна, що передається;

морський подорожній лист, що не передається; документ для

транспортування внутрішнім водним шляхом; повітряний подорожній

лист; залізничну транспортну накладну; автомобільну транспортну

накладну або комплексний транспортний документ). Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний документ

може бути замінений еквівалентним EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), потрібною

для поставки товару перевізникові. Забезпечити за свій рахунок

упакування, за винятком випадків, коли у даній галузі торгівлі

товар, який є предметом договору, звичайно прийнято відправляти

без упаковки, що потрібна для перевезення товару тою мірою, якою

обставини, що стосуються перевезення (наприклад, вид транспорту,

місце призначення), були повідомлені продавцю до укладення

договору купівлі-продажу. Упаковка повинна мати відповідне

маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця уповні посприяти йому на його ризик і за

його рахунок в отриманні документів або еквівалентних електронних

повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), що видаються в країні

поставки або передані в цю країну й(або) в країну походження

товару, які можуть бути потрібними покупцю для ввозу товару, а в

окремому випадку - для транзитного перевезення через треті країни. Надати покупцеві, на його прохання, потрібну інформацію з

приводу одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності по ввозу товару, а в окремому випадку - для

транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. За свій рахунок укласти договір перевезення товару із

зазначеного місця, за винятком випадків, передбачених у пункті

А.3а. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли він був поставлений згідно з пунктом А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7 або якщо названий ним перевізник неспроможний прийняти

товари під свою відповідальність, то він повинен нести всі ризики

загибелі або пошкодження товару, починаючи з погодженої дати або

дня закінчення терміну, обумовленого для поставки, але за умови,

що товар належним чином був придбаний за договором, тобто виразно

відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом

даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли він був

поставлений відповідно до пункту А.4. Нести всі додаткові витрати, викликані нездатністю назвати

перевізника, або якщо названий покупцем перевізник не може взяти

товар під свою відповідальність у погоджений час, або якщо йому не

вдалося надати відповідне повідомлення згідно з пунктом Б.7, але

за умови, що товар був належним чином придбаний за договором,

тобто виразно відокремлений або іншим способом позначений як

товар, що є предметом даного договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також

нести витрати по виконанню митних формальностей, сплачуваних при

ввозі товару, а в окремому випадку для транзитного перевезення

через треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. Завчасно повідомити продавця про найменування перевізника, а

в окремому випадку - вказати вид транспорту, а також дату або

термін поставки йому товару і залежно від обставин пункт, куди

товар має бути поставлений перевізникові. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти доказ поставки згідно з пунктом А.8. Б.9. Перевірка товарів. Нести, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці, крім перевірки, затребуваної

властями країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, що виникли при одержанні

документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, що зазнав

продавець при наданні допомоги згідно з цим пунктом, а також при

укладанні договору перевезення відповідно до пункту А.3а. Дати продавцеві відповідні вказівки, якщо згідно з пунктом

А.3а потрібна допомога продавця в укладанні договору перевезення.

FAS Франко вздовж борту судна

(порт доставки зазначений)

"Франко вздовж борту судна" означає, що продавець вважається

виконуючим свої обов'язки по поставці, коли товар розміщено вздовж

борту судна на набережній або на ліхтерах в указаному порту

поставки. З цього моменту всі витрати і ризики загибелі або

пошкодження товару має нести покупець. Термін FA вимагає, щоб покупець очистив товар від мита для

його експорту. Цю умову не слід використовувати в тому разі, якщо

покупець не може прямо чи посередньо виконати експортні

формальності. Умови можна використовувати лише для морського або річкового

транспорту.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка тоавару відповідно до договору. Поставити товар з наданням торгового рахунку-фактури або

еквівалентного йому електронного повідомлення згідно з договором

купівлі-продажу, а також будь-якого іншого свідоцтва

відповідності, яке може бути потрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. На прохання покупця уповні посприяти йому на його ризик і за

його рахунок в одержанні будь-якої експортної ліцензії або іншого

дозволу державних органів, потрібного для ввезення товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товари вздовж борту вказаного судна у названому

покупцем місці навантаження, в указаному порту відвантаження в

установлену дату або термін і способом, прийнятим у даному порту. А.5. Перехід ризиків. Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару до моменту, коли він поставлений відповідно до

пункту А.4. А.6. Поділ витрат. Згідно з пунктом Б.6 нести всі витрати по товару до моменту,

коли він поставлений відповідно до пункту А.4. А.7. Повідомлення покупця. Негайно повідомити покупця про те, що товар поставлений

вздовж борту вказаного судна. А.8. Доказ доставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. За рахунок продавця надати покупцю звичайний документ на

доказ доставки товарів відповідно до пункту А.4. Якщо ж цей

документ не є транспортним документом, то слід покупцеві на його

прохання уповні посприяти на його ризик і за його рахунок в

одержанні транспортного документа (наприклад, транспортної

накладної, що передається; морського дорожнього листа, що не

передається, або документа для транспортування внутрішнім водним

шляхом). Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний

транспортний документ може бути замінений еквівалентним

повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), потрібною

для поставки товару в розпорядження покупця. Забезпечити за свій рахунок упакування, за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі товар, який є предметом договору,

звичайно прийнято відправляти без упаковки, що потрібна для

перевезення товару тою мірою, якою обставини, що стосуються

перевезення (наприклад, вид транспорту, місце призначення), були

повідомлені покупцеві до укладення договору купівлі-продажу.

Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші обставини. На прохання покупця сприяти останньому на його ризик і за

його рахунок в одержанні документів або електронних повідомлень

(крім згаданих у пункті А.8), що видаються в країні поставки або

передані в цю країну й(або) в країну походження товару, які можуть

бути потрібними покупцю для вивозу й(або) ввозу товару й при

необхідності для транзитного перевезення через треті країни. Надати покупцеві, на його прохання, потрібну інформацію з

приводу одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

та імпортну ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати

всі митні формальності по експорту та імпорту товарів, а в

окремому випадку - для транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. Укласти за свій рахунок договір перевезення товару з

погодженого порту відвантаження. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли він був поставлений відповідно до пункту А.4. Якщо покупець не може виконати свої зобов'язання відповідно

до пункту Б.2, то він повинен нести всі додаткові ризики загибелі

або пошкодження товару, що виникли внаслідок цього. Якщо він не

може надати повідомлення відповідно до пункту Б.7, або якщо

назване ним судно не прийде вчасно або не зможе прийняти товари,

або припинить приймання вантажу раніше обумовленого часу, то він

повинен нести всі ризики загибелі або пошкодження товару,

починаючи з погодженої дати або дати закінчення обумовленого

терміну поставки, але за умови, що товар був належним чином

придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або іншим

способом позначений як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли він був

поставлений відповідно до пункту А.4. Виплачувати всі додаткові витрати, що виникли внаслідок того,

що вказане покупцем судно не прибуде вчасно, або не буде в змозі

прийняти товар, або припинить прийняття вантажу до настання

встановленої дати, або якщо покупець не зміг виконати зобов'язання

відповідно до пункту Б.2, або дати відповідне повідомлення згідно

з пунктом Б.7, але за умови, що товар був належним чином придбаний

за договором, тобто виразно відокремлений, відкладений або іншим

способом позначений як товар, що є предметом даного договору.

Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також нести

витрати по виконанню митних формальностей, сплачуваних при вивозі

й ввозі товару, а в окремому випадку - для транзитного перевезення

через треті країни. Нести витрати по сплаті всіх витрат і зборів, що зазнав

продавець при наданні допомоги згідно з пунктом А.2. Б.7. Повідомлення продавця. Завчасно повідомити продавця про назву судна, місце

навантаження і потрібний час поставки. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти доказ поставки відповідно до пункту А.8. Б.9. Перевірка товарів. Нести всі витрати, якщо не застережене інше, по

передвідвантажувальній перевірці (включаючи перевірку, затребувану

властями країни експорту). Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі видатки і збори, пов'язані з одержанням

документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, що їх зазнав

продавець при наданні допомоги відповідно до цього пункту.

FOB Франко-борт

(порт відвантаження зазначений)

"Франко-борт" означає, що зобов'язання щодо поставки

вважається виконаним після того, як товар передано через поручні

судна в погодженому порту відвантаження. Це означає, що покупець

повинен нести всі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару

від цього моменту. Умова FOB вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від

мита на експорт. Цю умову можна використовувати тільки для морського і

внутрішнього водного транспорту. В тих випадках, коли борт судна

не служить практичній меті, нвприклад у випадку перевезення типу

"ро-ро" або в контейнерах, прийнятнішим є термін FCA.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити згідно з умовами договору купівлі-продажу товар і

торговий рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне

повідомлення, а також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке

може бути потрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності, потрібні для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар на борт судна, вказаного покупцем, у

погодженому порту відвантаження в установлену дату або термін,

способом, прийнятим у даному порту. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положення пункту Б.5 нести всі ризики загибелі

або пошкодження товару до моменту, коли він перейде через борт

суднап в погодженому порту відвантаження. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару до моменту, коли він перейде

через борт судна в погодженому порту відвантаження; - витрати, пов'язані з митними формальностями, потрібними для

вивозу, а також усі мита, податки на інші офіційні збори, які

виплачуються при вивозі. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про поставку товару на борт. А.8. Доказ доставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. За рахунок продавця надати покупцю звичайний документ, який є

доказом поставки відповідно до пункту А.4. Якщо ж цей документ не є транспортним, то слід, на прохання

покупця, на його ризик і за його рахунок, уповні посприяти для

одержання транспортного документа для договору перевезення

(наприклад, транспортну накладну, що передається; морський

дорожній лист, що не передається; документ для транспортування

внутрішнім водним шляхом або комплексний транспортний документ). Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний документ

може бути замінений еквівалентним повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідною

для поставки товару в розпорядження покупця. Забезпечити за свій рахунок упакування, за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі товар, який є предметом договору,

звичайно прийнято відправляти без упаковки, що потрібна для

перевезення товару тою мірою, якою обставини, що стосуються

перевезення (наприклад, вид транспорту, місце призначення), були

повідомлені продавцю до укладення договору купівлі-продажу.

Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інше маркування. На прохання покупця, на його ризик і за його рахунок, уповні

посприяти йому в одержанні документів або еквівалентних

електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), виданих у

країні відвантаження або переданих у цю країну й(або) країну

походження товару, які можуть бути потрібними покупцю для ввозу

товару й за необхідності - для транзитного перевезення через треті

країни. Надати покупцеві, на його прохання, потрібну інформацію

щодо одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності по ввозу товарів, а в окремому випадку - для їх

транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. За свій рахунок укласти договір перевезення товару з

погодженого порту відвантаження. Б.4. Прийняття поставки. Прйняти поставку товару відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі витрати загибелі або пошкодження товару від моменту

фактичного переходу через поручні судна в погодженому порту

відвантаження. Якщо покупець не може надати повідомлення

відповідно до пункту Б.7, або якщо назване ним судно не прийде

вчасно, або не зможе прийняти товари, або припинить приймання

вантажу раніше обумовленого терміну, то він повинен нести всі

ризики загибелі або пошкодження товару, починаючи із встановленої

дати або дати закінчення обумовленого терміну поставки, але за

умови, що товар був придбаний належним чином за договором, тобто

виразно відокремлений або іншим чином позначений як такий, що є

предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли він перейшов

через поручні судна в погодженому порту відвантаження. Сплачувати всі додаткові витрати, викликані тим, що вказане

покупцем судно не прибуло вчасно, або якщо воно не може прийняти

товари, або якщо покупець не зміг надати відповідне повідомлення

згідно з пунктом Б.7, але за умови, що товар був придбаний

належним чином за договором, тобто виразно відокремлений або іншим

способом позначений як товар, що є предметом даного договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також

витрати по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввозі

товарів, а в окремому випадку для їх транзитного перевезення через

треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. Завчасно повідомити продавця про назву судна, пункт

навантаження і потрібний час поставки. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти доказ поставки відповідно до пункту А.8. Б.9. Перевірка товарів. Сплатити, якщо не застережено інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці, за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі видатки і збори, що виникли при одержанні

документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі видатки і збори, що зазнав

продавець при наданні допомоги відповідно до цього пункту.

CFR Вартість і фрахт

(порт призначення зазначений)

"Вартість і фрахт" означає, що продавець зобов'язаний

сплатити витрати і фрахт, необхідні для поставки товару в

погоджений порт призначення, однак ризик загибелі або пошкодження

товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, викликаних

подіями, що відбулися після поставки товару на борт судна,

переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через

поручні судна в порту відвантаження. Термін CFR вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від

мита на експорт. Цю вимогу можна використовувати лише для морського й

внутрішнього водного транспорту. В тих випадках, коли борт судна

не служить практичній меті, наприклад, у випадку перевезення типу

"ро-ро" або в контейнерах, прийнятнішим є термін CPT.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити товари і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

йому електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а

також будб-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути

потрібне за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності, потрібні для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. За свій рахунок укласти на звичайних умовах договір

перевезення товару до погодженого порту призначення за звичайно

прийнятим напрямом на морському судні (або, якщо це зручно, на

річковому судні) такого типу, який звичайно використовується для

перевезення товарів, аналогічних вказаному в договорі

купівлі-продажу. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар на борт судна в порту відвантаження в

установлену дату або термін. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положень пункту Б.5 нести всі ризики загибелі

або пошкодження товару до моменту, коли він перейде через поручні

судна в порту відвантаження. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару до моменту, коли він

поставлений згідно з пунктом А.4, а також витрати по фрахту й всі

інші витрати, викликані пунктом А.3, в тому числі вартість

навантаження товарів на борт і будь-які збори по розвантаженню в

порту розвантаження, які можуть стягатися судноплавними лініями

при укладанні договору перевезення; - нести витрати, пов'язані з митними формальностями,

потрібними для вивозу, а також усі мита, податки та інші офіційні

збори, якм виплачуються при вивозі. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, що товар поставлений на

борт судна, а також надати будь-яке інше повідомлення, необхідне

для того, щоб дати можливість покупцю вжити заходів, які звичайно

потрібні для прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Якщо не застережене інше, то за свій рахунок надати покупцю

без затримки звичайний транспортний документ для пред'явлення в

погодженому порту призначення. Цей документ (наприклад,

транспортна накладна, що передається; морський дорожній лист, що

не передається; документ для транспортування внутрішнім водним

шляхом) має охоплювати товар за договором, бути датованим у межах

погодженого для відвантаження періоду, дозволяти покупцеві

зажадати товар у перевізника у місці призначення і, якщо не

застережене інше, дозволяти покупцеві продавати товар у дорозі

шляхом передачі документа наступному покупцеві (транспортна

накладна, що передається) або шляхом повідомлення перевізника. Якщо такий транспортний документ виданий у кількох

примірниках, то покупцю мають бути передані всі примірники. Якщо

транспортний документ містить посилання на чартер-партію, то

продавець повинен також надати примірник останнього документа. Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний

транспортний документ може бути замінений еквівалентним

повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, які пов'язані з перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідні

для того, щоб поставити товар відповідно до пункту А.4. За свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти товар,

що є предметом договору, без упаковки), що потрібна для

перевезення товару. Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця посприяти йому уповні на його ризик і за

його рахунок в одержанні документів або еквівалентних електронних

повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), які видаються у країні

відвантаження або передані в цю країну й(або) в країні походження

товару, що можуть бути потрібними покупцю для ввозу товару, а в

окремому випадку - для їхнього перевезення через треті країни. Надати покупцеві, на його прохання, потрібну інформацію з

приводу одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності по ввозу товару, а в окремому випадку - для

транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару згідно з пунктом А.4 й одержати їх

від перевізника у вказаному порту призначення. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту

фактичного переходу через поручні судна в порту відвантаження. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він має нести всі ризики загибелі або пошкодження

товару, починаючи з погодженої дати або дати закінчення

застереженого терміну, призначеного для відвантаження, але за

умови, що товар був належним чином придбаний за договором, тобто

чітко відокремлений або іншим чином позничений як товар, що є

предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту А.3 нести витрати по товару з

моменту, коли він поставлений згідно з пунктом А.4 і, якщо такі

витрати і збори не були стягнуті судноплавними лініями при

укладанні договору перевезення, нести всі видатки і збори по

товару, що перебувають у дорозі, до його прибуття в порт

призначення, а також витрати по розвантаженню, включаючи збори за

користування ліхтерами і перевезення у межах порту. Якщо покупець

не зможе надати повідомлення відповідно до пункту Б.7, то він має

нести викликані цим додаткові витрати за товар, починаючи з

погодженої дати або дати настання застереженого строку,

призначеного для відвантаження, але за умови, що товар був

належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений

або іншим чином позначений як такий, що є предметом даного

договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також

видатки по виконанню митних формальностей, які стягуються при

ввезенні товару і в разі потреби - для їхнього транзитного

перевезення через треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час

відвантаження товару й(або) порт призначення, він повинен завчасно

повідомити про це продавця. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти транспортний документ відповідно до пункту А.8, якщо

він відповідає договору. Б.9. Перевірка товару. Сплатити, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці, за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, пов'язані з одержанням

документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнав

продавець при наданні допомоги відповідно до цього пункту.

CIF Вартість, страхування і фрахт

(...порт призначення зазначений)

"Вартість, страхування і фрахт" означає, що продавець має

такі ж зобов'язання, як у випадку CFP, але з тим додатком, що він

повинен забезпечити морське страхування для усунення ризиків

загибелі або пошкодження товару при перевезенні. Продавець

укладає договір страхування і сплачує страховий внесок. Покупець повинен мати на увазі, що відповідно з умовою CIF

продавець повинен лише одержати страховку на мінімальне покриття. Умова CIF вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від

мита на експорт. Умови можна використовувати тільки для морського і

внутрішнього водного транспорту. В тих випадках, коли борт судна

не служить практичній меті, (наприклад, при перевезенні типу

"ро-ро" або в контейнерах), більш прийнятним є термін CIP.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару згідно з договором. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а

також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути

птрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності, потрібні для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Укласти на звичайних умовах і за свій рахунок договір

перевезення товару до погодженого порту призначення за звичайно

прийнятим напрямом на морському судні (або, якщо це зручно, на

річковому судні) такого типу, який використовується звичайно для

перевезення товарів, аналогічних товару, вказаному в договорі

купівлі-продажу. б) Договір страхування. За свій рахунок одержати страхування карго, як зазначено в

договорі, щоб покупець або будь-яка інша особа, що має

зацікавленість у товарі, що підлягає страхуванню, мали право

затребувати безпосередньо від страхового товариства і надати

покупцеві страховий поліс або інше свідоцтво обсягу страхової

відповідальності. Страхування має бути проведене у страхувальників або в

страхових компаніях, що мають добру репутацію, і (за неможливості

дійти згоди про протилежне) відповідати мінімальному покриттю

"Застережень про страхування вантажів Об'єднання лондонських

страхувачів" або будь-якому іншому подібному збірнику умов.

Тривалість страхового покриття повинна відповідати пунктам Б.5 і

Б.4. На вимогу покупця продавець повинен забезпечити страхування

за рахунок покупця на випадок війни, срайків, заколотів і масових

порушень громадського порядку. Мінімальне страхування має

покривати зазначену в договорі ціну плюс 10% (тобто 110%) і

повинно бути обумовлене у валюті договору. А.4. Поставки. Поставити товар на борт судна в порту відвантаження в

погоджений день або строк. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положень пункту Б.5 нести всі ризики загибелі

або пошкодження товару до того моменту, коли він перейде через

поручні судна в порту відвантаження. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару до того часу, поки він не буде

доставлений згідно з пунктом А.4, а також витрати по фрахту й всі

інші витрати, викликані пунктом А.3, в тому числі вартість

навантаження товару на борт і будь-які збори по розвантаженню в

порту розвантаження, які можуть стягуватися судноплавними лініями

при укладанні договору перевезення; - сплатити всі витрати, пов'язані з митними формальностями,

потрібними для вивозу, а також усі мита, податки та інші офіційні

збори, виплачувані при вивозі. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, що товар поставлений на

борт судна, а також надати будь-яке інше повідомлення, необхідне

для того, щоб дати можливість покупцю вжити заходів, які звичайно

потрібні для прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. За свій рахунок, якщо не застережене інше, надати покупцю без

затримки звичайний транспортний документ для погодженого порту

призначення. Цей документ (наприклад, транспортна накладна, що

передається; морський дорожній лист, що не передається; або

документ для транспортування внутрішнім водним шляхом) повинен

охоплювати товар за договором, бути датований у межах строку,

погодженого для відвантаження, дозволяти покупцю зажадати товар у

перевізника в місці призначення й, якщо не застережене інше,

дозволяти покупцю продавати товар у дорозі шляхом передачі

документа наступному покупцю (транспортна накладна, що

передається) або шляхом повідомлення перевізника. Якщо такий транспортний документ виданий у кількох

примірниках, то покупцю повинні бути подані всі примірники. Якщо

транспортний документ містить у собі посилання на чартер-партію,

то продавець повинен також надати примірник останнього документа. Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то документ,

зазначений у попередніх абзацах, може бути заміненим еквівалентним

повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідні

для того, щоб поставити товар відповідно до пункту А.4. За свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти товар,

що є предметом договору, без упаковки), що потрібна для

перевезення товару. Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця, на його ризик і за його рахунок, уповні

посприяти йому в одержанні документів або еквівалентних

електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), виданих у

країні відвантаження або переданих у цю країну й(або) в країні

походження товару, які можуть бути потрібними покупцю для ввозу

товару й за необхідності - для транзитного перевезення через треті

країни.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності по ввозу товару, а в необхідному випадку - для

транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару після того, як він був поставлений у

відповідності з пунктом А.4 й одержати його від перевізника в

погодженому порту призначення. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару від моменту

фактичного переходу через поручні судна в погодженому порту

відвантаження. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він повинен нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару, починаючи з погодженої дати або дати

закінчення застереженого строку, призначеного для відвантаження,

але за умови, що товар був придбаний належним чином за договором,

тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як такий,

що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Відповідно до положень А.3 нести всі витрати по товару з

моменту, коли він поставлений згідно з пунктом А.4 і, якщо такі

витрати не були включені у фрахт, нести всі витрати і збори по

товару, що знаходиться у дорозі, до його прибуття в порт

призначення, а також витрати по розвантаженню, включаючи оплату за

користування ліхтерами і розміщення товару на пристані. Якщо покупець не зможе надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він має нести викликані цим додаткові витрати за

товар, починаючи з погодженої дати або дати закінчення

застереженого строку, призначеного для відвантаження, але за

умови, що товар був належним чином придбаний за договором, тобто

виразно відокремлений або іншим чином позначений як такий, що є

предметом даного договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також

витрати по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввозі

товару і в разі потреби - для їхнього транзитного перевезення

через треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час

відвантаження товару й(або) порт призначення, він повинен завчасно

повідомити продавця про це. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти транспортний документ згідно з пунктом А.8, якщо він

відповідає договору. Б.9. Перевірка товару. Сплатити, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці, за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, пов'язані з одержанням

документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, понесені

продавцем при наданні допомоги у відповідності з цим пунктом. Надати продавцю на його прохання потрібну інформацію з

приводу одержання страховки.

CPT Перевезення оплачене до

(...місце призначення зазначене)

"Перевезення оплачене до..." означає, що продавець оплачує

фрахт за перевезення товару до погодженого місця призначення.

Ризик загибелі або пошкодження товару, а також будь-які додаткові

витрати, викликані подіями, що відбулися після поставки товару

перевізнику, переходить від продавця до покупця після поставки

товару на зберігання перевізнику. "Перевізник" означає будь-яку особу, яка згідно з договором

перевезення бере на себе зобов'язання виконати або забезпечити

виконання перевезення залізницею або автомобільним шляхом, морем,

повітрям, внутрішнім водним шляхом або сполучаючи ці види

перевезення. Якщо для перевезення до погодженого місця призначення

використовуються наступні перевізники, то ризики переходять при

поставці товару до першого перевізника. Умова CPT вимагає, щоб

продавець здійснив очистку товару від мита на експорт. Цю умову можна використовувати для будь-якого виду

перевезення, включаючи складне транспортування.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару згідно з договором. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а

також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути

потрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності, потрібні для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Укласти на звичайних умовах і за свій рахунок договір

перевезення товару до погодженого пункту в зазначеному місці

призначення за звичайно прийнятим напрямом і звичайним способом.

Якщо пункт не погоджений або не визначений практикою, то продавець

може вибрати такий пункт у зазначеному місці призначення, який

найбільше відповідає його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар на зберігання перевізнику або, якщо є

наступні перевізники, першому перевізнику для перевезення в

зазначене місце в погоджений день або у межах застереженого

строку. А.5. Перехід ризиків. Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару до моменту, коли товар поставлений відповідно

до пункту А.4. А.6. Поділ витрат. Згідно з пунктом Б.6: - нести всі витрати, що припадають на товар, до моменту, коли

він поставлений згідно з пунктом А.4, а також фрахт і всі інші

витрати, викликані пунктом А.3а, в тому числі вартість

навантаження товару і будь-які збори по розвантаженню в місці

призначення, які можуть бути включені до фрахту або такі, що їх

зазнав продавець при укладанні договору перевезення; - сплатити витрати, пов'язані з митніми формальностями,

необхідними для експорту, а також всі мита, податки або інші

офіційні збори, виплачувані при вивозі. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, що товар доставлений у

відповідності з пунктом А.4, а також надати будь-яке інше

повідомлення, необхідне для того, щоб дати покупцю можливість

вжити заходів, що звичайно потрібні для прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. За рахунок продавця надати покупцю, якщо це прийнято,

звичайний транспортний документ (наприклад, транспортна накладна,

що передається; морський подорожній лист, що не передається;

документ для транспортування по внутрішньому водному шляху;

повітряний подорожній лист; залізнична транспортна накладна або

складний транспортний документ). Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то документ,

зазначений у попередньому абзаці, може бути замінений

еквівалентним повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідні

для того, щоб поставити товар у відповідності з пунктом А.4. За свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти товар,

що є предметом договору, без упаковки), що потрібна для

перевезення товару. Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця, на його ризик і за його рахунок, уповні

посприяти йому в одержанні документів або еквівалентних

електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), виданих у

країні відвантаження або переданих у цю країну й(або) в країну

походження товару, які можуть бути потрібними покупцю для ввозу

товару й при необхідності - для транзитного перевезення через

треті країни. Надати покупцю на його прохання необхідну інформацію щодо

одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності по ввозу товару, а в необхідному випадку - для

транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір превезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару після того, як він поставлений у

відповідності з пунктом А.4, і одержати його від перевізника в

погодженому місці призначення. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли він був доставлений у відповідності з пунктом А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення у відповідності з

пунктом Б.7, то він повинен нести всі ризики по товару, починаючи

з погодженої дати або закінчення застереженого строку,

призначеного для поставки, але за умови, що товар був належним

чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або

іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Згідно пункту А.3а нести всі витрати по товару з моменту,

коли він поставлений у відповідності з пунктом А.4, якщо такі

витрати і збори не були включені до фрахту або понесені продавцем

при укладанні договору перевезення у відповідності з пунктом А.3а,

то сплачувати всі витрати і збори, пов'язані з товаром, що

знаходиться в дорозі, до його прибуття в погоджене місце

призначення, а також витрати по розвантаженню. Якщо покупець не зможе надати повідомлення відповідно з

пунктом Б.7, то він повинен оплачувати викликані цим додаткові

витрати за товар, починаючи з погодженої дати або дати закінчення

строку, призначеного для відправлення, але за умови, що товар був

належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений

або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного

договору. Сплатити усі мита, податки та інші офіційні збори, а

також витрати по виконанню митних формальностей, оплачувані при

ввозі товарів, а в разі необхідності - для транзитного перевезення

через треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначити час відправлення

товару й(або) місце прийняття поставки, - завчасно повідомити

продавця. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти транспортний документ згідно пункту А.8, якщо він

відповідає договору. Б.9. Перевірка товару. Оплатити, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Оплатити всі витрати і збори, пов'язані з одержанням

документів, або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, понесені при

наданні допомоги у відповідності з цим пунктом.

CIP Перевезення і страхування оплачені до

(...місце призначення зазначене)

"Перевезення і страхування оплачені до..." означає, що

продавець має ті ж зобов'язання, як у випадку умови CPT, але

додатково він повинен забезпечити страхування вантажу для усунення

ризиків покупця в зв'язку із загибеллю або пошкодженням товару при

перевезенні. Продавець укладає договір страхування і сплачує

страховий внесок. Покупець повинен мати на увазі, що у

відповідності з умовою CIP продавець повинен отримати страховку

тільки на мінімальне покриття. Термін CIP вимагає, щоб продавець здійснив очистку товарів

від мита на експорт. Цей термін можна використовувати для

будь-якого виду перевезення, включаючи перевезення різними видами

транспорту.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару згідно з договором. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

електронне повідомлення згідно договору купівлі-продажу, а також

будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути потрібним за

договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності, необхідні для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Укласти на звичайних умовах і за свій рахунок договір

перевезення товару до погодженого пункту в зазначеному місці

призначення за звичайно прийнятим напрямом і звичайним способом.

Якщо пункт не погоджений або не визначений практикою, то продавець

може обрати такий пункт у зазначеному місці призначення, який

найкращим чином відповідає його цілям. б) Договір страхування. За свій рахунок одержати страхування карго, як застережено в

договорі, щоб покупець або будь-яка інша особа, що має

зацікавленість у товарі, який підлягає страхуванню, мали право

затребувати безпосередньо від страхового товариства і надати

покупцю страховий поліс або інше свідоцтво обсягу страхової

відповідальності. Страхування повинно бути проведеним у страхувачів або в

страхових компаніях, що користуються доброю репутацією, і при

неможливості дійти згоди про протилежне, відповідати мінімальному

покриттю "Застережень про страхування вантажів Об'єднання

лондонських страхувачів" або будь-якому іншому подібному збірнику

умов. Тривалість страхового покриття повинна відповідати пунктам

Б.5 і Б.4. На вимогу покупця продавець повинен забезпечити

страхування за рахунок покупця на випадок війни, страйків,

заколотів і громадських безпорядків. Мінімальне страхування

повинно покривати зазначену в договорі ціну плюс 10% (тобто 110%)

і повинно бути забезпечене у валюті договору. А.4. Поставка. Поставити товар на зберігання перевізнику або, якщо є

наступні перевізники, то першому з них перевезення в зазначене

місце призначення в погоджений день або період, передбачений

договором. А.5. Перехід ризиків. У відповідності з положенням пункту Б.5 нести всі ризики

загибелі або пошкодження товару до моменту, коли він поставлений у

відповідності з пунктом А.4. А.6. Поділ витрат. У відповідності з положеннями пункту Б.6: - нести всі витрати по товару, до того часу, коли він

доставлений у відповідності з пунктом А.4, а також витрати по

фрахту й всі інші витрати, викликані пунктом А.3, в тому числі

вартість навантаження товарів на борт і будь-які збори по

розвантаженню в порту розвантаження, які можуть стягатися

судноплавними лініями при укладанні договору перевезення; - оплатити витрати, пов'язані з митними формальностями,

необхідними для вивозу, а також усі мита, податки та інші офіційні

збори, виплачувані при вивозі. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, що товар поставлений у

відповідності з пунктом А.4, а також надати будь-яке інше

повідомлення, необхідне для того, щоб дати можливість покупцю

вжити заходів, що звичайно потрібні для прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Надати покупцю за рахунок продавця, якщо це прийнято,

звичайний транспортний документ (наприклад, транспортна накладна,

що передається; морський подорожній лист, що не передається;

документ для транспортування по внутрішньому водному шляху;

повітряний подорожній лист; залізнична транспортна накладна;

автомобільна транспортна накладна або комплексний транспортний

документ). Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний

транспортний документ може бути замінений еквівалентним

повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (перевірка

якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідні для того,

щоб поставити товар у відповідності з пунктом А.4. За свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти без

упаковки товар, що є предметом договору), необхідне для

перевезення товару. Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця, на його ризик і за його рахунок,

посприяти йому вповні в одержанні документів або еквівалентних

електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), які

видаються в країні відправки або передані у цю країну й(або) в

країні походження товару, які можуть бути потрібними покупцю для

ввозу товару, а в необхідному випадку - для транзитного

перевезення через треті країни.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності по ввозу товару, а у випадку необхідності - для

транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару з моменту, коли він поставлений у

відповідності з пунктом А.4, і одержати його від перевізника в

погодженому порту призначення. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли він поставлений у відповідності з пунктом А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він повинен нести всі ризики по товару, починаючи з

погодженої дати або закінчення застереженого строку, призначеного

для поставки, але за умови, що товар був належним чином придбаний

за договором, тобто виразно відокремлений або іншим чином

позначений як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. У відповідності з положеннями пункту А.3 нести всі витрати по

товару з моменту, коли він поставлений згідно пункту А.4 і, якщо

такі витрати і збори не були включені у фрахт або понесені

продавцем при укладанні договору перевезення, у відповідності з

пунктом А.3а, нести всі витрати і збори по товару, що знаходиться

в дорозі, до його прибуття в погоджене місце призначення, а також

витрати по розвантаженню. Якщо покупець не зможе надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він повинен нести викликані цим додаткові витрати

за товари, починаючи з погодженої дати або дати закінчення строку,

призначеного для відправлення, але за умови, що товар був належним

чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або

іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також

витрати по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввозі

товарів, а в необхідному випадку - для його транзитного

перевезення через треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час відправлення

товару й(або) місце призначення, він повинен завчасно повідомити

продавця про це. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти транспортний документ у відповідності з пунктом А.8,

якщо він відповідає договору. Б.9. Перевірка товарів. Сплатити, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, пов'язані з одержанням

документів, або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, понесені

продавцем при наданні допомоги відповідно з цим пунктом. Надати продавцю на його прохання необхідну інформацію з

приводу одержання страховки.

DAF Поставка до кордону

(...місце зазначене)

"Поставка до кордону" означає, що обов'язки продавця

вважаються виконаними у момент прибуття товару, очищеного від

мита на експорт, у зазначений пункт і місце на кордоні, однак до

вступу на "митний кордон" країни, зазначеної в договорі. Термін

"кордон" можна використовувати для будь-якого кордону, включаючи

країни експорту. Тому надзвичайно важливо, щоб розглядуваний

кордон був точно визначений шляхом зазначення в терміні пункту і

місця. Ці умови призначені для застосування головним чином при

перевезенні товару залізницею або автомобільним транспортом, але

вони можуть застосовуватися незалежно від способу перевезення.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару згідно з договором. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

електронне повідомлення згідно договору купівлі-продажу, а також

будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути потрібним за

договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів або інший документ,

необхідний для надання товару у розпорядження покупця. Виконати

всі митні формальності, потрібні для вивезення товару в зазначене

місце поставки на кордоні, а в окремому випадку - для їхнього

попереднього перевезення через іншу країну. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір

перевезення товару до зазначеного місця поставки на кордоні

(включаючи його транзит через одну або кілька третіх країн, якщо

це потрібно). Якщо певний пункт у зазначеному місці поставки на кордоні не

передбачений або якщо він не визначений практикою, то продавець

може обрати пункт у зазначеному місці поставки, який найбільш

відповідає його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар у розпорядження покупця в зазначеному місці

поставки на кордоні в дату або строк, передбачений у договорі

купівлі-продажу. А.5. Перехід ризиків. Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару до того часу, поки він не буде поставлений

відповідно до пункту А.4. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару, до того моменту, коли він

поставлений відповідно до пункту А.4, а також на додаток до

витрат, викликаних пунктом А.3а, витрати по розвантажувальним

операціям (включаючи збори за користування ліхтерами і перевіз у

межах порту), якщо необхідно або прийнято розвантажувати товар

після прибуття в зазначене місце поставки на кордоні з метою

надання його в розпорядження покупця; - сплатити витрати, пов'язані з митними формальностями,

потрібними для вивозу, а також усі мита, податки та інші офіційні

збори, виплачувані при вивозі, а в потрібному випадку - для

їхнього перевезення через треті країни перед поставкою відповідно

до пункту А.4. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про відправлення товару в

зазначене місце на кордоні, а також надати будь-яке інше

повідомлення, необхідне для того, щоб дати можливість покупцю

вжити заходів, що звичайно потрібні для прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. За рахунок продавця надати покупцю звичайний документ або

інше свідоцтво поставки товару в зазначене місце на кордоні. На

прохання покупця надати останньому на його ризик і за його рахунок

наскрізний транспортний документ, звичайно одержуваний в країні

відправлення, що охоплює на звичайних умовах перевезення товару

від пункту відправлення в цій країні до зазначеного покупцем місця

остаточного призначення в країні імпорту. Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний

транспортний документ може бути замінений еквівалентним

повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (перевірка

якості, вимірювання, зважування, підрахунок), які необхідні для

того, щоб поставити товар у відповідності з пунктом А.4. Забезпечити за свій рахунок упакування (за виключенням

випадків, коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято

відправляти товар, що є предметом договору, без упаковки),

звичайне для поставки товару на кордон і для подальшого

перевезення тією мірою, в якій обставини (наприклад, вид

перевезення, призначення) були відомі продавцю до укладання

договору купівлі-продажу. Упаковка повинна мати відповідне

маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця посприяти йому вповні на його ризик і за

його рахунок в одержанні будь-яких документів або еквівалентних

електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), які

видаються в країні відправлення або передані у цю країну й(або) в

країні походження товару, що можуть бути потрібними покупцю для

ввозу товару, а в окремому випадку - для перевезення через треті

країни. Упаковка повинна мати відповідне маркування.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності в зазначеному пункті поставки на кордоні або в

будь-якому іншому місці для ввозу товару, а в окремому випадку для

їх подальшого перевезення. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару, як тільки він буде наданий в його

розпорядження згідно з пунктом А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли товар поставлений в його розпорядження відповідно до

пункту А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він повинен нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару, починаючи з погодженої дати або закінчення

обумовленого строку поставки, але за умови, що товар був належним

чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або

іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по договору з моменту, коли він наданий у

розпорядження покупця згідно з пунктом А.4. Якщо покупець не зможе

прийняти поставку товару після того, як він наданий в його

розпорядження згідно з пунктом А.4, або надати повідомлення

відповідно до пункту Б.7, то він повинен нести всі викликані цим

додаткові витрати, але за умови, що товар був належним чином

придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або іншим

чином позначений як товар, що є предметом даного договору.

Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також витрати

по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввозі товару, а

в окремому випадку - для його подальшого перевезення. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час у межах

застереженого строку і(або) місце прийняття поставки, він повинен

завчасно повідомити продавця про це. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти транспортний документ і(або) інше свідоцтво доставки

у відповідності з пунктом А.8. Б.9. Перевірка товарів. Нести, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Нести всі витрати і збори, пов'язані з одержанням документів,

або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у пункті А.10,

і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнав продавець при

наданні допомоги у відповідності з цим пунктом. За необхідності, на прохання продавця, надати йому на ризик і

за рахунок покупця дозвіл валютного контролю, перепустки, інші

документи чи їх засвідченні копії, або адресу остаточного місця

призначення товару в країні імпорту з метою одержання наскрізного

документа на перевезення або будь-якого іншого документа,

передбаченого у пункті А.8.

DES Доставлено франко-строп судно

(...порт призначення зазначений)

"Франко-строп судно" означає, що зобов'язання продавця по

поставці вважається виконаним після того, як товар наданий покупцю

на борт судна не очищеним від мита на імпорт у погодженому порту

призначення. Продавець має нести всі витрати і ризики, пов'язані з

доставкою товару в погоджений порт призначення. Цей термін можна використовувати тільки для морського або

внутрішнього водного транспорту.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а

також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути

потрібне за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності, потрібні для вивозу товару, а в окремому випадку -

для його перевезення через треті країни. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Укласти за свій рахунок договір перевезення товару за

прийнятим напрямом і звичайним способом до зазначеного пункту в

погодженому порту призначення. Якщо пункт не погоджений або якщо

він не визначений практикою, то продавець може обрати пункт у

зазначеному порту призначення, який найбільше відповідає його

цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар у розпорядження покупця на борту судна в

звичайному пункті розвантаження в зазначеному порту призначення не

очищеним від мита на імпорт, у погоджений день або строк, таким

чином, щоб дати можливість зняти їх з судна за допомогою

розвантажувального устаткування, відповідного природі товару. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до пункту Б.5 нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару до моменту, коли він буде поставлений згідно з

пунктом А.4. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - на додаток до витрат, викликаних пунктом А.3а, сплатити всі

витрати, пов'язані з товаром, до моменту, коли він буде

поставлений згідно з пунктом А.4; - оплатити витрати, пов'язані з митними формальностями,

необхідними для експорту, а також всі мита, податки та інші

офіційні збори, виплачувані при вивозі і за потреби - для

перевезення через треті країни перед поставкою у відповідності з

пунктом А.4. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про очікуваний час прибуття

зазначеного судна відповідно до пункту А.4, а також надати

будь-яке інше повідомлення, необхідне для того, щоб дати

можливість покупцю вжити заходів, які звичайно потрібні для

прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. За рахунок продавця надати покупцю делівері-ордер і(або)

звичайний транспортний документ (наприклад, транспортна накладна,

що передається; морський подорожній лист, що не передається;

документ для транспортування по внутрішньому водному шляху або

документ для комплексного перевезення), що дає покупцю можливість

прийняти поставку товару. Якщо продавець і покупець дійшли згоди

про електронний зв'язок між собою, то звичайний транспортний

документ може бути замінений еквівалентним повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідні

з метою поставки товару відповідно до пункту А.4. За свій рахунок забезпечити упакування (за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти без

упаковки товар, що є предметом договору), яке потрібне для

поставки товару. Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця посприяти йому вповні на його ризик і за

його рахунок в одержанні будь-яких документів або еквівалентних

електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), які

видаються в країні відправлення або передані у цю країну й(або) в

країні походження товару, які можуть бути потрібними покупцю для

ввозу товару. На прохання покупця надати останньому потрібну інформацію з

приводу одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності, необхідні для ввозу товару. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару, як тільки він буде поставлений в

його розпорядження відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли товар поставлений в його розпорядження відповідно до

пункту А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він має нести всі ризики загибелі або пошкодження

товару з погодженої дати або дати закінчення застереженого строку

поставки, але за умови, що товар був належним чином придбаний за

договором, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений

як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару, включаючи розвантаження, з

моменту, коли товар наданий в його розпорядження відповідно до

пункту А.4. Якщо покупець не зможе прийняти поставку товару після того,

як він був наданий в його розпорядження відповідно до пункту А.4,

або надати повідомлення згідно з пунктом Б.7, то він повинен нести

всі викликані цим додаткові витрати, але за умови, що товар був

належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений

або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного

договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також

витрати по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввозі

товару. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час у межах

застереженого строку й(або) місце прийняття поставки, він повинен

завчасно повідомити продавця про це. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти делівері-ордер або транспортний документ у

відповідності з пунктом А.8. Б.9. Перевірка товару. Нести, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, пов'язані з одержанням

документів, або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнав

продавець при наданні допомоги згідно з цим пунктом.

DEQ Доставлено франко-набережна (мито сплачене)

(порт призначення зазначений)

"Доставлено франко-набережна (мито сплачене)" означає, що

зобов'язання продавця по поставці вважається виконаним після того,

як він надав товар у розпорядження покупця на набережній (товарній

пристані) у погодженому порту призначення й очищеним від мита на

імпорт. Продавець повинен нести всі ризики і витрати, включаючи

мита, податки та інші збори по доставці туди товару. Цю умову не слід використовувати в тому випадку, якщо

продавець не може прямо або посередньо одержати імпортну ліцензію. Якщо сторони бажають, щоб покупець очистив товар від мита на

імпорт і сплатив мито, то замість слів "мито сплачене" слід

використовувати слова "мито не сплачене". Якщо сторони бажають вилучити із зобов'язань продавця деякі з

витрат, сплачуваних при ввозі товару (наприклад, податок на додану

вартість (АТ), то це повинно бути роз'яснено шляхом додавання

слів: "доставлено франко-набережна", (АТ не сплачений)... порт

призначення зазначений)". Цей термін можна використовувати тільки для морського або

внутрішнього водного транспорту.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару згідно з договором. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

йому електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а

також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути

потрібне за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

та імпортну ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати

всі митні формальності для вивозу і ввозу товару, а в окремому

випадку - для його перевезення через треті країни. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. За свій рахунок укласти договір перевезення товару за

звичайно прийнятим напрямом і звичайним способом до набережної в

погодженому порту призначення. Якщо пункт не погоджений або якщо

він не визначений практикою, то продавець може обрати пункт у

погодженому порту призначення, який найбільше відповідає його

цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар у розпорядження покупця на набережній або

товарній пристані в погодженому порту призначення, в установлений

день або строк, передбачений у договорі. А.5. Перехід ризиків. Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару до моменту, коли він поставлений у

відповідності з пунктом А.4. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - на додаток до витрат, викликаних пунктом А.3а, нести всі

витрати по товару, до моменту, коли він поставлений у

відповідності з пунктом А.4; - сплатити витрати, пов'язані з митними формальностями, а

також усі мита, податки або інші офіційні збори, виплачувані при

ввозі та вивозі товару, якщо не застережене інше, а в необхідному

випадку - для його перевезення через треті країни перед поставкою

у відповідності з пунктом А.4. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про очікуваний час прибуття

зазначеного судна відповідно до пункту А.4, а також надати

будь-яке інше повідомлення, необхідне для того, щоб дати

можливість покупцю вжити заходів, що звичайно потрібні для того,

щоб дозволити йому прийняти товар. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Надати покупцю за рахунок продавця делівері-ордер і(або)

звичайний транспортний документ (наприклад, транспортна накладна,

що передається; морський подорожній лист, що не передається;

документ для транспортування внутрішнім водним шляхом або документ

для комплексного транспортування), який дає покупцю можливість

прийняти товар і прибрати його з набережної. Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний

транспортний документ може бути замінений еквівалентним

повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), які

необхідні для цілей поставки товару відповідно до пункту А.4. Забезпечити за свій рахунок упакування (за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти без

упаковки товар, що є предметом договору), необхідне для поставки

товару. Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. Нести всі витрати і збори, викликані одержанням документів

або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у пункті Б.10,

і відшкодувати всі витрати і збори, понесені покупцем при наданні

допомоги відповідно з цим пунктом. На прохання покупця, надати останньому потрібну інформацію з

приводу одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. На прохання продавця, на його ризик і за його рахунок

посприяти вповні останньому в одержанні будь-якої імпортної

ліцензії або іншого дозволу державних органів, необхідного для

ввозу товару. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару в момент, коли він наданий в його

розпорядження відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли товар поставлений в його розпорядження відповідно до

пункту А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він повинен нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару, з погодженої дати або дати закінчення

застереженого строку поставки, але за умови, що товар був належним

чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або

іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару, включаючи розвантаження, з

моменту, коли товар наданий в його розпорядження відповідно до

пункту А.4. Якщо покупець не зможе прийняти поставку товару після того,

як він був наданий в його розпорядження відповідно до пункту А.4,

або надати повідомлення згідно з пунктом Б.7, то він повинен нести

всі викликані цим додаткові витрати, але за умови, що товар був

належним чином приюбаний за договором, тобто виразно відокремлений

або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного

договору. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час у межах

застереженого строку й(або) місце прийняття поставки, він повинен

завчасно повідомити продавця про це. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти делівері-ордер або транспортний документ відповідно

до пункту А.8. Б.9. Перевірка товарів. Нести, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. На прохання продавця на його ризик і за його рахунок сприяти

йому вповні по одержанню будь-яких документів або еквівалентних

електронних повідомлень, виданих у країні імпорту або переданих у

цю країну, які можуть бути потрібними продавцю з метою надання

товару в розпорядження покупця згідно з цими правилами.

DDU Доставлено, мито не сплачене

(...місце призначення зазначене)

"Доставлено, мито не сплачене" означає, що зобов'язання

продавця по поставці вважаються виконаними після того, як він

надав товар у розпорядження покупця в погодженому місці країни

імпорту. Продавець повинен нести витрати і ризики, пов'язані з

поставкою туди товару (за винятком мита, податків та інших

офіційних зборів, виплачуваних при ввозі), а також видатки і

ризики по виконанню митних формальностей. Покупець повинен

оплатити будь-які додаткові витрати і нести будь-які ризики,

викликані його нездатністю вчасно очистити товар від мита на

імпорт. Якщо сторони бажають, щоб продавець виконав митні

формальності й поніс викликані цим витрати і ризики, то це повинно

бути роз'яснено шляхом додавання слів. Якщо сторони бажають включити в зобов'язання продавця деякі

витрати, виплачувині при ввозі товару (наприклад, податок на

додану вартість (АТ), то це слід роз'яснити шляхом додавання слів

"доставлено, мито не сплачене; (АТ оплачений (...зазначене місце

призначення)". Цю умову можна використовувати незалежно від виду транспорту.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару згідно з договором. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

йому електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а

також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути

потрібне за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності для вивозу і ввозу товару, а в окремому випадку - для

його перевезення через треті країни. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Укласти на звичайних умовах і за свій рахунок договір

перевезення товару за прийнятим напрямом і звичайним способом до

погодженого пункту в зазначеному місці призначення. Якщо пункт не

погоджений або якщо він не визначений практикою, то продавець може

обрати пункт у зазначеному місці призначення, який найкраще

підходить для його цілей. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар у розпорядження покупця відповідно до пункту

А.3 у погоджений день або строк. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положень пункту Б.5 нести всі ризики загибелі

або пошкодження товару до моменту, коли він поставлений згідно з

пунктом А.4. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - на додаток до витрат, викликаних пунктом А.3а, нести всі

витрати по товару, до моменту, коли він буде поставлений

відповідно до пункту А.4; - сплатити витрати, пов'язані з митними формальностями,

необхідними для вивозу, а також усі мита, податки або інші

офіційні збори, виплачувані при вивозі, а в окремому випадку - для

їх перевезення через треті країни перед поставкою відповідно до

пункту А.4. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про відправлення товару, а також

надати будь-яке інше повідомлення, потрібне для того, щоб дати

можливість покупцю вжити заходів, що звичайно потрібні для

прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Надати покупцю за рахунок продавця делівері-ордер і(або)

звичайний транспортний документ (наприклад, транспортна накладна,

що передається; морський подорожній лист, що не передається;

документ для транспортування по внутрішньому водному шляху;

повітряний подорожній лист; залізнична транспортна накладна;

автомобільна транспортна накладна або комплексний транспортний

документ), який може бути потрібним покупцю для прийняття поставки

товару. Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний

транспортний документ може бути замінений еквівалентним

повідомленням EOI. А.9. Первірка, упаковка, маркування. Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), які

необхідні для цілей поставки товару відповідно до пункту А.4. Забезпечити за свій рахунок упакування (за винятком випадків,

коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти без

упаковки товар, що є предметом договору), потрібне для поставки

товару. Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця, уповні посприяти йому на його ризик і за

його рахунок в отриманні документів або еквівалентних електронних

повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), що видаються в країні

поставки або передані в цю країну й(або) в країні походження

товару, які можуть бути потрібними покупцю для вивозу товару. На прохання покупця, надати останньому потрібну інформацію з

приводу одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, пердбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну

ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні

формальності, потрібні для ввозу товару. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару, як тільки він буде поставлений в

його розпорядження відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли товар поставлений в його розпорядження відповідно до

пункту А.4. Якщо покупець не може виконати свої зобов'язання відповідно

до пункту Б.2, то він повинен нести викликані цим додаткові ризики

загибелі або пошкодження товару. Якщо покупець не може надати

повідомлення відповідно до пункту Б.7, то він повинен нести всі

ризики загибелі або пошкодження товару, з погодженої дати або

строку поставки, але за умови, що товар був належним чином

придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або іншим

чином позначений як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару, з моменту, коли товар наданий в

його розпорядження в зазначеному пункті призначення відповідно до

пункту А.4. Якщо покупець не може виконати свої зобов'язання відповідно

до пункту Б.2 або прийняти поставку товару після того, як він був

наданий в його розпорядження згідно з пунктом А.4, або надати

повідомлення згідно з пунктом Б.7, то він повинен нести всі

викликані цим додаткові витрати, але за умови, що товар був

належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений

або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного

договору. Сплатити всі мита, податки або інші офіційні збори, а також

витрати по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввезенні

товару. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час у межах

погодженого строку й(або) місце прийняття поставки, він повинен

завчасно повідомити продавця про це. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти делівері-ордер або транспортний документ відповідно

до пункту А.8. Б.9. Перевірка товару. Сплатити, якщо не застережене інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, пов'язані з одержанням

документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у

пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнав

продавець при наданні допомоги згідно з цим пунктом.

DDP Доставлено, мито сплачене

(...місце призначення зазначене)

"Доставлено, мито сплачене" означає, що зобов'язання продавця

по поставці вважаються виконаними після того, як він надав товар у

погодженому місці країни імпорту. Продавець зобов'язаний нести ризики і витрати, включаючи

мита, податки та інші збори, по поставці в це місце товару,

очищеного від мита на імпорт. У той час як умова EXW означає

мінімальні зобов'язання продавця, умова DDP означає максимальні

зобов'язання. Умову не слід використовувати, якщо продавець не може прямо

чи посередньо одержати імпортну ліцензію. Якщо сторони бажають, щоб покупець здійснив очистку товару

від мита на імпорт і сплатив мито, то слід використовувати термін

II. Якщо сторони бажають виключити із зобов'язань продавця деякі

витрати, сплачувані при ввозі товару (наприклад, податок на додану

вартість (АТ), то це повинно бути роз'яснено шляхом додавання

слів: "доставлено, мито сплачене, ЗАТ не сплачений (...зазначене

місце призначення)". Умову можна використовувати незалежно від типу транспорту.

А. Продавець зобов'язаний

А.1. Поставка товару згідно з договором. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне

йому електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а

також будь-яке інше свідоцтво, яке може бути потрібне за

договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну

та імпортну ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати

всі митні формальності для вивозу і ввозу товару, а в окремому

випадку - для його перевезення через треті країни. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. За свій рахунок укласти договір перевезення товару за

звичайно прийнятим напрямом і звичайним способом до погодженого

пункту в зазначеному місці призначення. Якщо пункт не погоджений

або якщо він не визначений практикою, то продавець може обрати

пункт у зазначеному місці призначення, який найбільше відповідає

його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар у розпорядження покупця згідно з пунктом А.3

в погоджений день або строк. А.5. Перехід ризиків. Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару до моменту, коли він поставлений відповідно до

пункту А.4. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - на додаток до витрат, викликаних пунктом А.3а, сплатити всі

витрати по товару, до моменту, коли він буде поставлений у

відповідності з пунктом А.4; - оплатити витрати, пов'язані з митними формальностями, а

також усі мита, податки та інші офіційні збори, виплачувані при

ввозі та вивозі товару, якщо не застережене інше, а в необхідному

випадку - для його перевезення через треті країни перед поставкою

у відповідності з пунктом А.4. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про відправлення товару, а також

надати будь-яке інше повідомлення, необхідне для того, щоб дати

можливість покупцю вжити заходів, що звичайно потрібні для

прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Надати покупцю за рахунок продавця делівері-ордер і(або)

звичайний транспортний документ (наприклад, транспортна накладна,

що передається; морський подорожній лист, що не передається;

документ для транспортування по внутрішньому водному шляху;

повітряний подорожній лист; залізнична транспортна накладна;

автомобільна транспортна накладна або документ для комплексного

транспортування), який може бути потрібним покупцю для прийняття

товару. Якщо продавець і покупець погодилися використовувати

електронний зв'язок у відносинах між собою, то документ,

зазначений у попередньому абзаці, може бути замінений

еквівалентним повідомленням EOI. А.9. Первірка, упаковка, маркування. Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (наприклад,

перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), які

необхідні для цілей поставки товару відповідно до пункту А.4. Забезпечити за свій рахунок упакування (за виключенням

випадків, коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято

відправляти без упаковки товар, що є предметом договору),

необхідне для поставки товару. Упаковка повинна мати відповідне

маркування. А.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, викликані одержанням документів

або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у пункті Б.10,

і відшкодувати всі митні витрати і збори, яких зазнав покупець при

наданні допомоги згідно з цим пунктом. На прохання покупця надати останньому потрібну інформацію з

приводу одержання страховки.

Б. Покупець зобов'язаний

Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, пердбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. На прохання продавця, на його ризик і за його рахунок

посприяти вповні останньому в одержанні будь-якої імпортної

ліцензії або іншого дозволу державних органів, необхідного для

ввозу товару. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару, в момент, коли він наданий в його

розпорядження відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,

коли товар поставлений в його розпорядження відповідно до

пункту А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до

пункту Б.7, то він повинен нести всі ризики загибелі або

пошкодження товару, з погодженої дати або строку поставки, але за

умови, що товар був належним чином придбаний за договором, тобто

виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є

предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли товар наданий в

його розпорядження відповідно до пункту А.4. Якщо покупець не зможе прийняти поставку товару з моменту,

коли він наданий в його розпорядження відповідно до пункту А.4,

або надати повідомлення згідно з пунктом Б.7, то він повинен нести

всі викликані цим додаткові витрати, але за умови, що товар був

належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений

або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного

договору. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час у межах

застереженого строку й(або) місце прийняття поставки, він повинен

завчасно повідомити продавця про це. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне

електронне повідомлення. Прийняти делівері-ордер або транспортний документ відповідно

до пункту А.8. Б.9. Перевірка товарів. Нести, якщо не застережено інше, витрати по

передвідвантажувальній перевірці за винятком тих випадків, коли

цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. На прохання продавця, на його ризик і за його рахунок сприяти

йому вповні в одержанні будь-яких документів або еквівалентних

електронних повідомлень, виданих у країні імпорту або переданих у

цю країну, які можуть бути потрібними продавцю з метою надання

товару в розпорядження покупця відповідно до цих правил.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 17.11.1994 — № 177

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна торговельна палата:

 1. "АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И РЕГЛАМЕНТ ДРС". Міжнародна торговельна палата. 2012 рікк
 2. Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) " Правила вступают в действие с 1 января 2011 года" { Правила не приводятся }. Міжнародна торговельна палата. 2011 рікк
 3. Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України, Службою протидії комерційним злочинам Міжнародної Торгової Палати і Українським Національним Комітетом Міжнародної Торгової Палати щодо загальних засад співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "Дата підписання: 02.02.2005"Дата набрання чинності: 02.02.2005. Міжнародна торговельна палата. 2005 рікк
 4. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА "від 01.01.2000" Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад). Міжнародна торговельна палата. 2000 рікк
 5. Арбитражный регламент Международной торговой палаты " Предварительные положения" Статья 1. Міжнародна торговельна палата. 1998 рікк
 6. Международные правила по инкассо (редакция 1995 года) " Вступление"Международная торговая палата (МТП) призвана способствовать созданию благоприятных условий для международной торговли, поэтому одна из ключевых задач ее состоит в проведении обзора международной торговой практики в различных регионах.. Міжнародна торговельна палата. 1996 рікк
 7. Унифицированные правила для Межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам " Вступают в силу с 1 июля 1996 г." Дополняют ныне действующие Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов ( 988_003 ). Міжнародна торговельна палата. 1995 рікк
 8. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (зі змінами і доповнен. 1993 р., публ. МТП N 500). Міжнародна торговельна палата. 1994 рікк
 9. Унифицированные правила международной торговой палаты для гарантий по первому требованию 1992 года " А. Сфера применения правил" Статья 1. Міжнародна торговельна палата. 1992 рікк
 10. Добровольный примирительный и арбитражный регламенты Международной торговой палаты " (Публикация МТП N 447)" Преамбула. Міжнародна торговельна палата. 1988 рікк
 11. Международный кодекс рекламной практики " (ред. от 02.12.1986)" Введение. Міжнародна торговельна палата. 1986 рікк
 12. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА " П Р А В И Л А"N 322 від 01.01.79 м.Київ. Міжнародна торговельна палата. 1979 рікк
 13. " Унифицированные правила по договорным гарантиям" (редакция 1978 г., публикация МТП N 325) *). Міжнародна торговельна палата. 1978 рікк
 14. Международные правила, относящиеся к документу на смешанную перевозку* " Введение"Традиционная перевозка грузов одним видом транспорта привела к разработке соответствующего перевозочного документа для каждого вида транспорта, который применяется только при перевозке определенным видом транспорта, выдается в пункте отправления лицом, фактически предоставляющим перевозочное средство данного вида транспорта и устанавливает ответственность такого лица за утрату или повреждение груза в то время, когда груз находится в его ведении путем отсылки к международной конвенции или нормам национального права, применяемым к перевозкам на данном виде транспорта.. Міжнародна торговельна палата. 1973 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -