<<
>>

ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 767 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послугу з постачання гарячої води". Нацком.енергетики. 2020

Документ актуальний на 15.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

08.04.2020  № 767

Про затвердження Порядку формування тарифів на послугу з постачання гарячої води

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на послугу з постачання гарячої води, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
08.04.2020  № 767

ПОРЯДОК
формування тарифів на послугу з постачання гарячої води

1.

Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послугу з постачання гарячої води для суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які надають послугу з постачання гарячої води та тарифи яким встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.2. Цей Порядок застосовується під час установлення НКРЕКП тарифів на послугу з постачання гарячої води для суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 1.1 цієї глави, та поширюється на таких суб'єктів під час розрахунку тарифів.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

виконавець послуги - суб'єкт господарювання, який надає споживачу послугу з постачання гарячої води та є власником (володіє або користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду;

індивідуальний тепловий пункт (далі - ІТП) - тепловий пункт, який забезпечує теплопостачання та керування системою теплоспоживання (системою опалення, гарячого водопостачання, вентиляції або технологічних процесів) окремої будівлі (споруди) або її частини та у разі розташування в багатоквартирному будинку є невід'ємною частиною його внутрішньобудинкової системи;

коригування витрат - складова витрат у структурі тарифів, яка може мати як додатне, так і від’ємне значення та застосовується за результатами аналізу наданих виконавцем послуги звітів у випадках, визначених цим Порядком;

планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів;

строк дії тарифів - період тривалістю 12 місяців з дати набрання чинності постановою про встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води;

структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді господарської діяльності з надання послуги з постачання гарячої води, які групуються за статтями відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Міністерством фінансів України (далі - Мінфін України);

тариф на послугу з постачання гарячої води - вартість надання одиниці послуги з постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку, коригування витрат та з урахуванням податку на додану вартість.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги» та інших нормативно-правових актах у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг.

1.4. Тарифи формуються для таких категорій споживачів:

населення;

бюджетні установи;

інші споживачі;

релігійні організації.

1.5. Формування тарифів на послугу з постачання гарячої води здійснюється з урахуванням розподілу витрат за кожним видом ліцензованої та неліцензованої діяльності (зокрема з надання послуг з постачання теплової енергії та/або постачання гарячої води), облік яких ведеться виконавцем послуги окремо.

Диференціація тарифів за категоріями споживачів визначається на підставі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов'язаних з наданням послуги з постачання гарячої води.

1.6. Якщо під час формування планованих витрат, що включаються до повної собівартості постачання гарячої води, відсутні чинники, які призводять до визначення будь-якого елемента витрат у структурі тарифів, відмінного для різних категорій споживачів, зокрема, якщо тарифи на теплову енергію та централізоване водопостачання, встановлені органом, уповноваженим встановлювати зазначені тарифи без диференціації за окремими категоріями споживачів, формування та встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води відбувається без диференціації за окремими категоріями споживачів.

1.7. Виконавець послуги здійснює розподіл витрат за категоріями споживачів та за видами господарської діяльності, зокрема пов'язаними з наданням послуги з постачання гарячої води, в установленому законодавством порядку.

1.8. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для визначення об'єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат.

1.9. Для встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води виконавець послуги подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунку тарифу, які подаються відповідно до форм та вимог Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води, затвердженої постановою НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 768.

1.10. У разі зміни протягом строку дії тарифів на послугу з постачання гарячої води величини окремих витрат, пов'язаних із здійсненням діяльності з постачання гарячої води, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення тарифу на теплову енергію та вартості холодної води, за умови, що сумарно це призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня, може проводитися зміна тарифів шляхом коригування лише окремих витрат структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

1.11. Встановлення або зміна тарифів на послугу з постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням або зміною тарифів на теплову енергію.

1.12. Тарифи на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою ІТП, який перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку в розрізі категорій споживачів з урахуванням собівартості виробництва надання такої послуги, а також рентабельності суб'єкта господарювання, що провадить таку діяльність.

2. Формування тарифів на послугу з постачання гарячої води

2.1. Тарифи на послугу з постачання гарячої води формуються окремо для:

споживачів, які отримують послугу без використання ІТП, який перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги;

споживачів, які отримують послугу з використанням ІТП, який перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги.

2.2. Формування тарифів на послугу з постачання гарячої води виконавцем послуги здійснюється відповідно до річних планів надання такої послуги, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі (норм) витрат і втрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів.

Формування тарифів на послугу з постачання гарячої води виконавцем послуги здійснюється для кожного ІТП окремо, для яких визначається відповідний обсяг теплової енергії і холодної води для забезпечення кількісних і якісних показників послуг на межі ІТП, а також частина витрат на утримання, експлуатацію ІТП, яка пов'язана з виробництвом послуги з постачання гарячої води.

2.3. Річний план надання послуги з постачання гарячої води погоджується органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про житлово-комунальні послуги», та визначається на підставі:

державних та галузевих нормативів витрат теплової енергії і води або затверджених органами місцевого самоврядування річних норм споживання гарячої води та укладених зі споживачами договорів з урахуванням втрат теплової енергії та води в мережах централізованого постачання гарячої води, визначених в установленому законодавством порядку, відповідно до міжгалузевих, галузевих методик, інших документів щодо нормування витрат та втрат ресурсів, якими передбачені особливості технологічних процесів конкретного виробництва, зокрема Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 року № 315, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1502/32954;

техніко-економічних розрахунків з урахуванням фактичних за останні три роки та прогнозованих обсягів споживання гарячої води та укладених зі споживачами договорів;

інших техніко-економічних факторів, зокрема зміни обсягів споживання гарячої води в результаті економічного розвитку населеного пункту або приймання/передавання об'єктів у сфері теплопостачання, приєднання/від'єднання тепловикористальних установок споживачів.

2.4. Обсяг теплової енергії на підігрів гарячої води за умови досягнення визначених параметрів її якості  розраховується за формулою

де

-

плановий обсяг споживання гарячої води і-м споживачем на добу, м-3;


-

кількість споживачів;


-

густина гарячої води, т/м-3;


c

-

теплоємність води, що дорівнює 1 ккал/кг;


tгвп

-

температура гарячої води за умови досягнення визначених параметрів її якості, крім випадку постачання гарячої води від відкритої системи теплопостачання, за якого температура приймається як температура теплоносія, що надходить у будівлю подавальним трубопроводом, °C;


tхв.оп., tхв.мп.

-

середньозважена температура холодної води в опалювальному та міжопалювальному періоді, що визначається за статистичними даними згідно з показаннями автоматичного засобу її реєстрації, а за його відсутності дорівнює, відповідно, 5 °C та 15 °C;


-

кількість діб подачі послуги з постачання гарячої води за рік;


-

кількість діб подачі послуги з постачання гарячої води в опалювальному Nоп періоді.

2.5. До повної планованої собівартості послуги з постачання гарячої води включаються визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України витрати на амортизацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів, які входять до складу ІТП.

2.6. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів.

2.7. Обсяг теплової енергії, що витрачається на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання, визначається окремо та не входить до розрахунку тарифів на послугу з постачання гарячої води.

3. Визначення обсягу і групування планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуги з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу без використання ІТП, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги

3.1. Планування витрат, що включаються до повної собівартості послуги з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу без використання ІТП, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, здійснюється з урахуванням витрат операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних із наданням послуги з постачання гарячої води. Плановані витрати групуються відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України.

Обсяг витрат послуги з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу без використання ІТП, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні три роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та чинних або прогнозованих (з урахуванням індексів зміни цін виробників промислової продукції) цін (тарифів).

3.2. До складу виробничої собівартості включаються прямі матеріальні витрати:

витрати на теплову енергію для надання послуги з постачання гарячої води на рівні вартості теплової енергії відповідно до встановлених НКРЕКП тарифів на теплову енергію виходячи з необхідних планованих обсягів надання послуги з постачання гарячої води для забезпечення кількісних і якісних показників послуги;

витрати на питну воду для надання послуги з постачання гарячої води, які формуються відповідно до укладених договорів виходячи з необхідних планованих обсягів надання послуги з постачання гарячої води для забезпечення кількісних і якісних показників послуги з урахуванням обсягів фактично спожитої води за показниками приладів обліку, а у разі їх відсутності - за нормами та тарифами на централізоване водопостачання, встановленими органом, уповноваженим встановлювати тарифи.

3.3. До структури тарифу на послугу з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу без використання ІТП, який перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, включається складова коригування витрат.

4. Визначення обсягу і групування планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуги з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу з використанням ІТП, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги

4.1. Планування витрат, що включаються до повної собівартості послуги з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу з використанням ІТП, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, здійснюється з урахуванням витрат операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з наданням послуги з постачання гарячої води. Плановані витрати групуються відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України.

Обсяг витрат послуги з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу  з використанням ІТП, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні три роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та чинних або прогнозованих (з урахуванням індексів зміни цін виробників промислової продукції) цін (тарифів).

4.2. До складу виробничої собівартості окремо для кожного багатоквартирного будинку включаються такі витрати:

4.2.1 прямі матеріальні витрати, передбачені пунктом 3.2 глави 3 цього Порядку;

4.2.2 витрати на утримання, експлуатацію ІТП, який перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, що безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом виробництва послуги з постачання гарячої води:

1) на придбання електричної енергії, необхідної для експлуатації ІТП, що визначаються виконавцем послуги виходячи з планованого обсягу виробництва послуги, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з нормування витрат та втрат ресурсів, у яких ураховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва, з урахуванням планованого ефекту від виконання заходів з енергозбереження, у тому числі за енергосервісним договором для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів, чинних або прогнозованих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси. Витрати на електричну енергію для технологічних потреб визначаються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», при цьому для розрахунку приймаються діючі тарифи на електричну енергію;

2) прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим для експлуатації ІТП, відповідно до Закону України «Про оплату праці» та механізму визначення витрат на оплату праці, затвердженого постановою НКРЕКП (далі - Механізм):

основна заробітна плата виробничого персоналу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, вечірній час, нічний час, класність, керівництво бригадами, ненормований робочий день, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій, інші виплати, встановлені законодавством.

Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, якщо виконавець послуги перебуває у сфері дії сторін таких угод, та колективного договору виконавця послуги, Механізму;

3) внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

4) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, задіяних у процесі надання послуги з постачання гарячої води, розрахунок яких проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України;

5) витрати на ремонти ІТП, передбачені планом виконання планово-попереджувальних робіт, проектно-кошторисною документацією, кошторисами, розрахунок яких проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України;

6) виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом, зокрема витрати на експлуатацію ІТП, пов'язані з використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання ресурсів та чинних цін (тарифів), за винятком вартості матеріалів, призначених для переробки);

4.2.3 розподілені інші витрати на утримання, експлуатацію ІТП, безпосередньо не пов'язані з конкретним об'єктом виробництва послуги постачання гарячої води та визначені згідно з відповідним наказом підприємства про облікову політику, які розподіляються між послугою з управління багатоквартирним будинком та послугою з постачання гарячої води.

4.3. До структури тарифу на послугу з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу з використанням ІТП, який перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, включається складова коригування витрат.

4.4. До фінансових витрат включається частка витрат, що відноситься на виробництво послуги з постачання гарячої води, на сплату відсотків за користування отриманими кредитами, та інші витрати, пов'язані із запозиченнями для здійснення виробництва послуги з постачання гарячої води (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484, або Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики»).

5. Визначення планованого прибутку для врахування в тарифах на послугу з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу з використанням ІТП, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги

5.1. Планований прибуток для врахування в тарифах на послугу з постачання гарячої води для споживачів, які отримують послугу з використанням ІТП, що перебуває на балансі або у власності, або в користуванні виконавця послуги, складається з:

виробничих інвестицій, спрямованих на реконструкцію, модернізацію власних основних засобів ІТП, задіяних у виробництві послуги з постачання гарячої води;

коштів на погашення частини основної суми необхідних запозичень для здійснення господарської діяльності з надання послуги з постачання гарячої води.

5.2. Планований прибуток, зазначений у пункті 5.1 цієї глави, визначається з урахуванням відповідного нарахування податку на прибуток.

6. Формування тарифів на послугу з постачання гарячої води

6.1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем послуги з постачання гарячої води визначається Правилами надання послуги з постачання гарячої води, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1182.

6.2. Розрахунок одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води проводиться шляхом ділення суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості, коригування витрат та річного планованого прибутку на планований річний обсяг реалізації послуги, визначений річними планами надання відповідної послуги.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. Черних


Публікації документа

 • Оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади України від 08.04.2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацком.енергетики:

 1. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 158 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 96 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 95 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 94 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 93 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 92 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «ТЕХНОВА»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 91 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 90 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 89 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 87 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 86 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 85 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 84 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 83 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 82 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ЛЬВІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 81 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 14.01.2020 № 80 "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМЕНЕРГОСЕРВІС» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 11.02.2020 № 370 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 549 "Про затвердження Змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 03.03.2020 № 548 "Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Нацком.енергетики. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -