<<
>>

Стаття 31 Функції Комітету Конвенції з виконання рішень

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Комітет Конвенції з виконання рішень відповідає за подальшу діяльність у зв'язку з виконанням цієї Конвенції.

2. Комітет Конвенції з виконання рішень приймає і змінює перелік спортивних організацій, зазначених у статті 3.2, при цьому забезпечуючи, щоб він публікувався належним чином.

3.

Комітет Конвенції з виконання рішень може, зокрема:

a) надавати рекомендації Сторонам щодо заходів, які необхідно вжити для цілей цієї Конвенції, зокрема стосовно міжнародного співробітництва;

b) надавати рекомендації Сторонам, у разі необхідності, після публікації пояснювальної документації і проведення попередніх консультацій з представниками спортивних організацій та операторів спортивних ставок, зокрема, щодо:

- критеріїв, яким мають відповідати спортивні організації і оператори ставок на спортивні змагання, для отримання вигоди від обміну інформацією, зазначеною у статті 12.1 цієї Конвенції;

- інших способів, спрямованих на підвищення діючого співробітництва між відповідними органами державної влади, спортивними організаціями та операторами ставок, як згадано у цій Конвенції;

c) сповіщати відповідні міжнародні організації і громадськість про заходи, проведені в рамках цієї Конвенції;

d) готувати висновок Комітету міністрів на запит будь-якої держави, яка не є членом Ради Європи, якій Комітетом міністрів запропоновано підписати Конвенцію відповідно до статті 32.2.

4. З метою виконання своїх функції, Комітет Конвенції з виконання рішень може, з власної ініціативи, організовувати засідання експертів.

5. Комітет Конвенції з виконання рішень, за попередньої згоди зацікавлених Сторін, організовує візити до Сторін.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 31 Функції Комітету Конвенції з виконання рішень