<<
>>

Стаття 38 Поправки

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Поправки до статей цієї Конвенції можуть бути запропоновані будь-якою Стороною, Комітетом Конвенції з виконання рішень або Комітетом міністрів Ради Європи.

2. Будь-яка пропозиція про внесення поправок повідомляється Генеральному секретарю Ради Європи та передається ним або нею Сторонам, державам-членам Ради Європи, державам, які не є членами, які брали участь у розробці цієї Конвенції або мають статус спостерігача при Раді Європи, Європейському Союзу, будь-якій державі, якій було запропоновано підписати цю Конвенцію, і Комітету Конвенції з виконання рішень, принаймні за два місяці до початку засідання, на якому вона має розглядатися.

Комітет Конвенції з виконання рішень подає Комітету міністрів свій висновок щодо запропонованої поправки.

3. Комітет міністрів розглядає запропоновану поправку та будь-яка думку, подану Комітетом Конвенції з виконання рішень, і може схвалити цю поправку більшістю голосів, передбаченою статтею 20.d Статуту Ради Європи.

4. Текст будь-якої поправки, схваленої Комітетом міністрів відповідно до пункту 3 цієї статті, надсилається Сторонам для прийняття.

5. Будь-яка поправка, схвалена відповідно до пункту 3 цієї статті, набирає чинності у перший день місяця, наступного після закінчення одного місяця, коли всі Сторони повідомили Генеральному секретарю про її прийняття за результатами виконання відповідних внутрішних процедур.

6. Якщо поправка була прийнята Комітетом міністрів, але ще не набрала чинності відповідно до пункту 5, держава або Європейський Союз не може висловлювати свою згоду на обов'язковість для неї Конвенції без одночасного прийняття самої поправки.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 38 Поправки