<<
>>

Стаття 18 Відповідальність юридичних осіб

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих або інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення того, щоб юридичні особи могли бути притягнуті до відповідальності за злочини, зазначені у статтях 15-17 цієї Конвенції, скоєні в їх інтересах будь-якою фізичною особою, яка діє окремо або в складі органу юридичної особи, яка займає провідну посаду в юридичній особі, на основі:

a) права представляти юридичну особу;

b) повноваження приймати рішення від імені юридичної особи;

c) повноваження здійснювати контрольні функції у рамках юридичної особи.

2.

За умови дотримання правових принципів Сторін, відповідальність юридичної особи може бути кримінальною, цивільною чи адміністративною.

3. За винятком випадків, уже передбачених у пункті 1, кожна Сторона вживає необхідних заходів для забезпечення того, щоб юридична особа могла бути притягнута до відповідальності, за умови, що відсутність нагляду або контролю з боку фізичної особи, зазначеної в пункті 1, уможливила вчинення злочинів, зазначених у статтях 15-17 цієї Конвенції, в інтересах цієї юридичної особи будь-якою фізичною особою, яка діє від її імені.

4. Така відповідальність не обмежує застосування кримінальної відповідальності щодо фізичних осіб, які вчинили злочин.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 18 Відповідальність юридичних осіб