<<
>>

Стаття 19 Юрисдикція

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих або інших заходів, які можуть бути необхідними для встановлення юрисдикції стосовно злочинів, зазначених у статтях 15-17 цієї Конвенції, там, де такий злочин було вчинено:

a) на її території; чи

b) на борту судна під її прапором, або

c) на борту повітряного судна, зареєстрованого відповідно до її законодавства, чи

d) одним з її громадян або особою, яка зазвичай проживає на її території.

2.

Кожна держава або Європейський союз може в момент підписання чи здачі на зберігання ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або затвердження, шляхом надсилання заяви на адресу Генерального секретаря Ради Європи, заявити, що вона зберігає за собою право не застосовувати чи застосовувати лише в певних випадках або умовах, правила щодо юрисдикції, викладені в підпункті d пункту 1 цієї статті.

3. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для встановлення юрисдикції стосовно злочинів, зазначених у статтях 15-17 цієї Конвенції в тих випадках, коли передбачуваний злочинець знаходиться на її території і не може бути виданий іншій Стороні на основі його або її громадянства.

4. Коли більш ніж одна Сторона претендує на юрисдикцію щодо передбачуваного злочину, зазначеного у статтях 15-17 цієї Конвенції, залучені Сторони, у разі необхідності, консультуються одна з одною з метою визначення найбільш належної юрисдикції для цілей кримінального переслідування.

5. Без шкоди для загальних норм міжнародного права ця Конвенція не виключає будь-якої кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикції, здійснюваної Стороною у відповідності зі своїм внутрішнім законодавством.

<< | >>
Законодавчий акт: КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 19 Юрисдикція