<<
>>

Політика та правила закупівель товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку " Серпень 2000 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

            Політика та правила 

закупівель товарів і послуг Європейського банку

реконструкції та розвитку

Серпень 2000 року

Офіційний переклад

1. Вступ

1.1. При переході до ринкової економіки та дотриманні

принципів багатопартійної демократії країни операцій Європейського

банку реконструкції та розвитку (Банк) зобов'язані намагатися

досягти економії та ефективності у проведенні операцій як у

державному, так і в приватному секторах, а також прозорості і

підзвітності в сфері державного управління.

Впровадження

раціональних принципів і практики закупівель товарів і послуг

повинно стати невід'ємною частиною процесу переходу. Випробуваний

шлях досягнення цієї мети - конкуренція й вона ж - основний

принцип передової практики закупівель товарів і послуг.

1.2. Відкритий і справедливий порядок присудження контрактів

і підрядів на постачання товарів, надання послуг і проведення

робіт у держсекторі сприяє створенню надійних і стабільних ринків

для ефективно діючих приватних підприємств. Такий порядок утворює

також основу підзвітності та сприяє дбайливому використанню

державних коштів, у чому зацікавлені як Банк, так і країни його

операцій. Стаття 13 Угоди про створення Європейського банку

реконструкції й розвитку ( 995_062 ) говорить:

"xii) Банк не встановлює будь-яких обмежень на придбання

товарів і послуг з будь-якої країни за рахунок коштів будь-якого

кредиту, інвестицій або іншого фінансування, що здійснюються по

звичайним або спеціальним операціям Банку, і у всіх відповідних

випадках Банк надає свої кредити та здійснює інші операції на

умовах організації міжнародних торгів; та

xiii) Банк вживає необхідних заходів для того, щоб кошти від

будь-якого кредиту, що був наданий або гарантований Банком, або

кредиту, у якому Банк взяв участь, або від участі Банку в

акціонерному капіталі використовувалися лише в цілях, для яких

Банк надав зазначений кредит або взяв участь в акціонерному

капіталі, належним чином враховуючи при цьому міркування економії

й ефективності."

1.3. На рівні конкретних проектів, якими займається Банк,

ефективність процесу закупівель товарів і послуг безпосередньо

впливає на витрати та строки виконання проекту, а також на

остаточні результати операції. Передова практика закупівель

повинна давати замовникам із числа клієнтів Банку значну економію

часу та коштів і сприяти успішному виконанню й функціонуванню

проекту.

1.4. Банк допомагає країнам операцій у досягненні цілей

економічного розвитку і в реформуванні систем державного

управління, ретельно відбираючи та розробляючи проекти, що

фінансуються ним, а також сприяючи формуванню необхідних

інститутів, що відповідають концепції та потребам ринкової

економіки. Важливе завдання на цьому шляху - впровадження

раціональних принципів закупівель товарів і послуг і створення

кваліфікованих структур по впровадженню їх у життя.

1.5. На додаток до принципів, що містяться в Угоді про

створення Банку ( 995_062 ), у цьому документі розглядаються

політика й правила закупівель, яких необхідно дотримуватися при

проведенні операцій, що фінансуються Банком. У главі 2 викладені

загальні принципи та міркування стосовно всіх операцій. У главі 3

наведені правила закупівель товарів і послуг для операцій у

державному секторі. У главі 4 розглядається методика закупівель

для операцій, що фінансуються Банком у приватному секторі. У

главі 5 мова йде про наймання консультантів замовниками по

операціям, що здійснюються при сприянні Банку у державному

секторі, а також про наймання консультантів Банком на кошти

технічного співробітництва або безпосередньо на кошти Банку.

2. Принципи та міркування

2.1. У пункті 6 статті 13 "Доповіді Голови стосовно Угоди про

створення Європейського банку реконструкції та розвитку"

( 995_062 ) констатується домовленість про те, що:

"... придбання товарів і послуг повинне бути повністю

відкритим (та не може обмежуватися придбанням товарів і послуг

лише з країн-членів), повинне базуватися на організації

міжнародних торгів, якщо це доцільно, і такі торги повинні бути

справді конкурентними відповідно до Угоди ГАТТ про урядові

закупівлі."(1)

--------------- (1) Замінено Угодою СОТ про держзакупівлі ( 981_050 ), що діє

з 1 січня 1996 року.

В Угоді СОТ про державні закупівлі ( 981_050 ) закріплені

загальні положення про права й обов'язки стосовно законів, норм,

порядку і практиці державних закупівель. Ціль Угоди СОТ

складається в дальшій лібералізації та розширенні міжнародної

торгівлі шляхом установлення прозорої, об'єктивної й відкритої

практики закупівель. Банк підтримує розробку в країнах операцій

законів і практики державних закупівель відповідно до принципів

Угоди СОТ.

2.2. Основний принцип Угоди СОТ й вихідний принцип діяльності

Банку передбачають, що контракти (підряди) по лінії державного

сектору повинні, як правило, присуджуватися за підсумками

відкритих конкурсних торгів. І тільки лише у виняткових випадках

контракти (підряди) можна присуджувати за підсумками торгів з

обмеженим числом учасників або з одним учасником. Закони й

практика закупівель не повинні встановлювати розрізнення між

іноземною й вітчизняною продукцією, іноземними й вітчизняними

постачальниками або підрядниками, а застосовуваний порядок повинен

бути відкритим і справедливим.

2.3. Спільно з країнами операцій Банк періодично проводить

огляд діючих у них законів, норм і порядку закупівель, а також

надає консультаційні послуги, технічне сприяння й готує кадри, для

надання допомоги країнам привести їх у відповідність до принципів

Угоди СОТ, а також погодити їх із принципами й правилами Банку.

2.4. Банк діє в тісному співробітництві з іншими

багатосторонніми організаціями, у тому числі із Всесвітнім банком,

Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством по

гарантуванню капіталовкладень, Європейським союзом і Європейським

інвестиційним банком, і прагне збільшити приплив інвестицій у

країни операцій, організувати для цього співфінансування проектів

разом з багатосторонніми та двосторонніми організаціями, що діють

із метою розвитку, експортно-кредитними агентствами та

комерційними структурами. При спільному фінансуванні проектів

співфінансовані договори (підряди) зазвичай регулюються політикою

й правилами Банку стосовно закупівель. При паралельному

співфінансуванні проектів договори (підряди), що фінансуються

іншими учасниками консорціуму, зазвичай регулюються діючим у них

порядком закупівель, однак Банк проводить свою перевірку якості

товарів і послуг, що купуються, і економічне обґрунтування цін на

них, об'єктивності характеру договорів (підрядів) і забезпечення

ними належного захисту інтересів проекту, а також виконання

договорів (підрядів) у встановлений термін.

2.5. Банк прагне економії й ефективності, високої якості,

захисту договірних відносин і своєчасного виконання договорів по

всьому проекту навіть у тих випадках, коли Банком фінансується

лише якась його частина. Банк фінансує тільки ті контракти, які

погоджені в рамках проекту, присуджені й виконані відповідно до

правил Банку по досягнутій стосовно до цього проекту домовленості.

Право на участь у торгах

2.6. Банк допускає фірми й фізичні особи з будь-якої країни

до участі в пропозиції товарів, робіт і послуг по проектам, що

фінансуються Банком, незалежно від того, чи є ця країна членом

Банку. Фірмам із країн, що розвиваються, так само як і фірмам із

країн операцій Банку, пропонується брати участь у торгах на рівних

умовах і в такий спосіб сприяти розвитку своїх країн. Участь

обумовлюється лише найнеобхіднішими умовами, що гарантують

виконання фірмою конкретного договору.(2) Замовники не

перешкоджатимуть участі фірми у відкритому конкурсі за договір

(підряд) по підставах, не зв'язаних зі здатністю фірми виконати

цей договір, за винятком випадків, коли законом або нормативними

актами країни замовника йому забороняється вступати в комерційні

відносини з країною фірми.

--------------- (2) Див. також пункти 3.26, 3.27 і 3.28.

2.7. Відповідно до міжнародного права кредити, вкладення в

акціонерні капітали або гарантії Банку не підлягають використанню

для здійснення платежів фізичним або юридичним особам або на

оплату будь-яких імпортованих товарів, якщо такі платежі або

імпорт заборонені рішенням Ради Безпеки ООН, прийнятим відповідно

до глави 7 Уставу ООН ( 995_010 ). Унаслідок цього фізичні й

юридичні особи, а також постачальники, що пропонують заборонені в

такий спосіб товари й послуги, не допускаються до участі в

договорах (підрядах), що фінансуються Банком.

Відповідальність замовника

2.8. Замовники відповідають за реалізацію проектів, що

фінансуються Банком, зокрема всі аспекти процесу закупівель

товарів і послуг - від планування до присудження контракту, а

також за діловодство по самих договорах (підрядах). Банк має право

консультувати замовників і сприяти їм у здійсненні закупівель і в

створенні організаційних структур для конкретних проектів, але при

цьому він не виступає стороною в укладених договорах. Права та

обов'язки замовника у відносинах з учасниками торгів на постачання

товарів, надання послуг і здійснення робіт по проекту регулюються

не цими принципами і правилами, а конкурсними документами,

підготовленими замовником.

Шахрайські й корупційні дії

2.9. Виходячи зі своїх принципів діяльності, Банк вимагає від

замовників (у тому числі від одержувачів кредитів Банку), а також

від учасників торгів, постачальників, підрядників, концесіонерів і

консультантів по договорах, що фінансуються Банком, дотримання

найбільш строгих етичних норм у процесі закупівлі товарів і послуг

і виконання таких договорів. Відповідно до цього принципу Банк дає

такі визначення наведеним нижче поняттям для цілей цієї глави: i) "корупційні дії" означає пропозицію, давання, одержання

або вимагання будь-яких коштовних речей з метою здійснення впливу

на дії державної посадової особи або погрозу заподіяння шкоди

життю або здоров'ю, майну, честі та гідності цієї особи у зв'язку

з процесом закупівель товарів і послуг або виконанням договору

(підряду) з метою отримання або збереження комерційної вигоди або

іншої безпідставної переваги у веденні міжнародної господарської

діяльності; ii) "шахрайські дії" означає перекручування фактів з метою

здійснення впливу на процес закупівель товарів і послуг або на

виконання договору (підряду) на шкоду замовникові, а також змова

учасників торгів (до або після подачі конкурсних заявок) з метою

встановити штучні, неконкурентоспроможні ціни на торгах і тим

самим позбавити замовника зиску, що випливає з дотримання принципу

вільної та відкритої конкуренції.

Стосовно до закупівель товарів, надання послуг і виконання

робіт, що регулюються главою 3, вибору концесіонерів відповідно до

пункту 4.4 і до вибору консультантів, що регулюються главою 5,

Банк:

a) відхилить пропозиції про надання контракту (підряду), якщо

встановить факти здійснення постачальником, підрядником,

концесіонером або консультантом, рекомендованим до надання

контракту (підряду), корупційних або шахрайських дій у ході

конкурентної боротьби за певний контракт (підряд);

b) анулює ту частку фінансування Банка, що виділена на оплату

договорів поставки товарів, здійснення робіт, надання послуг або

концесій, якщо Банк у якийсь момент часу встановить факти

здійснення представниками замовника або одержувача фінансових

ресурсів Банку корупційних або шахрайських дій у процесі

закупівель товарів і послуг бо виконання цього договору (підряду),

причому замовник вчасно не вжив необхідних заходів, що

задовольняють Банк по виправленню допущених порушень;

c) позбавить фірму - або на невизначений, або на обумовлений

строк - права на одержання контракту (підряду), що фінансується

Банком, якщо він у якийсь момент часу встановить факти здійснення

фірмою корупційних або шахрайських дій у ході конкурентної

боротьби за контракт (підряд), що фінансується Банком, або під час

його виконання;

d) у випадках, коли судом або іншим офіційним розслідуванням

установлені факти здійснення замовником або фірмою корупційних або

шахрайських дій, зберігає за собою право: i) анулювати - повністю або частково - фінансування Банком

такого замовника; і ii) позбавити таку фірму - або на невизначений, або на

обумовлений строк права на одержання контракту (підряду), що

фінансується Банком; та

e) матиме право вимагати включення у договори (підряди), що

фінансуються Банком, зобов'язання з боку постачальників,

підрядників, концесіонерів і консультантів дозволити Банкові

знайомитися з їхньою звітністю та обліковими документами, що

відносяться до виконання договорів (підрядів) і надсилати їх на

аудиторську перевірку, що має проводитися аудиторами, призначеними

Банком.

3. Правила закупівель товарів і послуг для операцій у

державному секторі

Загальні положення

3.1. В основі передової практики закупівель товарів і послуг

лежить принцип змагальності. Крім економії та ефективності

державного сектору потрібна прозорість і підзвітність у витратах

державних коштів, а це позначається на виборі методики закупівель,

документів, що використовуються, та нормативів. Тому в міру

доцільності Банк вимагає від замовників із числа своїх клієнтів з

державного сектора купувати товари, роботи й послуги на відкритих

торгах згідно викладеним у цієї главі правилам. За особливих

обставин можуть застосовуватися інші методики залежно від

характеру та вартості товарів, робіт і послуг, строків виконання

та інших факторів. Всі такі виключення з порядку проведення

відкритих торгів повинні бути чітко обґрунтовані, погоджені з

Банком та відображені у звітності стосовно проведення операції та

в юридичних документах.

Регулюючі правила

3.2. Для цілей цих правил операціями(3) в державному секторі

вважаються операції:

a) гарантовані урядом або державною установою, або органом

країни операцій; або

b) що здійснюються в інтересах комунальних підприємств(4) із

контрольним пакетом акцій у власності центрального уряду або

місцевих органів влади, або державних відомств країни операцій,

окрім комунальних підприємств, які експлуатуються на правах

концесії, присудженої в прийнятному для Банку порядку конкурсних

торгів та які, на думку Банку, функціонують самостійно та

підпадають під дію законодавства про неспроможність або

банкрутство; або

---------------- (3) "Операції" означають кредити, вкладення в акціонерні

капітали та гарантії Банку.

(4) Підприємствами комунального господарства є органи або

підприємства, що займаються експлуатацією стаціонарних мереж з

метою забезпечення населення водою, електроенергією, газом,

теплом, зв'язком або залізничними перевезеннями.

c) що здійснюються в інтересах центрального уряду або

місцевих органів влади країни операцій, або відомств та

підприємств, бенефіціаром контрольного пакета акцій яких виступає

будь-яке з них, крім тих підприємств, які, на думку Банку, діють

самостійно в умовах ринкової конкуренції та підпадають під дію

законодавства про неплатоспроможність або банкрутство.

3.3. Дія цих правил поширюється на договори постачання

товарів, надання послуг, а також на підряди на здійснення робіт

(за винятком консультаційних послуг, порядок укладання договорів

на які викладений у главі 5), що фінансуються повністю або

частково Банком по операціях у державному секторі. Договори

(підряди) надаються в порядку відкритих торгів(5), якщо кошторисна

вартість товарів і послуг по таких договорах становить

200 000 євро чи більше, а вартість робіт - 5 млн. євро або більше.

Якщо Банк вирішує, що ці граничні суми можуть призвести до

порушення принципу змагальності або не можуть забезпечити найбільш

економну та ефективну витрату коштів, то в таких конкретних

обставинах потрібно встановлювати більш прийнятні межі, які й

вказуються у звіті перед Банком про проведення операції та в

юридичній документації. Закупівельні потреби не підлягають

розбивці з метою зменшення вартості договорів, що укладаються,

нижче зазначених меж, для того щоб обійти ці правила. Стосовно

договорів (підрядів) на товари, роботи й послуги вартістю нижче

зазначених граничних сум замовникам рекомендується застосовувати

методику відкритих торгів, але можна користуватися й іншими

методиками(6), що відповідають принципам змагальності, прозорості,

економії та ефективності і є прийнятними для Банку.

--------------- (5) Див. пункти 3.9.

(6) Див. пункти 3.12 і 3.13.

3.4. Дія цих правил поширюється на всі форми придбання

товарів і послуг та здійснення робіт (за винятком консультаційних

послуг, опис порядку укладання договорів на які наведений у

главі 5), у тому числі, зокрема, закупівлю, купівлю на виплат,

оренду та лізинг.

Процес закупівель товарів і послуг

3.5. Зазвичай процес закупівель товарів і послуг у державному

секторі складається з таких етапів:

a) оголошення про можливості участі в торгах;

b) у відповідних випадках - передзаявочна кваліфікація;

c) запрошення до участі в торгах і публікація конкурсних

документів;

d) одержання й оцінка конкурсних заявок та присудження

контракту (підряду);

e) діловодство по договорах (підрядах).

Вибір форми проведення торгів буде обумовлювати масштаби

процесу закупівель і конкретний порядок проведення кожного етапу

цього процесу.

Планування закупівель товарів і послуг

3.6. Правильне планування закупівель має вирішальне значення.

Замовник повинен визначити, які товари, послуги й роботи будуть

йому потрібні для виконання проекту, у які строки вони повинні

бути поставлені або виконані, яких норм потрібно дотриматися, яка

потреба в співфінансуванні(7) і який порядок закупівель та

укладання договорів найбільш прийнятний для кожного конкретного

випадку. Замовник повинен скласти, а Банк затвердити загальний

план закупівель до початку закупівель. Конкретний порядок, а також

товари, роботи й послуги, на які він поширюється, узгоджуються між

Банком та замовником і викладаються у звіті про проведення

операції Банку, а також в юридичних документах. Протягом всієї

роботи за проектом за згодою Банку в план потрібно в міру

необхідності вносити коригування та уточнення. Розгляд і схвалення

Банком плану закупівель є одним з найважливіших етапів визначення

цілей витрати позикових коштів.

--------------- (7) Див. пункт 3.17.

Оголошення

3.7. Після підготовки плану закупівель і на максимально

ранньому етапі проектного циклу замовник повинен опублікувати

загальне оголошення про закупівлі для ознайомлення підприємців зі

змістом проекту. В оголошенні потрібно вказати суму й ціль

кредиту, а також загальний зміст плану закупівель, у тому числі

a) товари, роботи та послуги, що купуються; b) передбачувані

строки та c) найменування й адреса організації для звернення

заінтересованих підприємців за додатковою інформацією. Таке

оголошення публікується в газеті з масовим тиражем у країні

замовника, а також у міру доцільності в офіційних вісниках і

міжнародних спеціалізованих виданнях. Крім цього, оголошення

представляється в Банк не пізніше, ніж за 60 днів до розсилання

запрошень до участі в торгах. Банк організує публікацію оголошення

в бюлетені Банку Procurement Opportunities на сайті ЄБРР в

Інтернеті (www.ebrd.com) і в бюлетені ООН Development Business.

Зміст загального оголошення про закупівлі оновлюється щорічно,

поки закупівлі будь-яких товарів, робіт і послуг здійснюються

через відкриті торги.

3.8. Оголошення про проведення відкритих торгів по окремих

договорах, у тому числі, у міру необхідності, про

передкваліфікаційний відбір, публікуються в газетах з масовим

тиражем у країні замовника, а також у міру доцільності в офіційних

вісниках і міжнародних спеціалізованих виданнях. Банк організує

публікацію оголошення в бюлетені Банку Procurement Opportunities

на сайті ЄБРР в Інтернеті. Оголошення про торги та

передкваліфікаційний відбір надсилаються також і потенційним

учасникам торгів, які виказали зацікавленість до загального

оголошення про закупівлі, а також представникам на місцях

іноземних держав, які є потенційними постачальниками необхідних

товарів і виконавцями необхідних робіт. Рекомендується також

публікувати оголошення про торги в таких міжнародних виданнях, як

бюлетень ООН Development Business і офіційний вісник Європейських

співтовариств Official Journal of the European Communities. Для

заохочення та залучення субпідрядників і постачальників до участі

в договорах замовник повинен надати зацікавленим особам список

потенційних учасників торгів, які отримали конкурсні документи, а

у випадку проведення передкваліфікаційного відбору - список

учасників, які пройшли такий відбір.

Відкриті торги

3.9. Відкриті конкурсні торги проводяться у порядку, що

передбачає надіслання всім зацікавленим постачальникам або

підрядникам достатньо повної інформації про договірні вимоги та

створення для всіх учасників торгів рівних умов подачі конкурсних

заявок, що відкриває найширші можливості для реалізації принципу

змагальності й відповідає вимогам економії та ефективності.

Замовник зобов'язаний достатньо завчасно опублікувати оголошення

про можливість участі у відкритих торгах до відома потенційних

учасників, для того щоб вони могли визначити свою позицію,

підготувати та подати конкурсні заявки.(8)

---------------- (8) Див. пункт 3.23.

Передкваліфікаційний відбір учасників торгів

У випадку підготовки великих і складних договорів (підрядів)

замовники мають право вимагати від потенційних учасників торгів

пройти передкваліфікаційний відбір, і всі учасники торгів, які

відповідають передкваліфікаційним вимогам, повинні бути допущені

до подачі конкурсних заявок. Оголошення про передкваліфікаційний

відбір і порядок оцінки його проходження повинні відповідати

порядку проведення відкритих торгів, передбаченому цими правилами.

Передкваліфікація не є одною з форм торгів з обмеженим числом

учасників. Передкваліфікаційні вимоги, які потрібно вказати в

документах про передкваліфікацію, повинні виявити повну картину

можливостей і ресурсів потенційних учасників торгів у плані

задовільного виконання ними конкретного договору з урахуванням

таких факторів, як: a) досвід роботи й виконання в минулому

однотипних договорів, b) наявність кадрів, устаткування і

будівельної чи виробничої бази та c) фінансовий стан учасників.

Двохетапні торги

У випадку підготовки великих договорів (підрядів) до

надіслання запрошень на участь у торгах на них складається

детальна проектно-конструкторська інформація про товари, що

поставляються, та роботи, що проводяться, у тому числі готуються

технічні специфікації та інші конкурсні документи. Однак у випадку

з договорами підряду "під ключ" або підрядами на великі технічні

комплекси або роботи особливого характеру, представляється

небажаним або недоцільним готувати повні технічні специфікації

завчасно. У таких випадках можна застосувати двохетапний порядок

конкурсних торгів, при якому на початковому етапі потрібно

представити технічні пропозиції без вказівки їхньої кошторисної

вартості з викладом ідеї проектно-конструкторського рішення або

технічних специфікацій з урахуванням внесення в них згодом

техніко-економічних уточнень і коригувань, за якими підуть

конкурсні документи із уже внесеними до них змінами, а далі на

другому етапі - представити остаточні технічні пропозиції й

конкурсні заявки зі вказівкою їхньої кошторисної вартості. Такий

порядок підходить також для закупівель технологічного обладнання,

що стрімко вдосконалюється, а саме: великих інформаційних систем

та систем зв'язку.

Виключення з вимоги про проведення відкритих торгів

3.10. Порядок проведення торгів з обмеженим числом учасників,

побудований за аналогією з порядком проведення відкритих торгів за

виключенням того, що замовник заздалегідь відбирає фірми, що

відповідають кваліфікаційним вимогам, яким буде запропоновано

подати конкурсні заявки. Така методика присудження контрактів

(підрядів) застосовна у випадках:

a) постачання вузькоспеціалізованої та складної продукції;

b) обмеженості числа постачальників необхідних товарів або

послуг;

c) наявності інших умов, що обмежують число фірм, які

відповідають договірним вимогам, або

d) термінової потреби в придбанні винятково важливих товарів,

робіт або послуг.

У цих випадках за згодою Банку замовник має право запросити

конкурсні заявки у фірм, що ввійшли в список таких, що

відповідають кваліфікаційним вимогам, та відібраних на рівних

недискримінаційних умовах. У такий список необхідно включати в

міру можливості й іноземні фірми.

3.11. Торги з одним учасником допускаються у виняткових

випадках, коли:

a) подовження діючого контракту (підряду), присудженого в

прийнятному для Банку порядку, на додаткові товари, роботи або

послуги однотипного характеру забезпечить явний економічний ефект

і оперативність, а новий конкурс не дасть будь-яких переваг;

b) відкриті торги або торги з обмеженим числом учасників,

проведені згідно з правилами закупівель товарів і послуг Банку, не

дали задовільних результатів;

c) продукцію може поставити лише єдиний постачальник у

зв'язку з його винятковими можливостями або правами;

d) серйозним обґрунтуванням цьому виступає фактор сумісності

нового обладнання з існуючим: коли число одиниць нового обладнання

в цілому менше числа одиниць існуючого обладнання й коли інші

постачальники не можуть забезпечити сумісність обладнання; або

e) виникає крайня терміновість.

У цих випадках за згодою Банку замовник має право

запропонувати будь-якій одній фірмі подати конкурсну заявку без

попередньої публікації оголошення.

3.12. У випадку підготовки договорів (підрядів) невеликої

вартості Банк може дати згоду на закупівлі у відкритій

торговельній мережі a) виробів, що перебувають у вільному продажу,

та b) виробів з типовими характеристиками. Закупівлі у відкритій

торговельній мережі являють собою спрощену форму закупівель на

змагальній основі, при якій потрібно одержати в письмовому виді

лише котирування цін від не менш чим трьох постачальників, у тому

числі, якщо можливо, і від іноземних постачальників.

3.13. Проведення конкурсних торгів у встановленому

національним законодавством порядку може забезпечити найбільший

економічний ефект і оперативність у закупівлях товарів і послуг

або в здісненні робіт за умови a) малої вартості договорів

(підрядів), b) територіальної або часової різниці робіт, c) більш

низьких порівняно зі світовими місцевих цін на товари, роботи або

послуги або d) відсутності інтересу з боку іноземних конкурентів

до цих договорів (підрядів) через їхній характер або масштаби.

Порядок проведення конкурсних торгів у встановленому національним

законодавством порядку повинен бути прийнятний для Банку, а також

гарантувати публікацію належних оголошень і змагальність із метою

одержання обґрунтованих цін: критерії оцінки повинні доводитися до

відома всіх учасників торгів і застосовуватися об'єктивно, а

договірні умови повинні бути справедливими та враховувати

специфіку проекту. У встановленому національним законодавством

порядку до участі в торгах повинні допускатися іноземні фірми.

3.14. При операціях з комунальними підприємствами(9), у яких

контрольний пакет акцій або оперативне керування (контроль)(10) у

цей момент часу переходять у приватну власність у результаті

проведення відповідних заходів і які значною мірою вже належать

приватному капіталу або контролюються ним, комунальні підприємства

зазвичай мають проводити закупівлі у вигляді відкритих торгів.

Разом з тим, якщо такі комунальні підприємства функціонують

самостійно та зобов'язані дотримувати або вже встановили в себе

раціональний порядок закупівель товарів і послуг, Банк може

погодитися на проведення такими підприємствами конкурсних торгів

відповідно до встановленого ними порядку за умови, що він

прийнятний для Банку. Для того, щоб порядок, що застосовується

такими комунальними підприємствами, став прийнятним для Банку, що

фінансує закупівлі, він повинен передбачати наявність належного

порядку публікації міжнародних оголошень(11) і рівних умов для

конкуренції, прозорість і об'єктивність системи оцінки, можливість

перевірки дотримання вимог, а також об'єктивність і виваженість

договорів, що укладаються.

--------------- (9) Див. пункт 3.2(b).

(10) Контроль розглядається як можливість реально здійснювати

директивне та оперативне керування діяльністю комунального

підприємства, а не тільки як можливість встановлювати тарифи на

комунальні послуги.

(11) Див. пункт 3.7.

Конкурсна документація для відкритих торгів

3.15. Конкурсні документи є головним джерелом інформації для

потенційних учасників торгів про вимоги до постачання конкретних

товарів і наданню послуг або до виконання будівельних робіт. Тому

в них повинна міститися вся інформація, що необхідна учасникам

торгів для подачі ними грамотно складених конкурсних заявок.

Конкурсні документи повинні складатися з урахуванням створення

умов і стимулів для міжнародної конкуренції. У них потрібно чітко

вказати характеристики необхідних товарів, робіт або послуг, права

й обов'язки покупця, постачальників і підрядників, а також умови,

які необхідно виконати, щоб конкурсна заявка була прийнята до

розгляду. У цих документах потрібно прописати об'єктивні та

недискримінаційні критерії визначення заявки, що виграла конкурс.

Різниця в змісті та ступені складності документації буде

обумовлюватися масштабами й характером договору (підряду), однак,

як правило, у її склад входять запрошення до участі в торгах,

вказівки для учасників торгів, вид торгів, внесення застави для

участі в торгах, договірні умови, гарантії авансового платежу,

гарантія виконання договору, технічні специфікації й креслення,

список товарів, робіт або послуг або вимог до них і бланк

договору. Замовники повинні користуватися типовою конкурсною

документацією Банку по кожному з видів закупівель.

3.16. Критерії оцінки. Крім ціни в конкурсних документах

потрібно вказати інші фактори, що враховуються при оцінці

конкурсної заявки, а також спосіб їхнього використання з метою

визначення найбільш економічної конкурсної заявки. До факторів, що

враховуються, відносяться, серед іншого, видатки на внутрішні

перевезення до проектного об'єкта, графік платежів, строки

завершення будівельних робіт або поставок, експлуатаційні витрати,

ефективність і сумісність обладнання, технічне обслуговування й

наявність запасних частин, а також незначні відхилення від

пропонованих вимог, якщо такі є. Інші (крім ціни) фактори, що

враховуються при визначенні найбільш економічної заявки, повинні

мати грошове вираження, а якщо це неможливо - їхнє відносне

значення потрібно відбити в оцінних положеннях конкурсної

документації.

3.17. Співфінансування(12). Коли для фінансування операції

потрібно залучити ресурси співфінансуючих організацій та доцільно

застосувати спільне співфінансування певних договорів, у

запрошення до участі в торгах можна внести вимогу до учасників

торгів повідомляти в заявках, що подаються ними, про їх конкретні

пропозиціях по співфінансуванню договору (підряду). Така вимога

вноситься тільки в тих випадках, коли, на думку Банку, конкурентна

боротьба буде носити гострий характер. У конкурсній документації

потрібно вказати погоджені обсяги й загальні умови необхідного

співфінансування. Вони, як правило, повинні відповідати діючим в

Організації по економічному співробітництву та розвитку договірним

(консенсусним) умовам залучення експортно-кредитних агентств до

фінансування. При оцінці конкурсних заявок варто виходити з ціни

конкурсної заявки, що пройшла оцінку, з можливим включенням у неї

будь-яких витрат, що перевищують визначені умови.

--------------- (12) Див. пункт 2.4.

3.18. Мова. Конкурсна документація, зокрема всі оголошення

про закупівлі, що публікуються, складається замовником на одній з

робочих мов Банку. В інтересах відкритої конкуренції, а також

економії та оперативності, Банк має право вимагати подання

конкурсних документів ще на одній робочій мові Банку, що у

конкурсних документах має бути вказана як основна. Крім цього,

замовник може підготувати додаткові комплекти конкурсної

документації місцевою мовою в допомогу місцевим фірмам при подачі

ними заявок на конкурс.

3.19. Стандарти й технічні специфікації. При наявності та

придатності для застосування міжнародних стандартів і технічних

специфікацій замовники повинні ними користуватися. При

застосуванні конкретних національних або інших стандартів у

конкурсній документації вказується прийнятність також інших

стандартів, що забезпечують рівноцінну або більш високу якість або

показники порівняно з передбаченим стандартом. Варто уникати

використання фірмових марок або інших знаків, що ведуть до

дискримінації постачальників. Якщо вони потрібні для уточнення

характеру вимог до виробу, у конкурсній документації потрібно

вказати прийнятність використання виробів рівноцінної або більш

високої якості.

3.20. Ціни конкурсних заявок. Ціни конкурсних заявок на

постачання товарів запитуються на підставі міжнародних умов

торгівлі ІНКОТЕРМ ( 988_007 ), СІП, ДАФ або аналогічних умов:

ціна франко-кордон на іноземні товари та ціна франко-завод на

місцеві. Оцінка конкурсних заявок на постачання товарів повинна

проводитися без обліку ввізних мит і податку на імпортні товари та

на прямий імпорт комплектуючих для виробів місцевого виробництва,

але з урахуванням усіх витрат на постачання й доставку товарів у

кінцевий пункт призначення, а також на їхню обробку й страхування.

Ціни конкурсних заявок на здійснення робіт і надання послуг по

підрядам і договорам, які будуть виконуватися в основному в країні

покупця, можна запитувати із включенням у них всіх мит, податків

та інших зборів. Враховуючи них і потрібно проводити оцінку та

порівняльний аналіз конкурсних заявок, а відібраний підрядник буде

зобов'язаний сплатити всі мита, податки й збори при виконанні

договору (підряду).

3.21. Валюта. Учасник торгів має право вказати ціну

конкурсної заявки в будь-якій валюті або в євро або в їх

поєднанні. Замовники можуть вимагати від учасників торгів указати

в конкурсній заявці частку місцевих витрат у місцевій валюті. З

метою оцінки та порівняльного аналізу конкурсних заявок зазначені

в них ціни потрібно перерахувати в одній обраній замовником валюті

по офіційному (наприклад, встановленому центральним банком)

обмінному курсу для валют ціни заявки, що застосовуються до

аналогічних трансакцій на дату, обрану заздалегідь і зазначену в

конкурсних документах, але за умови, що така дата встановлюється

не пізніше ніж за 30 днів до визначеної дати розкриття конкурсних

заявок і не пізніше спочатку передбаченої конкурсними документами

дати закінчення терміну дії конкурсної заявки. Платежі за

договором (підрядом) будуть здійснюватися у валюті або валютах

ціни конкурсної заявки переможця торгів. У випадку будівельних

робіт і інших аналогічних підрядів на виконання робіт у країні

замовника, а також за умови повної конвертованості валюти країни

замовника, ціну конкурсної заявки можна перерахувати в цій валюті,

а виплата еквівалентних сум здійснюватиметься в валюті країни

замовника без збитків або ризику для підрядника.

3.22. Платежі. Умови й порядок здійснення платежів повинні

відповідати міжнародній комерційній практиці по відношенню до

товарів, робіт або послуг і цього ринку. Договорами постачання

товарів передбачається повна оплата зазначених у договорі товарів

після їх доставки та огляду, якщо таке потрібно, за винятком

договорів підряду на монтажні та пусконалагоджувальні роботи, коли

частини оплати можна затримувати до виконання постачальником або

підрядником усіх взятих ними зобов'язань.

3.23. Строки. Строки складання та подачі конкурсних заявок

повинні бути достатніми для підготовки та подачі заявок всіма

учасниками торгів. Зазвичай на складання й подачу конкурсних

заявок варто відводити не менше 45 днів від дня публікації

запрошення до участі в торгах або подання конкурсної документації,

залежно від того, який строк довше. У разі великих або складних

робіт або номенклатури устаткування ці строки варто подовжувати до

90 днів чи більше. Строки дії конкурсних заявок і строки поставки

повинні відповідати розумним вимогам покупця, але не

використовуватися з метою дискримінації будь-якого потенційного

учасника торгів. У виняткових випадках, можливо, буде потрібно

просити учасників торгів подовжити строк дії поданих ними

конкурсних заявок. У таких випадках учасникам не дозволяється й не

потрібно вносити зміни в подані ними заявки, і вони мають право

відмовитися подовжувати строки дії поданих ними конкурсних заявок.

При подачі заявки на договір (підряд) з фіксованою ціною в

конкурсних документах варто передбачити індексацію ціни заявки

переможця торгів з урахуванням інфляції(13) на строк до дати

присудження контракту (підряду), щоб зменшити ризик для учасників

торгів, що погоджуються на подовження строків заявок.

--------------- (13) Потрібно застосовувати відповідний індекс, наприклад,

встановлений у країні офіційний індекс вартості життя у валюті

конкурсної заявки.

3.24. Договірні умови. Форма договору (підряду) повинна

вибиратися виходячи із цілей і конкретики проекту. При складанні

договірних умов необхідно об'єктивно розподілити пов'язані з

договором ризики з урахуванням головної мети - забезпечити

найбільш низьку ціну й найбільш ефективне виконання договору. У

договорі потрібно чітко визначити обсяги виконуваних робіт,

характер товарів, що поставляються, або послуг, що надаються,

права й обов'язки замовника, постачальників і підрядників, а також

внести в нього, серед іншого, відповідне положення про гарантії

параметрів і якості товарів, робіт і послуг, про відповідальність

і страхування, приймання, умови і порядок здійснення платежів,

коригування цін, заздалегідь оцінені збитки і премії, зміни і

рекламації, форс-мажорні обставини, розірвання договору, вирішення

суперечностей та регулююче право. Коли це доцільно, варто

користуватися типовими договорами, що містять загальноприйняті в

міжнародній практиці умови.

3.25. Конкурсні документи не мають на меті обмеження

конкуренції або надання безпідставної переваги будь-якому учаснику

торгів. Замовникам забороняється надавати будь-якому потенційному

постачальнику або підряднику інформацію про конкретну закупівлю,

які привели б до обмеження або підриву принципу змагальності. Всі

виправлення до конкурсних документів повинні надсилатися всім

одержувачам первісних конкурсних документів.

Право на подачу конкурсних заявок

3.26. Учасник торгів може подавати тільки одну конкурсну

заявку бо брати участь у будь-якій якості тільки в одній заявці на

кожний договір (підряд). У випадку подачі учасником більш ніж

однієї заявки або у випадку його участі в більш ніж одній заявці

на будь-який договір всі подані на такий договір конкурсні заявки

відхиляються, що не перешкоджає, проте, участі одного й того

самого субпідрядника в більш ніж одній конкурсній заявці.

3.27 . До проведення торгів, так само як і до участі в торгах

у будь-якій якості не допускаються організації, афілійовані із

замовником або з найнятим замовником агентом по закупівлі товарів

і послуг, якщо тільки не буде доведена відсутність значного

ступеня спільної власності, впливу або контролю між замовником або

агентом замовника та афілійованою організацією.

3.28. Коли фірма, афілійовані з нею організації або

компанія-засновник крім надання консультаційних послуг мають також

потужності по виготовленню або постачанню товарів або здійсненню

будівельних робіт, такій фірмі, афілійованим з нею організаціям і

компанії-засновнику зазвичай не дозволяється поставляти товари або

здійснювати роботи за проектом, за яким вона надає консультаційні

послуги, якщо тільки не буде доведена відсутність значного ступеня

загальної власності, впливу й контролю. Виключеннями є проекти

"під ключ", проекти з єдиною відповідальністю, концесії на

виробництво громадських робіт або аналогічні підприємства, у яких

проектування, постачання та будівництво є невід'ємною частиною

договору або в яких істотне місце в технологічному процесі

займають деякі запатентовані та принципово важливі види обладнання

та матеріалів.

Розкриття конкурсних заявок

3.29. Конкурсні заявки, подані в ході відкритих торгів і

торгів з обмеженим числом учасників, приймаються й розкриваються в

порядку й на умовах, що гарантують дотримання правил розкриття

заявок, а також наявність інформації в результаті їх розкриття.

Зазначений для розкриття конкурсних заявок строк повинен приблизно

збігатися з останньою датою подачі заявок. У дату, у момент і в

місці, що зазначені в конкурсних документах, замовник розкриває

всі заявки, отримані до настання останнього строку подачі заявок.

Заявки повинні розкриватися в присутності учасників торгів або

їхніх представників, що бажають бути присутніми при цьому. Назва

учасника торгів і загальна сума кожної конкурсної заявки, у тому

числі й альтернативних заявок, якщо такі допускаються, зачитуються

вголос і документуються при розкритті заявки. Замовник веде повний

протокол розкриття заявок, копія якого повинна бути надіслана до

Банку. Конкурсні заявки, отримані після встановленого останнього

строку подачі заявок, повертаються учасникам торгів нерозкритими.

Оцінка конкурсних заявок і присудження контрактів (підрядів)

3.30. У випадку застосування порядку конкурсних торгів

замовник зобов'язаний оцінювати й зіставляти всі конкурсні заявки

тільки на підставі критеріїв, що викладені у конкурсних

документах. Процес оцінки заявок аж до присудження контракту

(підряду) повинен проходити в умовах конфіденційності. Контракт

присуджується протягом строку дії заявки тому учаснику торгів,

зміст конкурсної заявки якого було визначено як такий, що в

основному відповідає встановленим вимогам, і з погляду конкретних

критеріїв оцінки, викладених у конкурсній документації, заявка

визначена як найбільш економічна, а учасник конкурсу визнаний

повністю здатним виконати контракт (підряд). Зміна заявок

учасниками торгів, так само як і виставлення їм нових умов в ході

оцінки поданої заявки або як умова присудження контракту не

допускаються. Без згоди Банку не дозволяється вносити істотних

змін в положення й умови контракту порівняно з положеннями й

умовами розісланих запрошень до участі в торгах. Замовник

зобов'язаний відхилити всі заявки у випадку наявності доказів

змови або нечесної конкуренції, у тому числі й у випадку значного

перевищення цін конкурсної заявки над кошторисними витратами або

наявними коштами. Перш ніж відхилити всі заявки, замовник повинен

отримати згоду на це з боку Банку.

3.31. Замовник повинен представити Банку звіт про оцінку

конкурсних заявок і свою рекомендацію про присудження контракту

(підряду). Банк розгляне висновки й рекомендації на заключному

етапі визначення прийнятності контракту (підряду) для його

фінансування Банком(14).

--------------- (14) Див. пункт 3.34.

Завчасне укладання контрактів

3.32. У ряді випадків замовнику вигідно підписати контракт ще

до укладання з Банком відповідного кредитного договору. Замовники

підписують контракти завчасно на свій страх і ризик, і згода Банку

з порядком, документами або пропозицією про присудження контракту

не накладає на Банк зобов'язання стосовно надання позики для цього

проекту. Для того, щоб контракти, підписані до затвердження

кредиту, могли фінансуватися Банком, увесь порядок закупівель

повинен відповідати принципам і правилам Банку.

Діловодство по контрактах

3.33. Замовник веде діловодство по контрактах з належною

сумлінністю, контролює їхнє виконання й звітує про це перед

Банком. Замовник просить заздалегідь згоди Банку на внесення

будь-яких істотних зміну положення й умови контракту, у тому

числі, зокрема, на a) значне подовження встановленого строку

виконання контракту або на b) видачу розпорядження або

розпоряджень про внесення змін, що разом збільшують вартість

контракту більш ніж на 15% порівняно з первісним кошторисом.

Контроль Банку за закупівлями товарів і послуг

3.34. Як один зі своїх найважливіших обов'язків із виконання

проектів замовники після присудження контрактів (підрядів) повинні

складати та вести документацію для обліку процесу закупівель і

діловодства по контрактах. У ході контролю Банку за процесом

закупівель і діловодства по контрактах він буде відслідковувати

найважливіші етапи, необхідні для забезпечення прийнятності

контрактів критеріям для фінансування їх Банком, зокрема,

перевіряти план закупівель, конкурсні документи, оцінку конкурсних

заявок і рекомендації стосовно присудження контрактів (підрядів),

а також істотні зміни й претензії в період їхнього виконання. Опис

порядку контролю наведено в Додатку 1. Всі контракти (підряди), що

присуджуються в порядку відкритих торгів або торгів з обмеженим

числом учасників, зазвичай підлягають попередньому розгляду

Банком. Контракти (підряди), що підлягають розгляду, вказуються в

кредитному договорі.

3.35. У випадку одержання Банком скарги стосовно будь-якого

аспекту проведення торгів (див. Додаток 2) Банк забезпечує

всебічний розгляд скарги до свого задоволення, і до завершення

процесу розгляду не приймаються жодні рішення й не даються жодні

згоди, які могли б негативно позначитися на результатах такого

розгляду.

3.36. Якщо Банк вважає, що закупівлі або діловодство за

будь-яким контрактом здійснювалися з порушенням погодженого

порядку, фінансування цього контракту кредитними коштами

припиняється, а виділена, але невикористана частина позики на цей

контракт анулюється.

4. Закупівлі товарів і послуг для операцій у приватному

секторі

4.1. У пункті 6 статті 13 Доповіді голови говориться:

"Делегати домовилися, що придбання товарів і послуг повинне

бути повністю відкритим..., ґрунтуватися на організації

міжнародних торгів, якщо це доцільно; такі торги повинні бути

справді конкурентними..., підприємства приватного сектора,

частиною акціонерного капіталу яких володіє Банк або які мають

заборгованість перед Банком, будуть заохочуватися, але не будуть

зобов'язані використовувати міжнародні торги для одержання товарів

або послуг на ефективних та економічних умовах."

Турбота Банку про цільове використання коштів, а також про

економію й ефективність у рівній мері поширюється на його операції

як у державному (як це визначено в пункті 3.2), так і в приватному

секторах. Враховуючи це при проведенні закупівель, приватні

підприємства найчастіше додержуються сформованій комерційній

практиці замість того, щоб удаватися до організації офіційних

відкритих торгів. Проте, якщо це доцільно, Банк буде заохочувати

застосування методики конкурсних торгів замовниками із числа його

клієнтів із приватного сектора, особливо стосовно великих

договорів.

4.2. Банк сам знайде докази застосування замовниками з

приватного сектора доцільних закупівельних методик, що

забезпечують їм раціональний вибір товарів і послуг по

справедливим ринковим цінам, а також рентабельності вкладення ними

свого капіталу. Велике значення для оцінки Банком і схвалення їм

фінансування має процес ретельного планування закупівель із

урахуванням конкретних потреб підприємства.

4.3. Контракти (підряди), що присуджуються замовниками із

приватного сектора, повинні укладатися без особистої

зацікавленості і відповідати насамперед фінансовим інтересам

компанії замовника, а не спонсорів. У тих випадках, коли акціонер

компанії замовника або одна з афілійованих з нею організацій,

зокрема компанії-засновники й афілійовані організації таких

компаній-засновників, є одночасно підрядником або постачальником

по даному проекту, Банк повинен переконатися у відповідності

витрат поточним ринковим цінам та первісному кошторису витрат,

наведеним у звіті про операцію, а також в об'єктивності та

обґрунтованості договірних умов. Банк не оплачує витрати, якщо

вони перевищують ринкові рівні.

4.4. У тих випадках, коли Банк виступає радником або

помічником урядової або державної організації за висновком

договорів із приватними організаціями на виробництво суспільних

робіт на концесійних засадах, на операції БЕП

(будівництво-експлуатація-передача) або на інші аналогічні

підприємства з особливими або виключними правами, або на інші

державні концесії, визнані монопольними, і при цьому кінцевою

метою Банку є фінансування учасника, який переміг, то при виборі

концесіонера повинен дотримуватися прийнятний для Банку порядок

проведення конкурсних торгів. Такий порядок відбору на засадах

змагальності буде вважатися таким, що відповідає принципам

ринкової конкуренції для цілей підпункту "c" пункту 3.2.

4.5. У тих випадках, коли при операції виділяються кошти

фінансовому посередникові для перекредитування ним приватних

компаній із числа малих або середніх підприємств, закупівлі

товарів і послуг по даним субкредитам проводяться відповідними

компаніями в порядку звичайної й прийнятної для Банку практики

закупівель для операцій у приватному секторі. У випадку

перекредитування компаній з державного сектора закупівлі товарів і

послуг по таким субкредитам повинні проводитися згідно викладеним

у главі 3 правилам закупівель Банку для операцій у державному

секторі.

5. Наймання консультантів для надання послуг

Загальні положення

5.1. Банк і його замовники наймають фізичних осіб і

консультаційні фірми для одержання від них широкого кола

експертних рекомендацій і консультаційних послуг стосовно

характеру своєї діяльності та управлінських обов'язків. Основним

параметром вибору консультантів повинна бути якість послуг, що

ними надаються. Для забезпечення ефективного й якісного виконання

завдань в умовах необхідної підзвітності порядок відбору

консультантів й укладання з ними договорів на надання послуг

повинен бути гнучким і прозорим. При оплаті договірних послуг

консультантів позиковими коштами Банку для операцій у державному

секторі, а також договірних послуг консультантів, найнятих

безпосередньо Банком, потрібно дотримуватися викладеного нижче

порядку. Стосовно оплати договірних послуг консультантів коштами

фондів техспівробітництва, потрібно також дотримуватися цього

порядку в тих випадках, коли він не суперечить угодам з донорами

про використання цих фондів.

Порядок відбору консультантів

5.2. Процес відбору консультантів зазвичай складається з

таких етапів:

a) визначення масштабів, завдань і приблизного кошторису

завдання, що планується та встановлення порядку відбору;

b) пошук кваліфікованих консультантів для надання необхідних

послуг і складання короткого списку фірм, що відповідають

кваліфікаційним вимогам;

c) запрошення до фірм, що включені до короткого списку,

надати свої пропозиції;

d) оцінка та порівняльний аналіз можливостей і пропозицій, а

також відбір потрібного консультанта;

e) переговори про укладання договору найму з консультантом,

що був відібраний; та

f) діловодство по договорах найму.

5.3. Деякі з цих етапів можна спростити або скасувати взагалі

залежно від вартості договору на надання послуг:

a) у випадку договорів кошторисною вартістю менше 50 000 євро

з фізичними особами або фірмами кваліфікованого консультанта можна

відібрати безпосередньо без складання короткого списку учасників і

укласти з ним договір найму;

b) у випадку договорів кошторисної вартістю 50 000 євро чи

більше фізичні особи відбираються за підсумками оцінки тих, хто

ввійшов до короткого списку і задовольняють вимогам учасників з

обов'язковим складанням протоколу обґрунтування зробленого вибору;

c) у випадку договорів з фірмами кошторисною вартістю

50 000 євро або більше, але менше 200 000 євро потрібно готувати

короткий список тих фірм, які задовольняють кваліфікаційним

вимогам. Відбір здійснюється за підсумками оцінки

задокументованого досвіду роботи та поточної кваліфікації фірм, що

ввійшли до короткого списку по даному завданню, причому подачі

конкретних пропозицій на виконання завдання від них не

вимагається;

d) великі договори з фірмами кошторисною вартістю

200 000 євро чи більше укладаються за конкурсом відповідно до

результатів оцінки пропозицій, що надійшли від фірм, що включені

до короткого списку та задовольняють кваліфікаційним вимогам.

Складання коротких списків

5.4. До коротких списків учасників зазвичай вносять не менше

трьох, але не більше шести досвідчених консультантів, які

задовольнять кваліфікаційним вимогам (із числа фізичних або

юридичних осіб). До них зазвичай включають консультантів з самих

різних географічних регіонів, у тому числі по можливості, як

мінімум, одного консультанта, який задовольняє кваліфікаційним

вимогам, з однієї із країн операцій Банку, але зазвичай не більше

двох з однієї окремо взятої країни.

5.5. У короткий список не включаються афілійовані із

замовником організації, якщо неможливо продемонструвати

відсутність між замовником і цією афілійованою організацією

значної частини спільної власності, впливу або контролю, а також

ймовірності виникнення умов, які можуть позначитися на

об'єктивності думки цієї афілійованої організації в ході виконання

завдання.

5.6. У випадку великих завдань кошторисною вартістю

200 000 євро чи більше, до складних або спеціалізованих завдань

або операцій, що складаються з великої кількості однотипних

завдань, у бюлетені Procurement Opportunities на сайті Банку в

Інтернеті публікуються офіційні оголошення із пропозицією до фірм,

що мають відповідну кваліфікацію, висловити своє зацікавлення.

Короткий список готується на основі отриманих на таке оголошений

відгуків.

5.7. Запити на пропозиції, зокрема оголошення, що

публікуються, про закупівлі, готуються замовником на одній з

робочих мов Банку. Банк може вимагати підготовку запитів на

пропозиції також і на іншій робочій мові Банку, вказавши її в

запиті на пропозиції як основну.

Оцінка й відбір

5.8. При надісланні запиту про подачу пропозицій до фірм, які

увійшли до короткого списку, варто чітко вказати критерії оцінки

цих пропозицій. Оцінку консультантів потрібно зазвичай проводити

на підставі технічних параметрів, у тому числі, зокрема, досвіду

виконання аналогічних завдань, досвіду роботи та присутності в

даному регіоні, кваліфікації основних співробітників, які

запропоновані для виконання завдання, а також обґрунтування й

якості плану роботи. Для деяких суто технічних завдань ціна послуг

може мати другорядне значення, а головним фактором відбору повинна

залишатися якість. Після надіслання запитів про подачу офіційних

пропозицій на переговори із замовником про укладання договору

найму запрошується консультант, пропозиція якого одержала найвищу

оцінку.

5.9. Незважаючи на те, конкурс бажано організовувати на

основі короткого списку, у деяких обставинах все-таки потрібно або

доцільно залучити яку-небудь конкретну фірму, або продовжити

роботу з нею, якщо:

a) вона має унікальну кваліфікацію або досвід, або

b) вона брала чи бере участь у таких початкових етапах

проектного циклу, як підготовка технічного завдання або виконання

проектно-конструкторських робіт, і виявлена потреба у подовженні

роботи з нею, у той час як конкурс не дасть жодних переваг.

Положення про таке подовження строків договору, якщо воно

планується заздалегідь, потрібне бути передбаченим в первісному

технічному завданні та у договорі найму, які бажано укладати за

підсумками конкурсу.

У таких випадках за попередньою згодою Банку замовник має

право запросити пропозиції у такої фірми та провести з нею

переговори стосовно укладання договору найму консультанта.

Переговори про укладання договору найму

5.10. В ході переговорів про укладання договору найму між

замовником і консультантом в разі їх взаємної згоді в пропозицію

відібраного консультанта можуть вноситися зміни. Замовник повинен

висловити побажання про зміну номенклатури послуг та штатного

розкладу, що запропоновані консультантом, і потім обговорити

відповідне коригування ціни послуг. Проект остаточного договору

найму до його підписання варто подати на розгляд Банкові.

Діловодство по договорах найму

5.11. Як і у випадку інших договорів по проектам, що

фінансуються Банком, замовник відповідає за організацію та

керівництво роботою консультанта в інтересах забезпечення високої

якості, санкціонування платежів, внесення необхідних змін у

договір, вирішення претензій та суперечностей, своєчасного й

задовільного завершення завдання та оцінки роботи консультантів.

Контроль з боку Банку

5.12. У випадках, коли консультантів наймає замовник, їхня

кваліфікація, досвід і умови найму повинні задовольняти Банк. Банк

ознайомиться із запропонованою номенклатурою послуг і технічним

завданням, коротким списком фірм, рекомендаціями з відбору

консультанта й остаточним договором, щоб переконатися у

відповідності завдання встановленим Банком критеріям фінансування.

Порядок контролю викладений у Додатку 1. Договори на

консультаційні послуги вартістю 200 000 євро або більш звичайно

підлягають попередньому розгляду Банком. Договори з

консультантами, що підлягають контролю, вказуються в кредитному

договорі. Банк також вимагає від замовника оцінки роботи

консультанта.

5.13. Якщо Банк вважатиме, що укладання договору або

діловодство по ньому проходили з порушенням встановленого порядку,

фінансування договору кредитними коштами припиняється, а частина

кредиту, що виділена на договір, але невикористана, анулюється.

Додаток 1. Контроль Банку за рішеннями

по закупівлі товарів і послуг

Договори на постачання товарів, здійснення робіт і надання

послуг

1. По всіх договорах (контрактах, підрядах), що відповідно до

юридичних документів підлягають попередньому розгляду Банком:

a) до надіслання запрошень до учасників торгів на проходження

передкваліфікаційного відбору або подання конкурсних заявок

замовник представляє Банкові на розгляд й узгодження повний

комплект передкваліфікаційної або конкурсної документації;

b) до завершення складання списку учасників, що пройшли

передкваліфікаційний відбір, або до присудження контракту

(підряду) Замовник представляє Банкові на розгляд й узгодження

докладний звіт про підсумки передкваліфікаційного відбору або

оцінки конкурсних заявок з викладом конкретного мотивування

рекомендацій про проходження фірмами передкваліфікаційного відбору

або про присудження контракту (підряду);

c) один звірений примірник контракту (договору, підряду)

представляється Банкові до подачі заявки на отримання кредитних

коштів по такому контракту (договору, підряду).

2. По контрактах (договорах, підрядах), що не підлягають

попередньому розгляду, замовник представляє Банкові на розгляд й

узгодження до подачі заявки на отримання кредитних коштів по

такому контракту (договору, підряду) його звірений примірник, а

також звіт про оцінку конкурсних заявок.

Договори наймання консультантів для надання послуг

3. По всіх консультаційних договорах, що підлягають

відповідно до кредитного договору попередньому розгляду Банком:

a) до надіслання запрошень про подачу пропозицій замовник

представляє Банкові на розгляд й узгодження запропонований ним

короткий список фірм, номенклатуру послуг і технічне завдання, а

також критерії оцінки виконання завдання;

b) до запрошення відібраної фірми на переговори замовник

представляє Банкові на розгляд й узгодження докладний звіт про

оцінку її заявки з викладом конкретного мотивування рекомендації

про вибір фірми-переможця для переговорів з нею; і

c) один звірений примірник договору представляється Банкові

до подачі заявки на отримання кредитних коштів за таким договором.

4. По договорах, що не підлягають попередньому розгляду,

замовник представляє Банкові на розгляд й узгодження до подачі

заявки на отримання кредитних коштів за таким договором його

звірений примірник, а також звіт про оцінку конкурсної заявки.

Всі договори (контракти, підряди)

5. Замовник вносить такі зміни в закупівельні документи або

звіти, які розумно вимагає Банк. Без згоди Банку в затверджені

документи або звіти забороняється вносити істотні зміни.

6. Перш ніж дати свою згоду на внесення будь-яких істотних

змін у положення та умови будь-якого договору або на відмову від

таких умов, або на істотне подовження обумовлених строків

виконання договору, або на віддачу будь-якого розпорядження або

розпоряджень про внесення зміні (за винятком випадків крайньої

терміновості), що разом збільшують вартість договору більш ніж на

15% від його початкової ціни, замовник повинен дістати згоди Банку

на зміни, що плануються, відмову від умов, подовження строків або

на віддачу розпорядження про внесення в договір змін.

7. Якщо Банк вирішує, що присудження будь-якого контракту

(підряду), сам контракт (підряд) або будь-яка зміна такого

контракту (підряду) або відмова від його умов суперечать

кредитному договору, він зобов'язаний негайно повідомити про це

замовника із зазначенням мотивування свого рішення.

8. Після присудженні будь-якого контракту (підряду), що

фінансується Банком, Банк може опублікувати опис такого контракту,

найменування й національну приналежність особи, що отримала

контракт, а також його вартість.

Додаток 2. Рекомендаційні вказівки

для учасників торгів

Ціль рекомендаційних вказівок

1. Цей додаток містить рекомендаційний матеріал для

потенційних учасників торгів що бажають взяти участь у конкурсі на

постачання товарів, здійснення робіт, надання послуг і видачу

концесій відповідно до глави 3, а також на надання консультаційних

послуг відповідно до глави 5.

Відповідальність за закупівлі товарів і послуг

2. Відповідно до глави 3 відповідальність за всі аспекти

укладення договорів на товари і послуги покладається на замовника.

Він розсилає запрошення, отримує та оцінює конкурсні заявки, що

надійшли, та присуджує контракт (підряд), що у всіх випадках

укладається між замовником і постачальником, підрядником або

концесіонером. Крім того, замовник відповідає за всі аспекти

укладення договорів з консультантами, які наймаються замовником

відповідно до глави 5. Банк відповідає за наймання своїх

консультантів відповідно до глави 5.

Роль Банку в процесі закупівель товарів і послуг

3. Банк розглядає порядок проведення закупівель, документи,

звіти з оцінкою конкурсних заявок, рекомендації про присудження

контрактів (підрядів) та остаточно складені контракти (договори),

забезпечуючи проведення торгів у погодженому порядку з урахуванням

вимог кредитного договору. У випадку великих договорів (такими

зазвичай вважаються договори понад конкретну граничну суму в євро,

передбачений кожним кредитним договором) договірні документи

підлягають перевірці Банком до їх публікації. Якщо в будь-який

момент часу в процесі закупівель товарів і послуг (навіть після

присудження контракту) Банк виявляє значні порушення будь-яких

істотних позицій узгодженого порядку проведення торгів або

діловодства за контрактом(15), Банк може також дискваліфікувати

цей контракт і закрити фінансування на нього відповідно до пунктів

3.36 і 5.13. Разом з цим, якщо замовник все ж таки присудив такий

контракт (підряд) при відсутності заперечень з боку Банку, Банк

дискваліфікує його та позбавить його фінансування, якщо

встановить, що відсутність у нього заперечень ґрунтувалася на

представлених замовником неповних, неточних або невірних

відомостях про процес закупівель, або якщо він установить факти

здійснення замовником або переможцем торгів корупційних або

шахрайських дій. Крім того, Банк має право також дискваліфікувати

контракт (підряд) повністю або частково, позбавивши його свого

фінансування, якщо в ході діловодства за контрактом виявилися

факти відхилення від погодженого порядку виконання контракту, як

це передбачено пунктами 3.33 і 5.11, або якщо він установить факти

здійснення або замовником, або переможцем торгів корупційних або

шахрайських дій.

--------------- (15) Рішення про те, чи вважається те або інше відхилення від

встановленого порядку або норми "істотним" або "принципово

важливим", приймається винятково Банком, виходячи з розумної

оцінки всього фактичного матеріалу в кожному випадку.

4. Банк опублікував ряд Типових документів про проведення

торгів стосовно різних видів закупівель товарів і послуг. Як

вказується в пунктах 3.15 та 3.24, замовникам рекомендується

користуватися цими матеріалами при підготовці конкретних

конкурсних документів по кожному виду закупівель товарів і послуг

із мінімумом змін і доповнень з врахуванням національних,

проектних і договірно-конкретних питань і вимог.

Відомості про проведення торгів

5. Відомості про можливості участі у відкритих торгах

відповідно до пункту 3.9 можна одержати із загальних оголошень про

майбутні закупівлі та конкретних запрошень до участі в

передкваліфікаційному відборі або подачі конкурсних заявок, як це

передбачається пунктами 3.7 та 3.8. Загальні рекомендаційні

вказівки про форми участі, а також відомості, що попередньо

публікуються, про можливості одержання замовлення у зв'язку з

майбутніми проектами можна отримати в главі Procurement

Opportunities на сайті ЄБРР в Інтернеті (www.ebrd.com), де також

пропонується висловлювати свою зацікавленість в участі в великих

консультаційних договорах відповідно до пунктів 5.6 і 5.7.

Рекомендаційні вказівки для учасників торгів

6. Після одержання учасником торгів передкваліфікаційної або

конкурсної документації учасник торгів повинен у першу чергу

уважно ознайомитися з її змістом, щоб визначити для себе, чи зможе

він виконати головні техніко-економічні та договірні вимоги й

умови. Якщо ні, то не буде сенсу витрачати сили й гроші на

підготовку та подачу конкурсної заявки. Далі учасник торгів

повинен критично проаналізувати зміст документів на предмет

виявлення будь-яких двозначностей, пропусків або внутрішніх

протиріч у них, або неясних чи дискримінаційних, або заборонних

формулювань будь-яких позицій у технічних вимогах або в інших

главах. У разі їх виявлення учасник торгів повинен вимагати у

замовника роз'яснення в письмовій формі протягом строку,

встановленого для цього в конкурсній документації. Копії запитів

про роз'яснення мають надсилатися в Банк.

7. У конкурсній документації, зазвичай в інструкціях для

учасників торгів (ІУТ), наводяться вимоги та методика відбору

переможця торгів. Якщо ці інструкції незрозумілі або якщо в них є

явні двозначності або протиріччя між вимогами та методикою, що

наведені в ІУТ та інших главах конкурсної документації, наприклад,

у главі технічних специфікацій, учасник торгів повинен знову ж

звернутися за роз'ясненнями до замовника. Варто підкреслити, що

кожні торги, як вказується в пункті 3.30, регулюються конкретними

конкурсними документами, що публікуються замовником. Якщо учасник

торгів вважає деякі положення конкурсних документів такими, що

суперечать Політиці та правилам закупівель товарів і послуг ЄБРР,

він повинен поставити це питання безпосередньо перед замовником,

надіславши до Банку копію свого запиту.

8. Учасник торгів повинен порушувати всі питання, пов'язані

із двозначностями, протиріччями, пропусками чи будь-якими іншими

проблемами такого характеру до закінчення останнього терміну

надіслання запитів про роз'яснення, якщо такі є, як це передбачено

в ІУТ, щоб забезпечити подачу конкурсної заявки, що повністю

відповідає всім кваліфікаційним вимогам, разом з усією необхідною

документацією. Недотримання найважливіших технічних та/або

економічних вимог приведе до відхилення заявки(16). У цьому

зв'язку, якщо учасник торгів побажає відійти від дотримання

принципово неважливої вимоги або запропонувати альтернативне

рішення, й при цьому немає конкретних вказівок стосовно цього в

ІУТ, його заявка - щоб вона вважалася дійсною - повинна повністю

відповідати вимогам конкурсної документації у всіх їхніх аспектах,

а також мати окрему позначку про коригування ціни у зв'язку зі

згодою на недотримання тієї чи іншої вимоги або на прийняття

альтернативного рішення. Після одержання та публічного розкриття

заявок від учасника торгів не буде вимагатися і йому не буде

дозволятися міняти ціну або суть поданої їм заявки.

--------------- (16) При перевірці звітів замовників про оцінку результатів

торгів (див. додаток 1) перед тим як заявити про відсутність у

нього заперечень, Банк, серед іншого, розгляне підстави для

рішення відхилити ту або іншу заявку через "значне порушення" або

"істотного" або "принципово важливого" відходу від установленого

порядку.

Конфіденційність інформації

9. Як вказувалося раніше, процес оцінки поданих заявок

повинен носити конфіденційний характер до моменту оголошення

переможця, що має важливе значення, тому що дозволяє оцінювачам

заявок з боку замовника й Банку виконувати свою роботу без

непотрібних перешкод, а також із врахуванням тих негативних

наслідків для ринку, до яких може призвести оприлюднення певної

інформації про торги. Якщо на цьому етапі учасник торгів бажає

довести до відома замовника, Банку чи обох будь-яку додаткову

інформацію, він зобов'язаний представити її в письмовому вигляді.

Як відзначається в останньому реченні пункту 8 цього додатка,

разом з тим не може бути жодних гарантій, що така додаткова

інформація буде врахована в процесі оцінки.

Запити та скарги стосовно процесу закупівель (закупівлі, що

здійснюються замовником)

10. Відповідно до вищевикладених рекомендацій, учасникам

торгів пропонується надсилати до Банку копії матеріалів листування

із замовником із проблем та питань, пов'язаних із процесом

проведення торгів, або звертатися до Банку безпосередньо в тих

випадках, коли замовник довго не надає відповідь або коли учасники

торгів висловлюють скарги на організацію замовником чи Банком

процесу закупівель. Всі такі повідомлення повинні надсилатися на

ім'я керівника відділу банківського департаменту ЄБРР,

відповідального за цей проект, а їхні копії - керівнику відділу

закупівель і технічних послуг ЄБРР. Листи, що отримані Банком до

закінчення останнього строку подачі конкурсних заявок, як правило,

будуть передаватися замовнику на виконання або відповідь разом із

відповідними зауваженнями.

11. Робота з листами, отриманими після розкриття заявок, буде

організовуватися в такий спосіб. У випадку договорів, що не

підлягають попередньому розгляду Банком, лист буде надіслано

замовнику для належного розгляду й прийняття по ньому відповідного

рішення, якщо таке потрібно. Таке рішення буде перевірятися в ході

подальшого контролю за проектом з боку співробітників Банку. У

випадку договорів, що підлягають попередньому розгляду, Банк

розгляне це питання в ході консультацій із замовником до

завершення процесу оцінки поданих заявок. У випадку виникнення

потреби у додаткових відомостях такі будуть отримані від

замовника. Якщо відомості або пояснення будуть потрібні від

учасника торгів, Банк надішле замовникові запит на них і в міру

доцільності врахує їх у звіті про оцінку заявок. Банк буде вважати

закінченим процес розгляду ним цих матеріалів лише тоді, коли

питання, порушені в листі, будуть повністю розглянуті й враховані.

12. За винятком одержання розписки (квитанції) Банк не буде

починати переговори або листування з будь-яким із учасників торгів

у зв'язку зі змістом оцінки в ході фактичного процесу оцінки й

розгляду поданих заявок до моменту оголошення переможця торгів.

Запити й скарги стосовно процесу закупівель (закупівлі, що

здійснюються Банком)

13. Прохання про роз'яснення змісту документів, що

публікуються Банком у зв'язку з укладенням Банком договорів з

консультантами відповідно до глави 5, повинні надсилатися на ім'я

співробітника Банку, зазначеного по відношенню до договору в

Procurement Opportunities на сайті Банку на Інтернеті. Скарги з

приводу процесу укладення таких договорів варто надсилати в

письмовому вигляді на ім'я керівника відділу закупівель і

технічних послуг ЄБРР.

Звітні заходи після торгів

14. Якщо після оголошення переможця торгів будь-який з

учасників торгів бажає з'ясувати підстави програшу його заявки,

він повинен надіслати запит про це замовнику, а копію запиту -

Банкові. Якщо замовник відмовляється відповідати на запит або якщо

учасник торгів не задоволений наданими йому поясненнями й бажає

обговорити це питання з Банком, він має право звернутися з

клопотанням до керівника відділу закупівель і технічних послуг

ЄБРР про організацію офіційної зустрічі для обговорення минулих

торгів, надіславши копію свого запиту керівнику відділу

банківського департаменту, відповідальному за проект.

У випадку договорів, що укладаються Банком з консультантами,

такий запит повинен бути адресований керівнику операції за даним

договором з надсиланням копій керівнику відділу консультантів і

керівнику відділу закупівель і технічних послуг ЄБРР. Банк

організує зустріч на відповідному рівні із запрошенням потрібних

співробітників. В ході такої зустрічі будуть обговорені відносно

сильні й слабкі сторони представленої конкурсної заявки, а також

будь-яку іншу необхідну учаснику торгів інформацію для більш

глибокого осмислення ним можливостей підвищення своїх шансів на

успіх у майбутньому.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський банк реконструкції і розвитку:

 1. УГОДА між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 3 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем). Європейський банк реконструкції і розвитку. 2021 рікк
 2. "УГОДА між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки) та Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 1 до Угоди про Грант № 007 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2015 рікк
 3. "ПОСТАНОВА № 138 про внесення до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку поправки, яка санкціонує використання коштів спеціальних фондів в країнах-отримувачах і країнах - потенційних отримувачах". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2011 рікк
 4. "ПОСТАНОВА № 137 про внесення до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку поправки, яка санкціонує діяльність банку в країнах Південного та Східного Середземномор'я". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2011 рікк
 5. Резолюція N 128 "Збільшення дозволеного до випуску статутного капіталу, випуск та підписка на капітал, який підлягає сплаті на вимогу, та викуп"" { Резолюцію ратифіковано Законом N 4096-VI ( 4096-17 ) від 09.12.2011 }" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010 рікк
 6. Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010 рікк
 7. Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007 рікк
 8. Проектна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 9. Кредитна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року"{ Угоду ратифіковано Законом N 928-V ( 928-16 ) від 13.04.2007 }. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 10. Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 11. Кредитна угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії в Одеській області - будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик - Усатове) між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "УКРЕНЕРГО"та Європейським банком реконструкції та розвитку " Офіційний переклад" ВИКОНАВЧА КОПІЯ. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 12. Проектна угода (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (УКРАВТОДОРОМ) та Європейським банком реконструкції та розвитку " Датовано 28 лютого 2005 р." ПРЕАМБУЛА. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 13. Проектна угода Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між ЗАТ "Українська Енергозберігаюча Сервісна Компанія" та Європейським банком реконструкції та розвитку " від 21 жовтня 2005 р." Виконавча копія Операційний номер: 33882. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 14. Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 15. Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 16. Стандартные положения и условия Европейского банка реконструкции и развития " Февраль, 1999 год"Статья I - Применение Стандартных положений и условий. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 17. Кредитна угода (Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Національним банком України "Змінена та доповнена УГОДА від 16 грудня 1994 року ( 996_033 ) між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ("Позичальник"), із останніми змінами та доповненнями від п'ятого жовтня 1998 року." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1998 рікк
 18. Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31 грудня 1997 р. " Кредитна угода"Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997 рікк
 19. Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997 рікк
 20. Гарантійна угода (Кредитна лінія малих та середніх підприємств) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку " ( Угоду із змінами додатково див. в документі ( 996_034 ) від 05.10.98 )"ГАРАНТІЙНА УГОДА, датована 16 грудня 1994 року, між УКРАЇНОЮ ("Гарант") та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1994 рікк