<<
>>

"УГОДА між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки) та Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 1 до Угоди про Грант № 007 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Неофіційний переклад

Грант № 007

УГОДА

між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки) та Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 1 до Угоди про Грант № 007 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)

Датовано: 28 жовтня 2015 р.

Дата підписання:

28.10.2015

Дата набрання чинності для України:

28.10.2015

ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО KOPИСТУВАННЯ

Цей документ має використовуватись одержувачем

у відповідності із Правилами Фонду

та може розповсюджуватися одержувачем

лише на основі принципу службової необхідності

з метою реалізації Проекту. Його зміст не може іншим чином

розголошуватися без письмового дозволу Розпорядника.

УГОДА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН № 1 ДО УГОДИ ПРО ГРАНТ № 007

УГОДА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ("Угода про внесення змін") до УГОДИ ПРО ГРАНТ № 007 ("Грантова Угода") від 8 липням 2009 р., між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") як розпорядником ("Розпорядник") коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки, КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ("Держава місцезнаходження об'єкта") та ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ("Одержувач"), центральним органом виконавчої влади, який створено Указом Президента України від 05 грудня 2000 року № 1303/2000.

ПРЕАМБУЛА

ОСКІЛЬКИ Банк уклав Грантову Угоду (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядника коштів з Рахунку ядерної безпеки, Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України, відповідно до якої Розпорядник погодився надати, а Одержувач погодився прийняти грант у розмірі 3 500 000 ЄВРО (три мільйони п'ятсот тисяч євро) ("Грант") для фінансування проекту із забезпечення ядерної безпеки Чорнобильської атомної електростанції ("Проект");

ОСКІЛЬКИ згідно з Указом Президента України від 09 грудня 2010 р.

№ 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" Державний комітет ядерного регулювання України перейменований у Державну інспекцію ядерного регулювання України, яка діє на підставі Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363.

ОСКІЛЬКИ Асамблея донорів Рахунку ядерної безпеки 24 квітня 2015 р. ухвалила шляхом письмової процедури підвищення Гранту на 900 000 ЄВРО (дев‘ятсот тисяч євро) до загальної суми Гранту 4 400 000 ЄВРО (чотири мільйони чотириста тисяч євро);

ОСКІЛЬКИ сторони бажають внести зміни до Грантової Угоди відповідно до положень та умов цієї Угоди про внесення змін.

ВИХОДЯЧИ З ЦЬОГО, сторони домовилися про таке:

Стаття 1.

ВИЗНАЧЕННЯ

Якщо контекстом не вимагається іншого тлумачення, усі терміни, визначені Грантовою Угодою та Стандартними положеннями та умовами, мають такі ж самі значення при використанні у даному документі.

Стаття 2.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГРАНТОВОЇ УГОДИ

(a) Всі посилання на "Державний комітет ядерного регулювання України", "Держатомрегулювання" в Грантовій Угоді та угодах про внесення змін до неї є посиланням на "Державну інспекцію ядерного регулювання України", "Держатомрегулювання".

(b) Розділ 2.01 замінюється таким:

"Розпорядник погоджується надати Одержувачу і Одержувач погоджується прийняти грант у розмірі 4 400 000 ЄВРО (чотири мільйони чотириста тисяч євро) (далі - Грант) в порядку та на умовах, викладених у цій Угоді або на які є посилання у цій Угоді, але за умови, що Розпорядник залишає за собою право зменшити суму гранту шляхом надіслання письмового повідомлення (із зазначенням причин такого) державі місцезнаходження об'єкта та Одержувачу у разі, коли (i) є можливість надання коштів для Проекту з інших багатосторонніх або двосторонніх джерел, або (ii) Одержувач не виконує своїх зобов‘язань за цією Угодою з належним сумлінням та ефективністю".

(c) Таблицю у Розділі 2.04 Грантової Угоди змінено таким чином:

Категорія

Сума виділеного Гранту, євро

Сума збільшення Гранту, євро

Переглянута сума виділеного Гранту, євро

1 ДНТЦ ЯРБ

1 850 135

900 000

2 750 135

2 Рискаудит

1 649 865

1 649 865

3 Не розподілено

0

0

УСЬОГО

3 500 000

4 400 000

Таким чином зміст таблиці у Розділі 2.04 Грантової Угоди замінюється повністю відповідно до Додатку 1 до цієї Угоди про внесення змін.

(d) Розділ 2.06 (a) Грантової Угоди цим самим видаляється та повністю замінюється таким:

"(a) Не здійснюються жодні виплати після дати, визначеної у Статті 5.01 (c) Правил Рахунку ядерної безпеки".

Стаття 3.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

(а) Одержувач цим самим стверджує та підтверджує Розпоряднику таке:

(i) Одержувач створений належним чином та діє відповідно законодавства України з повноваженнями укласти цю Угоду про внесення змін та реалізувати Проекту і виконання зобов'язань в його рамках, а ця Угода про внесення змін була належним чином санкціонована Одержувачем та складає чинне та юридично обов'язкове зобов'язання Одержувача;

(ii) виконання та впровадження Одержувачем цієї Угоди про внесення змін не порушує положень статутних документів Одержувача чи будь-якого закону, норми чи угоди, якими він зобов'язаний; та

(iii) усі повноваження, необхідні у зв'язку з укладанням, виконанням, дією та чинністю цієї Угоди про внесення змін та реалізацією Проекту, були отримані або введені в дію (у відповідних випадках) та є повністю чинними.

(b) Ця Угода про внесення змін обмежується вказаними положеннями та не є зміною, прийняттям чи відхиленням будь-якого іншого положення Грантової Угоди або будь-якого іншого документу.

(c) Стандартні положення та умови, застосовані до Грантів з Рахунку ядерної безпеки, застосовуються до цієї Угоди про внесення змін.

(d) Починаючи з дати вказаної вище, ця Угода про внесення змін набуває чинності та становить невід'ємну частину Грантової Угоди, а усі посилання на Грантову Угоду у цьому документі складають посилання на Грантову Угоду із змінами відповідно до цієї Угоди про внесення змін.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО сторони цієї Угоди, діючи через відповідним чином уповноважених представників, здійснюють підписання цієї Угоду про внесення змін у чотирьох (4) примірниках англійською мовою, кожен з яких вважається оригіналом в день, вказаний вище.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

(як Розпорядник)

Підпис:__________

Прізвище: В. Новак

Посада: Директор департаменту ядерної безпеки

Дата:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Підпис:__________

Прізвище:________

Посада:__________

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ

ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

(як Одержувач)

Підпис:__________

Прізвище:________

Посада:__________


Додаток 1

ТАБЛИЦЯ

З КАТЕГОРІЯМИ ПУНКТІВ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ З НАДХОДЖЕНЬ ГРАНТУ

Категорія

Сума виділеного Гранту, євро

Процент витрат, які повинні фінансуватись

1 ДНТЦ ЯРБ

2 750 135

100% вартості договору

2 Рискаудит

1 649 865

100% вартості договору

3 Не розподілено

0

УСЬОГО

4 400 000


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.05.2016 — 2016 р., № 38, стор. 169, стаття 1478, код акта 81873/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський банк реконструкції і розвитку:

 1. УГОДА між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 3 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем). Європейський банк реконструкції і розвитку. 2021 рікк
 2. "ПОСТАНОВА № 138 про внесення до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку поправки, яка санкціонує використання коштів спеціальних фондів в країнах-отримувачах і країнах - потенційних отримувачах". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2011 рікк
 3. "ПОСТАНОВА № 137 про внесення до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку поправки, яка санкціонує діяльність банку в країнах Південного та Східного Середземномор'я". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2011 рікк
 4. Резолюція N 128 "Збільшення дозволеного до випуску статутного капіталу, випуск та підписка на капітал, який підлягає сплаті на вимогу, та викуп"" { Резолюцію ратифіковано Законом N 4096-VI ( 4096-17 ) від 09.12.2011 }" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010 рікк
 5. Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010 рікк
 6. Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007 рікк
 7. Проектна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 8. Кредитна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року"{ Угоду ратифіковано Законом N 928-V ( 928-16 ) від 13.04.2007 }. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 9. Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 10. Кредитна угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії в Одеській області - будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик - Усатове) між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "УКРЕНЕРГО"та Європейським банком реконструкції та розвитку " Офіційний переклад" ВИКОНАВЧА КОПІЯ. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 11. Проектна угода (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (УКРАВТОДОРОМ) та Європейським банком реконструкції та розвитку " Датовано 28 лютого 2005 р." ПРЕАМБУЛА. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 12. Проектна угода Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між ЗАТ "Українська Енергозберігаюча Сервісна Компанія" та Європейським банком реконструкції та розвитку " від 21 жовтня 2005 р." Виконавча копія Операційний номер: 33882. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 13. Політика та правила закупівель товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку " Серпень 2000 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2000 рікк
 14. Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 15. Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 16. Стандартные положения и условия Европейского банка реконструкции и развития " Февраль, 1999 год"Статья I - Применение Стандартных положений и условий. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 17. Кредитна угода (Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Національним банком України "Змінена та доповнена УГОДА від 16 грудня 1994 року ( 996_033 ) між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ("Позичальник"), із останніми змінами та доповненнями від п'ятого жовтня 1998 року." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1998 рікк
 18. Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31 грудня 1997 р. " Кредитна угода"Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997 рікк
 19. Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997 рікк
 20. Гарантійна угода (Кредитна лінія малих та середніх підприємств) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку " ( Угоду із змінами додатково див. в документі ( 996_034 ) від 05.10.98 )"ГАРАНТІЙНА УГОДА, датована 16 грудня 1994 року, між УКРАЇНОЮ ("Гарант") та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1994 рікк