<<
>>

"ПОСТАНОВА № 138 про внесення до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку поправки, яка санкціонує використання коштів спеціальних фондів в країнах-отримувачах і країнах - потенційних отримувачах". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПОСТАНОВА № 138

про внесення до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку поправки, яка санкціонує використання коштів спеціальних фондів в країнах-отримувачах і країнах - потенційних отримувачах

{Поправку прийнято Указом Президента № 477/2012 від 20.08.2012}

Офіційний переклад

РАДА КЕРУЮЧИХ,

з урахуванням того, що прийняттям постанови № 137 Рада керуючих затвердить внесення поправки до статті 1 Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (Угода), згідно з якою Банк буде наділений правом виконувати поставлену перед ним мету в країнах Південного та Східного Середземномор'я;

нагадуючи про прийняту 21 травня 2011 року постанову № 134 “Про можливе географічне розширення регіону операцій Банку”, в якій Рада керуючих доручила Раді директорів підготувати для Ради керуючих рекомендації стосовно, серед іншого, вжиття можливих подальших заходів для того, щоб дозволити Банкові у найкоротші строки розпочати проведення його операцій в країнах - майбутніх отримувачах в цьому розширеному регіоні;

розглянувши доповідь Ради директорів Раді керуючих з рекомендаціями, що в ній містяться, серед іншого, стосовно “Географічного розширення регіону операцій Банку з включенням до нього країн Південного та Східного Середземномор'я” та погодившись з ними, Рада керуючих приймає поправку до статті 18 Угоди з метою санкціонування використання Банком коштів спеціальних фондів при проведенні спеціальних операцій в країнах - потенційних отримувачах,

ТАКИМ ЧИНОМ, ЦИМ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Змінити редакцію статті 18 Угоди таким чином:

“СТАТТЯ 18: СПЕЦІАЛЬНІ ФОНДИ

1. i) Банк може приймати на себе управління спеціальним фондами, які призначені для досягнення мети Банку й виконання його функцій в країнах-отримувачах і країнах - потенційних отримувачах. Всі витрати на управління будь-яким таким спеціальним фондом покладаються на цей спеціальний фонд.

ii) На виконання підпункту “і” Рада керуючих за запитом члена Банку, який не є країною-отримувачем, може прийняти рішення вважати такого члена таким, що відповідає вимогам, які пред'явлені країні - потенційному отримувачу, протягом такого обмеженого періоду часу й на таких умовах, які можуть вважатися доцільними. Таке рішення приймається більшістю у не менш ніж дві третини керуючих, які представляють не менше трьох чвертей від загальної кількості голосів, які є в розпорядженні Банку.

iii) Рішення вважати того чи іншого члена таким, що відповідає вимогам, які пред'явлені країні - потенційному отримувачу, можна прийняти лише в тому разі, якщо такий член може виконувати вимоги, що пред'являються країні-отримувачу.

Такі вимоги наведені в статті 1 цієї Угоди в тій редакції, яка є на момент прийняття такого рішення, або в тій редакції, яку вона матиме після набрання чинності поправкою, що вже затверджена Радою керуючих під час прийняття такого рішення.

iv) Якщо країні - потенційному отримувачу не надано статусу країни-отримувача наприкінці періоду часу, зазначеного в підпункті “ii”, Банк миттєво припиняє проведення будь-яких спеціальних операцій в цій країні, за винятком тих з них, які пов'язані з процесом організованої реалізації, консервації та збереження активів спеціального фонду, а також із здійсненням розрахунків по зобов'язанням, які виникли у зв'язку із цими активами.

2. Кошти спеціальних фондів, отримані Банком, можна використовувати в країнах-отримувачах і країнах - потенційних отримувачах будь-яким чином і на будь-яких умовах, що відповідають меті і функціям Банку, іншим застосовним положенням цієї Угоди, а також угоді або угодам, які стосуються зазначених фондів.

3. Банк встановлює правила й норми, що можуть бути потрібні йому для заснування кожного спеціального фонду, управління ним та використання його коштів. Такі правила й норми повинні відповідати положенням цієї Угоди, за винятком тих положень, які конкретно застосовуються лише до звичайних операцій Банку.”

2. Членів Банку просять повідомити, чи приймають вони зазначену поправку шляхом а) оформлення й здачі Банкові на зберігання документа, який підтверджує прийняття цим членом зазначеної поправки відповідно до законів його країни, та b) надання за формою та змістом доказів, які задовольняють Банк, про прийняття цієї поправки, а також оформлення й здачі на зберігання відповідно до законів країни цього члену документа про прийняття зазначеної поправки.

3. Зазначена поправка набирає чинності через сім місяців з моменту офіційного підтвердження Банком його членам виконання вимог до її прийняття, як це передбачено в статті 56 Угоди про заснування Банку.

(Прийнято 30 вересня 2011 року)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.08.2012 — 2012 р., № 64, стор. 13, стаття 2602
 • Офіційний вісник Президента України від 05.09.2012 — 2012 р., № 26, стор. 5, стаття 589

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський банк реконструкції і розвитку:

 1. УГОДА між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 3 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем). Європейський банк реконструкції і розвитку. 2021 рікк
 2. "УГОДА між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки) та Кабінетом Міністрів України та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про внесення змін № 1 до Угоди про Грант № 007 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2015 рікк
 3. "ПОСТАНОВА № 137 про внесення до Угоди про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку поправки, яка санкціонує діяльність банку в країнах Південного та Східного Середземномор'я". Європейський банк реконструкції і розвитку. 2011 рікк
 4. Резолюція N 128 "Збільшення дозволеного до випуску статутного капіталу, випуск та підписка на капітал, який підлягає сплаті на вимогу, та викуп"" { Резолюцію ратифіковано Законом N 4096-VI ( 4096-17 ) від 09.12.2011 }" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010 рікк
 5. Проектна угода (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан'європейські коридори)) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 26 листопада 2010 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2010 рікк
 6. Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007 рікк
 7. Проектна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 8. Кредитна угода (Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку " 19 грудня 2006 року"{ Угоду ратифіковано Законом N 928-V ( 928-16 ) від 13.04.2007 }. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 9. Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006 рікк
 10. Кредитна угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії в Одеській області - будівництво лінії електропередачі 330 кВ Аджалик - Усатове) між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "УКРЕНЕРГО"та Європейським банком реконструкції та розвитку " Офіційний переклад" ВИКОНАВЧА КОПІЯ. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 11. Проектна угода (Другий проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп") між Державною службою автомобільних доріг України (УКРАВТОДОРОМ) та Європейським банком реконструкції та розвитку " Датовано 28 лютого 2005 р." ПРЕАМБУЛА. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 12. Проектна угода Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між ЗАТ "Українська Енергозберігаюча Сервісна Компанія" та Європейським банком реконструкції та розвитку " від 21 жовтня 2005 р." Виконавча копія Операційний номер: 33882. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2005 рікк
 13. Політика та правила закупівель товарів і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку " Серпень 2000 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2000 рікк
 14. Кредитна угода (Проект розвитку залізничних шляхів України) між "Укрзалізницею"та Європейським банком реконструкції та розвитку "Угода від 6 грудня 1999 р. між "Укрзалізницею", Державною адміністрацією залізничного транспорту України, 252034, м. Київ, вул. Лисенко 6, ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк")." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 15. Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 16. Стандартные положения и условия Европейского банка реконструкции и развития " Февраль, 1999 год"Статья I - Применение Стандартных положений и условий. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999 рікк
 17. Кредитна угода (Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Національним банком України "Змінена та доповнена УГОДА від 16 грудня 1994 року ( 996_033 ) між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк") та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ("Позичальник"), із останніми змінами та доповненнями від п'ятого жовтня 1998 року." Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1998 рікк
 18. Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31 грудня 1997 р. " Кредитна угода"Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997 рікк
 19. Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997 рікк
 20. Гарантійна угода (Кредитна лінія малих та середніх підприємств) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку " ( Угоду із змінами додатково див. в документі ( 996_034 ) від 05.10.98 )"ГАРАНТІЙНА УГОДА, датована 16 грудня 1994 року, між УКРАЇНОЮ ("Гарант") та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1994 рікк