Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі " Насіннєві Схеми ОЕСР 2010 р." за версією Ради ОЕСР від 28 вересня 2000 р. (C(2000)146/FINAL). Організація економічного співробітництва та розвитку. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Схеми ОЕСР 

сортової сертифікації або контролю обігу насіння

в міжнародній торгівлі

Насіннєві Схеми ОЕСР

2010 р.

за версією Ради ОЕСР

від 28 вересня 2000 р.

(C(2000)146/FINAL)

з дальшими змінами

(C(2007)122, C(2007)123, C(2007)128, C(2008)150,

C(2008)151, C(2008)152, C(2008)153 і C(2009)155)

Париж, 2010 року

{ Про приєднання до Схеми сортової сертифікації насіння

зернових культур та до Схеми сортової сертифікації насіння

кукурудзи та сорго див.

Закон N 3019-VI ( 3019-17 ) від

15.02.2011 }

Офіційний переклад

* Цей документ оновлює Насіннєві Схеми ОЕСР. Він змінює собою

попередню версію, "Насіннєві Схеми ОЕСР 2009" (січень 2009 р.) та

включає всі зміни, які були погоджені під час Щорічного засідання

2009, які були ухвалені Комітетом з питань сільського господарства

в жовтні 2009 року та Радою ОЕСР в листопаді 2009 року.

* У виданні 2010 року відображено приєднання України до

Насіннєвих Схем ОЕСР, що було погоджено Радою ОЕСР в листопаді

2009 року.

* Також, це видання включає повідомлення про розширення

участі Японії в Схемі для зернових культур, кукурудзи та сорго.

Більше того, видання включає в себе приєднання двох нових видів, а

саме: Eragristis tef (теф) (за запитом Сполучених Штатів Америки)

та Paspalum vaginatum (паспалум) (за запитом Сполучених Штатів

Америки).

* В липні 2008 року Рада ОЕСР прийняла рішення делегувати

компетентний орган до Комітету з питань сільського господарства

для погодження змін, внесених до додатків до Кодів та Схем ОЕСР

(C(2008)120).

* Відповідно до цього рішення, Комітет з питань сільського

господарства погодив внесення таких змін до Насіннєвих Схем ОЕСР:

Погодження збільшення розміру насіннєвих партій (TAD/CA(2208)17),

перегляд відстані просторової ізоляції для насіння бавовни

(TAD/CA(2008)28), доповнення до визначень сортової чистоти та

ідентичності (TAD/CA (2008)29), внесення змін до двох положень

правил проведення пост контролю (TAD/CA(2008)30), та внесення змін

до використання синонімів назв сортів, призначених для міжнародної

торгівлі (TAD/CA(2009)7.)

Зміст документа

ЧАСТИНА I: ІНФОРМАЦІЯ ЮРИДИЧНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО

Є СПІЛЬНОЮ ДЛЯ ВСІХ НАСІННЄВИХ СХЕМ ОЕСР

РІШЕННЯ РАДИ щодо перегляду схеми ОЕСР сортової сертифікації

або контролю обігу насіння у міжнародній торгівлі

(C(2000)146/FINAL зі змінами та доповненнями)

Додатки I-V до Рішення

ЧАСТИНА II: ПРАВИЛА ТА ДИРЕКТИВИ ДЛЯ РІЗНИХ НАСІННЄВИХ СХЕМ

ОЕСР

Додатки VI-XII до Рішення

- Трави та бобові

- Хрестоцвітні та інші олійні і прядивні види

- Зернові культури

- Кормовий та цукровий буряки

- Підземна конюшина та подібні види

- Кукурудза та сорго

- Овочеві культури

"НАСІННЄВІ СХЕМИ ОЕСР-2010" ТАКОЖ

Є ДОСТУПНИМИ НА САЙТІ:

www.OECD.org/tad/seed

НАСІННЄВІ СХЕМИ ОЕСР

ЧАСТИНА I.

ІНФОРМАЦІЯ ЮРИДИЧНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО

ХАРАКТЕРУ, ЯКА Є СПІЛЬНОЮ ДЛЯ ВСІХ НАСІННЄВИХ СХЕМ

2010 р.

РІШЕННЯ РАДИ

щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації

або контролю насіння, призначеного

для міжнародної торгівлі

(C(2000)146FINAL від 28 вересня 2000 року,

із доповненнями C(2003)18, C(2003)23, C(2004)97,

C(2005)38, C(2005)171, C(2006)53, C(2006)71,

C(2006)75, C(2007)12, C(2007)123 та C(2007)128)

РАДА,

зважаючи на Статтю 5 a) та c) Конвенції Організації

економічного співробітництва та розвитку від 14 грудня 1960 р.;

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо

перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння трав та олійних

культур, призначеного для міжнародної торгівлі (C(88)68(Final)),

зі змінами та доповненнями від 19 березня 1991 року

(C(91)19/FINAL), 19 травня 1992 року (C(92)53/FINAL),

2 грудня 1993 року (C(93)l 19/FINAL), 27 грудня 1993 року

(C(93)120/FINAL), 20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL),

14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL), 16 грудня 1996 року

(C(96)173/FINAL) та 13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо

перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння зернових

культур, призначеного для міжнародної торгівлі (C(88)69(Final)),

зі змінами та доповненнями від 24 вересня 1990 року

(C(90)80/FINAL), 19 березня 1991 року (C(91)19/FINAL),

20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року

(C(95)161/FINAL) та 13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо

перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння цукрового та

кормового буряків, призначеного для міжнародної торгівлі

(C(88)66(Final)), зі змінами та доповненнями від

19 березня 1991 року (C(91)19/FINAL), 20 липня 1995 року

(C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL) та

13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо

перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння підземної

конюшини та подібних видів, призначеного для міжнародної торгівлі

(C(88)70(Final)), зі змінами та доповненнями від

19 березня 1991 року (C(91) 19/FINAL), 20 липня 1995 року

(C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL) та

13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 10 жовтня 1988 року щодо

перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння кукурудзи та

сорго, призначеного для міжнародної торгівлі (C(88)67(Final)),

редаговане 19 березня 1991 року (C(91)19/FINAL),

3 червня 1993 року (C(93)51/FINAL), 2 грудня 1993 року

(C(93)121/FINAL), 20 липня 1995 року (C(95)l 13/FINAL),

14 вересня 1995 року (C(95) 161/FINAL) та 13 липня 1999 року

(C(99)70/FINAL);

зважаючи на Рішення Ради від 16 березня 1971 року щодо

перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння овочевих

культур, призначеного для міжнародної торгівлі (C(71)31 (Final)),

зі змінами та доповненнями від 24 жовтня 1974 року (C(74)197),

24 червня 1976 року (C(76)133), 14 червня 1977 року (C(77)121),

19 березня 1991 року (C(91) 19/FINAL), 20 липня 1995 року

(C(95)l 13/FINAL), 14 вересня 1995 року (C(95)161/FINAL) та

13 липня 1999 року (C(99)70/FINAL);

Відповідно до пропозиції Комітету з питань сільського

господарства

I. ВИРІШУЄ:

1) Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння,

призначеного для міжнародної торгівлі (тут і надалі, "Схеми

Насіння ОЕСР") включають Правила та Директиви, що застосовуються

до семи груп видів, включених до таких Схем:

Схема для насіння трав та бобових (Додаток VI до Рішення)

Схема для насіння хрестоцвітних, (Додаток VII до Рішення)

олійних та прядивних

Схема для насіння зернових (Додаток VIII до Рішення)

Схема для насіння буряка (Додаток IX до Рішення)

Схема для насіння підземної конюшини (Додаток X до Рішення)

та подібних видів

Схема для кукурудзи та сорго (Додаток XI до Рішення)

Схема для насіння овочевих (Додаток XII до Рішення)

Схеми Насіння ОЕСР повинні застосовуватись відповідно до

Рішення, включаючи основні принципи та метод застосування та іншу

відповідну інформацію, спільну для всіх Схем (Додаток I та V до

цього Рішення), а також відповідно до Правил та Директив, які

застосовуються до кожної Схеми окремо (Додатки VI та XII).

2) Кожна Схема Насіння ОЕСР повинна бути:

a) доступною всім країнам-членам Організації, а також всім

країнам-членам Організації Об'єднаних націй, її спеціальним

агенціям або членам Світової організації торгівлі, які бажають

бути учасником Схем відповідно до процедури участі, зазначеній в

Додатку III до цього Рішення;

b) повинні застосовуватись уповноваженими компетентними

установами, або установами, які відповідають за застосування Схем,

а також урядами країн, які є учасниками Схем.

Перелік країн - учасниць однієї чи декількох Схем зазначений

у Додатку IV.

3) Країна, яка бажає приєднатись до однієї або кількох Схем

Насіння повинні повідомити про свій намір Генерального секретаря,

який, в свою чергу, повинен повідомити інших країн-учасниць

відповідно.

4) Якщо країна є учасницею Схеми Насіння ОЕСР, для кожної

партії насіння, сертифікованій відповідно до такої Схем, повинна

обов'язково виконати такі вимоги:

- слідувати основним положенням та Методу застосування, що є

спільним для всіх Схем Насіння (Додаток I до цього Рішення);

- а також виконувати правила та директиви відповідних Схем

Насіння ОЕСР (в Додатку до цього Рішення);

- забезпечити їх застосування компетентними органами як

зазначено вище в пункті 2(b).

Проте, країни-учасниці Схем можуть ухилитись від цих правил

та директив за умови, зазначеної в Додатку V до цього Рішення.

Країни, які беруть участь в експерименті щодо ухилення від Правил,

повинні повідомити про це Генерального Секретаря та сповістити

інші країни - учасниці відповідно.

5) Країна-учасниця, яка має претензії щодо невиконання

вищезгаданих зобов'язань, можуть викласти суть проблеми

керівництву організації. Скарга повинна бути розглянута Комітетом

з питань сільського господарства, який повинне звітувати Раді про

результат.

6) Щоразу, коли слова "країна" або "Держава" зустрічаються в

Рішенні або Додатках до Рішення, вони повинні розумітись як

"країна та економіка (народне господарство)" або "Держава та

економіка (народне господарство)".

II. ЗОБОВ'ЯЗУЄ Комітет з питань сільського господарства

звітувати Раді, коли та вважає це за потрібне, про діяльність

згідно Схем ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння,

призначеного для міжнародної торгівлі, та подавати до Ради, за

необхідності, пропозиції стосовно внесення змін до Схем.

III. ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ:

Це Рішення замінює Рішення Ради C(71)131(Final) від

16 березня 1971 року, C(88)66(Final), C(88)67(Final),

C(88)68(Final), C(88)69(Final) та C(88)70(Final) від

10 жовтня 1988 року, а також відповідні зміни до вищезгаданих

рішень, які цим документом анулюються.

Додаток I

до Рішення

Основні положення

1. Головною метою Схем ОЕСР сортової сертифікації насіння є

заохочення використання насіння незмінно високої якості країнами -

учасницями. Схеми ОЕСР уповноважують використання етикеток та

сертифікатів для насіння, виробленого та підготовленого для

міжнародної торгівлі відповідно до встановлених принципів.

2. Визначено сім Насіннєвих Схем відповідно до груп видів

сортів культурних рослин:

- Трави та бобові;

- Хрестоцвітні та інші олійні та прядивні види;

- Зернові;

- Кормовий та цукровий буряк;

- Підземна конюшина та подібні види;

- Кукурудза та сорго;

- Овочеві.

Кожна Схема включає в себе ряд правил та Директив, метою яких

є забезпечення сортової сертифікації насіння, окрім Схеми для

насіння овочевих культур, відповідно до якої насіння, визначене як

"Стандартне насіння", що знаходиться в загальній торгівлі, не може

бути сертифікованим, а може тільки контролюватись.

3. Якщо країна є учасницею однієї або декількох Схем ОЕСР,

обов'язково потрібно запевнитись в тому, що потрібно чітко

дотримуватись всіх Правил та Положень Схем.

4. Визначення

Наступні визначення застосовуються з метою сортової

сертифікації згідно Схем Насіння ОЕСР:

4.1. Ідентифікація сортів

Ідентифікація сорту визначається офіційним описом його

характеристик, похідних від відповідного генотипу або комбінації

генотипів.

4.2. Сортова чистота

Сортова чистота - це співвідношення рослин або насіння в

межах популяції, що відповідає офіційному описові сорту.

Рослини або насіння, що вважаються такими, що забруднюють

сорт (відхилення), коли відмінність від сорту є очевидною."

5. Схеми базуються на наступних принципах:

5.1. Вони включають в себе тільки ті сорти, що є офіційно

визнаними як відмітні й мають прийнятну цінність у щонайменш одній

країні - учасниці, за винятком процедури відхилення, зазначеної у

Додатку V-A. Назви таких сортів публікуються в офіційних

переліках;

5.2. Все виготовлене Сертифіковане Насіння повинно мати

прямий зв'язок через одне або декілька поколінь з автентичним

Базовим Насінням сорту. Кількість поколінь, дозволена для видів

або сортів перехресного запилення, має бути суворо обмеженою.

Основним фактором, що визначає стандарт для Сертифікованого

Насіння, є сортова чистота Базового Насіння, тому для Базового

Насіння були приписані спеціальні тести. Задовільні умови для

виготовлення та обробки Базового та Сертифікованого Насіння

повинні забезпечуватись та перевірятись польовими інспектуваннями

та пост-контрольними тестами;

5.3. Пост-контрольне тестування проводиться, щоб підтвердити

задовільне виконання Схем. Зокрема, такі тестування мають на меті

визначення того, що характер сортів залишився без змін в процесі

розмноження, а також забезпечення перевірки ідентифікації сорту та

чистоти окремих партій насіння.

6. Щорічний внесок

6.1. Витрати, необхідні у зв'язку із роботою Схем, мають бути

оплачені з асигнувань згідно Частини II Бюджету Організації. Кожна

країна, яка бере участь в одній або декількох схемах, має

погодитись на оплату ОЕСР щорічного внеску, який є сумою, що

складається з таких двох елементів:

- основна сума внеску у 2500 євро;

- додаткова сума, що застосовується до кожної країни-учасниці

Схеми (що є або не є Членами ОЕСР) відповідно до критерію,

визначеного Рішенням Ради C(63) 155 (Final) зі змінами та

доповненнями.

6.2. Такі внески коригуються щорічно відповідно до рівня

витрат, необхідних для роботи за Схемою, а також відповідно до

змін індексу цін і масштабів, що використовуються в процедурах

складання бюджету Організації. Щорічний внесок нової країни -

учасниці повинен залишатись чистим внеском до бюджету Схем.

Секретаріат має звітувати про будь-яку несплату Консультаційній

Групі щодо Схем, яка, в свою чергу, має вжити відповідних заходів,

включаючи перегляд статусу країни - учасниці.

6.3. Країна-учасниця вважається боржником, починаючи з

1 січня року, наступного за роком, в який була висунута вимога

щодо сплати щорічного внеску (базової суми та додаткової суми),

якщо такий внесок залишається повністю або частково несплаченим до

такої дати. В такий перший рік заборгованості нові позиції, що

подаються країною-боржником для включення до Переліку ОЕСР сортів,

придатних для сертифікації насіння, не з'являться у новому

Переліку, поки борг не буде погашено. У другий рік існування

заборгованості країна-боржник не отримуватиме жодної документації

і всі раніше внесені до переліку сорти будуть видалені з нового

Переліку на час його публікації. У третій рік існування

заборгованості ОЕСР повідомить країну-боржника про свою пропозицію

щодо її виключення з участі в Схемах. Рішення про таке виключення

буде прийматись Радою ОЕСР за пропозицією Щорічних зборів

спеціально уповноважених державних органів і Комітету з питань

сільського господарства, якщо Рада не вирішить, за спільною

згодою, не приймати таке рішення. Рішення про виключення має бути

доведене до відома крани-боржника.

6.4. Сплата країною-боржником заборгованості у перший або

другий рік, відмінить всі заходи, вжиті раніше щодо неї. Погашення

боргу в третій рік існування заборгованості та відміна всіх

заходів, раніше вжитих щодо країни-боржника, підлягатиме рішенню

Щорічних зборів спеціально уповноважених державних органів на

основі результатів оцінки, виконаної за рахунок країни-боржника у

відповідності з умовами процедури прийняття нової країни,

передбаченої в Додатку III до Рішення, розділ 3. Якщо

країну-учасницю виключено, вона втрачає всі права на використання

Сертифікатів ОЕСР на насіння та етикеток у міжнародних операціях.

Учасники та спостерігачі Насіннєвих Схем ОЕСР повинні отримувати

повідомлення про всі події, пов'язані з застосування цієї

процедури.

6.5. Ця процедура застосовуватиметься до заборгованостей щодо

внесків, які мають бути сплачені у 2006 році та наступних роках.

Заборгованості щодо внесків, які повинні були бути сплачені за

один чи більше років до 2006 року, підлягають окремому розрахунку

з Організацією.

7. Успіх Схем залежить від дуже тісного співробітництва між

організаціями/підприємствами, які вирощують сорти, придатні для

сертифікації, та спеціально уповноваженими органами в

країнах-учасницях. Зокрема, коли розмноження насіння відбувається

за межами країни реєстрації сорту, і спеціально уповноважений

орган видав дозвіл на таке комерційне розмноження, виробник має

проконсультуватись та підтримувати близький зв'язок із спеціально

уповноваженими органами відповідних країн.

Додаток II

до Рішення

Принцип діяльності

1. Уряд кожної країни - учасниці Схем має визначити органи,

що нестимуть відповідальність за виконання таких схем у

відповідній країні.

2. ОЕСР повідомить назви та адреси спеціально уповноважених

органів, а також про будь-які зміни у їх призначення всім

країнам - учасницям Схем, а також всім спостерігачам.

3. Функціонування та розвиток Схем переглядатимуться на

Щорічних зборах представників спеціально уповноважених органів, на

яких країни-учасниці, члени та не-члени засідатимуть в алфавітному

порядку. Такі Щорічні збори звітуватимуть про свою роботу і

висувають такі пропозиції, які вважатимуться необхідними, Раді

ОЕСР, що підлягатимуть попередньому схваленню Комітетом з питань

сільського господарства.

4. Посадовими особами Щорічних зборів будуть Голова зборів та

два Віце-Голови, названі наприкінці попередніх Щорічних зборів,

які повинні виконувати свої обов'язки до офіційного ухвалення

Скороченого звіту таких зборів. Для забезпечення постійного та

ефективного співробітництва із Секретаріатом, за виключенням, якщо

інше передбачено Регламентом Організації, бажано, щоб два

Віце-Голови були майбутнім Головою та колишнім Головою зборів.

Терміни їх перебування на посаді не повинні перевищувати два роки,

і головування, якщо також є відкритим для країн-не-членів, має

відображати участь в різних регіонах світу.

5. Секретаріат ОЕСР має забезпечити координацію виконання

Схем на міжнародному рівні. Однак. Деякі види діяльності можуть

бути делеговані за контрактом державній установі країни-учасниці,

яка діє як технічний координаційний центр. Витрати, пов'язані із

цим, будуть оплачуватись згідно щорічного контракту між ОЕСР та

такою установою.

6. Консультаційна група складається з посадових осіб Щорічних

зборів; Координаційний центр прийматиме участь в її роботі. Її

метою є допомога Секретаріатові у підготовці наступних Щорічних

зборів, включаючи питання, що стосуються прийняття нових країн, а

також пропонування рішень, за необхідності, невідкладних проблем,

що можуть виникнути при виконанні Схем. Консультаційна група

скликається Секретаріатом на вимогу будь-кого з Членів або

будь-якої країни, що приймає участь в Схемах. Вона може надавати

свої консультації письмово і запрошувати одну або більше

країн-учасниць до свого представлення в групі.

7. Якщо партії насіння мають офіційні етикетки та мають

пломбування згідно цих Правил та Директив, цим розуміється, що всі

тести та інспектування були виконані із суворим дотриманням до цих

Правил та Директив.

8. Сертифікація та використання етикеток та сертифікатів,

зазначених в цих Правилах та Директивах не накладають на ОЕСР

жодних зобов'язань щодо виплати будь-яких компенсацій.

Додаток III

до Рішення

Процедура приєднання

нової країни до однієї чи декількох

Насіннєвих Схем ОЕСР

1. Придатність для Насіннєвих Схем ОЕСР

1.1. Країни - члени ОЕСР можуть приймати участь в Схемах на

підґрунті письмового повідомлення, адресованого Генеральному

секретареві ОЕСР.

1.2. Країна - член Організації Об'єднаних Націй, її

спеціальні органи або Організація Світової Торгівлі може подавати

письмову заяву Генеральному секретареві ОЕСР щодо участі в одній

або декількох Схемах.

1.3. Технічні критерії, необхідні для роботи Схем,

застосовуються як до країн - членів ОЕСР, так і до країн, які не є

членами.

2. Технічні критерії

Технічні критерії, що мають бути задоволені країною, що надає

вищевказане повідомлення або заяву, зазначені в чинних правилах

Насіннєвих Схем ОЕСР і включають наступне:

2.1. Країна має надати опис державної схеми сертифікації

насіння та копію державних правил та процедур, що регулюють процес

сертифікації насіння.

2.2. Потрібно зробити порівняння між правилами Схеми ОЕСР та

правилами державної схеми для кожної Схеми, що буде виконуватись,

особливо відносно:

i) врожаю минулого року;

ii) ізоляції - фізичної та від джерела чужорідного пилку у

випадку з видами з перехресним запиленням;

iii) перевірки сортової ідентифікації;

iv) стандартів чистоти сорту.

2.3. Країна має описати розвиток своєї схеми сертифікації за

попередні п'ять років та докладно вказати кількість

сертифікованого насіння, виробленого впродовж останніх трьох

років.

2.4. Країна повинна мети державний перелік сортів, насіння

яких має бути сертифіковано згідно Схем ОЕСР у найближчому

майбутньому. Державний перелік сортів має включати тільки ті

сорти, які пройшли тестування і були визнані відмітними,

однорідними та стабільними і відповідності із міжнародно визнаними

нормативами і, у випадку з сільськогосподарськими видами, сорти,

що мають прийнятну Цінність для Культивування та Використання у

щонайменш одній країні.

2.5. Країна має вирощувати зразки Базового та Сертифікованого

насіння на до-контрольних та після-контрольних ділянках не менш

ніж три останні роки.

2.6. Країна повинна мати відповідно кваліфікований персонал й

все необхідне устаткування для забезпечення ефективного проведення

сертифікації насіння відповідно до правил та процедур Насіннєвих

Схем ОЕСР.

2.7. Країна має надати інформацію про характер та перспективи

поточної міжнародної торгівлі насінням, а також вказати свою

участь в організаціях, що мають відношення до міжнародної торгівлі

насінням.

3. Завдання з оцінювання

Секретаріат ОЕСР має визнати отримання повідомлення/заяви і

вивчити додану до нього/неї технічну документацію. Якщо технічна

документація була визнана задовільною, Секретаріат зробить візит

до країни, яка подала повідомлення/заяву, із представником

спеціально уповноваженого державного органу. Цілями такого

завдання є наступне:

3.1. Пояснити технічні та адміністративні наслідки Правил та

Директив Схем, а також свою організацію та координування на

міжнародному рівні;

3.2. Установити, чи є наявним технічне устаткування та

адміністративні установи для роботи за Схемами; відповідним чином

мають бути оцінені різні етапи процесу сертифікації (польове

інспектування, відбір зразків, пломбування, наклеювання етикеток,

лабораторний аналіз і таке інше);

3.3. Розглянути необхідність в допомозі експерта вподовж

початкового періоду дії Схеми.

Фінансування цього завдання є обов'язком країни, яка подала

повідомлення/заяву.

4. Участь в Щорічних зборах

4.1. До свого прийняття країна, яка подала

повідомлення/заяву, матиме право відвідувати Щорічні збори в

якості спостерігача з метою представлення документації, поданої

згідно Розділу 2 вище.

4.2. Країна, яка подала повідомлення/заяву, погоджується, що

після свого прийняття її представники відвідуватимуть Щорічні

збори спеціально уповноважених державних органів, що

проводитимуться у Парижі, в головному офісі ОЕСР, або в будь-якому

іншому місці. Представники, які відвідуватимуть Щорічні збори,

будуть особами, які нестимуть пряму відповідальність за виконання

Схем в їх країні. Витрати на відання Щорічних зборів нестиме

країна, яка подала повідомлення/заяву.

5. Перевірка ОЕСР

5.1. Країна, яка подала повідомлення/заяву, має погодитись

прийняти мінімальний рівень перевірки з боку ОЕСР, що є необхідним

для підтримання стандартів Схем та співробітництва з

Координаційним центром.

5.2. Якщо в процесі виконання Схем групою оцінки або на

Щорічних зборах це буде визнано за необхідне, ОЕСР може вимагати:

- щоб особа або особи, відповідальні за застосування Схем у

щойно прийнятій країні, були відправлені до обраної країни ОЕСР

або до Координаційного центру на період додаткового інструктажу;

та/або

- щоб щорічний візит у перші два роки був зроблений

спеціалістом з сертифікації насіння, обраним ОЕСР. Спеціаліст

вивчить адміністративні та технічні процедури, що використовуються

новою країною-учасницею, з метою інспектування насіннєвої культури

та документування дослідної ділянки.

ОЕСР, за узгодженням з органами нової країни-учасниці, прийме

рішення щодо часу та тривалості таких заходів, в той час як їх

фінансування буде на відповідальності самої країни.

6. Щорічний внесок

Країна, яка подала повідомлення/заяву, погоджується сплатити

ОЕСР щорічний внесок, як зазначено в Загальних принципах, розділ 5

Додатку I до цього Рішення. Ця умова підлягатиме виконанню,

починаючи з календарного року, наступного за роком прийняття

Рішення Ради щодо прийняття країни до Насіннєвих Схем ОЕСР.

7. Внутрішня процедура ОЕСР для ратифікації участі нової

країни

За умови, що ОЕСР задоволена результатами огляду, зазначеного

в розділі 3, і що країна, яка подала повідомлення/заяву, письмово

погодилась поважати зобов'язання, зазначені у розділах 4, 5 та 6,

Щорічні збори рекомендуватимуть визнати приєднання країни. Після

цього Комітет ОЕСР з питань сільського господарства буде запрошено

до ухвалення такого визнання і висунення вимоги ратифікації Радою

участі такої країни.

8. Повідомлення

Генеральний секретар ОЕСР має повідомити країну про результат

процедури. Спеціально уповноважені державні органи всіх країн, що

приймають участь в Схемах, будуть повідомлені відповідним чином.

9. Зразки етикеток та сертифікатів

Нова країна-учасниця має подати до Секретаріату ОЕСР для

затвердження зразки етикеток та сертифікатів ОЕСР, що

використовуватимуться державним органом, до проведення

сертифікації насіння відповідно до Схем ОЕСР.

Додаток IV

до Рішення

Перелік країн - учасниць однієї

або декількох насіннєвих Схем ОЕСР

------------------------------------------------------------------ |Албанія | (2) |Португалія | (1) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Аргентина | (2) |Румунія | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Австралія | (1) |Іспанія | (1) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Австрія | (1) |Російська Федерація | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Бельгія | (1) |Словаччина | (1) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Болівія | (2) |Словенія | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Бразилія | (2) |Південна Африка | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Болгарія | (2) |Сербія | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Канада | (1) |Швеція | (1) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Чилі | (2) |Швейцарія | (1) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Хорватія | (2) |Туніс | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Кіпр | (2) |Туреччина | (1) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Республіка Чехія | (1) |Уганда | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Данія | (1) |Україна | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Єгипет | (2) |Великобританія | (1) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Естонія | (2) |Сполучені Штати Америки | (1) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Фінляндія | (1) |Уругвай | (2) | |--------------------+-------+---------------------------+-------| |Франція | (1) |Зімбабве | (2) | |--------------------+-------+-----------------------------------| |Німеччина | (1) |(1) Країна - член ОЕСР | |--------------------+-------|(2) Країна - не - член ОСР | |Греція | (1) | | |--------------------+-------| | |Угорщина | (1) | | |--------------------+-------| | |Ісландія | (1) | | |--------------------+-------| | |Індія | (2) | | |--------------------+-------| | |Іран | (2) | | |--------------------+-------| | |Ірландія | (1) | | |--------------------+-------| | |Ізраїль | (2) | | |--------------------+-------| | |Італія | (1) | | |--------------------+-------| | |Японія | (1) | | |--------------------+-------| | |Кенія | (2) | | |--------------------+-------| | |Киргизстан | (2) | | |--------------------+-------| | |Латвія | (2) | | |--------------------+-------| | |Литва | (2) | | |--------------------+-------| | |Люксембург | (1) | | |--------------------+-------| | |Мексика | (1) | | |--------------------+-------| | |Молдова | (2) | | |--------------------+-------| | |Марокко | (2) | | |--------------------+-------| | |Нідерланди | (1) | | |--------------------+-------| | |Нова Зеландія | (1) | | |--------------------+-------| | |Норвегія | (1) | | |--------------------+-------| | |Польща | (1) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток V

до Рішення

Процедури та дослідження при ухиленні

A) Процедура, що застосовується при відхиленні від контролю

сортів, які випробовуються для занесення до Державного реєстру

1. В якості відхилення, спеціально уповноважений орган може,

задля того, щоб інспектування відповідало польовим вимогам,

прийняти сорт або батьківський компонент гібридного сорту, що

знаходиться в процесі випробувань для занесення до офіційного

переліку відповідної країни або іншої країни - учасниці

відповідної Насіннєвої Схеми.

2. Інспекція має проводитись відповідно до процедури,

зазначеної у відповідному Додатку до кожної Схеми (Додаток 9 або

10, де це застосовується).

3. Рішення щодо остаточної сертифікації насіння має

прийматись спеціально уповноваженим органом країни, яка занесе

сорт до свого державного переліку після його реєстрації.

B) Дослідження для відхилення від максимального розміру

партії насіння злакових (за Схемою для насіння трав та бобових

культур)

Загальні положення

1. Принципи

1.1. Якщо право відхилення надається в силу статті 4 Рішення,

максимальний розмір партії насіння, зазначений згідно Схеми для

насіння трав та бобових культур, може бути перевищений для сортів

насіння трав до максимального розміру в 25 тонн.

1.2. Усі правила та директиви Схеми, включаючи обов'язок

відповідності або суворої відповідності, вважатимуться

задовільненими країнами, що ухиляються. 1.3. Спеціально уповноважені органи, які надали право

відхилення стосовно максимального розміру партії насіння злакових,

повинні:

- ухвалити участь насіннєвих компаній в експерименті;

- отримувати повідомлення від насіннєвих компаній про

результати тестів на гетерогенність, необхідних для експерименту;

- офіційно перевіряти хід проведення експерименту (включаючи

тести на гетерогенність), а також

- надавати Секретаріатові ОЕСР звіти про хід виконання.

1.4. Спеціально уповноважені органи не можуть відмовити в

схваленні розмноження насіння поза межами країни походження тільки

на тому підґрунті, що країна, в якій має відбутись таке

розмноження насіння, є такою, що ухиляється.

2. Тривалість експерименту

Експеримент триватиме щонайпізніше до 30 червня 2013 року; в

залежності від ходу виконання експерименту, Щорічні збори можуть

прийняти рішення зробити висновки щодо експерименту раніше.

3. Види, що проходитимуть випробування

Експеримент застосовуватиметься до всіх злакових культур, що

відносяться до Схеми для насіння трав та бобових, відміняючи

будь-які обмежуючі заяви стосовно видів та сортів та/або

територій, які можуть зробити спеціальні уповноважені державні

органи при повідомленні Генерального секретаря. Технічний протокол

містить положення щодо груп видів, на які потрібно буде звернути

увагу при проведенні експерименту.

4. Моніторинг експерименту

Спеціально уповноважені органи мають щорічно подавати звіт до

Секретаріату про результати експерименту. Якщо такі результати

будуть незадовільними, спеціально уповноважені державні органи

можуть вимагати додаткових перевірок в якості частини

експерименту.

Технічний протокол

У Технічному протоколі, визнаному спеціально уповноваженими

державними органами, передбачатиметься процедура проведення

експерименту.

НАСІННЄВІ СХЕМИ ОЕСР

ЧАСТИНА II. ПРАВИЛА ТА ДИРЕКТИВИ ЩОДО НАСІННЄВИХ СХЕМ

- ТРАВИ ТА БОБОВІ

- НАСІННЯ ХРЕСТОЦВІТНИХ ТА ІНШИХ ОЛІЙНИХ І ПРЯДИВНИХ КУЛЬТУР

- ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

- НАСІННЯ КОРМОВОГО ТА ЦУКРОВОГО БУРЯКІВ

- ПІДЗЕМНА КОНЮШИНА ТА ПОДІБНІ ВИДИ

- НАСІННЯ КУКУРУДЗИ ТА СОРГО

- ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ

Додаток VI

до Рішення

Схема ОЕСР

сортової сертифікації насіння трав та бобових,

призначеного для міжнародної торгівлі

2010 р.

Правила та директиви

1. Загальні положення

1.1. Схема ОЕСР для насіння трав та бобових включає насіння

сортів, що належать до ботанічних сімейств Gramineae (злакові) та

Leguminosae (бобові); насіння має бути вироблене, оброблене,

відібране, марковане та опломбоване у відповідності із Правилами

та Директивами, які є предметом наступних параграфів, і які

вважаються мінімальними вимогами.

1.2. Ця Схема не застосовується ні до підземної конюшини та

подібних видів, ні до рослин з сімейства хрестоцвітних або насіння

інших олійних та прядивних культур, які, відповідно, є на меті

наших Схем. Перелік видів, придатних для сертифікації згідно зі

Схемою, наведений у Додатку 7. Цей перелік може бути розширений за

загальною згодою спеціально уповноважених державних органів.

1.3. Схема має виконуватись в країнах-учасницях під

відповідальність урядів таких країн, які призначать відповідні

органи з цією метою.

2. Прийняття сортів

2.1. Сорти мають прийматись до Схеми тільки якщо були

отримані задовільні результати в ході офіціальних випробувань

(включаючи порівняльні польові досліди) не менш ніж в одній

країні-учасниці.

2.2. Для всіх сортів тести мають встановити, що сорт є

відмітним, а також що його потомство, використане для кормового

виробництва, має достатньо однорідний та стабільний характер.

Точний опис сорту, включаючи суттєві фізіологічні та морфологічні

характеристики, й у випадку гібридних сортів, мають також

надаватись описи батьківських компонентів.

2.3. Тести також повинні встановити, що сорти мають прийнятну

цінність щонайменш в одній країні.

3. Перелік придатних сортів та батьківських компонентів

3.1. У кожній країні має видаватись і щороку переглядатись

офіційний державний перелік сортів, що були прийняті до Схеми

після проведення тестів, вказаних у Правилі 2. В таких переліках

мають бути чітко вказані всі синоніми та омоніми таких сортів.

3.2. Лише насіння сортів та батьківські компоненти, занесені

до таких переліків, є придатним для сертифікації згідно зі Схемою.

Для гібридних сортів занесення до переліку розуміється як таке, що

включає в себе батьківські компоненти (див. Правило 2.2). Інбредні

лінії або схрещення, призначені в якості потенційних батьківських

компонентів, також можуть бути занесені в окремі переліки.

3.3. Сорти кожного виду мають бути згруповані у наступні

переліки:

1) селекційні сорти з назвами та адресами їх виробників;

2) місцеві сорти з регіоном походження та адресою особи чи

організації, якій слід відсилати запити щодо сорту.

3.4. Сорти не будуть залишені у переліку, якщо умови

прийняття не будуть задовольнятись.

3.5. Перелік сортів ОЕСР

3.5.1. Перелік ОЕСР сортів, придатних для сертифікації є

офіційним переліком сортів, що були прийняті спеціально

уповноваженими державними органами як придатні для сертифікації

відповідно до Правил Насіннєвих Схем ОЕСР. Перелік сортів, що

переглядається щорічно на основі повідомлень, отриманих від

спеціально уповноважених органів, які приймають участь в Схемах,

включає в себе інформацію про виробника/ів сорту та назви країн, в

яких такий сорт був зареєстрований. Перелік не є обмеженим і має

надавати корисну інформацію при застосуванні Правил 5.1.1.1 та

5.2.3 цієї Схеми для Базового Насіння та Сертифікованого Насіння

відповідно.

3.5.2. Секретаріат ОЕСР надає спеціально уповноваженим

державним органам інструкції щодо занесення сортів до Переліку.

3.5.3. Спеціально уповноважений орган країни реєстрації несе

відповідальність за:

1) забезпечення того, щоб сорт, який має бути занесеним до

переліку ОЕСР, був зареєстрований в Офіційному Державному

Каталозі;

2) повідомлення імені(ен)/назви (назв) особи (осіб) або

організації(ій), відповідальної(их) за збереження сорту;

3) підтримання зв'язку з власником сорту;

4) забезпечення відповідного спеціально уповноваженого органу

письмовою угодою на розмноження насіння за межами країни

реєстрації;

5) надання засвідченого стандартного зразка сорту, що має

бути розмноженим, для того, щоб засіяти контрольну ділянку для

забезпечення автентичного посилання на сорт;

6) надання офіційного опису сорту, що має бути розмноженим;

7) засвідчення ідентичності насіння, що має бути розмноженим.

4. Визначення категорій насіння

Наступні категорії насіння, як зазначено в Додатку 1, визнані

в Схемі:

- добазове насіння;

- базове насіння;

- сертифіковане насіння.

5. Отримання базового та сертифікованого насіння

5.1. Базове насіння

5.1.1. Селекційні сорти

5.1.1.1. Базове насіння вироблятиметься за відповідальності

власника, який вирішить, при консультуванні зі спеціально

уповноваженим органом, кількість поколінь від батьківського

матеріалу до отримання Базового насіння, і така кількість має бути

суворо обмеженою, а також який підтримуватиме достатню кількість

насіння для засіву для отримання Базового насіння, і

забезпечуватиме, що воно збереже характеристики сорту, а також

забезпечить спеціально уповноважений орган, на його вимогу,

зразками такого насіння. Якщо Базове насіння виробляється в іншій

країні, ніж країна реєстрації сорту, технічні умови мають бути

попередньо погоджені спеціально уповноваженими органами обох

країн.

5.1.1.2. На вимогу добазове насіння може офіційно

контролюватись і забезпечуватись спеціальними етикетками. Окрім

гібридних сортів, важливо ідентифікувати етап циклу розмноження,

на якому отримується добазове насіння, при цьому має бути

офіційний документ, в якому має бути вказана кількість поколінь

від існуючого насіння до першого покоління Сертифікованого

насіння.

5.1.2. Місцеві сорти

Базове насіння має вироблятись під наглядом спеціально

уповноваженого органу у визначеному районі реєстрації.

5.2. Сертифіковане насіння

5.2.1. Сертифіковане насіння селекційних та місцевих сортів

може вироблятись як в межах, так і поза межами країни реєстрації

сорту.

5.2.2. Розмноження насіння в межах країни реєстрації сорту

Технічні умови повинні бути ухвалені спеціально уповноваженим

органом, який має вирішити, після консультацій з власником, чи

дозволити більш ніж одне покоління між Сертифікованим та Базовим

насінням, і якщо так, вказати кількість поколінь, що має бути

дозволена.

5.2.3. Розмноження насіння поза межами країни реєстрації

сорту

5.2.3.1. Технічні умови повинні бути попередньо ухвалені

спеціально уповноваженими органами обох країн. Спеціально

уповноважений орган країни реєстрації сорту матиме право не

ухвалювати проведення розмноження за Схемою.

5.2.3.2. Зокрема, такий орган повинен:

- упевнитись, після консультування з власником, в тому, що

сорт, вірогідно, залишиться відповідним опису за запропонованих

умов;

- вирішити, після консультування з власником, чи більше ніж

одне покоління додатково має бути дозволене в країні розмноження

і, якщо так,

- визначити максимальну кількість розмножень;

- перевірити ідентичність Базового насіння.

6. Контроль за виробництвом насіння

6.1. Спеціально уповноважений орган країни виробництва

насіння нестиме відповідальність за виконання Схеми по відношенню

до такого виробництва.

6.2. Вимоги до виробництва та польове інспектування

6.2.1. В кожній країні-учасниці вимоги щодо виробництва

Базового та Сертифікованого насіння, ухвалені згідно зі Схемою як

задовільні для сортової ідентичності та чистоти, мають

застосовуватись на офіційному рівні. Такі вимоги не мають бути

нижчими за наведені у Додатку 2.

6.2.2. Спеціально уповноважений орган має упевнитись, шляхом

інспектування рослин на відповідному етапі або етапах виробництва,

в тому, що партія насіння є прийнятною.

6.2.3. У випадку виробництва насіння "Сертифікованої"

категорії, спеціально уповноважений орган може, під офіційним

наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів на проведення

польової інспекції з метою сертифікації насіння на умовах,

зазначених у Додатку 8-A. Спеціально уповноважений орган, який

вирішить використовувати цей метод, має визначити обсяг роботи

(види, території, зони та відповідний період), забезпечити

проведення офіційних перевірок, відбір зразків та пост-контрольні

тестування, а також дотримання інших вимог, зазначених у Додатку

8-A, а також вжити всіх необхідних заходів для гарантування

еквівалентної інспекції в сенсі Схем для полів, інспектованих

уповноваженим інспектором або посадовою особою.

6.3. Спеціально уповноважений орган має зробити всі необхідні

кроки для забезпечення підтримання ідентичності та сортової

чистоти насіння між збором врожаю та пломбуванням й наклеюванням

етикеток.

6.4. Відбір зразків з партій насіння та аналізи

6.4.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери.

6.4.1.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери виконуються спеціально

уповноваженим органом.

6.4.1.2. Офіційний зразок відбирається з кожної очищеної

партії Базового та Сертифікованого насіння, поданої для

сертифікації, при цьому контейнери з насінням мають бути

опломбовані та мати ідентифікаційні позначення або етикетки у

відповідності з Правилами 8 та 9. Зразок має бути достатньо

великим для того, щоб відповідати вимогам, зазначеним у цьому

пункті та пункті 7. Зразок має бути відібраним згідно чинних

міжнародних методів, розроблених для відбору зразків насіння й

визнаних спеціально уповноваженим органом.

6.4.1.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційних осіб на проведення, під офіційним наглядом, відбору

зразків, опломбування та наклеювання етикеток на контейнери на

умовах, описаних в Додатку 8-В. Якщо спеціально уповноважений

орган вирішить використовувати цю процедуру, він повинен буде

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний відбір контрольних зразків та упевнитись у виконанні

перевірок та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити

всіх заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою особою або посадовою особою.

6.4.1.4. Одна частина кожного зразка має бути в наявності для

задоволення вимог Правила 7.

6.4.1.5. Інша частина кожного зразка подається до лабораторії

для проведення аналізів.

6.4.2. Аналіз насіння

6.4.2.1. Аналіз насіння зі зразка проводиться офіційною

лабораторією, призначеною спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.2. Аналіз насіння зі зразка має проводитись для

визначення аналітичної чистоти та проростання відповідно до

існуючих міжнародних методів тестування насіння, визнаних

спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційні лабораторії на проведення, під офіційним наглядом,

аналізу насіння відповідно до Додатку 8-В. Якщо спеціально

уповноважений орган вирішить використати таку процедуру, він має

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний контрольний аналіз та упевнитись у виконанні перевірок

та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити всіх

заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою або офіційною лабораторією.

6.4.3. Зберігання насіння

У випадку із Базовим насінням третя частина кожного зразка

має зберігатись протягом щонайдовшого можливого періоду для

порівняння із майбутніми зразками Базового насіння з контрольних

ділянок. У випадку із Сертифікованим насінням третя частина

кожного зразка має зберігатись щонайменш один рік.

6.4.4. Інші необхідні перевірки

Спеціально уповноважений орган має право проводити будь-які

інші необхідні тестування відповідного сорту та отримувати

будь-яку інформацію, необхідну для сертифікації кожної партії

насіння.

6.5. Видача сертифікатів

Спеціально уповноважений орган може видавати сертифікати на

кожну партію добазового, базового та сертифікованого насіння,

схвалену згідно зі Схемою, наступним чином:

- сертифікати щодо сортової чистоти - відповідно до зразка,

зазначеного у Додатку 5 А;

- сертифікати, що містять результати аналізів - відповідно до

процедури, зазначеній у Додатку 5 В.

Такі два сертифікати повинні мати один і той самий номер ОЕСР

(див. Додаток 3).

6.6. Сертифікація іншого покоління

6.6.1. Партії базового насіння, виробленого згідно системи,

що включає офіційний контроль покоління, що передує Базовому

насінню і перевищує вимоги розмноження, можуть бути схвалені

спеціально уповноваженим органом для продажу в якості

Сертифікованого насіння першого покоління; такі партії не можуть

бути перемаркованими як Базове насіння.

6.6.2. Там, де є офіційний контроль покоління або поколінь,

що передують Базовому насінню, партії насіння, схвалені спеціально

уповноваженим органом, можуть бути марковані як "Добазове насіння"

за наступних умов:

6.6.2.1. культура, з якої було отримане насіння, була

офіційно інспектована та прийнята не менш ніж згідно стандарту,

необхідного для насіннєвої культури, з якої отримується Базове

насіння;

6.6.2.2. з контейнерів з насінням мають бути відібрані зразки

офіційним шляхом, вони мають бути опломбовані та марковані з

використанням спеціальних білих етикеток із діагональною

фіолетовою смугою, як описано в Додатку 4;

6.6.2.3. мають застосовуватись всі вимоги щодо контролю

Базового насіння, викладені в Правилах 6 та 7.

6.7. Змішування партій одного й того самого сорту

6.7.1. Дві або більше партій Сертифікованого насіння з одного

й того ж покоління одного сорту можуть бути змішані до або після

експорту відповідно до розпоряджень спеціально уповноваженого

органу країни, в якій відбулося таке змішування. Новий номер для

посилань буде присвоєний такій змішаній партії, а вміст

контейнерів з насінням буде ідентифікований згідно Правилу 9; де

це доцільно, застосовуватиметься Правило 10. Спеціально

уповноважений орган вестиме записи, що відображатимуть номери для

посилань партій, з яких складається суміш, а також пропорцію

кожної партії в суміші.

6.7.2. Змішування має відбуватись таким чином, щоб нова

партія була однорідною.

6.8. Насіння, що не пройшло остаточної сертифікації

6.8.1. Насіння, що має бути експортоване з країни виробництва

після польового схвалення, але до остаточної сертифікації в якості

Базового або Сертифікованого насіння, ідентифікується як таке в

опломбованих контейнерах за допомогою спеціальної етикетки,

описаної у Додатку 4. Така етикетка має показувати, що насіння

відповідає вимогам Правил 6.1-6.3 вище, але не є остаточно

сертифікованим згідно вимог Правила 6.4.

6.8.2. Спеціально уповноважені органи країни виробництва та

країни остаточної сертифікації повинні обмінюватись між собою

відповідною інформацією. На вимогу країна виробництва має надати

всі відповідні дані щодо виробництва насіння. Країна сертифікації

має автоматично надати інформацію про кількість сертифікованого

насіння з наданої партії насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації, спеціально уповноваженому органу країни виробництва.

7. Пост-контрольне тестування насіння

7.1. Процедури тестування

7.1.1. Одна частина кожного зразка Базового насіння та

відсоток зразків Сертифікованого насіння, відібрані згідно Правила

6.4.1., мають бути перевірені за допомогою пост-контрольного

тестування, що проводиться негайно або в сезон, наступний за

відбором зразків. Тест має проводитись спеціально уповноваженим

органом або під його наглядом. Такий тест не застосовується до

зразків, відібраних згідно Правила 10.4.2.

7.1.2. Відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, є визначеним державним органом. Такий

рівень зазвичай знаходиться в межах від 5 до 10 відсотків, але

може щорічно адаптуватись відповідно до результатів контролю

попереднього року. Зокрема, спеціально уповноважений орган може

збільшувати відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, вище за 10 відсотків для кожного

окремого випадку, що може призвести до ризику невідповідності,

або, якщо частота пост-контрольних невдач за попередній рік є

такою ж високою як у наступній індикативній таблиці:

------------------------------------------------------------------ |частота пост-контрольних невдач | мінімальний рівень перевірок | | сертифікованого насіння | при пост-контролі | | попереднього року | сертифікованого насіння | | | поточного року | |--------------------------------+-------------------------------| | < 0,5% | 5% | |--------------------------------+-------------------------------| | 0,5% - 3,0% | 10% | |--------------------------------+-------------------------------| | > 3,0% | 25% | ------------------------------------------------------------------

7.1.3. При пост-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

Правила 2.2.

7.2. Незважаючи на Правило 7.1., пост-контроль є обов'язковим

для всіх зразків Сертифікованого насіння, якщо партія має бути

використана для виробництва наступного покоління насіння, і у

такому випадку він також є пост-контролем наступного покоління.

7.3. При пре-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

Правила 2.2. Якщо контрольна ділянка є пре-контрольною, спеціально

уповноважений орган не має права сертифікувати насіння, отримане з

такої ділянки, якщо результати тестування ділянки демонструють, що

сортова ідентичність або чистота не була збережена.

7.4. За умови виконання всіх передбачених умов, що можуть

включати оплату зазначеної суми, власник будь-якої партії насіння,

сертифікованої відповідно до Схеми, матиме право отримувати від

спеціально уповноваженого органа, по відношенню до такої партії,

звіт про результати будь-якого тесту на оцінку сортової

ідентичності та чистоти.

8. Партії насіння та пломбування контейнерів

8.1. Однорідність партій

Партії насіння, представлені для відбору зразків згідно цих

Правил, мають бути настільки однорідними, наскільки це можливо.

Спеціально уповноважений орган може відмовитись сертифікувати

будь-яку партію, якщо існує доказ того, що вона не є достатньо

однорідною.

8.2. Розміри партій

8.2.1. Для насіння розміром приблизно як зерна пшениці й

більше одна партія насіння не має перевищувати 20 000 кг; для

насіння розміром менше за зерна пшениці одна партія насіння не має

перевищувати 10 000 кг. Для насіння, що буде опломбоване в

контейнерах як насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

такі максимальні розміри партій не застосовуються.

Максимальний розмір партії наступних видів має бути

збільшений до 30 000 кг:

Cicer arietinum L.

Glycine max (L.) Merr.

Lens culinaris Medik.

Lupinus albus L.

Lupinus angustifolius L.

Lupinus luteus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. Sensu lato

Vicia benghalensis L.

Vicia faba L.

Vicia pannonica Crantz

Vicia sativa L. (inc. Vicia angustifolia (L.))

Vicia villosa Roth

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi

Vigna mungo (L.) Hepper

Vigna radiata (L.) R. Wilczek

Vigna unguiculata (L.) Walp.

8.2.2. Насіння, що перевищує максимуми, зазначені у

передньому параграфі вище, має бути поділене на партії не більшого

розміру, ніж зазначено, при цьому кожна партія ідентифікується

відповідно до Правила 9.1. в якості окремої партії насіння. Однак,

для видів Gramineae, максимальний розмір партії сертифікованого

насіння може бути збільшений до 25 000 кг в якості відхилення

згідно умов, викладених у Додатку V-Б до Рішення.

8.2.3. Дозволяється допуск у п'ять відсотків понад такі

максимуми.

8.3. Пломбування контейнерів

8.3.1. Контейнери з насінням мають бути опломбовані під час

відбору зразків, і вміст має бути ідентифікований відповідно до

Правил 8.3.2 та 9 особою, що відбирала зразки або під її наглядом.

У випадку з насінням, що не пройшло остаточну сертифікацію,

зазвичай пломбує контейнери особа, що відбирає зразки для

сертифікації, або інша особа під її наглядом.

8.3.2. Контейнери з насінням мають бути опломбовані таким

чином, щоб їх не можна було відкрити без порушення пломби або без

того, щоб залишити сліди того, що існувала можливість змінити або

замінити вміст контейнерів. Ефективність пломбувального пристрою

має бути забезпечена вбудовуванням в пристрій функції наклеюванням

етикетки, що згадується у параграфі 8.3.1., або за допомогою

використання пломби. Контейнери звільняються від цієї вимоги, якщо

пломбування не може бути використане повторно.

9. Ідентифікація вмісту контейнерів з насінням

Вміст кожного контейнеру має бути ідентифікований за

допомогою:

9.1.1. Нової етикетки, що не має слідів попереднього

використання, виданої спеціально уповноваженим органом, і яка

відповідає специфікаціям, зазначеним у Додатку 4. Навісні етикетки

(ярлики) дозволяються тільки якщо вони зв'язані з пломбою. Має

бути виключена можливість повторного використання клейких

етикеток;

або

9.1.2. Нанесення незмивною фарбою на зовнішній стороні

контейнеру всієї інформації, що має бути зазначена на етикетці

згідно Додатку 4 (включаючи зазначення кольору етикетки), має

виконуватись чином, схваленим спеціально уповноваженим органом.

9.2. Модель будь-якої етикетки або будь-якої друкованої

інформації завжди має подаватись до ОЕСР для попереднього

схвалення.

9.3. Копію інформації, необхідної згідно цього Правила,

потрібно вкладати до кожного контейнеру, проте її потрібно чітко

відрізняти від етикетки ОЕСР на зовнішній стороні контейнеру.

9.4. Немає необхідності використовувати білі етикетки для

Базового насіння, якщо Базове насіння було вироблене і має

використовуватись в одній і тій самій країні, і контейнер з таким

насінням має державну етикетку, що містить всю необхідну

інформацію.

10. Перепакування та перемаркування в іншій країні

10.1. Вислів "перепакування та перемаркування" має

тлумачитись як такий, що включає використання етикеток, які також

можуть слугувати в якості пломбувального пристрою відповідно до

Правила 8.3.2 та методів ідентифікації контейнерів насіння,

описаних у Правилі 9.

10.2. Спеціально уповноважений орган, який бажає перепакувати

та перемаркувати певну партію насіння, яке було вироблене в іншій

країні, має домовитись зі спеціально уповноваженим органом країни

виробництва, якщо перемаркування було проведено для виконання

сертифікації в якості іншої категорії насіння.

10.3. Базове та Сертифіковане насіння, перепаковане та

перемарковане згідно цих правил, визнається як "Насіння,

сертифіковане відповідно до Схеми ОЕСР для насіння трав та

бобових".

10.4. Якщо відбувається перепакування та перемаркування:

10.4.1. Оригінальні пломби та етикетки мають бути зняті, і

всі операції проводяться у присутності уповноваженого представника

спеціально уповноваженого органу, який наглядатиме за

перепакуванням та перемаркуванням;

10.4.2. Нові етикетки можуть зберігати початковий номер

партії насіння, але якщо присвоєно новий номер, початковий номер

або зберігається спеціально уповноваженим органом, або

зазначається на нових етикетках. До етикеток включається

інформація про оригінальну країну виробництва та вказівка, що

стосується перепакування та перемаркування.

10.4.3. При виготовлені сумішей, змішаній партії надається

новий номер партії насіння. Спеціально уповноважений орган вестиме

записи щодо номерів партій, з яких складається кожна суміш, а

також пропорцію кожної такої партії в суміші. Якщо партії, з яких

складається суміш, були вироблені в різних країнах, всі країни

виробництва мають бути зазначені на етикетці. З кожної змішаної

партії мають бути відібрані зразки, і одна частина зразка буде

використана відповідно до Правила 6.4.

10.4.4. Правило 9.3. застосовуватиметься відповідно.

11. Сертифікація сумішей насіння трав

Суміші з насіння трав є придатними для сертифікації згідно

Схеми ОЕСР для трав та бобових, Схеми ОЕСР для підземної конюшини

та подібних видів, а також згідно Схеми для зернових. Мінімальні

вимоги, що мають бути дотримані, зазначені у Додатку 9.

12. Сертифікація сортових асоціацій гібридного насіння трав

та бобових

Сортові асоціації гібридних сортів всіх видів трав та бобових

є придатними для сертифікації за Схемою ОЕСР для трав та бобових.

Мінімальні вимоги, що мають бути дотримані, зазначені у Додатку 9.

Додаток 1

Визначення термінів, що використовуються у Схемі

A) Визначення, що використовуються для всіх сортів

1. Насіння трав та бобових(1)

---------------- (1) Перелік видів, придатних для сертифікації за Схемою буде

ухвалений і, за необхідності, переглянутий на Щорічних зборах.

Такий перелік публікуватиметься у Переліку сортів.

Насіння трав - це насіння сортів видів, що відноситься до

ботанічних сімейств Graminae та Leguminosae, яке в основному

використовується в якості кормів (при випасі тварин, в якості

сіна, фуражу або для газонів чи з будь-якою подібною метою) в

одній або декількох країнах, які приймають участь в Схемі.

2. Спеціально уповноважений орган

Це орган, призначений, і відповідальний перед, урядом

країни-учасниці з метою виконання цих Правил та Директив від його

імені.

3. Власники

Особа або організація, яка відповідає за виробництво або

підтримання селекційного сорту, занесеного до державного переліку

сортів, прийнятних для сертифікації згідно Схеми ОЕСР. Власник має

забезпечити, щоб сорт залишався таким, що відповідає своєму типові

впродовж всієї тривалості свого життя і, у випадку з гібридними

сортами, додержання формули гібридизації. Підтримання сорту може

бути спільним.

4. Селекційні сорти

Сорт, що був вироблений селекціонером в результаті процесу

селекції.

4.1. Негібридний сорт - це збір продуктивних рослин, що чітко

вирізняється будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими) і який, після

виробництва (статевим або нестатевим шляхом), зберігає свої

відмінні характеристики.

4.2. Гібридний сорт - це збір продуктивних рослин, що чітко

вирізняється будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими), і для якого

власник зазначив певну формулу гібридизації.

4.3. Інбредна лінія - це достатньо однорідна та стабільна

лінія, отримана шляхом самозапилення або клонування, що

супроводжується селекцією впродовж декількох послідовних поколінь

або еквівалентними операціями.

5. Місцевий сорт

Сорт, що походить з певної місцевості, і який, згідно

проведених офіційних тестувань, має достатню однорідність,

стабільність та відмітність для гарантування розпізнання, але не

був отриманий в результаті селекції.

6. Країна реєстрації сорту

6.1. Країна реєстрації селекційного сорту - це країна, в якій

сорт був зареєстрований в Офіційному державному каталозі після

проведення задовільних тестів на відмітність, однорідність та

стабільність.

6.2. Країна реєстрації місцевого сорту - це країна, в якій

знаходиться місцевість походження. Район походження місцевого

сорту - це окрема сільськогосподарська ділянка, що є однорідною по

відношенню до кліматичних умов і в яких використовуються подібні

сільськогосподарські практики. Межі такої ділянки мають бути

визначені.

7. Батьківський матеріал

Найменша одиниця, використовувана власником для підтримання

свого сорту, з якого отримане все насіння сорту впродовж одного

або більше поколінь.

8. Добазове насіння

Насіння поколінь, що передують отриманню Базового насіння,

називається Добазовим насінням в будь-якому поколінні між

батьківським матеріалом та Базовим насінням.

9. Базове насіння

9.1. Селекційні сорти

Це насіння, що було вироблене під відповідальність власника

відповідно до загально прийнятих практик щодо підтримання сортів,

і яке є призначеним для отримання Сертифікованого насіння. Базове

насіння має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

9.2. Місцеві сорти

Це насіння, що було вироблене під офіційним наглядом з

матеріалу, офіційно дозволеного з метою вирощування офіційного

сорту на одному чи декількох сільських господарствах, розташованих

у визначеному районі походження, і є призначеним для отримання

Сертифікованого насіння. Воно має відповідати певним умовам,

зазначеним в Схемі, і виконання таких умов повинне бути

підтвердженим офіційною перевіркою.

10. Сертифіковане насіння

10.1. Негібридні сорти

Це насіння, що є прямим нащадком Базового або Сертифікованого

насіння сорту і є призначеним для отримання Сертифікованого

насіння або культур з іншою метою, ніж виробництво насіння. Воно

має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і виконання

таких умов повинне бути підтвердженим офіційною перевіркою.

Перше покоління після Базового насіння є:

- Сертифікованим насінням першого покоління.

Наступні покоління є:

- Сертифікованим насінням другого, третього та подальших

поколінь - вказується відповідне покоління.

10.2. Гібридні сорти

Це насіння, що є першим поколінням схрещення Базового насіння

материнської рослини та батьківської рослини, і яке є призначеним

для виробництва культур з іншою метою, ніж виробництво насіння.

Воно має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою. При виробництві гібриду за допомогою багатьох

схрещень, Сертифіковане насіння може інколи використовуватись для

виробництва запилювачів або насіннєвих батьківських рослин.

Спеціально уповноважений орган може перекласифікувати таке насіння

як Базове насіння, але лише з цією метою.

B) Додаткові визначення для гібридних сортів

11. Придатні сорти

Насіння сортів всіх видів, включених до Схеми, може бути

сертифіковане як гібридне.

12. Гібридний сорт

Гібридний сорт - це збір селекційних рослин, що чітко

вирізняються будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими), і для якого

власник зазначив певну формулу гібридизації.

13. Інбредна лінія

Інбредна лінія - це достатньо однорідна та стабільна лінія,

отримана шляхом самозапилення або клонування, що супроводжується

селекцією впродовж декількох послідовних поколінь або

еквівалентними операціями.

14. Батьківська лінія

14.1. Лінія "A"

Лінія "А" характеризується чоловічою стерильністю і

використовується в якості насіннєвих батьківських рослин.

14.2. Лінія "B"

Лінія "B" - це лінія, що характеризується чоловічою

фертильністю і є ізогенною по відношенню до лінії "A". Вона

використовується в якості запилювачів для розмноження та має

здатність підтримання чоловічої стерильності в лінії "A".

14.3. Лінія відновлення

Лінія відновлення володіє здатністю відновлювати фертильність

лінії з чоловічою стерильністю при використанні в якості

запилювачів.

15. Типи гібридів

15.1. Гібриди одиночного схрещення

Це перше покоління схрещення двох інбредних ліній.

15.2. Гібриди подвійного схрещення

Це перше покоління схрещення двох гібридів одиночного

схрещення.

15.3. Гібриди потрійного схрещення

Це перше покоління схрещення інбредної лінії та гібриду

одиночного схрещення.

15.4. Гібриди лінійного схрещення

Це перше покоління схрещення інбредної лінії або гібриду

одиночного схрещення з компонентом перехресного запилення або

синтетичним компонентом.

16. Цитоплазматична чоловіча стерильність

Цитоплазматична чоловіча стерильність, що зустрічається поміж

видів трав та бобових, призводить до чоловічої стерильності

материнських рослин, що використовуються для виробництва гібридних

сортів. Фактор, сконцентрований в цитоплазмі та що передається по

материнській лінії, діє тільки за відсутності генів, що

відновлюють розвиток пилку, і призводить до недорозвинення пилку.

17. Базове насіння (призначене для виробництва гібридних

сортів)

Насіння, що відповідає відповідним умовам, зазначеним в

Схемі, що перевірено в ході офіційної перевірки, яке було

вироблене під відповідальність власника відповідно до прийнятих

практик щодо підтримання сорту або лінії і є призначеним для

виробництва Сертифікованого насіння гібридного сорту. Воно включає

в себе насіння, призначене для виробництва ліній "A", "B", а також

ліній відновлення, що використовуються в системі цитоплазматичної

чоловічої стерильності.

18. Сертифіковане насіння (гібридний сорт)

18.1. Насіння, що являє собою перше й єдине покоління

гібридизації та призначається для виробництва зерна або фуражу.

Воно має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

18.2. При виробництві гібридів подвійного схрещування,

потрійного або лінійного схрещування, Сертифіковане насіння може

бути перекласифіковане в Базове насіння спеціально уповноваженим

органом задля його використання в якості запилювачів або

насіннєвих батьківських рослин, якщо культура відповідає певним

умовам ізоляції та сортової чистоти, встановленим для Базового

насіння, що має бути підтверджено офіційною перевіркою.

19. Сортові асоціації

Асоціація сертифікованого насіння гібридного сорту, залежного

від зазначеного запилювача, із сертифікованим насінням одного або

декількох сортів зазначених запилювачів; змішані механічним

способом в пропорції, визначеній особами, відповідальними за їх

підтримання, і така пропорція має бути повідомлена спеціально

уповноваженому органові.

20. Гібридний сорт, залежний від запилювача

Це компонент з чоловічою стерильністю в межах сортової

асоціації.

21. Запилювач

Це компонент, що розпилює пилок в межах сортової асоціації.

Додаток 2

Мінімальні вимоги

до виробництва базового та сертифікованого

насіння згідно зі Схемою

A) Мінімальні вимоги до всіх сортів

1. Врожай попереднього року

1.1. Спеціально уповноважений орган має:

- Вимагати від виробника надання інформації щодо врожаю

попереднього року з кожного насіннєвого поля;

- Забракувати поля, якщо інформація про врожаї попередніх

років не відповідає директивам, виданим спеціально уповноваженим

органом. Має сплинути мінімальний проміжок часу, як зазначено

нижче, між засіванням насіннєвої культури та будь-якої іншої

культури того ж виду:

- Види трав - два роки;

- Види бобових - три роки.

Такі часові проміжки визначені в розумінні

сільськогосподарського року. Вони можуть бути адаптовані

відповідно до директив, опублікованих спеціально уповноваженим

державним органом, якщо існує генетичний або агрономічний захист

по відношенню до будь-якого джерела забруднення.

1.2. Наступні врожаї того ж самого сорту та категорії насіння

можуть вирощуватись на тому самому полі без будь-якого проміжку

часу між ними за умови підтримання задовільної сортової чистоти.

2. Ізоляція

2.1. Насіннєві культури видів з перехресним запиленням

повинні бути ізольовані від будь-якого можливого джерела

забрудненого пилку. Відстань ізоляції має бути не меншою за:

------------------------------------------------------------------ | | Для полів 2 га або | Для полів, більших | | | менше | за 2 га | |---------------------+---------------------+--------------------| |1. Gramineae та | | | |Leguminosae (не | | | |гібриди) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Поля для | | | |виробництва: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |- насіння для | 200 м | 100 м | |подальшого | | | |розмноження | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |- насіння для | 100 м | 50 м | |виробництва фуражу | | | |або з метою зручності| | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Gramineae та | | | |Leguminosae (гібриди)| | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Поля для | | | |виробництва: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |- насіння для | 400 м | 200 м | |подальшого | | | |розмноження | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |- насіння для | 200 м | 100 м | |виробництва фуражу | | | |або з метою зручності| | | ------------------------------------------------------------------

Примітка: для трав та бобових можуть використовуватись менші

відстані ізоляції, якщо культура не є призначеною для подальшого

розмноження; у такому випадку етикетка для насіння, виробленого з

культури, повинна містити інформацію, вказану у Додатку 4,

підпункт 3.1.

2.2. Такі відстані застосовуються до насіннєвих полів, а

також до рослин або полів видів, здатних до перехресного

запилення. На них можна не звертати уваги, якщо є достатній захист

від джерел небажаного пилку.

2.3. Насіннєві культури сортів, що самозапилюються, або

апоміктичних сортів мають бути ізольовані від інших культур певним

бар'єром або простором для попередження змішувань під час збору

врожаю.

3. Бур'яни

Культури, що містять надлишкову кількість бур'янів, мають

бути забраковані.

4. Кількість сільськогосподарських років

Спеціально уповноважений орган має визначити кількість

сільськогосподарських років, дозволених для насіннєвого поля, із

окремою увагою до впливу екологічних умов, що змінилися, на

сортову чистоту при розмноженні чужорідних сортів. Такі

сільськогосподарські сорти не повинні перериватись одним або

декількома роками, в які культура не була під наглядом спеціально

уповноваженого органу.

5. Польові інспекції

5.1. Культура має бути в придатному стані для чіткого

визначення сортової та видової чистоти.

5.2. Інспектори мають пройти спеціальне навчання і при

проведенні їх польових інспекцій відповідати лише перед спеціально

уповноваженим органом. Додаткові умови застосовуються до

уповноважених інспекторів, як зазначено у Додатку 8.

5.3. Має бути проведено не менше однієї польовій інспекції

для кожної насіннєвої культури.

Такі інспекції мають проводитись у наступний час:

- для трав: ближче до часу появи цвітіння

- для бобових: під час цвітіння

5.4. Польовий інспектор повинен перевірити, щоб були

дотримані мінімальні вимоги, викладені у цьому Додатку.

5.5. Контрольні ділянки, засіяні зразками насіння, що

використовувалось для засівання культури, представленої до

сертифікації, повинні, коли це можливо, бути доступними для

ретельної перевірки під час польової інспекції насіннєвих культур.

Така перевірка є додатковою перевіркою при проведенні польової

інспекції з метою визначення сортової чистоти.

5.6. Спеціально уповноважений орган повинен прийняти рішення

по кожному полю чи давати або не давати свого дозволу за

результатами інспекції, і, коли це можливо, за результатами

вивчення результатів перевірки відповідної пре-контрольної

ділянки.

5.7. При визначенні кількості рослин, які не відповідають

сортові, а також кількості рослин інших видів, інспектор повинен

працювати за відповідним методом (Методи описані в документі ОЕСР

"Інструкція щодо методів, які мають використовуватись при

тестуванні ділянок та проведенні польових інспекцій").

6. Сортова чистота насіннєвих культур

6.1. Стандарти сортової чистоти застосовуються до всіх

насіннєвих полів і мають перевірятись під час проведення польової

інспекції.

6.2. Якщо пост-контрольні ділянки засіяні відповідно до

Правила 7, вони також мають використовуватись для перевірки.

6.3. Стандарти сортової чистоти

6.3.1. Мінімальні відсотки сортової чистоти мають

застосовуватись до деяких видів згідно такої таблиці:

------------------------------------------------------------------ | Види | Базове | Сертифіковане | Сертифіковане | | | насіння |насіння першого|насіння другого| | | | покоління | покоління | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Pisum sativum, | 99,7% | 99,0% | 98,0% | |Vicia faba | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Glycine max | 99,5% | 99,0% | 99,0% | ------------------------------------------------------------------

6.3.2. Максимальна кількість рослин, які не відповідають

сортові при польовій інспекції

6.3.2.1. Для Poa pratensis

Культури для виробництва Базового насіння Poa pratensis

повинні містити не більше однієї рослини, що визнається як така,

яка не відповідає сортові, на двадцять квадратних метрів виду

культури; на полях, на яких вирощується Сертифіковане насіння,

така максимальна дозволена кількість становить чотири рослини на

десять квадратних метрів. Однак, для сортів, що офіційно

класифікуються як "апоміктичні одноклонові сорти"(2), кількість

рослин, що визнаються такими, які не відповідають сортові, не

повинна перевищувати шість відсотків на десять квадратних метрів

на полях для вирощування Сертифікованого насіння.

---------------- (2) Потрібно зробити посилання на офіційний "Перелік сортів

придатних для сертифікації" згідно Схеми для встановлення того, чи

сорт є апоміктичним одноклоновим, чи ні. Якщо така інформація

відсутня, тип сорту розглядатиметься як невідомий. І таким чином

застосовуватиметься більш суворий стандарт.

6.3.2.2. Для всіх видів, окрім Poa pratensis, Pisum sativum,

Vicia faba та Glycine max

Для всіх видів, окрім Poa pratensis, Pisum sativum, Vicia

faba та Glycine max кількість рослин, що визнаються такими, які не

відповідають сортові, не має перевищувати одну рослину на тридцять

квадратних метрів на полях для вирощування Базового насіння, і

одну рослину на десять квадратних метрів на полях для вирощування

Сертифікованого насіння.

6.3.2.3. Зведена таблиця: максимальна кількість рослин одного

виду, що не відповідають сортові

------------------------------------------------------------------ | Види | Базове насіння | Сертифіковане насіння| |------------------------+----------------+----------------------| |Poa pratensis (окрім | 1 на 20 кв.м | 4 на 10 кв.м | |апоміктичних | | | |одноклонових сортів) | | | |------------------------+----------------+----------------------| |Poa pratensis, тільки | 1 на 20 кв.м | 6 на 10 кв.м | |апоміктичні одноклонові | | | |сорти | | | |------------------------+----------------+----------------------| |Всі види злакових, окрім| 1 на 30 кв.м | 1 на 10 кв.м | |Poa pratensis | | | |------------------------+----------------+----------------------| |Всі види бобових, окрім | 1 на 30 кв.м | 1 на 10 кв.м | |Pisum sativum, Vicia | | | |faba та Glycine max | | | ------------------------------------------------------------------

7. Чистота сортів насіннєвих культур

7.1. Стандарти видової чистоти застосовуються до всіх

насіннєвих полів і мають перевірятись під час проведення польової

інспекції.

7.1.1. Для всіх видів, окрім Lolium

Кількість рослин інших видів, чиє насіння було б важко

відрізнити при лабораторному тесті від насіння культури, або які

легко перехресно запилюються з рослинами культури, не має

перевищувати одну рослину на тридцять квадратних метрів на полях

для вирощування Базового насіння, і одну рослину на десять

квадратних метрів на полях для вирощування Сертифікованого

насіння.

7.1.2. Для видів Lolium

Кількість рослин виду Lolium, які не відповідають видові

Lolium, що вирощується, не повинна перевищувати одну рослину на

п'ятдесят квадратних метрів на полях для вирощування Базового

насіння, і одну рослину на десять квадратних метрів на полях для

вирощування Сертифікованого насіння.

7.2. Зведена таблиця: максимальна кількість рослин інших

видів

------------------------------------------------------------------ | Види | Базове насіння | Сертифіковане насіння| |------------------------+----------------+----------------------| |Всі види, окрім Lolium | 1 на 30 кв.м | 1 на 10 кв.м | |------------------------+----------------+----------------------| |Lolium | 1 на 50 кв.м | 1 на 10 кв.м | ------------------------------------------------------------------

B) Додаткові мінімальні вимоги для гібридних сортів

8. Інспектування насіннєвої культури

8.1. Польові інспекції культур, призначених для вироблення

Базового насіння батьківських ліній

Для культур, для яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва Базового насіння

батьківських ліній, треба проводити не менше трьох інспекцій.

Перша інспекція має проводитись до початку появи квітів чи

цвітіння (для трав та бобових), друга інспекція - під час появи

квітів для трав та під час цвітіння для бобових. А третя

інспекція - наприкінці етапу запилення для трав та наприкінці

етапу цвітіння для бобових, після вилучення запилювачів.

8.2. Польові інспекції культур, призначених для вироблення

Сертифікованого насіння гібридних сортів

Для культур, для яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва гібридних сортів, треба

проводити не менше трьох інспекцій на кожну батьківську лінію.

Перша інспекція має проводитись до початку появи квітів чи

цвітіння (для трав та бобових), друга інспекція - під час появи

квітів для трав та під час цвітіння для бобових. А третя

інспекція - наприкінці етапу запилення для трав та наприкінці

етапу цвітіння для бобових, після вилучення запилювачів.

8.3. Гібридні сорти виду Medicago

8.3.1. Культури, з яких отримується Базове насіння ліній

запилювачів, можуть бути вироблені з селекційного насіння та/або

сертифікованого добазового насіння, або добазового насіння, що

було вирощене на межі з полем того ж гібриду з дотриманням

необхідної відстані ізоляції від іншої продукції Medicago.

Цитоплазматичні материнські лінії з чоловічою стерильністю,

отримані від клонів або черешків, не підпадають під вимогу бути

продуктом поля з сертифікованим добазовим насінням, яке пройшло

польове інспектування.

8.3.2. Культури, з яких виробляється Сертифіковане насіння,

для яких застосовується метод, в якому материнські та батьківські

лінії, що були висаджені разом, мають бути відбраковані, якщо

індекс пилкової продуктивності перевищує 30. Культури, з яких

виробляється Сертифіковане насіння з індексом пилкової

продуктивності вище за 25, потрібно змішувати з відповідною

кількістю насіння, щоб досягти індексу пилкової продуктивності у

25. Індекс пилкової продуктивності визначається шляхом перекидання

щонайменше 200 квітів на червоний ярлик з рейтингом 1, 2.3 та 4 та

вагою 0, 0.1. 0.6 та 1.0 відповідно, при цьому 1 дорівнює

чоловічій стерильності з відсутністю пилку, 2 означає часткову

чоловічу стерильність зі слідами пилку, 2 - це часткова

фертильність з помірною кількістю пилку та 4 - фертильність з

нормальною кількістю пилку. Помножте кількість рослин на клас на

зазначений індекс, і підсумуйте значення, потім поділіть його на

кількість рослин та помножте на 100.

Додаток 3

Номери сертифікатів та партій насіння

1. В міжнародній торгівлі бажано, щоб номери були єдиного

зразку для легкої ідентифікації.

2. Застосування трьох-літерного коду МОС (ISO) 3166-1 має

позначати країну сертифікації. Якщо якась країна має більше одного

спеціально уповноваженого органу, потрібно додати відповідні

ініціали, хоча тоді потрібно слідкувати за тим, щоб вони не

перетикались з вищезазначеним кодом.

3. Інша частина номеру використовується для ідентифікації

партії насіння від інший партій з врожаю однієї й тієї самої

країни. Зазвичай є зручно, коли всі номери посилання складаються з

однієї й тієї ж кількості цифр. Оцінюючи заздалегідь скільки

партій насіння будуть сертифіковані, потрібно почати з необхідної

кількості нулів. Таким чином, якщо кількість сертифікатів, що

мають бути видані, не перевищуватиме 9 999, першому потрібно

присвоїти номер 0001, десятому - 0010, і так далі. Потрібно

слідкувати за тим, щоб не було плутанини між номерами, присвоєними

різним партіям насіння різних років (кодова літера може

використовуватись для позначення року врожаю).

Додаток 4

Специфікації

для етикеток ОЕСР або маркування контейнерів

з насінням

1. Опис

1.1. Тип: Етикетки можуть бути клейкими або не клейкими.

Інформація може бути надрукована тільки на одній стороні, або на

обох.

1.2. Форма: Етикетки мають бути прямокутної форми.

1.3. Колір: Кольори етикеток будуть такими:

- добазове насіння: білі з діагональною фіолетовою смугою;

- базове насіння: білі

- сертифіковане насіння 1-го покоління: блакитні;

- сертифіковане насіння 2-го або подальших поколінь: червоні;

- насіння, що не пройшло остаточної сертифікації: сірі.

На всіх червоних етикетках та сірих етикетках для

сертифікованого насіння 2-го або подальших поколінь потрібно

зазначати відповідний номер покоління.

Один кінець ярлика має бути зафарбований чорним з мінімальною

відстанню до іншого краю - 3 см, при цьому інший кінець ярлика

залишається кольоровим.

1.4. Матеріал: Використовуваний матеріал має бути достатньо

сильним, щоб запобігти пошкодженню при звичайному використанні.

2. Посилання на Схему ОЕСР

Посилання на Схему ОЕСР має бути надруковане англійською та

французькою мовами на чорній частині ярлика або на завушній

стороні контейнера з насінням (див. Правило 9.1.2). Таке посилання

виглядатиме наступним чином: англійською мовою - "OECD Seed

Scheme", і французькою - "Systme de l'OCDE pour le Semences".

3. Інформація на ярлику

3.1. Обов'язкова інформація:

Наступна інформація має бути надрукована чорними літерами на

кольоровій частині ярлика (білій, блакитній, червоній або сірій):

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види (латинські назви)

- назва сорту (або синонім)

- категорія: (добазове, базове або сертифіковане насіння

першого, другого або іншого покоління)

- Номер партії: (див. Додаток 3)

- Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

- Район виробництва: (для місцевих сортів)

- Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

Для добазового насіння вказується кількість поколінь, що

відділяє його від Сертифікованого насіння першого покоління.

Для насіння трав та бобових, отриманого з полів з меншою

відстанню ізоляції, ніж зазначена в параграфі 2.1. Додатку 2,

потрібно додати наступне:

- подальше розмноження не дозволяється

3.2. Дозволений простір та розмір літер мають бути достатніми

для забезпечення легкої читабельності ярлику.

3.3. Якщо інформація нанесена незмивною фарбою на контейнері,

формат інформації та зона маркування має якнайбільше відповідати

звичайному ярлику.

3.4. Додаткова інформація на офіційному ярлику

3.4.1. Офіційна додаткова інформація

Будь-яка площа, не заповнена інформацією, зазначеною в

параграфі 3.1., може бути використана для такої додаткової

інформації, яку спеціально уповноважений орган забажає надати.

Однак, така інформація має бути зазначена літерами не більшими,

аніж ті, що використовуються для зазначення обов'язкової

інформації. Вона має містити тільки факти і відноситись лише до

насіння, сертифікованого згідно Насіннєвої Схеми ОЕСР. Жодної

інформації рекламного характеру не має бути на ярлику або на тій

частині поверхні контейнеру, на яку наноситься обов'язкова

інформація незмивною фарбою.

3.4.2. Неофіційна додаткова інформація:

На розсуд спеціально уповноваженого державного органу країни

виробництва, штрих-коди можуть бути розміщені з краю офіційного

ярлику на ділянці для неофіційної інформації розміром, що не має

перевищувати 20 відсотків загальної площі ярлику, й має

вирізнятись окремим кольором та мати заголовок "Інформація,

зазначена тут, є неофіційною, не перевіреною та не схваленою

спеціально уповноваженим органом".

4. Мови

Уся інформація має бути англійською або французькою мовою,

окрім посилання на Схему, яке зазначається обома мовами, як

вказано у підпункті 2 вище. За бажанням можуть додаватись

переклади на інші мови.

Додаток 5

Зразок сертифікату та результати аналізів

A) зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

але точне розміщення тексту залишається на розсуд спеціально

уповноваженого органу.

Сертифікат, виданий згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації насіння трав та бобових,

призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер партії:

Вид:

Сорт: (назва або синонім)

Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

"Партія насіння за цим номером була вироблена у відповідності

зі Схемою ОЕСР для насіння трав та бобових і є

схваленою/попередньо схваленою як(3):

- добазове насіння (білий ярлик з діагональною фіолетовою

смугою)

- базове насіння (білий/сірий ярлик)

- сертифіковане насіння 1-го покоління (блакитний/сірий

ярлик)

- сертифіковане насіння,(4) ....покоління (червоний/сірий

ярлик)"

Підпис:

Місце й дата:

---------------- (3) викресліть непотрібне

(4) впишіть номер покоління

B) Результати аналізів

Результати лабораторних аналізів мають надаватись, коли це

можливо, у вигляді помаранчевого міжнародного сертифікату на

партію насіння, що видається згідно правил Міжнародної Асоціації з

контролю за якістю насіння.

Країни, які не бажають використовувати сертифікат, що

видається Асоціацією, можуть використати його в якості шаблону для

звітування про результати лабораторних аналізів, які необхідні

згідно Правил та Директив Схеми. Копію зразка можна отримати в:

International Seed Testing Association (ISTA) (Міжнародна Асоціація з контролю за якістю насіння)

Zurichstrasse 50, P.O. Box 308 CH - 8303 Bassersdorf, Switzerland (Швейцарія)

тел: + 41 1 838 60 00 факс: + 41 1 838 60 01

Сертифікат, що видається МАКЯН, може використовуватись тільки

тими країнами, які отримали на це всі повноваження від Асоціації.

Інші країни, які використовують такий сертифікат в якості шаблону

для представлення результатів, повинні гарантувати відсутність

будь-яких натяків на використання помаранчевого сертифікату.

Наприклад, не повинно бути посилання на Міжнародну Асоціацію, і

сертифікат не має бути надрукований на помаранчевому папері.

Додаток 6

Види трав та бобових, придатні для Схеми

------------------------------------------------------------------ | Ботанічна назва | Назва французькою | Назва англійською | |----------------------------------------------------------------| |POACEAE (GRAMINES - GRAMINEAE) (злакові) | |----------------------------------------------------------------| |AGROPYRON CRISTATUM |CHIENDENT ACRETE |FAIRWAY CRESTED | |(L.) Gaertn. | |WHEATGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |AGROPYRON DESERTORUM |CHIENDENT DES DESERTS|STANDARD CRESTED | |(Fischer exLink) | |WHEATGRASS | |Schultes | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |AGROSTIS CANINA L. |AGROSTIDE DES CHINES |VELVET BENT | |ssp. CANINA | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |AGROSTIS CANINA L. | |BROWN BENT | |Subsp. MONTANA | | | |(Hartm.) | | | |(колишня Agrostis | | | |Montana Hartm) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |AGROSTIS CAPILLARIS |AGROSTIDE COMMUNE, |BROWNTOP, | |(L.) |AGROSTIDE TENUE |COMMON BENT | |---------------------+---------------------+--------------------| |AGROSTIS GIGANTEA |AGROSTIDE GEANTE, |REDTOP, BLACK BENT | |Roth |AGROSTIDE BLANCHE | | |---------------------+---------------------+--------------------| |AGROSTIS STOLONIFERA |AGROSTIDE stolonifere|CREEPING BENT | |(L.) | | | |(A. palustris Hudson | | | |включно) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ALOPECURUS PRATENSIS |VULPIN DES PRES |MEADOW FOXTAIL | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ANDROPROGON GAYANUS | |GAMBA GRASS | |Kunth | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ANDROPROGON GERARDII | |BIG BLUESTEM | |Vitman | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ANDROPROGON HALLII | |SAND BLUESTEM | |Hackel | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ANDROPROGON SCOPARIUS| |LITTLE BLUESTEM | |Michaux | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |APRHENATHERUM ELATIUS|FROMENTAL, |TALL OATGRASS, | |(L.) |AVOINE ELEVEE |FALSE OATGRASS | |P. Beauv. Ex J.S. et | | | |K.B. Presl | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BOTHRIOCHLOA | |CREEPING BLUEGRASS | |INSCULPTA | | | |(A. Rich) A. Camus | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BOTHRIOCHLOA PERTUSA |MAIRE BOTHRIOCHLOA | | |(L.) | | | |A. Camus | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BOUTELUA OLIGOSTACHYA| |Blue grama | |(Nutt.) Torrey ex | | | |A. Gra | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BRACHIARIA DECUMBENS | |SIGNAL GRASS | |Stapf | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BRACHIARIA HUMIDICOLA| |KORONIVIA GRASS | |(Rendle) Schweick. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS ARVENSIS (L.) |BROME DE CHAMPS |FIELD BROME | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS BIEBERSTEINII | |MEADOW BROME GRASS | |(Roem et Schult.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS CARINATUS Hook| |CALIFORNIA BROME | |et Arn | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS catharticus |BROME |RESCUE GRASS, | |Vahl | |PRAIRIE GRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS ERECTUS |BROME DRESSE |ERECT BROME | |Hudson | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS INERMIS |BROME INERME |SMOOTH BROME | |Leysser | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS MARGINATUS |BROME MARGINE, |MOUNTAIN BROME, | | |BROME PURGATIF |WESTERN BROMEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS SITCHENSIS |BROME SITCHENSIS |ALASKA BROME | |Trin. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BROMUS STAMINEUS |BROME FIBREUX |SOUTHERN BROME | |Desv. | | | |(B. Valdivianus Phil.| | | |включно) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BUCHLOE DACTYLOIDES |HERBE AUX BISONS |BUFFALO GRASS | |(Nutt.) Engelm. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CENCHRUS CILIARIS |CENCHRUS CILIE |BUFFEL GRASS | |L. (Pennisetum | | | |ciliare (L.) Link) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CHLORIS GAYANA Kunth |HERBE DE RHODES |RHODES GRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |CYNODON DACTYLON (L.)|CHIENDENT PIED-DE- |BERMUDAGRASS | |Pers |POULE, CYNODON | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CYNOSURUS CRISTATUS |CRETELLE DES PRES |CRESTED DOGSTAIL | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |DACTYLIS GLOMERATA |DACTYLE |COCKSFOOT, ORCHARD | |(L.) | |GRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |DESCHAMPSIA CESPITOSA|CANCHE CESPITEUSE, |TUFTED HAIRGRASS, | |(L.) |AIRE GAZONNANTE |TUSSOCK GRASS | |P. Beauv. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |DIGITARIA SMUTSII |DIGITAIRE |DIGIT GRASS | |Stent | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ELYMUS JUNCEUS | |RUSSIAN WILD RYE | |Fisher | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ELYMUS LANCEOLATUS |CHIENDENT NORDIQUE |NORTHERN WEATGRASS, | |Scribn. & J.G. Sm. | |STREAMBANK | |(раніше - Agropyron | |WHEATGRASS | |dasystachyum (Hooker)| | | |Scribner & Agropyron | | | |riparium Scribner et | | | |J.G. Smith) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ELYMUS TRACHYCAULUS |CHIENDENT ATIGE |SLENDER WHEATGRASS | |(Link) |COURTE | | |Gould Ex Shinners | | | |(раніше - Agropyron | | | |trachycualum (Link) | | | |Malte ex H. Lewis) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ELYTRIGIA ELONGAT |CHIENDENT ALLONGE |TALL WHEATGRASS | |(Host) Nevski | | | |(раніше - | | | |Agropyron elongatum | | | |(Host) P. Beauv.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ELYTRIGIA INTERMEDIA |CHIENDENT |INTERMEDIATE | |(Host) Nevski Subsp. |INTERMEDIAIRE |WHEATGRASS | |INTERMEDIA | | | |(раніше - Agropyron | | | |trichophorum (Link) | | | |K. Richter & | | | |Agropyron intermedium| | | |(Host) P. Beauv.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ELYTRIGIA REPENS (L.)|CHIENDENT COMMUN, |QUACK GRASS, WHEAT | |Desv. Ex Nevski |CHIENDENT ORDINAIRE |GRASS, COUCH GRASS, | | | |SCUTCH | |---------------------+---------------------+--------------------| |ERAGROSTIS CURVULA |ERAGROSTIDE |WEEPING LOVEGRASS, | |(Schrader) Nees | |AFRICAN LOVEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |ERAGROSTIS TEF |MIL ETHIOPIEN |TEF, TEFF, | |(Zuccagni) Trotter | |LOVEGRASS, | | | |ANNUAL BUNCH GRASS, | | | |WILLIAMS LOVEGRASS, | | | |SUMMER LOVEGRASS, | | | |ABYSSINIAN | | | |LOVEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |EREMOCHLOA | |CENTIPEDE GRASS | |OPHIUROIDES (Munro) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |FESTUCA ARUBDINACEA |FETUQUE ELEVEE |TALL FESCUE | |Schreber | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |FESTUCA HETEROPHYLLA |FETUQUE |SHADE FESCUE | |Lam. |HETEROPHYLLE | | |---------------------+---------------------+--------------------| |FESTUCA OVINA (L.) |FETUQUE OVINE |SHEEPS FESCUE | |(F. Tenuifolia, F. | |FINE LEAVED та HARD | |Duruiscula включно) | |FESCUE включно | |---------------------+---------------------+--------------------| |FESTUCA PRATENSIS |FETUQUE DES PRES |MEADOW FESCUE | |Hudson (F. Elatior | | | |auct.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |FESTUCA RUBRA (L.) |FETUQUE ROUGE, вкл. |RED FESCUE, вкл. | |(всі сорти) |F.R. GAZONNANTE ET |CHEWINGS FESCUE & | | |F.R. TRACANTE |CREEPING RED F. | |---------------------+---------------------+--------------------| |HOLCUS LANATUS (L.) |HOULQUE LAINEUSE |YORKSHIRE FOG | |---------------------+---------------------+--------------------| |KOELERIA MACRANTHA |KOELERIE ACRETE |CRESTED HAIRGRASS | |(Ledeb.) Schult. | | | |(Koeleria Cristata | | | |auct.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LOLIUM MULTIFLORUM |RAY-GRASS D'ITALIE |ITALIAN RYEGRASS | |Lam. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LOLIUM PERENNE (L.) |RAY-GRASS ANGLAIS |PERENNIAL RYEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |LOLIUM RIGIDUM Gaud |RAY-GRASS ANNUEL |ANNUAL RYEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |LOLIUM X BOUCHEANUM |RAY-GRASS HYBRIDE |HYBRID RYEGRASS | |Kunth (L. x hybridum | | | |Hausskn.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PANICUM COLORATUM | |COLOURED GUINEA | |(L.) | |GRASS, | | | |SMALL BUFFALO GRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |PANICUM MAXIMUM Jacq.|HERBE DE GUINEE |GUINEA GRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |PANICUM MILIACEUM |MILLET COMMUN |COMMON MILLET | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PANICUM VIRGATUM (L.)|PANIC ERIGE |SWITCH GRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |PASCOPYRUM SMITHII |CHIENDENT DE SMITH |WESTERN WHEATGRASS | |(RYDB.) A. Love | | | |(раніше - Agropyron | | | |smithii Rydb) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PASPALUM DILATATUM |PASPALES |DALLISGRASS, | |Poiret | |PASPALUM | |---------------------+---------------------+--------------------| |PASPALUM NOTATUM |HERBE DE BAHIA |BAHIA GRASS | |Flugge | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PASPALUM PLICATULUM |PASPALES |PLICATULUM | |Michaux | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PASPALUM VAGINATUM O.|HERBE RAMPANTE |SEASHORE PASPALUM, | |Swartz | |BISCUIT GRASS, SAND | | | |KNOTGRASS, | | | |SLITGRASS, | | | |SEASIDE MILLET, | | | |SHEATHED PASPALUM, | | | |SALWATER GRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |PENNISETUM |KIKUYU |KIKUYU GRASS | |CLANDESTINUM | | | |Hochst. Ex Chiov. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PENNISETUM GLAUCUM |MILLET PERLE |PEARL MILLET | |(L.) | | | |R. Br. Emend Stantz | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PHALARIS AQUATICA |HERBE DE HARDING |HARDING GRASS, | |(L.) (P. stenoptera | |PHALARIS, | |Hackel, P. tuberose | |BULBOUS CANARY | |L. включно) | |GRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |PHALARIS ARUNDINACEA |ALPISTE-ROSEAU |REED CANARYGRASS | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PHLEUM NODOSUM L. |FLEOLE BULBEUSE, |TIMOTHY, SMALL | |(раніше - Phleum |FLEOLE NOUESE |TOMOTHY | |bertolonii DC.) | |SMALL CAT'S TAIL | |---------------------+---------------------+--------------------| |PHLEUM PRATENSE (L.) |FLEOLE DES PRES |TIMOTHY | |---------------------+---------------------+--------------------| |POA AMPLA Merr. | |BIG BLUEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |POA ANNUA (L.) |PATURIN ANNUEL |ANNUAL MEADOWGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |POA COMPRESSA (L.) |PATURIN COMPRIME |CANADA BLUEGRASS, | | | |FLATTENED | | | |MEADOWGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |POA NEMORALIS (L.) |PATURIN DES BOIS |WOOD MEADOWGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |POA PALUSTRIS (L.) |PATURIN DES MARAIS |SWAMP MEADOWGRASS, | | | |FOWL BLUEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |POA PRATENSIS (L.) |PATURIN DES PRES |SMOOTH-STALKED | | | |MEADOWGRASS, | | | |KENTUCKY BLUEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |POA TRIVIALIS (L.) |PATURIN COMMUN |ROUGH-STALKED | | | |MEADOWGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |PSEUDOROEGNERIA | |BEARDLESS | |SPICATA (Pursh) A. | |WHEATGRASS | |Love | | | |(раніше - Agropyron | | | |inerme (Scribner et | | | |J.G. Smith) Rydb) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PUCCINELLIA DISTANS |PUCCINELLIE DISTANTE,|WEEPING ALKALIGRASS,| |(Jacq) Parl. |PUCCINELLIE A FLEURS |REFLEXED SALT GRASS | | |DISTANTES | | |---------------------+---------------------+--------------------| |SETARIA ITALICA (L.) |MILLET DES OISEAUX |FOXTAIL MILLET | |Beauv. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |SETARIA SPHACELATA |SETAIRE |SETARIA, | |(Schum.) Stapf et C. | |SOUTH AFRICAN | |E. Hubb. | |PIGEONGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |SORGHASTRUM NUTANS | |INDIANGRASS | |(L.) Nash | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |STIPA VIRIDULA Trin. | |GREEN NEEDLEGRASS | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRISETUM FLAVESCENS |AVOINE JAUNATRE |GOLDEN OATGRASS | |(L.) P. Beauv. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |UROCHLOA | |SABI GRASS | |MOSAMBICENSIS | | | |(Hackel) Dandy | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |X FESTULOLIUM SPP. |FESTULOLIUM |FESTULOLIUM | |---------------------+---------------------+--------------------| |ZOYSIA JAPONICA |ZOYSIA DU JAPON |ZOYSIA TURFGRASS, | |(Steud.) | |JAPANESE LAWN | | | |GRASS, KOREAN LAWN | | | |GRASS | |----------------------------------------------------------------| |FABACEAE (LEGUMINEUSES - LEGUMINOSAE) (бобові) | |----------------------------------------------------------------| |AESCHNOMENE AMERICANA| |JOINT VETCH | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CAJANUS CAJAN (L.) |POIS CAJAN |PIGEON PEA | |Millsp | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CENTROSEMA PUBESCENS | |CENTRO | |Benth | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CHAMAECRISTA |SENE AFEUILLES |ROUND-LEAFED CASSIA | |ROTUNDIFOLIA |RONDES | | |(Pers.) Greene | | | |(раніше - Cassia | | | |rotundafolia Pers.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CICER ARIETINUM (L.) |POIS CHICHE DE |CHICKPEA | | |MONTAGNE, ASTRAGALE | | |---------------------+---------------------+--------------------| |GALEGA ORIENTALIS |GALEGA FOURRAGER, |FODDER GALEGA, | |(Lam.) |RUE DEA CHEVRES |GOAT'S RUE | |---------------------+---------------------+--------------------| |GLYCINE MAX |SOJA |SOYA BEAN | |((L.) Merrill (Soja | | | |hispida Moench) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |HEDYSARUM CORONARIUM |SAINFOIN D'ESPAGNE |SULLA | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |KUMMEROWIA STIPULACEA|MAKINO LESPEDEZA DE |KOREAN LESPEDEZA | |(Maxim.) (раніше - |COREE | | |Lespedeza stipulacea | | | |Maxim) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LABLAB PURPUREUS (L.)|DOLIQUE LABLAB, |HYACINTH BEAN, | |Sweet |DOLIQUE D'EGYPTE |LABLAB BEAN | |---------------------+---------------------+--------------------| |LATHYRUS CICERA (L.) |GESSE CHICHE, |DWARF CHICKLING | | |JAROSSE |VETCH, | | | |RED VETCHLING | |---------------------+---------------------+--------------------| |LATHYRUS CLYMENUM |GESSE POUPRE | | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LATHYRUS OCHRUS (L.) |GESSE OCRE |WINGED VETCHLING | |DC. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LATHYRUS SATIVUS (L.)|POIS CORNU |CHICKLING VETCH | |---------------------+---------------------+--------------------| |LENS CULINARIS |LENTILLE |LENTIL | |Medikus (L. esculenta| | | |Moench) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LEUCAENA LEUCOCEPHALA| |JUMBIE BEAN, WHITE | |(Lam.) de Wit | |POPINAC | |---------------------+---------------------+--------------------| |LOTUS CORNICULATUS |LOTIER CORNICULE |BIRDSFOOT TREFOIL | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LOTUS TENUIS | |SLENDER BIRDSFOOT | |Waldst. Et Kit. Ex | |TREFOIL | |Willd. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LOTUS ULIGINOSUS |LOTIER VELU, |GREATER BIRDSFOOT | |Schk. |LOTIER DES MARAIS |TREFOIL | |---------------------+---------------------+--------------------| |LUPINUS ALBUS (L.) |LUPIN BLANC |WHITE LUPIN | |---------------------+---------------------+--------------------| |LUPINUS ANGUSTIFOLIUS|LUPIN BLEU |BLUE LUPIN | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LUPINUS LUTEUS (L.) |LUPIN JAUNE |YELLOW LUPIN | |---------------------+---------------------+--------------------| |MACROPTILIUM | |SIRATRO | |ATROPURPUREUM (DC.) | | | |Urban | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO LUPULINA |MINETTE |BLACK MEDICK | |(L.) | |TREFOIL | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO SATIVA (L.) |LUZERNE |LUCERNE | |(Medicago x varia T. | | | |Martyn включно) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |MELILOTUS ALBA |MELILOT BLANC |WHITE SWEETCLOVER | |Medikus | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |MELILOTUS OFFICINALIS|MELILOT OFFICINAL |YELLOW SWEETCLOVER | |Lam | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ONOBRYCHIS VICIIFOLIA|SAINFOIN, ESPERCETTE |SAINFOIN | |(Scop. (O. sativa | | | |Lam.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ORNITHOPUS SATIVUS |SERRADELLE |SERRADELLA | |Brot. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PHASEOLUS RADIATUS |AMBERIQUE |MUNG BEAN | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PHASEOLUS VULGARIS |HARICOT |FRENCH BEAN, NAVY | |(L.) | |BEAN | |---------------------+---------------------+--------------------| |PISUM SATIVUM (L.) |POIS FOURRAGER |FIELD PEA | |---------------------+---------------------+--------------------| |SECURGIGERA VARIA |CORONILLE BIGAREE |CROWN VETCH | |(L.) Lassen | | | |(раніше - Coronilla | | | |varia L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |STYLOSANTHES | |STYLO | |GUIANENSIS | | | |(Aublet) Sw. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |STYLOSANTHES HAMATA | |CARRIBBEAN STYLO | |(L.) taubert | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |STYLOSANTHES HUMILIS | |TOWNSVILLE STYLO | |H.B.K. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |STYLOSANTHES SCABRA | |SHRUBBY STYLO | |J. Vogel | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM |TREFLE D'ALEXANDRIE |BERSEEM CLOVER | |ALEXANDRINUM (L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM BALANSAE | |BALANSA CLOVER | |Boiss | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM DASYURUM | |EASTERN STAR CLOVER | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM FRAGIFERUM |TREFLE FRAISE |STRAWBERRY CLOVER | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM | |GRAND CLOVER, | |GLANDULIFERUM | |GLANDULAR CLOVER | |(Boiss.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM HYBRIDUM |TREFLE HYBRIDE |ALSIKE CLOVER | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM INCARNATUM |TREFLE INCARNAT |CRIMSON CLOVER | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM PRATENSE |TREFLE VIOLET |RED CLOVER | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM REPENS (L.)|TREFLE BLANC |WHITE CLOVER | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM RESUPINATUM|TREFLE DE PERSE |PERSIAN CLOVER | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM SEMIPILOSUM| |KENYA CLOVER | |Fresn. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM VESICULOSUM| |ARROWLEAF CLOVER | |Savi | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIGONELLA FOENUM- |FENUGREC |FENUGREEK | |GRAECUM (L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |VICIA BENGHALENSIS L.|VESCE DU BENGALE, |PURPLE VETCH | | |VESCE POURPRE FONCE | | |---------------------+---------------------+--------------------| |VICIA FABA (L.) |FEVEROLE |FIELD BEAN | |---------------------+---------------------+--------------------| |VICIA PANNONICA |VESCE DE PANNONIE |HUNGARIAN VETCH | |Crant | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |VICIA SATIVA (L.) |VESCE COMMUNE |COMMON VETCH, TARE | |---------------------+---------------------+--------------------| |VICIA VILLOSA Roth |VESCE VELUE |HAIRY VETCH, вкл. | | | |Woolly-pod vetch | |---------------------+---------------------+--------------------| |VIGNA ANGULARIS |HARICOT ADZUKI |ADZUKI BEAN | |(Willd.) | | | |Ohwi & H. Ohashi | | | |(раніше - Phaseolus | | | |angularis (Willd.) W.| | | |Wight) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |VIGNA MUNGO (L.) |HARICOT MUNGO |BLACK GRAM/URD | |Hepper | | | |(раніше - Phaseolus | | | |mungo L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |VIGNA UNGUICULATA |DOLIQUE DE CHINE, |COW PEA | |(L.) Walp. |NIEBE | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Країни, які мають право сертифікації

насіння трав та бобових

------------------------------------------------------------------ |Аргентина |C(82)15-02/03/82 та C(87)32/Final - | | |22/04/87 | |------------------------+---------------------------------------| |Австралія |C(70)194 |15/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Австрія |C(87)215/Final |16/02/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Бельгія |C(87)57/Final |16/02/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Болівія |C(96)169/Final |16/12/96 | |------------------------+----------------------+----------------| |Бразилія |C(99)174/Final |10/12/99 | |------------------------+----------------------+----------------| |Болгарія |C(79)152 |17/08/79 | |------------------------+----------------------+----------------| |Канада |C(61)55 |20/11/61 | |------------------------+----------------------+----------------| |Чилі |C(72)57 |22/02/72 | |------------------------+----------------------+----------------| |Хорватія |C(94)205/Final |12/01/95 | |------------------------+----------------------+----------------| |Кіпр |C(63)22 |19/02/63 | |------------------------+----------------------+----------------| |Республіка Чехія |C(93)131/Final |02/06/94 | |------------------------+----------------------+----------------| |Данія |C(85)145 |10/05/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Естонія |C(97)187/Final |23/10/97 | |------------------------+----------------------+----------------| |Фінляндія |C(66)66 |28/06/66 | |------------------------+----------------------+----------------| |Франція |C(86)70 |13/08/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Німеччина |C(87)60/Final |16/02/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Греція |C(85)150 |05/06/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Угорщина |C(70)195 |17/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Ісландія |(*) | | |------------------------+----------------------+----------------| |Індія |C(2008)150 |23/10/08 | |------------------------+----------------------+----------------| |Ірландія |C(88)13/Final |20/10/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Ізраїль |C(68)21 |20/02/68 | |------------------------+----------------------+----------------| |Італія |C(84)136 |25/09/84 | |------------------------+----------------------+----------------| |Японія |C(67)36 |21/04/67 | |------------------------+----------------------+----------------| |Кенія |C(73)35 |15/02/73 | |------------------------+----------------------+----------------| |Киргизстан |C(2008)153 |16/10/08 | |------------------------+----------------------+----------------| |Латвія |C(2001)264 |29/11/01 | |------------------------+----------------------+----------------| |Литва |C(99)173/Final |10/12/99 | |------------------------+----------------------+----------------| |Люксембург |(*) | | |------------------------+----------------------+----------------| |Мексика |C(2001)288 |22/01/02 | |------------------------+----------------------+----------------| |Молдова |C(2008)151 |23/10/08 | |------------------------+----------------------+----------------| |Марокко |C(88)196/Final |26/01/89 | |------------------------+----------------------+----------------| |Нідерланди |C(88)183/Final |29/12/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Нова Зеландія |C(66)116 |08/11/66 | |------------------------+----------------------+----------------| |Норвегія |C(86)76 |21/01/86 | |------------------------+----------------------+----------------| |Польща |C(64)104 |28/07/64 | |------------------------+----------------------+----------------| |Португалія |C(88)14/Final |20/10/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Румунія |C(70)191 |17/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Сербія |C(2001)265 |29/11/01 | |------------------------+----------------------+----------------| |Словаччина |C(93)129/Final |02/06/94 | |------------------------+----------------------+----------------| |Словенія |C(94)206/Final |12/01/95 | |------------------------+----------------------+----------------| |Південна Африка |C(61)41 |14/04/61 | |------------------------+----------------------+----------------| |Іспанія |C(88)17 |20/10/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Швеція |C(86)74 |09/12/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Швейцарія |C(93)183/Final |08/02/94 | |------------------------+----------------------+----------------| |Туніс |C(80)193 |13/02/81 | |------------------------+----------------------+----------------| |Туреччина |C(89)167/Final |07/11/89 | |------------------------+----------------------+----------------| |Уганда |C(2004)210 |24/01/05 | |------------------------+----------------------+----------------| |Великобританія |C(86)72 |15/11/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |США |C(61)55 |20/11/61 | |------------------------+----------------------+----------------| |Уругвай |C(88)197/Final |26/01/89 | |------------------------+----------------------+----------------| |Зимбабве |C(92)54/Final |30/04/92 | ------------------------------------------------------------------

---------------- (*) Країна - член ОЕСР, яка бере участь без офіційного

повідомлення.

Додаток 8

Умови сертифікації

насіння уповноваженими особами

та лабораторіями під офіційним наглядом

A) Польове інспектування насіннєвих культур уповноваженими

інспекторами під офіційним наглядом

1. У випадку виробництва насіння, придатного для сертифікації

за категорією "Сертифіковане", спеціально уповноважений орган

може, під офіційним наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів

на проведення польових інспекцій. Такі інспекції матимуть таку ж

силу, що й офіційні інспекції на умовах, перелічених нижче.

2. У випадку з уповноваженими інспекторами, вони повинні

володіти необхідною кваліфікацією, через проходження такого ж

навчання, що й офіційні інспектори, або їх компетенція має бути

підтверджена за допомогою здавання офіційних екзаменів.

Уповноважені інспектори мають принести присягу або підписати заяву

про прийняття обов'язків щодо дотримання правил, що регулюють

офіційне інспектування.

3. Добазові та Базові культури інспектують офіційні

інспектори.

4. Сертифіковане насіння різних поколінь може бути перевірене

уповноваженими інспекторами, якщо насіння з покоління, що передує

Базовому насінню, було офіційно контрольоване згідно

Правилу 6.6.2.

5. Якщо Сертифіковане насіння різних поколінь перевіряється

уповноваженими інспекторами, частина такого насіння має пройти

контрольну перевірку офіційними інспекторами. Рівень контрольних

перевірок встановлюється спеціально уповноваженим органом для

адекватної оцінки роботи уповноважених інспекторів. Частина

насіння, що має проходити контрольну перевірку, становитиме не

менше 5%.

6. Спеціально уповноважені органи визначають штрафні санкції,

що застосовуються до порушень правил, що регулюють перевірки під

офіційним наглядом. Передбачені таким чином штрафні санкції мають

бути ефективними, пропорційними та стримуючими. Такі штрафні

санкції можуть включати анулювання визнання уповноважених

інспекторів, які є винними у навмисному або халатному порушенні

правил, що регулюють проведення офіційних перевірок. Будь-яка

сертифікація перевіреного насіння анулюється у випадку такого

порушення, поки не буде доказано, що таке насіння, незважаючи на

це, задовольняє всі відповідні вимоги.

B) Відбір зразків насіння (включаючи пломбування та

маркування контейнерів) та аналізування насіння уповноваженими

особами або лабораторіями під офіційним наглядом

1. Принципи

1.1. Спеціально уповноважений орган може уповноважити осіб,

які не мають прямого та ексклюзивного повноваження відбирати

зразки під офіційним наглядом згідно Схеми (такі особи називаються

"пробовідбірники насіння"). Лабораторії також можуть бути

уповноважені проводити аналізи для насіння, потрібні за Схемою.

1.2. Відбір зразків, пломбування та маркування контейнерів з

насінням може бути доручене уповноваженим особам. Умови, зазначені

нижче, також застосовуються до Статей, що стосуються відбору

зразків насіння, плобування й маркування контейнерів з насінням та

аналізів насіння, як передбачено Правилами та Директивами Схем.

1.3. Всі Правила та Директиви Схеми, включаючи обов'язок

відповідності або суворої відповідності вважатимуться виконаними

країнами, які проводять процедури уповноваження в ході

сертифікації.

1.4. Спеціально уповноважені органи не можуть відмовити у

схваленні розмноження насіння за межами країни походження тільки

на тій підставі, що уповноваження було надане неофіційній особі

або лабораторії в країні, де має відбутись розмноження.

2. Обсяг

Уповноваження може застосовуватись до сертифікації насіння

всіх сортів та видів, прийнятих до Переліку Сортів ОЕСР в обсязі,

визначеним спеціально уповноваженим органом стосовно заходів,

видів, категорій насіння, осіб, насіннєвих компаній та

лабораторій.

3. Відбір зразків з партії насіння

3.1. Уповноважені пробовідбірники насіння

3.1.1. Відбирання зразків насіння проводиться

пробовідбірниками, які були уповноважені на це спеціально

уповноваженим органом за дотримання умов, викладених у

підпунктах 3.1.2.-3.1.5.

3.1.2. Пробовідбірники насіння повинні мати необхідну

технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, застосовних до офіційних пробовідбірників

насіння, і підтверджену офіційними екзаменами.

3.1.3. Вони проводять відбір зразків насіння відповідно до

чинних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

3.1.4. Приміщення та обладнання для відбору зразків мають

бути офіційно визнані задовільними для цієї мети спеціально

уповноваженим органом в межах уповноваження.

3.1.5. Пробовідбірники насіння повинні бути:

a) незалежними офіційними особами, або

b) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність не стосується виробництва, вирощення, оброблення

насіння, або торгівлі насінням, або

c) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність включає виробництво, вирощення, оброблення насіння, або

торгівлю насінням.

У випадку ситуації, зазначеної у підпункті (c),

пробовідбірник насіння може проводити відбір зразків насіння

тільки з партій насіння, виробленого від імені його працедавця,

якщо інше не буде погоджено між його працедавцем, особою, яка

подала заяву на сертифікацію та спеціально уповноваженим органом.

3.2. Офіційний нагляд

3.2.1. Робота пробовідбірників насіння підлягає відповідному

нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який має включати

контрольний відбір зразків або моніторинг процесу, в залежності

від випадку. У випадку автоматичного відбору зразків, нагляд

включатиме відповідний моніторинг спеціально уповноваженим органом

з періодичними перевірками експертизи та виконання. Перевірки

проводяться на місці під час проведення відбору зразків.

3.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольний відбір зразків

офіційними пробовідбірниками насіння. Така частина має бути

якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними та юридичними

особами, які подали насіння для сертифікації, проте також має бути

достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви. Така частина

має становити не менше 5% відсотків. Контрольний відбір зразків не

застосовується до партій насіння, з яких зразки були відібрані

автоматичним шляхом.

4. Аналізи насіння

4.1. Уповноважені лабораторії

4.1.1. Тестування насіння проводиться лабораторіями з

тестування насіння, уповноваженими на це спеціально уповноваженим

органом за дотримання умов, викладених в підпунктах 4.1.2.-4.1.5.

4.1.2. Лабораторія має бути розташована в приміщеннях з

обладнанням, офіційно визнаним спеціально уповноваженим органом

задовільним для тестування насіння в межах такого уповноваження.

4.1.3. У лабораторії повинен бути черговий лаборант, який

нестиме пряму відповідальність за технічні операції лабораторії і

матиме необхідну кваліфікацію для технічного керування лабораторії

з тестування насіння. Лаборанти такої насіннєвої лабораторії

повинні мати технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, що застосовуються для лаборантів

офіційних насіннєвих лабораторій, та підтверджену офіційними

екзаменами.

4.1.4. Лабораторія проводитиме тестування насіння відповідно

до поточних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

4.1.5. Лабораторія повинна бути:

a) незалежною лабораторією, або

b) лабораторією насіннєвої компанії.

У випадку, зазначеному у підпункті (b) лабораторія може

проводити тестування тільки партій насіння, вироблених компанією,

якій вона належить. Якщо інше не буде погоджено між насіннєвою

компанією, особою, яка подала заяву на сертифікацію та спеціально

уповноваженим органом.

4.2. Офіційний нагляд

4.2.1. Робота лабораторії з тестування насіння підлягає

відповідному нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який

має включати контрольний аналіз та періодичні перевірки

експертизи, виконання, обробки результатів і дій стосовно

невідповідностей.

4.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольне тестування насіння. Така

частина має бути якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними

та юридичними особами, які подали насіння для сертифікації, проте

також має бути достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви.

Така частина має становити не менше 5% відсотків.

4.2.3. Спеціально уповноважений орган повинен порівняти

результати зразків насіння, що пройшли офіційне тестування, з тих

самих партій насіння, що пройшли тестування під офіційним

наглядом. Таке порівняння має включати, як мінімум, аналітичні

результати перевірки чистоти та розвитку.

Додаток 9

Мінімальні вимоги

до сертифікації сумішей насіння трав

1. Придатність видів та сортів для сертифікації

Будь-яка комбінація сортів та окремих видів або декількох

видів, що включені до переліку сортів, придатних для сертифікації

згідно Схеми ОЕСР для насіння трав та бобових, Схеми ОЕСР для

підземної конюшини та подібних видів та Схеми для зернових, може

являти собою суміш насіння трав, придатного для сертифікації.

2. Складові партії насіння, придатні для включення до

сертифікованої суміші насіння трав

Лише партії насіння, попередньо сертифікованого згідно правил

Схеми ОЕСР для насіння трав та бобових, Схеми ОЕСР для підземної

конюшини та подібних видів та Схеми для зернових, є придатними для

включення до сертифікованої суміші насіння трав.

3. Вимоги до насіннєвих компаній, які виробляють насіннєві

суміші (виробників насіннєвих сумішей)

Спеціально уповноважений орган повинен вимагати, щоб

виробники насіннєвих сумішей:

a) мали встановлене обладнання для змішування, що

забезпечуватиме однорідність готових сумішей;

b) використовували відповідні процедури для всіх операцій

змішування;

c) мали особу, яка нестиме безпосередню відповідальність за

операції змішування;

d) вели реєстр сумішей насіння з зазначенням мети їх

використання (фураж, попередження ерозії ґрунту і т.інш.)

4. Контроль за операціями змішування та пакування

4.1. Операції змішування та пакування повинні проводитись під

наглядом офіційного або уповноваженого пробовідбірника, який

звітує перед спеціально уповноваженим органом.

4.2. Саме змішування має проводитись таким чином, щоб

забезпечити відсутність ризику забруднення партіями, що не повинні

бути включені до суміші, а також якнайбільшу однорідність

отриманої суміші.

4.3. Контейнери з сумішшю насіння трав, включаючи дрібне

насіння та насіння розміром з пшеничне зерно або більше, не мають

важити більше за 40 кг.

5. Інспектування виробництва сумішей насіння

5.1. Інспекції виробництва сумішей насіння мають проводитись

спеціально уповноваженим органом.

5.2. Такі інспекції повинні проводитись у вигляді:

a) контролю ідентичності та загальної ваги кожного компоненту

шляхом вибіркової перевірки офіційних етикеток, ідентифікуючих

мішки з насінням; та

b) вибіркової перевірки операцій змішування, включаючи готові

суміші.

6. Маркування та пломбування сумішей насіння трав

6.1. Відповідні ярлики для сумішей мають знаходитись на

кожному контейнері.

6.2. Мінімальний розмір ярлика - 100 мм х 67 мм.

6.3. Такі ярлики повинні бути зеленого кольору.

6.4. Контейнери повинні бути належним чином опломбовані.

6.5. Зміст офіційного ярлика на мішку з сумішшю насіння трав

має бути наступним:

6.5.1. Назва суміші (якщо є):

6.5.2. Суміш насіння призначена для ________________________;

(наприкл. в якості торфу, для газону, постійного випасу,

пасовища, збереження ґрунту від ерозії)

6.5.3. Назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

6.5.4. Номер партії;

6.5.5. Місяць та рік офіційного опломбування;

6.5.6. Вид, до якого належать складові;

6.5.7. Задекларована вага нетто чи брутто, або задекларована

кількість насіння;

6.5.8. Якщо вказана вага і використовувались пестициди в

гранулах, субстанції для грануляції або інші тверді домішки,

потрібно вказати характер домішку та приблизне відношення ваги

насіння до загальної ваги;

6.6. Для кожної складової суміші має бути вказана така

інформація:

6.6.1. Вид (латинська назва);

6.6.2. Назва сорту (або синонім);

6.6.3. Номер партії насіння;

6.6.4. Відсоток у вазі суміші.

Така інформація (підпункти 6.6.1.-6.6.4) повинна бути

включена для кожної складової до сертифікату або ярлику,

випущеного спеціально уповноваженим органом.

7. Записи щодо сумішей насіння трав

7.1. Наступні записи повинні вестись (виробником суміші) щодо

кожної суміші:

7.1.1. Номер суміші та її назва (якщо є);

7.1.2. Види та сорти складових;

7.1.3. Номери партій насіння складових;

7.1.4. Частина кожної складової за вагою;

7.1.5. Інформація з ярликів, що стосуються суміші;

7.1.6. Загальна вага суміші;

7.1.7. Копія сертифікату тестування насіння для кожної

складової партії насіння суміші залишається у виробника суміші.

7.2. Такі записи потрібно вести в такій формі, щоб можна було

ідентифікувати та перевірити автентичність складових кожної

суміші, і вони мають надаватись на запит спеціально уповноваженого

органу.

7.3. Спеціально уповноважений орган має проводити регулярні

перевірки записів, які ведуть виробники стосовно сумішей насіння

трав.

8. Аналізування сумішей насіння трав

8.1. Зважаючи на проміжок часу, необхідний для аналізування

суміші насіння трав, а також на той факт, що суміш може містити

певну кількість різних сортів одного й того ж виду, аналіз всіх

сумішей насіння трав, сертифікованого згідно правил Схеми ОЕСР для

насіння трав та бобових, не потрібно проводити.

8.2. Спеціально уповноважений орган має провести офіційний

контрольний відбір зразків та офіційне контрольне тестування на

тій частині сумішей насіння трав, що було сертифіковане на його

території, щоб гарантувати додержання правил сертифікації.

9. Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

проте точне розташування тексту віддається на власний розсуд

спеціально уповноваженого органу:

Сертифікат, виданий згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації сумішей насіння трав,

призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер партії:

Складові партії:

Вид Сорт Номер партії Відсоток у вазі суміші

1.

2.

3.

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

Партія насіння за цим номером була вироблена згідно Схеми

ОЕСР для насіння трав та бобових і є схваленою.

Підпис:

Місце й дата:

Додаток 10

Мінімальні вимоги

до сертифікації сортових асоціацій гібридних трав

та насіння бобових відповідно до Схеми

1. Сорти, придатні для сортової асоціації

Всі сорти всіх видів трав та бобових, включені до Переліку

сортів, придатних для сертифікації насіння згідно Схеми ОЕСР,

можуть бути включені до сертифікованої сортової асоціації

гібридного насіння трав та бобових.

2. Реєстрація сортової асоціації

З метою сертифікації спеціально уповноважений орган має

зареєструвати назву сортової асоціації. Розподіл у відсотках за

кількістю насіння сортів - компонентів також мають бути

зареєстровані спеціально уповноваженим органом за поданням особи,

яка відповідає за їх утримання.

3. Складові партії насіння, придатні для включення до

сертифікованої сортової асоціації

Лише партії насіння трав або бобових, попередньо

сертифіковані згідно правил Схеми ОЕСР, будуть придатними для

включення до сертифікованої партії сортової асоціації гібридного

насіння трав та бобових.

4. Контроль за операціями змішування та пакування

4.1. Всі організації, які виробляють сортові асоціації

гібридного насіння трав або бобових, повинні бути схвалені

спеціально уповноваженим органом.

4.2. Насіння гібриду, залежного від запилювача, та насіння

запилювача(ів) змішується механічним шляхом в пропорціях, спільно

визначених особами, відповідальними за підтримання таких сортів -

компонентів. Насіння материнських та батьківських компонентів має

бути покрите різними кольорами.

4.3. Операції зі змішування та пакування проводяться під

наглядом офіційного або уповноваженого пробовідбірника, який

звітує перед спеціально уповноваженим органом.

4.4. Саме змішування має проводитись таким чином, щоб

забезпечити використання тільки партій, призначених для включення,

а також якнайбільшу однорідність отриманої сортової асоціації.

5. Інспектування виробництва сортових асоціацій

5.1. Інспектування виробництва сортових асоціацій має

проводитись спеціально уповноваженим органом або його

уповноваженим представником.

5.2. Такі інспекції повинні проводитись у вигляді:

a) контролю ідентичності та загального відсотку за кількістю

кожного компоненту шляхом вибіркової перевірки офіційних етикеток,

що ідентифікують відсоток насіння; та

b) вибіркової перевірки операцій змішування, включаючи готові

сортові асоціації.

6. Маркування та пломбування сортових асоціацій

6.1. Відповідні ярлики сортових асоціацій мають бути

прикріплені до кожного контейнеру. Ярлики повинні бути блакитного

кольору з діагональною зеленою смугою.

6.2. Повинні застосовуватись технічні характеристики

маркування та вимоги до інформації, викладені у Додатку 4, окрім

кольору (див. підпункт 6.1. вище) та назви сорту, яку потрібно

замінити на назву сортової асоціації. На додаток, має бути

наведений розподіл кількості насіння сортів - компонентів у

відсотках; достатньо навести назву сортової асоціації, якщо

розподіл кількості насіння сортів - компонентів у відсотках був

повідомлений покупцеві, на його вимогу, і офіційно зареєстрований.

7. Записи щодо сортових асоціацій

7.1. Наступні записи повинні вестись виробниками щодо всіх

сортових асоціацій:

7.1.1. Назва сортової асоціації;

7.1.2. Номер партії насіння сортової асоціації;

7.1.3. Інформація про сорти - компоненти сортової асоціації,

включаючи назви та кількість насіння у відсотках;

7.1.4. Номери складових партій насіння;

7.1.5. Вага кожної складової партії насіння;

7.1.6. Загальна вага партії насіння сортової асоціації;

7.2. Копія сертифікату тестування насіння для кожної

складової партії насіння, включеної до сортової асоціації,

залишається у виробника сортової асоціації.

7.3. Такі записи потрібно вести в такій формі, щоб можна було

ідентифікувати та перевірити автентичність складових кожної

сортової асоціації, і вони мають надаватись на запит спеціально

уповноваженого органу.

7.4. Спеціально уповноважений орган має проводити регулярні

перевірки записів, які ведуть виробники стосовно сортових

асоціацій гібридного насіння трав та бобових.

8. Аналізування сортових асоціацій гібридного насіння трав та

бобових

Спеціально уповноважений орган має провести офіційний

контрольний відбір зразків та офіційне контрольне тестування на

тій частині партій насіння сортової асоціації, що була вироблена

на його території, щоб гарантувати додержання правил сертифікації.

9. Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

проте точне розташування тексту віддається на власний розсуд

спеціально уповноваженого органу:

Сертифікат, виданий на сортову асоціацію

гібридного насіння трав або бобових згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації сумішей насіння трав

та бобових, призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер для посилань:

Складові партії:

Сорт Номер партії Пропорція за кількістю насіння сортової

асоціації

1.

2.

3.

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

Партія насіння за цим номером була вироблена згідно Схеми

ОЕСР для насіння трав та бобових і є схваленою.

Підпис:

Місце й дата:

Додаток 11

Процедура розширення

схеми для внесення сортів, що вивчаються,

до Державного переліку з метою

польових інспектувань

1. Відносно сорту, що вивчається для внесення до державного

переліку, спеціально уповноважений орган країни розмноження

насіння може провести польову інспекцію за наступних умов:

a) на чітку вимогу селекціонера сорту, якщо розмноження

відбувається в країні, де проводиться дослідження, та

b) на прохання допомоги від спеціально уповноваженого органу

країни дослідження, якщо розмноження відбувається поза межами

такої країни.

Якщо розмноження відбувається в країні дослідження

(випадок 1(a) вище), польове інспектування проводиться спеціально

уповноваженим органом на тій самій основі, що й для зареєстрованих

сортів. Орган має перевірити сортову ідентичність добазового або

базового насіння, використаного для розмноження; сортова чистота

перевіряється впродовж проведення польової інспекції з

використанням наявних технічних специфікацій; остаточна

сертифікація проводиться, якщо потрібно, як тільки сорт буде

зареєстрований у державному переліку.

Якщо розмноження відбувається поза межами країни дослідження

(випадок 1(b) вище), застосовуються правила, викладені у

підпунктах 2-6.

2. Прохання про допомогу має обмежуватись польовим

інспектуванням з метою перевірки відповідності правилам

виробництва насіння згідно вимог Схем ОЕСР.

3. Відповідальність за перевірку сортової ідентичності

добазового або базового насіння, використаного для розмноження,

полягає на спеціально уповноваженому органі країни, в якій були

проведені тести на відмітність, однорідність та стабільність

сорту.

4. Під час польових інспекцій сортова чистота має

перевірятись за допомогою використання приблизного опису сорту,

взятому з тестів на відмітність, однорідність та стабільність

сорту, наданих спеціально уповноваженим органом країни

дослідження.

5. Остаточна сертифікація проводиться за відповідальності

країни дослідження, як тільки сорт буде зареєстрований у

державному переліку.

6. За рішенням спеціально уповноваженого органу країни

дослідження та за домовленістю з власником, насіння, вироблене у

країні розмноження, має бути:

- відправлене до країни дослідження з метою остаточної

сертифікації - у такому випадку насінню присвоюється сірий ярлик

відповідно до Правил ОЕСР, з зазначенням назви такого сорту і

також з позначкою "Насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації - сорт знаходиться в процесі реєстраційних

тестувань", або

- остаточно сертифікованим спеціально уповноваженим органом

країни розмноження, як тільки сорт буде зареєстрований, відповідно

до Правил ОЕСР, при цьому офіційна назва зазначається спеціально

уповноваженим органом країни реєстрації.

7. У випадку з гібридними сортами умови, зазначені у

підпунктах 1-6, також застосовуються до їх батьківських

компонентів.

Додаток VII

до Рішення

СХЕМА ОЕСР

СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ НАСІННЯ ХРЕСТОЦВІТНИХ

ТА ІНШИХ ОЛІЙНИХ АБО ПРЯДИВНИХ КУЛЬТУР, ПРИЗНАЧЕНОГО

ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

2010 р.

Правила та директиви

1. Загальні положення

1.1. Схема ОЕСР для насіння хрестоцвітних та інших олійних

або прядивних культур включає насіння видів, що належать до

ботанічного сімейства хрестоцвітних, а також до інших видів, що

зазвичай використовуються для олійного або прядивного виробництва;

насіння має бути вироблене, оброблене, відібране, марковане та

опломбоване у відповідності із Правилами та Директивами, які є

предметом наступних параграфів, і які вважаються мінімальними

вимогами.

1.2. Ця Схема не застосовується ні до рослин з сімейств

Gramineae та Leguminosae, ні до підземної конюшини та подібних

видів, які, відповідно, є на меті наших Схем. Перелік видів,

придатних для сертифікації згідно зі Схемою, наведений у

Додатку 4. Цей перелік може бути розширений за загальною згодою

спеціально уповноважених державних органів.

1.3. Схема має виконуватись в країнах-учасницях під

відповідальність урядів таких країн, які призначать відповідні

органи з цією метою.

2. Прийняття сортів та батьківських компонентів

2.1. Сорти мають прийматись до Схеми тільки якщо були

отримані задовільні результати в ході офіціальних випробувань

(включаючи порівняльні польові досліди) не менш ніж в одній

країні-учасниці.

2.2. Для всіх сортів тести мають встановити, що сорт є

відмітним, а також що його потомство, використане для кормового

виробництва, а також виробництва олії або волокна, має достатньо

однорідний та стабільний характер. Точний опис сорту, включаючи

суттєві фізіологічні або морфологічні характеристики, і у випадку

гібридних сортів, мають також надаватись описи батьківських

компонентів.

2.3. Тести також повинні встановити, що сорти мають прийнятну

цінність щонайменш в одній країні.

3. Перелік придатних сортів та батьківських компонентів

3.1. В кожній країні має видаватись і щороку переглядатись

офіційний державний перелік сортів, що були прийняті до Схеми

після проведення тестів, вказаних у Правилі 2. В таких переліках

мають бути чітко вказані всі синоніми та омоніми таких сортів.

3.2. Лише насіння сортів та батьківські компоненти, занесені

до таких переліків, є придатним для сертифікації згідно зі Схемою.

Для гібридних сортів занесення до переліку розуміється як таке, що

включає в себе батьківські компоненти (див. Правило 2.2). Інбредні

лінії або схрещення, призначені в якості потенційних батьківських

компонентів, також можуть бути занесені в окремі переліки.

3.3. Сорти кожного виду мають бути згруповані у наступні

переліки:

1) селекційні сорти з назвами та адресами їх виробників;

2) місцеві сорти з регіоном походження та адресою особи чи

організації, якій слід відсилати запити щодо сорту.

3.4. Сорти не будуть залишені у переліку, якщо умови

прийняття не будуть задовольнятись.

3.5. Перелік сортів ОЕСР

3.5.1. Перелік ОЕСР сортів, придатних для сертифікації, є

офіційним переліком сортів, що були прийняті спеціально

уповноваженими державними органами як придатні для сертифікації

відповідно до Правил Насіннєвих Схем ОЕСР. Перелік сортів, що

переглядається щорічно на основі повідомлень, отриманих від

спеціально уповноважених органів, що приймають участь в Схемах,

включає в себе інформацію про виробника/ів сорту та назви країн, в

яких такий сорт був зареєстрований. Перелік не є обмеженим і має

надавати корисну інформацію при застосуванні Правил 5.1.1.1 та

5.2.3 цієї Схеми для Базового Насіння та Сертифікованого Насіння

відповідно.

3.5.2. Секретаріат ОЕСР надає спеціально уповноваженим

державним органам інструкції щодо занесення сортів до Переліку.

3.5.3. Спеціально уповноважений орган країни реєстрації несе

відповідальність за:

1) забезпечення того, щоб сорт, який має бути занесеним до

переліку ОЕСР, був зареєстрований в Офіційному Державному

Каталозі;

2) повідомлення імені(ен)/назви (назв) особи (осіб) або

організації(ій), відповідальної(их) за збереження сорту;

3) підтримання зв'язку з власником сорту;

4) забезпечення відповідного спеціально уповноваженого органу

письмовою угодою на розмноження насіння за межами країни

реєстрації;

5) надання засвідченого стандартного зразка сорту, що має

бути розмноженим, для того, щоб засіяти контрольну ділянку для

забезпечення автентичного посилання на сорт;

6) надання офіційного опису сорту, що має бути розмноженим,

і, у випадку гібридного сорту, опису батьківських компонентів;

7) засвідчення ідентичності насіння, що має бути розмноженим.

4. Визначення категорій насіння

Наступні категорії насіння, як зазначено в Додатку 1, визнані

в Схемі:

- добазове насіння;

- базове насіння;

- сертифіковане насіння.

5. Отримання базового та сертифікованого насіння

5.1. Базове насіння

5.1.1. Селекційні сорти

5.1.1.1. Базове насіння вироблятиметься за відповідальності

власника, який вирішить, при консультуванні зі спеціально

уповноваженим органом, кількість поколінь від батьківського

матеріалу до отримання Базового насіння, і така кількість має бути

суворо обмеженою, а також який підтримуватиме достатню кількість

насіння для засіву для отримання Базового насіння, і

забезпечуватиме, що воно збереже характеристики сорту, а також

забезпечить спеціально уповноважений орган, на його вимогу,

зразками такого насіння. Якщо Базове насіння виробляється в іншій

країні, ніж країна реєстрації сорту, технічні умови мають бути

попередньо погоджені спеціально уповноваженими органами обох

країн.

5.1.1.2. На вимогу добазове насіння може офіційно

контролюватись і забезпечуватись спеціальними етикетками. Окрім

гібридних сортів, важливо ідентифікувати етап циклу розмноження,

на якому отримується добазове насіння, при цьому має бути

офіційний документ, в якому має бути вказана кількість поколінь

від існуючого насіння до першого покоління Сертифікованого

насіння.

5.1.2. Місцеві сорти

Базове насіння має вироблятись під наглядом спеціально

уповноваженого органу у визначеному районі реєстрації.

5.2. Сертифіковане насіння

5.2.1. Сертифіковане насіння селекційних та місцевих сортів

може вироблятись як в межах, так і поза межами країни реєстрації

сорту.

5.2.2. Розмноження насіння в межах країни реєстрації сорту

Технічні умови повинні бути ухвалені спеціально уповноваженим

органом, який має вирішити, після консультацій з власником, чи

дозволити більш ніж одне покоління між Сертифікованим та Базовим

насінням, і якщо так, вказати кількість поколінь, що має бути

дозволена.

5.2.3. Розмноження насіння поза межами країни реєстрації

сорту

5.2.3.1. Технічні умови повинні бути попередньо ухвалені

спеціально уповноваженими органами обох країн. Спеціально

уповноважений орган країни реєстрації сорту матиме право не

ухвалювати проведення розмноження за Схемою.

5.2.3.2. Зокрема, такий орган повинен:

- упевнитись, після консультування з власником, в тому, що

сорт, вірогідно, залишиться відповідним опису за запропонованих

умов;

- вирішити, після консультування з власником, чи більше ніж

одне покоління додатково має бути дозволене в країні розмноження

і, якщо так,

- визначити максимальну кількість розмножень;

- перевірити ідентичність Базового насіння.

6. Контроль за виробництвом насіння

6.1. Спеціально уповноважений орган країни виробництва

насіння нестиме відповідальність за виконання Схеми по відношенню

до такого виробництва.

6.2. Вимоги до виробництва та польове інспектування

6.2.1. У кожній країні-учасниці вимоги щодо виробництва

Базового та Сертифікованого насіння, ухвалені згідно зі Схемою як

задовільні для сортової ідентичності та чистоти, мають

застосовуватись на офіційному рівні. Такі вимоги не мають бути

нижчими за наведені у Додатку 2.

6.2.2. Спеціально уповноважений орган має упевнитись, шляхом

інспектування рослин на відповідному етапі або етапах виробництва,

в тому, що партія насіння є прийнятною.

6.2.3. У випадку виробництва насіння "Сертифікованої"

категорії, спеціально уповноважений орган може, під офіційним

наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів на проведення

польової інспекції з метою сертифікації насіння на умовах,

зазначених у Додатку 8-А. Спеціально уповноважений орган, який

вирішить використовувати цей метод, має визначити обсяг роботи

(види, території, зони та відповідний період), забезпечити

проведення офіційних перевірок, відбір зразків та пост-контрольні

тестування, а також дотримання інших вимог, зазначених у

Додатку 8-А, а також вжити всіх необхідних заходів для

гарантування еквівалентної інспекції в сенсі Схем для полів,

інспектованих уповноваженим інспектором або посадовою особою.

6.3. Спеціально уповноважений орган має зробити всі необхідні

кроки для забезпечення підтримання ідентичності та сортової

чистоти насіння між збором врожаю та пломбуванням й наклеюванням

етикеток.

6.4. Відбір зразків з партій насіння та аналізи

6.4.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери.

6.4.1.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери виконуються спеціально

уповноваженим органом.

6.4.1.2. Офіційний зразок відбирається з кожної очищеної

партії Базового та Сертифікованого насіння, поданої для

сертифікації, при цьому контейнери з насінням мають бути

опломбовані та мати ідентифікаційні позначення або етикетки у

відповідності з Правилами 8 та 9. Зразок має бути достатньо

великим для того, щоб відповідати вимогам, зазначеним у цьому

пункті та пункті 7. Зразок має бути відібраним згідно чинних

міжнародних методів, розроблених для відбору зразків насіння й

визнаних спеціально уповноваженим органом.

6.4.1.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційних осіб на проведення, під офіційним наглядом, відбору

зразків, опломбування та наклеювання етикеток на контейнери на

умовах, описаних в Додатку 8-В. Якщо спеціально уповноважений

орган вирішить використовувати цю процедуру, він повинен буде

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний відбір контрольних зразків й упевнитись у виконанні

перевірок та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити

всіх заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою особою або посадовою особою.

6.4.1.4. Одна частина кожного зразка має бути в наявності для

задоволення вимог Правила 7.

6.4.1.5. Інша частина кожного зразка подається до лабораторії

для проведення аналізів насіння.

6.4.2. Аналіз насіння

6.4.2.1. Аналіз насіння зі зразка проводиться офіційною

лабораторією, призначеною спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.2. Аналіз насіння зі зразка має проводитись для

визначення аналітичної чистоти та проростання відповідно до

існуючих міжнародних методів тестування насіння, визнаних

спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційні лабораторії на проведення, під офіційним наглядом,

аналізу насіння відповідно до Додатку 8-В. Якщо спеціально

уповноважений орган вирішить використати таку процедуру, він має

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний контрольний аналіз та упевнитись у виконанні перевірок

та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити всіх

заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою або офіційною лабораторією.

6.4.3. Зберігання насіння

У випадку із Базовим насінням третя частина кожного зразка

має зберігатись протягом щонайдовшого можливого періоду для

порівняння із майбутніми зразками Базового насіння з контрольних

ділянок. У випадку із Сертифікованим насінням третя частина

кожного зразка має зберігатись щонайменш один рік.

6.4.4. Інші необхідні перевірки

Спеціально уповноважений орган має право проводити будь-які

інші необхідні тестування відповідного сорту та отримувати

будь-яку інформацію, необхідну для сертифікації кожної партії

насіння.

6.5. Видача сертифікатів

Спеціально уповноважений орган може видавати сертифікати на

кожну партію добазового, базового та сертифікованого насіння,

схвалену згідно зі Схемою, наступним чином:

- сертифікати щодо сортової чистоти - відповідно до зразка,

зазначеного у Додатку 5 А;

- сертифікати, що містять результати аналізів - відповідно до

процедури, зазначеній у Додатку 5 В.

Такі два сертифікати повинні мати один і той самий номер ОЕСР

(див. Додаток 3).

6.6. Сертифікація іншого покоління

6.6.1. За винятком гібридних сортів, партії базового насіння,

виробленого згідно системи, що включає офіційний контроль

покоління, що передує Базовому насінню і перевищує вимоги

розмноження, можуть бути схвалені спеціально уповноваженим органом

для продажу в якості Сертифікованого насіння першого покоління;

такі партії не можуть бути перемаркованими як Базове насіння.

6.6.2. Там, де є офіційний контроль покоління або поколінь,

що передують Базовому насінню, партії насіння, схвалені спеціально

уповноваженим органом, можуть бути марковані як "Добазове насіння"

за наступних умов:

6.6.2.1. культура, з якої було отримане насіння, була

офіційно інспектована та прийнята не менш ніж згідно стандарту,

необхідного для культури, з якої отримується Базове насіння;

6.6.2.2. з контейнерів з насінням мають бути відібрані зразки

офіційним шляхом, вони мають бути опломбовані та марковані з

використанням спеціальних білих етикеток із діагональною

фіолетовою смугою, як описано в Додатку 4;

6.6.2.3. мають застосовуватись всі вимоги щодо контролю

Базового насіння, викладені в Правилах 6 та 7.

6.7. Змішування партій одного й того самого сорту

6.7.1. Дві або більше партій Сертифікованого насіння з одного

й того ж покоління одного сорту можуть бути змішані до або після

експорту відповідно до розпоряджень спеціально уповноваженого

органу країни, в якій відбулося таке змішування. Новий номер для

посилань буде присвоєний такій змішаній партії, а вміст

контейнерів з насінням буде ідентифікований згідно Правилу 9; де

це доцільно, застосовуватиметься Правило 10. Спеціально

уповноважений орган вестиме записи, що відображатимуть номери для

посилань партій, з яких складається суміш, а також пропорцію

кожної партії в суміші.

6.7.2. Змішування має відбуватись таким чином, щоб нова

партія була однорідною.

6.8. Насіння, що не пройшло остаточної сертифікації

6.8.1. Насіння, що має бути експортоване з країни виробництва

після польового схвалення, але до остаточної сертифікації в якості

Базового або Сертифікованого насіння, ідентифікується як таке в

опломбованих контейнерах за допомогою спеціальної етикетки,

описаної у Додатку 4. Така етикетка має показувати, що насіння

відповідає вимогам Правил 6.1.-6.3. вище, але не є остаточно

сертифікованим згідно вимог Правила 6.4.

6.8.2. Спеціально уповноважені органи країни виробництва та

країни остаточної сертифікації повинні обмінюватись між собою

відповідною інформацією. На вимогу країна виробництва має надати

всі відповідні дані щодо виробництва насіння. Країна сертифікації

має автоматично надати інформацію про кількість сертифікованого

насіння з наданої партії насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації, спеціально уповноваженому органу країни виробництва.

7. Пост-контрольне тестування насіння

7.1. Процедури тестування

7.1.1. Одна частина кожного зразка Базового насіння та

відсоток зразків Сертифікованого насіння, відібрані згідно

Правила 6.4.1., мають бути перевірені за допомогою

пост-контрольного тестування, що проводиться негайно або в сезон,

наступний за відбором зразків. Тест має проводитись спеціально

уповноваженим органом або під його наглядом. Такий тест не

застосовується до зразків, відібраних згідно Правила 10.4.2.

7.1.2. Відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, є визначеним державним органом. Такий

рівень зазвичай знаходиться в межах від 5 до 10 відсотків, але

може щорічно адаптуватись відповідно до результатів контролю

попереднього року. Зокрема, спеціально уповноважений орган може

збільшувати відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, вище за 10 відсотків для кожного

окремого випадку, що може призвести до ризику невідповідності,

або, якщо частота пост-контрольних невдач за попередній рік є

такою ж високою як у наступній індикативній таблиці:

------------------------------------------------------------------ |частота пост-контрольних невдач | мінімальний рівень перевірок | | сертифікованого насіння | при пост-контролі | | попереднього року | сертифікованого насіння | | | поточного року | |--------------------------------+-------------------------------| | < 0,5% | 5% | |--------------------------------+-------------------------------| | 0,5% - 3,0% | 10% | |--------------------------------+-------------------------------| | > 3,0% | 25% | ------------------------------------------------------------------

7.1.3. При пост-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

Правила 2.2.

7.2. Незважаючи на Правило 7.1., пост-контроль є обов'язковим

для всіх зразків Сертифікованого насіння, якщо партія має бути

використана для виробництва наступного покоління насіння, і у

такому випадку він також є пост-контролем наступного покоління.

7.3. При пре-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

Правила 2.2. Якщо контрольна ділянка є пре-контрольною, спеціально

уповноважений орган не має права сертифікувати насіння, отримане з

такої ділянки, якщо результати тестування ділянки демонструють, що

сортова ідентичність або чистота не була збережена.

7.4. За умови виконання всіх передбачених умов, що можуть

включати оплату зазначеної суми, власник будь-якої партії насіння,

сертифікованої відповідно до Схеми, матиме право отримувати від

спеціально уповноваженого органа, по відношенню до такої партії,

звіт про результати будь-якого тесту на оцінку сортової

ідентичності та чистоти.

8. Партії насіння та пломбування контейнерів

8.1. Однорідність партій

Партії насіння, представлені для відбору зразків згідно цих

Правил, мають бути настільки однорідними, наскільки це можливо.

Спеціально уповноважений орган може відмовитись сертифікувати

будь-яку партію, якщо існує доказ того, що вона не є достатньо

однорідною.

8.2. Розміри партій

8.2.1. Для насіння розміром приблизно як зерна пшениці або

більше одна партія насіння не має перевищувати 20 000 кг; для

насіння розміром менше за зерна пшениці одна партія насіння не має

перевищувати 10 000 кг. Для насіння, що буде опломбоване в

контейнерах як насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

такі максимальні розміри партій не застосовуються.

Максимальний розмір партії наступних видів має бути

збільшений до 25 000 кг:

- Carthamus tinctorius (L.)

- Gossypium hirsutum (L.) та Gossypium barbadense (L.)

- Helianthus annuus (L.)

Максимальний розмір партії наступних видів має бути

збільшений до 30 000 кг:

- Arachis hypogaea (L.)

8.2.2. Насіння, що перевищує максимуми, зазначені у

передньому параграфі вище, має бути поділене на партії не більшого

розміру, ніж зазначено, при цьому кожна партія ідентифікується

відповідно до Правила 9.1. в якості окремої партії насіння.

8.2.3. Дозволяється допуск у п'ять відсотків понад такі

максимуми.

8.3. Пломбування контейнерів

8.3.1. Контейнери з насінням мають бути опломбовані під час

відбору зразків, і вміст має бути ідентифікований відповідно до

Правил 8.3.2. та 9 особою, що відбирала зразки або під її

наглядом.

У випадку з насінням, що не пройшло остаточну сертифікацію,

зазвичай пломбує контейнери особа, що відбирає зразки для

сертифікації, або інша особа під її наглядом.

8.3.2. Контейнери з насінням мають бути опломбовані таким

чином, щоб їх не можна було відкрити без порушення пломби або без

того, щоб залишити сліди того, що існувала можливість змінити або

замінити вміст контейнерів. Ефективність пломбувального пристрою

має бути забезпечена вбудовуванням в пристрій функції наклеюванням

етикетки, що згадується у параграфі 8.3.1., або за допомогою

використання пломби. Контейнери звільняються від цієї вимоги, якщо

плобування не може бути використане повторно.

9. Ідентифікація вмісту контейнерів з насінням

9.1. Вміст кожного контейнеру має бути ідентифікований за

допомогою:

9.1.1. Нової етикетки, що не має слідів попереднього

використання, виданої спеціально уповноваженим органом, і яка

відповідає специфікаціям, зазначеним у Додатку 4. Навісні етикетки

(ярлики) дозволяються тільки якщо вони зв'язані з пломбою. Має

бути виключена можливість повторного використання клейких

етикеток;

або

9.1.2. Нанесення незмивною фарбою на зовнішній стороні

контейнеру всієї інформації, що має бути зазначена на етикетці

згідно Додатку 4 (включаючи зазначення кольору етикетки), має

виконуватись чином, схваленим спеціально уповноваженим органом.

9.2. Модель будь-якої етикетки або будь-якої друкованої

інформації завжди має подаватись до ОЕСР для попереднього

схвалення.

9.3. Копія інформації, необхідної згідно цього Правила,

потрібно вкладати до кожного контейнеру, проте її потрібно чітко

відрізняти від етикетки ОЕСР на зовнішній стороні контейнеру.

9.4. Немає необхідності використовувати білі етикетки для

Базового насіння, якщо Базове насіння було вироблене і має

використовуватись в одній і тій самій країні, і контейнер з таким

насінням має державну етикетку, що містить всю необхідну

інформацію.

10. Перепакування та перемаркування в іншій країні

10.1. Вислів "перепакування та перемаркування" має

тлумачитись як такий, що включає використання етикеток, які також

можуть слугувати в якості пломбувального пристрою відповідно до

Правила 8.3.2. та методів ідентифікації контейнерів насіння,

описаних у Правилі 9.

10.2. Спеціально уповноважений орган, який бажає перепакувати

та перемаркувати певну партію насіння, яке було вироблене в іншій

країні, має домовитись зі спеціально уповноваженим органом країни

виробництва, якщо перемаркування було проведено для виконання

сертифікації в якості іншої категорії насіння.

10.3. Базове та Сертифіковане насіння, перепаковане та

перемарковане згідно цих правил, визнається як "Насіння,

сертифіковане відповідно до Схеми ОЕСР для насіння хрестоцвітних

та насіння інших олійних або прядивних культур".

10.4. Якщо відбувається перепакування та перемаркування:

10.4.1. Оригінальні пломби та етикетки мають бути зняті, і

всі операції проводяться у присутності уповноваженого представника

спеціально уповноваженого органу, який наглядатиме за

перепакуванням та перемаркуванням;

10.4.2. Нові етикетки можуть зберігати початковий номер

партії насіння, але якщо присвоєно новий номер, початковий номер

або зберігається спеціально уповноваженим органом, або

зазначається на нових етикетках. До етикеток включається

інформація про оригінальну країну виробництва та вказівка, що

стосується перепакування та перемаркування.

10.4.3. При виготовлені сумішей, змішаній партії надається

новий номер партії насіння. Спеціально уповноважений орган вестиме

записи щодо номерів партій, з яких складається кожна суміш, а

також пропорцію кожної такої партії в суміші. Якщо партії, з яких

складається суміш, були вироблені в різних країнах, всі країни

виробництва мають бути зазначені на етикетці. З кожної змішаної

партії мають бути відібрані зразки, і одна частина зразка буде

використана відповідно до Правила 6.4.

10.4.4. Правило 9.3. застосовуватиметься відповідно.

11. Сертифікація сортових асоціацій насіння

бруквяно-рапсового гібриду

Сортові асоціації насіння бруквяно-рапсового гібриду

(Brassica napus var. oleifera) є придатними для сертифікації за

Схемою ОЕСР для насіння хрестоцвітних та насіння інших олійних або

прядивних культур. Мінімальні вимоги, що мають бути дотримані,

зазначені у Додатку 9.

Додаток 1

Визначення термінів,

що використовуються у Схемі

A) Визначення, що використовуються для всіх сортів

1. Насіння хрестоцвітних та інших олійних або прядивних

культур(1)

Ця Схема відноситься до насіння з сімейства хрестоцвітних(1)

та до інших рослин, що культивуються для виробництва фуражу, олії

або волокна (тканин і т.інш.) в одній або декількох країнах, які

приймають участь в Схемі.

---------------- (1) Перелік видів, придатних для сертифікації за Схемою буде

ухвалений і, за необхідності, переглянутий на Щорічних зборах.

Такий перелік публікуватиметься у Переліку сортів.

2. Спеціально уповноважений орган

Це орган, призначений, і відповідальний перед, урядом

країни-учасниці з метою виконання цих Правил та Директив від його

імені.

3. Власники

Особа або організація, яка відповідає за виробництво або

підтримання селекційного сорту, занесеного до державного переліку

сортів, прийнятних для сертифікації згідно Схеми ОЕСР. Власник має

забезпечити, щоб сорт залишався таким, що відповідає своєму типові

впродовж всієї тривалості свого життя і, у випадку з гібридними

сортами, додержання формули гібридизації. Підтримання сорту може

бути спільним.

4. Селекційні сорти

Сорт, що був вироблений селекціонером в результаті процесу

селекції.

4.1. Негібридний сорт - це збір продуктивних рослин, що чітко

вирізняється будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими) і який, після

виробництва (статевим або нестатевим шляхом), зберігає свої

відмінні характеристики.

4.2. Гібридний сорт - це збір продуктивних рослин, що чітко

вирізняється будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими), і для якого

власник зазначив певну формулу гібридизації.

4.3. Інбредна лінія - це достатньо однорідна та стабільна

лінія, отримана шляхом самозапилення або клонування, що

супроводжується селекцією впродовж декількох послідовних поколінь

або еквівалентними операціями.

5. Місцевий сорт

Сорт, що походить з певної місцевості, і який, згідно

проведених офіційних тестувань, має достатню однорідність,

стабільність та відмітність для гарантування розпізнання, але не

був отриманий в результаті селекції.

6. Країна реєстрації сорту

6.1. Країна реєстрації селекційного сорту - це країна, в якій

сорт був зареєстрований в Офіційному державному каталозі після

проведення задовільних тестів на відмітність, однорідність та

стабільність.

6.2. Країна реєстрації місцевого сорту - це країна, в якій

знаходиться місцевість походження. Район походження місцевого

сорту - це окрема сільськогосподарська ділянка, що є однорідною по

відношенню до кліматичних умов і в яких використовуються подібні

сільськогосподарські практики. Межі такої ділянки мають бути

визначені.

7. Батьківський матеріал

Найменша одиниця, використовувана власником для підтримання

свого сорту, з якого отримане все насіння сорту впродовж одного

або більше поколінь.

8. Добазове насіння

Насіння поколінь, що передують отриманню Базового насіння,

називається Добазовим насінням в будь-якому поколінні між

батьківським матеріалом та Базовим насінням.

9. Базове насіння

9.1. Селекційні сорти

Це насіння, що було вироблене під відповідальність власника

відповідно до загально прийнятих практик щодо підтримання сортів,

і яке є призначеним для отримання Сертифікованого насіння. Базове

насіння має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

9.2. Місцеві сорти

Це насіння, що було вироблене під офіційним наглядом з

матеріалу, офіційно дозволеного з метою вирощування офіційного

сорту на одному чи декількох сільських господарствах, розташованих

у визначеному районі походження, і є призначеним для отримання

Сертифікованого насіння. Воно має відповідати певним умовам,

зазначеним в Схемі, і виконання таких умов повинне бути

підтвердженим офіційною перевіркою.

10. Сертифіковане насіння

10.1. Негібридні сорти

Це насіння, що є прямим нащадком Базового або Сертифікованого

насіння сорту і є призначеним для отримання Сертифікованого

насіння або культур з іншою метою, ніж виробництво насіння. Воно

має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і виконання

таких умов повинне бути підтвердженим офіційною перевіркою.

Перше покоління після Базового насіння є:

- Сертифікованим насінням першого покоління.

Наступні покоління є:

- Сертифікованим насінням другого, третього та подальших

поколінь - вказується відповідне покоління.

10.2. Гібридні сорти

Це насіння, що є першим поколінням гібридизації Базового

насіння сорту, і яке є призначеним для виробництва культур з іншою

метою, ніж виробництво насіння. Воно має відповідати певним

умовам, зазначеним в Схемі, і виконання таких умов повинне бути

підтвердженим офіційною перевіркою. При виробництві гібриду

багатьох схрещень, Сертифіковане насіння може інколи

використовуватись для виробництва запилювачів або насіннєвих

батьківських рослин. Спеціально уповноважений орган може

перекласифікувати таке насіння як Базове насіння, але лише з цією

метою.

B) Додаткові визначення для гібридних сортів

11. Придатні сорти

Тільки насіння Halianthus annuus (L), Brassica napus (L),

Brassica rapa (L), Gossypium hirsutum (L), Gossypium barbadense

(L) та внутрішньо-специфічних гібридів таких видів Gossypium може

бути сертифіковане як гібридне.

12. Гібридний сорт

Гібридний сорт - це збір селекційних рослин, що чітко

вирізняються будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими), і для якого

власник зазначив певну формулу гібридизації.

13. Інбредна лінія

Інбредна лінія - це достатньо однорідна та стабільна лінія,

отримана шляхом самозапилення або клонування, що супроводжується

селекцією впродовж декількох послідовних поколінь або

еквівалентними операціями.

14. Батьківська лінія

14.1. Лінія "A"

Лінія "А" характеризується чоловічою стерильністю і

використовується в якості насіннєвих батьківських рослин.

14.2. Лінія "B"

Лінія "B" - це лінія, що характеризується чоловічою

фертильністю і є ізогенною по відношенню до лінії "A". Вона

використовується в якості запилювачів для розмноження та має

здатність підтримання чоловічої стерильності в лінії "A".

14.3. Лінія відновлення

Лінія відновлення володіє здатністю відновлювати фертильність

лінії з чоловічою стерильністю при використанні в якості

запилювачів.

14.4. Лінія самонесумісності

Це лінія з чоловічою фертильністю, нездатна до самозапилення.

14.5. Лінія самосумісності

Це лінія з чоловічою фертильністю, здатна до самозапилення.

15. Типи гібридів

15.1. Гібриди одиночного схрещення

Це перше покоління схрещення двох інбредних ліній.

15.2. Гібриди подвійного схрещення

Це перше покоління схрещення двох гібридів одиночного

схрещення.

15.3. Гібриди потрійного схрещення

Це перше покоління схрещення інбредної лінії та гібриду

одиночного схрещення.

15.4. Гібриди лінійного схрещення

Це перше покоління схрещення інбредної лінії або гібриду

одиночного схрещення з компонентом перехресного запилення або

синтетичним компонентом.

16. Цитоплазматична чоловіча стерильність

Цитоплазматична чоловіча стерильність, що зустрічається поміж

таких видів як Halianthus annuus (L), Brassica napus (L), Brassica

rapa (L), Gossypium hirsutum (L) та Gossypium barbadense (L), і

призводить до чоловічої стерильності материнських рослин, що

використовуються для виробництва гібридних сортів. Фактор,

сконцентрований в цитоплазмі та що передається по материнській

лінії, діє тільки за відсутності генів, що відновлюють розвиток

пилку, і призводить до недорозвинення пилку.

17. Самонесумісність

Самонесумісність спостерігається як у Brassica napus, так і

Brassica rapa, тому їх фертильні батьківські та материнські лінії

є не здатними до самозапилення.

18. Емаскуляція

Це видалення тичинок з квітів батьківської насіннєвої рослини

до їх розкриття для запобігання самозапилення.

19. Базове насіння (призначене для виробництва гібридних

сортів)

Насіння, що відповідає відповідним умовам, зазначеним в

Схемі, що перевірено в ході офіційної перевірки, яке було

вироблене під відповідальність власника відповідно до прийнятих

практик щодо підтримання сорту або лінії і є призначеним для

виробництва Сертифікованого насіння гібридного сорту. Воно включає

в себе насіння, призначене для виробництва ліній "A", "B", а також

ліній відновлення, що використовуються в системі цитоплазматичної

чоловічої стерильності.

20. Сертифіковане насіння (гібридний сорт)

20.1. Насіння, що являє собою перше й єдине покоління

гібридизації та призначається для виробництва зерна або фуражу.

Воно має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

20.2. При виробництві гібридів подвійного схрещування,

потрійного або лінійного схрещування, Сертифіковане насіння може

бути перекласифіковане в Базове насіння спеціально уповноваженим

органом задля його використання в якості запилювачів або

насіннєвих батьківських рослин, якщо культура відповідає певним

умовам ізоляції та сортової чистоти, встановленим для Базового

насіння, що має бути підтверджено офіційною перевіркою.

21. Сортові асоціації

Асоціація сертифікованого насіння гібридного сорту, залежного

від зазначеного запилювача, із сертифікованим насінням одного або

декількох сортів зазначених запилювачів; змішані механічним

способом в пропорції, визначеній особами, відповідальними за їх

підтримання, і така пропорція має бути повідомлена спеціально

уповноваженому органові.

22. Гібридний сорт, залежний від запилювача

Це компонент з чоловічою стерильністю в межах сортової

асоціації.

23. Запилювач

Це компонент, що розпилює пилок в межах сортової асоціації.

Додаток 2

Мінімальні вимоги

до виробництва базового та сертифікованого

насіння згідно зі Схемою

A) Мінімальні вимоги до всіх сортів

1. Врожай попереднього року

1.1. Спеціально уповноважений орган має:

- Вимагати від виробника надання інформації щодо врожаю

попереднього року з кожного насіннєвого поля;

- Забракувати поля, якщо інформація про врожаї попередніх

років не відповідає директивам, виданим спеціально уповноваженим

органом. Має сплинути мінімальний проміжок часу, як зазначено

нижче, між засіванням насіннєвої культури та будь-якої іншої

культури того ж виду:

- Види хрестоцвітних - п'ять років;

- Інші види - два роки.

Такі часові проміжки визначені в розумінні

сільськогосподарського року. Вони можуть бути адаптовані

відповідно до директив, опублікованих спеціально уповноваженим

державним органом, якщо існує генетичний або агрономічний захист

по відношенню до будь-якого джерела забруднення.

1.2. Наступні врожаї того ж самого сорту та категорії насіння

можуть вирощуватись на тому самому полі без будь-якого проміжку

часу між ними за умови підтримання задовільної сортової чистоти.

2. Ізоляція

2.1. Насіннєві культури видів з перехресним запиленням

повинні бути ізольовані від будь-якого можливого джерела

забрудненого пилку. Відстань ізоляції має бути не меншою за

(див. Таблицю на наступній сторінці):

------------------------------------------------------------------ | | | Для полів всіх розмірів | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 1. |Насіння рапсу | | | |Brassica napus (L.) var. | | | |oleifera | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Поля для вирощування: | | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Базового насіння | 200 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Сертифікованого насіння | 100 м | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 2. |Бавовна | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Gossypium barbadense | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Поля для вирощування: | | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Базового насіння | 200 м | | |- Сертифікованого насіння | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Негібридних сортів | 150 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |Гібридів F1, вироблених без CMS| 150 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |Гібридів F1, вироблених із CMS | 800 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |Gossypium hirsutum | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Поля для вирощування: | | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Базового насіння | 100 м | | |- Сертифікованого насіння | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Негібридних сортів | 30 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |Гібридів F1, вироблених без CMS| 30 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |Гібридів F1, вироблених із CMS | 800 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |Gossypium hirsutum х Gossypium | | | |barbadense | | | |(фіксовані внутрішньо- | | | |характерні гібридні сорти) | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Поля для вирощування: | | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Базового насіння | 200 м | | |- Сертифікованого насіння | | | |-------------------------------+--------------------------| | |фіксованих внутрішньо- | 150 м | | |характерних гібридних сортів | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Гібридів F1, вироблених без CMS| 150 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |Гібридів F1, вироблених із CMS | 800 м | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 3. |Соняшник Halianthus annuus | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Поля для вирощування: | | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Базового насіння (гібридні | 1500 м | | |сорти) | | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Базового насіння (негібридні | 750 м | | |сорти) | | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Сертифікованого насіння | 500 м | |-----+-------------------------------+--------------------------| | 4. |Інші види з перехресним | | | |запиленням або їх підвиди | | | |-------------------------------+--------------------------| | |Поля для вирощування: | | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Базового насіння | 400 м | | |-------------------------------+--------------------------| | |- Сертифікованого насіння | 200 м | ------------------------------------------------------------------

2.2. Такі відстані застосовуються до насіннєвих полів, а

також до рослин або полів видів, здатних до перехресного

запилення. На них можна не звертати уваги, якщо є достатній захист

від джерел небажаного пилку.

2.3. Насіннєві культури сортів, що самозапилюються, або

апоміктичних сортів мають бути ізольовані від інших культур певним

бар'єром або простором для попередження змішувань під час збору

врожаю.

3. Бур'яни

Культури, що містять надлишкову кількість бур'янів, мають

бути забраковані.

4. Кількість сільськогосподарських років

Спеціально уповноважений орган має визначити кількість

сільськогосподарських років, дозволених для насіннєвого поля, із

окремою увагою до впливу екологічних умов, що змінилися, на

сортову чистоту при розмноженні чужорідних сортів. Такі

сільськогосподарські сорти не повинні перериватись одним або

декількома роками, в які культура не була під наглядом спеціально

уповноваженого органу.

5. Польові інспекції

5.1. Культура має бути в придатному стані для чіткого

визначення сортової та видової чистоти.

5.2. Інспектори мають пройти спеціальне навчання і при

проведенні їх польових інспекцій відповідати лише перед спеціально

уповноваженим органом. Додаткові умови застосовуються до

уповноважених інспекторів, як зазначено у Додатку 8.

5.3. Має бути проведено не менше однієї польової інспекції

для кожної насіннєвої культури.

Такі інспекції проводяться під час максимального прояву

найбільш важливих діагностичних характеристик сорту. Для інших

видів, якщо проведення інспекції не співпадає з часом цвітіння

(наприкл, Kale), потрібно провести другу інспекцію для перевірки

ізоляції під час цвітіння.

Для гібридних сортів мають бути проведені щонайменш три

інспекції, коли квіти батьківської насіннєвої рослини є здатними

для прийняття пилку. Двох інспекцій достатньо, якщо

пост-контрольний тест буде проведено до сертифікації.

5.4. Польовий інспектор повинен перевірити, щоб були

дотримані мінімальні вимоги, викладені у цьому Додатку.

5.5. Контрольні ділянки, засіяні зразками насіння, що

використовувалось для засівання культури, представленої до

сертифікації, повинні, коли це можливо, бути доступними для

ретельної перевірки під час польової інспекції насіннєвих культур.

Така перевірка є додатковою перевіркою при проведенні польової

інспекції з метою визначення сортової чистоти.

5.6. Спеціально уповноважений орган повинен прийняти рішення

по кожному полю чи давати або не давати свого дозволу за

результатами інспекції, і, коли це можливо, за результатами

вивчення результатів перевірки відповідної пре-контрольної

ділянки.

5.7. При визначенні кількості рослин, які не відповідають

сортові, а також кількості рослин інших видів, інспектор повинен

працювати за відповідним методом (Методи описані в документі ОЕСР

"Інструкція щодо методів, які мають використовуватись при

тестуванні ділянок та проведенні польових інспекцій").

6. Сортова чистота насіннєвих культур

6.1. Стандарти сортової чистоти застосовуються до всіх

насіннєвих полів і мають перевірятись під час проведення польової

інспекції.

6.2. Якщо пост-контрольні ділянки засіяні відповідно до

Правила 7, вони також мають використовуватись для перевірки.

6.3. Стандарти сортової чистоти

6.3.1. Мінімальні відсотки сортової чистоти мають

застосовуватись до деяких видів згідно такої таблиці:

------------------------------------------------------------------ | Види |Базове насіння | Сертифіковане | Сертифіковане | | | |насіння першого|насіння другого| | | | покоління | покоління | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Brassica napus | 99,9% | 99,7% | 99,7% | |var. oleifera та| | | | |Brassica rapa, | | | | |окрім сортів | | | | |суто фуражного | | | | |типу, як | | | | |зазначено у | | | | |Переліку Сортів | | | | |ОЕСР | | | | |Гібридні сорти: | | | | |див. розділ 13 | | | | |нижче | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Brassica napus | 99,7% | 99,0% | 98,0% | |var. oleifera та| | | | |Brassica rapa, | | | | |Для сортів суто | | | | |фуражного типу, | | | | |як зазначено у | | | | |Переліку Сортів | | | | |ОЕСР | | | | |Гібридні сорти: | | | | |див. розділ 13 | | | | |нижче | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Brassica | 99,7% | 99,0% | 98,0% | |oleracea convar.| | | | |acephala, | | | | |Brassica napus | | | | |var. | | | | |napobrassica, | | | | |Sinapis alba, | | | | |Helianthus | | | | |annuus, Pisum | | | | |sativum, Vicia | | | | |faba | | | | |Гібридні сорти | | | | |Brassica napus | | | | |та Helianthus: | | | | |див. розділ 13 | | | | |нижче | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Arachis | 99,7% | 99,5% | 99,5% | |hypogaea | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Linum | 99,7% | 98,0% | 97,5% | |usitatissimum | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Papaver | 99,0% | 98,0% | 98,0% | |somniferum | | | | ------------------------------------------------------------------

6.3.2. Максимальна кількість рослин того ж виду, які не

відповідають сортові

Для всіх видів кількість рослин певного виду, що визнаються

такими, які не відповідають сортові, не має перевищувати одну

рослину на тридцять квадратних метрів на полях для вирощування

Базового насіння, і одну рослину на десять квадратних метрів на

полях для вирощування Сертифікованого насіння.

Зведена таблиця: максимальна кількість рослин одного виду, що

не відповідають сортові

------------------------------------------------------------------ | Види | Базове насіння | Сертифіковане насіння | |---------------+--------------------+---------------------------| |Всі види | 1 на 30 кв.м | 1 на 10 кв.м | ------------------------------------------------------------------

7. Чистота сортів насіннєвих культур

Для всіх видів кількість рослин інших видів, чиє насіння було

б важко відрізнити при лабораторному тесті від насіння культури,

або які легко перехресно запилюються з рослинами культури, не має

перевищувати одну рослину на тридцять квадратних метрів на полях

для вирощування Базового насіння, і одну рослину на десять

квадратних метрів на полях для вирощування Сертифікованого

насіння.

Зведена таблиця: максимальна кількість рослин інших видів

------------------------------------------------------------------ | Види | Базове насіння | Сертифіковане насіння | |---------------+--------------------+---------------------------| |Всі види | 1 на 30 кв.м | 1 на 10 кв.м | ------------------------------------------------------------------

8. Гібридні сорти

8.1. Культури, з яких отримується Базове насіння, мають бути

забраковані за наявності більше ніж 0,2 відсотків нетипових

рослин, що скидають пилок, серед запилювачів, якщо 2 відсотки або

більше батьківських насіннєвих рослин мають квіти, придатні для

прийняття пилку. Вони також мають бути забраковані за наявності

більше 0,5 відсотків нетипових рослин, включаючи рослини, що

скидають пилок, серед батьківських насіннєвих рослин.

8.2. Культури, з яких отримується Сертифіковане насіння,

мають бути забраковані за наявності більше ніж 0,5 відсотків

нетипових рослин, що скидають пилок, серед запилювачів, якщо

5 відсотків або більше батьківських насіннєвих рослин мають квіти,

придатні для прийняття пилку. Вони також мають бути забраковані за

наявності більше 1 відсотку нетипових рослин або 0,5 відсотків

рослин, що скидають пилок, серед батьківських насіннєвих рослин.

9. Батьківські насіннєві рослини із чоловічою стерильністю

Батьківські насіннєві рослини з чоловічою стерильністю можуть

використовуватись для виробництва гібридного Сертифікованого

насіння будь-яким з наступних двох методів:

шляхом змішування насіння, виробленого батьківською рослиною

з чоловічою стерильністю, з насінням, виробленим повністю

фертильною насіннєвою батьківською рослиною. Співвідношення

насіння батьківської рослини з чоловічою стерильністю до насіння

повністю фертильної насіннєвої батьківської рослини не має

перевищувати 2 до 1;

або

використанням запилювача, який містить специфічну лінію або

лінії відновлення, таким чином, щоб не менше за одну третю рослин,

вирощених з отриманого гібрида, виробляли пилок, нормальний у всіх

відношеннях.

B) Додаткові мінімальні вимоги для гібридних сортів

helianthus annuus, brassica napus, brassica rapa, gossypium

hirsutum, gossypium barbadense та ВНУТРІШНЬО-СПЕЦИФІЧНИХ ГІБРИДІВ

ТАКИХ ВИДІВ gossypium

10. Врожай попереднього року

10.1. Helianthus annuus

Потрібен інтервал у щонайменш два роки між врожаєм насіннєвих

культур для виробництва Базового або Сертифікованого насіння, а

також будь-якою іншою культурою того ж виду.

10.2. Brassica napus та Brassica rapa

Потрібен інтервал у щонайменш п'ять років між врожаєм

насіннєвих культур для виробництва Базового або Сертифікованого

насіння, а також будь-якою іншою культурою хрестоцвітних.

10.3. Gossypium hirsutum, Gossypium barbadense та Gossypium

hirsutum х Gossypium barbadense

10.3.1. Ділянка землі може бути зареєстрована в якості

батьківської, материнської або відновлюваної одиниці (базове

насіння) та одиниці гібридного насіння, тільки якщо жодні рослини

будь-якого сорту бавовни не вирощувались на ній для виробництва

насіння або з іншою метою впродовж 12 місяців до такої реєстрації.

10.3.2. Ділянка землі, призначена для виробництва

сертифікованого гібридного насіння, також може бути зареєстрована

в якості насіннєвої одиниці за наступних умов:

10.3.2.1. якщо сертифіковане насіння того ж сорту було

вироблене на ній впродовж попереднього посівного періоду.

10.3.2.2. якщо будь-які інші рослини, окрім бавовни,

висівались на ній для виробництва насіння або з іншою метою в

якості проміжної культури до реєстрації ділянки;

10.3.2.3. якщо використовуються практики виробництва, що

мінімізують/попереджають життєздатність самосійної бавовни.

11. Ізоляція

11.1. Культури для виробництва Базового насіння батьківських

ліній

11.1.1. Helianthus annuus

Культури для виробництва Базового насіння Helianthus annuus

повинні знаходитись на відстані не менш за 1500 м від будь-якого

джерела забруднюючого пилка, окрім культури Базового насіння з

одним і тим самим запилювачем, за умови, що існує щонайменш 3 м

проміжок і родовід такого насіння є відомим спеціально

уповноваженому органові.

11.1.2. Brassica napus та Brassica rapa

Культури для виробництва Базового насіння Brassica napus та

Brassica rapa повинні знаходитись на відстані не менш за 500 м від

будь-якого джерела забруднюючого пилка, окрім культури Базового

насіння з одним і тим самим запилювачем, за умови, що існує

щонайменш 3 м проміжок і родовід такого насіння є відомим

спеціально уповноваженому органові.

11.1.3. Gossypium barbadense

Культури для виробництва Базового насіння Gossypium

barbadense повинні знаходитись на відстані не менш за 200 м від

будь-якого джерела забруднюючого пилка, окрім культури Базового

насіння з одним і тим самим запилювачем, за умови, що існує

щонайменш 3 м проміжок і родовід такого насіння є відомим

спеціально уповноваженому органові.

11.1.4. Gossypium hirsutum

Культури для виробництва Базового насіння Gossypium hirsutum

повинні знаходитись на відстані не менш за 100 м від будь-якого

джерела забруднюючого пилка, окрім культури Базового насіння з

одним і тим самим запилювачем, за умови, що існує щонайменш 3 м

проміжок і родовід такого насіння є відомим спеціально

уповноваженому органові.

11.1.5. Gossypium hirsutum х Gossypium barbadense

Культури для виробництва Базового насіння фіксованих

внутрішньо-специфічних гібридних сортів Gossypium hirsutum x

Gossypium barbadense повинні знаходитись на відстані не менш за

200 м від будь-якого джерела забруднюючого пилка, окрім культури

Базового насіння з одним і тим самим запилювачем, за умови, що

існує щонайменш 3 м проміжок і родовід такого насіння є відомим

спеціально уповноваженому органові.

11.2. Культури для виробництва Сертифікованого насіння

гібридних сортів

11.2.1. Helianthus annuus

Культури для виробництва Сертифікованого насіння Helianthus

annuus повинні знаходитись на відстані не менш за 500 м від

будь-якого джерела забруднюючого пилка, окрім культури з одним і

тим самим запилювачем, за умови, що існує щонайменш 3 м проміжок і

родовід такого насіння є відомим спеціально уповноваженому

органові.

11.2.2. Brassica napus та Brassica rapa

Культури для виробництва Сертифікованого насіння Brassica

napus та Brassica rapa повинні знаходитись на відстані не менш за

300 м від будь-якого джерела забруднюючого пилка, окрім культури з

одним і тим самим запилювачем, за умови, що існує щонайменш 3 м

проміжок і родовід такого насіння є відомим спеціально

уповноваженому органові.

11.2.3. Gossypium barbadense (інтраспецифічні гібриди)

a) культури, до яких не застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва Сертифікованого насіння

гібридних сортів F1 Gossypium barbadense, повинні знаходитись на

відстані не менш за 150 м від будь-якого джерела забруднюючого

пилка, окрім культури з одним і тим самим запилювачем, за умови,

що існує щонайменш 3 м проміжок і родовід такого насіння є відомим

спеціально уповноваженому органові.

b) культури, до яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва Сертифікованого насіння

гібридних сортів F1 Gossypium barbadense, повинні знаходитись на

відстані не менш за 800 м від будь-якого джерела забруднюючого

пилка, окрім культури з одним і тим самим запилювачем, за умови,

що існує щонайменш 3 м проміжок і родовід такого насіння є відомим

спеціально уповноваженому органові.

11.2.4. Gossypium hirsutum

a) культури, до яких не застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва Сертифікованого насіння

гібридних сортів F1 Gossypium hirsutum, повинні знаходитись на

відстані не менш за 30 м від будь-якого джерела забруднюючого

пилка, окрім культури з одним і тим самим запилювачем, за умови,

що існує щонайменш 3 м проміжок і родовід такого насіння є відомим

спеціально уповноваженому органові.

b) культури, до яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва Сертифікованого насіння

гібридних сортів F1 Gossypium hirsutum, повинні знаходитись на

відстані не менш за 800 м від будь-якого джерела забруднюючого

пилка, окрім культури з одним і тим самим запилювачем, за умови,

що існує щонайменш 3 м проміжок і родовід такого насіння є відомим

спеціально уповноваженому органові.

11.2.5. Gossypium hirsutum х Gossypium barbadense

a) культури, до яких не застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва Сертифікованого насіння

гібридних сортів F1 Gossypium hirsutum х Gossypium barbadense,

повинні знаходитись на відстані не менш за 150 м від будь-якого

джерела забруднюючого пилка, окрім культури з одним і тим самим

запилювачем, за умови, що існує щонайменш 3 м проміжок і родовід

такого насіння є відомим спеціально уповноваженому органові.

b) культури, до яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва Сертифікованого насіння

гібридних сортів F1 Gossypium hirsutum x Gossypium barbadense,

повинні знаходитись на відстані не менш за 800 м від будь-якого

джерела забруднюючого пилка, окрім культури з одним і тим самим

запилювачем, за умови, що існує щонайменш 3 м проміжок і родовід

такого насіння є відомим спеціально уповноваженому органові.

11.3. Такі відстані застосовуються до насіннєвих полів, а

також до рослин або полів видів, здатних до перехресного

запилення. На них можна не звертати уваги, якщо є достатній захист

від джерел небажаного пилку.

12. Інспектування насіннєвої культури

12.1. Польові інспекції культур, призначених для вироблення

Базового насіння батьківських ліній

12.1.1. Helianthus annuus

Для культур, до яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва Базового насіння

батьківських ліній, потрібно проводити щонайменше три інспекції.

Перша інспекція проводиться до етапу цвітіння, друга - на початку

етапу цвітіння, а третя - до закінчення етапу цвітіння.

12.1.2. Brassica napus x Brassica rapa

Для культур, до яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності або метод самонесумісності для виробництва

Базового насіння батьківських ліній, потрібно проводити щонайменше

три інспекції. Перша інспекція проводиться до етапу цвітіння,

друга - на початку етапу цвітіння, а третя - до закінчення етапу

цвітіння.

12.1.3. Gossypium hirsutum x Gossypium barbadense

Для культур, з яких виробляється Базове насіння батьківських

ліній, потрібно проводити щонайменше три інспекції. Перша

інспекція проводиться на початку етапу цвітіння, друга - до

закінчення етапу цвітіння, а третя - наприкінці етапу цвітіння,

після видалення рослин-запилювачів.

12.2. Польові інспекції культур, призначених для вироблення

Сертифікованого насіння гібридних сортів

12.2.1. Helianthus annuus

Для культур, до яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності для виробництва гібридних сортів Helianthus

annuus, потрібно проводити щонайменше три інспекції для кожної

батьківської лінії. Перша інспекція проводиться до етапу цвітіння,

друга - на початку етапу цвітіння, а третя - до закінчення етапу

цвітіння.

12.2.2. Brassica napus x Brassica rapa

Для культур, до яких застосовується метод цитоплазматичної

чоловічої стерильності або метод самонесумісності для виробництва

гібридних сортів Brassica napus x Brassica rapa, потрібно

проводити щонайменше три інспекції для кожної батьківської лінії.

Перша інспекція проводиться до етапу цвітіння, друга - на початку

етапу цвітіння, а третя - до закінчення етапу цвітіння. Двох

інспекцій достатньо, якщо пост-контрольне тестування компонентів

Базового насіння було проведене до сертифікації.

12.2.3. Gossypium hirsutum x Gossypium barbadense

Для культур, з яких виробляються гібридні сорти Gossypium

hirsutum та Gossypium barbadense, потрібно проводити щонайменше

три інспекції. Перша інспекція проводиться на початку етапу

цвітіння, друга - до закінчення етапу цвітіння, а третя -

наприкінці етапу цвітіння, після видалення рослин - запилювачів.

13. Сортова чистота

13.1. Польові інспекції культур, призначених для вироблення

Базового насіння батьківських ліній та батьківських гібридів

13.1.1. Helianthus annuus

13.1.1.1. Для культур, призначених для виробництва Базового

насіння батьківських ліній Helianthus annuus, мінімальна сортова

чистота запилювачів має становити 99,8 відсотків. Мінімальна

сортова чистота насіннєвої батьківської рослини становитиме

99,8 відсотків, включаючи рослини, що скидають пилок.

13.1.1.2. Для культур, призначених для виробництва Базового

насіння батьківських гібридів Helianthus annuus, мінімальна

сортова чистота запилювачів має становити 99,8 відсотків, якщо

2 відсотки або більше насіннєвих батьківських рослин мають квіти,

готові для запилення. Мінімальна сортова чистота насіннєвої

батьківської рослини становитиме 99,5 відсотків, і це включає

рослини з чоловічою фертильністю.

13.1.2. Brassica napus x Brassica rapa

13.1.2.1. Для культур, призначених для виробництва Базового

насіння батьківських ліній Brassica napus та Brassica rapa з

використанням методу цитоплазматичної чоловічої стерильності,

мінімальна сортова чистота насіннєвих батьківських рослин та

запилювачів має становити 99,9 відсотків. Рівень чоловічої

стерильності лінії насіннєвих батьківських рослин буде оцінений за

допомогою обстеження квітів на предмет присутності стерильних

пильовиків. Він буде не меншим за 98,0 відсотки для Brassica

rapa та весняних сортів Brassica napus, та не менше за

99,0 відсотки для зимових сортів Brassica napus.

13.1.2.2. Для культур, призначених для виробництва Базового

насіння батьківських ліній Brassica napus та Brassica rapa з

використанням методу самонесумісності, мінімальна сортова чистота

кожної лінії становитиме 99,9 відсотків.

13.1.3. Gossypium hirsutum x Gossypium barbadense

Для культур, призначених для виробництва Базового насіння

батьківських ліній Gossypium hirsutum та Gossypium barbadense,

мінімальна сортова чистота материнських та батьківських ліній має

становити 99,8 відсотків, якщо п'ять відсотків або більше

насіннєвих батьківських рослин мають квіти, готові для запилення.

Рівень чоловічої стерильності лінії насіннєвих батьківських рослин

буде оцінений за допомогою обстеження квітів на предмет

присутності стерильних пильовиків, і буде не меншим за 99,9%.

13.2. Польові інспекції культур, призначених для вироблення

Сертифікованого насіння гібридних сортів

13.2.1. Helianthus annuus

13.2.1.1. Для культур, з яких виробляється Сертифіковане

насіння гібридних сортів Helianthus annuus, мінімальна сортова

чистота рослин, що скидають пилок, поміж запилювачів становитиме

99,5 відсотків, якщо 5 або більше відсотків насіннєвих

батьківських рослин мають квіти, готові для запилення.

13.2.1.2. Мінімальна сортова чистота насіннєвої батьківської

рослини становитиме 99,0 відсотків. Рівень чоловічої стерильності

буде не меншим за 99,5 відсотків.

13.2.2. Brassica napus х Brassica rapa

13.2.2.1. Для культур, призначених для виробництва

Сертифікованого насіння гібридних сортів Brassica napus та

Brassica rapa з використанням методу цитоплазматичної чоловічої

стерильності, мінімальна сортова чистота запилювачів має становити

99,5 відсотків для Brassica rapa та 99,7 відсотків для Brassica

napus. Мінімальна сортова чистота насіннєвої батьківської рослини

становитиме 99,0 відсотків. Рівень чоловічої стерильності лінії

насіннєвих батьківських рослин буде оцінений за допомогою

обстеження квітів на предмет присутності стерильних пильовиків,

але, в будь якому випадку, становитиме не менше ніж

98,0 відсотків.

13.2.2.2. Для культур, призначених для виробництва

Сертифікованого насіння гібридних сортів Brassica napus та

Brassica rapa з використанням методу самонесумісності, мінімальна

сортова чистота кожної лінії становитиме 99,5 відсотків.

13.2.3. Gossypium hirsutum x Gossypium barbadense

Для культур, призначених для виробництва Сертифікованого

насіння гібридних сортів Gossypium hirsutum та Gossypium

barbadense, мінімальна сортова чистота насіннєвих батьківських

рослин та запилювачів має становити 99,58 відсотків, якщо п'ять

відсотків або більше насіннєвих батьківських рослин мають квіти,

готові для запилення. Рівень чоловічої стерильності лінії

насіннєвих батьківських рослин буде оцінений за допомогою

обстеження квітів на предмет присутності стерильних пильовиків, і

буде не меншим за 99,7%.

13.3. Ділянки або хемотаксономічні тести для пост-контролю

партій насіння гібридних сортів

13.3.1. Хемотаксономічні тести, що можуть бути використані

для пост-контролю, мають бути міжнародно визнаними та офіційно

схваленими.

Пост-контрольні польові ділянки та можливі хемотаксономічні

тести повинні мати достатню точність та повторюваність.

13.3.2. Helianthus annuus

Мінімальна сортова чистота становить 95.0 відсотків.

13.3.3. Brassica napus x Brassica rapa

13.3.3.1. Мінімальна сортова чистота при використанні методу

цитоплазматичної чоловічої стерильності становитиме

90,0 відсотків. Для Brassica napus мінімальна сортова чистота може

бути визначена на ділянках або за допомогою схваленого

хемотаксономічного тесту.

Для Brassica rapa мінімальна сортова чистота може бути

визначена лише за допомогою схваленого хемотаксономічного тесту.

13.3.3.2. Мінімальна сортова чистота при використанні методу

самонесумісності становитиме 90,0 відсотків.

Для Brassica napus та Brassica rapa мінімальна сортова

чистота може бути визначена лише за допомогою схваленого

хемотаксономічного тесту.

13.4. Зведена таблиця стандартів мінімальної сортової

чистоти, що застосовуються до гібридних сортів видів Helianthus

annuus, Brassica napus, Brassica rapa, Gossypium hirsutum та

Gossypium barbadense.

Для Helianthus annuus

Для культур, призначених для виробництва:

- Базового насіння батьківських ліній

* насіннєва батьківська лінія _________________________ 99,8%

з рослинами, що скидають пилок, включеними до нетипових

рослин

* лінія запилювачів ___________________________________ 99,8%

- Базового насіння батьківських гібридів

* насіннєва батьківська лінія _________________________ 99,5%

з рослинами з чоловічою фертильністю, включеними до нетипових

рослин

* лінія запилювачів ___________________________________ 99,8%

- Сертифікованого насіння гібридних сортів

* насіннєва батьківська лінія сортова чистота _________ 99,0%

чол. стерильність ___ 99,5%

* лінія запилювачів ___________________________________ 99,5%

при пост-контролі:

- Сертифікованого насіння гібридних сортів ____________ 95,0%

Для Brassica napus та Brassica rapa

Для культур, призначених для виробництва:

- Базового насіння батьківських ліній

* метод цитоплазматичної чоловічої стерильності

* насіннєва батьківська лінія сортова чистота _________ 99,9%

чол. стерильність для B.rapa ___________________ 98,0%

чол. стерильність для B.napus:

- для зимових сортів __________________________________ 99,0%

- для весняних сортів _________________________________ 98,0%

* лінія запилювачів ___________________________________ 99,9%

* метод самонесумісності

* лінія самонесумісності ______________________________ 99,9%

- Сертифікованого насіння гібридних сортів

* метод цитоплазматичної чоловічої стерильності

* насіннєва батьківська лінія сортова чистота _________ 99,0%

чол. стерильність ____ 98,0%

* лінія запилювачів для B.rapa ________________________ 99,5%

для B. napus ________________________ 99,7%

* метод самонесумісності

* лінія самонесумісності ______________________________ 99,5%

при пост-контролі:

- Сертифікованого насіння гібридних сортів

* за методом цитоплазматичної чоловічої стерильності __ 90,0%

* за методом самонесумісності _________________________ 90,0%

Для Gossypium hirsutum та Gossypium barbadense

Для культур, призначених для виробництва:

- Базового насіння батьківських ліній

* метод цитоплазматичної чоловічої стерильності та метод

ручної емаскуляції

* насіннєва батьківська лінія сортова чистота _________ 99,8%

чол. стерильність _____ 99,9%

* лінія запилювачів сортова чистота ___________________ 99,8%

- Сертифікованого насіння гібридних сортів

* метод цитоплазматичної чоловічої стерильності та метод

ручної емаскуляції

* насіннєва батьківська лінія сортова чистота _________ 99,5%

чол. стерильність ______ 99,7%

* лінія запилювачів сортова чистота ___________________ 99,5%

Додаток 3

Номери сертифікатів та партій насіння

1. В міжнародній торгівлі бажано, щоб номери були єдиного

зразку для легкої ідентифікації.

2. Застосування трьох-літерного коду МОС (ISO) 3166-1 має

позначати країну сертифікації. Якщо якась країна має більше одного

спеціально уповноваженого органу, потрібно додати відповідні

ініціали, хоча тоді потрібно слідкувати за тим, щоб вони не

перетикались з вищезазначеним кодом.

3. Інша частина номеру використовується для ідентифікації

партії насіння від інших партій з врожаю однієї й тієї самої

країни. Зазвичай є зручно, коли всі номери посилання складаються з

однієї й тієї ж кількості цифр. Оцінюючи заздалегідь скільки

партій насіння будуть сертифіковані, потрібно почати з необхідної

кількості нулів. Таким чином, якщо кількість сертифікатів, що

мають бути видані, не перевищуватиме 9999, першому потрібно

присвоїти номер 0001, десятому - 0010, і так далі. Потрібно

слідкувати за тим, щоб не було плутанини між номерами, присвоєними

різним партіям насіння різних років (кодова літера може

використовуватись для позначення року врожаю).

Додаток 4

Специфікації для етикеток ОЕСР

або маркування контейнерів з насінням

1. Опис

1.1. Тип: Етикетки можуть бути клейкими або не клейкими.

Інформація може бути надрукована тільки на одній стороні, або на

обох.

1.2. Форма: Етикетки мають бути прямокутної форми.

1.3. Колір: Кольори етикеток будуть такими:

- добазове насіння: білі з діагональною фіолетовою смугою;

- базове насіння: білі;

- сертифіковане насіння 1-го покоління: блакитні;

- сертифіковане насіння 2-го або подальших поколінь: червоні;

- насіння, що не пройшло остаточної сертифікації: сірі.

На всіх червоних етикетках та сірих етикетках для

сертифікованого насіння 2-го або подальших поколінь потрібно

зазначати відповідний номер покоління.

Один кінець ярлика має бути зафарбований чорним з мінімальною

відстанню до іншого краю - 3 см, при цьому інший кінець ярлику

залишається кольоровим.

1.4. Матеріал: Використовуваний матеріал має бути достатньо

сильним, щоб запобігти пошкодженню при звичайному використанні.

2. Посилання на Схему ОЕСР

Посилання на Схему ОЕСР має бути надруковане англійською та

французькою мовами на чорній частині ярлика або на завушній

стороні контейнера з насінням (див. Правило 9.1.2). Таке посилання

виглядатиме наступним чином: англійською мовою - "OECD Seed

Scheme", і французькою - "Systme de l'OCDE pour le Semences".

3. Інформація на ярлику

3.1. Обов'язкова інформація:

Наступна інформація має бути надрукована чорними літерами на

кольоровій частині ярлика (білій, блакитній, червоній або сірій):

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види (латинські назви)

- назва сорту (або синонім):

- категорія: (добазове, базове або сертифіковане насіння

першого, другого або іншого покоління)

- Номер партії: (див. Додаток 3)

- Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

- Район виробництва: (для місцевих сортів)

- Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

Для добазового насіння вказується кількість поколінь, що

відділяє його від Сертифікованого насіння першого покоління.

3.2. Дозволений простір та розмір літер мають бути достатніми

для забезпечення легкої читабельності ярлику.

3.3. Якщо інформація нанесена незмивною фарбою на контейнері,

формат інформації та зона маркування має якнайбільше відповідати

звичайному ярлику.

3.4. Додаткова інформація на офіційному ярлику

3.4.1. Офіційна додаткова інформація

Будь-яка площа, не заповнена інформацією, зазначеною в

параграфі 3.1., може бути використана для такої додаткової

інформації, яку спеціально уповноважений орган забажає надати.

Однак, така інформація має бути зазначена літерами не більшими,

аніж ті, що використовуються для зазначення обов'язкової

інформації. Вона має містити тільки факти і відноситись лише до

насіння, сертифікованого згідно Насіннєвої Схеми ОЕСР. Жодної

інформації рекламного характеру не має бути на ярлику або на тій

частині поверхні контейнеру, на яку наноситься обов'язкова

інформація незмивною фарбою.

3.4.2. Неофіційна додаткова інформація:

На розсуд спеціально уповноваженого державного органу країни

виробництва, штрих-коди можуть бути розміщені з краю офіційного

ярлику на ділянці для неофіційної інформації розміром, що не має

перевищувати 20 відсотків загальної площі ярлику, й має

вирізнятись окремим кольором та мати заголовок "Інформація,

зазначена тут, є неофіційною, не перевіреною та не схваленою

спеціально уповноваженим органом".

4. Мови

Уся інформація має бути англійською або французькою мовою,

окрім посилання на Схему, яке зазначається обома мовами, як

вказано у підпункті 2 вище. За бажанням можуть додаватись

переклади на інші мови.

Додаток 5

Зразок сертифікату та результати аналізів

A) зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

але точне розміщення тексту залишається на розсуд спеціально

уповноваженого органу.

Сертифікат, виданий згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації насіння хрестоцвітних

та інших олійних або прядивних культур,

призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер партії:

Вид:

Сорт: (назва або синонім)

Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

"Партія насіння за цим номером була вироблена у відповідності

зі Схемою ОЕСР для насіння хрестоцвітних та інших олійних або

прядивних культур і є схваленою/попередньо схваленою як(2):

---------------- (2) викресліть непотрібне.

- добазове насіння (білий ярлик з діагональною фіолетовою

смугою)

- базове насіння (білий/сірий ярлик)

- сертифіковане насіння 1-го покоління (блакитний/сірий

ярлик)

- сертифіковане насіння(3), ....покоління (червоний/сірий

ярлик)"

---------------- (3) впишіть номер покоління.

Підпис:

Місце й дата:

B) Результати аналізів

Результати лабораторних аналізів мають надаватись, коли це

можливо, у вигляді помаранчевого міжнародного сертифікату на

партію насіння, що видається згідно правил Міжнародної Асоціації з

контролю за якістю насіння.

Країни, які не бажають використовувати сертифікат, що

видається Асоціацією, можуть використати його в якості шаблону для

звітування про результати лабораторних аналізів, які необхідні

згідно Правил та Директив Схеми. Копію зразка можна отримати в:

International Seed Testing Association (ISTA) (Міжнародна Асоціація з контролю за якістю насіння)

Zurichstrasse 50, P.O. Box 308 CH - 8303 Bassersdorf, Switzerland (Швейцарія)

тел: + 41 1 838 60 00 факс: + 41 1 838 60 01

Сертифікат, що видається МАКЯН, може використовуватись тільки

тими країнами, які отримали на це всі повноваження від Асоціації.

Інші країни, які використовують такий сертифікат в якості шаблону

для представлення результатів, повинні гарантувати відсутність

будь-яких натяків на використання помаранчевого сертифікату.

Наприклад, не повинно бути посилання на Міжнародну Асоціацію, і

сертифікат не має бути надрукований на помаранчевому папері.

Додаток 6

Види хрестоцвітних

та інших олійних або прядивних культур,

придатні для Схеми

------------------------------------------------------------------ | Ботанічна назва | Назва французькою | Назва англійською | |----------------------------------------------------------------| |brassicaceae (crucufEres - CRUCIFERAE) (хрестоцвітні) | |----------------------------------------------------------------| |BRASSICA JUNCEA |MOUTARDE BRUNE |BROWN MUSTARD | |L. Czernj et Cosson | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BRASSICA NAPUS (L.) |CHOU-NAVET, |SWEDE | |var. NAPOBRASSICA |RUTABAGA | | |(L.) Rchb. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BRASSICA NAPUS (L.) | | | |var. OLEIFERA | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Delile (колишня |COLZA DE PRINTEMPS, |SWEDE RAPE, | |Brassica Napus (Var. |COLZA D'HIVER |Hungry Gap Kale | |Oleifera Subvar. | |включно | |Annua) L. & Brassica | | | |napus (Var. Oleifera | | | |Subvar. biennis) | | | |включно) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BRASSICA NIGRA (L.) |MOUTARDE NOIRE |BLACK MUSTARD | |Koch | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BRASSICA OLERACEA |CHOU FOURRAGER |FODDER KALE | |(L.) | | | |var. ACEPHALA DC | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |BRASSICA RAPA (L.) |NAVETTE |TURNIP, | |(Brassica campestris |(NAVETTE DE PRINTEMPS|SUMMER TURNIP RAPE &| |(L.), Brassica |ET NAVETTE D'HIVER) |WINTER TURNIP RAPE | |chinensis та Brassica| |включно | |pekinensis включно) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CAMELINA SATIVA (L.) |CAMELINE |GOLD-OF-PLEASURE | |Crantz | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |RAPHANUS SATIVUS |RADIS FOURRAGER |FODDER RADISH | |Var. OLEIFORMIS Pers | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |SINAPIS ALBA (L.) |MOUTARDE BLANCHE |WHITE MUSTARD | |----------------------------------------------------------------| |AUTRES ESPECES - OTHER SPECIES (інші види) | |----------------------------------------------------------------| |ARACHIS HYPOGAEA (L.)|ARACHIDE |GROUNDNUT, PEANUT | |---------------------+---------------------+--------------------| |CANNABIS SATIVA (L.) |CHANVRE |HEMP | |---------------------+---------------------+--------------------| |CARTHAMUS TINCTORIUS |CARTHAME |SAFFLOWER | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |CARUM CARVI (L.) |CUMIN |CARAWAY | |---------------------+---------------------+--------------------| |CICHORIUM INTYBUS |CHICOREE WITLOOF |CHICORY | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |GOSSYPIUM BARBADENSE |COTONNIER |COTTON, SEA ISLAND | |(L.) | |COTTON | |---------------------+---------------------+--------------------| |GOSSYPIUM HIRSUTUM |COTONNIER |COTTON | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |GOSSYPIUM HIRSUTUM X |COTONNIER HYBRIDE |HYBRID COTTON | |G. BARBADENSE | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |HELIANTHUS ANNUUS |TOURNESOL |SUNFLOWER | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |LINUM USITATISSIMUM |LIN TEXTILE, |FLAX, LINSEED | |(L.) |LIN OLEAGINEUX | | |---------------------+---------------------+--------------------| |NICOTIANA TABACUM L. |TABAC, |TOBACCO | | |TABAC COMMUN | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PAPAVER SOMNIFERUM |OEILETTE |POPPY | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PHACELIA |PHACELIE AFEUILLES DE|CALIFORNIA BLUEBELL | |TANACETIFOLIA Benth |TANAISIE | | |---------------------+---------------------+--------------------| |PLANTAGO LANCEOLATA |PLANTAIN LANCEOLE |RIBWORT PANTAIN | |(L.) | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Країни, які мають право сертифікації

насіння хрестоцвітних та інших олійних

або прядивних культур

------------------------------------------------------------------ |Аргентина |C(82)15-02/03/82 та C(87)32/Final - | | |22/04/87 | |------------------------+---------------------------------------| |Австралія |C(70)194 |15/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Австрія |C(87)215/Final |16/02/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Бельгія |C(87)57/Final |16/02/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Болівія |C(96)169/Final |16/12/96 | |------------------------+----------------------+----------------| |Бразилія |C(99)174/Final |10/12/99 | |------------------------+----------------------+----------------| |Болгарія |C(79)152 |17/08/79 | |------------------------+----------------------+----------------| |Канада |C(61)55 |20/11/61 | |------------------------+----------------------+----------------| |Чилі |C(72)57 |22/02/72 | |------------------------+----------------------+----------------| |Хорватія |C(94)205/Final |12/01/95 | |------------------------+----------------------+----------------| |Кіпр |C(63)22 |19/02/63 | |------------------------+----------------------+----------------| |Республіка Чехія |C(93)131/Final |02/06/94 | |------------------------+----------------------+----------------| |Данія |C(85)145 |10/05/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Естонія |C(97)187/Final |23/10/97 | |------------------------+----------------------+----------------| |Фінляндія |C(66)66 |28/06/66 | |------------------------+----------------------+----------------| |Франція |C(86)70 |13/08/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Німеччина |C(87)60/Final |16/02/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Греція |C(85)150 |05/06/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Угорщина |C(70)195 |17/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Ісландія |(*) | | |------------------------+----------------------+----------------| |Індія |C(2008)150 |23/10/08 | |------------------------+----------------------+----------------| |Ірландія |C(88)13/Final |20/10/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Ізраїль |C(68)21 |20/02/68 | |------------------------+----------------------+----------------| |Італія |C(84)136 |25/09/84 | |------------------------+----------------------+----------------| |Японія |C(67)36 |21/04/67 | |------------------------+----------------------+----------------| |Кенія |C(73)35 |15/02/73 | |------------------------+----------------------+----------------| |Киргизстан |C(2008)153 |16/10/08 | |------------------------+----------------------+----------------| |Латвія |C(2001)264 |29/11/01 | |------------------------+----------------------+----------------| |Литва |C(99)173/Final |10/12/99 | |------------------------+----------------------+----------------| |Люксембург |(*) | | |------------------------+----------------------+----------------| |Мексика |C(2001)288 |22/01/02 | |------------------------+----------------------+----------------| |Молдова |C(2008)151 |23/10/08 | |------------------------+----------------------+----------------| |Марокко |C(88)196/Final |26/01/89 | |------------------------+----------------------+----------------| |Нідерланди |C(88)183/Final |29/12/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Нова Зеландія |C(66)116 |08/11/66 | |------------------------+----------------------+----------------| |Норвегія |C(86)76 |21/01/86 | |------------------------+----------------------+----------------| |Польща |C(64)104 |28/07/64 | |------------------------+----------------------+----------------| |Португалія |C(88)14/Final |20/10/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Румунія |C(70)191 |17/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Сербія |C(2001)265 |29/11/01 | |------------------------+----------------------+----------------| |Словаччина |C(93)129/Final |02/06/94 | |------------------------+----------------------+----------------| |Словенія |C(94)206/Final |12/01/95 | |------------------------+----------------------+----------------| |Південна Африка |C(61)41 |14/04/61 | |------------------------+----------------------+----------------| |Іспанія |C(88)17 |20/10/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Швеція |C(86)74 |09/12/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Швейцарія |C(93)183/Final |08/02/94 | |------------------------+----------------------+----------------| |Туніс |C(80)193 |13/02/81 | |------------------------+----------------------+----------------| |Туреччина |C(89)167/Final |07/11/89 | |------------------------+----------------------+----------------| |Уганда |C(2004)210 |24/01/05 | |------------------------+----------------------+----------------| |Великобританія |C(86)72 |15/11/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |США |C(61)55 |20/11/61 | |------------------------+----------------------+----------------| |Уругвай |C(88)197/Final |26/01/89 | |------------------------+----------------------+----------------| |Зимбабве |C(92)54/Final |30/04/92 | ------------------------------------------------------------------

---------------- (*) Країна - член ОЕСР, яка приймає участь без офіційного

повідомлення.

Додаток 8

Умови сертифікації

насіння уповноваженими особами

та лабораторіями під офіційним наглядом

A) Польове інспектування насіннєвих культур уповноваженими

інспекторами під офіційним наглядом

1. У випадку виробництва насіння, придатного для сертифікації

за категорією "Сертифіковане", спеціально уповноважений орган

може, під офіційним наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів

на проведення польових інспекцій. Такі інспекції матимуть таку ж

силу, що й офіційні інспекції на умовах, перелічених нижче.

2. У випадку з уповноваженими інспекторами, вони повинні

володіти необхідною кваліфікацією, через проходження такого ж

навчання, що й офіційні інспектори, або їх компетенція має бути

підтверджена за допомогою здавання офіційних екзаменів.

Уповноважені інспектори мають принести присягу або підписати заяву

про прийняття обов'язків щодо дотримання правил, що регулюють

офіційне інспектування.

3. Добазові та Базові культури інспектують офіційні

інспектори.

4. Сертифіковане насіння різних поколінь може бути перевірене

уповноваженими інспекторами, якщо насіння з покоління, що передує

Базовому насінню, було офіційно контрольоване згідно

Правилу 6.6.2.

5. Якщо Сертифіковане насіння різних поколінь перевіряється

уповноваженими інспекторами, частина такого насіння має пройти

контрольну перевірку офіційними інспекторами. Рівень контрольних

перевірок встановлюється спеціально уповноваженим органом для

адекватної оцінки роботи уповноважених інспекторів. Частина

насіння, що має проходити контрольну перевірку, становитиме не

менше 5%.

6. Спеціально уповноважені органи визначають штрафні санкції,

що застосовуються до порушень правил, що регулюють перевірки під

офіційним наглядом. Передбачені таким чином штрафні санкції мають

бути ефективними, пропорційними та стримуючими. Такі штрафні

санкції можуть включати анулювання визнання уповноважених

інспекторів, які є винними у навмисному або халатному порушенні

правил, що регулюють проведення офіційних перевірок. Будь-яка

сертифікація перевіреного насіння анулюється у випадку такого

порушення, поки не буде доказано, що таке насіння. незважаючи на

це, задовольняє всі відповідні вимоги.

B) Відбір зразків насіння (включаючи пломбування та

маркування контейнерів) та аналізування насіння уповноваженими

особами або лабораторіями під офіційним наглядом

1. Принципи

1.1. Спеціально уповноважений орган може уповноважити осіб,

які не мають прямого та ексклюзивного повноваження відбирати

зразки під офіційним наглядом згідно Схеми (такі особи називаються

"пробовідбірники насіння"). Лабораторії також можуть бути

уповноважені проводити аналізи для насіння, потрібні за Схемою.

1.2. Відбір зразків, пломбування та маркування контейнерів з

насінням може бути доручене уповноваженим особам. Умови, зазначені

нижче, також застосовуються до Статей, що стосуються відбір

зразків насіння, плобування й маркування контейнерів з насінням та

аналізів насіння, як передбачено Правилами та Директивами Схем.

1.3. Усі Правила та Директиви Схеми, включаючи обов'язок

відповідності або суворої відповідності вважатимуться виконаними

країнами, Які проводять процедури уповноваження в ході

сертифікації.

1.4. Спеціально уповноважені органи не можуть відмовити у

схваленні розмноження насіння за межами країни походження тільки

на тій підставі, що уповноваження було надане неофіційній особі

або лабораторії в країні, де має відбутись розмноження.

2. Обсяг

Уповноваження може застосовуватись до сертифікації насіння

всіх сортів та видів, прийнятих до Переліку Сортів ОЕСР в обсязі,

визначенім спеціально уповноваженим органом стосовно заходів,

видів, категорій насіння, осіб, насіннєвих компаній та

лабораторій.

3. Відбір зразків з партії насіння

3.1. Уповноважені пробовідбірники насіння

3.1.1. Відбирання зразків насіння проводиться

пробовідбірниками, які були уповноважені на це спеціально

уповноваженим органом за дотримання умов, викладених у підпунктах

3.1.2-3.1.5.

3.1.2. Пробовідбірники насіння повинні мати необхідну

технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, застосовних до офіційних пробовідбірників

насіння, і підтверджену офіційними екзаменами.

3.1.3. Вони проводять відбір зразків насіння відповідно до

чинних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

3.1.4. Приміщення та обладнання для відбору зразків мають

бути офіційно визнані задовільними для цієї мети спеціально

уповноваженим органом в межах уповноваження.

3.1.5. Пробовідбірники насіння повинні бути:

a) незалежними офіційними особами, або

b) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність не стосується виробництва, вирощення, оброблення

насіння, або торгівлі насінням, або

c) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність включає виробництво, вирощення, оброблення насіння, або

торгівлю насінням.

У випадку ситуації, зазначеної у підпункті (c),

пробовідбірник насіння може проводити відбір зразків насіння

тільки з партій насіння, виробленого від імені його працедавця,

якщо інше не буде погоджено між його працедавцем, особою, яка

подала заяву на сертифікацію та спеціально уповноваженим органом.

3.2. Офіційний нагляд

3.2.1. Робота пробовідбірників насіння підлягає відповідному

нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який має включати

контрольний відбір зразків або моніторинг процесу, в залежності

від випадку. У випадку автоматичного відбору зразків, нагляд

включатиме відповідний моніторинг спеціально уповноваженим органом

з періодичними перевірками експертизи та виконання. Перевірки

проводяться на місці під час проведення відбору зразків.

3.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольний відбір зразків

офіційними пробовідбірниками насіння. Така частина має бути

якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними та юридичними

особами, які подали насіння для сертифікації, проте також має бути

достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви. Така частина

має становити не менше 5% відсотків. Контрольний відбір зразків не

застосовується до партій насіння, з яких зразки були відібрані

автоматичним шляхом.

4. Аналізи насіння

4.1. Уповноважені лабораторії

4.1.1. Тестування насіння проводиться лабораторіями з

тестування насіння, уповноваженими на це спеціально уповноваженим

органом за дотримання умов, викладених в підпунктах 4.1.2-4.1.5.

4.1.2. Лабораторія має бути розташована в приміщеннях з

обладнанням, офіційно визнаним спеціально уповноваженим органом

задовільним для тестування насіння в межах такого уповноваження.

4.1.3. В лабораторії повинен бути черговий лаборант, який

нестиме пряму відповідальність за технічні операції лабораторії і

матиме необхідну кваліфікацію для технічного керування лабораторії

з тестування насіння. Лаборанти такої насіннєвої лабораторії

повинні мати технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, що застосовуються для лаборантів

офіційних насіннєвих лабораторій, та підтверджену офіційними

екзаменами.

4.1.4. Лабораторія проводитиме тестування насіння відповідно

до поточних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

4.1.5. Лабораторія повинна бути:

a) незалежною лабораторією, або

b) лабораторією насіннєвої компанії.

У випадку, зазначеному у підпункті (b) лабораторія може

проводити тестування тільки партій насіння, вироблених компанією,

якій вона належить. Якщо інше не буде погоджено між насіннєвою

компанією, особою, яка подала заяву на сертифікацію та спеціально

уповноваженим органом.

4.2. Офіційний нагляд

4.2.1. Робота лабораторії з тестування насіння підлягає

відповідному нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який

має включати контрольний аналіз та періодичні перевірки

експертизи, виконання, обробки результатів і дій щодо

невідповідностей.

4.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольне тестування насіння. Така

частина має бути якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними

та юридичними особами, які подали насіння для сертифікації, проте

також має бути достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви.

Така частина має становити не менше 5% відсотків.

4.2.3. Спеціально уповноважений орган повинен порівняти

результати зразків насіння, що пройшли офіційне тестування, з тих

самих партій насіння, що пройшли тестування під офіційним

наглядом. Таке порівняння має включати, як мінімум, аналітичні

результати перевірки чистоти та розвитку.

Додаток 9

Мінімальні вимоги

до сертифікації сортових асоціацій насіння

бруквяно-рапсового гібриду відповідно до Схеми

1. Сорти, придатні для сортової асоціації

Всі бруквяно-рапсові сорти (Brassica napus var. oleifera),

включені до Переліку сортів, придатних для сертифікації насіння

згідно Схеми ОЕСР, можуть бути включені до сертифікованої сортової

асоціації бруквяно-рапсового гібриду.

2. Реєстрація сортової асоціації

З метою сертифікації спеціально уповноважений орган має

зареєструвати назву сортової асоціації. Розподіл у відсотках за

кількістю насіння сортів - компонентів також мають бути

зареєстровані спеціально уповноваженим органом за поданням особи,

яка відповідає за їх підтримання.

3. Складові партії насіння, придатні для включення до

сертифікованої сортової асоціації

Лише партії насіння трав або бобових, попередньо

сертифіковані згідно правил Схеми ОЕСР, будуть придатними для

включення до сертифікованої партії сортової асоціації гібридного

насіння трав та бобових.

4. Контроль за операціями змішування та пакування

4.1. Всі організації, які виробляють сортові асоціації

насіння бруквяно-рапсового гібриду, повинні бути схвалені

спеціально уповноваженим органом.

4.2. Насіння гібриду, залежного від запилювача, та насіння

запилювача(ів) змішується механічним шляхом в пропорціях, спільно

визначених особами, відповідальними за підтримання таких сортів -

компонентів. Насіння материнських та батьківських компонентів має

бути покрите різними кольорами.

4.3. Операції зі змішування та пакування проводяться під

наглядом офіційного або уповноваженого пробовідбірника, який

звітує перед спеціально уповноваженим органом.

4.4. Саме змішування має проводитись таким чином, щоб

забезпечити використання тільки партій, призначених для включення,

а також якнайбільшу однорідність отриманої сортової асоціації.

5. Інспектування виробництва сортових асоціацій

5.1. Інспектування виробництва сортових асоціацій має

проводитись спеціально уповноваженим органом або його

уповноваженим представником.

5.2. Такі інспекції повинні проводитись у вигляді:

a) контролю ідентичності та загального відсотку за кількістю

кожного компоненту шляхом вибіркової перевірки офіційних етикеток,

що ідентифікують відсоток насіння; та

b) вибіркової перевірки операцій змішування, включаючи готові

сортові асоціації.

6. Маркування та пломбування сортових асоціацій

6.1. Відповідні ярлики сортових асоціацій мають бути

прикріплені до кожного контейнеру. Ярлики повинні бути блакитного

кольору з діагональною зеленою смугою.

6.2. Повинні застосовуватись технічні характеристики

маркування та вимоги до інформації, викладені у Додатку 4, окрім

кольору (див. підпункт 6.1. вище) та назви сорту, яку потрібно

замінити на назву сортової асоціації. На додаток, має бути

наведений розподіл кількості насіння сортів - компонентів у

відсотках; достатньо навести назву сортової асоціації, якщо

розподіл кількості насіння сортів - компонентів у відсотках був

повідомлений покупцеві, на його вимогу, і офіційно зареєстрований.

7. Записи щодо сортових асоціацій

7.1. Наступні записи повинні вестись виробниками щодо всіх

сортових асоціацій:

7.1.1. Назва сортової асоціації;

7.1.2. Номер партії насіння сортової асоціації;

7.1.3. Інформація про сорти - компоненти сортової асоціації,

включаючи назви та кількість насіння у відсотках;

7.1.4. Номери складових партій насіння;

7.1.5. Вага кожної складової партії насіння;

7.1.6. Загальна вага партії насіння сортової асоціації;

7.2. Копія сертифікату тестування насіння для кожної

складової партії насіння, включеної до сортової асоціації,

залишається у виробника сортової асоціації.

7.3. Такі записи потрібно вести в такій формі, щоб можна було

ідентифікувати та перевірити автентичність складових кожної

сортової асоціації, і вони мають надаватись на запит спеціально

уповноваженого органу.

7.4. Спеціально уповноважений орган має проводити регулярні

перевірки записів, які ведуть виробники стосовно сортових

асоціацій насіння бруквяно-рапсового гібриду.

8. Аналізування сортових асоціацій насіння бруквяно-рапсового

гібриду

Спеціально уповноважений орган має провести офіційний

контрольний відбір зразків та офіційне контрольне тестування на

тій частині партій насіння сортової асоціації, що була вироблена

на його території, щоб гарантувати додержання правил сертифікації.

9. Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

проте точне розташування тексту віддається на власний розсуд

спеціально уповноваженого органу:

Сертифікат, виданий на сортову

асоціацію насіння бруквяно-рапсового гібриду

згідно Схеми ОЕСР сортової сертифікації насіння

хрестоцвітних та інших олійних або прядивних

культур, призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер для посилань:

Складові партії:

Сорт Номер партії Пропорція за кількістю насіння сортової

асоціації

1.

2.

3.

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

Партія насіння за цим номером була вироблена згідно Схеми

ОЕСР для насіння хрестоцвітних та інших олійних або прядивних

культур і є схваленою.

Підпис:

Місце й дата:

Додаток 10

Процедура розширення схеми

для внесення сортів, що вивчаються, до Державного

переліку з метою польових інспектувань

1. Стосовно сорту, що вивчається для внесення до державного

переліку, спеціально уповноважений орган країни розмноження

насіння може провести польову інспекцію за наступних умов:

a) на чітку вимогу селекціонера сорту, якщо розмноження

відбувається в країні, де проводиться дослідження, та

b) на прохання допомоги від спеціально уповноваженого органу

країни дослідження, якщо розмноження відбувається поза межами

такої країни.

Якщо розмноження відбувається в країні дослідження (випадок

1(a) вище), польове інспектування проводиться спеціально

уповноваженим органом на тій самій основі, що й для зареєстрованих

сортів. Орган має перевірити сортову ідентичність добазового або

базового насіння, використаного для розмноження; сортова чистота

перевіряється впродовж проведення польової інспекції з

використанням наявних технічних специфікацій; остаточна

сертифікація проводиться, якщо потрібно, як тільки сорт буде

зареєстрований у державному переліку.

Якщо розмноження відбувається поза межами країни дослідження

(випадок 1(b) вище), застосовуються правила, викладені у

підпунктах 2-6.

2. Прохання про допомогу має обмежуватись польовим

інспектуванням з метою перевірки відповідності правилам

виробництва насіння згідно вимог Схем ОЕСР.

3. Відповідальність за перевірку сортової ідентичності

добазового або базового насіння, використаного для розмноження,

полягає на спеціально уповноваженому органі країни, в якій були

проведені тести на відмітність, однорідність та стабільність

сорту.

4. Під час польових інспекцій сортова чистота має

перевірятись за допомогою використання приблизного опису сорту,

взятому з тестів на відмітність, однорідність та стабільність

сорту, наданих спеціально уповноваженим органом країни

дослідження.

5. Остаточна сертифікація проводиться за відповідальності

країни дослідження, як тільки сорт буде зареєстрований у

державному переліку.

6. За рішенням спеціально уповноваженого органу країни

дослідження та за домовленістю з власником, насіння, вироблене у

країні розмноження, має бути:

- відправлене до країни дослідження з метою остаточної

сертифікації - у такому випадку насінню присвоюється сірий ярлик

відповідно до Правил ОЕСР, з зазначенням назви такого сорту і

також з позначкою "Насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації - сорт знаходиться в процесі реєстраційних

тестувань", або

- остаточно сертифікованим спеціально уповноваженим органом

країни розмноження, як тільки сорт буде зареєстрований, відповідно

до Правил ОЕСР, при цьому офіційна назва зазначається спеціально

уповноваженим органом країни реєстрації.

7. У випадку з гібридними сортами умови, зазначені у

підпунктах 1-6, також застосовуються до їх батьківських

компонентів.

Додаток VIII

до Рішення

СХЕМА ОЕСР СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ПРИЗНАЧЕНОГО

ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

2010 р.

Правила та директиви

1. Загальні положення

1.1. Схема ОЕСР для насіння зернових культур включає насіння

сортів зернових культур, вироблене, оброблене, відібране,

марковане та опломбоване у відповідності із Правилами та

Директивами, які є предметом наступних параграфів, і які

вважаються мінімальними вимогами. Перелік видів, придатних для

сертифікації згідно зі Схемою, наведений у Додатку 6. Цей перелік

може бути розширений за загальною згодою спеціально уповноважених

державних органів.

1.2. Схема має виконуватись в країнах-учасницях під

відповідальність урядів таких країн, які призначать відповідні

органи з цією метою. Перелік країн - учасниць Схеми ОЕСР для

зернових наведений у Додатку 7.

2. Прийняття сортів та батьківських компонентів

2.1. Сорти мають прийматись до Схеми тільки якщо були

отримані задовільні результати в ході офіціальних випробувань

(включаючи порівняльні польові досліди) не менш ніж в одній

країні-учасниці.

2.2. Для всіх сортів тести мають встановити, що сорт є

відмітним, а також що його потомство, використане для харчового

виробництва має достатньо однорідний та стабільний характер. В

наявності має бути точний опис сорту, і у випадку гібридних сортів

мають також надаватись описи батьківських компонентів.

2.3. Тести також повинні встановити, що сорти мають прийнятну

цінність щонайменш в одній країні.

3. Перелік придатних сортів та батьківських компонентів

3.1. В кожній країні має видаватись і щороку переглядатись

офіційний державний перелік сортів, що були прийняті до Схеми

після проведення тестів, вказаних у Правилі 2. В таких переліках

мають бути чітко вказані всі синоніми та омоніми таких сортів.

3.2. Лише насіння сортів та батьківські компоненти, занесені

до таких переліків, є придатним для сертифікації згідно зі Схемою.

Для гібридних сортів занесення до переліку розуміється як таке, що

включає в себе батьківські компоненти (див. Правило 2.2). Інбредні

лінії або схрещення, призначені в якості потенційних батьківських

компонентів, також можуть бути занесені в окремі переліки.

3.3. Для кожного сорту потрібно зазначити назву/ім'я та

адресу власника.

3.4. Сорти не будуть залишені у переліку, якщо умови

прийняття не будуть задовольнятись.

3.5. Перелік сортів ОЕСР

3.5.1. Перелік ОЕСР сортів, придатних для сертифікації, є

офіційним переліком сортів, що були прийняті спеціально

уповноваженими державними органами як придатні для сертифікації

відповідно до Правил Насіннєвих Схем ОЕСР. Перелік сортів, що

переглядається щорічно на основі повідомлень, отриманих від

спеціально уповноважених органів, що приймають участь в Схемах,

включає в себе інформацію про виробника/ів сорту та назви країн, в

яких такий сорт був зареєстрований. Перелік не є обмеженим і має

надавати корисну інформацію при застосуванні Правил 5.1.1.1 та

5.2.3 цієї Схеми для Базового Насіння та Сертифікованого Насіння

відповідно.

3.5.2. Секретаріат ОЕСР надає спеціально уповноваженим

державним органам інструкції щодо занесення сортів до Переліку.

3.5.3. Спеціально уповноважений орган країни реєстрації несе

відповідальність за:

1) забезпечення того, щоб сорт, який має бути занесеним до

переліку ОЕСР, був зареєстрований в Офіційному Державному

Каталозі;

2) повідомлення імені(ен)/назви (назв) особи (осіб) або

організації(ій), відповідальної(их) за збереження сорту;

3) підтримання зв'язку з власником сорту;

4) забезпечення відповідного спеціально уповноваженого органу

письмовою угодою на розмноження насіння за межами країни

реєстрації;

5) надання засвідченого стандартного зразка сорту, що має

бути розмноженим, для того, щоб засіяти контрольну ділянку для

забезпечення автентичного посилання на сорт;

6) надання офіційного опису сорту, що має бути розмноженим,

і, у випадку гібридного сорту, опису батьківських компонентів;

7) засвідчення ідентичності насіння, що має бути розмноженим.

4. Визначення категорій насіння

4.1. Наступні категорії насіння, як зазначено в Додатку 1,

визнані в Схемі:

- добазове насіння;

- базове насіння;

- сертифіковане насіння.

5. Отримання базового та сертифікованого насіння

5.1. Базове насіння

5.1.1. Базове насіння вироблятиметься за відповідальності

власника, який вирішить, при консультуванні зі спеціально

уповноваженим органом, кількість поколінь від батьківського

матеріалу до отримання Базового насіння, і така кількість має бути

суворо обмеженою, а також який підтримуватиме достатню кількість

насіння для засіву для отримання Базового насіння, і

забезпечуватиме, що воно збереже характеристики сорту, а також

забезпечить спеціально уповноважений орган, на його вимогу,

зразками такого насіння. Якщо Базове насіння виробляється в іншій

країні, ніж країна реєстрації сорту, технічні умови мають бути

попередньо погоджені спеціально уповноваженими органами обох

країн.

5.1.1.2. На вимогу добазове насіння може офіційно

контролюватись і забезпечуватись спеціальними етикетками. Окрім

гібридних сортів, важливо ідентифікувати етап циклу розмноження,

на якому отримується добазове насіння, при цьому має бути

офіційний документ, в якому має бути вказана кількість поколінь

від існуючого насіння до першого покоління Сертифікованого

насіння.

5.2. Сертифіковане насіння

Сертифіковане насіння може вироблятись як в межах, так і поза

межами країни реєстрації сорту.

5.2.1. Розмноження насіння в межах країни реєстрації сорту

Технічні умови повинні бути ухвалені спеціально уповноваженим

органом, який має вирішити, після консультацій з власником, чи

дозволити більш ніж одне покоління між Сертифікованим та Базовим

насінням, і якщо так, вказати кількість поколінь, що має бути

дозволена.

5.2.2. Розмноження насіння поза межами країни реєстрації

сорту

Технічні умови повинні бути попередньо ухвалені спеціально

уповноваженими органами обох країн. Спеціально уповноважений орган

країни реєстрації сорту матиме право не ухвалювати проведення

розмноження за Схемою. Зокрема, такий орган повинен упевнитись,

після консультування з власником, в тому, що сорт, вірогідно,

залишиться відповідним опису за запропонованих умов; вирішити,

після консультування з власником, чи більше ніж одне покоління

додатково має бути дозволене в країні розмноження і, якщо так,

визначити максимальну кількість розмножень та перевірити

ідентичність Базового насіння.

6. Контроль за виробництвом насіння

6.1. Спеціально уповноважений орган країни виробництва

насіння нестиме відповідальність за виконання Схеми по відношенню

до такого виробництва.

6.2. Вимоги до виробництва та польове інспектування

6.2.1. У кожній країні-учасниці вимоги щодо виробництва

Базового та Сертифікованого насіння, ухвалені згідно зі Схемою як

задовільні для сортової ідентичності та чистоти, мають

застосовуватись на офіційному рівні. Такі вимоги не мають бути

нижчими за наведені у Додатку 2.

6.2.2. Спеціально уповноважений орган має упевнитись, шляхом

інспектування рослин на відповідному етапі або етапах виробництва,

в тому, що партія насіння є прийнятною.

6.2.3. У випадку виробництва насіння "Сертифікованої"

категорії, спеціально уповноважений орган може, під офіційним

наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів на проведення

польової інспекції з метою сертифікації насіння на умовах,

зазначених у Додатку 8-А. Спеціально уповноважений орган, який

вирішить використовувати цей метод, має визначити обсяг роботи

(види, території, зони та відповідний період), забезпечити

проведення офіційних перевірок, відбір зразків та пост-контрольні

тестування, а також дотримання інших вимог, зазначених у

Додатку 8-А, а також вжити всіх необхідних заходів для

гарантування еквівалентної інспекції в сенсі Схем для полів,

інспектованих уповноваженим інспектором або посадовою особою.

6.3. Спеціально уповноважений орган має зробити всі необхідні

кроки для забезпечення підтримання ідентичності та сортової

чистоти насіння між збором врожаю та пломбуванням й наклеюванням

етикеток.

6.4. Відбір зразків з партій насіння та аналізи

6.4.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери.

6.4.1.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери виконуються спеціально

уповноваженим органом.

6.4.1.2. Офіційний зразок відбирається з кожної очищеної

партії Базового та Сертифікованого насіння, поданої для

сертифікації, при цьому контейнери з насінням мають бути

опломбовані та мати ідентифікаційні позначення або етикетки у

відповідності з Правилами 8 та 9. Зразок має бути достатньо

великим для того, щоб відповідати вимогам, зазначеним у цьому

пункті та пункті 7. Зразок має бути відібраним згідно чинних

міжнародних методів, розроблених для відбору зразків насіння й

визнаних спеціально уповноваженим органом.

6.4.1.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційних осіб на проведення, під офіційним наглядом, відбору

зразків, опломбування та наклеювання етикеток на контейнери на

умовах, описаних в Додатку 8-В. Якщо спеціально уповноважений

орган вирішить використовувати цю процедуру, він повинен буде

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний відбір контрольних зразків й упевнитись у виконанні

перевірок та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити

всіх заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою особою або посадовою особою.

6.4.1.4. Одна частина кожного зразка має бути в наявності для

задоволення вимог Правила 7.

6.4.1.5. Інша частина кожного зразка подається до лабораторії

для проведення аналізів насіння.

6.4.2. Аналіз насіння

6.4.2.1. Аналіз насіння зі зразка проводиться офіційною

лабораторією, призначеною спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.2. Аналіз насіння зі зразка має проводитись для

визначення аналітичної чистоти та проростання відповідно до

існуючих міжнародних методів тестування насіння, визнаних

спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційні лабораторії на проведення, під офіційним наглядом,

аналізу насіння відповідно до Додатку 8-В. Якщо спеціально

уповноважений орган вирішить використати таку процедуру, він має

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний контрольний аналіз та упевнитись у виконанні перевірок

та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити всіх

заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою або офіційною лабораторією.

6.4.3. Зберігання насіння

У випадку із Базовим насінням третя частина кожного зразка

має зберігатись протягом щонайдовшого можливого періоду для

порівняння із майбутніми зразками Базового насіння з контрольних

ділянок. У випадку із Сертифікованим насінням третя частина

кожного зразка має зберігатись щонайменш один рік.

6.4.4. Інші необхідні перевірки

Спеціально уповноважений орган має право проводити будь-які

інші необхідні тестування відповідного сорту та отримувати

будь-яку інформацію, необхідну для сертифікації кожної партії

насіння.

6.5. Видача сертифікатів

Спеціально уповноважений орган може видавати сертифікати на

кожну партію добазового, базового та сертифікованого насіння,

схвалену згідно зі Схемою, наступним чином:

- сертифікати щодо сортової чистоти - відповідно до зразка,

зазначеного у Додатку 5 А;

- сертифікати, що містять результати аналізів - відповідно до

процедури, зазначеній у Додатку 5 В.

Такі два сертифікати повинні мати один і той самий номер ОЕСР

(див. Додаток 3).

6.6. Сертифікація іншого покоління

6.6.1. Партії базового насіння, виробленого згідно системи,

що включає офіційний контроль покоління, що передує Базовому

насінню і перевищує вимоги розмноження, можуть бути схвалені

спеціально уповноваженим органом для продажу в якості

Сертифікованого насіння першого покоління; такі партії не можуть

бути перемаркованими як Базове насіння.

6.6.2. Там, де є офіційний контроль покоління або поколінь,

що передують Базовому насінню, партії насіння, схвалені спеціально

уповноваженим органом, можуть бути марковані як "Добазове насіння"

за наступних умов:

6.6.2.1. культура, з якої було отримане насіння, була

офіційно інспектована та прийнята не менш ніж згідно стандарту,

необхідного для культури, з якої отримується Базове насіння;

6.6.2.2. з контейнерів з насінням мають бути відібрані зразки

офіційним шляхом, вони мають бути опломбовані та марковані з

використанням спеціальних білих етикеток із діагональною

фіолетовою смугою, як описано в Додатку 4;

6.6.2.3. мають застосовуватись всі вимоги щодо контролю

Базового насіння, викладені в Правилах 6 та 7.

6.7. Змішування партій одного й того самого сорту

6.7.1. Дві або більше партій Сертифікованого насіння з одного

й того ж покоління одного сорту можуть бути змішані до або після

експорту відповідно до розпоряджень спеціально уповноваженого

органу країни, в якій відбулося таке змішування. Новий номер для

посилань буде присвоєний такій змішаній партії, а вміст

контейнерів з насінням буде ідентифікований згідно Правилу 9; де

це доцільно, застосовуватиметься Правило 10. Спеціально

уповноважений орган вестиме записи, що відображатимуть номери для

посилань партій, з яких складається суміш, а також пропорцію

кожної партії в суміші.

6.7.2. Змішування має відбуватись таким чином, щоб нова

партія була однорідною.

6.8. Насіння, що не пройшло остаточної сертифікації

6.8.1. Насіння, що має бути експортоване з країни виробництва

після польового схвалення, але до остаточної сертифікації в якості

Базового або Сертифікованого насіння, ідентифікується як таке в

опломбованих контейнерах за допомогою спеціальної етикетки,

описаної у Додатку 4. Така етикетка має показувати, що насіння

відповідає вимогам Правил 6.1-6.3 вище, але не є остаточно

сертифікованим згідно вимог Правила 6.4.

6.8.2. Спеціально уповноважені органи країни виробництва та

країни остаточної сертифікації повинні обмінюватись між собою

відповідною інформацією. На вимогу країна виробництва має надати

всі відповідні дані щодо виробництва насіння. Країна сертифікації

має автоматично надати інформацію про кількість сертифікованого

насіння з наданої партії насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації, спеціально уповноваженому органу країни виробництва.

7. Пост-контрольне тестування насіння

7.1. Процедури тестування

7.1.1. Одна частина кожного зразка Базового насіння (окрім

передбаченого у підпункті 7.2.) та відсоток зразків

Сертифікованого насіння, відібрані згідно підпункта 6.4.1., мають

бути перевірені за допомогою пост-контрольного тестування, що

проводиться негайно або в сезон, наступний за відбором зразків.

Тест має проводитись спеціально уповноваженим органом або під його

наглядом. Такий тест не застосовується до зразків, відібраних

згідно Правила 10.4.2. 7.1.2. Відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, є визначеним державним органом. Такий

рівень зазвичай знаходиться в межах від 5 до 10 відсотків, але

може щорічно адаптуватись відповідно до результатів контролю

попереднього року. Зокрема, спеціально уповноважений орган може

збільшувати відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, вище за 10 відсотків для кожного

окремого випадку, що може призвести до ризику невідповідності,

або, якщо частота пост-контрольних невдач за попередній рік є

такою ж високою як у наступній індикативній таблиці:

------------------------------------------------------------------ |частота пост-контрольних невдач | мінімальний рівень перевірок | | сертифікованого насіння | при пост-контролі | | попереднього року | сертифікованого насіння | | | поточного року | |--------------------------------+-------------------------------| | < 0,5% | 5% | |--------------------------------+-------------------------------| | 0,5% - 3,0% | 10% | |--------------------------------+-------------------------------| | > 3,0% | 25% | ------------------------------------------------------------------

7.1.3. При пост-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

Правила 2.2.

7.2. В системах сертифікації, в яких виробництво поколінь, що

передують отриманню Базового насіння видів або сортів, що

самозапилюються, контролюється офіційно, Базове насіння

підлягатиме тільки вибірковим перевіркам на пре - контрольних

ділянках до виробництва Сертифікованого насіння.

7.3. Незважаючи на підпункт 7.1., пост-контроль є

обов'язковим для всіх зразків Сертифікованого насіння, якщо партія

має бути використана для виробництва наступного покоління насіння,

і у такому випадку він також є пост-контролем наступного

покоління. 7.4. При пре-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

підпункту 2.2. Якщо контрольна ділянка є пре-контрольною,

спеціально уповноважений орган не має права сертифікувати насіння,

отримане з такої ділянки, якщо результати тестування ділянки

демонструють, що сортова ідентичність або чистота не була

збережена.

7.5. За умови виконання всіх передбачених умов, що можуть

включати оплату зазначеної суми, власник будь-якої партії насіння,

сертифікованої відповідно до Схеми, матиме право отримувати від

спеціально уповноваженого органа, по відношенню до такої партії,

звіт про результати будь-якого тесту на оцінку сортової

ідентичності та чистоти.

8. Партії насіння та пломбування контейнерів

8.1. Однорідність партій

Партії насіння, представлені для відбору зразків згідно цих

Правил, мають бути настільки однорідними, наскільки це можливо.

Спеціально уповноважений орган може відмовитись сертифікувати

будь-яку партію, якщо існує доказ того, що вона не є достатньо

однорідною.

8.2. Розміри партій

8.2.1. Одна партія насіння не має перевищувати 30 000 кг для

придатних видів Avena spp., Triticum aestivum, Triticum durum,

Triticum spelta, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Secale cereale та

x Triticoseale і не має перевищувати 10 000 кг для таких видів, як

Eleusine coracana, Fagopyrum esculentum та Phalaris canariensis.

Для насіння, що буде опломбоване в контейнерах як насіння, що не

пройшло остаточної сертифікації, такі максимальні розміри партій

не застосовуються.

8.2.2. Насіння понад 30 000 кг (або 10 000 кг, як зазначено у

підпункті 8.2.1.), має бути поділене на партії не більші, ніж

30 000 кг кожна (або 10 000 кг, в залежності від випадку), при

цьому кожна партія ідентифікується відповідно до Правила 9.1. в

якості окремої партії насіння.

8.2.3. Дозволяється допуск у п'ять відсотків понад такі

максимуми.

8.3. Пломбування контейнерів

8.3.1. Контейнери з насінням мають бути опломбовані під час

відбору зразків, і вміст має бути ідентифікований відповідно до

Правил 8.3.2. та 9 особою, яка відбирала зразки, або під її

наглядом.

У випадку з насінням, що не пройшло остаточну сертифікацію,

зазвичай пломбує контейнери особа, яка відбирає зразки для

сертифікації, або інша особа під її наглядом.

8.3.2. Контейнери з насінням мають бути опломбовані таким

чином, щоб їх не можна було відкрити без порушення пломби, або без

того, щоб залишити сліди того, що існувала можливість змінити або

замінити вміст контейнерів. Ефективність пломбувального пристрою

має бути забезпечена вбудовуванням в пристрій функції наклеюванням

етикетки, що згадується у параграфі 8.3.1., або за допомогою

використання пломби. Контейнери звільняються від цієї вимоги, якщо

плобування не може бути використане повторно.

9. Ідентифікація вмісту контейнерів з насінням

9.1. Вміст кожного контейнеру має бути ідентифікований за

допомогою:

9.1.1. Нової етикетки, що не має слідів попереднього

використання, виданої спеціально уповноваженим органом, і яка

відповідає специфікаціям, зазначеним у Додатку 4. Навісні етикетки

(ярлики) дозволяються тільки якщо вони зв'язані з пломбою. Має

бути виключена можливість повторного використання клейких

етикеток;

або

9.1.2. Нанесення незмивною фарбою на зовнішній стороні

контейнеру всієї інформації, що має бути зазначена на етикетці

згідно Додатку 4 (включаючи зазначення кольору етикетки), має

виконуватись чином, схваленим спеціально уповноваженим органом.

9.2. Модель будь-якої етикетки або будь-якої друкованої

інформації завжди має подаватись до ОЕСР для попереднього

схвалення.

9.3. Копія інформації, необхідної згідно цього Правила,

потрібно вкладати до кожного контейнеру, проте її потрібно чітко

відрізняти від етикетки ОЕСР на зовнішній стороні контейнеру.

9.4. Немає необхідності використовувати білі етикетки для

Базового насіння, якщо Базове насіння було вироблене і має

використовуватись в одній і тій самій країні, і контейнер з таким

насінням має державну етикетку, що містить всю необхідну

інформацію.

10. Перепакування та перемаркування в іншій країні

10.1. Вислів "перепакування та перемаркування" має

тлумачитись як такий, що включає використання етикеток, які також

можуть слугувати в якості пломбувального пристрою відповідно до

Правила 8.3.2. та методів ідентифікації контейнерів насіння,

описаних у Правилі 9.

10.2. Спеціально уповноважений орган, який бажає перепакувати

та перемаркувати певну партію насіння, яке було вироблене в іншій

країні, має домовитись зі спеціально уповноваженим органом країни

виробництва, якщо перемаркування було проведено для виконання

сертифікації в якості іншої категорії насіння.

10.3. Базове та Сертифіковане насіння, перепаковане та

перемарковане згідно цих правил, визнається як "Насіння,

сертифіковане відповідно до Схеми ОЕСР для насіння злакових

культур".

10.4. Якщо відбувається перепакування та перемаркування:

10.4.1. Оригінальні пломби та етикетки мають бути зняті, і

всі операції проводяться у присутності уповноваженого представника

спеціально уповноваженого органу, який наглядатиме за

перепакуванням та перемаркуванням;

10.4.2. Нові етикетки можуть зберігати початковий номер

партії насіння, але якщо присвоєно новий номер, початковий номер

або зберігається спеціально уповноваженим органом, або

зазначається на нових етикетках. До етикеток включається

інформація про оригінальну країну виробництва та вказівка, що

стосується перепакування та перемаркування.

10.4.3. При виготовлені сумішей, змішаній партії надається

новий номер партії насіння. Спеціально уповноважений орган вестиме

записи щодо номерів партій, з яких складається кожна суміш, а

також пропорцію кожної такої партії в суміші. Якщо партії, з яких

складається суміш, були вироблені в різних країнах, всі країни

виробництва мають бути зазначені на етикетці. З кожної змішаної

партії мають бути відібрані зразки, і одна частина зразка буде

використана відповідно до Правила 6.4.

10.4.4. Правило 9.3. застосовуватиметься відповідно.

11. Сертифікація сортових асоціацій насіння трав

Сортові асоціації насіння трав є придатними для сертифікації

за Схемою ОЕСР для трав та бобових, Схемою ОЕСР для насіння

підземної конюшини та подібних видів, а також Схемою ОЕСР для

зернових. Мінімальні вимоги, що мають бути дотримані, зазначені у

Додатку 9 до Схеми для насіння трав та бобових.

Додаток 1

Визначення термінів,

що використовуються у Схемі

A) Визначення, що використовуються для всіх сортів

1. Насіння зернових культур(1)

---------------- (1) Перелік видів, придатних для сертифікації за Схемою буде

ухвалений і, за необхідності, переглянутий на Щорічних зборах.

Такий перелік публікуватиметься у Переліку сортів.

Насіння зернових - це насіння рослин зернових культур, що

вирощуються в одній або декількох країнах, які приймають участь в

Схемі.

2. Спеціально уповноважений орган

Це орган, призначений, і відповідальний перед, урядом

країни-учасниці з метою виконання цих Правил та Директив від його

імені.

3. Власники

Особа або організація, яка відповідає за виробництво або

підтримання селекційного сорту, занесеного до державного переліку

сортів, прийнятних для сертифікації згідно Схеми ОЕСР. Власник має

забезпечити, щоб сорт залишався таким, що відповідає своєму типові

впродовж всієї тривалості свого життя і, у випадку з гібридними

сортами, додержання формули гібридизації. Підтримання сорту може

бути спільним.

4. Сорт

Міжнародний термін "сорт" позначає збір продуктивних рослин,

що чітко відрізняється якими-небудь характеристиками

(морфологічними, фізіологічними, цитологічними, хімічними або

іншими) і який, після репродукції (статевим або нестатевим

шляхом), зберігає свої відмінні характеристики.

5. Країна реєстрації сорту

Країна реєстрації сорту - це країна, в якій сорт був

зареєстрований в Офіційному державному каталозі після проведення

задовільних тестів на відмітність, однорідність та стабільність.

6. Батьківський матеріал

Найменша одиниця, використовувана власником для підтримання

свого сорту, з якого отримане все насіння сорту впродовж одного

або більше поколінь.

7. Добазове насіння

Насіння поколінь, що передують отриманню Базового насіння,

називається Добазовим насінням в будь-якому поколінні між

батьківським матеріалом та Базовим насінням.

8. Базове насіння

Насіння, що було вироблене під відповідальність власника

відповідно до загально прийнятих практик щодо підтримання сортів,

і яке є призначеним для отримання Сертифікованого насіння. Базове

насіння має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

9. Сертифіковане насіння

Насіння, що є прямим нащадком Базового або Сертифікованого

насіння сорту і є призначеним для отримання Сертифікованого

насіння або культур з іншою метою, ніж виробництво насіння. Воно

має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і виконання

таких умов повинне бути підтвердженим офіційною перевіркою.

Перше покоління після Базового насіння є:

- Сертифікованим насінням першого покоління.

Наступні покоління є:

- Сертифікованим насінням другого, третього та подальших

поколінь - вказується відповідне покоління.

B) Додаткові визначення для гібридних сортів ЗЕРНОВИХ

10. Насіння зернових

Тільки насіння пшениці, ячменю, вівса, рису, жита та

трітікалє може бути сертифіковане як гібридне згідно Правил Схеми.

11. Гібридний сорт

Гібридний сорт - це збір продуктивних рослин, що чітко

вирізняються будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими), і для якого

власник зазначив певну формулу гібридизації.

12. Інбредна лінія

Інбредна лінія - це достатньо однорідна та стабільна лінія,

отримана шляхом штучного самозапилення, що супроводжується

селекцією впродовж декількох послідовних поколінь або

еквівалентними операціями.

13. Синтетичний компонент

Сорт, створений шляхом схрещення кількості визначених та

більш - менш інбредних генотипів, що були відібрані для гарної

схрещуваності. Компонент отримується випадковим схрещенням ліній

таким чином, щоб всі можливі схрещення мали рівну можливість

відбутись. Синтетичний компонент може бути розмножений для одного

або більше поколінь в якості популяції з перехресним запиленням.

14. Типи гібридів

14.1. Гібриди одиночного схрещення

Це перше покоління схрещення двох інбредних ліній.

14.2. Гібриди лінійного схрещення

Це перше покоління схрещення інбредної лінії або гібриду

одиночного схрещення з компонентом перехресного запилення або

синтетичним компонентом.

15. Батьківський матеріал

Найменша одиниця, використовувана власником, для підтримання

батьківських сортів або ліній, з яких вробляється все насіння

гібридного сорту шляхом схрещення.

16. Хімічний агент гібридизації

Це хімічний реактив, який, при застосуванні на певному етапі

росту до потенційної насіннєвої батьківської рослини, або

пригнічує виробництво пилку, або позбавляє пилок функціональності,

таким чином перетворюючи рослини на рослини з чоловічою

стерильністю.

17. Генетична та цитоплазматична чоловіча стерильність

Чоловіча стерильність материнських рослин гібридного сорту,

яка може контролюватись генетично або цитоплазмічно.

18. Добазове насіння (призначене для виробництва гібридних

сортів)

Насіння, що відповідає певним умовам Схеми, і що було

вироблене за відповідальності власника згідно прийнятим практикам

підтримання сорту або лінії і призначається для отримання Базового

насіння. Воно включає в себе насіння, призначене для вироблення:

a) синтетичних компонентів;

b) лінії з цитоплазматичною чоловічою стерильністю;

c) підтримувачів лінії з цитоплазматичною чоловічою

стерильністю;

d) запилювачів гібриду одиночного схрещення.

19. Базове насіння (призначене для виробництва гібридних

сортів)

19.1. Насіння, що відповідає певним умовам, зазначеним в

Схемі, і яке було вироблене під відповідальність власника

відповідно до прийнятих практик щодо підтримання сорту або лінії і

є призначеним для виробництва Сертифікованого насіння гібридного

сорту. Воно включає в себе насіння, призначене для виробництва:

- гібридів одиночного схрещення з цитоплазматичною чоловічою

стерильністю;

- (синтетичних) запилювачів, що використовуються для

відновлення фертильності гібридів одиночного схрещення;

- насіннєвих батьківських рослин, що були оброблені ХАГ;

- запилювачів, що використовуються для запилення рослин,

оброблених ХАГ;

- певних сумішей насіння лінії з цитоплазматичною чоловічою

стерильністю та запилювачів жита.

19.2. Сертифіковане насіння, вироблене згідно Схеми ОЕСР для

насіння зернових, може, за нагоди, використовуватись для отримання

запилювачів або насіннєвих батьківських рослин за умови дотримання

стандартів для Базового насіння.

20. Сертифіковане насіння (гібридний сорт)

20.1. Насіння, що являє собою перше й єдине покоління

гібридизації та призначається для виробництва зерна або фуражу.

Воно має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

20.2. Для гібридного жита виробництво Сертифікованого насіння

гібриду відбувається шляхом комбінованої культивації зі

співвідношенням материнських рослин до батьківських, яке

відповідає приписові власника.

21. Стерильність

Це рівень чоловічої стерильності насіннєвих материнських

рослин.

22. Гібридність

Це загальний гібридний вміст насіння, включаючи гібриди F1,

що не відповідають гібридному сорту F1, але виключаючи насіння

самозапилених рослин та насіння інших сортів.

Додаток 2

Мінімальні вимоги

до виробництва базового та сертифікованого

насіння згідно зі Схемою

A) Мінімальні вимоги до всіх сортів

1. Врожай попереднього року

Спеціально уповноважений орган має:

1.1. Вимагати від виробника надання інформації щодо врожаю

попереднього року з кожного насіннєвого поля;

1.2. Забракувати поля, якщо інформація про врожаї попередніх

років не відповідає директивам, виданим спеціально уповноваженим

органом. Має сплинути мінімальний проміжок часу, не менше двох

років, між засіванням зернової культури того ж виду. Наступні

врожаї того ж самого сорту та категорії насіння можуть

вирощуватись на тому самому полі без будь-якого проміжку часу між

ними за умови підтримання задовільної сортової чистоти.

2. Ізоляція

2.1. Насіннєві культури видів з перехресним запиленням сортів

трітікалє (x Triticosecale Wittm.) повинні бути ізольовані від

всіх інших культур жита та трітікалє відповідно на такі відстані:

- для базового насіння - 300 метрів;

- для сертифікованого насіння - 250 метрів.

Насіннєві культури сортів трітікалє, що самозапилюються,

мають бути ізольовані від всіх інших культур трітікалє на такі

відстані:

- для базового насіння - 50 метрів;

- для сертифікованого насіння - 20 метрів.

2.2. На такі відстані можна не звертати уваги, якщо є

достатній захист від джерел небажаного пилку.

2.3. Насіннєві культури сортів, що самозапилюються, мають

бути ізольовані від інших зернових культур певним бар'єром або

простором для попередження змішувань під час збору врожаю.

3. Бур'яни

Культури, що містять надлишкову кількість бур'янів, мають

бути забраковані.

4. Польові інспекції

4.1. Культура має бути в придатному стані для чіткого

визначення сортової та видової чистоти.

4.2. Інспектори мають пройти спеціальне навчання і при

проведенні їх польових інспекцій відповідати лише перед спеціально

уповноваженим органом. Додаткові умови застосовуються до

уповноважених інспекторів, як зазначено у Додатку 8.

4.3. Має бути проведено не менше однієї польової інспекції

для кожної насіннєвої культури після початку цвітіння.

4.4. Польовий інспектор повинен перевірити, щоб були

дотримані мінімальні вимоги, викладені у цьому Додатку.

4.5. Контрольні ділянки, засіяні зразками насіння, що

використовувалось для засівання культури, представленої до

сертифікації, повинні, коли це можливо, бути доступними для

ретельної перевірки під час польової інспекції насіннєвих культур.

Така перевірка є додатковою перевіркою при проведенні польової

інспекції з метою визначення сортової чистоти.

4.6. Спеціально уповноважений орган повинен прийняти рішення

по кожному полю чи давати або не давати свого дозволу за

результатами інспекції, і, коли це можливо, за результатами

вивчення результатів перевірки відповідної пре-контрольної

ділянки.

4.7. При визначенні кількості рослин, які не відповідають

сортові, а також кількості рослин інших видів, інспектор повинен

працювати за відповідним методом (Методи описані в документі ОЕСР

"Інструкція щодо методів, які мають використовуватись при

тестуванні ділянок та проведенні польових інспекцій").

5. Сортова чистота

5.1. Стандарти сортової чистоти застосовуються до всіх

насіннєвих полів і мають перевірятись під час проведення польової

інспекції.

5.2. Якщо пост-контрольні ділянки засіяні відповідно до

Правила 7, вони також мають використовуватись для перевірки.

5.3. Мінімальні відсотки сортової чистоти мають

застосовуватись до деяких видів згідно такої таблиці:

------------------------------------------------------------------ | Види | Базове | Сертифіковане | Сертифіковане | | | насіння |насіння першого|насіння другого| | | | покоління | покоління | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Triticum | 99,9% | 99,7% | 99,0% | |aestivum, | | | | |Hordeum | | | | |vulgare, Avena | | | | |spp. та Oryza | | | | |sativa | | | | ------------------------------------------------------------------

5.4. Максимальна кількість рослин того ж виду, які не

відповідають сортові, для сортів з перехресним запиленням деяких

видів

Для сортів з перехресним запиленням Secale cereale та

x Triticosecale кількість рослин того ж виду, що визнаються

такими, які не відповідають сортові, не має перевищувати одну

рослину на тридцять квадратних метрів на полях для вирощування

Базового насіння, і одну рослину на десять квадратних метрів на

полях для вирощування Сертифікованого насіння.

Зведена таблиця: максимальна кількість рослин одного виду, що

не відповідають сортові

------------------------------------------------------------------ | Види | Базове насіння |Сертифіковане насіння | |------------------------+----------------+----------------------| |сорти з перехресним | 1 на 30 кв.м | 1 на 10 кв.м | |запиленням Secale | | | |cereale та | | | |x Triticosecale | | | ------------------------------------------------------------------

B) Додаткові мінімальні вимоги для гібридних сортів зернових

6. Врожай попереднього року

Спеціально уповноважений орган має:

a) Вимагати від виробника надання інформації щодо врожаю

попереднього року з кожного насіннєвого поля;

b) Забракувати поля, якщо інформація про врожаї попередніх

років не відповідає директивам, виданим спеціально уповноваженим

органом. Культури, призначені для отримання гібридного насіння, не

повинні вирощуватись на одному й тому самому полі у декілька

послідовних років.

7. Ізоляція

7.1. Насіннєві культури, призначені для отримання

Сертифікованого насіння гібридних сортів пшениці, ячменю, вівса

або рису, мають бути ізольовані від джерел забруднюючого пилку.

Насіннєві материнські рослини повинні знаходитись на відстані не

менш 25 метрів від будь-якого іншого сорту того ж виду, окрім

запилювачів. Така відстань ізоляції може бути змінена за рішенням

спеціально уповноваженого органу задля забезпечення додаткового

захисту проти забруднення небажаним пилком. Може бути розглянута

відстань у 100 метрів для дозволу внесення змін до вимог

підпункту 3.6 нижче щодо визначення сортової чистоти.

7.2. Насіннєві культури, призначені для отримання компонентів

Базового насіння та Сертифікованого насіння гібридних сортів жита,

мають бути ізольовані, на кожному етапі виробництва, від джерел

забруднюючого пилку, який може призвести до небажаного чужорідного

запилення. Мінімальні відстані ізоляції мають бути наступними:

a) для виробництва Базового насіння:

- якщо використовується чоловіча стерильність - 1000 м

- якщо чоловіча стерильність не використовується - 600 м

b) для виробництва Сертифікованого насіння - 500 м

7.3. Спеціально уповноважений орган може змінити ці відстані,

якщо існує достатній захист від небажаного пилку, або якщо

можливість перехресного запилення виключена через різницю в часі

цвітіння.

8. Польові інспекції

8.1. Для культур, призначених для отримання Базового насіння

батьківських сортів або ліній, призначеного для виробництва

гібридних сортів за допомогою Хімічного агента гібридизації (ХАГ),

має проводитись інспектування насіння звичайних сортів зернових.

8.2. Для культур, призначених для отримання Базового насіння

гібридних сортів з використанням генетичної або цитоплазматичної

чоловічої стерильності, має проводитись інспектування лінії з

чоловічою стерильністю, запилювачів гібриду одиночного схрещення з

чоловічою стерильністю, лінії підтримання сорту та чоловічого

компоненту відновлення.

8.3. Для культур, призначених для отримання Сертифікованого

насіння гібридних сортів проводиться не менше однієї інспекції при

завершенні етапу появи колосся у батьківських та материнських

рослин для перевірки дотримання технічних параметрів виробництва

гібридного сорту, за погодженням зі спеціально уповноваженим

органом.

8.4. Якщо при виробництві гібридного сорту використовується

чоловіча стерильність, рівень стерильності компоненту з чоловічою

стерильністю має становити як мінімум 98 відсотків для придатності

для сертифікації насіння, і таке виробництво підлягатиме будь-яким

іншим перевіркам, яких вимагатиме спеціально уповноважений орган

згідно розділу 5 нижче "Визначення сортової чистоти".

8.5. Для культур, призначених для отримання гібридного

насіння F1, спеціально уповноважений орган може вимагати

проведення другої інспекції коли дозріє зерно для визначення рівня

чоловічої стерильності насіннєвих материнських рослин та/або

гібридності насіння.

Під час другої інспекції інспектор вирахує відсоткове

відношення стерильності або гібридності наступним чином:

8.5.1. Відсоткове відношення стерильності

Воно дорівнює: 100 (1 - a/b)

де a - це кількість запилених зерен у певній кількості

колосся, відібраного з насіннєвих материнських рослин, оброблених

ХАГ, які були захищені пилкозахисними мішками або тентами,

розміщеними після застосування ХАГ, але до періоду цвітіння

будь-яких з батьківських рослин;

а b - це кількість запилених зерен у зразку такої ж

визначеної кількості колосся, відібраного з необроблених

насіннєвих материнських рослин, взятих із зони, що була захищена

від обробки ХАГ додатковим тентом. Для попередження вилітання

пилку від таких материнських рослин, такий тент має залишатись до

закінчення періоду розпилення.

8.5.2. Відсоткове відношення гібридності

Воно дорівнює: 100 (1 - a/c)

де a - це кількість запилених зерен у певній кількості

колосся, відібраного з насіннєвих материнських рослин, оброблених

ХАГ, які були захищені пилкозахисними мішками або тентами,

розміщеними після застосування ХАГ, але до періоду цвітіння

будь-яких з батьківських рослин;

а c - це кількість запилених зерен у зразку такої ж

визначеної кількості колосся насіннєвих материнських рослин,

оброблених ХАГ, які не були захищені пилкозахисними мішками або

тентами.

8.6. Культури, що відповідають стандартові гібридності у

95 відсотків, є придатними для сертифікації насіння за умови

проведення будь-яких інших перевірок, яких вимагатиме спеціально

уповноважений орган згідно розділу 5 нижче "Визначення сортової

чистоти". Спеціально уповноважений орган, який вимагає дотримання

відстаней ізоляції не менше за 100 метрів, може прийняти рівень

гібридності, оцінений на полі, як рівень сортової чистоти гібриду

за тієї умови, що оцінений рівень є не меншим за 90 відсотків.

9. Сортова чистота та ідентичність

9.1. Відповідність гібридному сорту

Гібридний сорт має бути достатньо відповідним сортові, і

рослини повинні відповідати характеристикам сорту, переліченим

спеціально уповноваженим органом.

9.2. Стандарт мінімальної сортової чистоти насіннєвих культур

Для гібридних сортів пшениці, ячменю, вівса та рису стандарти

мінімальної сортової чистоти культур, призначених для отримання

Базового насіння батьківських ліній або сортів, а також культур,

призначених для отримання Сертифікованого насіння, або при

пост-контролі Сертифікованого насіння, є такими:

------------------------------------------------------------------ | Види | Поля для | Поля для |Пост-контрольні| | | Базового |Сертифікованого| поля для | | | насіння | насіння |Сертифікованого| | | (батьківських | (гібридного | насіння | | | ліній) | сорту) | (гібридного | | | | | сорту) | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Triticum | 99,9% | 99,7% | 90,0% | |aestivum, | | | | |Hordeum | | | | |vulgare, Avena | | | | |spp. та Oryza | | | | |sativa | | | | ------------------------------------------------------------------

9.3. Максимальна кількість рослин, які не відповідають

сортові, для культур гібридних сортів жита

Для культур Secale cereale, призначених для отримання:

- Базового насіння батьківських ліній, кількість рослин

культури, що визнаються як такі, що вочевидь не відповідають

гібридові одиночного схрещення або синтетичному сортові, не має

перевищувати одну рослину на тридцять квадратних метрів;

- Сертифікованого насіння гібридного сорту, кількість рослин

культури, що визнаються як такі, що вочевидь не відповідають

гібридові одиночного схрещення, не має перевищувати одну рослину

на десять квадратних метрів.

На пост-контрольних ділянках Secale cereale, призначених для

отримання:

- Базового насіння (гібрид одиночного схрещення), кількість

рослин культури, що визнаються при пост-контролі як такі, що

вочевидь не відповідають гібридові одиночного схрещення

відповідного виду, не має перевищувати шість рослин на

1000 рослин;

- Сертифікованого насіння, гібрид має бути достатньо

відповідним сортові, і рослини повинні відповідати характеристикам

сорту, переліченим спеціально уповноваженим органом.

10. Визначення сортової чистоти

Сортова чистота визначатиметься затвердженим методом,

відповідним системі підтримання сорту. Має бути проведене

щонайменш одне з наступного:

a) вимірювання гібридності на полі для вирощування гібридного

насіння (див. підпункт 8.5.2. вище); воно має супроводжуватись

іншими оцінками, включаючи результати польової інспекції та

перевірку ізоляції. Слід зазначити, що не потрібно ставити знак

рівняння між гібридністю та сортовою чистотою, і не обов'язково

між ними має бути взаємозв'язок.

b) післяврожайна перевірка, що проводиться до сертифікації за

допомогою використання міжнародно визнаного тестування гібридного

насіння, за виключенням жита.

Додаток 3

Номери сертифікатів та партій насіння

1. У міжнародній торгівлі бажано, щоб номери були єдиного

зразку для легкої ідентифікації.

2. Застосування трьох-літерного коду МОС (ISO) 3166-1 має

позначати країну сертифікації. Якщо якась країна має більше одного

спеціально уповноваженого органу, потрібно додати відповідні

ініціали, хоча тоді потрібно слідкувати за тим, щоб вони не

перетинались з вищезазначеним кодом.

3. Інша частина номеру використовується для ідентифікації

партії насіння від інший партій з врожаю однієї й тієї самої

країни. Зазвичай є зручно, коли всі номери посилання складаються з

однієї й тієї ж кількості цифр. Оцінюючи заздалегідь скільки

партій насіння будуть сертифіковані, потрібно почати з необхідної

кількості нулів. Таким чином, якщо кількість сертифікатів, що

мають бути видані, не перевищуватиме 9999, першому потрібно

присвоїти номер 0001, десятому - 0010, і так далі. Потрібно

слідкувати за тим, щоб не було плутанини між номерами, присвоєними

різним партіям насіння різних років (кодова літера може

використовуватись для позначення року врожаю).

Додаток 4

Специфікації для етикеток ОЕСР

або маркування контейнерів з насінням

1. Опис

1.1. Тип: Етикетки можуть бути клейкими або не клейкими.

Інформація може бути надрукована тільки на одній стороні, або на

обох.

1.2. Форма: Етикетки мають бути прямокутної форми.

1.3. Колір: Кольори етикеток будуть такими:

- добазове насіння: білі з діагональною фіолетовою смугою;

- базове насіння: білі

- сертифіковане насіння 1-го покоління: блакитні;

- сертифіковане насіння 2-го або подальших поколінь: червоні;

- насіння, що не пройшло остаточної сертифікації: сірі.

На всіх червоних етикетках та сірих етикетках для

сертифікованого насіння 2-го або подальших поколінь потрібно

зазначати відповідний номер покоління.

Один кінець ярлика має бути зафарбований чорним з мінімальною

відстанню до іншого краю - 3 см, при цьому інший кінець ярлику

залишається кольоровим.

1.4. Матеріал: Використовуваний матеріал має бути достатньо

сильним, щоб запобігти пошкодженню при звичайному використанні.

2. Посилання на Схему ОЕСР

Посилання на Схему ОЕСР має бути надруковане англійською та

французькою мовами на чорній частині ярлика або на завушній

стороні контейнера з насінням (див. Правило 9.1.2). Таке посилання

виглядатиме наступним чином: англійською мовою - "OECD Seed

Scheme", і французькою - "Systme de l'OCDE pour le Semences".

3. Інформація на ярлику

3.1. Обов'язкова інформація:

Наступна інформація має бути надрукована чорними літерами на

кольоровій частині ярлика (білій, блакитній, червоній або сірій):

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види (латинські назви)

- назва сорту (або синонім):

- категорія: (добазове, базове або сертифіковане насіння

першого, другого або іншого покоління)

- Номер партії: (див. Додаток 3)

- Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

- Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

Для добазового насіння вказується кількість поколінь, що

відділяє його від Сертифікованого насіння першого покоління.

Для гібридного сорту, на ярликові для Базового насіння можна

вказати, чи воно призначається для отримання запилювачів або

насіннєвих батьківських рослин. Якщо батьківський матеріал такого

насіння - це сорт, включений до офіційного державного переліку

сортів, прийнятих до Схеми, потрібно вказати його назву. За

бажанням можна також вказати назву отриманого гібридного сорту.

Якщо батьківський матеріал не є включеним до вищезазначеного

переліку, потрібно вказувати назву отриманого гібридного сорту із

зазначенням слова "компонент". Також потрібно додати назву

батьківського матеріалу, яка, за бажанням, може бути у вигляді

кодованої назви. На ярлику для Сертифікованого насіння потрібно

зазначати назву гібридного сорту з додаванням слова "гібрид".

3.2. Дозволений простір та розмір літер мають бути достатніми

для забезпечення легкої читабельності ярлику.

3.3. Якщо інформація нанесена незмивною фарбою на контейнері,

формат інформації та зона маркування має якнайбільше відповідати

звичайному ярлику.

3.4. Додаткова інформація на офіційному ярлику

3.4.1. Офіційна додаткова інформація

Будь-яка площа, не заповнена інформацією, зазначеною в

параграфі 3.1., може бути використана для такої додаткової

інформації, яку спеціально уповноважений орган забажає надати.

Однак, така інформація має бути зазначена літерами не більшими,

аніж ті, що використовуються для зазначення обов'язкової

інформації. Вона має містити тільки факти і відноситись лише до

насіння, сертифікованого згідно Насіннєвої Схеми ОЕСР. Жодної

інформації рекламного характеру не має бути на ярлику або на тій

частині поверхні контейнеру, на яку наноситься обов'язкова

інформація незмивною фарбою.

3.4.2. Неофіційна додаткова інформація:

На розсуд спеціально уповноваженого державного органу країни

виробництва, штрих-коди можуть бути розміщені з краю офіційного

ярлику на ділянці для неофіційної інформації розміром, що не має

перевищувати 20 відсотків загальної площі ярлику, й має

вирізнятись окремим кольором та мати заголовок "Інформація,

зазначена тут, є неофіційною, не перевіреною та не схваленою

спеціально уповноваженим органом".

4. Мови

Уся інформація має бути англійською або французькою мовою,

окрім посилання на Схему, яке зазначається обома мовами, як

вказано у підпункті 2 вище. За бажанням можуть додаватись

переклади на інші мови.

Додаток 5

Зразок сертифікату та результати аналізів

A) Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

але точне розміщення тексту залишається на розсуд спеціально

уповноваженого органу.

Сертифікат, виданий згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації насіння зернових культур,

призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер партії:

Вид:

Сорт: (назва або синонім)

Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

"Партія насіння за цим номером була вироблена у відповідності

зі Схемою ОЕСР для насіння зернових культур і є

схваленою/попередньо схваленою як(2):

---------------- (2) викресліть непотрібне.

- добазове насіння (білий ярлик з діагональною фіолетовою

смугою)

- базове насіння (білий/сірий ярлик)

- сертифіковане насіння 1-го покоління (блакитний/сірий

ярлик)

- сертифіковане насіння,(3) ....покоління (червоний/сірий

ярлик)"

---------------- (3) впишіть номер покоління.

Підпис:

Місце й дата:

B) Результати аналізів

Результати лабораторних аналізів мають надаватись, коли це

можливо, у вигляді помаранчевого міжнародного сертифікату на

партію насіння, що видається згідно правил Міжнародної Асоціації з

контролю за якістю насіння.

Країни, які не бажають використовувати сертифікат, що

видається Асоціацією, можуть використати його в якості шаблону для

звітування про результати лабораторних аналізів, які необхідні

згідно Правил та Директив Схеми. Копію зразка можна отримати в:

International Seed Testing Association (ISTA) (Міжнародна Асоціація з контролю за якістю насіння)

Zurichstrasse 50, P.O. Box 308 CH - 8303 Bassersdorf, Switzerland (Швейцарія)

тел: + 41 1 838 60 00 факс: + 41 1 838 60 01

Сертифікат, що видається МАКЯН, може використовуватись тільки

тими країнами, які отримали на це всі повноваження від Асоціації.

Інші країни, які використовують такий сертифікат в якості шаблону

для представлення результатів, повинні гарантувати відсутність

будь-яких натяків на використання помаранчевого сертифікату.

Наприклад, не повинно бути посилання на Міжнародну Асоціацію, і

сертифікат не має бути надрукований на помаранчевому папері.

Додаток 6

Види зернових культур, придатні для Схеми

------------------------------------------------------------------ | Ботанічна назва |Назва французькою | Назва англійською | |----------------------+------------------+----------------------| |AVENA spp.: |AVOINE, |OATS, | |AVENA SATIVA L. |AVOINE BYZANTINE |RED OAT | |(A. byzantina | | | |включно) | | | |----------------------+------------------+----------------------| |AVENA NUDA L. |AVOINE NUE |SMALL NAKED OAT, | | | |HULLESS OAT | |----------------------+------------------+----------------------| |AVENA STRIGOSA Schreb.|AVOINE RUDE |BLACK OAT, BROSTLE OAT| |----------------------+------------------+----------------------| |ELEUSINE CORACANA (L.)|ELEUSINE |FINGER MILLET | |Gaertn | | | |----------------------+------------------+----------------------| |FAGOPYRUM ESCULENTUM |SARRASIN |BUCKWHEAT | |Moench | | | |----------------------+------------------+----------------------| |HORDEUM VULGARE (L.) |ORGE |BARLEY | |----------------------+------------------+----------------------| |ORYZA SATIVA (L.) |RIZ |RICE | |----------------------+------------------+----------------------| |PHALARIS CANARIENSIS |ALPISTE |CANARY GRASS | |(L.) | | | |----------------------+------------------+----------------------| |SECALE CEREALE (L.) |SEIGLE |RYE | |----------------------+------------------+----------------------| |TRITICUM AESTIVUM |BLE TENDRE |WHEAT | |(L.) emend. Fiori et | | | |Paol. | | | |----------------------+------------------+----------------------| |TRITICUM DURUM |BLE DUR |DURUM WHEAT | |Desf. | | | |----------------------+------------------+----------------------| |TRITICUM SPELTA (L.) |EPAUTRE |SPELT WHEAT | |----------------------+------------------+----------------------| |X TRITICOSECALE |TRITICALE |TRITICALE | |Wittm. | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Країни, які мають право сертифікації

насіння ЗЕРНОВИХ культур

------------------------------------------------------------------ |Албанія |C(2005)170 |21/12/05 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Аргентина |C(82)15 |02/03/82 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Австралія |C(80)40 |27/02/80 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Австрія |C(87)213/Final |16/02/88 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Бельгія |C(79)189 |09/10/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Болівія |C(96)169/Final |16/12/96 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Бразилія |C(99)174/Final |10/12/99 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Болгарія |C(79)168 |17/08/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Канада |C(88)18/Final |20/10/88 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Чилі |C(72)56 |22/02/72 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Хорватія |C(94)205/Final |12/01/95 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Республіка Чехія |C(93)131/Final |02/06/94 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Данія |C(85)143 |10/05/85 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Єгипет |C(98)178/Final |01/12/98 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Естонія |C(97)187/Final |23/10/97 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Фінляндія |C(89)165/Final |07/11/89 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Франція |C(86)71 |13/08/85 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Німеччина |C(87)61/Final |16/02/88 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Греція |C(85)148 |05/06/85 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Угорщина |C(70)196 |17/12/70 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Ісландія |(*) | | |--------------------------+---------------------+---------------| |Індія |C(2008) 150 |23/10/08 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Ірландія |C(73)171 |04/04/73 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Ізраїль |C(78)236 |11/01/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Італія |C(84)137 |25/09/84 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Японія |TAD/CA(2009)5 |10/09/09 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Кенія |C(73)35 |15/02/73 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Киргизстан |C(2005)169 |21/12/05 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Латвія |C(2001)264 |29/11/01 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Литва |C(99)173/Final |10/12/99 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Люксембург |(*) | | |--------------------------+---------------------+---------------| |Мексика |C(2001)288 |22/01/02 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Молдова |C(2008)151 |23/10/08 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Марокко |C(88)196/Final |26/01/89 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Нідерланди |C(88)184/Final |09/02/89 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Нова Зеландія |C(76)213 |02/12/76 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Норвегія |C(86)77 |22/01/86 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Польща |C(80)194 |13/02/80 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Португалія |C(88)15/Final |20/10/88 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Румунія |C(70)190 |12/12/70 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Російська Федерація |C(2001)266 |29/11/01 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Сербія |C(2001)265 |29/11/01 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Словаччина |C(93)129/Final |02/06/94 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Словенія |C(96)170/Final |16/12/96 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Іспанія |C(70)176 |03/11/70 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Швеція |C(86)75 |09/12/85 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Швейцарія |C(93)183/Final |08/02/94 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Туніс |C(78)100 |07/08/78 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Туреччина |C(88)46/Final |20/10/88 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Уганда |C(2004) |24/01/05 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Україна |C(2009)155 |16/11/09 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Великобританія |C(86)73 |15/11/85 | |--------------------------+---------------------+---------------| |США |C(74)85 |06/05/74 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Уругвай |C(94)22/Final |08/04/94 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Зимбабве |C(92)54/Final |30/04/92 | ------------------------------------------------------------------

---------------- (*) Країна - член ОЕСР, яка приймає участь без офіційного

повідомлення.

Додаток 8

Умови сертифікації насіння

уповноваженими особами та лабораторіями

під офіційним наглядом

A) Польове інспектування насіннєвих культур уповноваженими

інспекторами під офіційним наглядом

1. У випадку виробництва насіння, придатного для сертифікації

за категорією "Сертифіковане", спеціально уповноважений орган

може, під офіційним наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів

на проведення польових інспекцій. Такі інспекції матимуть таку ж

силу, що й офіційні інспекції на умовах, перелічених нижче.

2. У випадку з уповноваженими інспекторами, вони повинні

володіти необхідною кваліфікацією, через проходження такого ж

навчання, що й офіційні інспектори, або їх компетенція має бути

підтверджена за допомогою здавання офіційних екзаменів.

Уповноважені інспектори мають принести присягу або підписати заяву

про прийняття обов'язків щодо дотримання правил, що регулюють

офіційне інспектування.

3. Добазові та Базові культури інспектують офіційні

інспектори.

4. Сертифіковане насіння різних поколінь може бути перевірене

уповноваженими інспекторами, якщо насіння з покоління, що передує

Базовому насінню, було офіційно контрольоване згідно

Правилу 6.6.2.

5. Якщо Сертифіковане насіння різних поколінь перевіряється

уповноваженими інспекторами, частина такого насіння має пройти

контрольну перевірку офіційними інспекторами. Рівень контрольних

перевірок встановлюється спеціально уповноваженим органом для

адекватної оцінки роботи уповноважених інспекторів. Частина

насіння, що має проходити контрольну перевірку, становитиме не

менше 5%.

6. Спеціально уповноважені органи визначають штрафні санкції,

що застосовуються до порушень правил, що регулюють перевірки під

офіційним наглядом. Передбачені таким чином штрафні санкції мають

бути ефективними, пропорційними та стримуючими. Такі штрафні

санкції можуть включати анулювання визнання уповноважених

інспекторів, які є винними у навмисному або халатному порушенні

правил, що регулюють проведення офіційних перевірок. Будь-яка

сертифікація перевіреного насіння анулюється у випадку такого

порушення, поки не буде доказано, що таке насіння. незважаючи на

це, задовольняє всі відповідні вимоги.

B) Відбір зразків насіння (включаючи пломбування та

маркування контейнерів) та аналізування насіння уповноваженими

особами або лабораторіями під офіційним наглядом

1. Принципи

1.1. Спеціально уповноважений орган може уповноважити осіб,

які не мають прямого та ексклюзивного повноваження відбирати

зразки під офіційним наглядом згідно Схеми (такі особи називаються

"пробовідбірники насіння"). Лабораторії також можуть бути

уповноважені проводити аналізи для насіння, потрібні за Схемою.

1.2. Відбір зразків, пломбування та маркування контейнерів з

насінням може бути доручене уповноваженим особам. Умови, зазначені

нижче, також застосовуються до Статей, що стосуються відбір

зразків насіння, плобування й маркування контейнерів з насінням та

аналізів насіння, як передбачено Правилами та Директивами Схем.

1.3. Усі Правила та Директиви Схеми, включаючи обов'язок

відповідності або суворої відповідності вважатимуться виконаними

країнами, Які проводять процедури уповноваження в ході

сертифікації.

1.4. Спеціально уповноважені органи не можуть відмовити у

схваленні розмноження насіння за межами країни походження тільки

на тій підставі, що уповноваження було надане неофіційній особі

або лабораторії в країні, де має відбутись розмноження.

2. Обсяг

Уповноваження може застосовуватись до сертифікації насіння

всіх сортів та видів, прийнятих до Переліку Сортів ОЕСР в обсязі,

визначенім спеціально уповноваженим органом стосовно заходів,

видів, категорій насіння, осіб, насіннєвих компаній та

лабораторій.

3. Відбір зразків з партії насіння

3.1. Уповноважені пробовідбірники насіння

3.1.1. Відбирання зразків насіння проводиться

пробовідбірниками, які були уповноважені на це спеціально

уповноваженим органом за дотримання умов, викладених у

підпунктах 3.1.2-3.1.5.

3.1.2. Пробовідбірники насіння повинні мати необхідну

технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, застосовних до офіційних пробовідбірників

насіння, і підтверджену офіційними екзаменами.

3.1.3. Вони проводять відбір зразків насіння відповідно до

чинних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

3.1.4. Приміщення та обладнання для відбору зразків мають

бути офіційно визнані задовільними для цієї мети спеціально

уповноваженим органом в межах уповноваження.

3.1.5. Пробовідбірники насіння повинні бути:

a) незалежними офіційними особами, або

b) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність не стосується виробництва, вирощення, оброблення

насіння, або торгівлі насінням, або

c) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність включає виробництво, вирощення, оброблення насіння, або

торгівлю насінням.

У випадку ситуації, зазначеної у підпункті (c),

пробовідбірник насіння може проводити відбір зразків насіння

тільки з партій насіння, виробленого від імені його працедавця,

якщо інше не буде погоджено між його працедавцем, особою, яка

подала заяву на сертифікацію та спеціально уповноваженим органом.

3.2. Офіційний нагляд

3.2.1. Робота пробовідбірників насіння підлягає відповідному

нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який має включати

контрольний відбір зразків або моніторинг процесу, в залежності

від випадку. У випадку автоматичного відбору зразків, нагляд

включатиме відповідний моніторинг спеціально уповноваженим органом

з періодичними перевірками експертизи та виконання. Перевірки

проводяться на місці під час проведення відбору зразків.

3.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольний відбір зразків

офіційними пробовідбірниками насіння. Така частина має бути

якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними та юридичними

особами, які подали насіння для сертифікації, проте також має бути

достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви. Така частина

має становити не менше 5% відсотків. Контрольний відбір зразків не

застосовується до партій насіння, з яких зразки були відібрані

автоматичним шляхом.

4. Аналізи насіння

4.1. Уповноважені лабораторії

4.1.1. Тестування насіння проводиться лабораторіями з

тестування насіння, уповноваженими на це спеціально уповноваженим

органом за дотримання умов, викладених в підпунктах 4.1.2.-4.1.5.

4.1.2. Лабораторія має бути розташована в приміщеннях з

обладнанням, офіційно визнаним спеціально уповноваженим органом

задовільним для тестування насіння в межах такого уповноваження.

4.1.3. В лабораторії повинен бути черговий лаборант, який

нестиме пряму відповідальність за технічні операції лабораторії і

матиме необхідну кваліфікацію для технічного керування лабораторії

з тестування насіння. Лаборанти такої насіннєвої лабораторії

повинні мати технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, що застосовуються для лаборантів

офіційних насіннєвих лабораторій, та підтверджену офіційними

екзаменами.

4.1.4. Лабораторія проводитиме тестування насіння відповідно

до поточних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

4.1.5. Лабораторія повинна бути:

a) незалежною лабораторією, або

b) лабораторією насіннєвої компанії.

У випадку, зазначеному у підпункті (b) лабораторія може

проводити тестування тільки партій насіння, вироблених компанією,

якій вона належить. Якщо інше не буде погоджено між насіннєвою

компанією, особою, яка подала заяву на сертифікацію та спеціально

уповноваженим органом.

4.2. Офіційний нагляд

4.2.1. Робота лабораторії з тестування насіння підлягає

відповідному нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який

має включати контрольний аналіз та періодичні перевірки

експертизи, виконання, обробки результатів і дій щодо

невідповідностей.

4.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольне тестування насіння. Така

частина має бути якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними

та юридичними особами, які подали насіння для сертифікації, проте

також має бути достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви.

Така частина має становити не менше 5% відсотків.

4.2.3. Спеціально уповноважений орган повинен порівняти

результати зразків насіння, що пройшли офіційне тестування, з тих

самих партій насіння, що пройшли тестування під офіційним

наглядом. Таке порівняння має включати, як мінімум, аналітичні

результати перевірки чистоти та розвитку.

Додаток 9

Процедура розширення схеми

для внесення сортів, що вивчаються, до Державного

переліку з метою польових інспектувань

1. Стосовно сорту, що вивчається для внесення до державного

переліку, спеціально уповноважений орган країни розмноження

насіння може провести польову інспекцію за наступних умов:

a) на чітку вимогу селекціонера сорту, якщо розмноження

відбувається в країні, де проводиться дослідження, та

b) на прохання допомоги від спеціально уповноваженого органу

країни дослідження, якщо розмноження відбувається поза межами

такої країни.

Якщо розмноження відбувається в країні дослідження (випадок

1(a) вище), польове інспектування проводиться спеціально

уповноваженим органом на тій самій основі, що й для зареєстрованих

сортів. Орган має перевірити сортову ідентичність добазового або

базового насіння, використаного для розмноження; сортова чистота

перевіряється впродовж проведення польової інспекції з

використанням наявних технічних специфікацій; остаточна

сертифікація проводиться, якщо потрібно, як тільки сорт буде

зареєстрований у державному переліку.

Якщо розмноження відбувається поза межами країни дослідження

(випадок 1(b) вище), застосовуються правила, викладені у

підпунктах 2-6.

2. Прохання про допомогу має обмежуватись польовим

інспектуванням з метою перевірки відповідності правилам

виробництва насіння згідно вимог Схем ОЕСР.

3. Відповідальність за перевірку сортової ідентичності

добазового або базового насіння, використаного для розмноження,

полягає на спеціально уповноваженому органі країни, в якій були

проведені тести на відмітність, однорідність та стабільність

сорту.

4. Під час польових інспекцій сортова чистота має

перевірятись за допомогою використання приблизного опису сорту,

взятому з тестів на відмітність, однорідність та стабільність

сорту, наданих спеціально уповноваженим органом країни

дослідження.

5. Остаточна сертифікація проводиться за відповідальності

країни дослідження, як тільки сорт буде зареєстрований у

державному переліку.

6. За рішенням спеціально уповноваженого органу країни

дослідження та за домовленістю з власником, насіння, вироблене у

країні розмноження, має бути:

- відправлене до країни дослідження з метою остаточної

сертифікації - у такому випадку насінню присвоюється сірий ярлик

відповідно до Правил ОЕСР, з зазначенням назви такого сорту і

також з позначкою "Насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації - сорт знаходиться в процесі реєстраційних

тестувань", або

- остаточно сертифікованим спеціально уповноваженим органом

країни розмноження, як тільки сорт буде зареєстрований, відповідно

до Правил ОЕСР, при цьому офіційна назва зазначається спеціально

уповноваженим органом країни реєстрації.

7. У випадку з гібридними сортами умови, зазначені у

підпунктах 1-6, також застосовуються до їх батьківських

компонентів.

Додаток IX

до Рішення

СХЕМА ОЕСР СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

НАСІННЯ ЦУКРОВОГО ТА КОРМОВОГО БУРЯКІВ, ПРИЗНАЧЕНОГО

ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

2010 р.

Правила та директиви

1. Загальні положення

1.1. Схема ОЕСР для насіння цукрового та кормового буряків

включає насіння сортів цукрового та кормового буряків виду Beta

vulgaris (L.), вироблене, оброблене, відібране, марковане та

опломбоване у відповідності із Правилами та Директивами, які є

предметом наступних параграфів, і які вважаються мінімальними

вимогами. Перелік видів, придатних для сертифікації згідно зі

Схемою, наведений у Додатку 6. Цей перелік може бути розширений за

загальною згодою спеціально уповноважених державних органів.

1.2. Схема має виконуватись в країнах-учасницях під

відповідальність урядів таких країн, які призначать відповідні

органи з цією метою. Перелік країн - учасниць Схеми ОЕСР для

насіння буряків наведений у Додатку 7.

2. Прийняття сортів та батьківських компонентів

2.1. Сорти мають прийматись до Схеми тільки якщо були

отримані задовільні результати в ході офіціальних випробувань

(включаючи порівняльні польові досліди) не менш ніж в одній

країні-учасниці.

2.2. Для всіх сортів тести мають встановити, що сорт є

відмітним, а також що його потомство, використане для харчового

виробництва має достатньо однорідний та стабільний характер. В

наявності має бути точний опис сорту, включаючи значні

морфологічні або фізіологічні характеристики.

2.3. Тести також повинні встановити, що сорти мають прийнятну

цінність щонайменш в одній країні.

3. Перелік придатних сортів та батьківських компонентів

3.1. У кожній країні має видаватись і щороку переглядатись

офіційний державний перелік сортів, що були прийняті до Схеми

після проведення тестів, вказаних у Правилі 2. В таких переліках

мають бути чітко вказані всі синоніми та омоніми таких сортів.

3.2. Лише насіння сортів, занесених до переліку, є придатним

для сертифікації згідно зі Схемою.

3.3. Сорти повинні бути згруповані у переліках наступним

чином:

1) сорти цукрового буряку з назвами та адресами власників;

2) сорти кормового буряку з назвами та адресами власників.

3.4. Усі придатні сорти будуть включені до щорічних

агрономічних випробувань для визначення того, чи відбулись

будь-які зміни в результаті безперервного підтримання сорту, які

можуть вимагати незначних змін в описі, що згадується у пункті 2.

Сорти не будуть залишені у переліку, якщо умови прийняття не

будуть задовольнятись.

3.5. Перелік сортів ОЕСР

3.5.1. Перелік ОЕСР сортів, придатних для сертифікації, є

офіційним переліком сортів, що були прийняті спеціально

уповноваженими державними органами як придатні для сертифікації

відповідно до Правил Насіннєвих Схем ОЕСР. Перелік сортів, що

переглядається щорічно на основі повідомлень, отриманих від

спеціально уповноважених органів, що приймають участь в Схемах,

включає в себе інформацію про виробника/ів сорту та назви країн, в

яких такий сорт був зареєстрований. Перелік не є обмеженим і має

надавати корисну інформацію при застосуванні Правил 5.1. та 5.2.3

цієї Схеми для Базового Насіння та Сертифікованого Насіння

відповідно.

3.5.2. Секретаріат ОЕСР надає спеціально уповноваженим

державним органам інструкції щодо занесення сортів до Переліку.

3.5.3. Спеціально уповноважений орган країни реєстрації несе

відповідальність за:

1) забезпечення того, щоб сорт, який має бути занесеним до

переліку ОЕСР, був зареєстрований в Офіційному Державному

Каталозі;

2) повідомлення імені(ен)/назви (назв) особи (осіб) або

організації(ій), відповідальної(их) за збереження сорту;

3) підтримання зв'язку з власником сорту;

4) забезпечення відповідного спеціально уповноваженого органу

письмовою угодою на розмноження насіння за межами країни

реєстрації;

5) надання засвідченого стандартного зразка сорту, що має

бути розмноженим, для того, щоб засіяти контрольну ділянку для

забезпечення автентичного посилання на сорт;

6) надання офіційного опису сорту, що має бути розмноженим,

і, у випадку гібридного сорту, опису батьківських компонентів;

7) засвідчення ідентичності насіння, що має бути розмноженим.

4. Визначення категорій насіння

4.1. Наступні категорії насіння, як зазначено в Додатку 1,

визнані в Схемі:

- базове насіння;

- сертифіковане насіння.

5. Отримання базового та сертифікованого насіння

5.1. Базове насіння

Базове насіння вироблятиметься за відповідальності власника,

який вирішить, при консультуванні зі спеціально уповноваженим

органом, кількість поколінь від батьківського матеріалу до

отримання Базового насіння, і така кількість має бути суворо

обмеженою, а також який підтримуватиме достатню кількість насіння

для засіву для отримання Базового насіння, і забезпечуватиме, що

воно збереже характеристики сорту, а також забезпечить спеціально

уповноважений орган, на його вимогу, зразками такого насіння. Якщо

Базове насіння виробляється в іншій країні, ніж країна реєстрації

сорту, технічні умови мають бути попередньо погоджені спеціально

уповноваженими органами обох країн.

5.2. Сертифіковане насіння

5.2.1. Сертифіковане насіння може вироблятись як в межах, так

і поза межами країни реєстрації сорту.

5.2.2. Розмноження насіння в межах країни реєстрації сорту

Технічні умови повинні бути ухвалені спеціально уповноваженим

органом.

5.2.3. Розмноження насіння поза межами країни реєстрації

сорту

Технічні умови повинні бути попередньо ухвалені спеціально

уповноваженими органами обох країн. Спеціально уповноважений орган

країни реєстрації сорту матиме право не ухвалювати проведення

розмноження за Схемою. Зокрема, такий орган повинен упевнитись,

після консультування з власником, в тому, що сорт, вірогідно,

залишиться відповідним опису за запропонованих умов та перевірити

ідентичність Базового насіння.

6. Контроль за виробництвом насіння

6.1. Спеціально уповноважений орган країни виробництва

насіння нестиме відповідальність за виконання Схеми по відношенню

до такого виробництва.

6.2. Вимоги до виробництва та польове інспектування

6.2.1. В кожній країні-учасниці вимоги щодо виробництва

Базового та Сертифікованого насіння, ухвалені згідно зі Схемою як

задовільні для сортової ідентичності та чистоти, мають

застосовуватись на офіційному рівні. Такі вимоги не мають бути

нижчими за наведені у Додатку 2.

6.2.2. Спеціально уповноважений орган має упевнитись, шляхом

інспектування рослин на відповідному етапі або етапах виробництва,

в тому, що партія насіння є прийнятною.

6.2.3. У випадку виробництва насіння "Сертифікованої"

категорії, спеціально уповноважений орган може, під офіційним

наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів на проведення

польової інспекції з метою сертифікації насіння на умовах,

зазначених у Додатку 8-А. Спеціально уповноважений орган, який

вирішить використовувати цей метод, має визначити обсяг роботи

(види, території, зони та відповідний період), забезпечити

проведення офіційних перевірок, відбір зразків та пост-контрольні

тестування, а також дотримання інших вимог, зазначених у

Додатку 8-А, а також вжити всіх необхідних заходів для

гарантування еквівалентної інспекції в сенсі Схем для полів,

інспектованих уповноваженим інспектором або посадовою особою.

6.3. Спеціально уповноважений орган має зробити всі необхідні

кроки для забезпечення підтримання ідентичності та сортової

чистоти насіння між збором врожаю та пломбуванням й наклеюванням

етикеток.

6.4. Відбір зразків з партій насіння та аналізи

6.4.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери.

6.4.1.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери виконуються спеціально

уповноваженим органом.

6.4.1.2. Офіційний зразок відбирається з кожної очищеної

партії Базового та Сертифікованого насіння, поданої для

сертифікації, при цьому контейнери з насінням мають бути

опломбовані та мати ідентифікаційні позначення або етикетки у

відповідності з Правилами 8 та 9. Зразок має бути достатньо

великим для того, щоб відповідати вимогам, зазначеним у цьому

пункті та пункті 7. Для виконання лабораторних тестів мінімальна

вага зразку з кожної партії має бути 500 грам. Зразок має бути

відібраним згідно чинних міжнародних методів, розроблених для

відбору зразків насіння й визнаних спеціально уповноваженим

органом.

6.4.1.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційних осіб на проведення, під офіційним наглядом, відбору

зразків, опломбування та наклеювання етикеток на контейнери на

умовах, описаних в Додатку 8-В. Якщо спеціально уповноважений

орган вирішить використовувати цю процедуру, він повинен буде

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний відбір контрольних зразків й упевнитись у виконанні

перевірок та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити

всіх заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою особою або посадовою особою.

6.4.1.4. Одна частина кожного зразка має бути в наявності для

задоволення вимог Правила 7.

6.4.1.5. Інша частина кожного зразка подається до лабораторії

для проведення аналізів насіння.

6.4.2. Аналіз насіння

6.4.2.1. Аналіз насіння зі зразка проводиться офіційною

лабораторією, призначеною спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.2. Аналіз насіння зі зразка має проводитись для

визначення аналітичної чистоти, проростання та вмісту вологи

відповідно до існуючих міжнародних методів тестування насіння,

визнаних спеціально уповноваженим органом. Для однозародкових

сортів та точного висіву також має бути визначена пропорція

насіння, з якого виростуть окремі саджанці.

6.4.2.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційні лабораторії на проведення, під офіційним наглядом,

аналізу насіння відповідно до Додатку 8-В. Якщо спеціально

уповноважений орган вирішить використати таку процедуру, він має

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний контрольний аналіз та упевнитись у виконанні перевірок

та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити всіх

заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою або офіційною лабораторією.

6.4.3. Зберігання насіння

У випадку із Базовим насінням третя частина кожного зразка

має зберігатись протягом щонайдовшого можливого періоду для

порівняння із майбутніми зразками Базового насіння з контрольних

ділянок. У випадку із Сертифікованим насінням третя частина

кожного зразка має зберігатись щонайменш один рік.

6.4.4. Стандарти сертифікації

Партія буде сертифікована тільки, якщо вона відповідає

стандартам, наведеним у Додатку 2Б, за винятком того, що якщо

проростання Базового насіння є нижчим за стандарт, партія насіння

може бути схвалена як Базове насіння за умови зазначення на ярлику

відсоток проростання.

6.4.5. Інші необхідні перевірки

Спеціально уповноважений орган має право проводити будь-які

інші необхідні тестування відповідного сорту та отримувати

будь-яку інформацію, необхідну для сертифікації кожної партії

насіння.

6.5. Положення щодо складових ліній насіння

6.5.1. Якщо Базове насіння складається з певної кількості

окремо вироблених ліній, виробництво кожної окремої лінії має

контролюватись.

6.5.2. Насіння, отримане з окремої лінії, буде марковане

спеціальним ярликом для насіння, що "не пройшло остаточної

сертифікації", як зазначено у Додатку 4. На такому ярлику

зазначається, що таке насіння не є Базовим насінням, а на

зворотній стороні має бути вказана ідентичність лінії.

6.5.3. Якщо дві або більше країн є задіяними у виробництві

складових ліній Базового насіння, потрібно укласти спеціальні

домовленості з відповідними спеціальними органами.

6.6. Видача сертифікатів

Спеціально уповноважений орган може видавати сертифікати на

кожну партію базового та сертифікованого насіння, схвалену згідно

зі Схемою, наступним чином:

- сертифікати щодо сортової чистоти - відповідно до зразка,

зазначеного у Додатку 5 А;

- сертифікати, що містять результати аналізів - відповідно до

процедури, зазначеній у Додатку 5 В.

Такі два сертифікати повинні мати один і той самий номер ОЕСР

(див. Додаток 3).

6.7. Змішування партій одного й того самого сорту

6.7.1. Дві або більше партій Сертифікованого насіння одного

сорту можуть бути змішані до або після експорту відповідно до

розпоряджень спеціально уповноваженого органу країни, в якій

відбулося таке змішування. Новий номер для посилань буде

присвоєний такій змішаній партії, а вміст контейнерів з насінням

буде ідентифікований згідно Правилу 9; де це доцільно,

застосовуватиметься Правило 10. Спеціально уповноважений орган

вестиме записи, що відображатимуть номери для посилань партій, з

яких складається суміш, а також пропорцію кожної партії в суміші.

6.7.2. Змішування має відбуватись таким чином, щоб нова

партія була однорідною.

6.8. Насіння, що не пройшло остаточної сертифікації

6.8.1. Насіння, що має бути експортоване з країни виробництва

після польового схвалення, але до остаточної сертифікації в якості

Базового або Сертифікованого насіння, ідентифікується як таке в

опломбованих контейнерах за допомогою спеціальної етикетки,

описаної у Додатку 4. Така етикетка має показувати, що насіння

відповідає вимогам Правил 6.1.-6.3 вище, але не є остаточно

сертифікованим згідно вимог Правила 6.4. Зразки такого насіння

мають зберігатись для майбутнього звернення.

6.8.2. Спеціально уповноважені органи країни виробництва та

країни остаточної сертифікації повинні обмінюватись між собою

відповідною інформацією. На вимогу країна виробництва має надати

всі відповідні дані щодо виробництва насіння. Країна сертифікації

має автоматично надати інформацію про кількість сертифікованого

насіння з наданої партії насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації, спеціально уповноваженому органу країни виробництва.

7. Пост-контрольне тестування Сертифікованого насіння

7.1. Частини достатньої кількості зразків, відібраних з

кожної партії Сертифікованого насіння для адекватного

представлення всієї продукції кожного сорту, будуть використані

для складення середньозваженого зразока. Такий середньозважений

зразок буде використаний для щорічних агрономічних випробувань,

зазначених у підпункті 3.4.

7.2. Процедури тестування

7.2.1. Частина зразків Сертифікованого насіння має

вирощуватись спеціально уповноваженим органом, або під його

наглядом, на подвійних пост-контрольних ділянках, і кожна така

частина складатиметься з 50 корінців у сезон, що безпосередньо

слідує за отриманням зразків. На додаток, будуть використані

лабораторні методи, якщо такі є, для перевірки ідентичності та

стабільності сортів. Такий тест не застосовується до зразків,

відібраних згідно підпункту 10.4.2.

7.2.2. Відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, визначається державним органом. Такий

рівень зазвичай знаходиться в межах від 5 до 10 відсотків, але

може щорічно адаптуватись відповідно до результатів контролю

попереднього року. Зокрема, спеціально уповноважений орган може

збільшувати відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, вище за 10 відсотків для кожного

окремого випадку, що може призвести до ризику невідповідності,

або, якщо частота пост-контрольних невдач за попередній рік є

такою ж високою як у наступній індикативній таблиці:

------------------------------------------------------------------ |частота пост-контрольних невдач | мінімальний рівень перевірок | | сертифікованого насіння | при пост-контролі | | попереднього року | сертифікованого насіння | | | поточного року | |--------------------------------+-------------------------------| | < 0,5% | 5% | |--------------------------------+-------------------------------| | 0,5% - 3,0% | 10% | |--------------------------------+-------------------------------| | > 3,0% | 25% | ------------------------------------------------------------------

7.2.3. При пост-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

Правила 2.2.

7.3. Пост-контрольні зразки мають бути проаналізовані, коли

це можливо, для забезпечення їх відповідності положенням

Додатку 2Б.

7.4. За умови виконання всіх передбачених умов, що можуть

включати оплату зазначеної суми, власник будь-якої партії насіння,

сертифікованої відповідно до Схеми, матиме право отримувати від

спеціально уповноваженого органа, по відношенню до такої партії,

звіт про результати будь-яких тестів.

8. Партії насіння та пломбування контейнерів

8.1. Однорідність партій

Партії насіння, представлені для відбору зразків згідно цих

Правил, мають бути настільки однорідними, наскільки це можливо.

Спеціально уповноважений орган може відмовитись сертифікувати

будь-яку партію, якщо існує доказ того, що вона не є достатньо

однорідною.

8.2. Розміри партій

8.2.1. Одна партія насіння не має перевищувати 20 000 кг. Для

насіння, що буде опломбоване в контейнерах як насіння, що не

пройшло остаточної сертифікації, такі максимальні розміри партій

не застосовуються.

8.2.2. Насіння понад 20 000 кг, як зазначено вище, має бути

поділене на партії не більші, ніж 20 000 кг кожна, при цьому кожна

партія ідентифікується відповідно до Правила 9.1 в якості окремої

партії насіння.

8.2.3. Дозволяється допуск у п'ять відсотків понад такі

максимуми.

8.3. Пломбування контейнерів

8.3.1. Контейнери з насінням мають бути опломбовані під час

відбору зразків, і вміст має бути ідентифікований відповідно до

Правил 8.3.2 та 9 особою, яка відбирала зразки, або під її

наглядом.

У випадку з насінням, що не пройшло остаточну сертифікацію,

зазвичай пломбує контейнери особа, яка відбирає зразки для

сертифікації, або інша особа під її наглядом.

8.3.2. Контейнери з насінням мають бути опломбовані таким

чином, щоб їх не можна було відкрити без порушення пломби, або без

того, щоб залишити сліди того, що існувала можливість змінити або

замінити вміст контейнерів. Ефективність пломбувального пристрою

має бути забезпечена вбудовуванням в пристрій функції наклеюванням

етикетки, що згадується у параграфі 8.3.1, або за допомогою

використання пломби. Контейнери звільняються від цієї вимоги, якщо

плобування не може бути використане повторно.

9. Ідентифікація вмісту контейнерів з насінням

9.1. Вміст кожного контейнеру має бути ідентифікований за

допомогою:

9.1.1. Нової етикетки, що не має слідів попереднього

використання, виданої спеціально уповноваженим органом, і яка

відповідає специфікаціям, зазначеним у Додатку 4. Навісні етикетки

(ярлики) дозволяються тільки якщо вони зв'язані з пломбою. Має

бути виключена можливість повторного використання клейких

етикеток;

або

9.1.2. Нанесення незмивною фарбою на зовнішній стороні

контейнеру всієї інформації, що має бути зазначена на етикетці

згідно Додатку 4 (включаючи зазначення кольору етикетки), має

виконуватись чином, схваленим спеціально уповноваженим органом.

9.2. Модель будь-якої етикетки або будь-якої друкованої

інформації завжди має подаватись до ОЕСР для попереднього

схвалення.

9.3. Копію інформації, необхідної згідно цього Правила,

потрібно вкладати до кожного контейнеру, проте її потрібно чітко

відрізняти від етикетки ОЕСР на зовнішній стороні контейнеру.

9.4. Немає необхідності використовувати білі етикетки для

Базового насіння, якщо Базове насіння було вироблене і має

використовуватись в одній і тій самій країні, і контейнер з таким

насінням має державну етикетку, що містить всю необхідну

інформацію.

10. Перепакування та перемаркування в іншій країні

10.1. Вислів "перепакування та перемаркування" має

тлумачитись як такий, що включає використання етикеток, які також

можуть слугувати в якості пломбувального пристрою відповідно до

Правила 8.3.2. та методів ідентифікації контейнерів насіння,

описаних у Правилі 9.

10.2. Спеціально уповноважений орган, який бажає перепакувати

та перемаркувати певну партію насіння, яке було вироблене в іншій

країні, має домовитись зі спеціально уповноваженим органом країни

виробництва, якщо перемаркування було проведено для виконання

сертифікації в якості іншої категорії насіння.

10.3. Базове та Сертифіковане насіння, перепаковане та

перемарковане згідно цих правил, визнається як "Насіння,

сертифіковане відповідно до Схеми ОЕСР для насіння буряків".

10.4. Якщо відбувається перепакування та перемаркування:

10.4.1. Оригінальні пломби та етикетки мають бути зняті, і

всі операції проводяться у присутності уповноваженого представника

спеціально уповноваженого органу, який наглядатиме за

перепакуванням та перемаркуванням;

10.4.2. Нові етикетки можуть зберігати початковий номер

партії насіння, але якщо присвоєно новий номер, початковий номер

або зберігається спеціально уповноваженим органом, або

зазначається на нових етикетках. До етикеток включається

інформація про оригінальну країну виробництва та вказівка, що

стосується перепакування та перемаркування.

10.4.3. При виготовлені сумішей, змішаній партії надається

новий номер партії насіння. Спеціально уповноважений орган вестиме

записи щодо номерів партій, з яких складається кожна суміш, а

також пропорцію кожної такої партії в суміші. Якщо партії, з яких

складається суміш, були вироблені в різних країнах, всі країни

виробництва мають бути зазначені на етикетці. З кожної змішаної

партії мають бути відібрані зразки, і одна частина зразка буде

використана відповідно до Правила 6.4.

10.4.4. Правило 9.3 застосовуватиметься відповідно.

Додаток 1

Визначення термінів, що використовуються у Схемі

1. Насіння цукрового та кормового буряків

Насіння буряків (цукрового та кормового) - це насіння груп

цукрових та кормових буряків виду Beta vulgaris L.

2. Спеціально уповноважений орган

Це орган, призначений, і відповідальний перед, урядом

країни-учасниці з метою виконання цих Правил та Директив від його

імені.

3. Власники

Особа або організація, яка відповідає за виробництво або

підтримання селекційного сорту, занесеного до державного переліку

сортів, прийнятних для сертифікації згідно Схеми ОЕСР. Власник має

забезпечити, щоб сорт залишався таким, що відповідає своєму типові

впродовж всієї тривалості свого життя. Підтримання сорту може бути

спільним.

4. Сорт

Міжнародний термін "сорт" позначає збір продуктивних рослин,

що чітко відрізняється якими-небудь характеристиками

(морфологічними, фізіологічними, цитологічними, хімічними або

іншими) і який, після репродукції (статевим або нестатевим

шляхом), зберігає свої відмінні характеристики.

5. Країна реєстрації сорту

Країна реєстрації сорту - це країна, в якій сорт був

зареєстрований в Офіційному державному каталозі після проведення

задовільних тестів на відмітність, однорідність та стабільність.

6. Батьківський матеріал

Найменша одиниця, використовувана власником для підтримання

свого сорту, з якого отримане все насіння сорту впродовж одного

або більше поколінь.

7. Базове насіння

Насіння, що було вироблене під відповідальність власника

відповідно до загально прийнятих практик щодо підтримання сортів,

і яке є призначеним для отримання Сертифікованого насіння. Базове

насіння має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

8. Сертифіковане насіння

Насіння, що є першим поколінням Базового насіння сорту і є

призначеним для вирощування цукрового або кормового буряків. Воно

має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і виконання

таких умов повинне бути підтвердженим офіційною перевіркою.

9. Однозародкове насіння

Генетично-однозародкове насіння з певним відсотком суцвіть,

що проростають, з якого виростають окремі саджанці, має бути не

меншим за мінімум, зазначений у Додатку 2.

10. Насіння точного засіву

Насіння, призначене для точного засіву з певним відсотком

насіння, з якого виростають окремі саджанці, має бути не меншим за

мінімум, зазначений у Додатку 2.

11. Природне насіння

Насіння, отримане від зібраного матеріалу за допомогою

звичайних процесів сушіння та очищення.

Додаток 2

Мінімальні вимоги

до виробництва базового та сертифікованого

насіння згідно зі Схемою

A) Мінімальні вимоги до польового виробництва

1. Врожай попереднього року

Поля, призначені для вироблення насіння, мають бути прийняті,

тільки якщо є гарантія відсутності самопророслих рослин роду Beta.

2. Мінімальні відстані ізоляції

------------------------------------------------------------------ | i) |Насіннєві культури, для яких| Немає необхідності в | | |застосовується один й той | ізоляції | | |самий запилювач | | |------+----------------------------+----------------------------| | ii) |Всі насіннєві культури, з | 1000 м | | |яких отримується Базове | | | |насіння від будь-якого | | | |джерела пилку роду Beta | | |------+----------------------------+----------------------------| |iii) |Всі насіннєві культури, з | | | |яких отримується | | | |----------------------------+----------------------------| | |Сертифіковане насіння | | | |цукрового буряку: | | | |----------------------------+----------------------------| | |- від будь-якого джерела | 1000 м | | |пилку роду Beta, не | | | |зазначеного нижче | | | |----------------------------+----------------------------| | |- якщо запилювач або один з | 600 м | | |запилювачів є диплоїдним, | | | |від тетраплоїдних джерел | | | |пилку цукрового буряку | | | |----------------------------+----------------------------| | |- якщо запилювач є виключно | 600 м | | |тетраплоїдним, від | | | |диплоїдних джерел пилку | | | |цукрового буряку | | | |----------------------------+----------------------------| | |- від джерел пилку цукрового| 600 м | | |буряку, плоїдність яких | | | |невідома | | | |----------------------------+----------------------------| | |- якщо запилювач або один з | 300 м | | |запилювачів є диплоїдним, | | | |від диплоїдних джерел пилку | | | |цукрового буряку | | | |----------------------------+----------------------------| | |- якщо запилювач є виключно | 300 м | | |тетраплоїдним, від | | | |тетраплоїдних джерел пилку | | | |цукрового буряку | | | |----------------------------+----------------------------| | |- між двома насіннєвими | 300 м | | |полями, на яких не | | | |використовується чоловіча | | | |стерильність. | | |------+----------------------------+----------------------------| | iv) |Всі насіннєві культури, з | | | |яких отримується | | | |Сертифіковане насіння | | | |кормового буряку: | | | |----------------------------+----------------------------| | |- від будь-якого джерела | 1000 м | | |пилку роду Beta, не | | | |зазначеного нижче | | | |----------------------------+----------------------------| | |- якщо запилювач або один з | 600 м | | |запилювачів є диплоїдним, | | | |від тетраплоїдних джерел | | | |пилку цукрового буряку | | | |----------------------------+----------------------------| | |- якщо запилювач є виключно | 600 м | | |тетраплоїдним, від | | | |диплоїдних джерел пилку | | | |цукрового буряку | | | |----------------------------+----------------------------| | |- від джерел пилку цукрового| 600 м | | |буряку, плоїдність яких | | | |невідома | | | |----------------------------+----------------------------| | |- якщо запилювач або один з | 300 м | | |запилювачів є диплоїдним, | | | |від диплоїдних джерел пилку | | | |цукрового буряку | | | |----------------------------+----------------------------| | |- якщо запилювач є виключно | 300 м | | |тетраплоїдним, від | | | |тетраплоїдних джерел пилку | | | |цукрового буряку | | | |----------------------------+----------------------------| | |- між двома насіннєвими | 300 м | | |полями, на яких не | | | |використовується чоловіча | | | |стерильність. | | |------+----------------------------+----------------------------| | v) |На такі відстані можна не | | | |звертати уваги, якщо є | | | |достатній захист від джерел | | | |небажаного пилку. | | ------------------------------------------------------------------

Потрібно зробити посилання на офіційні переліки сортів,

придатних для сертифікації за Схемою (див. підпункт 3.1.) для

встановлення плоїдності як насіннєвого, так і запилюючого

компонентів. Якщо така інформація не є зазначеною для жодного

сорту, плоїдність вважатиметься невизначеною і тому потрібно буде

додержуватись дистанції ізоляції у 600 метрів.

3. Польові інспекції

3.1. Інспектори мають пройти спеціальне навчання і при

проведенні їх польових інспекцій відповідати лише перед спеціально

уповноваженим органом. Додаткові умови застосовуються до

уповноважених інспекторів, як зазначено у Додатку 8.

3.2. Насіннєва продукція та поля висаджувань на насіння

цукрового та кормового буряків мають інспектуватись щонайменш один

раз для перевірки додержання зазначеного у пунктах 1 та 2 вище

перед тим, як порекомендувати їх прийняття.

3.3. Культура має в достатній мірі відповідати ідентичності

та чистоті сорту. Інспектор порекомендує забракувати будь-які поля

для виробництва Сертифікованого насіння, які будуть виявлені як

такі, що не повністю засаджені доставленим Базовим насінням, або

якщо рослини на ньому мають інший вигляд, ніж характерний для

такого сорту.

B) Мінімальні стандарти для базового та сертифікованого

насіння

1. Сортова ідентичність та сортова чистота

Насіння повинно мати достатню сортову чистоту та сортову

ідентичність.

2. Здорове насіння

Рівень захворювань, що мають зародки в насінні і які знижують

його продуктивність, повинні бути на щонайнижчому рівні.

3. Насіннєві стандарти

3.1. Насіння також має відповідати наступним стандартам:

------------------------------------------------------------------ | | Мінімальна | Мінімальне | Максимальний | | | аналітична | проростання |вміст вологи(*)| | | чистота |сертифікованого| (% у вазі) | | | (% у вазі) | насіння(**) | | | | |(% у кількості | | | | | суцвіть або | | | | | пеллет) | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |ЦУКРОВИЙ БУРЯК | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |i) однозародкове| 97 | 80 | 15 | |насіння | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |ii) насіння для | 97 | 75 | 15 | |точного засіву | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |iii) природне | 97 | 73 | 15 | |насіння сортів | | | | |із більш ніж | | | | |85% діплоїдів | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |iv) природне | 97 | 68 | 15 | |насіння сортів з| | | | |15% і більше | | | | |триплоїдів | | | | |та/або | | | | |тетраплоїдів | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |КОРМОВІ БУРЯКИ | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |i) однозародкове| 97 | 73 | 15 | |насіння, насіння| | | | |для точного | | | | |засіву та | | | | |природне насіння| | | | |сортів із більш | | | | |ніж 85% | | | | |діплоїдів | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |ii) природне | 97 | 68 | 15 | |насіння сортів з| | | | |15% і більше | | | | |триплоїдів | | | | |та/або | | | | |тетраплоїдів | | | | |----------------------------------------------------------------| |Відсоток у вазі інших видів рослин не має перевищувати 0.3. | ------------------------------------------------------------------

---------------- (*) виключаючи, де потрібно, гранульовані пестициди,

гранулюючі речовини або інші тверді добавки.

(**) це не стосується Базового насіння.

3.2. Спеціальні умови для однозародкового насіння та для

насіння точного засіву

3.2.1. Однозародкове насіння

Не менш за 90 відсотків пророслих суцвіть мають надавати

поодинокі саджанці, і не більше за п'ять відсотків - три або

більше саджанців.

3.2.2. Насіння точного засіву

- цукровий буряк

Не менш за 70 відсотків пророслих суцвіть мають надавати

поодинокі саджанці, і не більше за п'ять відсотків - три або

більше саджанців.

- кормовий буряк

Для насіння сорту з більш ніж 85 відсотками диплоїдів - не

менше 58 відсотків пророслих суцвіть мають надавати поодинокі

саджанці. Для іншого насіння не менше 63 відсотків пророслих

суцвіть мають надавати поодинокі саджанці. Для всіх сортів не

більше за п'ять відсотків мають надавати три або більше саджанців.

Додаток 3

Номери сертифікатів та партій насіння

1. У міжнародній торгівлі бажано, щоб номери були єдиного

зразку для легкої ідентифікації.

2. Застосування трьох-літерного коду МОС (ISO) 3166-1 має

позначати країну сертифікації. Якщо якась країна має більше одного

спеціально уповноваженого органу, потрібно додати відповідні

ініціали, хоча тоді потрібно слідкувати за тим, щоб вони не

перетинались з вищезазначеним кодом.

3. Інша частина номеру використовується для ідентифікації

партії насіння від інших партій з врожаю однієї й тієї самої

країни. Зазвичай є зручно, коли всі номери посилання складаються з

однієї й тієї ж кількості цифр. Оцінюючи заздалегідь скільки

партій насіння будуть сертифіковані, потрібно почати з необхідної

кількості нулів. Таким чином, якщо кількість сертифікатів, що

мають бути видані, не перевищуватиме 9 999, першому потрібно

присвоїти номер 0001, десятому - 0010, і так далі. Потрібно

слідкувати за тим, щоб не було плутанини між номерами, присвоєними

різним партіям насіння різних років (кодова літера може

використовуватись для позначення року врожаю).

Додаток 4

Специфікації для етикеток ОЕСР

або маркування контейнерів з насінням

1. Опис

1.1. Тип: Етикетки можуть бути клейкими або не клейкими.

Інформація може бути надрукована тільки на одній стороні, або на

обох.

1.2. Форма: Етикетки мають бути прямокутної форми.

1.3. Колір: Кольори етикеток будуть такими:

- базове насіння: білі

- сертифіковане насіння: блакитні;

- насіння, що не пройшло остаточної сертифікації: сірі.

Один кінець ярлика має бути зафарбований чорним з мінімальною

відстанню до іншого краю - 3 см, при цьому інший кінець ярлику

залишається кольоровим.

1.4. Матеріал: Використовуваний матеріал має бути достатньо

сильним, щоб запобігти пошкодженню при звичайному використанні.

2. Посилання на Схему ОЕСР

Посилання на Схему ОЕСР має бути надруковане англійською та

французькою мовами на чорній частині ярлика або на завушній

стороні контейнера з насінням (див. Правило 9.1.2). Таке посилання

виглядатиме наступним чином: англійською мовою - "OECD Seed

Scheme", і французькою - "Systme de l'OCDE pour le Semences".

3. Інформація на ярлику

3.1. Обов'язкова інформація: Наступна інформація має бути

надрукована чорними літерами на кольоровій частині ярлика (білій,

блакитній або сірій):

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- слова: "цукровий буряк" або "кормовий буряк"

- назва сорту (або синонім):

- опис насіння (однозародкове, для точного засіву або

природне)

- категорія: (базове або сертифіковане насіння)

- Номер партії: (див. Додаток 3)

- Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

- Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

Інформація, що зазначається на спеціальних ярликах для

насіння "що не пройшло остаточної сертифікації" (див.

підпункти 6.5. та 6.8.), має бути такою ж як і для Базового або

Сертифікованого насіння.

3.2. Дозволений простір та розмір літер мають бути достатніми

для забезпечення легкої читабельності ярлику.

3.3. Якщо інформація нанесена незмивною фарбою на контейнері,

формат інформації та зона маркування має якнайбільше відповідати

звичайному ярлику.

3.4. Додаткова інформація на офіційному ярлику

3.4.1. Офіційна додаткова інформація

Будь-яка площа, не заповнена інформацією, зазначеною в

параграфі 3.1., може бути використана для такої додаткової

інформації, яку спеціально уповноважений орган забажає надати.

Однак, така інформація має бути зазначена літерами не більшими,

аніж ті, що використовуються для зазначення обов'язкової

інформації. Вона має містити тільки факти і відноситись лише до

насіння, сертифікованого згідно Насіннєвої Схеми ОЕСР. Жодної

інформації рекламного характеру не має бути на ярлику або на тій

частині поверхні контейнеру, на яку наноситься обов'язкова

інформація незмивною фарбою.

3.4.2. Неофіційна додаткова інформація:

На розсуд спеціально уповноваженого державного органу країни

виробництва, штрих-коди можуть бути розміщені з краю офіційного

ярлику на ділянці для неофіційної інформації розміром, що не має

перевищувати 20 відсотків загальної площі ярлику, й має

вирізнятись окремим кольором та мати заголовок "Інформація,

зазначена тут, є неофіційною, не перевіреною та не схваленою

спеціально уповноваженим органом".

4. Мови

Уся інформація має бути англійською або французькою мовою,

окрім посилання на Схему, яке зазначається обома мовами, як

вказано у підпункті 2 вище. За бажанням можуть додаватись

переклади на інші мови.

Додаток 5

Зразок сертифікату та результати аналізів

A) Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

але точне розміщення тексту залишається на розсуд спеціально

уповноваженого органу.

Сертифікат, виданий згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації насіння цукрового та кормового

буряків, призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер партії:

Цукровий буряк/кормовий буряк(3):

Сорт: (назва або синонім)

Опис насіння: (однозародкове, для точного засіву або

природне)

Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

"Партія насіння за цим номером була вироблена у відповідності

зі Схемою ОЕСР для насіння цукрового та кормового буряків і є

схваленою/попередньо схваленою як(3):

- базове насіння (білий/сірий ярлик)

- сертифіковане насіння 1-го покоління (блакитний/сірий

ярлик)

----------------- (3) викресліть непотрібне.

Підпис:

Місце й дата:

B) Результати аналізів

Результати лабораторних аналізів мають надаватись, коли це

можливо, у вигляді помаранчевого міжнародного сертифікату на

партію насіння, що видається згідно правил Міжнародної Асоціації з

контролю за якістю насіння.

Країни, які не бажають використовувати сертифікат, що

видається Асоціацією, можуть використати його в якості шаблону для

звітування про результати лабораторних аналізів, які необхідні

згідно Правил та Директив Схеми. Копію зразка можна отримати в:

International Seed Testing Association (ISTA) (Міжнародна Асоціація з контролю за якістю насіння)

Zurichstrasse 50, P.O. Box 308 CH - 8303 Bassersdorf, Switzerland (Швейцарія)

тел: + 41 1 838 60 00 факс: + 41 1 838 60 01

Сертифікат, що видається МАКЯН, може використовуватись тільки

тими країнами, які отримали на це всі повноваження від Асоціації.

Інші країни, які використовують такий сертифікат в якості шаблону

для представлення результатів, повинні гарантувати відсутність

будь-яких натяків на використання помаранчевого сертифікату.

Наприклад, не повинно бути посилання на Міжнародну Асоціацію, і

сертифікат не має бути надрукований на помаранчевому папері.

Додаток 6

Види буряків, придатні для Схеми

Схема застосовується тільки до одного виду:

------------------------------------------------------------------ | Ботанічна назва | Назва французькою | Назва англійською | |----------------------+--------------------+--------------------| |BETA VULGARIS (L.) |BETTERAVE |FODDER/SUGAR BEET | | |FOURRAGERE/SUCRIRE | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Країни, які мають право

сертифікації насіння буряків

------------------------------------------------------------------ |Австрія |C(87)214/Final |16/02/88 | |------------------------+----------------------+----------------| |Бельгія |C(74)213 |22/11/74 | |------------------------+----------------------+----------------| |Болгарія |C(79)169 |17/08/79 | |------------------------+----------------------+----------------| |Канада |C(73)44 |06/03/73 | |------------------------+----------------------+----------------| |Чилі |C(72)19 |22/02/72 | |------------------------+----------------------+----------------| |Хорватія |C(94)205/Final |12/01/95 | |------------------------+----------------------+----------------| |Республіка Чехія |C(93)131/Final |02/06/94 | |------------------------+----------------------+----------------| |Данія |C(85)144 |10/05/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Фінляндія |C(89)165/Final |07/11/89 | |------------------------+----------------------+----------------| |Франція |C(68)135 |11/10/68 | |------------------------+----------------------+----------------| |Німеччина |C(68)135 |02/10/68 | |------------------------+----------------------+----------------| |Греція |C(85)149 |05/06/85 | |------------------------+----------------------+----------------| |Угорщина |C(70)197 |17/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Іран |C(95)195/Final |06/12/95 | |------------------------+----------------------+----------------| |Ірландія |C(73)174 |19/11/73 | |------------------------+----------------------+----------------| |Італія |C(84)146 |03/10/84 | |------------------------+----------------------+----------------| |Японія |C(84)53 |24/04/84 | |------------------------+----------------------+----------------| |Киргизстан |C(2005)169 |21/12/05 | |------------------------+----------------------+----------------| |Нідерланди |C(68)167 |21/11/68 | |------------------------+----------------------+----------------| |Нова Зеландія |C(76)216 |02/12/76 | |------------------------+----------------------+----------------| |Польща |C(70) 193 |17/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Португалія |C(83)131 |04/09/83 | |------------------------+----------------------+----------------| |Румунія |C(70)192 |17/12/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Сербія |C(2001)265 |29/11/01 | |------------------------+----------------------+----------------| |Словаччина |C(93)129/Final |02/06/94 | |------------------------+----------------------+----------------| |Іспанія |C(70)175 |03/11/70 | |------------------------+----------------------+----------------| |Швеція |C(69)59 |11/04/69 | |------------------------+----------------------+----------------| |Туреччина |C(68)135 |02/10/68 | |------------------------+----------------------+----------------| |Великобританія |C(69)48 |21/03/69 | |------------------------+----------------------+----------------| |США |C(70)140 |08/70 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8

Умови сертифікації

насіння уповноваженими особами

та лабораторіями під офіційним наглядом

A) Польове інспектування насіннєвих культур уповноваженими

інспекторами під офіційним наглядом

1. У випадку виробництва насіння, придатного для сертифікації

за категорією "Сертифіковане", спеціально уповноважений орган

може, під офіційним наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів

на проведення польових інспекцій. Такі інспекції матимуть таку ж

силу, що й офіційні інспекції на умовах, перелічених нижче.

2. У випадку з уповноваженими інспекторами, вони повинні

володіти необхідною кваліфікацією, через проходження такого ж

навчання, що й офіційні інспектори, або їх компетенція має бути

підтверджена за допомогою здавання офіційних екзаменів.

Уповноважені інспектори мають принести присягу або підписати заяву

про прийняття обов'язків щодо дотримання правил, що регулюють

офіційне інспектування.

3. Складові лінії та Базові культури інспектують офіційні

інспектори.

4. Культури сертифікованого покоління можуть бути перевірені

уповноваженими інспекторами, якщо насіння з покоління, що передує

Базовому насінню, було офіційно контрольоване згідно Правилу 6.5.

5. Якщо культури сертифікованого покоління перевіряються

уповноваженими інспекторами, частина таких культур має пройти

контрольну перевірку офіційними інспекторами. Рівень контрольних

перевірок встановлюється спеціально уповноваженим органом для

адекватної оцінки роботи уповноважених інспекторів. Така пропорція

становитиме не менше 5%.

6. Спеціально уповноважені органи визначають штрафні санкції,

що застосовуються до порушень правил, що регулюють перевірки під

офіційним наглядом. Передбачені таким чином штрафні санкції мають

бути ефективними, пропорційними та стримуючими. Такі штрафні

санкції можуть включати анулювання визнання уповноважених

інспекторів, які є винними у навмисному або халатному порушенні

правил, що регулюють проведення офіційних перевірок. Будь-яка

сертифікація перевіреного насіння анулюється у випадку такого

порушення, поки не буде доказано, що таке насіння, незважаючи на

це, задовольняє всі відповідні вимоги.

B) Відбір зразків насіння (включаючи пломбування та

маркування контейнерів) та аналізування насіння уповноваженими

особами або лабораторіями під офіційним наглядом

1. Принципи

1.1. Спеціально уповноважений орган може уповноважити осіб,

які не мають прямого та ексклюзивного повноваження відбирати

зразки під офіційним наглядом згідно Схеми (такі особи називаються

"пробовідбірники насіння"). Лабораторії також можуть бути

уповноважені проводити аналізи для насіння, потрібні за Схемою.

1.2. Відбір зразків, пломбування та маркування контейнерів з

насінням може бути доручене уповноваженим особам. Умови, зазначені

нижче, також застосовуються до Статей, що стосуються відбору

зразків насіння, плобування й маркування контейнерів з насінням та

аналізів насіння, як передбачено Правилами та Директивами Схем.

1.3. Усі Правила та Директиви Схеми, включаючи обов'язок

відповідності або суворої відповідності вважатимуться виконаними

країнами, які проводять процедури уповноваження в ході

сертифікації.

1.4. Спеціально уповноважені органи не можуть відмовити у

схваленні розмноження насіння за межами країни походження тільки

на тій підставі, що уповноваження було надане неофіційній особі

або лабораторії в країні, де має відбутись розмноження.

2. Обсяг

Уповноваження може застосовуватись до сертифікації насіння

всіх сортів та видів, прийнятих до Переліку Сортів ОЕСР в обсязі,

визначенім спеціально уповноваженим органом стосовно заходів,

видів, категорій насіння, осіб, насіннєвих компаній та

лабораторій.

3. Відбір зразків з партії насіння

3.1. Уповноважені пробовідбірники насіння

3.1.1. Відбирання зразків насіння проводиться

пробовідбірниками, які були уповноважені на це спеціально

уповноваженим органом за дотримання умов, викладених у

підпунктах 3.1.2.-3.1.5.

3.1.2. Пробовідбірники насіння повинні мати необхідну

технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, застосовних до офіційних пробовідбірників

насіння, і підтверджену офіційними екзаменами.

3.1.3. Вони проводять відбір зразків насіння відповідно до

чинних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

3.1.4. Приміщення та обладнання для відбору зразків мають

бути офіційно визнані задовільними для цієї мети спеціально

уповноваженим органом в межах уповноваження.

3.1.5. Пробовідбірники насіння повинні бути:

a) незалежними офіційними особами, або

b) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність не стосується виробництва, вирощення, оброблення

насіння, або торгівлі насінням, або

c) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність включає виробництво, вирощення, оброблення насіння, або

торгівлю насінням.

У випадку ситуації, зазначеної у підпункті (c),

пробовідбірник насіння може проводити відбір зразків насіння

тільки з партій насіння, виробленого від імені його працедавця,

якщо інше не буде погоджено між його працедавцем, особою, яка

подала заяву на сертифікацію, та спеціально уповноваженим органом.

3.2. Офіційний нагляд

3.2.1. Робота пробовідбірників насіння підлягає відповідному

нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який має включати

контрольний відбір зразків або моніторинг процесу, в залежності

від випадку. У випадку автоматичного відбору зразків, нагляд

включатиме відповідний моніторинг спеціально уповноваженим органом

з періодичними перевірками експертизи та виконання. Перевірки

проводяться на місці під час проведення відбору зразків.

3.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольний відбір зразків

офіційними пробовідбірниками насіння. Така частина має бути

якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними та юридичними

особами, які подали насіння для сертифікації, проте також має бути

достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви. Така частина

має становити не менше 5% відсотків. Контрольний відбір зразків не

застосовується до партій насіння, з яких зразки були відібрані

автоматичним шляхом.

4. Аналізи насіння

4.1. Уповноважені лабораторії

4.1.1. Тестування насіння проводиться лабораторіями з

тестування насіння, уповноваженими на це спеціально уповноваженим

органом за дотримання умов, викладених в підпунктах 4.1.2.-4.1.5.

4.1.2. Лабораторія має бути розташована в приміщеннях з

обладнанням, офіційно визнаним спеціально уповноваженим органом

задовільним для тестування насіння в межах такого уповноваження.

4.1.3. У лабораторії повинен бути черговий лаборант, який

нестиме пряму відповідальність за технічні операції лабораторії і

матиме необхідну кваліфікацію для технічного керування лабораторії

з тестування насіння. Лаборанти такої насіннєвої лабораторії

повинні мати технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, що застосовуються для лаборантів

офіційних насіннєвих лабораторій, та підтверджену офіційними

екзаменами.

4.1.4. Лабораторія проводитиме тестування насіння відповідно

до поточних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

4.1.5. Лабораторія повинна бути:

a) незалежною лабораторією, або

b) лабораторією насіннєвої компанії.

У випадку, зазначеному у підпункті (b), лабораторія може

проводити тестування тільки партій насіння, вироблених компанією,

якій вона належить. Якщо інше не буде погоджено між насіннєвою

компанією, особою, яка подала заяву на сертифікацію та спеціально

уповноваженим органом.

4.2. Офіційний нагляд

4.2.1. Робота лабораторії з тестування насіння підлягає

відповідному нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який

має включати контрольний аналіз та періодичні перевірки

експертизи, виконання, обробки результатів і дій щодо

невідповідностей.

4.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольне тестування насіння. Така

частина має бути якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними

та юридичними особами, які подали насіння для сертифікації, проте

також має бути достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви.

Така частина має становити не менше 5% відсотків.

4.2.3. Спеціально уповноважений орган повинен порівняти

результати зразків насіння, що пройшли офіційне тестування, з тих

самих партій насіння, що пройшли тестування під офіційним

наглядом. Таке порівняння має включати, як мінімум, аналітичні

результати перевірки чистоти та розвитку.

Додаток 9

Процедура розширення схеми

для внесення сортів, що вивчаються, до Державного

переліку з метою польових інспектувань

1. Стосовно сорту, що вивчається для внесення до державного

переліку, спеціально уповноважений орган країни розмноження

насіння може провести польову інспекцію за наступних умов:

a) на чітку вимогу селекціонера сорту, якщо розмноження

відбувається в країні, де проводиться дослідження, та

b) на прохання допомоги від спеціально уповноваженого органу

країни дослідження, якщо розмноження відбувається поза межами

такої країни.

Якщо розмноження відбувається в країні дослідження (випадок

1(a) вище), польове інспектування проводиться спеціально

уповноваженим органом на тій самій основі, що й для зареєстрованих

сортів. Орган має перевірити сортову ідентичність добазового або

базового насіння, використаного для розмноження; сортова чистота

перевіряється впродовж проведення польової інспекції з

використанням наявних технічних специфікацій; остаточна

сертифікація проводиться, якщо потрібно, як тільки сорт буде

зареєстрований у державному переліку.

Якщо розмноження відбувається поза межами країни дослідження

(випадок 1(b) вище), застосовуються правила, викладені у

підпунктах 2-6.

2. Прохання про допомогу має обмежуватись польовим

інспектуванням з метою перевірки відповідності правилам

виробництва насіння згідно вимог Схем ОЕСР.

3. Відповідальність за перевірку сортової ідентичності

добазового або базового насіння, використаного для розмноження,

полягає на спеціально уповноваженому органі країни, в якій були

проведені тести на відмітність, однорідність та стабільність

сорту.

4. Під час польових інспекцій сортова чистота має

перевірятись за допомогою використання приблизного опису сорту,

взятому з тестів на відмітність, однорідність та стабільність

сорту, наданих спеціально уповноваженим органом країни

дослідження.

5. Остаточна сертифікація проводиться за відповідальності

країни дослідження, як тільки сорт буде зареєстрований у

державному переліку.

6. За рішенням спеціально уповноваженого органу країни

дослідження та за домовленістю з власником, насіння, вироблене у

країні розмноження, має бути:

- відправлене до країни дослідження з метою остаточної

сертифікації - у такому випадку насінню присвоюється сірий ярлик

відповідно до Правил ОЕСР, з зазначенням назви такого сорту і

також з позначкою "Насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації - сорт знаходиться в процесі реєстраційних

тестувань", або

- остаточно сертифікованим спеціально уповноваженим органом

країни розмноження, як тільки сорт буде зареєстрований, відповідно

до Правил ОЕСР, при цьому офіційна назва зазначається спеціально

уповноваженим органом країни реєстрації.

7. У випадку з гібридними сортами умови, зазначені у

підпунктах 1-6, також застосовуються до їх батьківських

компонентів.

Додаток X

до Рішення

СХЕМА ОЕСР СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

НАСІННЯ ПІДЗЕМНОЇ КОНЮШИНИ ТА ПОДІБНИХ ВИДІВ,

ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

2010 р.

Правила та директиви

1. Загальні положення

1.1. Схема ОЕСР для насіння підземної конюшини включає

насіння сортів однорічних бобових рослин та трав, здатних до

самозапилення, вироблене, оброблене, відібране, марковане та

опломбоване у відповідності із Правилами та Директивами, які є

предметом наступних параграфів, і які вважаються мінімальними

вимогами.

1.2. Ця Схема обмежується сортами підземної конюшини,

Trifolium subterraneum, та подібними видами. Через те, що вони є

здатними до самозасіву зі змінними періодами спокою, інколи

неможливо ідентифікувати покоління зібраного насіння. Воно

являтиме суміш поколінь. Тому такі види не можуть бути включені до

Схеми для насіння трав та олійних культур. Перелік видів,

придатних для сертифікації згідно зі Схемою, наведений у Додатку

6. Цей перелік може бути розширений за загальною згодою спеціально

уповноважених державних органів.

1.3. Сорти мають бути здатними до самозапилення і мати

генетичну стабільність в регіоні виробництва насіння.

1.4. "ОЕСР - сертифіковане насіння" першого та інших

послідовних поколінь (блакитні та червоні ярлики відповідно) має

використовуватись лише для виробництва фуражу, а не для подальшого

розмноження поза Схемою.

1.5. Схема має виконуватись в країнах-учасницях під

відповідальність урядів таких країн, які призначать відповідні

органи з цією метою. Перелік країн - учасниць Схеми ОЕСР для

зернових наведений у Додатку 7.

2. Прийняття сортів

2.1. Сорти мають прийматись до Схеми тільки якщо були

отримані задовільні результати в ході офіціальних випробувань

(включаючи порівняльні польові досліди) не менш ніж в одній

країні-учасниці.

2.2. Для всіх сортів тести мають встановити, що сорт є

відмітним, а також що його потомство, використане для фуражного

виробництва, має достатньо однорідний та стабільний характер. В

наявності має бути точний опис сорту, включаючи значні

морфологічні або фізіологічні характеристики.

2.3. Тести також повинні встановити, що сорти мають прийнятну

цінність щонайменш в одній країні.

3. Перелік придатних сортів

3.1. У кожній країні має видаватись і щороку переглядатись

офіційний державний перелік сортів, що були прийняті до Схеми

після проведення тестів, вказаних у Правилі 2. В таких переліках

мають бути чітко вказані всі синоніми та омоніми таких сортів.

3.2. Лише насіння сортів, занесених до таких переліків, є

придатним для сертифікації згідно зі Схемою.

3.3. Сорти не будуть залишені у переліку, якщо умови

прийняття не будуть задовольнятись.

3.4. Перелік сортів ОЕСР

3.4.1. Перелік ОЕСР сортів, придатних для сертифікації, є

офіційним переліком сортів, що були прийняті спеціально

уповноваженими державними органами як придатні для сертифікації

відповідно до Правил Насіннєвих Схем ОЕСР. Перелік сортів, що

переглядається щорічно на основі повідомлень, отриманих від

спеціально уповноважених органів, що приймають участь в Схемах,

включає в себе інформацію про виробника/ів сорту та назви країн, в

яких такий сорт був зареєстрований. Перелік не є обмеженим і має

надавати корисну інформацію при застосуванні Правил 5.1.1 та 5.2.3

цієї Схеми для Базового Насіння та Сертифікованого Насіння

відповідно.

3.4.2. Секретаріат ОЕСР надає спеціально уповноваженим

державним органам інструкції щодо занесення сортів до Переліку.

3.4.3. Спеціально уповноважений орган країни реєстрації несе

відповідальність за:

1) забезпечення того, щоб сорт, який має бути занесеним до

переліку ОЕСР, був зареєстрований в Офіційному Державному

Каталозі;

2) повідомлення імені(ен)/назви (назв) особи (осіб) або

організації(ій), відповідальної(их) за збереження сорту;

3) підтримання зв'язку з власником сорту;

4) забезпечення відповідного спеціально уповноваженого органу

письмовою угодою на розмноження насіння за межами країни

реєстрації;

5) надання засвідченого стандартного зразка сорту, що має

бути розмноженим, для того, щоб засіяти контрольну ділянку для

забезпечення автентичного посилання на сорт;

6) надання офіційного опису сорту, що має бути розмноженим,

і, у випадку гібридного сорту, опису батьківських компонентів;

7) засвідчення ідентичності насіння, що має бути розмноженим.

4. Визначення категорій насіння

4.1. Наступні категорії насіння, як зазначено в Додатку 1,

визнані в Схемі:

- добазове насіння;

- базове насіння;

- сертифіковане насіння.

5. Отримання базового та сертифікованого насіння

5.1. Базове насіння

5.1.1. Базове насіння вироблятиметься за відповідальності

власника, який вирішить, при консультуванні зі спеціально

уповноваженим органом, кількість поколінь від батьківського

матеріалу до отримання Базового насіння, і така кількість має бути

суворо обмеженою, а також який підтримуватиме достатню кількість

насіння для засіву для отримання Базового насіння, і

забезпечуватиме, що воно збереже характеристики сорту, а також

забезпечить спеціально уповноважений орган, на його вимогу,

зразками такого насіння. Якщо Базове насіння виробляється в іншій

країні, ніж країна реєстрації сорту, технічні умови мають бути

попередньо погоджені спеціально уповноваженими органами обох

країн.

5.1.1.2. На вимогу добазове насіння може офіційно

контролюватись і забезпечуватись спеціальними етикетками. Окрім

гібридних сортів, важливо ідентифікувати етап циклу розмноження,

на якому отримується добазове насіння, при цьому має бути

офіційний документ, в якому має бути вказана кількість поколінь

від існуючого насіння до першого покоління Сертифікованого

насіння.

5.2. Сертифіковане насіння

5.2.1. Сертифіковане насіння може вироблятись як в межах, так

і поза межами країни реєстрації сорту.

5.2.2. Розмноження насіння в межах країни реєстрації сорту

Технічні умови повинні бути ухвалені спеціально уповноваженим

органом, який має вирішити, після консультацій з власником, чи

дозволити більш ніж одне покоління між Сертифікованим та Базовим

насінням, і якщо так, вказати кількість поколінь, що має бути

дозволена.

5.2.3. Розмноження насіння поза межами країни реєстрації

сорту

Технічні умови повинні бути попередньо ухвалені спеціально

уповноваженими органами обох країн. Спеціально уповноважений орган

країни реєстрації сорту матиме право не ухвалювати проведення

розмноження за Схемою. Зокрема, такий орган повинен упевнитись,

після консультування з власником, в тому, що сорт, вірогідно,

залишиться відповідним опису за запропонованих умов; вирішити,

після консультування з власником, чи більше ніж одне покоління

додатково має бути дозволене в країні розмноження і, якщо так,

визначити максимальну кількість розмножень та перевірити

ідентичність Базового насіння.

6. Контроль за виробництвом насіння

6.1. Спеціально уповноважений орган країни виробництва

насіння нестиме відповідальність за виконання Схеми по відношенню

до такого виробництва.

6.2. Вимоги до виробництва та польове інспектування

6.2.1. В кожній країні-учасниці вимоги щодо виробництва

Базового та Сертифікованого насіння, ухвалені згідно зі Схемою як

задовільні для сортової ідентичності та чистоти, мають

застосовуватись на офіційному рівні. Такі вимоги не мають бути

нижчими за наведені у Додатку 2.

6.2.2. Спеціально уповноважений орган має упевнитись, шляхом

інспектування рослин на відповідному етапі або етапах виробництва,

в тому, що партія насіння є прийнятною.

6.2.3. У випадку виробництва насіння "Сертифікованої"

категорії, спеціально уповноважений орган може, під офіційним

наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів на проведення

польової інспекції з метою сертифікації насіння на умовах,

зазначених у Додатку 8-А. Спеціально уповноважений орган, який

вирішить використовувати цей метод, має визначити обсяг роботи

(види, території, зони та відповідний період), забезпечити

проведення офіційних перевірок, відбір зразків та пост-контрольні

тестування, а також дотримання інших вимог, зазначених у

Додатку 8-А, а також вжити всіх необхідних заходів для

гарантування еквівалентної інспекції в сенсі Схем для полів,

інспектованих уповноваженим інспектором або посадовою особою.

6.3. Спеціально уповноважений орган має зробити всі необхідні

кроки для забезпечення підтримання ідентичності та сортової

чистоти насіння між збором врожаю та пломбуванням й наклеюванням

етикеток.

6.4. Відбір зразків з партій насіння та аналізи

6.4.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери.

6.4.1.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери виконуються спеціально

уповноваженим органом.

6.4.1.2. Офіційний зразок відбирається з кожної очищеної

партії Базового та Сертифікованого насіння, поданої для

сертифікації, при цьому контейнери з насінням мають бути

опломбовані та мати ідентифікаційні позначення або етикетки у

відповідності з Правилами 8 та 9. Зразок має бути достатньо

великим для того, щоб відповідати вимогам, зазначеним у цьому

пункті та пункті 7. Зразок має бути відібраним згідно чинних

міжнародних методів, розроблених для відбору зразків насіння й

визнаних спеціально уповноваженим органом.

6.4.1.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційних осіб на проведення, під офіційним наглядом, відбору

зразків, опломбування та наклеювання етикеток на контейнери на

умовах, описаних в Додатку 8-В. Якщо спеціально уповноважений

орган вирішить використовувати цю процедуру, він повинен буде

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний відбір контрольних зразків й упевнитись у виконанні

перевірок та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити

всіх заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою особою або посадовою особою.

6.4.1.4. Одна частина кожного зразка має бути в наявності для

задоволення вимог Правила 7.

6.4.1.5. Інша частина кожного зразка подається до лабораторії

для проведення аналізів насіння.

6.4.2. Аналіз насіння

6.4.2.1. Аналіз насіння зі зразка проводиться офіційною

лабораторією, призначеною спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.2. Аналіз насіння зі зразка має проводитись для

визначення аналітичної чистоти та проростання відповідно до

існуючих міжнародних методів тестування насіння, визнаних

спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційні лабораторії на проведення, під офіційним наглядом,

аналізу насіння відповідно до Додатку 8-В. Якщо спеціально

уповноважений орган вирішить використати таку процедуру, він має

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний контрольний аналіз та упевнитись у виконанні перевірок

та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити всіх

заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою або офіційною лабораторією.

6.4.3. Зберігання насіння

У випадку із Базовим насінням третя частина кожного зразка

має зберігатись протягом щонайдовшого можливого періоду для

порівняння із майбутніми зразками Базового насіння з контрольних

ділянок. У випадку із Сертифікованим насінням третя частина

кожного зразка має зберігатись щонайменш один рік.

6.4.4. Інші необхідні перевірки

Спеціально уповноважений орган має право проводити будь-які

інші необхідні тестування відповідного сорту та отримувати

будь-яку інформацію, необхідну для сертифікації кожної партії

насіння.

6.5. Видача сертифікатів

Спеціально уповноважений орган може видавати сертифікати на

кожну партію добазового, базового та сертифікованого насіння,

схвалену згідно зі Схемою, наступним чином:

- сертифікати щодо сортової чистоти - відповідно до зразка,

зазначеного у Додатку 5 А;

- сертифікати, що містять результати аналізів - відповідно до

процедури, зазначеній у Додатку 5 В.

Такі два сертифікати повинні мати один і той самий номер ОЕСР

(див. Додаток 3).

6.6. Сертифікація іншого покоління

6.6.1. Партії базового насіння, виробленого згідно системи,

що включає офіційний контроль покоління, що передує Базовому

насінню і перевищує вимоги розмноження, можуть бути схвалені

спеціально уповноваженим органом для продажу в якості

Сертифікованого насіння першого покоління; такі партії не можуть

бути перемаркованими як Базове насіння.

6.6.2. Там, де є офіційний контроль покоління або поколінь,

що передують Базовому насінню, партії насіння, схвалені спеціально

уповноваженим органом, можуть бути марковані як "Добазове насіння"

за наступних умов:

6.6.2.1. культура, з якої було отримане насіння, була

офіційно інспектована та прийнята не менш ніж згідно стандарту,

необхідного для культури, з якої отримується Базове насіння;

6.6.2.2. з контейнерів з насінням мають бути відібрані зразки

офіційним шляхом, вони мають бути опломбовані та марковані з

використанням спеціальних білих етикеток із діагональною

фіолетовою смугою, як описано в Додатку 4;

6.6.2.3. мають застосовуватись всі вимоги щодо контролю

Базового насіння, викладені в Правилах 6 та 7.

6.7. Змішування партій одного й того самого сорту

6.7.1. Дві або більше партій Сертифікованого насіння з одного

й того ж покоління одного сорту можуть бути змішані до або після

експорту відповідно до розпоряджень спеціально уповноваженого

органу країни, в якій відбулося таке змішування. Новий номер для

посилань буде присвоєний такій змішаній партії, а вміст

контейнерів з насінням буде ідентифікований згідно Правилу 9; де

це доцільно, застосовуватиметься Правило 10. Спеціально

уповноважений орган вестиме записи, що відображатимуть номери для

посилань партій, з яких складається суміш, а також пропорцію

кожної партії в суміші.

6.7.2. Змішування має відбуватись таким чином, щоб нова

партія була однорідною.

6.8. Насіння, що не пройшло остаточної сертифікації

6.8.1. Насіння, що має бути експортоване з країни виробництва

після польового схвалення, але до остаточної сертифікації в якості

Базового або Сертифікованого насіння, ідентифікується як таке в

опломбованих контейнерах за допомогою спеціальної етикетки,

описаної у Додатку 4. Така етикетка має показувати, що насіння

відповідає вимогам Правил 6.1-6.3 вище, але не є остаточно

сертифікованим згідно вимог Правила 6.4.

6.8.2. Спеціально уповноважені органи країни виробництва та

країни остаточної сертифікації повинні обмінюватись між собою

відповідною інформацією. На вимогу країна виробництва має надати

всі відповідні дані щодо виробництва насіння. Країна сертифікації

має автоматично надати інформацію про кількість сертифікованого

насіння з наданої партії насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації, спеціально уповноваженому органу країни виробництва.

7. Пост-контрольне тестування насіння

7.1. Процедури тестування

7.1.1. Одна частина кожного зразка Базового насіння (окрім

передбаченого у підпункті 7.2.) та відсоток зразків

Сертифікованого насіння, відібрані згідно підпункта 6.4.1., мають

бути перевірені за допомогою пост-контрольного тестування, що

проводиться негайно або в сезон, наступний за відбором зразків.

Тест має проводитись спеціально уповноваженим органом або під його

наглядом. Такий тест не застосовується до зразків, відібраних

згідно Правила 10.4.2.

7.1.2. При пост-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

Правила 2.2.

7.2. Пост-контрольне тестування Базового насіння - це

пре-контрольне тестування виробництва Сертифікованого насіння.

Якщо контрольна ділянка є пре-контрольною, спеціально

уповноважений орган не має права сертифікувати насіння, отримане з

такої ділянки, якщо результати тесту на ділянці демонструють, що

сортова ідентичність або чистота не були збережені.

7.5. За умови виконання всіх передбачених умов, що можуть

включати оплату зазначеної суми, власник будь-якої партії насіння,

сертифікованої відповідно до Схеми, матиме право отримувати від

спеціально уповноваженого органа, по відношенню до такої партії,

звіт про результати будь-якого тесту на оцінку сортової

ідентичності та чистоти.

8. Партії насіння та пломбування контейнерів

8.1. Однорідність партій

Партії насіння, представлені для відбору зразків згідно цих

Правил, мають бути настільки однорідними, наскільки це можливо.

Спеціально уповноважений орган може відмовитись сертифікувати

будь-яку партію, якщо існує доказ того, що вона не є достатньо

однорідною.

8.2. Розміри партій

8.2.1. Для насіння розміром з зерно пшениці або більшого одна

партія не має перевищувати 20 000 кг; для насіння розміром меншим

за пшеницю одна партія не має перевищувати 10 000 кг. Для насіння,

що буде опломбоване в контейнерах як насіння, що не пройшло

остаточної сертифікації, такі максимальні розміри партій не

застосовуються.

8.2.2. Насіння понад 20 000 кг, або 10 000 кг, як зазначено

вище, має бути поділене на партії не більші, ніж 20 000 кг, або

10 000 кг, при цьому кожна партія ідентифікується відповідно до

Правила 9.1 в якості окремої партії насіння.

8.2.3. Дозволяється допуск у п'ять відсотків понад такі

максимуми.

8.3. Пломбування контейнерів

8.3.1. Контейнери з насінням мають бути опломбовані під час

відбору зразків, і вміст має бути ідентифікований відповідно до

Правил 8.3.2. та 9 особою, яка відбирала зразки, або під її

наглядом.

У випадку з насінням, що не пройшло остаточну сертифікацію,

зазвичай пломбує контейнери особа, яка відбирає зразки для

сертифікації, або інша особа під її наглядом.

8.3.2. Контейнери з насінням мають бути опломбовані таким

чином, щоб їх не можна було відкрити без порушення пломби, або без

того, щоб залишити сліди того, що існувала можливість змінити або

замінити вміст контейнерів. Ефективність пломбувального пристрою

має бути забезпечена вбудовуванням в пристрій функції наклеюванням

етикетки, що згадується у параграфі 8.3.1., або за допомогою

використання пломби. Контейнери звільняються від цієї вимоги, якщо

плобування не може бути використане повторно.

9. Ідентифікація вмісту контейнерів з насінням

9.1. Вміст кожного контейнеру має бути ідентифікований за

допомогою:

9.1.1. Нової етикетки, що не має слідів попереднього

використання, виданої спеціально уповноваженим органом, і яка

відповідає специфікаціям, зазначеним у Додатку 4. Навісні етикетки

(ярлики) дозволяються тільки якщо вони зв'язані з пломбою. Має

бути виключена можливість повторного використання клейких

етикеток;

або

9.1.2. Нанесення незмивною фарбою на зовнішній стороні

контейнеру всієї інформації, що має бути зазначена на етикетці

згідно Додатку 4 (включаючи зазначення кольору етикетки), має

виконуватись чином, схваленим спеціально уповноваженим органом.

9.2. Модель будь-якої етикетки або будь-якої друкованої

інформації завжди має подаватись до ОЕСР для попереднього

схвалення.

9.3. Копія інформації, необхідної згідно цього Правила,

потрібно вкладати до кожного контейнеру, проте її потрібно чітко

відрізняти від етикетки ОЕСР на зовнішній стороні контейнеру.

9.4. Немає необхідності використовувати білі етикетки для

Базового насіння, якщо Базове насіння було вироблене і має

використовуватись в одній і тій самій країні, і контейнер з таким

насінням має державну етикетку, що містить всю необхідну

інформацію.

10. Перепакування та перемаркування в іншій країні

10.1. Вислів "перепакування та перемаркування" має

тлумачитись як такий, що включає використання етикеток, які також

можуть слугувати в якості пломбувального пристрою відповідно до

Правила 8.3.2. та методів ідентифікації контейнерів насіння,

описаних у Правилі 9.

10.2. Спеціально уповноважений орган, який бажає перепакувати

та перемаркувати певну партію насіння, яке було вироблене в іншій

країні, має домовитись зі спеціально уповноваженим органом країни

виробництва, якщо перемаркування було проведено для виконання

сертифікації в якості іншої категорії насіння.

10.3. Базове та Сертифіковане насіння, перепаковане та

перемарковане згідно цих правил, визнається як "Насіння,

сертифіковане відповідно до Схеми ОЕСР для насіння підземної

конюшини та подібних видів".

10.4. Якщо відбувається перепакування та перемаркування:

10.4.1. Оригінальні пломби та етикетки мають бути зняті, і

всі операції проводяться у присутності уповноваженого представника

спеціально уповноваженого органу, який наглядатиме за

перепакуванням та перемаркуванням;

10.4.2. Нові етикетки можуть зберігати початковий номер

партії насіння, але якщо присвоєно новий номер, початковий номер

або зберігається спеціально уповноваженим органом, або

зазначається на нових етикетках. До етикеток включається

інформація про оригінальну країну виробництва та вказівка, що

стосується перепакування та перемаркування. Спеціально

уповноважений орган вестиме записи щодо номерів партій, з яких

складається кожна суміш, а також пропорцію кожної такої партії в

суміші. Якщо партії, з яких складається суміш, були вироблені в

різних країнах, всі країни виробництва мають бути зазначені на

етикетці. З кожної змішаної партії мають бути відібрані зразки, і

одна частина зразка буде використана відповідно до Правила 6.4.

10.4.4. Правило 9.3 застосовуватиметься відповідно.

11. Сертифікація сумішей насіння трав

Суміші насіння трав є придатними для сертифікації за Схемою

ОЕСР для трав та бобових, Схемою ОЕСР для насіння підземної

конюшини та подібних видів, а також Схемою ОЕСР для зернових.

Мінімальні вимоги, що мають бути дотримані, зазначені у Додатку 9

до Схеми для насіння трав та бобових.

Додаток 1

Визначення термінів, що використовуються у Схемі

A) Визначення, що використовуються для всіх сортів

1. Насіння підземної конюшини та подібних видів

Насіння підземної конюшини та подібних видів - це насіння

однолітніх бобових рослин, здатних до самозапилення та само

засівання (насіння, що обмаїло, або зарите в землю, призводить до

регенерації культури без повторного засівання) зі змінними

періодами відпочинку, генетично стабільних в регіоні виробництва

насіння. Перелік видів, придатних для сертифікації згідно Схеми,

має бути ухвалений і, за необхідності, переглядатись на Щорічних

зборах.

2. Спеціально уповноважений орган

Це орган, призначений, і відповідальний перед, урядом

країни-учасниці з метою виконання цих Правил та Директив від його

імені.

3. Власники

Особа або організація, яка відповідає за виробництво або

підтримання селекційного сорту, занесеного до державного переліку

сортів, прийнятних для сертифікації згідно Схеми ОЕСР. Власник має

забезпечити, щоб сорт залишався таким, що відповідає своєму типові

впродовж всієї тривалості свого життя. Підтримання сорту може бути

спільним.

4. Сорт

Міжнародний термін "сорт" позначає збір продуктивних рослин,

що чітко відрізняється якими-небудь характеристиками

(морфологічними, фізіологічними, цитологічними, хімічними або

іншими) і який, після репродукції (статевим або нестатевим

шляхом), зберігає свої відмінні характеристики.

5. Країна реєстрації сорту

Країна реєстрації сорту - це країна, в якій сорт був

зареєстрований в Офіційному державному каталозі після проведення

задовільних тестів на відмітність, однорідність та стабільність.

6. Батьківський матеріал

Найменша одиниця, використовувана власником для підтримання

свого сорту, з якого отримане все насіння сорту впродовж одного

або більше поколінь.

7. Добазове насіння

Насіння поколінь, що передують отриманню Базового насіння,

називається Добазовим насінням в будь-якому поколінні між

батьківським матеріалом та Базовим насінням.

8. Базове насіння

Насіння, що було вироблене під відповідальність власника

відповідно до загально прийнятих практик щодо підтримання сортів,

і яке є призначеним для отримання Сертифікованого насіння. Базове

насіння має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

9. Сертифіковане насіння

9.1. Якщо сорт на має специфічних відмітних характеристик,

які дозволяють вирізнити його шляхом візуального огляду на полі

від всіх інших сортів, що вирощуються в регіоні, включаючи

самозасівні рослини, Сертифіковане насіння - це насіння, що

безпосередньо походить від Базового або Сертифікованого насіння

сорту, і є призначеним для тримання Сертифікованого насіння або

культур з іншою метою, ніж виробництво насіння. Воно має

відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і виконання таких

умов повинне бути підтвердженим офіційною перевіркою.

9.2. Перше покоління після Базового насіння є:

- Сертифікованим насінням першого покоління.

Наступні покоління є:

- Сертифікованим насінням другого, третього та подальших

поколінь - вказується відповідне покоління.

У результаті самозасівання та періоду спокою насіння,

насіння, отримане в другий та наступні сільськогосподарські роки з

певного поля, буде являти собою суміш поколінь, тому номер

покоління такого насіння не вказується. Для такого насіння

використовується червона етикетка з терміном "Змішані покоління".

9.3. Якщо сорт має специфічні відмітні характеристики, які

дозволяють вирізнити його шляхом візуального огляду на полі від

всіх інших сортів, що вирощуються в регіоні, Сертифіковане насіння

не обов'язково має безпосередньо походити від Базового або

Сертифікованого насіння сорту, і може отримуватись з культури,

яка, під час інспекції, не виявила більш ніж п'ять відсотків

рослин іншого сорту такого виду або подібних видів із подібним

насінням.

Додаток 2

Мінімальні вимоги

до виробництва базового та сертифікованого

насіння згідно зі Схемою

A) Мінімальні вимоги до всіх сортів

1. Ізоляція

Насіннєві культури повинні бути ізольовані від всіх інших

культур певним бар'єром або простором для попередження змішувань

під час збору врожаю.

2. Бур'яни

Культури, що містять надлишкову кількість бур'янів, мають

бути забраковані.

3. Виявлення забруднювачів, що присутні на полі

Якщо поле є засіяним для отримання першого врожаю з такого

поля, в наявності потрібно мати засоби для виявлення насіння або

рослин забруднюючих сортів, що можуть вже бути присутніми на полі.

4. Сортова та видова чистота

4.1. Мінімальні стандарти культури для виробництва:

------------------------------------------------------------------ | Базове насіння | Сертифіковане насіння | |----------------+-----------------------------------------------| | 99,5% | Для виробництва | Не для виробництва | | | наступних поколінь | наступних поколінь | | | Сертифікованого | Сертифікованого | | | насіння | насіння | | |-----------------------+-----------------------| | | 98,0% | 95,0% | ------------------------------------------------------------------

Домішки, що мають прийматись до уваги при визначенні

дотримання до таких стандартів, включають:

- рослини культур, що на полі можуть бути ідентифіковані як

такі, що не відповідають даному сортові;

- рослини культур, що були ідентифіковані як ті, що виросли з

насіння, яке вже було на полі до засівання, і які важко вирізнити

візуально на полі від сорту, що вирощується для отримання насіння;

- рослини інших культур, насіння яких важко відрізнити від

насіння даної культури при проведенні лабораторних тестів.

4.2. Ці стандарти застосовуються до всіх насіннєвих полів і

дотримання їх перевірятиметься під час польових інспекцій.

4.3. Якщо пост-контрольні ділянки засіваються відповідно до

Правила 7, вони також повинні використовуватись для контролю.

5. Польові інспекції

5.1. Культура має бути в придатному стані для чіткого

визначення сортової та видової чистоти.

5.2. Інспектори мають пройти спеціальне навчання і при

проведенні їх польових інспекцій відповідати лише перед спеціально

уповноваженим органом. Додаткові умови застосовуються до

уповноважених інспекторів, як зазначено у Додатку 8.

5.3. Одна або декілька польових інспекцій мають бути

проведені в період вегетації, одна з яких має проводитись у

найбільш доцільний час для ідентифікації, зазвичай це цвітіння.

5.4. Польовий інспектор повинен перевірити, щоб були

дотримані мінімальні вимоги, викладені у цьому Додатку.

5.5. Контрольні ділянки, засіяні зразками насіння, що

використовувалось для засівання культури, представленої до

сертифікації, повинні, коли це можливо, бути доступними для

ретельної перевірки під час польової інспекції насіннєвих культур.

Така перевірка є додатковою перевіркою при проведенні польової

інспекції з метою визначення сортової чистоти.

5.6. Спеціально уповноважений орган повинен прийняти рішення

по кожному полю чи давати або не давати свого дозволу за

результатами інспекції, і, коли це можливо, за результатами

вивчення результатів перевірки відповідної пре-контрольної

ділянки.

5.7. При визначенні кількості рослин, які не відповідають

сортові, а також кількості рослин інших видів, інспектор повинен

працювати за відповідним методом (Методи описані в документі ОЕСР

"Інструкція щодо методів, які мають використовуватись при

тестуванні ділянок та проведенні польових інспекцій").

6. Кількість сільськогосподарських років

Спеціально уповноважений орган має визначити кількість

сільськогосподарських років, дозволених для насіннєвого поля, із

окремою увагою до впливу екологічних умов, що змінилися, на

сортову чистоту при розмноженні чужорідних сортів. Такі

сільськогосподарські сорти не повинні перериватись одним або

декількома роками, в які культура не була під наглядом спеціально

уповноваженого органу.

Додаток 3

Номери сертифікатів та партій насіння

1. В міжнародній торгівлі бажано, щоб номери були єдиного

зразку для легкої ідентифікації.

2. Застосування трьох-літерного коду МОС (ISO) 3166-1 має

позначати країну сертифікації. Якщо якась країна має більше одного

спеціально уповноваженого органу, потрібно додати відповідні

ініціали, хоча тоді потрібно слідкувати за тим, щоб вони не

перетинались з вищезазначеним кодом.

3. Інша частина номеру використовується для ідентифікації

партії насіння від інших партій з врожаю однієї й тієї самої

країни. Зазвичай є зручно, коли всі номери посилання складаються з

однієї й тієї ж кількості цифр. Оцінюючи заздалегідь скільки

партій насіння будуть сертифіковані, потрібно почати з необхідної

кількості нулів. Таким чином, якщо кількість сертифікатів, що

мають бути видані, не перевищуватиме 9999, першому потрібно

присвоїти номер 0001, десятому - 0010, і так далі. Потрібно

слідкувати за тим, щоб не було плутанини між номерами, присвоєними

різним партіям насіння різних років (кодова літера може

використовуватись для позначення року врожаю).

Додаток 4

Специфікації для етикеток ОЕСР

або маркування контейнерів з насінням

1. Опис

1.1. Тип: Етикетки можуть бути клейкими або не клейкими.

Інформація може бути надрукована тільки на одній стороні, або на

обох.

1.2. Форма: Етикетки мають бути прямокутної форми.

1.3. Колір: Кольори етикеток будуть такими:

- добазове насіння: білі з діагональною фіолетовою смугою;

- базове насіння: білі;

- сертифіковане насіння 1-го покоління: блакитні;

- сертифіковане насіння 2-го або подальших поколінь: червоні;

- насіння, що не пройшло остаточної сертифікації: сірі.

На всіх червоних етикетках та сірих етикетках для

сертифікованого насіння 2-го або подальших поколінь потрібно

зазначати відповідний номер покоління, окрім Сертифікованого

насіння змішаних поколінь, при цьому зазначається термін "Змішані

покоління".

Один кінець ярлика має бути зафарбований чорним з мінімальною

відстанню до іншого краю - 3 см, при цьому інший кінець ярлику

залишається кольоровим.

1.4. Матеріал: Використовуваний матеріал має бути достатньо

сильним, щоб запобігти пошкодженню при звичайному використанні.

2. Посилання на Схему ОЕСР

2.1. Посилання на Схему ОЕСР має бути надруковане англійською

та французькою мовами на чорній частині ярлика або на завушній

стороні контейнера з насінням (див. Правило 9.1.2). Таке посилання

виглядатиме наступним чином: англійською мовою - "OECD Seed

Scheme", і французькою - "Systme de l'OCDE pour le Semences".

3. Інформація на ярлику

3.1. Обов'язкова інформація: Наступна інформація має бути

надрукована чорними літерами на кольоровій частині ярлика (білій,

блакитній, червоній або сірій):

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види (латинські назви)

- назва сорту (або синонім):

- категорія: (добазове, базове або сертифіковане насіння

першого, другого або іншого покоління)

- Номер партії: (див. Додаток 3)

- Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

- Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

Для добазового насіння вказується кількість поколінь, що

відділяє його від Сертифікованого насіння першого покоління.

3.2. Дозволений простір та розмір літер мають бути достатніми

для забезпечення легкої читабельності ярлику.

3.3. Якщо інформація нанесена незмивною фарбою на контейнері,

формат інформації та зона маркування має якнайбільше відповідати

звичайному ярлику.

3.4. Додаткова інформація на офіційному ярлику

3.4.1. Офіційна додаткова інформація

Будь-яка площа, не заповнена інформацією, зазначеною в

параграфі 3.1., може бути використана для такої додаткової

інформації, яку спеціально уповноважений орган забажає надати.

Однак, така інформація має бути зазначена літерами не більшими,

аніж ті, що використовуються для зазначення обов'язкової

інформації. Вона має містити тільки факти і відноситись лише до

насіння, сертифікованого згідно Насіннєвої Схеми ОЕСР. Жодної

інформації рекламного характеру не має бути на ярлику або на тій

частині поверхні контейнеру, на яку наноситься обов'язкова

інформація незмивною фарбою.

3.4.2. Неофіційна додаткова інформація:

На розсуд спеціально уповноваженого державного органу країни

виробництва, штрих-коди можуть бути розміщені з краю офіційного

ярлику на ділянці для неофіційної інформації розміром, що не має

перевищувати 20 відсотків загальної площі ярлику, й має

вирізнятись окремим кольором та мати заголовок "Інформація,

зазначена тут, є неофіційною, не перевіреною та не схваленою

спеціально уповноваженим органом".

4. Мови

Уся інформація має бути англійською або французькою мовою,

окрім посилання на Схему, яке зазначається обома мовами, як

вказано у підпункті 2 вище. За бажанням можуть додаватись

переклади на інші мови.

Додаток 5

Зразок сертифікату та результати аналізів

A) Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

але точне розміщення тексту залишається на розсуд спеціально

уповноваженого органу.

Сертифікат, виданий згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації підземної конюшини та подібних

видів, призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер партії:

Вид:

Сорт: (назва або синонім)

Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

"Партія насіння за цим номером була вироблена у відповідності

зі Схемою ОЕСР для насіння підземної конюшини і є

схваленою/попередньо схваленою як(1):

---------------- (1) викресліть непотрібне.

- добазове насіння (білий ярлик з діагональною фіолетовою

смугою)

- базове насіння (білий/сірий ярлик)

- сертифіковане насіння 1-го покоління (блакитний/сірий

ярлик)

- сертифіковане насіння(2), ....покоління (червоний/сірий

ярлик)"

---------------- (2) впишіть номер покоління, якщо необхідно, або термін

"змішані покоління".

Підпис:

Місце й дата:

B) Результати аналізів

Результати лабораторних аналізів мають надаватись, коли це

можливо, у вигляді помаранчевого міжнародного сертифікату на

партію насіння, що видається згідно правил Міжнародної Асоціації з

контролю за якістю насіння.

Країни, які не бажають використовувати сертифікат, що

видається Асоціацією, можуть використати його в якості шаблону для

звітування про результати лабораторних аналізів, які необхідні

згідно Правил та Директив Схеми. Копію зразка можна отримати в:

International Seed Testing Association (ISTA) (Міжнародна Асоціація з контролю за якістю насіння)

Zurichstrasse 50, P.O. Box 308 CH - 8303 Bassersdorf, Switzerland (Швейцарія)

тел: + 41 1 838 60 00 факс: + 41 1 838 60 01

Сертифікат, що видається МАКЯН, може використовуватись тільки

тими країнами, які отримали на це всі повноваження від Асоціації.

Інші країни, які використовують такий сертифікат в якості шаблону

для представлення результатів, повинні гарантувати відсутність

будь-яких натяків на використання помаранчевого сертифікату.

Наприклад, не повинно бути посилання на Міжнародну Асоціацію, і

сертифікат не має бути надрукований на помаранчевому папері.

Додаток 6

Підземна конюшина та подібні види,

придатні для Схеми

------------------------------------------------------------------ | Ботанічна назва | Назва французькою | Назва англійською | |---------------------+---------------------+--------------------| |BISSERULA PELECINUS |BISSERULE, |BISSERULA | |L. |ASTRAGALE DOUBLE-SCIE| | |---------------------+---------------------+--------------------| |CENTROSEMA PASCUORUM |CENTENIER |CENTURION | |C. Mart ex Benth | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO LITTORALIS |LUZERNE DES RIVAGES |SHORE MEDIC, | |Rohde ex Loisel | |HARBINGER'S MEDIC | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO MUREX Willd.|LUZERNE Afruit rond |Sphere medic, | |(M. SPHAEROCARPOS | |Sphere medicK | |Bertol.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO POLYMORPHA |LUZERNE HERISSEE |BURR MEDIC | |(L.) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO RUGOSA Desr.|LUZERNE PLISSEE |GAMA MEDIC | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO SCUTELLATA |LUZERNE AECUSSON |SNAIL MEDIC | |(L.) Miller | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO TORNATA (L.)|LUZERNE RONDE |DISC MEDIC | |Mill. | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |MEDICAGO TRUNCATULA |LUZERNE TRONQUEE |BARREL MEDIC, | |Gaertn. | |STRONG-SPINED MEDIC | |---------------------+---------------------+--------------------| |ORNITHOPUS COMPRESSUS|ORNITHOPE COMPRIME, |YELLOW SERRADELLA, | |L. |SERRADELLE JAUNE, |YELLOW BIRD'S FOOT | | |PIED D'OISEAU | | | |COMPRIME | | |---------------------+---------------------+--------------------| |ORNITHOPUS SATIVUS |SERRADELLE HYBRIDE |HYBRID SERRADELLA | |Broth X | | | |O. COMPRESSUS (L.) | | | |Broth & Linnaeus | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM SPUMOSUM |TREFLE ECUMEUX |BLADDER CLOVER, | | | |BLADDER-POD CLOVER, | | | |MEDITERRANEAN CLOVER| |---------------------+---------------------+--------------------| |TRIFOLIUM |TREFLE SOUTERRAIN |SUBTERRANEAN CLOVER | |SUBTERRANEUM (L.) | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Країни, які мають право сертифікації

насіння підземної конюшини та подібних видів

------------------------------------------------------------------ |Австралія |C(75)167 |03/10/75 | |----------------------+-----------------------+-----------------| |Франція |C(93)139/Final |27/12/93 | |----------------------+-----------------------+-----------------| |Молдова |C(2008)151 |23/10/08 | |----------------------+-----------------------+-----------------| |Нова Зеландія |C(2007)122 |14/11/07 | |----------------------+-----------------------+-----------------| |Португалія |C(88)16 |20/10/88 | |----------------------+-----------------------+-----------------| |Іспанія |C(76)218 |08/12/76 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8

Умови сертифікації насіння

уповноваженими особами та лабораторіями

під офіційним наглядом

A) Польове інспектування насіннєвих культур уповноваженими

інспекторами під офіційним наглядом

1. У випадку виробництва насіння, придатного для сертифікації

за категорією "Сертифіковане", спеціально уповноважений орган

може, під офіційним наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів

на проведення польових інспекцій. Такі інспекції матимуть таку ж

силу, що й офіційні інспекції на умовах, перелічених нижче.

2. У випадку з уповноваженими інспекторами, вони повинні

володіти необхідною кваліфікацією, через проходження такого ж

навчання, що й офіційні інспектори, або їх компетенція має бути

підтверджена за допомогою здавання офіційних екзаменів.

Уповноважені інспектори мають принести присягу або підписати заяву

про прийняття обов'язків щодо дотримання правил, що регулюють

офіційне інспектування.

3. Добазові та Базові культури інспектують офіційні

інспектори.

4. Сертифіковане насіння різних поколінь може бути перевірене

уповноваженими інспекторами, якщо насіння з покоління, що передує

Базовому насінню, було офіційно контрольоване згідно

Правилу 6.6.2.

5. Якщо Сертифіковане насіння різних поколінь перевіряється

уповноваженими інспекторами, частина такого насіння має пройти

контрольну перевірку офіційними інспекторами. Рівень контрольних

перевірок встановлюється спеціально уповноваженим органом для

адекватної оцінки роботи уповноважених інспекторів. Частина

насіння, що має проходити контрольну перевірку, становитиме не

менше 5%.

6. Спеціально уповноважені органи визначають штрафні санкції,

що застосовуються до порушень правил, що регулюють перевірки під

офіційним наглядом. Передбачені таким чином штрафні санкції мають

бути ефективними, пропорційними та стримуючими. Такі штрафні

санкції можуть включати анулювання визнання уповноважених

інспекторів, які є винними у навмисному або халатному порушенні

правил, що регулюють проведення офіційних перевірок. Будь-яка

сертифікація перевіреного насіння анулюється у випадку такого

порушення, поки не буде доказано, що таке насіння, незважаючи на

це, задовольняє всі відповідні вимоги.

B) Відбір зразків насіння (включаючи пломбування та

маркування контейнерів) та аналізування насіння уповноваженими

особами або лабораторіями під офіційним наглядом

1. Принципи

1.1. Спеціально уповноважений орган може уповноважити осіб,

які не мають прямого та ексклюзивного повноваження відбирати

зразки під офіційним наглядом згідно Схеми (такі особи називаються

"пробовідбірники насіння"). Лабораторії також можуть бути

уповноважені проводити аналізи для насіння, потрібні за Схемою.

1.2. Відбір зразків, пломбування та маркування контейнерів з

насінням може бути доручене уповноваженим особам. Умови, зазначені

нижче, також застосовуються до Статей, що стосуються відбору

зразків насіння, плобування й маркування контейнерів з насінням та

аналізів насіння, як передбачено Правилами та Директивами Схем.

1.3. Всі Правила та Директиви Схеми, включаючи обов'язок

відповідності або суворої відповідності вважатимуться виконаними

країнами, які проводять процедури уповноваження в ході

сертифікації.

1.4. Спеціально уповноважені органи не можуть відмовити у

схваленні розмноження насіння за межами країни походження тільки

на тій підставі, що уповноваження було надане неофіційній особі

або лабораторії в країні, де має відбутись розмноження.

2. Обсяг

Уповноваження може застосовуватись до сертифікації насіння

всіх сортів та видів, прийнятих до Переліку Сортів ОЕСР в обсязі,

визначенім спеціально уповноваженим органом стосовно заходів,

видів, категорій насіння, осіб, насіннєвих компаній та

лабораторій.

3. Відбір зразків з партії насіння

3.1. Уповноважені пробовідбірники насіння

3.1.1. Відбирання зразків насіння проводиться

пробовідбірниками, які були уповноважені на це спеціально

уповноваженим органом за дотримання умов, викладених у

підпунктах 3.1.2.-3.1.5.

3.1.2. Пробовідбірники насіння повинні мати необхідну

технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, застосовних до офіційних пробовідбірників

насіння, і підтверджену офіційними екзаменами.

3.1.3. Вони проводять відбір зразків насіння відповідно до

чинних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

3.1.4. Приміщення та обладнання для відбору зразків мають

бути офіційно визнані задовільними для цієї мети спеціально

уповноваженим органом в межах уповноваження.

3.1.5. Пробовідбірники насіння повинні бути:

a) незалежними офіційними особами, або

b) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність не стосується виробництва, вирощення, оброблення

насіння, або торгівлі насінням, або

c) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність включає виробництво, вирощення, оброблення насіння, або

торгівлю насінням.

У випадку ситуації, зазначеної у підпункті (c),

пробовідбірник насіння може проводити відбір зразків насіння

тільки з партій насіння, виробленого від імені його працедавця,

якщо інше не буде погоджено між його працедавцем, особою, яка

подала заяву на сертифікацію, та спеціально уповноваженим органом.

3.2. Офіційний нагляд

3.2.1. Робота пробовідбірників насіння підлягає відповідному

нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який має включати

контрольний відбір зразків або моніторинг процесу, в залежності

від випадку. У випадку автоматичного відбору зразків, нагляд

включатиме відповідний моніторинг спеціально уповноваженим органом

з періодичними перевірками експертизи та виконання. Перевірки

проводяться на місці під час проведення відбору зразків.

3.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольний відбір зразків

офіційними пробовідбірниками насіння. Така частина має бути

якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними та юридичними

особами, які подали насіння для сертифікації, проте також має бути

достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви. Така частина

має становити не менше 5 відсотків. Контрольний відбір зразків не

застосовується до партій насіння, з яких зразки були відібрані

автоматичним шляхом.

4. Аналізи насіння

4.1. Уповноважені лабораторії

4.1.1. Тестування насіння проводиться лабораторіями з

тестування насіння, уповноваженими на це спеціально уповноваженим

органом за дотримання умов, викладених в підпунктах 4.1.2.-4.1.5.

4.1.2. Лабораторія має бути розташована в приміщеннях з

обладнанням, офіційно визнаним спеціально уповноваженим органом

задовільним для тестування насіння в межах такого уповноваження.

4.1.3. В лабораторії повинен бути черговий лаборант, який

нестиме пряму відповідальність за технічні операції лабораторії і

матиме необхідну кваліфікацію для технічного керування лабораторії

з тестування насіння. Лаборанти такої насіннєвої лабораторії

повинні мати технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, що застосовуються для лаборантів

офіційних насіннєвих лабораторій, та підтверджену офіційними

екзаменами.

4.1.4. Лабораторія проводитиме тестування насіння відповідно

до поточних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

4.1.5. Лабораторія повинна бути:

a) незалежною лабораторією, або

b) лабораторією насіннєвої компанії.

У випадку, зазначеному у підпункті (b), лабораторія може

проводити тестування тільки партій насіння, вироблених компанією,

якій вона належить. Якщо інше не буде погоджено між насіннєвою

компанією, особою, яка подала заяву на сертифікацію та спеціально

уповноваженим органом.

4.2. Офіційний нагляд

4.2.1. Робота лабораторії з тестування насіння підлягає

відповідному нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який

має включати контрольний аналіз та періодичні перевірки

експертизи, виконання, обробки результатів і дій щодо

невідповідностей.

4.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольне тестування насіння. Така

частина має бути якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними

та юридичними особами, які подали насіння для сертифікації, проте

також має бути достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви.

Така частина має становити не менше 5 відсотків.

4.2.3. Спеціально уповноважений орган повинен порівняти

результати зразків насіння, що пройшли офіційне тестування, з тих

самих партій насіння, що пройшли тестування під офіційним

наглядом. Таке порівняння має включати, як мінімум, аналітичні

результати перевірки чистоти та розвитку.

Додаток 9

Процедура розширення схеми

для внесення сортів, що вивчаються, до Державного

переліку з метою польових інспектувань

1. Відносно сорту, що вивчається для внесення до державного

переліку, спеціально уповноважений орган країни розмноження

насіння може провести польову інспекцію за наступних умов:

a) на чітку вимогу селекціонера сорту, якщо розмноження

відбувається в країні, де проводиться дослідження, та

b) на прохання допомоги від спеціально уповноваженого органу

країни дослідження, якщо розмноження відбувається поза межами

такої країни.

Якщо розмноження відбувається в країні дослідження (випадок

1(a) вище), польове інспектування проводиться спеціально

уповноваженим органом на тій самій основі, що й для зареєстрованих

сортів. Орган має перевірити сортову ідентичність добазового або

базового насіння, використаного для розмноження; сортова чистота

перевіряється впродовж проведення польової інспекції з

використанням наявних технічних специфікацій; остаточна

сертифікація проводиться, якщо потрібно, як тільки сорт буде

зареєстрований у державному переліку.

Якщо розмноження відбувається поза межами країни дослідження

(випадок 1(b) вище), застосовуються правила, викладені у

підпунктах 2-6.

2. Прохання про допомогу має обмежуватись польовим

інспектуванням з метою перевірки відповідності правилам

виробництва насіння згідно вимог Схем ОЕСР.

3. Відповідальність за перевірку сортової ідентичності

добазового або базового насіння, використаного для розмноження,

полягає на спеціально уповноваженому органі країни, в якій були

проведені тести на відмітність, однорідність та стабільність

сорту.

4. Під час польових інспекцій сортова чистота має

перевірятись за допомогою використання приблизного опису сорту,

взятому з тестів на відмітність, однорідність та стабільність

сорту, наданих спеціально уповноваженим органом країни

дослідження.

5. Остаточна сертифікація проводиться за відповідальності

країни дослідження, як тільки сорт буде зареєстрований у

державному переліку.

6. За рішенням спеціально уповноваженого органу країни

дослідження та за домовленістю з власником, насіння, вироблене у

країні розмноження, має бути:

- відправлене до країни дослідження з метою остаточної

сертифікації - у такому випадку насінню присвоюється сірий ярлик

відповідно до Правил ОЕСР, з зазначенням назви такого сорту і

також з позначкою "Насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації - сорт знаходиться в процесі реєстраційних

тестувань", або

- остаточно сертифікованим спеціально уповноваженим органом

країни розмноження, як тільки сорт буде зареєстрований, відповідно

до Правил ОЕСР, при цьому офіційна назва зазначається спеціально

уповноваженим органом країни реєстрації.

7. У випадку з гібридними сортами умови, зазначені у

підпунктах 1-6, також застосовуються до їх батьківських

компонентів.

Додаток XI

до Рішення

СХЕМА ОЕСР СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

НАСІННЯ КУКУРУДЗИ ТА СОРГО, ПРИЗНАЧЕНОГО

ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

2010 р.

Правила та директиви

1. Загальні положення

1.1. Схема ОЕСР для кукурудзи та сорго включає насіння видів,

що належать до продукції кукурудзи та сорго, вироблене, оброблене,

відібране, марковане та опломбоване у відповідності із Правилами

та Директивами, які є предметом наступних параграфів, і які

вважаються мінімальними вимогами. Перелік видів, придатних для

сертифікації згідно зі Схемою, наведений у Додатку 6. Цей перелік

може бути розширений за загальною згодою спеціально уповноважених

державних органів.

1.2. Схема має виконуватись в країнах-учасницях під

відповідальність урядів таких країн, які призначать відповідні

органи з цією метою. Перелік країн-учасниць в ОЕСР Схемі для

кукурудзи та сорго наведений у Додатку 7.

1.3. Схема ОЕСР кукурудзи та сорго не має відноситись жодним

чином до торгівлі насінням, що було вироблене і випущено в

торгівлю повністю під відповідальність його продавців згідно

державних законів та постанов.

1.4. Пост-контроль Базового насіння є необхідним тільки якщо

базове насіння має використовуватись для виробництва

Сертифікованого насіння поза межами країни походження сорту.

Однак, селекціонери повинні, наскільки можливо, засаджувати

самостійно пост-контрольні ділянки всіма партіями Базового

насіння. Це є особливо корисним, коли є можливість вирощування

його поза сезоном, до використання Базового насіння.

2. Прийняття сортів та батьківських компонентів

2.1. Сорти мають прийматись до Схеми тільки якщо були

отримані задовільні результати в ході офіціальних випробувань не

менш ніж в одній країні-учасниці.

2.2. Для всіх сортів тести мають встановити, що сорт є

відмітним, а також що його потомство, використане для кормового

виробництва, а також виробництва олії або волокна, має достатньо

однорідний та стабільний характер. Має надаватись точний опис

сорту, і у випадку гібридних сортів - також описи батьківських

компонентів.

2.3. Тести також повинні встановити, що сорти мають прийнятну

цінність щонайменш в одній країні.

2.4. Приклади сортів, чиї описи наведені у Додатку 1:

Гібридні сорти, зокрема: одиночного схрещення

подвійного схрещення

потрійного схрещення

лінійного схрещення

міжсортові

Сорти з перехресним запиленням, зокрема:

синтетичні сорти

композитні сорти

3. Перелік придатних сортів та батьківських компонентів

3.1. У кожній країні має видаватись і щороку переглядатись

офіційний державний перелік сортів, що були прийняті до Схеми,

згідно Правилу 2. В таких переліках мають бути чітко вказані всі

синоніми та омоніми таких сортів.

3.2. Лише насіння сортів та батьківські компоненти, занесені

до таких переліків, є придатним для сертифікації згідно зі Схемою.

Для гібридних сортів занесення до переліку розуміється як таке, що

включає в себе батьківські компоненти (див. Правило 2.2). Інбредні

лінії або схрещення, призначені в якості потенційних батьківських

компонентів, також можуть бути занесені в окремі переліки.

3.3. Для кожного сорту мають бути зазначені назви/імена та

адреси їх виробників.

3.4. Сорти не будуть залишені у переліку, якщо умови

прийняття не будуть задовольнятись.

3.5. Перелік сортів ОЕСР

3.5.1. Перелік ОЕСР сортів, придатних для сертифікації, є

офіційним переліком сортів, що були прийняті спеціально

уповноваженими державними органами як придатні для сертифікації

відповідно до Правил Насіннєвих Схем ОЕСР. Перелік сортів, що

переглядається щорічно на основі повідомлень, отриманих від

спеціально уповноважених органів, що приймають участь в Схемах,

включає в себе інформацію про виробника/ів сорту та назви країн, в

яких такий сорт був зареєстрований. Перелік не є обмеженим і має

надавати корисну інформацію при застосуванні Правил 5.1.1. та

5.2.3. цієї Схеми для Базового Насіння та Сертифікованого Насіння

відповідно.

3.5.2. Секретаріат ОЕСР надає спеціально уповноваженим

державним органам інструкції щодо занесення сортів до Переліку.

3.5.3. Спеціально уповноважений орган країни реєстрації несе

відповідальність за:

1) забезпечення того, щоб сорт, який має бути занесеним до

переліку ОЕСР, був зареєстрований в Офіційному Державному

Каталозі;

2) повідомлення імені(ен)/назви (назв) особи (осіб) або

організації(ій), відповідальної(их) за збереження сорту;

3) підтримання зв'язку з власником сорту;

4) забезпечення відповідного спеціально уповноваженого органу

письмовою угодою на розмноження насіння за межами країни

реєстрації;

5) надання засвідченого стандартного зразка сорту, що має

бути розмноженим, для того, щоб засіяти контрольну ділянку для

забезпечення автентичного посилання на сорт;

6) надання офіційного опису сорту, що має бути розмноженим,

і, у випадку гібридного сорту, опису батьківських компонентів;

7) засвідчення ідентичності насіння, що має бути розмноженим.

4. Визначення категорій насіння

4.1. Наступні категорії насіння, як зазначено в Додатку 1,

визнані в Схемі:

- добазове насіння;

- базове насіння;

- сертифіковане насіння.

5. Отримання базового та сертифікованого насіння

5.1. Базове насіння

5.1.1. Базове насіння вироблятиметься за відповідальності

власника. Якщо Базове насіння виробляється в іншій країні, ніж

країна реєстрації сорту, технічні умови мають бути попередньо

погоджені спеціально уповноваженими органами обох країн.

5.1.2. На вимогу добазове насіння може офіційно

контролюватись і забезпечуватись спеціальними етикетками. Для

сортів з перехресним запиленням важливо вказати етап у процесі

розмноження, на якому отримується добазове насіння.

5.2. Сертифіковане насіння

5.2.1. Сертифіковане насіння може вироблятись як в межах, так

і поза межами країни реєстрації сорту.

5.2.2. Розмноження насіння в межах країни реєстрації сорту

Технічні умови повинні бути ухвалені спеціально уповноваженим

органом.

5.2.3. Розмноження насіння поза межами країни реєстрації

сорту

Технічні умови повинні бути попередньо ухвалені спеціально

уповноваженими органами обох країн. Спеціально уповноважений орган

країни реєстрації сорту матиме право не ухвалювати проведення

розмноження за Схемою. Він має перевірити ідентичність Базового

насіння. Для сортів з перехресним запиленням такий орган має

упевнитись, після консультування з власником, в тому, що сорт,

вірогідно, залишиться відповідним опису за запропонованих умов, а

також вирішити, після консультування з власником, чи більше ніж

одне покоління додатково має бути дозволене в країні розмноження

і, якщо так, визначити максимальну кількість розмножень.

6. Контроль за виробництвом насіння

6.1. Спеціально уповноважений орган країни виробництва

насіння нестиме відповідальність за виконання Схеми по відношенню

до такого виробництва.

6.2. Вимоги до виробництва та польове інспектування

6.2.1. В кожній країні-учасниці вимоги щодо виробництва

Базового та Сертифікованого насіння, ухвалені згідно зі Схемою як

задовільні для сортової ідентичності та чистоти, мають

застосовуватись на офіційному рівні. Такі вимоги не мають бути

нижчими за наведені у Додатку 2.

6.2.2. Спеціально уповноважений орган має упевнитись, шляхом

інспектування рослин на відповідному етапі або етапах виробництва,

в тому, що партія насіння є прийнятною.

6.2.3. У випадку виробництва насіння "Сертифікованої"

категорії, спеціально уповноважений орган може, під офіційним

наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів на проведення

польової інспекції з метою сертифікації насіння на умовах,

зазначених у Додатку 8-А. Спеціально уповноважений орган, який

вирішить використовувати цей метод, має визначити обсяг роботи

(види, території, зони та відповідний період), забезпечити

проведення офіційних перевірок, відбір зразків та пост-контрольні

тестування, а також дотримання інших вимог, зазначених у

Додатку 8-А, а також вжити всіх необхідних заходів для

гарантування еквівалентної інспекції в сенсі Схем для полів,

інспектованих уповноваженим інспектором або посадовою особою.

6.3. Спеціально уповноважений орган має зробити всі необхідні

кроки для забезпечення підтримання ідентичності та сортової

чистоти насіння між збором врожаю та пломбуванням й наклеюванням

етикеток. За необхідності, потрібно вжити заходів перестороги, щоб

насіння запилювачів не змішувалось з насінням насіннєвих

батьківських рослин.

6.4. Відбір зразків з партій насіння та аналізи

6.4.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери.

6.4.1.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери виконуються спеціально

уповноваженим органом.

6.4.1.2. Офіційний зразок відбирається з кожної очищеної

партії Базового та Сертифікованого насіння, поданої для

сертифікації, при цьому контейнери з насінням мають бути

опломбовані та мати ідентифікаційні позначення або етикетки у

відповідності з Правилами 8 та 9. Зразок має бути достатньо

великим для того, щоб відповідати вимогам, зазначеним у цьому

пункті та пункті 7. Зразок має бути відібраним згідно чинних

міжнародних методів, розроблених для відбору зразків насіння й

визнаних спеціально уповноваженим органом.

6.4.1.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційних осіб на проведення, під офіційним наглядом, відбору

зразків, опломбування та наклеювання етикеток на контейнери на

умовах, описаних в Додатку 8-В. Якщо спеціально уповноважений

орган вирішить використовувати цю процедуру, він повинен буде

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний відбір контрольних зразків й упевнитись у виконанні

перевірок та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити

всіх заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою особою або посадовою особою.

6.4.1.4. Одна частина кожного зразка має бути в наявності для

задоволення вимог Правила 7.

6.4.1.5. Інша частина кожного зразка подається до лабораторії

для проведення аналізів насіння.

6.4.2. Аналіз насіння

6.4.2.1. Аналіз насіння зі зразка проводиться офіційною

лабораторією, призначеною спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.2. Аналіз насіння зі зразка має проводитись для

визначення аналітичної чистоти та проростання відповідно до

існуючих міжнародних методів тестування насіння, визнаних

спеціально уповноваженим органом.

6.4.2.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційні лабораторії на проведення, під офіційним наглядом,

аналізу насіння відповідно до Додатку 8-В. Якщо спеціально

уповноважений орган вирішить використати таку процедуру, він має

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний контрольний аналіз та упевнитись у виконанні перевірок

та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити всіх

заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою або офіційною лабораторією.

6.4.3. Зберігання насіння

У випадку із Базовим насінням третя частина кожного зразка

має зберігатись протягом щонайдовшого можливого періоду для

порівняння із майбутніми зразками Базового насіння з контрольних

ділянок. У випадку із Сертифікованим насінням третя частина

кожного зразка має зберігатись щонайменш один рік.

6.4.4. Інші необхідні перевірки

Спеціально уповноважений орган має право проводити будь-які

інші необхідні тестування відповідного сорту та отримувати

будь-яку інформацію, необхідну для сертифікації кожної партії

насіння.

6.5. Видача сертифікатів

Спеціально уповноважений орган може видавати сертифікати на

кожну партію добазового, базового та сертифікованого насіння,

схвалену згідно зі Схемою, наступним чином:

- сертифікати щодо сортової чистоти - відповідно до зразка,

зазначеного у Додатку 5 А;

- сертифікати, що містять результати аналізів - відповідно до

процедури, зазначеній у Додатку 5 В.

Такі два сертифікати повинні мати один і той самий номер ОЕСР

(див. Додаток 3).

6.6. Сертифікація добазового насіння

Якщо проводиться офіційний контроль покоління або поколінь,

що передують Базовому насінню, партії насіння, схвалені спеціально

уповноваженим органом, можуть бути марковані як "Добазове насіння"

за наступних умов:

6.6.1. культура, з якої було отримане насіння, була офіційно

інспектована та прийнята не менш ніж згідно стандарту, необхідного

для культури, з якої отримується Базове насіння;

6.6.2. з контейнерів з насінням мають бути відібрані зразки

офіційним шляхом, вони мають бути опломбовані та марковані з

використанням спеціальних білих етикеток із діагональною

фіолетовою смугою, як описано в Додатку 4;

6.6.3. мають застосовуватись всі вимоги щодо контролю

Базового насіння, викладені в Правилах 6 та 7.

6.7. Змішування партій одного й того самого сорту

6.7.1. Дві або більше партій Сертифікованого насіння з одного

й того ж покоління одного сорту можуть бути змішані до або після

експорту відповідно до розпоряджень спеціально уповноваженого

органу країни, в якій відбулося таке змішування. Новий номер для

посилань буде присвоєний такій змішаній партії, а вміст

контейнерів з насінням буде ідентифікований згідно Правилу 9; де

це доцільно, застосовуватиметься Правило 10.

6.7.2. Спеціально уповноважений орган вестиме записи, що

відображатимуть номери для посилань партій, з яких складається

суміш, а також пропорцію кожної партії в суміші.

6.7.3. Змішування має відбуватись таким чином, щоб нова

партія була однорідною.

6.8. Насіння, що не пройшло остаточної сертифікації

6.8.1. Насіння, що має бути експортоване з країни виробництва

після польового схвалення, але до остаточної сертифікації в якості

Базового або Сертифікованого насіння, ідентифікується як таке в

опломбованих контейнерах за допомогою спеціальної етикетки,

описаної у Додатку 4. Така етикетка має показувати, що насіння

відповідає вимогам Правил 6.1.-6.3. вище, але не є остаточно

сертифікованим згідно вимог Правила 6.4.

6.8.2. Спеціально уповноважені органи країни виробництва та

країни остаточної сертифікації повинні обмінюватись між собою

відповідною інформацією. На вимогу країна виробництва має надати

всі відповідні дані щодо виробництва насіння. Країна сертифікації

має автоматично надати інформацію про кількість сертифікованого

насіння з наданої партії насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації, спеціально уповноваженому органу країни виробництва.

7. Пост-контрольне тестування насіння

7.1. Процедури тестування

7.1.1. Одна частина кожного зразка Базового насіння та

відсоток зразків Сертифікованого насіння, відібрані згідно

Правила 6.4.1., мають бути перевірені за допомогою

пост-контрольного тестування, що проводиться негайно або в сезон,

наступний за відбором зразків. Тест має проводитись спеціально

уповноваженим органом або під його наглядом. Такий тест не

застосовується до зразків, відібраних згідно Правила 10.4.2.

7.1.2. Відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, є визначеним державним органом. Такий

рівень зазвичай знаходиться в межах від 5 до 10 відсотків, але

може щорічно адаптуватись відповідно до результатів контролю

попереднього року. Зокрема, спеціально уповноважений орган може

збільшувати відсоток сертифікованого насіння, що пройшло

пост-контрольне тестування, вище за 10 відсотків для кожного

окремого випадку, що може призвести до ризику невідповідності,

або, якщо частота пост-контрольних невдач за попередній рік є

такою ж високою як у наступній індикативній таблиці:

------------------------------------------------------------------ |частота пост-контрольних невдач | мінімальний рівень перевірок | | сертифікованого насіння | при пост-контролі | | попереднього року | сертифікованого насіння | | | поточного року | |--------------------------------+-------------------------------| | < 0,5% | 5% | |--------------------------------+-------------------------------| | 0,5% - 3,0% | 10% | |--------------------------------+-------------------------------| | > 3,0% | 25% | ------------------------------------------------------------------

7.1.3. При пост-контролі мають бути перевірені такі

характеристики, які були використані для відповідності вимогам

Правила 2.2.

7.2. За умови виконання всіх передбачених умов, що можуть

включати оплату зазначеної суми, власник будь-якої партії насіння,

сертифікованої відповідно до Схеми, матиме право отримувати від

спеціально уповноваженого органа, по відношенню до такої партії,

звіт про результати будь-якого тесту на оцінку сортової

ідентичності та чистоти.

8. Партії насіння та пломбування контейнерів

8.1. Однорідність партій

Партії насіння, представлені для відбору зразків згідно цих

Правил, мають бути настільки однорідними, наскільки це можливо.

Спеціально уповноважений орган може відмовитись сертифікувати

будь-яку партію, якщо існує доказ того, що вона не є достатньо

однорідною.

8.2. Розміри партій

Одна партія насіння кукурудзи не повинна перевищувати

40 000 кг для кукурудзи і 10 000 кг для сорго; дозволяється допуск

у п'ять відсотків понад такий максимум. Для насіння, що буде

опломбоване в контейнерах як насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації, такі максимальні розміри партій не застосовуються.

Максимальний розмір партії наступних видів має бути

збільшений до 30 000 кг:

- Sorghum x almum Parodi

- Sorghum bicolor (L.) Moench

- Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf

8.3. Пломбування контейнерів

8.3.1. Контейнери з насінням мають бути опломбовані під час

відбору зразків, і вміст має бути ідентифікований відповідно до

Правил 8.3.2. та 9 особою, що відбирала зразки або під її

наглядом. У випадку з насінням, що не пройшло остаточну сертифікацію,

зазвичай пломбує контейнери особа, що відбирає зразки для

сертифікації, або інша особа під її наглядом.

8.3.2. Контейнери з насінням мають бути опломбовані таким

чином, щоб їх не можна було відкрити без порушення пломби або без

того, щоб залишити сліди того, що існувала можливість змінити або

замінити вміст контейнерів. Ефективність пломбувального пристрою

має бути забезпечена вбудовуванням в пристрій функції наклеюванням

етикетки, що згадується у параграфі 8.3.1., або за допомогою

використання пломби. Контейнери звільняються від цієї вимоги, якщо

плобування не може бути використане повторно.

9. Ідентифікація вмісту контейнерів з насінням

9.1. Вміст кожного контейнеру має бути ідентифікований за

допомогою:

9.1.1. Нової етикетки, що не має слідів попереднього

використання, виданої спеціально уповноваженим органом, і яка

відповідає специфікаціям, зазначеним у Додатку 4. Навісні етикетки

(ярлики) дозволяються тільки якщо вони зв'язані з пломбою. Має

бути виключена можливість повторного використання клейких

етикеток;

або

9.1.2. Нанесення незмивною фарбою на зовнішній стороні

контейнеру всієї інформації, що має бути зазначена на етикетці

згідно Додатку 4 (включаючи зазначення кольору етикетки), має

виконуватись чином, схваленим спеціально уповноваженим органом.

9.2. Модель будь-якої етикетки або будь-якої друкованої

інформації завжди має подаватись до ОЕСР для попереднього

схвалення.

9.3. Копія інформації, необхідної згідно цього Правила,

потрібно вкладати до кожного контейнеру, проте її потрібно чітко

відрізняти від етикетки ОЕСР на зовнішній стороні контейнеру.

9.4. Немає необхідності використовувати білі етикетки для

Базового насіння, якщо Базове насіння було вироблене і має

використовуватись в одній і тій самій країні, і контейнер з таким

насінням має державну етикетку, що містить всю необхідну

інформацію.

10. Перепакування та перемаркування в іншій країні

10.1. Вислів "перепакування та перемаркування" має

тлумачитись як такий, що включає використання етикеток, які також

можуть слугувати в якості пломбувального пристрою відповідно до

Правила 8.3.2. та методів ідентифікації контейнерів насіння,

описаних у Правилі 9.

10.2. Спеціально уповноважений орган, який бажає перепакувати

та перемаркувати певну партію насіння, яке було вироблене в іншій

країні, має домовитись зі спеціально уповноваженим органом країни

виробництва, якщо перемаркування було проведено для виконання

сертифікації в якості іншої категорії насіння.

10.3. Базове та Сертифіковане насіння, перепаковане та

перемарковане згідно цих правил, визнається як "Насіння,

сертифіковане відповідно до Схеми ОЕСР для насіння кукурудзи та

сорго".

10.4. Якщо відбувається перепакування та перемаркування:

10.4.1. Оригінальні пломби та етикетки мають бути зняті, і

всі операції проводяться у присутності уповноваженого представника

спеціально уповноваженого органу, який наглядатиме за

перепакуванням та перемаркуванням;

10.4.2. Нові етикетки можуть зберігати початковий номер

партії насіння, але якщо присвоєно новий номер, початковий номер

або зберігається спеціально уповноваженим органом, або

зазначається на нових етикетках. До етикеток включається

інформація про оригінальну країну виробництва та вказівка, що

стосується перепакування та перемаркування.

10.4.3. При виготовлені сумішей, змішаній партії надається

новий номер партії насіння. Спеціально уповноважений орган вестиме

записи щодо номерів партій, з яких складається кожна суміш, а

також пропорцію кожної такої партії в суміші. Якщо партії, з яких

складається суміш, були вироблені в різних країнах, всі країни

виробництва мають бути зазначені на етикетці. З кожної змішаної

партії мають бути відібрані зразки, і одна частина зразка буде

використана відповідно до Правила 6.4.

10.4.4. Правило 9.3 застосовуватиметься відповідно.

11. Сертифікація сортових асоціацій гібридного насіння

кукурудзи

Сортові асоціації гібридного насіння кукурудзи є придатними

для сертифікації за Схемою ОЕСР для насіння кукурудзи та сорго.

Мінімальні вимоги, що мають бути дотримані, зазначені у Додатку 9.

Додаток 1

Визначення термінів, що використовуються у Схемі

A) Визначення, що використовуються для всіх сортів

1. Придатні сорти

Тільки насіння видів Zea mays L. та Sorghum, занесених до

переліку у Додатку 6, може бути сертифікованим згідно правил

Схеми.

2. Спеціально уповноважений орган

Це орган, призначений, і відповідальний перед, урядом

країни-учасниці з метою виконання цих Правил та Директив від його

імені.

3. Власники

Особа або організація, яка відповідає за виробництво або

підтримання селекційного сорту, занесеного до державного переліку

сортів, прийнятних для сертифікації згідно Схеми ОЕСР. Власник має

забезпечити, щоб сорт залишався таким, що відповідає своєму типові

впродовж всієї тривалості свого життя і, у випадку з гібридними

сортами, додержання формули гібридизації. Підтримання сорту може

бути спільним.

4. Сорти

4.1. Сорт з перехресним запиленням

Сорт з перехресним запиленням - це збір продуктивних рослин,

що чітко вирізняється будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими) і який, після

виробництва (статевим або нестатевим шляхом), зберігає свої

відмінні характеристики.

4.2. Синтетичний сорт

Це сорт з перехресним запиленням, отриманий від вказаних

елементів. Він не є гомозиготним, але знаходиться в генетичній

рівновазі. Кількість поколінь сертифікованого насіння є чітко

обмеженою.

4.3. Композитний сорт

Перше покоління, отримане за допомогою випадкового схрещення

великої кількості зазначених батьків.

5. Країна реєстрації сорту

Країна реєстрації сорту - це країна, в якій сорт був

зареєстрований в Офіційному державному каталозі після проведення

задовільних тестів на відмітність, однорідність та стабільність.

6. Батьківський матеріал

Найменша одиниця, використовувана власником для підтримання

свого сорту, з якого отримане все насіння сорту впродовж одного

або більше поколінь.

7. Добазове насіння

Насіння поколінь, що передують отриманню Базового насіння,

називається Добазовим насінням в будь-якому поколінні між

батьківським матеріалом та Базовим насінням.

8. Базове насіння

Це насіння, що було вироблене під відповідальність власника

відповідно до загально прийнятих практик щодо підтримання сортів,

і яке є призначеним для отримання Сертифікованого насіння. Базове

насіння має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

9. Сертифіковане насіння (інбредний сорт)

Це насіння, що є прямим нащадком Базового або Сертифікованого

насіння сорту і є призначеним для отримання Сертифікованого

насіння або культур з іншою метою, ніж виробництво насіння. Воно

має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і виконання

таких умов повинне бути підтвердженим офіційною перевіркою.

Перше покоління після Базового насіння є:

- Сертифікованим насінням першого покоління.

Наступні покоління є:

- Сертифікованим насінням другого, третього та подальших

поколінь - вказується відповідне покоління.

B) Додаткові визначення для гібридних сортів

10. Придатні сорти

Тільки насіння видів Zea mays L., Sorghum bicolor (L.)

Moench, Sorghum bicolor x sudanense та Sorghum sudanense Stapf,

які тут і надалі називаються Sorghum spp, може бути сертифіковане

як гібридне згідно правил Схеми.

11. Гібридний сорт

Гібридний сорт - це збір селекційних рослин, що чітко

вирізняються будь-якими характеристиками (морфологічними,

фізіологічними, цитологічними, хімічними або іншими), і для якого

власник зазначив певну формулу гібридизації.

12. Інбредна лінія

Інбредна лінія - це достатньо однорідна та стабільна лінія,

отримана шляхом самозапилення або клонування, що супроводжується

селекцією впродовж декількох послідовних поколінь або

еквівалентними операціями.

13. Типи гібридів

13.1. Гібриди одиночного схрещення

Це перше покоління схрещення двох інбредних ліній.

13.2. Гібриди подвійного схрещення

Це перше покоління схрещення двох гібридів одиночного

схрещення.

13.3. Гібриди потрійного схрещення

Це перше покоління схрещення інбредної лінії та гібриду

одиночного схрещення.

13.4. Гібриди лінійного схрещення

Це перше покоління схрещення інбредної лінії або гібриду

одиночного схрещення з сортом перехресного запилення.

13.5. Міжсортовий гібрид

Це перше покоління схрещення між рослинами, вирощеними з

Базового насіння двох сортів з перехресним запиленням.

14. Цитоплазматична чоловіча стерильність

Цитоплазматична чоловіча стерильність, що зустрічається поміж

таких видів як Zea mays L. та Sorghumspp, і призводить до

чоловічої стерильності насіннєвих материнських ліній, що

використовуються для виробництва гібридних сортів. Фактор,

сконцентрований в цитоплазмі та що передається по материнській

лінії, діє тільки за відсутності генів, що відновлюють розвиток

пилку, і призводить до недорозвинення пилку.

15. Базове насіння (призначене для виробництва гібридних

сортів)

Насіння, що відповідає відповідним умовам, зазначеним в

Схемі, що перевірено в ході офіційної перевірки, яке було

вироблене під відповідальність власника відповідно до прийнятих

практик щодо підтримання сорту або лінії і є призначеним для

виробництва Сертифікованого насіння гібридного сорту. Якщо

використовується система цитоплазматичної чоловічої стерильності,

така категорія Базового насіння включає лінії з чоловічою

стерильністю, лінії підтримання та відновлення.

16. Сертифіковане насіння (гібридний сорт)

Насіння, що являє собою перше й єдине покоління гібридизації

та призначається для виробництва зерна або фуражу. Воно має

відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і виконання таких

умов повинне бути підтвердженим офіційною перевіркою. При

виробництві гібридів подвійного схрещування, потрійного або

лінійного схрещування, Сертифіковане насіння може бути

перекласифіковане в Базове насіння спеціально уповноваженим

органом задля його використання в якості запилювачів або

насіннєвих батьківських рослин, якщо культура відповідає певним

умовам ізоляції та сортової чистоти, встановленим для Базового

насіння, що має бути підтверджено офіційною перевіркою. Сортова

чистота гібридного сорту виключає гібриди, що не відповідають

гібридному сортові, а також самозасівне насіння та насіння інших

сортів.

17. Сортові асоціації гібриду кукурудзи

Асоціація сертифікованого насіння насіннєвого гібридного

сорту кукурудзи, залежного від зазначеного запилювача, із

сертифікованим насінням зазначеного запилювача, що складається з

одного сорту або суміші сортів; компоненти асоціації змішуються

механічним способом в пропорції, визначеній особами,

відповідальними за їх підтримання, і така пропорція має бути

повідомлена спеціально уповноваженому органові.

18. Насіннєвий гібридний сорт, залежний від запилювача

Це компонент з чоловічою стерильністю в межах сортової

асоціації.

19. Запилювач

Це компонент, що розпилює пилок в межах сортової асоціації.

Додаток 2

Мінімальні вимоги до виробництва

базового та сертифікованого насіння

згідно зі Схемою

A) Мінімальні вимоги до всіх сортів

1. Врожай попереднього року

Спеціально уповноважений орган має вимагати від виробника

надання інформації щодо врожаю попереднього року з кожного

насіннєвого поля та забракувати поля, якщо інформація про врожаї

попередніх років не відповідає директивам, виданим спеціально

уповноваженим органом.

2. Ізоляція

2.1. Zea mays

2.1.1. Базове насіння

Культури для вироблення Базового насіння, повинні знаходитись

на відстані не менш за 200 м від будь-якого джерела забруднюючого

пилку.

2.1.2. Сертифіковане насіння

Культури для вироблення Сертифікованого насіння, повинні

знаходитись на відстані не менш за 200 м від будь-якого джерела

забруднюючого пилку.

2.2. Sorghum bicolor та Sorghum sudanense

2.2.1. Базове насіння

Культури для вироблення Базового насіння, повинні знаходитись

на відстані не менш за 400 м від будь-якого джерела забруднюючого

пилку.

2.2.2. Сертифіковане насіння

Культури для вироблення Сертифікованого насіння, повинні

знаходитись на відстані не менш за 200 м від будь-якого джерела

забруднюючого пилку.

2.3. Достатній захист

На такі відстані можна не звертати уваги, якщо є достатній

захист від джерел небажаного пилку.

3. Польові інспекції

3.1. Zea mays

3.1.1. Для культур, з яких отримується Базове та

Сертифіковане насіння Zea mays, має бути проведено не менше однієї

польовій інспекції для чіткого визначення сортової чистоти.

3.1.2. Якщо насіннєва культура є іншим видом Zea maysy у

будь-який попередній, або поточний рік, має бути проведено не

менше однієї додаткової інспекції для визначення вільності

насіннєвої культури від самопророслих рослин.

3.2. Sorghum bicolor та Sorghum sudanense.

3.2.1. Для культур, з яких отримується Базове та

Сертифіковане насіння, має бути проведено не менше однієї польової

інспекції для визначення сортової чистоти.

4. Сортова ідентичність

Інспекція має підтвердити, що рослини відповідають описові

сорту, наданому спеціально уповноваженим органом згідно вимог

Правила 2.

5. Сортова чистота

5.1. Zea mays

5.1.1. Під час проведення польових інспекцій для культур, з

яких отримується Базове насіння, мінімальна сортова чистота

становитиме 99,5 відсотків.

5.1.2. Під час проведення польових інспекцій для культур, з

яких отримується Сертифіковане насіння, мінімальна сортова чистота

становитиме 99,0 відсотків.

5.2. Sorghum bicolor та Sorghum sudanense

5.2.1. Під час проведення польових інспекцій для культур, з

яких отримується Базове насіння, культура має бути забракована,

якщо є в наявності більше за одну рослину, що не відповідає

сортові, на 30 квадратних метрів.

5.2.2. Під час проведення польових інспекцій для культур, з

яких отримується Сертифіковане насіння, культура має бути

забракована, якщо є в наявності більше за одну рослину, що не

відповідає сортові, на 10 квадратних метрів.

6. Видова чистота Sorghum bicolor та Sorghum sudanense

Культури, з яких отримується Базове насіння, повинні містити

не більше за одну рослину інших видів Sorghum, чиє насіння було б

важко відрізнити при лабораторному тесті від насіння культури, або

які легко перехресно запилюються з рослинами культури, що

вирощується для отримання насіння, на 30 квадратних метрів, а для

Сертифікованого насіння - не більше за одну таку рослину на

10 квадратних метрів.

B) Додаткові мінімальні вимоги для гібридних сортів

7. Ізоляція

7.1. Zea mays

Культури, призначені для виробництва Базового насіння

батьківських ліній, повинні знаходитись на відстані не менш за

200 м від будь-якого джерела забруднюючого пилка.

7.2. Sorghum spp.

7.2.1. Культури, призначені для виробництва Базового насіння,

повинні знаходитись на відстані не менш за 300 м від будь-якого

джерела забруднюючого пилка.

7.2.2. Культури, призначені для виробництва Сертифікованого

насіння гібридних сортів, повинні знаходитись на відстані не менш

за 200 м від будь-якого джерела забруднюючого пилка.

7.3. Достатній захист

На такі відстані можна не звертати уваги, якщо існує

достатній захист від будь-якого джерела забруднюючого пилка.

8. Польові інспекції

8.1. Для культур, призначених для виробництва Базового

насіння батьківських ліній, потрібно проводити щонайменше дві

інспекції. Перша інспекція проводиться до етапу цвітіння, друга -

під час етапу цвітіння.

8.2. Для культур, призначених для виробництва Базового

насіння гібриду, потрібно проводити щонайменше три інспекції.

Перша інспекція проводиться до етапу цвітіння для перевірки

ізоляції та присутність/відсутність сторонніх культур. Друга і

третя - на початку та наприкінці етапу цвітіння відповідно для

перевірки присутності/відсутності сторонніх культур та чоловічої

стерильності.

8.3. Для культур, призначених для виробництва Сертифікованого

насіння гібриду, потрібно проводити такі інспекції:

8.3.1. Zea mays

8.3.1.1. Для культур, призначених для виробництва

Сертифікованого насіння гібридних сортів, потрібно проводити

щонайменше три інспекції, коли нитковидні маточки насіннєвої

батьківської рослини є готовими для запилення, для визначення

того, чи виконуються вимоги, зазначені у підпункті 6.2., і чи

запилювачі надають достатню кількість пилку.

8.3.1.2. Мітелки або частини мітелок основної рослини

вважатимуться такими, що здатні запилювати, якщо 50 мм і більше

центральної частини мітелок, бокових відгалужень або поєднання

одного й іншого мають пильовики, що стирчать із зерна, і

виробляють пилок.

8.3.1.3. Якщо врожай вирощується після кукурудзи у попередній

або поточний рік, потрібно провести щонайменш одну додаткову

інспекцію для визначення вільності насіннєвої культури від

самопророслих рослин.

8.3.2. Sorghum spp.

Для культур, призначених для виробництва Сертифікованого

насіння гібридних сортів, потрібно проводити щонайменше три

інспекції. Перша інспекція проводиться до етапу цвітіння для

перевірки ізоляції та присутність/відсутність сторонніх культур.

Друга і третя - на початку та наприкінці етапу цвітіння відповідно

для перевірки присутності/відсутності сторонніх культур та

чоловічої стерильності.

9. Сортова чистота

9.1. Польові інспекції культур, призначених для вироблення

Базового насіння батьківських ліній

9.1.1. Для культур, призначених для виробництва Базового

насіння батьківських ліній, мінімальна сортова чистота має

становити 99,9 відсотків.

9.1.2. Для культур, призначених для виробництва Базового

насіння гібридів одиночного схрещення, мінімальна сортова чистота

кожного з батьків має становити 99,9 відсотків.

9.1.3. Тільки культури Zea mays, що були перевірені на етапі,

коли 5 відсотків або більше материнських рослин мають мітелки,

готові до запилення, будуть забраковані, якщо:

- кількість материнських рослин, що вже запилили, або

запилюють, перевищує 0,5 відсотків під час будь-якої інспекції,

або

- загальна кількість материнських рослин, що вже запилили,

або запилюють, перевищує один відсоток під час трьох інспекцій,

проведених у різний час.

9.2. Польові інспекції культур, призначених для вироблення

Сертифікованого насіння гібридних сортів

9.2.1. Zea mays

9.2.1.1. Для культур, з яких виробляється Сертифіковане

насіння, мінімальна сортова чистота насіннєвих батьківських рослин

становитиме 99,8 відсотків.

Мінімальна сортова чистота запилювачів, що скидають пилок,

становитиме 99,8 відсотків.

9.2.1.2. Культури, що були перевірені на етапі, коли

5 відсотків або більше материнських рослин мають мітелки, готові

до запилення, будуть забраковані, якщо:

- кількість материнських рослин, що вже запилили, або

запилюють, перевищує один відсоток під час будь-якої інспекції,

або

- загальна кількість материнських рослин перевищує два

відсотки під час трьох інспекцій, проведених у різний час.

9.2.2. Sorghum spp.

Для культур, з яких виробляється Сертифіковане насіння,

мінімальна сортова чистота насіннєвих батьківських рослин

становитиме 99,7 відсотків.

10. Видова чистота Sorghum spp.

10.1. Культури, з яких отримується Базове насіння, повинні

містити не більше за одну рослину інших видів Sorghum spp., чиє

насіння було б важко відрізнити при лабораторному тесті від

насіння культури, або які легко перехресно запилюються з рослинами

культури, що вирощується для отримання насіння, на 30 квадратних

метрів.

1.2. Культури, з яких отримується Сертифіковане насіння,

повинні містити не більше за одну рослину інших видів

Sorghum spp., чиє насіння було б важко відрізнити при

лабораторному тесті від насіння культури, або які легко перехресно

запилюються з рослинами культури, що вирощується для отримання

насіння, на 10 квадратних метрів.

11. Сортова ідентичність

Гібридний сорт має в достатній мірі відповідати сортові, а

рослини повинні відповідати характеристикам сорту, переліченим

спеціально уповноваженим органом.

12. Виробництво з застосуванням насіннєвих батьківських

рослин з чоловічою стерильністю

Насіннєві батьківські рослини можуть використовуватись для

отримання Сертифікованого насіння одним з наступних двох методів:

12.1. шляхом змішування насіння (з високим рівнем чоловічої

стерильності), виробленого насіннєвою батьківською рослиною з

чоловічою стерильністю разом із насіннєвою батьківською рослиною з

чоловічою фертильністю. Співвідношення насіння від батьківської

рослини з чоловічою стерильністю до насіння від батьківської

рослини з чоловічою фертильністю не має перевищувати два до

одного.

12.2. шляхом використання запилювача, який містить специфічну

лінію або лінії відновлення, щоб не менше ніж одна третина рослин,

вирощених з отриманого гібриду, були здатними виробляти пилок, що

є нормальним у всіх аспектах.

13. Ділянки для пост-контрольних партій насіння гібридних

сортів

На пост-контрольних ділянках, призначених для сертифікованого

насіння гібридних сортів Zea mays і видів Sorghum, стандарт

мінімальної сортової чистоти становитиме 97 відсотків для гібридів

одиночного схрещення і 95 відсотків для інших типів гібридів.

Додаток 3

Номери сертифікатів та партій насіння

1. В міжнародній торгівлі бажано, щоб номери були єдиного

зразку для легкої ідентифікації.

2. Застосування трьох-літерного коду МОС (ISO) 3166-1 має

позначати країну сертифікації. Якщо якась країна має більше одного

спеціально уповноваженого органу, потрібно додати відповідні

ініціали, хоча тоді потрібно слідкувати за тим, щоб вони не

перетикались з вищезазначеним кодом.

3. Інша частина номеру використовується для ідентифікації

партії насіння від інших партій з врожаю однієї й тієї самої

країни. Зазвичай є зручно, коли всі номери посилання складаються з

однієї й тієї ж кількості цифр. Оцінюючи заздалегідь скільки

партій насіння будуть сертифіковані, потрібно почати з необхідної

кількості нулів. Таким чином, якщо кількість сертифікатів, що

мають бути видані, не перевищуватиме 9999, першому потрібно

присвоїти номер 0001, десятому - 0010, і так далі. Потрібно

слідкувати за тим, щоб не було плутанини між номерами, присвоєними

різним партіям насіння різних років (кодова літера може

використовуватись для позначення року врожаю).

Додаток 4

Специфікації для етикеток ОЕСР

або маркування контейнерів з насінням

1. Опис

1.1. Тип: Етикетки можуть бути клейкими або не клейкими.

Інформація може бути надрукована тільки на одній стороні, або на

обох.

1.2. Форма: Етикетки мають бути прямокутної форми.

1.3. Колір: Кольори етикеток будуть такими:

- добазове насіння: білі з діагональною фіолетовою смугою;

- базове насіння: білі

- сертифіковане насіння 1-го покоління: блакитні;

- сертифіковане насіння 2-го або подальших поколінь: червоні;

- насіння, що не пройшло остаточної сертифікації: сірі.

На всіх червоних етикетках та сірих етикетках для

сертифікованого насіння 2-го або подальших поколінь потрібно

зазначати відповідний номер покоління.

Один кінець ярлика має бути зафарбований чорним з мінімальною

відстанню до іншого краю - 3 см, при цьому інший кінець ярлику

залишається кольоровим.

1.4. Матеріал: Використовуваний матеріал має бути достатньо

сильним, щоб запобігти пошкодженню при звичайному використанні.

2. Посилання на Схему ОЕСР

Посилання на Схему ОЕСР має бути надруковане англійською та

французькою мовами на чорній частині ярлика або на завушній

стороні контейнера з насінням (див. Правило 9.1.2). Таке посилання

виглядатиме наступним чином: англійською мовою - "OECD Seed

Scheme", і французькою - "Systme de l'OCDE pour le Semences".

3. Інформація на ярлику

3.1. Обов'язкова інформація:

Наступна інформація має бути надрукована чорними літерами на

кольоровій частині ярлика (білій, блакитній, червоній або сірій):

3.1.1. Базове насіння

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види

- назва сорту (або синонім): (назва або кодовий номер)

- лінія перехресного запилення/ схрещена/інбредна лінія(1)

---------------- (1) викресліть непотрібне.

- базове насіння

- Номер партії: (див. Додаток 3)

- Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

- Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

Для добазового насіння на ярлику зазначається "Добазове

насіння". І на додаток до вищезазначеної інформації, для сортів з

перехресним запиленням, вказується кількість поколінь, що відділяє

його від Сертифікованого насіння першого покоління.

3.1.2. Сертифіковане насіння

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види

- назва сорту (або синонім):

- лінія перехресного запилення/гібрид(3)

- Сертифіковане насіння (1, 2 або інше покоління)

- Номер партії: (див. Додаток 3)

- Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

- Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

3.2. Дозволений простір та розмір літер мають бути достатніми

для забезпечення легкої читабельності ярлику.

3.3. Якщо інформація нанесена незмивною фарбою на контейнері,

формат інформації та зона маркування має якнайбільше відповідати

звичайному ярлику.

3.4. Додаткова інформація на офіційному ярлику

3.4.1. Офіційна додаткова інформація

Будь-яка площа, не заповнена інформацією, зазначеною в

параграфі 3.1., може бути використана для такої додаткової

інформації, яку спеціально уповноважений орган забажає надати.

Однак, така інформація має бути зазначена літерами не більшими,

аніж ті, що використовуються для зазначення обов'язкової

інформації. Вона має містити тільки факти і відноситись лише до

насіння, сертифікованого згідно Насіннєвої Схеми ОЕСР. Жодної

інформації рекламного характеру не має бути на ярлику або на тій

частині поверхні контейнеру, на яку наноситься обов'язкова

інформація незмивною фарбою.

3.4.2. Неофіційна додаткова інформація:

На розсуд спеціально уповноваженого державного органу країни

виробництва, штрих-коди можуть бути розміщені з краю офіційного

ярлику на ділянці для неофіційної інформації розміром, що не має

перевищувати 20 відсотків загальної площі ярлику, й має

вирізнятись окремим кольором та мати заголовок "Інформація,

зазначена тут, є неофіційною, не перевіреною та не схваленою

спеціально уповноваженим органом".

4. Мови

Уся інформація має бути англійською або французькою мовою,

окрім посилання на Схему, яке зазначається обома мовами, як

вказано у підпункті 2 вище. За бажанням можуть додаватись

переклади на інші мови.

Додаток 5

Зразок сертифікату та результати аналізів

A) Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

але точне розміщення тексту залишається на розсуд спеціально

уповноваженого органу.

Сертифікат, виданий згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго,

призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер партії:

Вид:

Сорт: (назва або синонім) лінія перехресного

запилення/схрещена/інбредна лінія(2)

---------------- (2) викресліть непотрібне.

Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

"Партія насіння за цим номером була вироблена у відповідності

зі Схемою ОЕСР для насіння кукурудзи та сорго і є

схваленою/попередньо схваленою як(4):

- добазове насіння (білий ярлик з діагональною фіолетовою

смугою)

- базове насіння (білий/сірий ярлик)

- сертифіковане насіння 1-го покоління (блакитний/сірий

ярлик)

- сертифіковане насіння,(3) ....покоління (червоний/сірий

ярлик)"

---------------- (3) впишіть номер покоління.

Підпис:

Місце й дата:

B) Результати аналізів

Результати лабораторних аналізів мають надаватись, коли це

можливо, у вигляді помаранчевого міжнародного сертифікату на

партію насіння, що видається згідно правил Міжнародної Асоціації з

контролю за якістю насіння.

Країни, які не бажають використовувати сертифікат, що

видається Асоціацією, можуть використати його в якості шаблону для

звітування про результати лабораторних аналізів, які необхідні

згідно Правил та Директив Схеми. Копію зразка можна отримати в:

International Seed Testing Association (ISTA) (Міжнародна Асоціація з контролю за якістю насіння)

Zurichstrasse 50, P.O. Box 308 CH - 8303 Bassersdorf, Switzerland (Швейцарія)

тел: + 41 1 838 60 00 факс: + 41 1 838 60 01

Сертифікат, що видається МАКЯН, може використовуватись тільки

тими країнами, які отримали на це всі повноваження від Асоціації.

Інші країни, які використовують такий сертифікат в якості шаблону

для представлення результатів, повинні гарантувати відсутність

будь-яких натяків на використання помаранчевого сертифікату.

Наприклад, не повинно бути посилання на Міжнародну Асоціацію, і

сертифікат не має бути надрукований на помаранчевому папері.

Додаток 6

Види кукурудзи та сорго, придатні для Схеми

------------------------------------------------------------------ | Ботанічна назва | Назва французькою | Назва англійською | |----------------------+--------------------+--------------------| |SORGHUM BICOLOR |SORGHO GRAIN, |ALMUM SORGHUM, | |(L.) Moench |SORGHO FOURRAGER |COLUMBUS GRASS | |----------------------+--------------------+--------------------| |SORGHUM BICOLOR |SORGHO HYBRIDE |HYBRID SORGHUM | |X S. SUDANENESE | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |SORGHUM SSP. HYBRID |SORGHO HYBRIDE |SORGHUM HYBRID | |----------------------+--------------------+--------------------| |SORGHUM SUDANENSE |SORGHO DU SOUDAN, |SUDAN GRASS | |Stapf. |SOUDANGRASS | | |----------------------+--------------------+--------------------| |SORGHUM X ALMUM |SORGHO |ALMUM SORGHUM, | |ParodI |D'ARGENTINE |COLUMBUS GRASS | |----------------------+--------------------+--------------------| |ZEA MAYS (L.) |MAIS |MAIZE | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Країни, які мають право сертифікації

насіння КУКУРУДЗИ ТА СОРГО

------------------------------------------------------------------ |Албанія |C(2005)170 |21/12/05 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Аргентина |C(82)15 |02/03/82 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Австралія |C(89)166/Final |07/11/89 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Австрія |C(79)6 |26/01/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Бельгія |C(83)59 |20/04/83 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Болівія |C(96)169/Final |16/12/96 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Бразилія |C(99)174/Final |10/12/99 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Болгарія |C(81)55 |22/12/81 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Канада |C(77)191 |22/11/77 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Чилі |C(79)151 |17/08/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Хорватія |C(94)205/Final |12/01/95 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Республіка Чехія |C(94)25/Final |02/06/94 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Данія |C(82)165 |25/10/82 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Єгипет |C(98)178/Final |01/12/98 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Фінляндія |C(89)164 |07/11/89 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Франція |C(78)58 |27/04/78 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Німеччина |C(80)57 |28/03/80 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Греція |C(85)151 |05/06/85 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Угорщина |C(78)198 |11/01/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Індія |C(2008)150 |23/10/08 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Ірландія |C(73)171 |04/04/73 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Ізраїль |C(78)199 |11/01/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Італія |C(79)191 |15/10/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Японія |TAD/CA(2009)5 |10/09/09 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Кенія |C(83)22 |29/03/83 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Мексика |C(2001)288 |22/01/02 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Молдова |C(2008)151 |23/10/08 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Марокко |C(88)196/Final |26/01/89 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Нідерланди |C(78)37 |23/03/78 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Нова Зеландія |C(91)189/Final |04/02/92 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Польща |Офіційний лист |02/04/97 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Португалія |C(79)224 |07/12/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Румунія |C(78)200 |11/01/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Російська Федерація |C(2001)266 |29/11/01 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Сербія |C(2001)265 |29/11/01 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Словаччина |C(94)26/Final |02/06/94 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Словенія |C(94)206/Final |12/01/95 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Південна Африка |C(95)196/Final |06/12/95 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Іспанія |C(79)29 |26/02/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Швейцарія |C(79)5 |16/01/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Туреччина |C(88)47/Final |20/10/88 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Уганда |C(2004)210 |24/01/05 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Україна |C(2009)155 |16/11/09 | |--------------------------+---------------------+---------------| |США |C(78)112 |19/06/78 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Уругвай |C(88)197/Final |26/01/89 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Зимбабве |C(92)54/Final |30/04/92 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8

Умови сертифікації насіння

уповноваженими особами та лабораторіями

під офіційним наглядом

A) Польове інспектування насіннєвих культур уповноваженими

інспекторами під офіційним наглядом

1. У випадку виробництва насіння, придатного для сертифікації

за категорією "Сертифіковане", спеціально уповноважений орган

може, під офіційним наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів

на проведення польових інспекцій. Такі інспекції матимуть таку ж

силу, що й офіційні інспекції на умовах, перелічених нижче.

2. У випадку з уповноваженими інспекторами, вони повинні

володіти необхідною кваліфікацією, через проходження такого ж

навчання, що й офіційні інспектори, або їх компетенція має бути

підтверджена за допомогою здавання офіційних екзаменів.

Уповноважені інспектори мають принести присягу або підписати заяву

про прийняття обов'язків щодо дотримання правил, що регулюють

офіційне інспектування.

3. Добазові та Базові культури інспектують офіційні

інспектори.

4. Сертифіковане насіння різних поколінь може бути перевірене

уповноваженими інспекторами, якщо насіння з покоління, що передує

Базовому насінню, було офіційно контрольоване згідно Правилу 6.6.

5. Якщо Сертифіковане насіння різних поколінь перевіряється

уповноваженими інспекторами, частина такого насіння має пройти

контрольну перевірку офіційними інспекторами. Рівень контрольних

перевірок встановлюється спеціально уповноваженим органом для

адекватної оцінки роботи уповноважених інспекторів. Частина

насіння, що має проходити контрольну перевірку, становитиме не

менше 5%.

6. Спеціально уповноважені органи визначають штрафні санкції,

що застосовуються до порушень правил, що регулюють перевірки під

офіційним наглядом. Передбачені таким чином штрафні санкції мають

бути ефективними, пропорційними та стримуючими. Такі штрафні

санкції можуть включати анулювання визнання уповноважених

інспекторів, які є винними у навмисному або халатному порушенні

правил, що регулюють проведення офіційних перевірок. Будь-яка

сертифікація перевіреного насіння анулюється у випадку такого

порушення, поки не буде доказано, що таке насіння. незважаючи на

це, задовольняє всі відповідні вимоги.

B) Відбір зразків насіння (включаючи пломбування та

маркування контейнерів) та аналізування насіння уповноваженими

особами або лабораторіями під офіційним наглядом

1. Принципи

1.1. Спеціально уповноважений орган може уповноважити осіб,

які не мають прямого та ексклюзивного повноваження відбирати

зразки під офіційним наглядом згідно Схеми (такі особи називаються

"пробовідбірники насіння"). Лабораторії також можуть бути

уповноважені проводити аналізи для насіння, потрібні за Схемою.

1.2. Відбір зразків, пломбування та маркування контейнерів з

насінням може бути доручене уповноваженим особам. Умови, зазначені

нижче, також застосовуються до Статей, що стосуються відбору

зразків насіння, плобування й маркування контейнерів з насінням та

аналізів насіння, як передбачено Правилами та Директивами Схем.

1.3. Усі Правила та Директиви Схеми, включаючи обов'язок

відповідності або суворої відповідності вважатимуться виконаними

країнами, які проводять процедури уповноваження в ході

сертифікації.

1.4. Спеціально уповноважені органи не можуть відмовити у

схваленні розмноження насіння за межами країни походження тільки

на тій підставі, що уповноваження було надане неофіційній особі

або лабораторії в країні, де має відбутись розмноження.

2. Обсяг

Уповноваження може застосовуватись до сертифікації насіння

всіх сортів та видів, прийнятих до Переліку Сортів ОЕСР в обсязі,

визначенім спеціально уповноваженим органом стосовно заходів,

видів, категорій насіння, осіб, насіннєвих компаній та

лабораторій.

3. Відбір зразків з партії насіння

3.1. Уповноважені пробовідбірники насіння

3.1.1. Відбирання зразків насіння проводиться

пробовідбірниками, які були уповноважені на це спеціально

уповноваженим органом за дотримання умов, викладених у

підпунктах 3.1.2.-3.1.5.

3.1.2. Пробовідбірники насіння повинні мати необхідну

технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, застосовних до офіційних пробовідбірників

насіння, і підтверджену офіційними екзаменами.

3.1.3. Вони проводять відбір зразків насіння відповідно до

чинних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

3.1.4. Приміщення та обладнання для відбору зразків мають

бути офіційно визнані задовільними для цієї мети спеціально

уповноваженим органом в межах уповноваження.

3.1.5. Пробовідбірники насіння повинні бути:

a) незалежними офіційними особами, або

b) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність не стосується виробництва, вирощення, оброблення

насіння, або торгівлі насінням, або

c) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність включає виробництво, вирощення, оброблення насіння, або

торгівлю насінням.

У випадку ситуації, зазначеної у підпункті (c),

пробовідбірник насіння може проводити відбір зразків насіння

тільки з партій насіння, виробленого від імені його працедавця,

якщо інше не буде погоджено між його працедавцем, особою, яка

подала заяву на сертифікацію та спеціально уповноваженим органом.

3.2. Офіційний нагляд

3.2.1. Робота пробовідбірників насіння підлягає відповідному

нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який має включати

контрольний відбір зразків або моніторинг процесу, в залежності

від випадку. У випадку автоматичного відбору зразків, нагляд

включатиме відповідний моніторинг спеціально уповноваженим органом

з періодичними перевірками експертизи та виконання. Перевірки

проводяться на місці під час проведення відбору зразків.

3.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольний відбір зразків

офіційними пробовідбірниками насіння. Така частина має бути

якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними та юридичними

особами, які подали насіння для сертифікації, проте також має бути

достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви. Така частина

має становити не менше 5% відсотків. Контрольний відбір зразків не

застосовується до партій насіння, з яких зразки були відібрані

автоматичним шляхом.

4. Аналізи насіння

4.1. Уповноважені лабораторії

4.1.1. Тестування насіння проводиться лабораторіями з

тестування насіння, уповноваженими на це спеціально уповноваженим

органом за дотримання умов, викладених в підпунктах 4.1.2.-4.1.5.

4.1.2. Лабораторія має бути розташована в приміщеннях з

обладнанням, офіційно визнаним спеціально уповноваженим органом

задовільним для тестування насіння в межах такого уповноваження.

4.1.3. У лабораторії повинен бути черговий лаборант, який

нестиме пряму відповідальність за технічні операції лабораторії і

матиме необхідну кваліфікацію для технічного керування лабораторії

з тестування насіння. Лаборанти такої насіннєвої лабораторії

повинні мати технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, що застосовуються для лаборантів

офіційних насіннєвих лабораторій, та підтверджену офіційними

екзаменами.

4.1.4. Лабораторія проводитиме тестування насіння відповідно

до поточних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

4.1.5. Лабораторія повинна бути:

a) незалежною лабораторією, або

b) лабораторією насіннєвої компанії.

У випадку, зазначеному у підпункті (b) лабораторія може

проводити тестування тільки партій насіння, вироблених компанією,

якій вона належить. Якщо інше не буде погоджено між насіннєвою

компанією, особою, яка подала заяву на сертифікацію та спеціально

уповноваженим органом.

4.2. Офіційний нагляд

4.2.1. Робота лабораторії з тестування насіння підлягає

відповідному нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який

має включати контрольний аналіз та періодичні перевірки

експертизи, виконання, обробки результатів і дій щодо

невідповідностей.

4.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольне тестування насіння. Така

частина має бути якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними

та юридичними особами, які подали насіння для сертифікації, проте

також має бути достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви.

Така частина має становити не менше 5 відсотків.

4.2.3. Спеціально уповноважений орган повинен порівняти

результати зразків насіння, що пройшли офіційне тестування, з тих

самих партій насіння, що пройшли тестування під офіційним

наглядом. Таке порівняння має включати, як мінімум, аналітичні

результати перевірки чистоти та розвитку.

Додаток 9

Мінімальні вимоги до сертифікації

сортових асоціацій насіння гібриду кукурудзи

відповідно до Схеми

1. Сорти, придатні для сортової асоціації

Тільки сорти кукурудзи, включені до Переліку сортів,

придатних для сертифікації насіння згідно Схеми ОЕСР, можуть бути

включені до сертифікованої сортової асоціації насіння гібриду

кукурудзи.

2. Реєстрація сортової асоціації

З метою сертифікації спеціально уповноважений орган має

зареєструвати назву сортової асоціації. Розподіл у відсотках за

кількістю насіння сортів - компонентів також мають бути

зареєстровані спеціально уповноваженим органом за поданням особи,

яка відповідає за їх підтримання.

3. Складові партії насіння, придатні для включення до

сертифікованої сортової асоціації

Лише партії насіння кукурудзи, попередньо сертифіковані

згідно правил Схеми ОЕСР для кукурудзи та сорго, будуть придатними

для включення до сертифікованої партії сортової асоціації насіння

гібриду кукурудзи.

4. Контроль за операціями змішування та пакування

4.1. Усі організації, які виробляють сортові асоціації

насіння бруквяно-рапсового гібриду, повинні бути схвалені

спеціально уповноваженим органом.

4.2. Насіння гібриду, залежного від запилювача, та насіння

запилювача (ів) змішується механічним шляхом в пропорціях, спільно

визначених особами, відповідальними за підтримання таких сортів -

компонентів. Насіння материнських та батьківських компонентів має

бути покрите різними кольорами.

4.3. Операції зі змішування та пакування проводяться під

наглядом офіційного або уповноваженого пробовідбірника, який

звітує перед спеціально уповноваженим органом.

4.4. Саме змішування має проводитись таким чином, щоб

забезпечити використання тільки партій, призначених для включення,

а також якнайбільшу однорідність отриманої сортової асоціації.

5. Інспектування виробництва сортових асоціацій

5.1. Інспектування виробництва сортових асоціацій має

проводитись спеціально уповноваженим органом або його

уповноваженим представником.

5.2. Такі інспекції повинні проводитись у вигляді:

a) контролю ідентичності та загального відсотку за кількістю

кожного компоненту шляхом вибіркової перевірки офіційних етикеток,

що ідентифікують відсоток насіння; та

b) вибіркової перевірки операцій змішування, включаючи готові

сортові асоціації.

6. Маркування та пломбування сортових асоціацій

6.1. Відповідні ярлики сортових асоціацій мають бути

прикріплені до кожного контейнеру. Ярлики повинні бути блакитного

кольору з діагональною зеленою смугою.

6.2. Повинні застосовуватись технічні характеристики

маркування та вимоги до інформації, викладені у Додатку 4 для

Сертифікованого насіння, окрім кольору ярлика (див. підпункт 6.1.

вище) та назви сорту, яку потрібно замінити на назву сортової

асоціації. На додаток, має бути наведений розподіл кількості

насіння сортів - компонентів у відсотках; достатньо навести назву

сортової асоціації, якщо розподіл кількості насіння сортів -

компонентів у відсотках був повідомлений покупцеві, на його

вимогу, і офіційно зареєстрований.

7. Записи щодо сортових асоціацій

7.1. Наступні записи повинні вестись виробниками щодо всіх

сортових асоціацій:

7.1.1. Назва сортової асоціації;

7.1.2. Номер партії насіння сортової асоціації;

7.1.3. Інформація про сорти - компоненти сортової асоціації,

включаючи назви та кількість насіння у відсотках;

7.1.4. Номери складових партій насіння;

7.1.5. Вага кожної складової партії насіння;

7.1.6. Загальна вага партії насіння сортової асоціації;

7.2. Копія сертифікату тестування насіння для кожної

складової партії насіння, включеної до сортової асоціації,

залишається у виробника сортової асоціації.

7.3. Такі записи потрібно вести в такій формі, щоб можна було

ідентифікувати та перевірити автентичність складових кожної

сортової асоціації, і вони мають надаватись на запит спеціально

уповноваженого органу.

7.4. Спеціально уповноважений орган має проводити регулярні

перевірки записів, які ведуть виробники стосовно сортових

асоціацій насіння гібриду кукурудзи.

8. Аналізування сортових асоціацій насіння гібриду кукурудзи

Спеціально уповноважений орган має провести офіційний

контрольний відбір зразків та офіційне контрольне тестування на

тій частині партій насіння сортової асоціації, що була вироблена

на його території, щоб гарантувати додержання правил сертифікації.

9. Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

проте точне розташування тексту віддається на власний розсуд

спеціально уповноваженого органу:

Сертифікат, виданий на сортову асоціацію

насіння гібриду кукурудзи згідно Схеми ОЕСР

сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго,

призначеного для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер для посилань:

Складові партії:

Сорт Номер партії Відсоток у вазі або кількості

насіння

сортової асоціації

1.

2.

3.

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

Партія насіння за цим номером була вироблена згідно Схеми

ОЕСР для насіння кукурудзи та сорго і є схваленою.

Підпис:

Місце й дата:

Додаток 10

Процедура розширення схеми

для внесення сортів, що вивчаються, до Державного

переліку з метою польових інспектувань

1. Відносно сорту, що вивчається для внесення до державного

переліку, спеціально уповноважений орган країни розмноження

насіння може провести польову інспекцію за наступних умов:

a) на чітку вимогу селекціонера сорту, якщо розмноження

відбувається в країні, де проводиться дослідження, та

b) на прохання допомоги від спеціально уповноваженого органу

країни дослідження, якщо розмноження відбувається поза межами

такої країни.

Якщо розмноження відбувається в країні дослідження (випадок

1(a) вище), польове інспектування проводиться спеціально

уповноваженим органом на тій самій основі, що й для зареєстрованих

сортів. Орган має перевірити сортову ідентичність добазового або

базового насіння, використаного для розмноження; сортова чистота

перевіряється впродовж проведення польової інспекції з

використанням наявних технічних специфікацій; остаточна

сертифікація проводиться, якщо потрібно, як тільки сорт буде

зареєстрований у державному переліку.

Якщо розмноження відбувається поза межами країни дослідження

(випадок 1(b) вище), застосовуються правила, викладені у

підпунктах 2-6.

2. Прохання про допомогу має обмежуватись польовим

інспектуванням з метою перевірки відповідності правилам

виробництва насіння згідно вимог Схем ОЕСР.

3. Відповідальність за перевірку сортової ідентичності

добазового або базового насіння, використаного для розмноження,

полягає на спеціально уповноваженому органі країни, в якій були

проведені тести на відмітність, однорідність та стабільність

сорту.

4. Під час польових інспекцій сортова чистота має

перевірятись за допомогою використання приблизного опису сорту,

взятому з тестів на відмітність, однорідність та стабільність

сорту, наданих спеціально уповноваженим органом країни

дослідження.

5. Остаточна сертифікація проводиться за відповідальності

країни дослідження, як тільки сорт буде зареєстрований у

державному переліку.

6. За рішенням спеціально уповноваженого органу країни

дослідження та за домовленістю з власником, насіння, вироблене у

країні розмноження, має бути:

- відправлене до країни дослідження з метою остаточної

сертифікації - у такому випадку насінню присвоюється сірий ярлик

відповідно до Правил ОЕСР, з зазначенням назви такого сорту і

також з позначкою "Насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації - сорт знаходиться в процесі реєстраційних

тестувань", або

- остаточно сертифікованим спеціально уповноваженим органом

країни розмноження, як тільки сорт буде зареєстрований, відповідно

до Правил ОЕСР, при цьому офіційна назва зазначається спеціально

уповноваженим органом країни реєстрації.

7. У випадку з гібридними сортами умови, зазначені у

підпунктах 1-6, також застосовуються до їх батьківських

компонентів.

Додаток XII

до Рішення

СХЕМА ОЕСР СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР, ПРИЗНАЧЕНОГО

ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

2010 р.

Правила та директиви

1. Загальні положення

1.1. Схема ОЕСР для насіння овочевих культур включає насіння

сортів овочевих, вироблене, оброблене, відібране, марковане та

опломбоване у відповідності із Правилами та Директивами, які є

предметом наступних параграфів, і які вважаються мінімальними

вимогами.

1.2. Схема має виконуватись в країнах-учасницях під

відповідальність урядів таких країн, які призначать відповідні

органи з цією метою. Перелік країн - учасниць Схеми ОЕСР для

насіння овочевих наведений у Додатку 7.

1.3. Схема ОЕСР для насіння овочевих культур передбачає:

1.3.1. виробництво Сертифікованого насіння безпосередньо

через одне покоління автентичного Базового насіння сорту. Основним

фактором, що визначає якість Сертифікованого насіння, є якість

Базового насіння, тому повинні проводитись інспекції та тестування

Базового насіння; Сертифіковане насіння має проходити

пост-контрольні тестування;

1.3.2. позначення насіння як "Стандартного насіння",

перевіреного за допомогою відбору зразків, при цьому певна

кількість зразків має пройти пост-контрольні тестування.

1.4. Схема ОЕСР для насіння овочевих культур жодним чином не

заважатиме торгівлі "комерційним" насінням, яке є насінням, що не

є ані сертифікованим, ані таким, що продається як Стандартне

насіння згідно умов Схеми, і належить до сорту, що може бути

включеним або не включеним до офіційних переліків, і що було

вироблене і випущено в торгівлю повністю під відповідальність його

продавців згідно державних законів та постанов.

ЧАСТИНА I

ВИРОБНИЦТВО БАЗОВОГО ТА СЕРТИФІКОВАНОГО НАСІННЯ

2. Прийняття сортів

Сорт має бути прийнятим для виробництва Базового або

Сертифікованого насіння, тільки якщо спеціально уповноважений

орган перевірив, що він є відмітним, а також що його покоління,

використане для вирощування овочів, є достатньо однорідним та має

стабільний характер. В наявності має бути точний опис сорту,

включаючи значні морфологічні або фізіологічні характеристики.

3. Перелік придатних сортів

3.1. В кожній країні має видаватись і щороку переглядатись

офіційний державний перелік сортів, що були прийняті до Схеми

після проведення тестів, вказаних у Правилі 2. В таких переліках

мають бути чітко вказані всі синоніми та омоніми таких сортів.

3.2. Лише насіння сортів, занесених до переліку, є придатним

для сертифікації згідно зі Схемою.

3.3. Для кожного сорту мають бути зазначені назви/імена та

адреси їх виробників.

3.4. Сорти не будуть залишені у переліку, якщо умови

прийняття не будуть задовольнятись.

4. Визначення категорій насіння

4.1. Наступні категорії насіння, як зазначено в Додатку 1,

визнані в Схемі:

- добазове насіння;

- базове насіння;

- сертифіковане насіння.

5. Отримання базового та сертифікованого насіння

5.1. Базове насіння кожного сорту вироблятиметься за

відповідальності власника, який підтримуватиме постачання

батьківського матеріалу та забезпечуватиме, що воно збереже

характеристики сорту. Для тих сортів, що мають декілька власників,

кожен з них несе свою власну відповідальність.

5.2. Якщо Базове насіння виробляється в іншій країні, ніж

країна реєстрації сорту, технічні умови мають бути попередньо

погоджені спеціально уповноваженими органами обох країн.

5.3. Сертифіковане насіння може вироблятись як в країні

походження сорту, так і поза її межами. Особа або особи,

відповідальні за виробництво Сертифікованого насіння, повинні

інформувати Спеціально уповноважений орган країни виробництва про

виконання розмноження, і проводити не менше однієї польової

інспекції для кожної культури. Результати польових інспекцій

надаватимуться спеціально уповноваженому органові у вигляді звіту.

Разом із письмовою заявою про додержання вимог, зазначених у

підпункті 6.1. вище.

6. Контроль за виробництвом насіння

6.1. Вимоги до виробництва та польове інспектування

6.1.1. В кожній країні-учасниці вимоги щодо виробництва

Базового та Сертифікованого насіння, ухвалені згідно зі Схемою як

задовільні для сортової ідентичності та чистоти, мають

застосовуватись на офіційному рівні. Такі вимоги не мають бути

нижчими за наведені у Додатку 2.

6.1.2. Спеціально уповноважений орган має упевнитись, шляхом

інспектування рослин на відповідному етапі або етапах виробництва,

в тому, що партія насіння є прийнятною.

6.1.3. У випадку виробництва насіння "Сертифікованої"

категорії, спеціально уповноважений орган може, під офіційним

наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів на проведення

польової інспекції з метою сертифікації насіння на умовах,

зазначених у Додатку 8-А. Спеціально уповноважений орган, який

вирішить використовувати цей метод, має визначити обсяг роботи

(види, території, зони та відповідний період), забезпечити

проведення офіційних перевірок, відбір зразків та пост-контрольні

тестування, а також дотримання інших вимог, зазначених у

Додатку 8-А, а також вжити всіх необхідних заходів для

гарантування еквівалентної інспекції в сенсі Схем для полів,

інспектованих уповноваженим інспектором або посадовою особою.

Не менше за 20 відсотків насіннєвих культур, поданих до

сертифікації, кожного виду овочів мають пройти польове

інспектування. Спеціально уповноважений орган перевірить, щоб в

кожному звіті інспектора зазначалось, що вимоги підпункту 6.1. є

виконаними.

6.2. Спеціально уповноважений орган має зробити всі необхідні

кроки для забезпечення підтримання ідентичності та сортової

чистоти насіння між збором врожаю та пломбуванням й наклеюванням

етикеток.

6.3. Відбір зразків з партій насіння та аналізи

6.3.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери.

6.3.1.1. Відбір зразків з партій насіння, пломбування та

наклеювання етикеток на контейнери виконуються спеціально

уповноваженим органом.

6.3.1.2. Офіційний зразок відбирається з кожної очищеної

партії Базового та Сертифікованого насіння, поданої для

сертифікації, при цьому контейнери з насінням мають бути

опломбовані та мати ідентифікаційні позначення або етикетки у

відповідності з Правилами 8 та 9. Зразок має бути достатньо

великим для того, щоб відповідати вимогам, зазначеним у цьому

пункті та пункті 7. Для виконання лабораторних тестів мінімальна

вага зразку з кожної партії має бути 500 грам. Зразок має бути

відібраним згідно чинних міжнародних методів, розроблених для

відбору зразків насіння й визнаних спеціально уповноваженим

органом.

6.3.1.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційних осіб на проведення, під офіційним наглядом, відбору

зразків, опломбування та наклеювання етикеток на контейнери на

умовах, описаних в Додатку 8-В. Якщо спеціально уповноважений

орган вирішить використовувати цю процедуру, він повинен буде

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний відбір контрольних зразків й упевнитись у виконанні

перевірок та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити

всіх заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою особою або посадовою особою.

6.3.1.4. Одна частина кожного зразка має бути в наявності для

задоволення вимог Правила 7 (базове насіння) або 8 (сертифіковане

насіння).

6.3.1.5. Інша частина кожного зразка подається до лабораторії

для проведення аналізів насіння.

6.3.2. Аналіз насіння

6.3.2.1. Аналіз насіння зі зразка проводиться офіційною

лабораторією, призначеною спеціально уповноваженим органом.

6.3.2.2. Аналіз насіння зі зразків Сертифікованого насіння

має проводитись для визначення аналітичної чистоти, проростання

та, на розсуд спеціально уповноваженого органу, на присутність

захворювань, що мають зародки в насінні; аналізи виконуються

відповідно до існуючих міжнародних методів тестування насіння,

визнаних спеціально уповноваженим органом. Аналіз насіння зі

зразків базового насіння проводиться на розсуд спеціально

уповноваженого органу.

6.3.2.3. Спеціально уповноважений орган може уповноважити

неофіційні лабораторії на проведення, під офіційним наглядом,

аналізу насіння відповідно до Додатку 8-В. Якщо спеціально

уповноважений орган вирішить використати таку процедуру, він має

визначити обсяг (діяльність, види, категорії насіння та

відповідальних осіб). Спеціально уповноважений орган має провести

офіційний контрольний аналіз та упевнитись у виконанні перевірок

та інших вимог, зазначених у Додатку 8-В, а також вжити всіх

заходів, що гарантуватимуть виконання еквівалентних операцій

уповноваженою або офіційною лабораторією.

6.3.3. Зберігання насіння

У випадку із Базовим насінням третя частина кожного зразка

має зберігатись протягом щонайдовшого можливого періоду для

порівняння із майбутніми зразками Базового насіння з контрольних

ділянок. У випадку із Сертифікованим насінням третя частина

кожного зразка має зберігатись щонайменш один рік.

6.3.4. Контроль за базовим насінням, що залишилось

Базове насіння, яке зберігається для використання у подальші

роки, не потребує повторного відбору зразків, проте спеціально

уповноваженому органові слід надавати відповідні записи для

повного звітування щодо його використання.

6.3.5. Інші необхідні перевірки

Спеціально уповноважений орган має право проводити будь-які

інші необхідні тестування відповідного сорту та отримувати

будь-яку інформацію, необхідну для сертифікації кожної партії

насіння.

6.4. Видача сертифікатів

Спеціально уповноважений орган може видавати сертифікати на

кожну партію базового та сертифікованого насіння, схвалену згідно

зі Схемою, наступним чином:

- сертифікати щодо сортової чистоти - відповідно до зразка,

зазначеного у Додатку 5 А;

- сертифікати, що містять результати аналізів - відповідно до

процедури, зазначеній у Додатку 5 В.

Такі два сертифікати повинні мати один і той самий номер ОЕСР

(див. Додаток 3).

6.5. Сертифікація добазового насіння

6.5.1. На вимогу, добазове насіння може знаходитись під

офіційним контролем, і для нього має використовуватись спеціальна

етикетка (див. Додаток 4). Важливо ідентифікувати етап циклу

розмноження, на якому було отримане добазове насіння, при цьому

потрібно вказувати кількість поколінь від добазового до

Сертифікованого насіння.

6.5.2. Насіннєва культура має проходити офіційні інспекції і

бути прийнятою не менше за стандарт, необхідний для культури, з

якої виробляється Базове насіння. Мають застосовуватись всі вимоги

щодо контролю Базового насіння.

6.6. Насіння, що не пройшло остаточної сертифікації

6.6.1. Насіння, що має бути експортоване з країни виробництва

після польового схвалення, але до остаточної сертифікації в якості

Базового або Сертифікованого насіння, ідентифікується як таке в

опломбованих контейнерах за допомогою спеціальної етикетки,

описаної у Додатку 4. Така етикетка має показувати, що насіння

відповідає вимогам Правил 5.1.-5.3 вище, але не є остаточно

сертифікованим згідно вимог підпункту 5.4. Зразки такого насіння

мають зберігатись не менш ніж два роки.

6.6.2. Спеціально уповноважені органи країни виробництва та

країни остаточної сертифікації повинні обмінюватись між собою

відповідною інформацією. На вимогу країна виробництва має надати

всі відповідні дані щодо виробництва насіння. Країна сертифікації

має автоматично надати інформацію про кількість сертифікованого

насіння з наданої партії насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації, спеціально уповноваженому органу країни виробництва.

7. Пре-контрольне тестування Базового насіння, що передує

виробництву сертифікованого насіння

7.1. Одна частина кожного зразка Базового насіння

вирощуватиметься спеціально уповноваженим органом, або під його

наглядом, на пре-контрольних ділянках, не пізніше сезону, що

безпосередньо слідує за отриманням зразку. Кількість рослин на

пре-контрольній ділянці має бути достатньою для надійної оцінки

сортової ідентичності та чистоти.

7.2. При пре-контролі мають перевірятись такі характеристики,

які були використані для дотримання вимог пункту 2. Спеціально

уповноважений орган не має права сертифікувати насіння, отримане з

відповідної партії, якщо результати тестувань ділянки показують,

що сортова ідентичність або чистота не були дотримані.

7.3. Інша частина кожного зразка Базового насіння має

зберігатись якнайдовше для порівняння на контрольних ділянках з

майбутніми зразками Базового та Сертифікованого насіння.

8. Пост-контрольне тестування Сертифікованого насіння

8.1. Спеціально уповноважений орган перевірятиме сортову

ідентичність та чистоту шляхом вирощування частини зразків для

пост-контрольного тесту, який проводиться негайно або в сезон, що

слідує за отриманням зразків. Вибір зразків, що контролюються,

віддається на розсуд спеціально уповноваженого органу. При

постконтролі мають перевірятись такі характеристики, які були

використані для дотримання вимог пункту 2.

8.2. Частина кожного зразка, відібраного згідно

підпункту 6.3.1., має зберігатись щонайменш два роки.

8.3. За умови виконання всіх передбачених умов, що можуть

включати оплату зазначеної суми, власник будь-якої партії насіння,

сертифікованої відповідно до Схеми, матиме право отримувати від

спеціально уповноваженого органу, по відношенню до такої партії,

звіт про результати будь-яких тестів на сортову ідентичність та

сортову чистоту, а також оцінки чистоти, за умови, що запит був

зроблений впродовж двох років з дати сертифікації.

9. Партії насіння та пломбування контейнерів

9.1. Однорідність партій

Партії насіння, представлені для відбору зразків згідно цих

Правил, мають бути настільки однорідними, наскільки це можливо.

Спеціально уповноважений орган може відмовитись сертифікувати

будь-яку партію, якщо існує доказ того, що вона не є достатньо

однорідною.

9.2. Розміри партій

9.2.1. Для насіння розміром з зерно пшениці або більшого одна

партія не має перевищувати 20 000 кг; для насіння розміром меншим

за пшеницю одна партія не має перевищувати 10 000 кг. Для насіння,

що буде опломбоване в контейнерах як насіння, що не пройшло

остаточної сертифікації, такі максимальні розміри партій не

застосовуються.

9.2.2. Насіння понад 20 000 кг, або 10 000 кг, як зазначено

вище, має бути поділене на партії не більші, ніж 20 000 кг, або

10 000 кг, при цьому кожна партія ідентифікується відповідно до

Правила 10.1. в якості окремої партії насіння.

9.2.3. Дозволяється допуск у п'ять відсотків понад такі

максимуми.

9.3. Пломбування контейнерів

9.3.1. Контейнери з насінням мають бути опломбовані, і вміст

має бути ідентифікований, під час відбору зразків відповідно до

Правил 9.3.2. та 10 особою, яка відбирала зразки, або під її

наглядом.

У випадку з насінням, що не пройшло остаточну сертифікацію,

зазвичай пломбує контейнери особа, яка відбирає зразки для

сертифікації, або інша особа під її наглядом.

9.3.2. Контейнери з насінням мають бути опломбовані таким

чином, щоб їх не можна було відкрити без порушення пломби, або без

того, щоб залишити сліди того, що існувала можливість змінити або

замінити вміст контейнерів. Ефективність пломбувального пристрою

має бути забезпечена вбудовуванням в пристрій функції наклеюванням

етикетки, що згадується у параграфі 9.3.1., або за допомогою

використання пломби. Контейнери звільняються від цієї вимоги, якщо

плобування не може бути використане повторно.

10. Ідентифікація вмісту контейнерів з насінням

10.1. Вміст кожного контейнеру має бути ідентифікований за

допомогою:

10.1.1. Нової етикетки, що не має слідів попереднього

використання, виданої спеціально уповноваженим органом, і яка

відповідає специфікаціям, зазначеним у Додатку 4. Навісні етикетки

(ярлики) дозволяються тільки якщо вони зв'язані з пломбою. Має

бути виключена можливість повторного використання клейких

етикеток;

або

10.1.2. Нанесення незмивною фарбою на зовнішній стороні

контейнеру всієї інформації, що має бути зазначена на етикетці

згідно Додатку 4 (включаючи зазначення кольору етикетки), має

виконуватись чином, схваленим спеціально уповноваженим органом.

10.2. Модель будь-якої етикетки або будь-якої друкованої

інформації завжди має подаватись до ОЕСР для попереднього

схвалення.

10.3. Копію інформації, необхідної згідно цього Правила,

потрібно вкладати до кожного контейнеру, проте її потрібно чітко

відрізняти від етикетки ОЕСР на зовнішній стороні контейнеру.

10.4. Немає необхідності використовувати білі етикетки для

Базового насіння, якщо Базове насіння було вироблене і має

використовуватись в одній і тій самій країні, і контейнер з таким

насінням має державну етикетку, що містить всю необхідну

інформацію.

11. Відкриття пакунків, переробка, перемаркування та

переплобування

11.1. Сертифіковане насіння може бути перепаковане у

контейнерах будь-якого розміру, але при цьому має зберігатись його

позначення як Сертифікованого насіння, при цьому потрібно

дотримуватись таких вимог:

11.1.1. Оригінальні пломби та етикетки мають бути зняті, і

всі операції (що можуть включати подальшу переробку або будь-яку

обробку насіння) проводяться під офіційним наглядом спеціально

уповноваженого органу. До перепакування та перемаркування

застосовуються пункти 9 та 10;

11.1.2. На розсуд спеціально уповноваженого органу, на нових

етикетках може зазначатись новий номер, або початковий номер

партії насіння. Якщо присвоєно новий номер, спеціально

уповноважений орган записує початковий номер партії. До нових

етикеток включається інформація з назвою спеціально уповноваженого

органу, а також щодо виду, назви сорту (або синонім) та категорії

насіння.

11.1.3. Дві або більше партій Сертифікованого насіння одного

сорту можуть бути змішані відповідно до директив Спеціально

уповноваженого органу;

11.1.4. На розсуд спеціально уповноваженого органу, зразки

можуть бути відібрані з кожної партії насіння під час пломбування.

11.2. Під контролем спеціально уповноваженого органу

Сертифіковане насіння може бути перепаковане з вагою, рівною або

меншою за вказану у Додатку 6, і такі нові партії, за вимогою,

можуть бути офіційно опломбовані. Якщо офіційне пломбування не

відбувається, кожен окремий пакунок з насінням не повинен мати

іншого посилання на Схему ОЕСР, окрім "запаковано з

ОЕСР-сертифікованого насіння", а також мати кодовий номер, що

дозволить відслідкувати походження вмісту. Літери таких позначок

мають бути однакового розміру. Жодні претензії не можуть бути

заявлені щодо пакунку, які суперечать фактам, представленим на

оригінальній етикетці сертифікації. Спеціально уповноважений орган

може вжити всіх розумних заходів для забезпечення збереження

ідентичності насіння у малих пакунках, на які була розбита партія

сертифікованого насіння.

11.3. Особи, відповідальні за пакування, повинні вести

відповідні записи щодо всіх таких операцій, а також щодо прибуття

та вибуття всього насіння, виробленого згідно Схеми. Таки записи

мають представлятись спеціально уповноваженому органові за його

вимогою.

ЧАСТИНА II

ВИЗНАЧЕННЯ НАСІННЯ ЯК СТАНДАРТНОГО НАСІННЯ

12. Загальні положення

12.1. Стандартне насіння - це категорія насіння сортів, що є

відмітними, достатньо однорідними та стабільними, і відповідають

описові сорту, наведеному у Додатку 1.

12.2. Сорти, придатні для Частини I цієї Схеми, є автоматично

придатними для виробництва Стандартного насіння.

12.3. Сорти, окрім зазначених у підпункті 12.2., є придатними

для виробництва Стандартного насіння, якщо спеціально

уповноважений орган упевнився в тому, що може провести необхідний

пост-контрольний тест. Спеціально уповноважений орган вестиме

перелік таких сортів. Сорти не залишатимуться у переліку, якщо

умови їх прийняття не будуть виконуватись.

12.4. Постачальник має право позначити насіння як Стандартне

насіння за умови повідомлення спеціально уповноваженого органу про

свій намір, та під контролем спеціально уповноваженого органу. На

ярлику таких партій насіння має бути зазначене ім'я/назва такого

постачальника.

12.5. Такий постачальник нестиме відповідальність перед

спеціально уповноваженим органом за сортову ідентичність та

чистоту такого Стандартного насіння, а також за вірність своїх

стверджень по відношенню до цього.

12.6. Насіння має пройти лабораторні тести на аналітичну

чистоту та проростання, і, за необхідності, на вільність від

хвороб, що мають зародки в насінні, і результати таких тестів

надаються спеціально уповноваженому органові.

13. Маркування та присвоєння ідентифікаційних номерів

13.1. Вміст кожного контейнеру або пакунку Стандартного

насіння має бути позначений:

13.1.1. на етикетці, яка відповідає технічним

характеристикам, зазначеним у Додатку 4, і яка надається

постачальником насіння, чиє ім'я/назва зазначаються на такій

етикетці;

або

13.1.2. нанесенням незмивною фарбою на зовнішній стороні

контейнеру або пакунку всієї інформації, що має обов'язково

зазначатись на ярлику згідно Додатку 4. Це виконує постачальник,

чиє ім'я/назва зазначаються на контейнері або пакунку, чином,

схваленим спеціально уповноваженим органом.

13.2. Ідентифікаційний номер партії насіння надається та

записується постачальником насіння, чиє ім'я/назва зазначаються на

етикетці, і який надаватиме таку інформацію спеціально

уповноваженому органові.

14. Відбір зразків

Під контролем спеціально уповноваженого органу з усіх партій

насіння мають відбиратись зразки. Такі зразки зберігатимуться у

постачальника, чиє ім'я/назва зазначаються на етикетці, щонайменш

два роки, і надаватимуться спеціально уповноваженому органові на

запит. Спеціально уповноважений орган також відбиратиме випадкові

зразки на офіційному рівні.

14.1. Для насіння розміром з зерно пшениці або більшого одна

партія не має перевищувати 20 000 кг; для насіння розміром меншим

за пшеницю одна партія не має перевищувати 10 000 кг.

14.2. Насіння понад 20 000 кг, або 10 000 кг, як зазначено

вище, має бути поділене на партії не більші, ніж 20 000 кг, або

10 000 кг, при цьому кожна партія ідентифікується відповідно до

Правила 13.1 в якості окремої партії насіння.

14.3. Дозволяється допуск у п'ять відсотків понад такі

максимуми.

15. Записи

Постачальники, які прикріпляють ярлики Стандартного насіння

до партій Стандартного насіння, повинні вести записи щодо всіх

таких партій, і такі записи мають надаватись спеціально

уповноваженому органові на його запит.

16. Контрольні ділянки та лабораторні тести

Спеціально уповноважений орган перевірятиме частину зразків

на контрольних ділянках, або в лабораторії, або там і там, на

сортову ідентичність та чистоту, а також точність результатів

лабораторних тестів, як передбачено у підпункті 12.6. вище.

Інформація щодо перевіреної частини має бути повідомлена ОЕСР.

Додаток 1

Визначення термінів, що використовуються у Схемі

1. Насіння овочевих культур

Насіння овочевих культур - це насіння всіх видів овочів,

визнане як таке відповідним спеціально уповноваженим органом.

2. Спеціально уповноважений орган

Це орган, призначений, і відповідальний перед, урядом

країни-учасниці з метою виконання цих Правил та Директив від його

імені.

3. Власники

Особа або організація, яка відповідає за виробництво або

підтримання селекційного сорту, занесеного до державного переліку

сортів, прийнятних для сертифікації згідно Схеми ОЕСР. Власник має

забезпечити, щоб сорт залишався таким, що відповідає своєму типові

впродовж всієї тривалості свого життя. Підтримання сорту може бути

спільним.

4. Сорт

Міжнародний термін "сорт" позначає збір продуктивних рослин,

що чітко відрізняється якими-небудь характеристиками

(морфологічними, фізіологічними, цитологічними, хімічними або

іншими) і який, після репродукції (статевим або нестатевим

шляхом), зберігає свої відмінні характеристики.

5. Батьківський матеріал

Найменша одиниця, використовувана власником для підтримання

свого сорту, з якого отримане все насіння сорту впродовж одного

або більше поколінь.

6. Добазове насіння

Це насіння поколінь, що передують отриманню Базового насіння,

є відомим як Добазове насіння, і може відноситись до будь-якого

покоління між батьківським матеріалом та Базовим насінням.

7. Базове насіння

Насіння, що було вироблене під відповідальність власника

відповідно до загально прийнятих практик щодо підтримання сортів,

і яке є призначеним для отримання Сертифікованого насіння. Базове

насіння має відповідати певним умовам, зазначеним в Схемі, і

виконання таких умов повинне бути підтвердженим офіційною

перевіркою.

8. Сертифіковане насіння

Насіння, що є першим поколінням Базового насіння сорту і є

призначеним для вирощування овочів. Воно має відповідати певним

умовам, зазначеним в Схемі.

9. Стандартне насіння

Насіння, задеклароване постачальником як таке, що відповідає

сортові і має задовільну сортову чистоту. Воно має відповідати

певним умовам, зазначеним в Схемі.

Додаток 2

Мінімальні вимоги до виробництва

базового та сертифікованого насіння

згідно зі Схемою

A) Мінімальні вимоги до польового виробництва

1. Здоров'я насіння, використаного для виробництва насіннєвої

культури

Насіння, використане для виробництва насіннєвої культури, має

бути вільним від шкідників та захворювань наскільки це можливо.

Його здоров'я має бути перевірене до використання, і якщо були

знайдені шкідники або хвороботворні організми, проти яких є

ефективні засоби боротьби, такі засоби мають бути застосовані.

2. Врожай попереднього року

2.1. Поля, призначені для вироблення насіння, або теплиці

мають бути в задовільній мірі вільними від самозасівних рослин для

запобігання забруднення насіннєвої культури:

2.1.1. будь-яким насінням, яке важко видалити з такої

культури;

2.1.2. перехресним запиленням;

2.2. Попередній врожай має бути таким, щоб існував

якнайменший ризик будь-яких хвороб, що передаються через ґрунт,

які у подальшому можуть перекинутись на засіяне насіння.

2.3. Якщо будь-які попередні врожаї зробили такі поля або

теплиці непридатними через перелічені вище причини, потрібно вжити

відповідні заходи.

3. Ізоляція

3.1. Насіннєві культури мають бути ізольовані від всіх джерел

забруднюючого пилку та хвороб, що мають зародки в насінні

(включаючи вірусні інфекції та дикі рослини, що можуть слугувати

джерелом захворювання).

Зокрема, потрібні відстані мають бути не меншими за:

(Таблиця на наступній сторінці)

------------------------------------------------------------------ | | | Мінімальні відстані | | | |-------------------------------------| | | |Базове насіння | Сертифіковане | | | | | насіння | |----+---------------------+---------------+---------------------| | 1. |Якщо сторонній пилок | 1000 м | 600 м | | |може спричинити | | | | |серйозне забруднення:| | | | |для сортів видів Beta| | | | |та Brassica | | | |----+---------------------+---------------+---------------------| | 2. |Від інших джерел | 500 м | 300 м | | |стороннього пилку, що| | | | |може негативно | | | | |вплинути на види Beta| | | | |та Brassica | | | |----+---------------------+---------------+---------------------| | 3. |Якщо сторонній пилок | 500 м | 300 м | | |може спричинити | | | | |серйозне забруднення | | | | |сортів всіх інших | | | | |видів з перехресним | | | | |запиленням | | | |----+---------------------+---------------+---------------------| | 4. |Від інших джерел | 300 м | 100 м | | |стороннього пилку, що| | | | |може негативно | | | | |вплинути на сорти | | | | |всіх інших видів з | | | | |перехресним | | | | |запиленням | | | ------------------------------------------------------------------

3.2. Такі відстані застосовуються до інших насіннєвих культур

та до рослин або культур, що вирощуються для виробництва овочів,

які цвітуть в такий самий час, що і певна насіннєва культура. На

такі відстані можна не зважати, якщо є достатній захист від джерел

небажаного пилку та хвороб, що мають зародки в насінні (наприкл.,

культури, що вирощуються в теплицях, захищених від попелиці).

4. Польові інспекції

4.1. Кожен врожай Базового насіння має інспектуватись

щонайменш один раз на відповідному етапі або етапах росту

інспекторами, які діють від імені спеціально уповноваженого

органу, і пройшли спеціальне навчання, і за такі інспекції

відповідають лише перед спеціально уповноваженим органом.

4.2. Кожен врожай Сертифікованого насіння має інспектуватись

під відповідальність особи, яка відповідає за його виробництво. У

випадку, якщо польові інспекції проводять уповноважені інспектори

(Додаток 8-А), не менш ніж 20 відсотків врожаю Сертифікованого

насіння кожного виду мають бути перевірені офіційним інспектором.

4.3. Інспектор повинен перевіряти дотримання всіх мінімальних

вимог, зазначених у цьому Додатку.

4.4. Культура має в достатній мірі відповідати ідентичності

та чистоті сорту.

4.5. Рівень присутності будь-яких хвороб, що мають зародки в

насінні, має бути якнайнижчим.

Додаток 3

Номери сертифікатів та партій насіння

1. У міжнародній торгівлі бажано, щоб номери були єдиного

зразку для легкої ідентифікації.

2. Застосування трьох-літерного коду МОС (ISO) 3166-1 має

позначати країну сертифікації. Якщо якась країна має більше одного

спеціально уповноваженого органу, потрібно додати відповідні

ініціали, хоча тоді потрібно слідкувати за тим, щоб вони не

перетинались з вищезазначеним кодом.

3. Інша частина номеру використовується для ідентифікації

партії насіння від інший партій з врожаю однієї й тієї самої

країни. Зазвичай є зручно, коли всі номери посилання складаються з

однієї й тієї ж кількості цифр. Оцінюючи заздалегідь скільки

партій насіння будуть сертифіковані, потрібно почати з необхідної

кількості нулів. Таким чином, якщо кількість сертифікатів, що

мають бути видані, не перевищуватиме 9999, першому потрібно

присвоїти номер 0001, десятому - 0010, і так далі. Потрібно

слідкувати за тим, щоб не було плутанини між номерами, присвоєними

різним партіям насіння різних років (кодова літера може

використовуватись для позначення року врожаю).

Додаток 4

Специфікації для етикеток ОЕСР

або маркування контейнерів з насінням

1. Опис

1.1. Тип: Етикетки можуть бути клейкими або не клейкими.

Інформація може бути надрукована тільки на одній стороні, або на

обох.

1.2. Форма: Етикетки мають бути прямокутної форми.

1.3. Колір: Кольори етикеток будуть такими:

- добазове насіння: білі з діагональною фіолетовою смугою;

- базове насіння: білі;

- сертифіковане насіння: (включаючи Серт. насіння у "малих"

партіях) блакитні;

- насіння, що не пройшло остаточної сертифікації: сірі;

- стандартне насіння темно-жовті.

Один кінець ярлика має бути зафарбований чорним з мінімальною

відстанню до іншого краю - 3 см, при цьому інший кінець ярлику

залишається кольоровим.

1.4. Матеріал: Використовуваний матеріал має бути достатньо

сильним, щоб запобігти пошкодженню при звичайному використанні.

2. Посилання на Схему ОЕСР

Посилання на Схему ОЕСР має бути надруковане англійською та

французькою мовами на чорній частині ярлика або на завушній

стороні контейнера з насінням (див. Правило 10.1.2). Таке

посилання виглядатиме наступним чином: англійською мовою - "OECD

Seed Scheme", і французькою - "Systme de l'OCDE pour le Semences".

3. Інформація на ярлику

3.1. Обов'язкова інформація:

Наступна інформація має бути надрукована чорними літерами на

кольоровій частині ярлика (білій, блакитній, сірій або

темно-жовтій):

3.1.1. Добазове насіння

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види: (латинська назва)

- загальна назва:

- назва сорту (або синонім)(1):

---------------- (1) Якщо з причини комерційної таємниці виробник Базового

насіння не бажає вказувати на ярлику назву сорту (або його

синонім), можна використати кодовий номер. Спеціально

уповноважений орган запише назву сорту (або синоніму) навпроти

кожного кодового номеру.

- добазове насіння

- номер партії: (див. Додаток 3)

- кількість поколінь до Сертифікованого насіння

3.1.2. Базове насіння

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види: (латинська назва)

- загальна назва:

- назва сорту (або синонім)(4):

- базове насіння

- номер партії: (див. Додаток 3)

- країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

3.1.3. Сертифіковане насіння

- назва та адреса спеціально уповноваженого органу;

- види: (латинська назва)

- загальна назва:

- назва сорту (або синонім)

- сертифіковане насіння

- номер партії: (див. Додаток 3)

- Країна виробництва: (якщо насіння було раніше марковане як

насіння, що не пройшло остаточної сертифікації)

На ярлику для насіння, що не пройшло остаточної сертифікації,

потрібно вказувати:

- "насіння, що не пройшло остаточної сертифікації"

3.1.4. Сертифіковане насіння у "малих" партіях без офіційних

пломб

(див. підпункт 11.2 Додатку 6)

- загальна назва овочу;

- назва сорту (або синонім);

- назва та адреса пакувальника;

- слова: "Запаковано з ОЕСР-сертифікованого насіння";

- кодовий номер

3.1.5. Стандартне насіння

- загальна назва;

- назва сорту (або синонім);

- стандартне насіння;

- ідентифікаційний номер партії;

- назва та адреса особи або фірми, відповідальної за партію;

- слова: "насіння підлягає лише вибірковому пост-контролю"

3.2. Дозволений простір та розмір літер мають бути достатніми

для забезпечення легкої читабельності ярлику.

3.3. Етикетки, описані у підпунктах 3.1.1., 3.1.2. та 3.1.3

видаються спеціально уповноваженим органом. Етикетки, описані у

підпункті 3.1.4. можуть видаватись пакувальником, а описані в

підпункті 3.1.5. - постачальником насіння.

3.4. Якщо інформація нанесена незмивною фарбою на контейнері,

формат інформації та зона маркування має якнайбільше відповідати

звичайному ярлику.

3.5. Додаткова інформація

3.5.1. Будь-яка додаткова інформація має містити тільки

факти, і не повинна мати жодного рекламного характеру.

3.5.2. Для Стандартного насіння сортів, зазначених у введенні

до Схем, може зазначатись селекційна назва, але не має бути

жодного посилання на певні характеристики селекції.

3.5.3. Неофіційна додаткова інформація:

На розсуд спеціально уповноваженого державного органу країни

виробництва, штрих-коди можуть бути розміщені з краю офіційного

ярлику на ділянці для неофіційної інформації розміром, що не має

перевищувати 20 відсотків загальної площі ярлику, й має

вирізнятись окремим кольором та мати заголовок "Інформація,

зазначена тут, є неофіційною, не перевіреною та не схваленою

спеціально уповноваженим органом".

4. Мови

Уся інформація має бути англійською або французькою мовою,

окрім посилання на Схему, яке зазначається обома мовами, як

вказано у підпункті 2 вище. За бажанням можуть додаватись

переклади на інші мови.

Додаток 5

Зразок сертифікату та результати аналізів

A) Зразок сертифікату

Сертифікати повинні містити всю інформацію, зазначену нижче,

але точне розміщення тексту залишається на розсуд спеціально

уповноваженого органу.

Сертифікат, виданий згідно Схеми ОЕСР

контролю насіння овочевих культур, призначеного

для міжнародної торгівлі

Назва спеціально уповноваженого органу, який видав

Сертифікат:

Номер партії:

Вид:

Сорт: (назва або синонім)

Інформація про перепакування та перемаркування: (якщо

застосовується)

Кількість контейнерів та задекларована вага партії:

"Партія насіння за цим номером була вироблена у відповідності

зі Схемою ОЕСР для насіння овочевих культур і є

схваленою/попередньо схваленою як(2):

---------------- (2) викресліть непотрібне.

- добазове насіння (білий ярлик з діагональною фіолетовою

смугою);

- базове насіння (білий/сірий ярлик)

- сертифіковане насіння (блакитний/сірий ярлик)

Підпис:

Місце й дата:

B) Результати аналізів

Результати лабораторних аналізів мають надаватись, коли це

можливо, у вигляді помаранчевого міжнародного сертифікату на

партію насіння, що видається згідно правил Міжнародної Асоціації з

контролю за якістю насіння.

Країни, які не бажають використовувати сертифікат, що

видається Асоціацією, можуть використати його в якості шаблону для

звітування про результати лабораторних аналізів, які необхідні

згідно Правил та Директив Схеми. Копію зразка можна отримати в:

International Seed Testing Association (ISTA) (Міжнародна Асоціація з контролю за якістю насіння)

Zurichstrasse 50, P.O. Box 308 CH - 8303 Bassersdorf, Switzerland (Швейцарія)

тел: + 41 1 838 60 00 факс: + 41 1 838 60 01

Сертифікат, що видається МАКЯН, може використовуватись тільки

тими країнами, які отримали на це всі повноваження від Асоціації.

Інші країни, які використовують такий сертифікат в якості шаблону

для представлення результатів, повинні гарантувати відсутність

будь-яких натяків на використання помаранчевого сертифікату.

Наприклад, не повинно бути посилання на Міжнародну Асоціацію, і

сертифікат не має бути надрукований на помаранчевому папері.

Додаток 6

Максимальна вага "малих" партій

сертифікованого насіння овочевих культур

------------------------------------------------------------------ | 1.|Leguminous species |Кукурудза та | 5 кг | | |Zea mays (L.) |попкорн | 5 кг | |---+--------------------------+--------------------------+------| | 2.|Allium cepa (L.) |цибуля |500 г | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Anthriscus cerefolium (L.)|кервель |500 г | | |Hoffm. | | | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Asparagus officinalis (L.)|спаржа |500 г | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Beta vulgaris (L.) var |мангольд |500 г | | |cicla (L.) Ulrich | | | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Beta vulgaris (L.) var |червоний буряк |500 г | | |rubra (L.) | | | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Brassica rapa (L.) var. |ріпа |500 г | | |rapa (L.) Thell | | | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Citrullus lanatus (Thumb) |диня |500 г | | |Mansf. | | | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Cucurbita maxima Duchesne |гарбуз |500 г | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Daucus carota (L.) ss. |морква |500 г | | |Sativus (Hoffm.) Hayek | | | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Lepidium sativum (L.) |крес-салат |500 г | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Raphanus sativus (L.) |редис |500 г | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Scorzonera hispanica (L.) |скорцонера або козелець |500 г | | | |іспанський | | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Spinacia oleracea (L.) |шпинат |500 г | | |--------------------------+--------------------------+------| | |Valerianella locusta (L.) |валеріана овочева |500 г | | |Laterrade | | | |---+--------------------------+--------------------------+------| | 3.|Всі інші види овочевих | |100 г | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

Країни, які мають право сертифікації

або контролювання насіння овочевих культур

------------------------------------------------------------------ |Австралія |C(80)40 |27/02/80 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Австрія |C(72)55 |28/02/72 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Бельгія |C(87)58/Final |16/02/88 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Болівія |C(96)169/Final |16/12/96 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Бразилія |C(99)174/Final |10/12/99 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Кіпр |C(72)217 |09/11/72 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Республіка Чехія |C(94)25/Final |02/06/94 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Данія |C(85)146 |10/05/85 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Єгипет |C(98)178/Final |01/12/98 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Естонія |C(97)187/Final |23/10/97 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Фінляндія |C(71)56 |02/08/71 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Франція |C(73)62 |27/03/73 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Німеччина |C(75)190 |05/11/75 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Ісландія |(*) | | |--------------------------+---------------------+---------------| |Індія |C(2008)150 |23/10/08 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Ізраїль |C(74)28 |07/03/74 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Італія |C(79)190 |15/10/79 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Мексика |C(2001)288 |22/01/02 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Молдова |C(2008)151 |23/10/08 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Марокко |C(88)196/Final |26/01/89 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Нідерланди |C(2008)153 |16/10/08 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Португалія |C(73)173 |19/11/73 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Румунія |C(74)27 |07/03/74 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Російська Федерація |C(2001)266 |29/11/01 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Сербія |C(2001)265 |29/11/01 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Туреччина |C(2007)122 |11/11/07 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Південна Африка |C(72)216 |11/10/72 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Швеція |C(76)212 |02/12/76 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Швейцарія |C(93)183/Final |08/02/94 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Словаччина |C(2001)101 |22/06/01 | |--------------------------+---------------------+---------------| |Уганда |C(2004)210 |24/01/05 | |--------------------------+---------------------+---------------| |США |C(71)155 |02/08/71 | ------------------------------------------------------------------

---------------- (*) Країна - член ОЕСР, яка приймає участь без офіційного

повідомлення.

Додаток 8

Умови сертифікації насіння

уповноваженими особами та лабораторіями

під офіційним наглядом

A) Польове інспектування насіннєвих культур уповноваженими

інспекторами під офіційним наглядом

1. У випадку виробництва насіння, придатного для сертифікації

за категорією "Сертифіковане", спеціально уповноважений орган

може, під офіційним наглядом, уповноважити неофіційних інспекторів

на проведення польових інспекцій. Такі інспекції матимуть таку ж

силу, що й офіційні інспекції на умовах, перелічених нижче.

2. У випадку з уповноваженими інспекторами, вони повинні

володіти необхідною кваліфікацією, через проходження такого ж

навчання, що й офіційні інспектори, або їх компетенція має бути

підтверджена за допомогою здавання офіційних екзаменів.

Уповноважені інспектори мають принести присягу або підписати заяву

про прийняття обов'язків щодо дотримання правил, що регулюють

офіційне інспектування.

3. Добазові та Базові культури інспектують офіційні

інспектори.

4. Культури сертифікованого покоління можуть бути перевірені

уповноваженими інспекторами, якщо насіння з покоління, що передує

Базовому насінню, було офіційно контрольоване згідно Правилу 6.7.

5. Якщо культури сертифікованого покоління перевіряються

уповноваженими інспекторами, частина таких культур має пройти

контрольну перевірку офіційними інспекторами. Рівень контрольних

перевірок встановлюється спеціально уповноваженим органом для

адекватної оцінки роботи уповноважених інспекторів. Така пропорція

становитиме не менше 20% для овочевих культур.

6. Спеціально уповноважені органи визначають штрафні санкції,

що застосовуються до порушень правил, що регулюють перевірки під

офіційним наглядом. Передбачені таким чином штрафні санкції мають

бути ефективними, пропорційними та стримуючими. Такі штрафні

санкції можуть включати анулювання визнання уповноважених

інспекторів, які є винними у навмисному або халатному порушенні

правил, що регулюють проведення офіційних перевірок. Будь-яка

сертифікація перевіреного насіння анулюється у випадку такого

порушення, поки не буде доказано, що таке насіння, незважаючи на

це, задовольняє всі відповідні вимоги.

B) Відбір зразків насіння (включаючи пломбування та

маркування контейнерів) та аналізування насіння уповноваженими

особами або лабораторіями під офіційним наглядом

1. Принципи

1.1. Спеціально уповноважений орган може уповноважити осіб,

які не мають прямого та ексклюзивного повноваження відбирати

зразки під офіційним наглядом згідно Схеми (такі особи називаються

"пробовідбірники насіння"). Лабораторії також можуть бути

уповноважені проводити аналізи для насіння, потрібні за Схемою.

1.2. Відбір зразків, пломбування та маркування контейнерів з

насінням може бути доручене уповноваженим особам. Умови, зазначені

нижче, також застосовуються до Статей, що стосуються відбору

зразків насіння, плобування й маркування контейнерів з насінням та

аналізів насіння, як передбачено Правилами та Директивами Схем.

1.3. Усі Правила та Директиви Схеми, включаючи обов'язок

відповідності або суворої відповідності вважатимуться виконаними

країнами, які проводять процедури уповноваження в ході

сертифікації.

1.4. Спеціально уповноважені органи не можуть відмовити у

схваленні розмноження насіння за межами країни походження тільки

на тій підставі, що уповноваження було надане неофіційній особі

або лабораторії в країні, де має відбутись розмноження.

2. Обсяг

Уповноваження може застосовуватись до сертифікації насіння

всіх сортів та видів, прийнятих до Переліку Сортів ОЕСР в обсязі,

визначенім спеціально уповноваженим органом стосовно заходів,

видів, категорій насіння, осіб, насіннєвих компаній та

лабораторій.

3. Відбір зразків з партії насіння

3.1. Уповноважені пробовідбірники насіння

3.1.1. Відбирання зразків насіння проводиться

пробовідбірниками, які були уповноважені на це спеціально

уповноваженим органом за дотримання умов, викладених у

підпунктах 3.1.2.-3.1.5.

3.1.2. Пробовідбірники насіння повинні мати необхідну

технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, застосовних до офіційних пробовідбірників

насіння, і підтверджену офіційними екзаменами.

3.1.3. Вони проводять відбір зразків насіння відповідно до

чинних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

3.1.4. Приміщення та обладнання для відбору зразків мають

бути офіційно визнані задовільними для цієї мети спеціально

уповноваженим органом в межах уповноваження.

3.1.5. Пробовідбірники насіння повинні бути:

a) незалежними офіційними особами, або

b) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність не стосується виробництва, вирощення, оброблення

насіння, або торгівлі насінням, або

c) особами, найнятими фізичними чи юридичними особами, чия

діяльність включає виробництво, вирощення, оброблення насіння, або

торгівлю насінням.

У випадку ситуації, зазначеної у підпункті (c),

пробовідбірник насіння може проводити відбір зразків насіння

тільки з партій насіння, виробленого від імені його працедавця,

якщо інше не буде погоджено між його працедавцем, особою, яка

подала заяву на сертифікацію, та спеціально уповноваженим органом.

3.2. Офіційний нагляд

3.2.1. Робота пробовідбірників насіння підлягає відповідному

нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який має включати

контрольний відбір зразків або моніторинг процесу, в залежності

від випадку. У випадку автоматичного відбору зразків, нагляд

включатиме відповідний моніторинг спеціально уповноваженим органом

з періодичними перевірками експертизи та виконання. Перевірки

проводяться на місці під час проведення відбору зразків.

3.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольний відбір зразків

офіційними пробовідбірниками насіння. Така частина має бути

якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними та юридичними

особами, які подали насіння для сертифікації, проте також має бути

достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви. Така частина

має становити не менше 5 відсотків. Контрольний відбір зразків не

застосовується до партій насіння, з яких зразки були відібрані

автоматичним шляхом.

4. Аналізи насіння

4.1. Уповноважені лабораторії

4.1.1. Тестування насіння проводиться лабораторіями з

тестування насіння, уповноваженими на це спеціально уповноваженим

органом за дотримання умов, викладених в підпунктах 4.1.2.-4.1.5.

4.1.2. Лабораторія має бути розташована в приміщеннях з

обладнанням, офіційно визнаним спеціально уповноваженим органом

задовільним для тестування насіння в межах такого уповноваження.

4.1.3. У лабораторії повинен бути черговий лаборант, який

нестиме пряму відповідальність за технічні операції лабораторії і

матиме необхідну кваліфікацію для технічного керування лабораторії

з тестування насіння. Лаборанти такої насіннєвої лабораторії

повинні мати технічну кваліфікацію, отриману на навчальних курсах,

організованих на умовах, що застосовуються для лаборантів

офіційних насіннєвих лабораторій, та підтверджену офіційними

екзаменами.

4.1.4. Лабораторія проводитиме тестування насіння відповідно

до поточних міжнародних методів, визнаних спеціально уповноваженим

органом.

4.1.5. Лабораторія повинна бути:

a) незалежною лабораторією, або

b) лабораторією насіннєвої компанії.

У випадку, зазначеному у підпункті (b), лабораторія може

проводити тестування тільки партій насіння, вироблених компанією,

якій вона належить. Якщо інше не буде погоджено між насіннєвою

компанією, особою, яка подала заяву на сертифікацію, та спеціально

уповноваженим органом.

4.2. Офіційний нагляд

4.2.1. Робота лабораторії з тестування насіння підлягає

відповідному нагляду з боку спеціально уповноваженого органу, який

має включати контрольний аналіз та періодичні перевірки

експертизи, виконання, обробки результатів і дій щодо

невідповідностей.

4.2.2. Для частини партій насіння, включених до офіційної

сертифікації, проводитиметься контрольне тестування насіння. Така

частина має бути якнайбільш рівномірно розподілена між фізичними

та юридичними особами, які подали насіння для сертифікації, проте

також має бути достатньою, щоб розвіяти будь-які можливі сумніви.

Така частина має становити не менше 5 відсотків.

4.2.3. Спеціально уповноважений орган повинен порівняти

результати зразків насіння, що пройшли офіційне тестування, з тих

самих партій насіння, що пройшли тестування під офіційним

наглядом. Таке порівняння має включати, як мінімум, аналітичні

результати перевірки чистоти та розвитку.

Додаток 9

Процедура розширення схеми для внесення

сортів, що вивчаються, до Державного переліку

з метою польових інспектувань

1. Відносно сорту, що вивчається для внесення до державного

переліку, спеціально уповноважений орган країни розмноження

насіння може провести польову інспекцію за наступних умов:

a) на чітку вимогу селекціонера сорту, якщо розмноження

відбувається в країні, де проводиться дослідження, та

b) на прохання допомоги від спеціально уповноваженого органу

країни дослідження, якщо розмноження відбувається поза межами

такої країни.

Якщо розмноження відбувається в країні дослідження (випадок

1(a) вище), польове інспектування проводиться спеціально

уповноваженим органом на тій самій основі, що й для зареєстрованих

сортів. Орган має перевірити сортову ідентичність добазового або

базового насіння, використаного для розмноження; сортова чистота

перевіряється впродовж проведення польової інспекції з

використанням наявних технічних специфікацій; остаточна

сертифікація проводиться, якщо потрібно, як тільки сорт буде

зареєстрований у державному переліку.

Якщо розмноження відбувається поза межами країни дослідження

(випадок 1(b) вище), застосовуються правила, викладені у

підпунктах 2-6.

2. Прохання про допомогу має обмежуватись польовим

інспектуванням з метою перевірки відповідності правилам

виробництва насіння згідно вимог Схем ОЕСР.

3. Відповідальність за перевірку сортової ідентичності

добазового або базового насіння, використаного для розмноження,

полягає на спеціально уповноваженому органі країни, в якій були

проведені тести на відмітність, однорідність та стабільність

сорту.

4. Під час польових інспекцій сортова чистота має

перевірятись за допомогою використання приблизного опису сорту,

взятому з тестів на відмітність, однорідність та стабільність

сорту, наданих спеціально уповноваженим органом країни

дослідження.

5. Остаточна сертифікація проводиться за відповідальності

країни дослідження, як тільки сорт буде зареєстрований у

державному переліку.

6. За рішенням спеціально уповноваженого органу країни

дослідження та за домовленістю з власником, насіння, вироблене у

країні розмноження, має бути:

- відправлене до країни дослідження з метою остаточної

сертифікації - у такому випадку насінню присвоюється сірий ярлик

відповідно до Правил ОЕСР, з зазначенням назви такого сорту і

також з позначкою "Насіння, що не пройшло остаточної

сертифікації - сорт знаходиться в процесі реєстраційних

тестувань", або

- остаточно сертифікованим спеціально уповноваженим органом

країни розмноження, як тільки сорт буде зареєстрований, відповідно

до Правил ОЕСР, при цьому офіційна назва зазначається спеціально

уповноваженим органом країни реєстрації.

7. У випадку з гібридними сортами умови, зазначені у

підпунктах 1-6, також застосовуються до їх батьківських

компонентів.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Організація економічного співробітництва та розвитку:

 1. "МЕМОРАНДУМ взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва". Організація економічного співробітництва та розвитку. 2014 рікк
 2. Конвенция "от 31 января 1963 г., дополняющая Парижскую конвенцию от"29 июля 1960 г. об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии. Організація економічного співробітництва та розвитку. 1963 рікк
 3. Конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии Париж, 29 июля 1960 года " ( На доповнення до Конвенції додатково див. Конвенцію ( 994_218 ) від 31.01.63 )"Правительства Федеративной Республики Германии, Австрийской Республики, Королевства Бельгии, Королевства Дании, Испании, Французской Республики, Королевства Греции, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Норвегии, Королевства Нидерландов, Португальский Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Швеции, Швейцарской Конфедерации и Турецкой Республики.. Організація економічного співробітництва та розвитку. 1960 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -