Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

Конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии Париж, 29 июля 1960 года " ( На доповнення до Конвенції додатково див. Конвенцію ( 994_218 ) від 31.01.63 )"Правительства Федеративной Республики Германии, Австрийской Республики, Королевства Бельгии, Королевства Дании, Испании, Французской Республики, Королевства Греции, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Норвегии, Королевства Нидерландов, Португальский Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Швеции, Швейцарской Конфедерации и Турецкой Республики.. Організація економічного співробітництва та розвитку. 1960

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии Париж, 29 июля 1960 года ( На доповнення до Конвенції додатково див. Конвенцію ( 994_218 ) від 31.01.63 ) Правительства Федеративной Республики Германии, Австрийской Республики, Королевства Бельгии, Королевства Дании, Испании, Французской Республики, Королевства Греции, Итальянской Республики, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Норвегии, Королевства Нидерландов, Португальский Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Швеции, Швейцарской Конфедерации и Турецкой Республики. Принимая во внимание, что Европейскому агентству по ядерной энергии, созданному в рамках Европейской организации экономического сотрудничества (в дальнейшем именуемой "Организация"), поручено заняться поощрением разработки и согласования законодательства в области ядерной энергии в странах - участницах, особенно, что касается ответственности перед третьей стороной и страхования от ядерных рисков, Желая обеспечить соответствующее и справедливое возмещение лицам, пострадавшим от ущерба, причиненного ядерными инцидентами, приняв при этом необходимые меры, чтобы не препятствовать тем самым развитию производства и использования ядерной энергии в мирных целях, Убежденные в необходимости унифицировать основные правила, применяемые в различных странах в отношении ответственности за причиненный ущерб, оставляя пока за этими странами свободу принимать на национальной основе любые дополнительные меры, которые они считают подходящими, включая применение положений настоящей Конвенции к ущербу, причиненному ядерными инцидентами в связи с ионизирующей радиацией, не предусмотренные в ней, Согласились о нижеследующем:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Організація економічного співробітництва та розвитку:

  1. "МЕМОРАНДУМ взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва". Організація економічного співробітництва та розвитку. 2014 рікк
  2. Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі " Насіннєві Схеми ОЕСР 2010 р." за версією Ради ОЕСР від 28 вересня 2000 р. (C(2000)146/FINAL). Організація економічного співробітництва та розвитку. 2010 рікк
  3. Конвенция "от 31 января 1963 г., дополняющая Парижскую конвенцию от"29 июля 1960 г. об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии. Організація економічного співробітництва та розвитку. 1963 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -