Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 13.09.2012 № 12 "Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у I півріччі 2012 року та завдання на поточний рік". Вищий спеціалізований суд. 2012

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

13.09.2012  № 12

Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у I півріччі 2012 року та завдання на поточний рік

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови, секретарів судових палат у цивільних і кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у I півріччі 2012 року та завдання на поточний рік, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ відзначає, що упродовж зазначеного періоду робота суду із забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, захисту прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права здійснювалася на належному рівні.

У I півріччі 2012 року значно збільшилось надходження справ і матеріалів до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Так, у звітному періоді на розгляд суду надійшло майже 48,8 тис. касаційних скарг, справ та заяв, що на 21,4% більше, ніж у I півріччі 2011 року (40,1 тис.).

Середній показник навантаження за місяць на фактичну кількість суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ становить понад 97 касаційних скарг, справ та матеріалів.

Закінчено провадження у майже 47 тис. касаційних скарг, справ та заяв (із урахуванням повернутих), що становить 87,3% від тих, що перебували на розгляді (у I півріччі 2011 року - 78,5%).

У I півріччі 2012 року на розгляді суддів судової палати у цивільних справах перебувало понад 42 тис. касаційних скарг, справ та заяв, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, а також понад 5,2 тис. матеріалів непроцесуального характеру (заяв, звернень, клопотань).

Середньомісячне надходження на кожного фактично працюючого суддю судової палати у цивільних справах (53 судді) у звітному періоді становило понад 128 касаційних скарг, справ та заяв, що на 7% більше у порівнянні з I півріччям 2011 року (120,1).

Судом у цивільних справах закінчено провадження майже у 26,2 тис. касаційних скарг, із яких було: відкрито провадження у 9,6 тис. справах; відмовлено у відкритті касаційного провадження у понад 14 тис. скарг; повернуто з різних підстав 2,6 тис. скарг. Залишок нерозглянутих касаційних скарг у цивільних справах становить 3,9 тис., із них залишено без руху і надано строк для усунення недоліків у 3,1 тис.

скаргах.

У звітному періоді проведено попередній розгляд майже 8,2 тис. цивільних справ, із них 3,2 тис. касаційних скарг відхилено, судові рішення залишено без змін.

Колегіями у складі 5 суддів розглянуто майже 5,3 тис. цивільних справ. Кількість справ, у яких судові рішення скасовано або змінено, становить майже 4 тис.

Якість ухвалених місцевими та апеляційними судами судових рішень викликає занепокоєння, оскільки кількість скасованих судових рішень від числа переглянутих колегіями у складі 5 суддів суду касаційної інстанції становить більше 76%.

Від кількості переглянутих найбільше скасовано рішень, ухвалених судами Кіровоградської (майже 93%), Волинської (91,4%), Вінницької (91,3%), Івано-Франківської (90,5%) та Закарпатської (90,3%) областей, а також міста Севастополя (91,3%).

Необхідно відзначити, що кількість скасованих рішень із залишенням в силі рішень суду першої інстанції, що було помилково скасовано апеляційним судом, становить 566, найбільша частина з яких - рішення судів м. Києва (195).

У I півріччі 2012 року на розгляді суддів судової палати у кримінальних справах перебувало 11,8 тис. касаційних скарг, кримінальних справ та 3,7 тис. матеріалів непроцесуального характеру. Розглянуто 11,2 тис. справ, скарг і заяв, що становить 95%. Середньомісячне надходження на кожного фактично працюючого суддю (38 суддів) становило 54 скарги, справи і заяви.

Суддями судової палати у кримінальних справах розглянуто 8,1 тис. касаційних скарг. За результатами їх розгляду винесено 5,3 тис. постанов про відмову у витребуванні кримінальних справ та 2,8 тис. постанов про їх витребування.

По суті розглянуто 2,7 тис. справ. Нерозглянутими залишилося майже 600 справ і матеріалів.

За результатами перевірки кримінальних справ залишено без змін судових рішень щодо 1,9 тис. осіб. Скасовано та змінено судових рішень стосовно 1,4 тис. осіб або майже 42% від загальної кількості перевірених, що на 4,2% більше у порівнянні з I півріччям 2011 року (37,4% скасованих від кількості перевірених).

Протягом звітного періоду скасовано і змінено вироки стосовно 1,1 тис. осіб, із яких скасовано вироки стосовно майже 800 осіб, що становить 29,2% від загальної кількості перевірених.

Найчастіше за касаційними скаргами скасовувалися вироки, постановлені судами таких областей: Житомирської (49,2%), Черкаської (43,8%), Львівської (42,7%) та Київської (40,6%).

У касаційному порядку з направленням справи на нове розслідування у зв'язку з неповнотою досудового слідства, зокрема порушення права на захист, недотримання принципу всебічного, повного й об'єктивного дослідження обставин вчинення злочину, скасовано вироки стосовно 32 осіб (4% від кількості осіб, щодо яких вироки скасовано).

Протягом I півріччя 2012 року у провадженні суду перебувало 1668 заяв про перегляд судового рішення у цивільних справах Верховним Судом України, із яких розглянуто 1280 заяв, залишилися нерозглянутими 388. За результатами розгляду 88 заяв прийнято ухвали про допуск справи до провадження.

Протягом I півріччя 2012 року у провадженні суду перебувало 177 заяв про перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України, із них 37 заяв повернуто з різних підстав, 6 заяв залишено без розгляду, у 52 заявах прийнято судові рішення про відмову у допуску до провадження, постановлено 18 ухвал про допуск справи до провадження, у 12 заявах постановлено ухвали про відкриття провадження у справі, витребувано 9 справ; 50 заяв залишилося нерозглянутими.

Надійшло 9 кримінальних справ, що було витребувано при розгляді заяв про перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України у зв'язку із встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, що є наслідком недотримання норм процесуального права. При перевірці 2 вироків у зазначених справах заяви задоволено; 7 справ залишилися нерозглянутими.

Водночас у здійсненні правосуддя судами цивільної та кримінальної юрисдикції мали місце проблеми й недоліки, які впливають на виконання ними завдань, визначених Конституцією і законами України.

Пленум відзначає необхідність вжиття Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ додаткових заходів щодо забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства судами цивільної і кримінальної юрисдикції, адекватного і своєчасного реагування на потреби судів та надання їм методичної допомоги.

Підвищеної уваги Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ потребує робота з розробки та опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення цивільного і кримінального судочинства, норм матеріального права, судоустрою і статусу суддів.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію Голови, секретарів судових палат у цивільних і кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у I півріччі 2012 року та завдання на поточний рік взяти до відома.

2. Головам місцевих і апеляційних судів цивільної та кримінальної юрисдикції:

- у жовтні 2012 року провести збори суддів та працівників апарату судів з обговорення стану здійснення правосуддя, проблем судочинства та шляхів їх вирішення та подати відповідні пропозиції Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

- звернути особливу увагу на якість роботи суддів зі здійснення правосуддя, забезпечивши дотримання закріплених Конституцією та законами України основоположних засад судочинства;

- здійснювати постійний аналіз дотримання процесуальних норм при розгляді справ;

- місцевим судам проаналізувати причини помилок, які допускають судді при відправленні правосуддя, та обговорити ці питання на зборах суддів;

- здійснити аналіз скарг на дії суддів і працівників апарату суду та розробити заходи щодо усунення причин, що призводять до таких скарг;

- апеляційним судам вивчити причини скасування та зміни судових рішень місцевих і апеляційних судів, обговорювати питання практики застосування законодавства на нарадах суддів, семінарах та активізувати роботу з вивчення і узагальнення судової практики з наданням методичної допомоги місцевим судам у застосуванні законодавства;

- здійснювати роботу із забезпечення реалізації норм законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію" та "Про захист персональних даних";

- провести навчання суддів із питань застосування Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", який набирає чинності 1 січня 2013 року.

3. Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

- узагальнити причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у I півріччі 2012 року та вжити заходів щодо усунення таких причин;

- систематично аналізувати в судових палатах судову практику застосування судовими колегіями одних і тих самих норм матеріального і процесуального права в подібних правовідносинах;

- визначити категорії справ, які потребують як проведення узагальнення судової практики, так і підготовки відповідних роз'яснень постанов пленуму щодо застосування судами відповідного законодавства для забезпечення єдності судової практики;

- продовжити та покращити практику надання методичної та практичної допомоги судам нижчого рівня з робочими виїздами в регіони;

- здійснити аналіз скарг на дії суддів і працівників апарату суду та вжити заходів щодо усунення причин, що призводять до таких скарг;

- здійснювати роботу для забезпечення реалізації норм Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- організувати підготовку пропозицій щодо внесення змін до законодавства України, особливо стосовно удосконалення процесуального законодавства;

- розробити заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу суду у суспільстві, шляхом висвітлення діяльності судів цивільної і кримінальної юрисдикції у засобах масової інформації, участі у семінарах, конференціях, круглих столах тощо.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Голова Вищого

спеціалізованого суду

України з розгляду

цивільних і кримінальних

справ

Л.І. Фесенко

Секретар пленуму Вищого

спеціалізованого суду

України з розгляду

цивільних і кримінальних

справ

Д.Д. Луспеник

Часопис цивільного і кримінального судочинства, 2012, № 6


Публікації документа

 • Часопис цивільного і кримінального судочинства від 2012 — 2012 р., № 6

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Вищий спеціалізований суд:

 1. Про розгляд справи за позовом Бондаренка В.О. до Наці... | від 05.04.2017 № 761/5328/16-ц. Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 3 "Про хід виконання постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 лютого 2017 року № 1 «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік»". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 08.09.2017 № 2 "Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у І півріччі 2017 року". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 03.02.2017 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік". Вищий спеціалізований суд. 2017 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12.02.2016 № 1 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 4 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 03.06.2016 № 5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна". Вищий спеціалізований суд. 2016 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 3 "Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 6 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 10 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 4 "Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 11 "Про узагальнення практики розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та розгляду заяв про їх визнання і примусове виконання". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 13 "Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 11.12.2015 № 12 "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 25.09.2015 № 5 "Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства". Вищий спеціалізований суд. 2015 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 1 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 7 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 3 "Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 07.02.2014 № 4 "Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження". Вищий спеціалізований суд. 2014 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -