>>

НАКАЗ від 10.02.2022 № 226 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920". Державіаслужба України. 2022

Документ актуальний на 20.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2022  № 226

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 лютого 2022 р.

за № 196/37532

Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920

Відповідно до абзаців одинадцятого, дванадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України «Організація повітряного руху», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 09 грудня 2021 року № 1920, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2022 року за № 165/37501, що додаються.

2. Управлінню аеронавігації (Задорожня А.О.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державіаслужби.

3. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

авіаційної служби України

10 лютого 2022 року № 226

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 лютого 2022 р.

за № 196/37532

ЗМІНИ

до Авіаційних правил України «Організація повітряного руху»

1.

У пункті 7 розділу I:

1) в абзаці сто вісімдесятому слова та цифри «у главі 1 додатку 1 до цих Авіаційних правил» замінити словами та цифрами «у главі 1 додатка 1 до цих Авіаційних правил»;

2) абзаци двісті п’ятдесят дев’ятий, двісті шістдесятий викласти у такій редакції:

«специфікація характеристик зв’язку, що вимагаються (required communication performance specification),- набір вимог до забезпечення ОПР і пов’язаного із цим наземного обладнання відповідно до можливостей ПС та виконання польотів, потрібних для підтримання зв’язку, заснованого на характеристиках;

специфікація характеристик спостереження, що вимагаються (required surveillance performance specification),- набір вимог до забезпечення ОПР і пов’язаного із цим наземного обладнання відповідно до можливостей ПС та виконання польотів, потрібних для підтримання спостереження, заснованого на характеристиках;».

2. У пункті 6 глави 1 розділу II слова «оскільки виявлення наслідків пов’язаних з безпекою польотів щодо певних процедур або систем не можуть бути усвідомлені доти, доки не відбудеться подія» замінити словами «оскільки наслідки, пов’язані з безпекою польотів щодо певних процедур або систем, не можуть бути виявлені доти, доки не відбудеться подія».

3. У пункті 3 глави 12 розділу IV слова «ешелон польоту або абсолютна висота» замінити словами «ешелон польоту або абсолютна висота польоту».

4. У пункті 6 глави 1 розділу V слова та цифри «у главі 3 розділі II цих Авіаційних правил» замінити словами та цифрами «у главі 3 розділу II цих Авіаційних правил».

5. У розділі VI:

1) у підпункті 2 пункту 1 глави 5 слово та цифри «пунктів 7-8» замінити словом та цифрами «пунктів 7, 8»;

2) у пунктах 11, 20 глави 6 слово та цифри «пунктах 20-21» замінити словом та цифрами «пунктах 20, 21».

6. У розділі VII:

1) у пунктах 9, 11 глави 3 слово та цифри «пунктів 7-8» замінити словом та цифрами «пунктів 7, 8»;

2) у главі 4:

у пункті 4 слова «Важливу інформація щодо стану аеродрому надають кожному ПС» замінити словами «Важливу інформацію щодо стану аеродрому надають кожному ПС»;

у пункті 6 слово та цифри «пунктах 10-11» замінити словом та цифрами «пунктах 10, 11».

7. У розділі VIII:

1) у пункті 2 глави 4:

у підпункті 1 слова «складності структури відповідного диспетчерського району або сектору ОПР» замінити словами «складності структури відповідного диспетчерського району або сектора ОПР»;

у підпункті 2 слова «функцій, які мають виконуватися у відповідному диспетчерському районі або сектора ОПР» замінити словами «функцій, які мають виконуватися у відповідному диспетчерському районі або секторі ОПР»;

2) у главі 20:

у пункті 11 слово та цифри «пунктах 17-18» замінити словом та цифрами «пунктах 17, 18»;

у підпункті 3 пункту 30 слово та цифри «пунктах 36-37» замінити словом та цифрами «пунктах 36, 37».

8. У розділі XI:

1) у підпункті 2 пункту 13 глави 5 слова та цифру «відповідно до додатку 9» замінити словами та цифрою «відповідно до додатка 9»;

2) у пункті 1 глави 6 слова та цифру «наведена в розділі 0» замінити словами та римськими цифрами «наведена в розділі XII».

9. У розділі XII:

1) у главі 2:

у пункті 38 слова та цифри «наведено у пунктах 5-12 глави 2 цього розділу» замінити словами та цифрами «наведено у пунктах 5-12 цієї глави»;

у пункті 41 слово та цифри «пунктах 36-37» замінити словом та цифрами «пунктах 36, 37»;

2) у пункті 27 глави 3 слово та цифри «пунктах 34-35» замінити словом та цифрами «пунктах 34, 35».

10. У підпункті 2 пункту 3 глави 3 розділу XV слова «слідкують за конфліктним рухом як візуально і за допомогою ACAS» замінити словами «слідкують за конфліктним рухом як візуально, так і за допомогою ACAS».

11. У пункті 3 глави 1 розділу XVI слова та цифри «(у редакції наказу Державної авіаційної служби від 26 жовтня 2020 року)» замінити словами та цифрами «(у редакції наказу Державної авіаційної служби України від 26 жовтня 2020 року № 1681)».

12. У додатках до цих Авіаційних правил:

1) у додатку 1 слова та цифри «зазначено у додатках 5 та 6 АПУ «Обслуговування повітряного руху» замінити словами та цифрами «зазначено у додатках 5 та 6 до АПУ «Обслуговування повітряного руху»;

2) у додатку 6 слова та цифри «відповідно до пункту 12 глави 9 розділу XI» замінити словами та цифрами «відповідно до пункту 12 глави 9 розділу XI цих Авіаційних правил»;

3) у таблиці 2-17 додатка 7 слова «Ідентифікатор елементу повідомлення», «Призначене використання елементу повідомлення», «Формат відображення елементу повідомлення» замінити словами «Ідентифікатор елемента повідомлення», «Призначене використання елемента повідомлення», «Формат відображення елемента повідомлення» відповідно;

4) у додатку 9 слова «Зобов’язання щодо обробки поданих планів польотів в системі IFPS розподілена між двома центрами» замінити словами «Зобов’язання щодо обробки поданих планів польотів в системі IFPS розподілено між двома центрами».

Начальник

управління аеронавігації

Державної авіаційної служби

України

А. Задорожня


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.02.2022 — 2022 р., № 16, стор. 551, стаття 901, код акта 110048/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Державіаслужба України:

 1. НАКАЗ від 08.02.2021 № 207 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 01.04.2021 № 536 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації цивільних аеродромів України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 23.04.2021 № 645 "Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації та експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження в цивільній авіації України»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2021 № 826 "Про затвердження Змін до деяких наказів Державної авіаційної служби України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 5. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 05.08.2021 № 1226 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 22.09.2021 № 1480 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до цивільних аеродромів України щодо забезпечення обслуговування повітряного руху»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.10.2021 № 1543 "Про затвердження Змін до деяких Авіаційних правил України". Державіаслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.09.2021 № 1460 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила та порядок аеронавігаційного обслуговування. Управління аеронавігаційною інформацією»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1796 "Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565". Державіаслужба України. 2021 рікк
 12. до. Державіаслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.11.2021 № 1795 "Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень вантажів»". Державіаслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 17.02.2020 № 278 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 28 жовтня 2011 року № 478". Державіаслужба України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 20.01.2020 № 99 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з організації та/або продажу повітряних перевезень"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 05.02.2020 № 218 "Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації служб авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 24.06.2020 № 870 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 23.06.2020 № 859 "Про внесення зміни до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації"". Державіаслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 14.08.2020 № 1126 "Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»". Державіаслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -