>>

НАКАЗ від 07.05.2022 № 301 "Про затвердження Правил обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами)". Мінінфраструктури України. 2022

Документ актуальний на 18.07.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2022  № 301

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2022 р.

за № 562/37898

Про затвердження Правил обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами)

Відповідно до частини четвертої статті 57 Закону України «Про внутрішній водний транспорт», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами), що додаються.

2. Управлінню морського та річкового транспорту (Ілясевич Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Cектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васькова Ю.

Міністр

О. Кубраков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби морського

і внутрішнього водного транспорту

та судноплавства України

Голова Державної регуляторної служби України

В. Кіндратів

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

07 травня 2022 року № 301

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2022 р.

за № 562/37898

ПРАВИЛА

обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами)

І.

Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють загальні умови обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами), які є експлуатуючими організаціями річкових пасажирських терміналів, вимоги до річкових пасажирських терміналів та експлуатуючих організацій річкових пасажирських терміналів, інформаційного забезпечення пасажирів в річкових пасажирських терміналах.

2. Ці Правила є обов’язковими для експлуатуючих організацій річкових пасажирських терміналів та пасажирів, та не регламентують обслуговування фізичних осіб, що переміщуються малими суднами, прогулянковими вітрильними суднами та прогулянковими суднами.

3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

громадський маршрут - маршрут, на якому перевезення здійснюються регулярно за одним і тим же графіком руху та шляхом слідування судна та призначений для задоволення потреби у повсякденному переміщенні пасажирів;

експлуатуюча організація річкового пасажирського терміналу - суб’єкт господарювання, будь-якої форми власності, що на законних підставах використовує річковий пасажирський термінал;

річковий пасажирський термінал - причальна та/або плавуча споруда або комплекс таких споруд, призначених для посадки пасажирів на судно і висадки пасажирів з судна, обслуговування пасажирів та надання пасажирських послуг;

пасажирські послуги - послуги з перевезення пасажирів та багажу, а також супутні послуги, які надаються пасажирам у річкових пасажирських терміналах та пов’язані з перевезенням пасажирів внутрішнім водним транспортом.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про внутрішній водний транспорт», «Про регулювання містобудівної діяльності».

ІІ. Вимоги до річкових пасажирських терміналів

1. Для виконання перевезень пасажирів внутрішніми водними шляхами можуть використовуватися виключно річкові пасажирські термінали, облаштовані відповідно до вимог цих Правил.

2. Річкові пасажирські термінали повинні експлуатуватися відповідно до встановлених вимог безпеки експлуатації споруд. Експлуатація причальних та плавучих споруд в річкових пасажирських терміналах з навантаженнями, що перевищують встановлені вимоги безпеки, забороняється.

3. До річкових пасажирських терміналів повинен бути забезпечений вільний доступ спеціалізованого санітарного транспорту, транспорту пожежних та рятувальних служб.

4. Річкові пасажирські термінали мають бути придатними для обслуговування осіб з інвалідністю та інших пасажирів з числа маломобільних груп населення, зокрема шляхом облаштування пандусами, підйомниками та платформи для осіб з інвалідністю тощо, або забезпечення супроводу особами, відповідальними за надання допомоги пасажирам з інвалідністю та іншим пасажирам з числа маломобільних груп населення під час їх обслуговування.

5. Річкові пасажирські термінали, які експлуатуються в темну пору доби, повинні бути забезпечені освітленням, установленим таким чином, щоб не заважати судноводіям (капітанам) суден, які проходять в районі розташування річкового пасажирського терміналу.

6. Експлуатуючі організації річкових пасажирських терміналів повинні забезпечувати:

дотримання встановленого режиму перебування та охорони на території річкового пасажирського терміналу;

дотримання встановленого режиму експлуатації річкових пасажирських терміналів;

підтримання належного технічного стану річкових пасажирських терміналів;

вчасну реалізацію заходів з підтримання річкових пасажирських терміналів в працездатному стані і попередження аварійних ситуацій, які включають усі види ремонтних робіт;

облаштування річкових пасажирських терміналів відповідно до вимог законодавства та встановлених вимог безпеки експлуатації споруд;

роботу річкового пасажирського терміналу за встановленим режимом роботи;

своєчасне доведення до відома пасажирів та зустрічаючих осіб інформації про запізнення, основні пункти пересадки, зміну причальної та/або плавучої споруди, прибуття чи відправлення судна;

інформування Адміністрації судноплавства та Річкової інформації служби про загрозу або виникнення аварій та надзвичайних ситуацій, а також, у зв’язку із цим - про зміни у роботі річкових пасажирських терміналів;

надання пасажирам приміщень для очікування судна (за наявності);

приймання, видачу та схоронність багажу у камерах схову (за наявності).

III. Організація посадки-висадки пасажирів

1. Посадка пасажирів на судно та висадка пасажирів з судна здійснюється в річкових пасажирських терміналах.

2. Організація посадки пасажирів на судно та висадка пасажирів з судна забезпечується перевізником з дотриманням вимог Правил перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом, що затверджуються Мінінфраструктури.

3. Експлуатуючі організації річкових пасажирських терміналів забезпечують доступність осіб з інвалідністю та інших пасажирів з числа маломобільних груп населення річкового пасажирського терміналу.

4. Персонал експлуатуючої організації річкового пасажирського термінала, який надає допомогу осіб з інвалідністю та іншим пасажирам з числа маломобільних груп населення, має пройти відповідний інструктаж.

У співпраці з організаціями, які представляють інтереси осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення, річкові пасажирські термінали, встановлюють недискримінаційні умови доступу для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших пасажирів з числа маломобільних груп населення та супроводжуючих їх осіб.

5. Інформація щодо умов доступу осіб з інвалідністю та інших пасажирів з числа маломобільних груп населення до річкового пасажирського терміналу, повинна бути загальнодоступною та повинна розміщуватися безпосередньо на інформаційних табло, які встановлені у річковому пасажирському терміналі, та в мережі Інтернет.

6. Експлуатуючі організації річкових пасажирських терміналів з організаціями, які представляють інтереси осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення, мають визначити місця розташування пунктів прибуття та відправлення до/з річкового пасажирського терміналу, у яких пасажири з інвалідністю та інші пасажири з числа маломобільних груп населення могли б безперешкодно повідомити про своє прибуття та зробити запит про надання необхідної допомоги. Пункти відправлення та прибуття можуть бути розташовані в одному або в різних місцях.

7. У визначених місцях розташування пунктів прибуття та відправлення має бути розміщена основна інформація про послуги, розташування пунктів обслуговування тощо, у форматі, доступному для сприйняття особами з інвалідністю та іншими пасажирами з числа маломобільних груп населення.

8. Експлуатуючі організації річкових пасажирських терміналів забезпечують надання безкоштовної допомоги пасажирам з інвалідністю та іншим пасажирам з числа маломобільних груп населення, під час їх перебування у річковому пасажирському терміналі.

9. Персонал експлуатуючих організацій річкових пасажирських терміналів, робота яких пов’язана з обслуговуванням пасажирів, повинен мати службові розпізнавальні знаки.

IV. Інформаційне забезпечення пасажирів у річкових пасажирських терміналах

1. Для інформування пасажирів про здійснювані перевезення в пунктах відправлення і призначення, а також в проміжних пунктах маршруту використовуються різні види носіїв інформації, зокрема, інформаційне табло (інформаційний стенд), аудіо-візуальні системи, довідкові бюро або інші засоби, що забезпечують своєчасність доведення необхідної інформації до пасажирів.

2. В річкових пасажирських терміналах розміщується:

вивіска з найменуванням річкового пасажирського терміналу (за наявності);

позначення пасажирських причалів для посадки-висадки пасажирів;

інформаційне табло, на якому розміщується візуальна інформація, яка включає:

графік роботи річкового пасажирського терміналу;

інформаційне табло (інформаційний стенд) із зазначенням розкладу руху суден громадських маршрутів, який складається з двох окремих частин: прибуття суден та відправлення суден;

найменування перевізника (перевізників), суден, на яких будуть здійснюватися перевезення;

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) працівника експлуатуючої організації річкового пасажирського терміналу, відповідального за безпеку, його контактний номер телефону;

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) працівника експлуатуючої організації річкового пасажирського терміналу, на якого покладено функції з надання допомоги особам з інвалідністю та іншим пасажирам з числа маломобільних груп населення під час обслуговування у місцях посадки-висадки пасажирів, його контактний номер телефону;

схему розташування приміщень річкового пасажирського терміналу;

перелік послуг, що надаються річковим пасажирським терміналом.

3. Інформація на стенді з розкладом відправлення суден громадських маршрутів повинна включати:

назву судна;

перелік зупинок судна на маршруті;

час прибуття та відправлення судна;

номер причалу, з якого / на який звичайно відправляється/прибуває судно;

періодичність курсування судна.

4. Інформація щодо зміни розкладу руху повинна вчасно оновлюватися.

5. Інформація про вартість проїзду надається через електронні довідкові системи або через довідкові бюро.

6. У разі скасування або змін у часі прибуття чи відправлення суден, які відправляються з річкового пасажирського терміналу або прямують до річкового пасажирського терміналу, зміни причальної та/або плавучої споруди, пасажири повинні бути своєчасно проінформовані річковим пасажирським терміналом про ситуацію, що склалася, та за можливості повідомлені про очікуваний час відправлення та прибуття, як тільки ця інформація стане доступною.

7. Довідкова інформація пасажирам надається персоналом експлуатуючої організації річкового пасажирського терміналу, як правило, в усній формі.

8. Будь-яка інформація для пасажирів на річкових пасажирських терміналах повинна відповідати законодавству про мови в Україні.

На річкових пасажирських терміналах мовою інформації, оголошень, повідомлень, написів, довідкових служб є державна мова. У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному пасажирському сполученні - також офіційною мовою (мовами) країни, з якою здійснюється сполучення.

9. Інформацію, що надається пасажирам, також слід надавати у доступній для осіб з інвалідністю та інших пасажирів з числа маломобільних груп населення, формі.

10. Графік роботи квиткових кас (за наявності) встановлюється та розміщуватися експлуатуючими організаціями річкових пасажирських терміналів, залежно від розкладу руху суден і місцевих умов із забезпеченням безперебійного оформлення проїзних документів.

11. Час роботи камер схову (за наявності) встановлюється експлуатуючою організацією річкового пасажирського терміналу залежно від розкладу руху суден, графіку роботи річкового пасажирського терміналу.

V. Пасажирські послуги на річкових пасажирських терміналах

1. У разі можливості, річкові пасажирські термінали облаштовуються павільйонами очікування, місцями реалізації квитків, громадськими вбиральнями, приміщеннями для розміщення резервного джерела електроструму, камерами схову для багажу, а також іншими спорудами для забезпечення зручності пасажирів, які розміщуються безпосередньо на причальних та/або плавучих спорудах або біля них.

Річковий пасажирський термінал може бути облаштований приміщеннями іншого призначення.

Якщо річковий пасажирський термінал входить до складу пункту пропуску через державний кордон, то в ньому розміщуються додаткові приміщення для здійснення прикордонного та митного контролю, а також здійснення інших встановлених законодавством заходів офіційного контролю.

2. Пасажири мають право безперешкодного проходу до павільйонів очікування, громадських вбиралень, а також інших споруд для забезпечення своєї зручності (за наявності).

3. На річкових пасажирських терміналах в установленому порядку може здійснюватися роздрібна торгівля, можуть надаватися послуги громадського харчування та інші додаткові послуги тощо.

4. Медичні пункти на річкових пасажирських терміналах, кімнати для тривалого відпочинку пасажирів, кімнати матері та дитини, комунальні приміщення, об’єкти громадського харчування та торгівлі, що обслуговують пасажирів (за наявності), повинні відповідати вимогам санітарного законодавства.

5. Пасажири повинні дотримуватись встановленого режиму перебування та охорони на території річкового пасажирського терміналу.

Начальник

Управління морського

та річкового транспорту

Я. Ілясевич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.06.2022 — 2022 р., № 44, стор. 163, стаття 2426, код акта 111587/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2022 № 6 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 16 грудня 2021 року № 689". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 10.02.2022 № 87/73 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року № 961/707". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 21.02.2022 № 116 "Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 31.01.2022 № 62 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 17.02.2022 № 108 "Про затвердження Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 31.01.2022 № 57 "Про затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2022 № 11 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 01.02.2022 № 65 "Про затвердження Порядку використання суб’єктами господарювання ґрунту, вилученого у результаті проведення шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, для виконання таких робіт". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 28.01.2022 № 55 "Про деякі питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 30.03.2022 № 167 "Про затвердження розкладу підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 22.02.2022 № 119 "Про затвердження форм суднових документів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 28.04.2022 № 256 "Про закриття морських портів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 29.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Строків продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 11.04.2022 № 203 "Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 09.02.2022 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2022 року № 15". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.06.2022 № 441 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 02.05.2022 № 273 "Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 06.05.2022 № 298 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 721". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -