<<
>>

НАКАЗ від 28.01.2022 № 55 "Про деякі питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання". Мінінфраструктури України. 2022

Документ актуальний на 18.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2022  № 55

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2022 р.

за № 363/37699

Про деякі питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання

Відповідно до частини дев’ятої статті 31 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та з метою імплементації положень Директиви (ЄС) 2017/2397 Європейського парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання;

Порядок ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів судна внутрішнього плавання;

Форму суднового журналу судна внутрішнього плавання.

2. Управлінню морського та річкового транспорту (Ілясєвич Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васькова Ю.

Міністр

О.

Кубраков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби

морського та річкового транспорту України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної регуляторної служби України

В. Кіндратів

О. Вискуб

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

28 січня 2022 року № 55

ПОРЯДОК

ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України (далі - судновий журнал), вимоги до його форми та заповнення, відомості, які повинні вноситися до нього.

2. На кожному судні внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України (далі - судно), обов’язково повинен бути судновий журнал, оформлений відповідно до цього Порядку.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про внутрішній водний транспорт».

II. Вимоги до оформлення суднового журналу

1. Судновий журнал ведеться у паперовому вигляді на кожному судні протягом всього періоду його експлуатації.

2. У період тимчасового виведення судна з експлуатації (ремонт, відстій тощо) ведення суднового журналу може бути призупинено за наказом судновласника, про що в судновому журналі робиться запис, зазначається дата, час та підстави призупинення ведення суднового журналу.

3. Судновий журнал має вміщувати 200 сторінок альбомного розвороту формату А4 з білим фоном внутрішніх сторінок, з наскрізною нумерацією від 1 до 200.

Обкладинка суднового журналу має бути кольору червоний Pantone 187C.

4. Судновий журнал підлягає обов’язковій реєстрації Адміністрацією судноплавства в Реєстрі зареєстрованих суднових журналів.

У разі зміни відомостей про судно, зазначених на титульній сторінці суднового журналу, його ведення припиняється та розпочинається ведення нового суднового журналу, який реєструється відповідно до Порядку ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів судна внутрішнього плавання.

Не зареєстрований у встановленому порядку судновий журнал є недійсним.

На судні одночасно може вестися тільки один дійсний судновий журнал.

5. Судновий журнал ведеться за встановленою формою. Інструкція із заповнення суднового журналу (текст розділу III цього Порядку) друкується на розвороті після першої сторінки суднового журналу.

III. Порядок ведення суднового журналу

1. Судновий журнал веде вахтовий помічник капітана (судноводія) судна під час несення вахти або капітан (судноводій) судна (далі - відповідальна особа).

2. Записи вносяться в судновий журнал державною мовою, чітко і розбірливо, кульковою ручкою синього або чорного кольору.

3. Відповідальна особа, яка внесла запис, має право змінювати і доповнювати його.

4. Якщо під час заповнення суднового журналу було допущено технічну помилку (описка, друкарська, граматична, арифметична помилка тощо), а також в інших випадках (пропуск, виправлення, доповнення запису тощо), в кінці сторінки на правому боці розвороту суднового журналу відповідальною особою ставиться відмежований горизонтальною лінією цифровий знак виноски з наскрізною нумерацією для поточної доби і вказується текст виноски із зазначенням помилки, причин її допущення, дати, посади, підпису, прізвища та ініціалів (ініціалу) відповідальної особи.

5. Текст, який підлягає зміні, закреслюється тонкою рискою, щоб його можна було прочитати та береться в дужки. Якщо помилка помічена під час запису, правильний текст пишеться відразу ж після дужки. В інших випадках - за дужкою або в разі пропуску за словом, після якого потрібно додати текст, ставиться цифровий знак виноски з наскрізною нумерацією для кожної сторінки. Виправлення або доповнення тексту записується безпосередньо за останнім наявним у журналі записом, позначається цифровим знаком виноски і скріплюється підписом відповідальної особи, що зробила виправлення або доповнення за формою:

«Записано помилково», якщо закреслений текст не потрібно замінювати іншим;

«Правильним вважати:» і далі правильний текст;

«Доповнення:» і далі текст доповнення.

Якщо виправлення або доповнення відносяться до попередніх сторінок, то перед ними після розміщення виносок вказується номер сторінки, наприклад: «3/с. 15».

6. Початок нової доби в судновому журналі розпочинається з нового розвороту.

7. На титульній сторінці суднового журналу вказується:

назва судна;

унікальний європейський ідентифікаційний номер судна (за наявності);

реєстраційний номер суднового журналу (запис вноситься органом реєстрації);

орган реєстрації журналу;

посада, прізвище, ініціали (ініціал) та підпис уповноваженої посадової особи Адміністрації судноплавства;

відбиток печатки Адміністрації судноплавства;

дата реєстрації журналу.

8. На лівому боці розвороту суднового журналу вносяться такі відомості:

1) режим експлуатації (вноситься у разі потреби, при кожній зміні режиму експлуатації слід використовувати нову сторінку).

На розсуд судноводія/судновласника зазначаються такі режими плавання судна внутрішнього плавання:

А1 - денне плавання тривалістю не більше 14 годин за повну добу (24 години);

А2 - частково безперервне плавання тривалістю не більше 18 годин за повну добу (24 години);

В - безперервне плавання тривалістю 24 години та більше;

2) рік;

3) у графі «Судно» при відправці судна в рейс:

як тільки судно виходить в рейс / як тільки судно поновлює рейс (продовжує здійснення рейсу після призупинення рейсу):

колонка 1 - дата (число і місяць, у форматі ДД.ММ);

колонка 2 - час (година, хвилина);

колонка 3 - назва місця початку рейсу;

колонка 4 - назва водного шляху і кілометр водного шляху;

як тільки судно призупиняє (робить зупинку, не пов’язану з навантаженням або розвантаженням судна, посадкою/висадкою пасажирів) рейс / як тільки судно завершує рейс (прибуває до місця призначення):

колонка 1 - дата (число і місяць, у форматі ДД.ММ), якщо вона відрізняється від дати початку рейсу;

колонка 5 - час (година, хвилина);

колонка 6 - назва місця, де судно знаходиться на стоянці;

колонка 7 - назва водного шляху та кілометр водного шляху, де судно знаходиться на стоянці;

4) у колонці 8 графи «Екіпаж судна» вказується - номер посади, прізвище, власне ім’я, серійний номер послужної книжки члена екіпажу судна внутрішнього плавання або серійний номер посвідчення капітана (судноводія). Колонка заповнюється під час першої посадки екіпажу на борт судна і щоразу, коли змінюється склад екіпажу.

Для цілей унесення відомостей до суднового журналу про посади членів екіпажу судна вказуються відповідно до їх функцій з використанням їх відповідного номера:

1 - Капітан/Судноводій;

2 - Старший (перший) помічник капітана;

3 - Другий помічник капітана;

4 - Третій помічник капітана;

5 - Помічник капітана;

6 - Механік

7 - Помічник механіка;

8 - Шкіпер;

9 - Стерновий;

10 - Боцман;

11 - Старший матрос;

12 - Матрос 1 класу;

13 - Матрос 2 класу ;

14 - Палубний матрос;

15 - Повар;

16 - інші.

У випадку суміщення посад, вказується відповідно подвійний номер, наприклад: «5-6 - Помічник капітана - механік»;

5) у колонках 9-11 вказується час початку та закінчення відпочинку кожного члена екіпажу. Такі записи вносяться до 08:00 наступного дня. Якщо члени екіпажу проводять час відпочинку за регулярним розкладом, достатньо однієї схеми на рейс;

6) у колонках 12 і 13 фіксуються будь-які зміни екіпажу із зазначенням часу посадки та висадки кожного члена екіпажу.

9. У графі «Події» на правому боці розвороту суднового журналу в хронологічний послідовності у множині минулого часу на розсуд судновласника або капітана судна можуть записуватися події, які мають значення для судна, його персоналу (екіпажу) та які дають змогу від слідкувати обставини рейсу та діяльності судна й екіпажу судна під час рейсу (стоянки), а також інші відомості, не зазначені в графах на лівому боці розвороту суднового журналу, зокрема:

1) під час прийому вахти - посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вахтового помічника капітана (судноводія) або капітана (судноводія) судна, а також посади, прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) членів екіпажу судна, які заступили на вахту;

2) під час здавання вахти - посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) вахтового помічника капітана (судноводія) або капітана (судноводія) судна, який уносив записи до суднового журналу та засвідчував їх своїм підписом;

3) перед виходом судна з порту (терміналу) - дії екіпажу судна з підготовки судна до виходу в рейс, готовність судна до виходу, кількість членів екіпажу судна, пасажирів (у разі наявності), кількість вантажу (у разі наявності), палива, прісної води, осадку судна носом і кормою, маршрут судна, а також інші відомості, встановлені міжнародними та національними актами;

4) під час зміни курсу або швидкості судна, на початку / після закінчення врахтування дрейфу та/або поправки на течію - час і координати судна;

5) фактична горизонтальна дальність видимості в милях у разі її зменшення з будь-яких причин, координати і швидкість судна, а також інформація про дії, спрямовані на забезпечення безпеки плавання відповідно до Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

6) детальна характеристика водної поверхні та льоду;

7) для відновлення маршруту судна - події навігаційного характеру, опис прокладки на навігаційних картах, інформація технічних засобів контролю;

8) відомості про проведення всіх видів суднових навчань екіпажу судна з питань безпечної експлуатації судна, забезпечення живучості судна із зазначенням часу початку/закінчення та стислих висновків за результатами їх проведення;

9) положення гвинта регульованого кроку в одиницях, зазначених на пульті управління гвинтом;

10) час підходу до борту інших суден, кількість прийнятого або вивантаженого вантажу та забезпечення постачання, час відходу від борту суден;

11) відомості про народження дитини, укладення/розірвання шлюбу, нещасний випадок або смерть людини на судні;

12) відомості про зміни у складі екіпажу, які відбулися в рейсі, а також про зміни складу пасажирів (у разі їх наявності);

13) у разі отримання сигналу лиха або повідомлення про лихо:

час, джерело та спосіб отримання сигналу лиха або повідомлення про лихо, час початку рятувальної операції, її обставини та досягнутий результат;

якщо після отримання сигналу лиха або повідомлення про лихо капітан (судноводій) судна не має змоги прямувати до судна, що зазнало лиха, для надання йому допомоги - причину ненадання допомоги такому судну;

14) у разі аварійної події з судном або на судні:

час настання аварійної події та місце знаходження судна під час аварійної події;

обставини, що передували події, перебіг події та її наслідки;

докладні відомості про людей, які отримали пошкодження або загинули;

пошкодження корпусу і конструкцій судна, його механізмів, спорядження та обладнання;

втрата, пошкодження вантажу;

дії екіпажу судна з ліквідації наслідків аварійної події;

15) з приходом судна на місце стоянки:

назва місця стоянки;

осадка судна носом і кормою;

яким чином і до чого пришвартовано судно;

час вручення повідомлення порту (терміналу) або вантажоодержувачу про готовність судна до вантажних операцій;

16) під час знаходження судна в порту (терміналі):

час початку та закінчення проведення вантажних операцій;

час початку та закінчення простою судна, його причина;

куди та якими засобами вивантажують або звідки приймають вантаж, назву вантажу;

час і місце перешвартування судна;

зміни в технічному стані судна;

вжиті заходи для забезпечення безпеки екіпажу судна та суднових операцій;

кількість вантажу вивантаженого або навантаженого за вахту;

17) у разі передання командування судном одним капітаном (судноводієм) іншому капітану (судноводію) вноситься інформація про причини, час, місце, обставини передання командування, технічний стан судна, яка скріплюється підписами обох капітанів (судноводіїв), зазначаються посади, прізвища, власні імена, по батькові (за наявності). Запис має закінчуватися словами: «Судно здав ...», «Судно прийняв ...»;

18) записи, що вносяться за вимогою річкового лоцмана;

19) відомості про події навігаційного характеру.

10. Не заповнені протягом доби рядки відповідної сторінки суднового журналу після завершення доби закреслюються знаком «Z» з метою уникнення можливості внести запис.

11. Якщо записи за поточну добу на правому боці розвороту суднового журналу не вміщуються, вони продовжуються на наступній сторінці, а з правого боку в заголовку нової доби зазначаються день тижня і дата з позначкою «Продовження», наприклад: «Продовження. Середа, 20 липня 2021 року».

12. Наведений перелік інформації, яка вноситься до суднового журналу, не є вичерпним. Капітан (судноводій) судна має право приймати рішення про внесення до суднового журналу будь-яких записів, необхідних для правильного та повного відображення умов плавання, дій екіпажу судна, а також діяльності судна.

13. Капітан (судноводій) судна на правому боці кожного розвороту суднового журналу засвідчує своїм підписом із зазначенням посади, прізвища та ініціалів (ініціалу) правильність викладених записів та (за потреби) вносить свої доповнення і зауваження у графу «Зауваження капітана».

14. Судновий журнал після його закінчення зберігається на судні протягом одного року, після чого здається капітаном (судноводієм) судна на зберігання судновласнику, про що судновласником або його уповноваженою особою та капітаном (судноводієм) складається відповідний акт.

15. У разі загибелі судна капітан (судноводій) судна повинен вжити всіх можливих заходів для рятування та збереження суднового журналу.

Начальник

Управління морського

та річкового транспорту

Я. Ілясевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

28 січня 2022 року № 55

ПОРЯДОК

ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів судна внутрішнього плавання

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедури ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів судна внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України, подання суднових журналів на реєстрацію, здійснення реєстрації суднових журналів.

2. Реєстр зареєстрованих суднових журналів суден внутрішнього плавання, що плавають під Державним Прапором України (далі - Реєстр), є електронною базою даних, що містить інформацію про всі зареєстровані відповідно до цього Порядку суднові журнали суден внутрішнього плавання.

3. Реєстр ведеться з метою обліку всіх зареєстрованих на території України суднових журналів судна внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України (далі - судновий журнал), а також ведення яких закінчилося або які заявлені як втрачені або знищені, та підтвердження дійсності суднових журналів.

4. Ведення Реєстру здійснює Адміністрація судноплавства та оприлюднює його на своєму офіційному вебсайті.

5. Реєстр ведеться державною мовою.

6. Інформація з Реєстру є відкритою та безоплатною.

II. Порядок ведення Реєстру

1. Уносити інформацію до Реєстру мають право уповноважені на це посадові особи Адміністрації судноплавства.

2. Реєстрація суднового журналу здійснюється Адміністрацією судноплавства на безоплатній основі на підставі заяви судновласника або уповноваженої ним особи у паперовій формі (далі - заява).

3. До заяви додаються примірник (примірники) суднового журналу та відомості щодо свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України.

Судновласник може одночасно подати на реєстрацію два суднових журнали одного судна, при цьому до заяви додаються два примірники суднового журналу одного судна. У заяві судновласник вказує про реєстрацію двох суднових журналів одного судна та зазначає дату початку ведення одного із журналів.

У випадку одночасної реєстрації двох суднових журналів одного судна, їх реєстрація здійснюється послідовно.

Для реєстрації нового суднового журналу судновласник у заяві зазначає наступні підстави:

запровадження первинного суднового журналу (у випадку, коли на території України на цьому судні не було заведено судновий журнал);

зміна відомостей про судно, зазначених на титульній сторінці суднового журналу;

утрата або знищення попереднього суднового журналу із зазначенням обставин втрати або знищення та долученням документів, що засвідчують відповідно втрату або знищення суднового журналу (акт перевірки, висновок розслідування, доповідна записка капітана, акт, засвідчений членами екіпажу судна тощо);

закінчення попереднього суднового журналу;

зміна судновласника (за бажанням нового судновласника).

4. Дійсним є тільки один судновий журнал (в Реєстрі позначається активним). Усі інші зареєстровані суднові журнали в Реєстрі позначаються не активними.

Не пізніше ніж за 10 календарних днів до планового закінчення дійсного суднового журналу судновласник повідомляє про це Адміністрацію судноплавства та вказує дату початку ведення наступного зареєстрованого суднового журналу, на підставі чого Адміністрація судноплавства вносить до Реєстру відповідну відмітку щодо дійсності наступного зареєстрованого суднового журналу (в Реєстрі позначається активним).

Повідомлення про дату початку ведення наступного зареєстрованого суднового журналу направляється Адміністрації судноплавства:

у письмовій формі за підписом судновласника або уповноваженої ним особи та направляється на поштову адресу Адміністрації судноплавства листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, або

шляхом заповнення електронної форми на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства за підписом судновласника або уповноваженої ним особи відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

5. У разі зміни відомостей про судно, зазначених на титульній сторінці суднового журналу, до заяви про реєстрацію нового суднового журналу додається копія документа, що підтверджує настання таких змін.

6. Заява про реєстрацію нового суднового журналу може бути подана судновласником у разі відсутності попередньо зареєстрованого не активованого (без відмітки щодо дійсності) суднового журналу. У такому випадку реєстрація суднового журналу здійснюється в порядку і в строк, установлені цим Порядком, а повідомлення про початок ведення нового журналу направляється в порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу.

7. Адміністрація судноплавства, у випадку відсутності підстав для відмови у реєстрації суднового журналу, реєструє журнал у день отримання заяви судновласника або уповноваженої ним особи та в той же день повертає зареєстрований судновий журнал судновласнику або уповноваженій ним особі. У разі отримання заяви поштою, зареєстрований судновий журнал має бути направлений судновласнику поштою не пізніше наступного дня з дати реєстрації журналу.

8. Підставами для відмови в реєстрації суднового журналу є:

неповний пакет документів, передбачених пунктами 3, 5 цього розділу;

відсутність на титульній сторінці суднового журналу відомостей про судно, які передбачені Порядком ведення суднового журналу;

зазначення на титульній сторінці суднового журналу недостовірних відомостей про судно.

Відмова в реєстрації суднового журналу з інших причин не допускається.

9. До Реєстру вноситься така інформація:

реєстраційний номер суднового журналу;

дата реєстрації журналу;

назва судна;

унікальний європейський ідентифікаційний номер судна (за наявності);

причини початку ведення нового суднового журналу (зміни відомостей про судно, втрата або знищення попереднього суднового журналу, закінчення попереднього журналу).

Причини початку ведення нового суднового журналу відображаються в Реєстрі у вигляді відповідних відміток «Перший», «Зміна відомостей», «Втрата», «Знищення», «Закінчення».

10. Інформація до Реєстру вноситься уповноваженою посадовою особою Адміністрації судноплавства під час реєстрації суднового журналу.

11. Реєстраційний номер суднового журналу складається з числових та буквених символів, розділених дефісами на три групи, та формується уповноваженою посадовою особою Адміністрації судноплавства у такому порядку:

перша група символів, числові: порядковий номер реєстрації суднового журналу в Реєстрі;

друга група символів, буквені та/або числові: назва судна згідно зі Свідоцтвом про право власності на судно;

третя група символів, числові: порядковий номер зареєстрованого суднового журналу відповідного судна.

12. Уповноважена на реєстрацію суднового журналу посадова особа Адміністрації судноплавства вказує сформований реєстраційний номер суднового журналу, а також заповнює необхідні відомості на титульній сторінці суднового журналу і на останній сторінці суднового журналу, прошнуровує та скріплює печаткою Адміністрації судноплавства судновий журнал та надає його судновласнику або уповноваженій ним особі.

Судновласник або уповноважена ним особа вказує у нижній частині кожної сторінки суднового журналу присвоєний Адміністрацією судноплавства номер суднового журналу.

13. Адміністрація судноплавства забезпечує достовірність інформації, внесеної до Реєстру.

14. Унесення змін до інформації в Реєстрі уповноваженими посадовими особами Адміністрації судноплавства без відповідної заяви судновласника або уповноваженої ним особи не допускається.

Начальник

Управління морського

та річкового транспорту

Я. Ілясевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

28 січня 2022 року № 55

ФОРМА

СУДНОВИЙ ЖУРНАЛ

судна внутрішнього плавання


Документи та файли

Сигнальний документ — f515866n193.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.04.2022 — 2022 р., № 29, стор. 68, стаття 1598, код акта 110787/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2022 № 6 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 16 грудня 2021 року № 689". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 10.02.2022 № 87/73 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року № 961/707". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 21.02.2022 № 116 "Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 31.01.2022 № 62 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 17.02.2022 № 108 "Про затвердження Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 31.01.2022 № 57 "Про затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2022 № 11 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 01.02.2022 № 65 "Про затвердження Порядку використання суб’єктами господарювання ґрунту, вилученого у результаті проведення шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, для виконання таких робіт". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2022 № 167 "Про затвердження розкладу підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 119 "Про затвердження форм суднових документів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 28.04.2022 № 256 "Про закриття морських портів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 29.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Строків продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.04.2022 № 203 "Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 09.02.2022 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2022 року № 15". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -