<<
>>

НАКАЗ від 31.01.2022 № 57 "Про затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання". Мінінфраструктури України. 2022

Документ актуальний на 06.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2022  № 57

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 березня 2022 р.

за № 341/37677

Про затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання

Відповідно до статті 15 Закону України «Про внутрішній водний транспорт», пункту 8 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання, що додається.

2. Управлінню морського та річкового транспорту (Ілясевич Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васькова Ю.

Міністр

О. Кубраков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

О. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

31 січня 2022 року № 57

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 березня 2022 р.

за № 341/37677

МЕТОДИКА

розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання

I.

Загальні положення

1. Ця Методика розроблена відповідно до статті 15 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та визначає порядок визначення об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання.

2. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про внутрішній водний транспорт».

3. Ця Методика поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які є замовниками або виконавцями шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах.

II. Порядок розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання

1. Розрахунок об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що не використовується для виконання шляхових робіт, здійснюється за результатами попередніх промірів глибин перед проведенням робіт з ремонтного черпання на судновому ході (фарватері) та визначення об’єму ґрунту, що вилучається у результаті проведення шляхових робіт.

2. У разі часткового використання вилученого ґрунту для виконання шляхових робіт, розрахунок об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що не використовується для виконання шляхових робіт, здійснюється як різниця об’ємів ґрунту, розрахованих відповідно до розділу III цієї Методики, та об’єму ґрунту, необхідного для виконання шляхових робіт, що підтверджується відповідною документацією, передбаченою законодавством України.

3. Промірні роботи усіх видів під час виконання шляхових робіт повинні виконуватися відповідно до основних положень Інструкції про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин на морських і річкових акваторіях для будівельно-експлуатаційних цілей, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 10 травня 2005 року № 186».

4. Вимір глибин під час усіх видів промірних робіт (однопроменевим ехолотом) повинен виконуватися поперечними галсами з прокладкою їх нормально до осей каналів, фарватерів і судноплавних ходів.

5. До розрахунку об’єму ґрунту, що вилучається у результаті проведення шляхових робіт, не враховується та частина об’єму ґрунту, яка була вилучена внаслідок проведення робіт із підтримання гарантованих габаритів суднового ходу, що виходить за межі розмірів, установлених договором (контрактом) на виконання робіт із забезпечення габаритів суднового ходу.

6. Об’єм вилученого ґрунту повинен визначатися на основі суміщення промірних галсів попереднього та виконавчого промірів.

7. Розрахунок об’єму вилученого ґрунту виконується шляхом визначення площі поперечного перерізу та обсягу виїмки. під час розрахунку обирається одна з формул, що відповідає конкретним умовам проміру та стану виїмки.

III. Розрахунок площі поперечного перерізу виїмки ґрунту та об’єму виїмки ґрунту

1. Розрахунок площі (S) поперечного перерізу виїмки ґрунту здійснюється за наступною формулою:

Відстані між точками проміру не рівні (формула в загальному вигляді):

S = 1/2 [Δh1 ·I1 + (Δh1 + Δh2) I2 + ... + (Δhn.1 + Δhn) In + Δhn In+1]

(1)

Відстань між точками проміру дорівнює:

по шару, що знімається

S = I (Δh1 + Δh2 + ... + Δhn.1 + Δhn);

(2)

по сумі глибин до і після днопоглиблювальних робіт

S = I [(H1 + H2 + ...... Нn) - (Н1 + Н2 + ...... Нn)]

(3)

Довжина галсів обмежена, а саме подальший ухил не включається в обсяг:

(4)

де

Δh1, Δh2; Δh3, ..., Δhn

-

різниця оцінок глибин до і після днопоглиблювальних робіт, м;

I1; I2, I3; ... In

-

відстань між точками проміру, м;

H1, H2, ......, Нn та H1, H2, ......, Нn

-

глибини відповідно виконавчого і попереднього промірів, м.

2. Розрахунок об’єму виїмки ґрунту здійснюється за наступною формулою:

Відстані між промірними галсами не рівні (формула в загальному виді):

V = 1/2 [(S1 + S2) L1 + (S2 + S3) L2 + ... + (Sn.1 + Sn)Ln-1]

(5)

Відстані між промірними галсами рівні:

(6)

За умови проміжного визначення об’єму тимчасово може включатися непроміряна ділянка. У цьому випадку формула набуває вигляду:

після проміру наступного пікету:

(7)

В обсязі витягнутого ґрунту враховується об’єм, утворений за рахунок укосів під час урізання земснаряда та кінцевої ділянки:

(8)

де

V

-

об’єм виїмки днопоглиблювальних робіт, м-3;

VK

-

об’єм укосів кінцевої ділянки, м-3;

(9)

(10)

Vвp

-

об’єм укосів від врізання земснаряда, м-3;

S1, S2, ..., Sn

-

площа поперечного перерізу профілів, м-2;

L1, L2, ..., Ln

-

відстань між промірними профілями, м;

L

-

рівний інтервал між промірними профілями, м;

а, а1; ..., аn

-

відстань від проміряного профілю до нижньої брівки укосу урізання або кінцевої ділянки, м;

b1, b2 ... bn

-

відстань по горизонталі від нижньої до верхньої брівки укосу врізання або кінцевої ділянки виїмок, м.

3. Розрахункові формули площ і об’ємів виїмки:

Форма площі

Формула

Відстані між точками не рівні

Відстані між двома точками рівні

а) по шару, що знімається

б) по сумі глибин до і після черпання

При обмеженій довжині профілю, коли подальший укіс не включається в об’єм

Начальник Управління

морського та річкового

транспорту

Я. Ілясевич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.04.2022 — 2022 р., № 25, стор. 517, стаття 1383, код акта 110457/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2022 № 6 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 16 грудня 2021 року № 689". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 10.02.2022 № 87/73 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року № 961/707". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 21.02.2022 № 116 "Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 31.01.2022 № 62 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 17.02.2022 № 108 "Про затвердження Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 13.01.2022 № 11 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 01.02.2022 № 65 "Про затвердження Порядку використання суб’єктами господарювання ґрунту, вилученого у результаті проведення шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, для виконання таких робіт". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2022 № 55 "Про деякі питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2022 № 167 "Про затвердження розкладу підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 119 "Про затвердження форм суднових документів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 28.04.2022 № 256 "Про закриття морських портів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 29.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Строків продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.04.2022 № 203 "Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 09.02.2022 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2022 року № 15". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -