<<
>>

НАКАЗ від 31.01.2022 № 62 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера". Мінінфраструктури України. 2022

Документ актуальний на 19.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2022  № 62

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 березня 2022 р.

за № 308/37644

Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера

Відповідно до статей 29, 31 та 32 Закону України «Про внутрішній водний транспорт», статті 16-3 Закону України «Про транспорт», Положення про Регістр судноплавства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 814 (зі змінами), Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (із змінами), Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року № 1095 (зі змінами), з урахуванням вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС, та з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера, що додається.

2. Установити, що:

1) унікальний європейський ідентифікаційний номер судна, присвоєний до набрання чинності цим наказом, є незмінним протягом усього строку експлуатації судна;

2) відомості щодо присвоєння унікального європейського ідентифікаційного номера суднам, зареєстрованим до набрання чинності цим наказом, уносяться до позиції «Примітки» у Державному судновому реєстрі України;

3) усі свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України або свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, видані до набрання чинності Законом України «Про внутрішній водний транспорт», підлягають безкоштовній заміні до 01 січня 2025 року.

3. Регістру судноплавства України забезпечити передачу Державній службі морського та річкового транспорту України інформації про унікальні європейські ідентифікаційні номери, присвоєні суднам до набрання чинності цим наказом.

4. Державній службі морського та річкового транспорту України забезпечити організацію обліку та присвоєння унікального європейського ідентифікаційного номера з дня набрання чинності цим наказом, продовжуючи нумерацію, яку здійснював Регістр судноплавства України, з метою уникнення дублювання номерів під час їх присвоєння.

5. Управлінню морського та річкового транспорту (Ілясевич Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васькова Ю.

Міністр

О. Кубраков

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економіки України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

В.о. Голови Державної служби морського

та річкового транспорту України

Голова Державної регуляторної служби України

Ю. Свириденко

О. Вискуб

В. Вишньов

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

31 січня 2022 року № 62

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 березня 2022 р.

за № 308/37644

ПОРЯДОК

присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера

I. Загальні положення та сфера застосування

1. Цей Порядок встановлює вимоги щодо присвоєння суднам внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера, за яким здійснюється їх ідентифікація та опис, а також порядок його нанесення на судна.

2. Цей Порядок поширюється на судна внутрішнього плавання.

3. Цей Порядок не поширюється на:

1) пороми;

2) військові кораблі;

3) морські судна.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

номер ENI - унікальний європейський ідентифікаційний номер, який складається з восьми арабських цифр (перші три цифри якого означають тризначний код, присвоєний уповноваженим органом відповідно до діапазону номерів 420-439, наступні п’ять цифр - серійний номер судна), та використовується на міжнародному рівні для ідентифікації та опису судна внутрішнього плавання;

осадка - вертикальна відстань у метрах між найнижчою точкою корпусу, без урахування кілю чи інших стаціонарних деталей, та ватерлінією;

уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, який присвоює суднам номер ENI відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт», міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу.

Усі інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про внутрішній водний транспорт».

II. Присвоєння унікального європейського ідентифікаційного номера

1. Відомості щодо присвоєних номерів ENI вносяться до свідоцтва судна внутрішнього плавання чи тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання, до свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України.

2. Кожне судно внутрішнього плавання може мати лише один номер ENI, який залишається незмінним протягом усього строку його експлуатації.

Унікальний європейський ідентифікаційний номер судна, присвоєний до набрання чинності цим наказом, є незмінним протягом усього строку експлуатації судна.

3. Номер ENI присвоюється під час першої реєстрації судна внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України, якщо такому судну на момент реєстрації в Україні його не присвоєно.

4. Якщо на момент реєстрації в Україні судну номер ENI вже був присвоєний іншою державою, він уноситься до свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, а також до Журналу обліку присвоєних унікальних європейських ідентифікаційних номерів (ENI) суднам внутрішнього плавання та Державного суднового реєстру України відповідно до пунктів 1 та 2 розділу III цього Порядку.

5. Власник/судновласник або його представник (далі - заявник) судна внутрішнього плавання, яке зареєстровано у Державному судновому реєстрі України без присвоєння номера ENI, звертається у порядку, передбаченому пунктами 6-13 розділу II цього Порядку, до уповноваженого органу із заявою про його присвоєння за формою, що наведена у додатку 1 до цього Порядку.

6. До заяви додаються:

оригінал чинного свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) / свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, який підлягає заміні;

копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору - у разі подання заяви після 01 січня 2025 року.

7. Заява про присвоєння номера ENI та додані до неї документи подаються в один із таких способів:

особисто заявником або уповноваженою ним особою;

надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в електронній формі.

У разі подання пакету документів в електронній формі оригінал чинного свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, який підлягає заміні, передаються до уповноваженого органу до закінчення строку проведення реєстраційних дій.

8. Подане разом із заявою свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України підлягає заміні уповноваженим органом:

якщо заява про присвоєння номера ENI була подана до 01 січня 2025 року - на безоплатній основі;

у разі подання заяви після 01 січня 2025 року - за умови сплати адміністративного збору відповідно до частини шостої статті 27 Кодексу торговельного мореплавства України.

Новий документ видається на той же строк дії, що і документ, який підлягає заміні. Водночас документ, що підлягає заміні, залишається в уповноваженого органу.

9. У заяві про присвоєння номера ENI окремо зазначається спосіб, у який заявник бажає отримати відповідні документи (поштою, особисто або через представника, якщо заявником є власник/судновласник) та строк проведення реєстраційних дій (протягом п’яти робочих днів або протягом двох робочих днів з дати прийняття заяви).

10. У разі подання заяви через представника, до заяви додається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені власника/судновласника.

11. До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад на державну мову, із спеціальним штампом апостиляції МЗС або нотаріально засвідчений переклад відповідно до законодавства.

12. Уповноважений орган, за наявності документів, передбачених пунктом 6 розділу II цього Порядку, здійснює реєстрацію заяви датою її фактичного отримання.

Підтвердженням прийняття заяви є: у разі подання документів особисто заявником - наявність на копії аркуша заяви відмітки (штампу) посадової особи уповноваженого органу, яка прийняла заяву, із зазначенням дати її прийняття; у разі подання документів шляхом надсилання поштою - поштове повідомлення з відміткою про вручення, у разі подання заяви електронною поштою, уповноважений орган надсилає повідомлення про отримання.

Уповноважений орган за результатами розгляду заяви:

повідомляє заявника про рішення щодо присвоєння номера ENI та направляє нове свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України у спосіб, зазначений заявником у заяві - протягом п’яти робочих днів з дати прийняття заяви або двох робочих днів, якщо за бажанням заявника реєстраційні дії повинні бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви;

у разі, якщо заявником подана заява та документи, передбачені пунктом 6 розділу II цього Порядку, не за встановленою формою або із зазначенням недостовірних даних, або до заяви доданий неповний пакет документів, уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або двох робочих днів, якщо за бажанням заявника реєстраційні дії повинні бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви, повертає заявнику заяву разом з документами, що були до неї додані, із письмовим обґрунтованим зазначенням причин повернення, визначених цим пунктом Порядку.

III. Облік унікальних європейських ідентифікаційних номерів

1. Облік присвоєних номерів ENI здійснюється уповноваженим органом шляхом ведення Журналу обліку присвоєних унікальних європейських ідентифікаційних номерів (ENI) суднам внутрішнього плавання (далі - Журнал), форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

Журнал ведеться державною мовою у паперовій або електронній формі за допомогою програмного забезпечення.

2. Відомості щодо присвоєних номерів ENI вносяться до Державного суднового реєстру України у відповідну графу, в тому числі присвоєних до набрання чинності цим наказом.

3. За виконання усіх етапів життєвого циклу програмного забезпечення електронної форми Журналу, технічні та технологічні заходи, спрямовані на унеможливлення витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування інформації, відповідає технічний адміністратор, визначений відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

IV. Нанесення унікального європейського ідентифікаційного номера на судно

1. Відповідальним за нанесення на судно номера ENI є його власник/судновласник.

2. Номер ENI наноситься на корпусі судна або, за неможливості, на щитки чи таблички, закріплені на інших стаціонарних конструкціях.

3. Номер ENI наноситься на обох бортах судна. За винятком барж, що входять у штовханий склад, номер ENI має бути нанесений так, щоб його було видно суб’єкту, який перебуває позаду судна. Якщо у зчаленій групі, штовханому складі один або кілька написів з номером ENI моторного судна закриті, то цей номер повинен повторюватись на щитках, встановлених таким чином, щоб їх добре було видно у тих напрямках, в яких вони закриваються іншими суднами.

4. Номер ENI слід наносити стійкою до стирання фарбою, напис має бути чітким.

Висота цифр повинна бути не менше як 20 см. Ширина цифр і товщина ліній мають бути пропорційні висоті: 0,75 та 0,16 висоти відповідно. Цифри повинні бути світлого кольору на темному фоні чи навпаки - темного кольору на світлому фоні.

5. Номер ENI зазначається на пластині на борту судна без екіпажу у випадку та у спосіб, зазначені в частині третій статті 31 Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

Начальник Управління

морського та річкового

транспорту

Я. Ілясевич

Додаток 1

до Порядку присвоєння і нанесення

на судна внутрішнього плавання

унікального європейського

ідентифікаційного номера

(пункт 5 розділу II)

ЗАЯВА


Додаток 2

до Порядку присвоєння і нанесення

на судна внутрішнього плавання

унікального європейського

ідентифікаційного номера

(пункт 1 розділу III)

ЖУРНАЛ

обліку присвоєних унікальних європейських ідентифікаційних номерів (ENI) суднам внутрішнього плавання

№ з/п

Дата присвоєння унікального європейського ідентифікаційного номера (ENI)

Присвоєний унікальний європейський ідентифікаційний номер (ENI) державою Україна

Назва судна/ проєкт судна

Власник/судновласник

Тип та призначення судна

Дата та місце побудови судна

Район плавання

Компетентний орган із здійснення технічного огляду судна

Примітки

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2


Документи та файли

Сигнальний документ — f515159n83.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2022 — 2022 р., № 22, стор. 104, стаття 1178, код акта 110376/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2022 № 6 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 16 грудня 2021 року № 689". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 10.02.2022 № 87/73 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року № 961/707". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 21.02.2022 № 116 "Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 17.02.2022 № 108 "Про затвердження Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 57 "Про затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 13.01.2022 № 11 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 01.02.2022 № 65 "Про затвердження Порядку використання суб’єктами господарювання ґрунту, вилученого у результаті проведення шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, для виконання таких робіт". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2022 № 55 "Про деякі питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2022 № 167 "Про затвердження розкладу підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 119 "Про затвердження форм суднових документів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 28.04.2022 № 256 "Про закриття морських портів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 29.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Строків продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.04.2022 № 203 "Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 09.02.2022 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2022 року № 15". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -