Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 21.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування

Дата вчинення:

13.01.2022

Дата набрання чинності для України:

13.01.2022

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Словацької Республіки (далі - «Сторони», якщо разом, та «Сторона», якщо окремо),

ураховуючи положення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, підписаної 22 червня 2006 року в м. Братислава;

ураховуючи положення Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру» щодо статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1995 року (далі - УСЗС ПЗМ) та Додаткового Протоколу до неї, підписаного 19 червня 1995 року в м. Брюссель;

ураховуючи положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1951 року (далі - НАТО УСЗС), підписаної 19 червня 1951 року в м. Лондон, що діє для України відповідно до УСЗС ПЗМ;

домовилися про нижчевикладені правила та умови направлення офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки до Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з відповідним дозволом, наданим Міністром оборони Словацької Республіки, наділених повноваженнями представляти Міністерство оборони Словацької Республіки та Збройні Сили Словацької Республіки в Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування (Багатонаціональної координаційної групи), що знаходиться на території України:

Розділ 1

ВИЗНАЧЕННЯ

Такі визначення використовуватимуться в цьому Меморандумі про домовленість:

1.1.

Держава, що приймає,- Україна.

1.2. Сторона, що приймає,- Міністерство оборони України.

1.3. Держава, що направляє,- Словацька Республіка.

1.4. Сторона, що направляє,- Міністерство оборони Словацької Республіки.

1.5. Уповноважений орган Сторони, що приймає (з фінансових питань),- Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України.

1.6. БОКК - Багатонаціональний об’єднаний координаційний комітет з питань військового співробітництва та оборонного реформування.

1.7. БКГ - Багатонаціональна координаційна група.

1.8. Словацький офіцер зв’язку (СЛ ОЗ) - військовослужбовець - Офіцер зв’язку Сторони, що направляє.

Розділ 2

МЕТА ТА СФЕРА ДІЇ

2.1. Метою цього Меморандуму про домовленість є визначення необхідних умов для призначення представника Збройних Сил Словацької Республіки в якості СЛ ОЗ в Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України з відповідними повноваженнями Сторони, що направляє, бути офіційним представником в БОКК (БКГ), що знаходиться на території України.

2.2. Призначення СЛ ОЗ відповідно до цього Меморандуму про домовленість відбуватиметься за відповідної потреби та взаємної заінтересованості для обох Сторін. Сторона, що приймає, дозволить Стороні, що направляє, призначити свого офіцера зв’язку в БОКК (БКГ) на території Держави, що приймає. Виконання функціональних обов’язків СЛ ОЗ після його/її призначення, буде періодично перевірятися Сторонами на предмет їх необхідності та взаємної заінтересованості для Сторін в результаті їхньої діяльності. Сторони погоджуються, що, в разі відсутності необхідності або взаємної зацікавленості у призначенні СЛ ОЗ відповідну посаду буде скорочено.

2.3. СЛ ОЗ перебуватиме на території Держави, що приймає, 12 (дванадцять) місяців у рамках забезпечення здійснення своїх повноважень, передбачених цим Меморандумом про домовленість, якщо не існує домовленості про інше.

2.4. Військовослужбовець направляється в якості СЛ ОЗ та підпорядковується Стороні, що направляє, відповідно до вимог, зазначених у цьому Меморандумі про домовленість.

Розділ 3

ЗАГАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС

Положення цього Меморандуму про домовленість не суперечать національному законодавству держав Сторін або міжнародному праву. У разі виникнення розбіжностей перевага надаватиметься відповідному національному законодавству держав Сторін чи міжнародному праву. Сторони невідкладно повідомляють одна одну у випадку виникнення таких розбіжностей.

Розділ 4

ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Під час перебування на території держави Сторони, що приймає, СЛ ОЗ дотримуватиметься законодавства держави Сторони, що приймає, відповідно до статті II НАТО УСЗС.

4.2. Кримінальна та дисциплінарна юрисдикція застосовуються відповідно до вимог статті VII НАТО УСЗС.

4.3. Сторона, що приймає, створює умови для підтримки СЛ ОЗ, при цьому надає роз’яснення щодо політики, законодавства Держави, що приймає, а також організовує заходи, що відповідають таким вимогам, а також цілям цього Меморандуму про домовленість.

4.4. СЛ ОЗ може подати відповідний запит про доступ до об’єктів Сторони, що приймає, якщо це сприяє меті цього Меморандуму про домовленість, відповідає умовам відповідної сертифікації чи затвердження, виданих Державою, що приймає, і дозволено відповідно до законодавства Держави, що приймає. Такий запит затверджується представниками Сторони, що приймає.

4.5. СЛ ОЗ представлятиме Державу, що направляє, в Державі, що приймає, та в БОКК (БКГ) та залишатиметься повністю підпорядкованим своєму національному командуванню.

4.6. СЛ ОЗ забороняється брати участь у навчаннях, операціях з розгортання сил та засобів або в цивільно-військових операціях на території Держави, що приймає, якщо це попередньо письмово не узгоджено Сторонами.

4.7. Сторона, що приймає, не буде направляти у відрядження СЛ ОЗ у райони з підвищеною небезпекою, якщо це попередньо не узгоджено письмово Сторонами.

4.8. Доступ до закладів та послуг, таких як клуби та спортивні заклади, буде надано СЛ ОЗ на тих же умовах, що надаються особовому складу Сторони, що приймає.

Розділ 5

ПРИБУТТЯ ТА ВІДБУТТЯ

5.1. Для цілей участі в заходах відповідно до цього Меморандуму про домовленість Сторона, що приймає, погоджується, що візові вимоги або обмеження не застосовуватимуться до особового складу Сторони, що направляє, який (яка) перетинає кордон держави Сторони, що приймає, як передбачено статтею III НАТО УСЗС. Під час в’їзду/виїзду в/із Держави, що приймає, СЛ ОЗ повинен мати при собі національне військове посвідчення особи (або еквівалентний цивільний документ) та наказ на переміщення зразка НАТО, видані Стороною, що направляє.

5.2. Сторона, що направляє, забезпечить Сторону, що приймає, такою інформацією про СЛ ОЗ не пізніше, ніж за 30 днів до його/її прибуття в Державу, що приймає:

• підрозділ, звання, ім’я, прізвище;

• національність, номер паспорта;

• місце народження, дата народження.

Розділ 6

ПОРЯДОК НОСІННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ТА ЗБРОЇ

6.1. СЛ ОЗ не ввозитиме та не носитиме зброї на території Держави, що приймає.

6.2. Відповідно до статті V НАТО УСЗС СЛ ОЗ може носити свою національну військову форму.

Розділ 7

ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА СИЛ

7.1. Відповідно до статті VII НАТО УСЗС Сторони тісно співпрацюватимуть одна з одною задля безпеки СЛ ОЗ, його/її майна та спорядження. Сторони співпрацюватимуть для забезпечення безперешкодного входу і виходу з об’єктів або місць, де перебуває СЛ ОЗ.

7.2. Під час вирішення питань забезпечення безпеки СЛ ОЗ Сторони керуються положеннями статті VII НАТО УСЗС.

Розділ 8

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ

8.1. У разі нещасного випадку за участю СЛ ОЗ, будь-якого його/її майна чи спорядження Сторони співпрацюватимуть повною мірою задля безпеки на місці нещасного випадку, а також у проведенні розслідування. Сторона, що направляє, буде нести таку ж відповідальність за встановлення відповідних заходів безпеки в безпосередній близькості до місця нещасного випадку, як і Сторона, що приймає, відповідно до законодавства держави Сторони, що приймає.

8.2. СЛ ОЗ забезпечуватиме контроль над будь-яким належним його/її пошкодженим майном і матиме право на його/її переміщення на власний розсуд за відсутності потреби в ньому для розслідування.

8.3. Сторона, що приймає, забезпечуватиме проведення розслідування та повертатиме предмети, які більше не є необхідними для проведення розслідування. Співпраця в розслідуванні нещасних випадків здійснюватиметься відповідно до положень НАТО УСЗС.

8.4 Держава, що приймає, інформуватиме Посольство Словацької Республіки в Україні про затримання, арешт або тримання під вартою будь-якого СЛ ОЗ.

Розділ 9

ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СЛ ОЗ

9.1. Сторона, що направляє, несе повну відповідальність за відібраних СЛ ОЗ.

9.2. СЛ ОЗ:

9.2.1. Матиме необхідний допуск до об’єктів або місць в межах займаної посади та для виконання заходів відповідно до положень цього Меморандуму про домовленість;

9.2.2. Матиме теоретичні знання та мінімальний рівень практичних навичок, необхідних для здійснення функцій за цією посадою;

9.2.3. Буде придатним за станом здоров’я для здійснення функцій за посадою, передбачених положеннями цього Меморандуму про домовленість;

9.2.4. Володітиме відповідним рівнем англійської мови (необхідний рівень володіння мовою - STANAG 6001, рівень - 3333).

9.3. Попередньо до початку відрядження СЛ ОЗ Сторона, що направляє, повідомлятиме Сто-рону, що приймає, про ланку командування або структуру, якій офіцер підпорядковується, а також ланку командування або структуру, якщо відрізняються від останніх, які надаватимуть адміністративну підтримку СЛ ОЗ.

9.4. Погодження щодо призначення СЛ ОЗ може бути відкликано, змінено в будь-який час та з будь-якої причини Стороною, що приймає, при цьому не обмежуючись порушенням законодавства Держави, що приймає. Крім того, на прохання Сторони, що приймає, Сторона, що направляє, повертатиме СЛ ОЗ з території Держави, що приймає. Сторона, що приймає, надаватиме пояснення Стороні, що направляє, щодо свого запиту про відкликання. Спір між Сторонами стосовно обґрунтованості причини відкликання не стане підставою для відтермінування відкликання СЛ ОЗ.

9.5. Після завершення відрядження СЛ ОЗ, якщо іншого не узгоджено Сторонами, Сторона, що направляє, може замінити СЛ ОЗ іншими особами.

9.6. СЛ ОЗ також буде:

9.6.1. Діяти як контактна особа між Сторонами;

9.6.2. Представляти Міністерство оборони Словацької Республіки та Збройні Сили Словацької Республіки на території України лише з питань, що стосуються БОКК (БКГ);

9.6.3. Співпрацювати виключно з іноземними представниками вищого офіцерського складу БОКК (БКГ), які перебувають на території України;

9.6.4. Координувати заходи підготовки (інформувати керівні органи Сторони, що направляє, щодо змін у програмі підготовки) та/або брати участь в якості спостерігачів під час навчань, що проводяться в рамках БОКК (БКГ);

9.6.5. Нести відповідальність за дії, вчинені під час заходів військового співробітництва в рамках БОКК (БКГ) військовослужбовцями Збройних Сил Словацької Республіки, що суперечать законодавству держав Сторін;

9.6.6. Брати участь у візитах інших делегацій Збройних Сил Словацької Республіки на території Держави, що приймає, в рамках БОКК (БКГ).

Розділ 10

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Для захисту інформації з обмеженим доступом, якою обмінюються або яку отримують Сторони у процесі реалізації цього Меморандуму про домовленість, застосовуються положення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Розділ 11

ВВЕЗЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ, ПОДАТКИ ТА ПЛАТЕЖІ

11.1. Відповідно до статті XI НАТО УСЗС Сторона, що направляє, може ввозити та вивозити без митних платежів, податків чи обов’язкових платежів будь-яке обладнання та/або засоби, необхідні для забезпечення проведення заходів, які здійснюються в рамках реалізації цього Меморандуму про домовленість, на території Держави, що приймає.

Ввезення та вивезення на/з територію/ї Держави, що приймає, обладнання та/або засобів, необхідних для забезпечення проведення заходів, які здійснюються в рамках реалізації цього Меморандуму про домовленість, на території Держави, що приймає, здійснюється відповідно до статті XI НАТО УСЗС.

11.2. Сторона, що направляє, в разі такої потреби покриватиме всі витрати, пов’язані з митним оформленням майна та/або обладнання Сторони, що направляє, необхідного для діяльності в рамках цього Меморандуму про домовленість, на території Держави Сторони, що приймає.

Розділ 12

ФІНАНСОВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі платежі та операції зі Стороною, що приймає, здійснюватимуться Стороною, що направляє, на банківський валютний рахунок уповноваженого органу Сторони, що приймає, (з фінансових питань) в Євро.

Платежі та операції зі Стороною, що приймає, здійснюватимуться Стороною, що направляє, на підставі наданого уповноваженим органом Сторони, що приймає, (з фінансових питань) рахунка-фактури (в Євро) за офіційним курсом Національного банку України на день його/її складення.

12.2. Комісійні збори, пов’язані з будь-яким платежем або банківським переказом, покриваються за рахунок Сторони, що направляє.

12.3. Сторона, що направляє, нестиме відповідальність за витрати СЛ ОЗ, відповідно до їхнього національного законодавства та правил, включаючи зазначене нижче, але не обмежуючись цим:

12.3.1. Заробітна плата та надбавки СЛ ОЗ;

12.3.2. Поїздки СЛ ОЗ та членів його/її сім’ї, включаючи подорожі до/з Держави, що приймає, чи за необхідності у визначені місця проведення заходів в рамках БОКК;

12.3.3. Витрати на проживання, у тому числі розміщення СЛ ОЗ на території Держави, що приймає, чи членів їхніх сімей, включаючи подорожі, робоче місце, забезпечення релігійних потреб, житло, харчування, медичне забезпечення та стоматологічне обслуговування;

12.3.4. Витрати, пов’язані з веденням побуту СЛ ОЗ та членами їхніх сімей;

12.3.5. Втрати, пов’язані з підготовкою до перевезення останків, та витрати на поховання у зв’язку зі смертю СЛ ОЗ чи членів їхніх сімей;

12.3.6. Витрати, пов’язані з підготовкою СЛ ОЗ, проведенням брифінгів, а також з будь-якими іншими заходами підготовки, які проводить Сторона, що приймає, у разі необхідності;

12.3.7. Витрати, пов’язані з поверненням СЛ ОЗ (та членів їхніх сімей), після закінчення або припинення визначеного терміну відрядження.

12.4. СЛ ОЗ може користуватися офісним приміщенням, обладнанням, приладдям та послугами, що надаються БКГ при БОКК. СЛ ОЗ матимуть право робити запити щодо отримання відповідних умов, необхідних для забезпечення досягнення цілей цього Меморандуму про домовленість. Сторона, що приймає, забезпечуватиме офісним приміщенням, обладнанням, приладдям та послугами, які будуть необхідні СЛ ОЗ.

12.5. Будь-які документи, що підтверджують необхідність здійснення оплати, повинні бути прикріплені до рахунка-фактури.

12.6. Рахунок-фактура сплачується протягом 30 днів із моменту його/її отримання Стороною, що направляє на банківський валютний рахунок уповноваженого органу Сторони, що приймає (з фінансових питань).

12.7. Рахунки-фактури з урахуванням вимог пункту 12.1 цього Меморандуму за підтримку СЛ ОЗ, надані Стороною, що приймає, надсилатимуться на адресу Сторони, що направляє.

12.8. Звільнення від сплати податків здійснюватиметься відповідно до законодавства Держави, що приймає, та положень статті XI НАТО УСЗС.

Розділ 13

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

13.1. Під час проведення заходів, передбачених цим Меморандумом про домовленість на території Держави, що приймає, медичне забезпечення СЛ ОЗ надаватиметься Стороною, що приймає, на таких же умовах, як і своєму особовому складу.

13.2. Сторона, що направляє, забезпечуватиме оплату лікування та інших медичних послуг, включаючи медичну евакуацію, із залученням служб невідкладної медичної допомоги цивільних медичних закладів Держави, що приймає.

Розділ 14

ПРОЦЕДУРИ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СМЕРТЮ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СТОРОНИ, ЩО НАПРАВЛЯЄ

14.1. Сторона, що приймає, повідомляє компетентні органи Держави, що направляє, про смерть члена особового складу Сторони, що направляє, на території Держави, що приймає. Засвідчення факту смерті здійснюватиметься лікарем Держави, що приймає, відповідно до вимог законодавства Держави, що приймає.

14.2. Якщо компетентні органи Держави, що приймає, вимагають здійснення розтину тіла померлого, то це відбувається відповідно до встановлених процедур Держави, що приймає. Лікар, визначений органами влади Держави, що направляє, також може бути присутній під час розтину, який відбуватиметься в час та в місці, які визначаються органами влади Держави, що приймає.

14.3. Органи влади Держави, що направляє, організовують вивіз тіла одразу після отримання на це дозволу відповідних органів влади Держави, що приймає. Репатріація тіла здійснюватиметься відповідно до вимог законодавства Держави, що приймає, за рахунок Держави, що направляє.

Розділ 15

ПРЕТЕНЗІЇ ТА СПОРИ

15.1. Претензії, які виникають у зв’язку або пов’язані з діяльністю, що здійснюється в рамках цього Меморандуму про домовленість, розглядаються та вирішуються в порядку, визначеному статтею VIII НАТО УСЗС.

15.2. Будь-які спори щодо тлумачення чи застосування цього Меморандуму про домовленість вирішуються шляхом двосторонніх консультацій між Сторонами.

Розділ 16

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Цей Меморандум про домовленість набирає чинності з дати останнього підпису. Цей Меморандум про домовленість укладається строком на 3 роки і може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

16.2. Меморандум про домовленість залишається чинним до врегулювання всіх фінансових та юридичних питань. Не пізніше дати закінчення строку або припинення дії цього Меморандуму про домовленість Сторона, що направляє, відкликатиме СЛ ОЗ і членів його сім’ї з території Держави, що приймає, і сплачуватиме всі фінансові зобов’язання Державі, що приймає, відповідно до цього Меморандуму про домовленість.

16.3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму про домовленість можуть вноситися за письмовою згодою обох Сторін у вигляді окремих протоколів. Такі зміни та доповнення становлять невід’ємну частину цього Меморандуму про домовленість та набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

16.4. Цей Меморандум про домовленість може бути припинений у будь-який час за письмовою згодою обох Сторін. Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму про домовленість в будь-який час шляхом направлення письмового повідомлення. У такому разі Меморандум про домовленість вважатиметься таким, що припинив свою дію, через 180 днів із дати отримання вищезазначеного повідомлення однією зі Сторін, але не раніше завершення всіх фінансових розрахунків.

Учинено у двох примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цього Меморандуму про домовленість перевагу матиме текст англійською мовою.

За Міністерство оборони

України

За Міністерство оборони

Словацької Республіки

(підпис)

(підпис)

генерал-лейтенант

Валерій ЗАЛУЖНИЙ

генерал

Даніел ЗМЕКО

Місто: Брюссель

Місто: Брюссель

Дата: 13.01.2022

Дата: 13.01.2022


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.05.2022 — 2022 р., № 36, стор. 274, стаття 1968, код акта 110095/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 18.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -