>>

Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 17.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2022  № 36

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2022 р.

за № 445/37781

Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України

Відповідно до статті 6 Закону України «Про інформацію», статті 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою визначення порядку допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України, організації роботи з ними на місцях, оперативного та повного висвітлення діяльності Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, їх підготовки та застосування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 14 червня 2012 року № 399 «Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1149/21461 (із змінами).

3. Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр культури та інформаційної політики України

О. Ткаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

від 08 лютого 2022 року № 36

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 квітня 2022 р.

за № 445/37781

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації (далі - представники ЗМІ) на об’єкти системи Міноборони для здійснення ними професійної діяльності.

2. На об’єкти системи Міноборони допускаються в установленому цією Інструкцією порядку представники ЗМІ з метою інформування суспільства про стан захисту національних інтересів України, всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності Міноборони, Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) та Державної спеціальної служби транспорту.

3. Представники ЗМІ здійснюють свою професійну діяльність на об’єктах системи Міноборони із дотриманням режиму доступу до інформації з обмеженим доступом.

4. На об’єкти системи Міноборони допускаються представники ЗМІ за умов дотримання ними протиепідеміологічних заходів.

II. Порядок допуску представників ЗМІ на об’єкти системи Міноборони

1. Організацію процесу допуску представників ЗМІ на об’єкти системи Міноборони та взаємодію з ними здійснюють підрозділи, що діють у системі Міноборони та які відповідно до функцій і покладених завдань взаємодіють із засобами масової інформації (далі - підрозділ взаємодії із ЗМІ).

2. Дозвіл щодо допуску представників ЗМІ на об’єкти системи Міноборони надають:

Міністр оборони України - на відвідування всіх об’єктів системи Міноборони;

перший заступник Міністра оборони України, заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, заступники Міністра оборони України - на відвідування органів військового управління, з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони, діяльність яких вони безпосередньо спрямовують та координують;

державний секретар Міністерства оборони України - на відвідування структурних підрозділів апарату Міноборони, установ та організацій, діяльність яких він безпосередньо спрямовує та контролює;

Головнокомандувач Збройних Сил України, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України - на відвідування всіх об’єктів Збройних Сил;

начальник Генерального штабу Збройних Сил України - на відвідування структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, з’єднань, військових частин;

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України - на відвідування об’єктів в місцях базування національного контингенту, а також об’єктів у місцях виконання завдань підрозділами Збройних Сил, які перебувають в оперативному підпорядкуванні Командування об’єднаних сил Збройних Сил України;

командувачі видів, окремих родів сил та військ Збройних Сил - на відвідування командувань та підпорядкованих організаційних структур;

Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - на відвідування органу управління, бригад, полків, окремих батальйонів, підрозділів забезпечення, органів забезпечення, навчального центру, закладів, підприємств та установ Держспецтрансслужби;

керівник розвідувального органу Міноборони - на відвідування всіх об’єктів розвідувального органу Міноборони.

3. Допуск представників ЗМІ на об’єкти системи Міноборони здійснюють керівники (командири, начальники) відповідних об’єктів системи Міноборони (далі - керівник об’єкта Міноборони) на підставі рішення (доручення), наданого відповідною посадовою особою вищого органу військового управління.

4. Особливості допуску представників ЗМІ на об’єкти розвідувального органу Міноборони визначаються наказом розвідувального органу Міноборони.

5. Для отримання дозволу на відвідування об’єкта системи Міноборони представники ЗМІ надають до відповідного підрозділу взаємодії із засобами масової інформації (далі - ЗМІ) офіційний письмовий запит у друкованому та електронному вигляді (факсом, електронною поштою).

Запит надсилається не пізніше ніж за три робочі дні до запланованого відвідування представниками ЗМІ об’єкта системи Міноборони.

6. У письмовому запиті зазначаються:

повне найменування засобу масової інформації, дата і номер реєстрації, місцезнаходження, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти;

мета відвідування об’єкта системи Міноборони;

бажана дата і строки відвідування;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника ЗМІ, щодо якого вноситься запит, серія (за наявності) та номер його паспорта, коли і ким виданий, номер редакційного посвідчення або іншого документу, що засвідчує професійну приналежність до засобу масової інформації. Якщо таких представників декілька - зазначена інформація подається по кожному;

у разі необхідності - марка і реєстраційний номер автомобіля (автомобілів);

посадова особа (особи), з якою планується записати інтерв’ю (коментар);

тематика та орієнтовні запитання для інтерв’ю (коментаря) посадової особи (осіб);

орієнтовний перелік зразків озброєння та військової техніки, споруд чи окремих приміщень, де планується здійснювати фото-, відеозйомку.

7. Письмові запити, що не містять інформації, зазначеної у пункті 6 цього розділу, не розглядаються, про що підрозділи взаємодії із ЗМІ в одноденний строк з дати отримання запиту письмово, факсом або електронною поштою повідомляють відповідні ЗМІ.

8. Підрозділ взаємодії із ЗМІ, отримавши запит, що містить усю необхідну інформацію, визначену у пункті 6 цього розділу, протягом одного робочого дня направляє запит до відповідної посадової особи, уповноваженої на прийняття рішення, визначеної пунктом 2 цього розділу.

За результатами розгляду запиту відповідна посадова особа протягом двох робочих днів приймає рішення, про що підрозділ взаємодії із ЗМІ усно, письмово, факсом або електронною поштою повідомляє відповідні ЗМІ.

9. З метою оперативного та повного висвітлення діяльності Міноборони, Збройних Сил та Держспецтрансслужби, їх підготовки та застосування, участі у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо допускається тривале (більше однієї доби) перебування представників ЗМІ на об’єктах системи Міноборони.

Про допущення представників ЗМІ до військових частин у зазначених випадках рішення приймають виключно Міністр оборони України, Головнокомандувач Збройних Сил України та його заступник. У зазначеному рішенні можуть встановлюватися обмеження під час перебування на об’єкті системи Міноборони.

10. Порядок відвідування об’єктів системи Міноборони іноземними журналістами, працівниками іноземних засобів масової інформації та порядок роботи з ними визначається з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

11. Керівник об’єкта Міноборони забезпечує безперешкодний допуск на об’єкти системи Міноборони військовослужбовців та працівників засобів масової інформації, засновником яких є Міноборони (далі - представники військових ЗМІ) виключно на підставі редакційного завдання, наданого керівництвом військового ЗМІ, посвідчення офіцера (для військовослужбовців), паспорта (для працівників) та редакційного посвідчення або іншого документу, що засвідчує приналежність особи до військового ЗМІ.

Організація роботи представників військових ЗМІ на об’єктах системи Міноборони здійснюється відповідно до розділу III цієї Інструкції.

III. Організація відвідування представниками ЗМІ об’єктів системи Міноборони

1. Для організації роботи представників ЗМІ на об’єктах системи Міноборони керівник об’єкта Міноборони об’єкту визначає:

посадову особу, яка здійснюватиме зустріч представників ЗМІ та їх супроводження територією об’єкта, з урахуванням системи охорони, внутрішнього та перепускного режиму;

маршрут пересування представників ЗМІ територією об’єкта, з урахуванням обмеження доступу до спеціальних об’єктів (приміщень) чи спеціальних територій;

місця стоянки автомобілів, на яких прибули представники ЗМІ;

місця для фото-, відеозйомки озброєння та військової техніки, іншого обладнання, якщо про це було зазначено у запиті та отримано відповідний дозвіл;

посадову особу (осіб) об’єкту, уповноважену надавати коментар (інтерв’ю) представникам ЗМІ.

2. Військовослужбовці та працівники об’єкта системи Міноборони надають представникам ЗМІ інформацію про діяльність об’єкта виключно в межах своєї компетенції та із суворим дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

3. У разі виявлення порушень працівниками ЗМІ законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом їх відвідування об’єкта системи Міноборони припиняється.

Керівник об’єкта Міноборони доповідає керівнику вищого органу військового управління про виявлені факти порушень працівниками ЗМІ законодавства щодо охорони державної таємниці та вжиті заходи з метою недопущення витоку інформації з обмеженим доступом.

4. Представники ЗМІ зобов’язані дотримуватися встановлених керівником Міноборони правил внутрішнього розпорядку та не перешкоджати діяльності посадових осіб об’єкта Міноборони.

Тимчасово виконуючий

обов’язки генерального

директора Директорату

інформаційної політики

у сфері оборони

та стратегічних комунікацій

Міністерства оборони України

Є. Буркат


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.05.2022 — 2022 р., № 35, стор. 91, стаття 1922, код акта 111083/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 18.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 27.01.2021 № 26 "Про затвердження Зміни до Переліку основних штатних посад офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -