<<
>>

Наказ Міноборони України від 07.02.2019 № 50 "Про затвердження Змін до Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв". Міноборони України. 2019

Документ актуальний на 29.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2019  № 50

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2019 р.

за № 202/33173

Про затвердження Змін до Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 13 Закону України «Про вищу освіту» та підпункту 43 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою оптимізації типових штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв, затверджених наказом Міністерства оборони України від 23 лютого 2018 року № 82, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 березня 2018 року за № 340/31792, що додаються.

2. Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Л.

Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

07 лютого 2019 року № 50

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2019 р.

за № 202/33173

ЗМІНИ

до Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв

1. Пункт 9 розділу I викласти в такій редакції:

«9. Для відокремлених структурних навчальних підрозділів ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ, що утримуються на окремих штатах (штатних розписах) та дислокуються в іншому населеному пункті, під час розроблення штату (штатного розпису) застосовуються норми, визначені для ВНП ЗВО та ВЛ, чисельність особового складу такого відокремленого структурного навчального підрозділу не враховується під час визначення показників чисельності постійного складу ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ, що дислокуються на основних фондах.

У разі розміщення таких підрозділів на фондах ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ підрозділи забезпечення до їх штату не включаються, а використовуються підрозділи забезпечення ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ. Для розрахунку чисельності посад цих підрозділів забезпечення враховується загальна чисельність особового складу ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ, у тому числі їх відокремлених структурних навчальних підрозділів.».

2. Пункт 5 розділу V викласти в такій редакції:

«5. За штатної чисельності ліцеїстів 100 та більше осіб у складі бібліотеки ВЛ та НОК утримуються посади завідувача бібліотеки (працівник ЗСУ) та вводиться посада бібліотекар (працівник ЗСУ) із розрахунку одна посада на 8-10 навчальних груп (класів).».

3. У розділі VI:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. До структурних підрозділів забезпечення ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК належать:

полк (батальйон, рота) забезпечення навчального процесу;

батальйон (рота, взвод) матеріально-технічного (матеріального, тилового) забезпечення;

інформаційно-телекомунікаційний вузол (автоматична телефонна станція для ВЛ та НОК);

інформаційно-обчислювальний центр;

клуб;

військовий оркестр;

лазарет (медичний пункт);

їдальня (курсантська, солдатська, льотного складу), їдальня для ліцеїстів ВЛ та НОК;

підрозділ воєнізованої (сторожової) охорони;

підрозділ пожежної безпеки.

Структурні підрозділи ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК у розділі штату «Підрозділи забезпечення» наведено в додатку 13 до цих Типових нормативів.»;

2) абзац п’ятий пункту 12 викласти в такій редакції:

«Для контролю за експлуатацією автотранспортних засобів до складу підрозділів забезпечення включається посада начальника контрольно-технічного пункту (військовослужбовець військової служби за контрактом).»;

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Основними підрозділами матеріального (тилового) забезпечення ВВНЗ, ВНП ЗВО, ВЛ та НОК є склади, їдальня (курсантська, солдатська, льотного складу, для ліцеїстів), ремонтна майстерня речового майна, лазня тощо.

У складі підрозділів матеріально-технічного (матеріального, тилового) забезпечення дозволяється утримувати посади прибиральників службових приміщень відповідно до штатних нормативів Міністерства оборони України.»;

4) пункт 19 викласти в редакції:

«19. Інформаційно-телекомунікаційний вузол ВВНЗ, ВНП ЗВО (автоматична телефонна станція ВЛ та НОК) створюється відповідно до схеми організації зв’язку залежно від типу основного озброєння та військової техніки зв’язку.

Типові нормативи штатних посад інформаційно-телекомунікаційного вузла (автоматичної телефонної станції) наведені в додатку 20 до цих Типових нормативів.

До складу підрозділів інформаційно-телекомунікаційного вузла (автоматичної телефонної станції) можуть включатися інші посади з урахуванням кількості відповідної техніки зв’язку та автоматизації, що визначена штатом, табелем до штату, нормами забезпечення та завданням.».

4. У додатках до Типових нормативів:

1) у додатку 3:

у пункті 3:

позицію 1 викласти в такій редакції:

«

1

Начальник ВЛ (офіцер)

1

1

1

1

»;

доповнити позицією 1-1 такого змісту:

«

1-1

Начальник НОК - заступник начальника ВЛ (офіцер)

1

1

1

1

»;

пункт 7 доповнити позицією 5-1 такого змісту:

«

5-1

Практичний психолог (працівник ЗСУ)

1

-

-

-

»;

позицію 1 пункту 16 викласти в такій редакції:

«

1

Офіцер (офіцер) або практичний психолог (працівник ЗСУ)

-

1

2

2

»;

пункт 36 викласти в такій редакції:

«36. Типові нормативи штатних посад відділення (групи) матеріально-технічного забезпечення ВЛ та НОК

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається (ліцеїсти)

до 200

до 400

до 600

понад 600

1

2

3

4

5

6

1

Офіцер (офіцер)

-

1

1

1

2

Інженер (працівник ЗСУ)

1

-

-

-

3

Начальник служби (продовольчої) (офіцер або працівник ЗСУ)

-

1

1

1

4

Начальник служби (продовольчої та речової) (офіцер або працівник ЗСУ)

1

-

-

-

5

Діловод продовольчої служби (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

6

Начальник служби (речової) (офіцер або працівник ЗСУ)

-

1

1

1

7

Начальник служби (квартирно-експлуатаційної) (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

8

Технік квартирно-експлуатаційної служби (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

9

Помічник начальника служби (військово-службовець військової служби за контрактом) або товарознавець (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

»;

підпункт 3 пункту 37 викласти в такій редакції:

«3) автомобільна служба ВВНЗ, ВНП ЗВО та ВЛ

№ з/п

Посада

Кількість одиниць автомобільної техніки

до 20

до 50

до 80

понад 100

1

2

3

4

5

6

1

Старший викладач - начальник автомобільної служби або старший викладач - начальник автомобільної та електро-газової служби (офіцер) (начальник автомобільної служби (офіцер) для ВЛ)

1

-

-

-

2

Начальник автомобільної служби або начальник автомобільної та електро-газової служби (офіцер)

-

1

1

1

3

Інженер (з безпеки дорожнього руху) (офіцер або працівник ЗСУ)

-

1

1

1

4

Інженер (з електрогазової техніки) (офіцер або працівник ЗСУ)

-

1

1

1

»;

2) у позиціях 7, 8 графи 3 додатка 13 слова «взвод (відділення) матеріально-технічного забезпечення» замінити словами «взвод (відділення) матеріально-технічного (матеріального, тилового) забезпечення»;

3) назву додатка 14 викласти в такій редакції:

«Типові нормативи штатних посад автомобільного взводу (відділення)»;

4) у додатку 20:

назву додатка викласти в такій редакції:

«Типові нормативи штатних посад інформаційно-телекомунікаційного вузла (автоматичної телефонної станції)»;

доповнити додаток позиціями такого змісту:

«

Автоматична телефонна станція ВЛ та НОК

1

Провідний інженер

1 працівник ЗСУ

»;

5) у додатку 21 слова «Сестра-господарка (працівник ЗСУ)» замінити словами «Сестра-господиня (працівник ЗСУ)».

Директор

Департаменту військової

освіти, науки, соціальної

та гуманітарної політики

Міністерства оборони України

генерал-майор

М. Садовський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2019 — 2019 р., № 23, стор. 39, стаття 823, код акта 93793/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 2. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 5. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Міноборони України. 2020 рікк
 8. Наказ Міноборони України "УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)""УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 26.03.2020 № 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 10. Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 16.04.2020 № 122 "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 12.03.2020 № 89 "Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України". Міноборони України. 2020 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 12.05.2020 № 147/619 "Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 01.06.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2020 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 13.04.2020 № 121 "Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 11.06.2020 № 192 "Про затвердження Положення про методичні ради у державній авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 14.05.2020 № 149 "Про затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях". Міноборони України. 2020 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 08.01.2019 № 9 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами Міністерства оборони України". Міноборони України. 2019 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 23.01.2019 № 25 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року № 115". Міноборони України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -