>>

Наказ Міноборони України від 15.11.2022 № 383 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 05.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2022  № 383

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2022 р.

за № 1498/38834

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та з метою удосконалення порядку проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454, що додаються.

2. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

15 листопада 2022 року № 383

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2022 р.

за № 1498/38834

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1.

У розділі II:

1) пункт 2.12 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«Командування військової частини інформує військовослужбовця про дострокове припинення (розірвання) Контракту про проходження військової служби за наявності підстав, передбачених підпунктом «о» пункту 1 та підпунктом «м» пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

у зв’язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

2) пункт 2.16 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Кандидати на зайняття посад військових капеланів, крім загальних вимог до кандидатів на посади, повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України «Про службу військового капеланства»;

у зв’язку з цим абзаци другий - п’ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами третім - п’ятдесят дев’ятим;

3) пункт 2.23 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Контракт про проходження військової служби з кандидатами з числа громадян, які є священнослужителями зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримали від керівного центру (управління) відповідної релігійної організації мандат на право здійснення військової капеланської діяльності у порядку, встановленому Положенням про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2022 року № 859, укладається у день прибуття їх до військової частини (навчального центру) з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначенням на відповідну посаду офіцерського складу»;

у зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

2. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.2 виключити;

2) пункт 3.17 викласти в такій редакції:

«3.17. Особам офіцерського складу медичної, юридичної та капеланської служб за наявності відповідної вищої медичної, юридичної або богословської освіти з призначенням на відповідні штатні посади наказом по особовому складу до військових звань оголошується додавання слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби». Під час перебування на вказаній посаді чергове військове звання присвоюється встановленим порядком з додаванням слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби». При переміщенні офіцерів із вказаних посад на посади, які не належать до посад медичної, юридичної або капеланської служб, у наказі по особовому складу щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів «медичної служби», «юстиції» або «капеланської служби»;

3) пункт 3.20 доповнити абзацами двадцять шостим - двадцять дев’ятим такого змісту:

«Під час дії воєнного стану:

на кандидатів, які мають спеціальні звання або класні чини та які приймаються на військову службу за контрактом з переатестуванням у військовому званні, аркуш вивчення особистих якостей кандидата та картка професійного відбору кандидата не складаються, іспити не проводяться;

такі кандидати на комісіях з питань проходження військової служби, у тому числі Вищої комісії Міністерства оборони України з питань проходження військової служби, не розглядаються;

військовослужбовців, з числа таких кандидатів, які проходять військову службу за іншими видами військової служби на медичний огляд не направляються».

3. У розділі IV:

1) абзац перший пункту 4.1 доповнити другим реченням такого змісту:

«Військовослужбовці, які займають посади військових капеланів, призначаються на посади і переміщуються по службі в межах посад Служби військового капеланства за погодженням з начальником Служби військового капеланства»;

2) пункт 4.22 викласти в такій редакції:

«4.22. З військовослужбовця, що має дисциплінарне стягнення «пониження в посаді», може бути достроково знято таке дисциплінарне стягнення шляхом заохочення у порядку, встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Військовослужбовці, на яких було накладено дисциплінарне стягнення «пониження в посаді», після закінчення строку його дії або дострокового зняття у попередній посаді не поновлюються»;

3) в абзаці першому пункту 4.35 слова «, як правило, зі складу Сил негайного реагування Збройних Сил України» виключити.

4. У розділі ХII:

1) доповнити пункт 12.1 абзацом другим такого змісту:

«Звільнення військових капеланів з військової служби у зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності здійснюється у порядку, встановленому пунктом 245-1 Положення»;

у зв’язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами третім - четвертим;

2) абзац другий пункту 12.9 викласти в такій редакції:

«за підставами, передбаченими пунктами «г» - «е» частини третьої, підпунктами «а», «ґ», «д», «е» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «д», «е», «є», «и» - «о» пункту 1, підпунктами «д», «е», «є», «з» - «м» пункту 2, пунктом 3 частини п’ятої, підпунктами «д» - «і» пункту 1, підпунктами «ґ» - «з» пункту 2, пунктом 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»».

5. Абзац сьомий пункту 14.9 розділу ХIV виключити.

Директор Департаменту

кадрової політики

Міністерства оборони України

О. Яцино


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.12.2022 — 2022 р., № 98, стор. 109, стаття 6135, код акта 115311/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -