<<
>>

НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019

Документ актуальний на 07.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2019  № 75

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 травня 2019 р.

за № 462/33433

Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України, з метою визначення механізму обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування, що додається.

2. Управлінню охорони земельних та водних ресурсів (Осіпенко С.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузя М.С.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Голова Державного агентства водних

ресурсів України

Т.в.о. Голови Державної служби геології

та надр України

Голова Державного агентства з питань

електронного урядування України

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

П. Ковтонюк

І. Овчаренко

О.В. Кирилюк

О. Риженко

Л.О. Євдоченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

19 лютого 2019 року № 75

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 травня 2019 р.

за № 462/33433

ПОРЯДОК

обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування

1.

Цей Порядок визначає механізм обміну документами в електронній формі між територіальними органами Держводагентства, Держводагентством - у разі видачі дозволу на спеціальне водокористування у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - дозвільні органи), і МОЗ та/або Держгеонадрами (далі - заінтересовані ЦОВВ).

2. Обмін документами в електронній формі здійснюється з:

МОЗ - у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних (у такому випадку вода природна мінеральна підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а вода, віднесена до категорії лікувальної,- державній реєстрації як лікарського засобу відповідно до Закону України «Про лікарські засоби»);

Держгеонадрами - у разі використання підземних вод.

3. Обмін документами між дозвільними органами та заінтересованими ЦОВВ здійснюється в електронній формі за допомогою інформаційної системи Держводагентства, призначеної для автоматизації процесу видачі дозволів на спеціальне водокористування (далі - інформаційна система).

Обмін документами в електронній формі здійснюється згідно з вимогами Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг», постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності».

Електронні документи оброблюються та зберігаються відповідно до Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

4. Авторизація користувачів в інформаційній системі здійснюється за їх кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП).

Інформаційний обмін документами між заінтересованими ЦОВВ здійснюється користувачами інформаційної системи виключно із застосуванням засобів КЕП чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Використання КЕП відповідальними особами здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.

5. Обмін документами згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

6. Заява водокористувача для отримання дозволу на спеціальне водокористування та додатки до неї (далі - заява) вносяться до інформаційної системи:

самостійно водокористувачем - у разі подання заяви в електронній формі;

відповідальною особою дозвільного органу - у разі подання заяви в паперовій формі через центри надання адміністративних послуг.

7. Відповідальна особа дозвільного органу протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви за допомогою інформаційної системи готує супровідний лист до заінтересованих ЦОВВ відповідно до пункту 2 цього Порядку стосовно надання висновків про можливість видачі дозволу на спеціальне водокористування.

8. Супровідний лист надсилається до заінтересованих ЦОВВ із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

9. Заінтересовані ЦОВВ через інформаційну систему отримують доступ до заяви та протягом 15 календарних днів з дня одержання супровідного листа за результатами розгляду заяви готують висновок щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування (далі - висновок).

10. Висновок надається дозвільному органу із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

11. Якщо відповідно до частини тринадцятої статті 49 Водного кодексу України заінтересовані ЦОВВ, зазначені у пункті 2 цього Порядку, протягом строку, встановленого пунктом 9 цього Порядку, не надали висновок, вважається, що відповідний ЦОВВ не заперечує проти видачі такого дозволу, а в інформаційній системі автоматично проставляється відповідна позначка.

12. Про відсутність висновку від заінтересованих ЦОВВ з урахуванням пункту 11 цього Порядку автоматично проставляється відмітка у дозволі на спеціальне водокористування.

Начальник Управління

охорони земельних

та водних ресурсів

С.І. Осіпенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2019 — 2019 р., № 42, стор. 29, стаття 1471, код акта 94578/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2018 № 28 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінприроди від 02 грудня 2015 року № 460". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -