<<
>>

НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019

Документ актуальний на 30.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2019  № 193


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2019 р.
за № 642/33613

Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до вимог статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження Типового положення про функціональну і територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Державному агентству України з управління зоною відчуження (Петрук В.В.):

подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

затвердити у місячний строк структуру функціональної підсистеми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту та забезпечити її постійну готовність.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.

Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства України
з управління зоною відчуження

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України

Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
В. Петрук


О. РиженкоО. МельчуцькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
28 травня 2019 року № 193


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2019 р.
за № 642/33613

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту

1. Це Положення визначає основи створення функціональної підсистеми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення (далі - зона відчуження) єдиної державної системи цивільного захисту (далі - функціональна підсистема зони відчуження), її склад, основні завдання та рівні.

2. У цьому Положенні термін «функціональна підсистема» вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України і Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

3. Метою створення функціональної підсистеми зони відчуження є захист населення, підприємств, установ і організацій, що здійснюють свою діяльність на території зони відчуження (далі - підприємства, установи, організації), і території зони відчуження від надзвичайних ситуацій (далі - НС) у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі виникнення НС, координація заходів, пов’язаних із безпечним функціонуванням підприємств, установ, організацій.

4. Завданнями функціональної підсистеми зони відчуження є:

1) здійснення заходів цивільного захисту населення, підприємств, установ, організацій та території зони відчуження;

2) забезпечення готовності сил і засобів підприємств, установ і організацій до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на НС у зоні відчуження, здійснення заходів щодо запобігання виникненню НС або небезпечних подій на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження;

3) організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення НС та їх розвитку в зоні відчуження, визначення ризиків виникнення таких НС;

4) своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у зоні відчуження;

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у зоні відчуження;

6) забезпечення планування заходів цивільного захисту;

7) організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління функціональної підсистеми зони відчуження та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;

8) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств, установ і організацій в особливий період;

9) навчання населення, персоналу підприємств, установ і організацій щодо поведінки та дій у разі виникнення НС;

10) здійснення заходів щодо укриття працівників підприємств, установ і організацій у захисних спорудах цивільного захисту (найпростіших укриттях);

11) розроблення та забезпечення виконання програм і планів з питань цивільного захисту, нормативно-правових актів, а також норм, правил та стандартів з питань запобігання НС на підприємствах, в установах і організаціях;

12) створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на НС на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження;

13) забезпечення проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища;

14) координація робіт із збирання, переробки, перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів промисловості, ядерної енергетики, медицини, науково-дослідних установ та радіоактивних відходів, що утворюються під час проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з експлуатації об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для їх захоронення;

15) забезпечення проведення робіт з визначення радіаційного стану зони відчуження, включаючи промисловий майданчик Чорнобильської АЕС, дотримання норм радіаційної безпеки, проведення радіоекологічного моніторингу та радіаційного контролю на таких територіях та об’єктах, розташованих у їх межах;

16) інші завдання, визначені законодавством.

5. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою зони відчуження здійснює Міністр екології та природних ресурсів України через Голову Державного агентства України з управління зоною відчуження.

6. До складу функціональної підсистеми зони відчуження належать апарат Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ), органи управління, сили і засоби цивільного захисту підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ, та інших підприємств, установ і організацій, які виконують завдання цивільного захисту.

7. Управління функціональною підсистемою зони відчуження здійснюють:

1) на державному рівні - ДАЗВ через структурний підрозділ з питань радіаційної безпеки, охорони праці та цивільного захисту ДАЗВ;

2) на об’єктовому рівні - керівники підприємств, установ та організацій або створені (призначені) ними підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту.

8. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку утворюються та функціонують:

на державному рівні - диспетчерська служба цілодобового оперативного управління ДАЗВ з відповідним технічним забезпеченням;

на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ і організацій (у разі створення) або підрозділи (працівники) підприємств, установ і організацій, що виконують їх функції.

Для забезпечення сталого управління у сфері цивільного захисту на території зони відчуження та реалізації функцій, передбачених на особливий період, центральні органи виконавчої влади використовують пункти управління ДАЗВ.

9. Для управління функціональною підсистемою зони відчуження використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і спеціального призначення.

10. До сил цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження належать:

об’єктові формування цивільного захисту підприємств, установ і організацій;

об’єктові аварійно-рятувальні служби (у разі утворення);

об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту (у разі утворення);

державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону (у разі утворення);

державний пожежно-рятувальний загін (у складі частин), що реагує на ліквідацію наслідків НС техногенного і природного характеру, гасіння пожеж й інші невідкладні роботи на території зони відчуження;

добровільні формування цивільного захисту (у разі утворення).

11. Режими функціонування функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11-15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11.

12. Залежно від масштабу і особливостей НС, що прогнозується або виникла на території зони відчуження, встановлюється один із таких режимів функціонування функціональної підсистеми зони відчуження:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

Підставами для тимчасового введення в межах зони відчуження режиму підвищеної готовності є загроза виникнення НС державного, регіонального або місцевого рівня.

Підставами для тимчасового введення в межах зони відчуження режиму надзвичайної ситуації є виникнення НС державного, регіонального або місцевого рівня.

Рівень НС визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368.

13. Рішення про переведення функціональної підсистеми зони відчуження з одного режиму в інший приймає Голова ДАЗВ за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів України.

14. Залежно від режиму функціонування основними завданнями, що виконуються функціональною підсистемою зони відчуження, є:

у режимі повсякденного функціонування:

забезпечення контролю за моніторингом і прогнозуванням виникнення НС та їх розвитком, визначенням ризиків виникнення НС та небезпечними процесами на ньому, що можуть призвести до виникнення НС у зоні відчуження;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

участь у розробленні програм і планів заходів з питань цивільного захисту, спрямованих на захист персоналу і територій від НС та запобігання їх виникненню і зменшення можливих втрат, а також забезпечення їх виконання;

забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення НС на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню НС на підприємствах, в установах і організаціях, забезпечення безпеки та захисту їх персоналу і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту відповідно до компетенції функціональної підсистеми зони відчуження;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

організація та забезпечення підготовки посадових осіб і персоналу, які входять до складу функціональної підсистеми зони відчуження, а також навчання іншого персоналу діям та безпеці у разі загрози або виникнення НС;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню НС у зоні відчуження відповідно до компетенції функціональної підсистеми зони відчуження;

підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або виникнення НС на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження;

інші заходи, спрямовані на виконання завдань із захисту персоналу і територій від НС у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення;

у режимі підвищеної готовності:

оповіщення апарату ДАЗВ, органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження, а також персоналу про загрозу виникнення НС на підприємствах, в установах і організаціях у зоні відчуження та інформування про дії у можливій зоні НС;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження, прогнозування можливості виникнення НС, визначення ризиків їх виникнення, їх масштабів у зоні відчуження;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на НС, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та впровадження запобіжних заходів щодо захисту персоналу підприємств, установ і організацій від можливих НС;

приведення у готовність наявних (залучення у разі потреби додаткових) сил і засобів цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження;

інші заходи, спрямовані на захист персоналу і територій від НС у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення;

у режимі надзвичайної ситуації:

оповіщення апарату ДАЗВ, органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження, а також персонал про виникнення НС на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження, інформування про дії у можливій зоні НС;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

визначення зони НС та переліку об’єктів, які потрапили до неї;

прогнозування розвитку можливого поширення НС та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків НС силами цивільного захисту підприємства, установи і організації, де виникла НС, та (у разі потреби) залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження, а також підприємств, установ, організацій інших регіонів (областей) за їх згодою;

організація і здійснення захисту персоналу підприємств, установ і організацій від наслідків НС, що виникли у зоні відчуження;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту персоналу підприємств, установ і організацій від наслідків НС;

здійснення безперервного контролю за розвитком НС та обстановкою на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження;

інформування органів управління цивільного захисту та персоналу про розвиток НС у зоні відчуження та заходи, що здійснюються;

інші заходи, спрямовані на захист персоналу і територій від НС у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення.

15. У період дії режиму надзвичайного стану в разі його введення функціональна підсистема зони відчуження функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» та іншими нормативно-правовими актами.

16. Переведення функціональної підсистеми зони відчуження у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту на особливий період.

У особливий період функціональна підсистема зони відчуження функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також інших нормативно-правових актів.

17. Функціональна підсистема зони відчуження проводить свою діяльність відповідно до плану основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження на відповідний рік.

Ліквідація наслідків НС на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження здійснюється згідно з планом реагування на НС відповідного рівня.

18. Органи управління функціональної підсистеми зони відчуження здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передання інформації з питань цивільного захисту та надають персоналу зони відчуження і населенню України через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення або виникнення НС на підприємствах, в установах і організаціях та на території зони відчуження з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки таких НС здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

19. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків НС у зоні відчуження та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження, а також інших підприємств, установ та організацій, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків НС, який призначається та діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

20. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами з ліквідації наслідків НС утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків НС.

21. Роботи, пов’язані з реагуванням на НС у зоні відчуження або усуненням загрози її виникнення, виконуються силами цивільного захисту підприємства, установи і організації, де виникла така загроза або ситуація.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків НС здійснюють органи управління, яким підпорядковано такі сили, відповідно до планів реагування на НС.

Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню НС та під час ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних центральних органів виконавчої влади, які залучаються до здійснення таких заходів.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планом цивільного захисту на особливий період.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми зони відчуження укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням потреби проведення робіт, пов’язаних із реагуванням на НС або запобіганням її виникненню, в автономному режимі протягом не менш як трьох діб.

22. На об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

23. Ліквідація наслідків НС здійснюється згідно з планами реагування на НС відповідного рівня (на об’єктах підвищеної небезпеки згідно з планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах).

24. Підготовка функціональної підсистеми зони відчуження до виконання завдань цивільного захисту в умовах особливого періоду здійснюється завчасно, у мирний час - відповідно до плану цивільного захисту на особливий період.

25. Заходи щодо цільової мобілізації передбачаються у відповідних мобілізаційних планах.

26. Для забезпечення реагування на НС матеріальні резерви створюються та використовуються відповідно до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775.

У разі нестачі матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації НС зазначені резерви можуть бути виділені відповідно до Закону України «Про державний матеріальний резерв».

27. Забезпечення фінансування функціональної підсистеми зони відчуження здійснюється за рахунок бюджетних коштів у межах бюджетних призначень, затверджених на ці цілі на відповідний період.

В.о. начальника
Відділу з питань мобілізаційної
роботи та цивільного захистуМ.М. Пилипенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2019 — 2019 р., № 52, стор. 175, стаття 1819, код акта 95037/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2018 № 28 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінприроди від 02 грудня 2015 року № 460". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -