Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 07.04.2022 № 1383/5 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 11.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2022  № 1383/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 квітня 2022 р.

за № 397/37733

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5

Відповідно до Закону України від 24 березня 2022 року № 2158-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період», Кримінально-виконавчого кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 320 «Деякі питання тримання осіб, засуджених до обмеження волі, у виправних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України» та підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 265/30133 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2020 року № 932/5), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 266/30134 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2020 року № 932/5), що додаються.

3.

Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д. Малюська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

07 квітня 2022 року № 1383/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 квітня 2022 р.

за № 397/37733

ЗМІНИ

до Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення

1. У розділі I:

1) пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:

«3. Направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх переведення з однієї установи виконання покарань (дільниці виправного центру, сектору) до іншої установи виконання покарань (дільниці виправного центру, сектору) здійснюються відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України та цього Порядку.»;

2) у пункті 4:

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«дільниця виправного центру - дільниця, що може утворюватися на період дії воєнного стану, який охоплює воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій, у виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки з метою забезпечення життя та здоров’я засуджених до обмеження волі;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - двадцятим;

у абзацах дев’ятому, тринадцятому слова «до іншої» замінити словами «(дільниці виправного центру, сектору) до іншої установи виконання покарань (дільниці виправного центру, сектору)»;

доповнити після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«сектор - сектор відповідного рівня безпеки, що створюється на території виправної колонії;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять першим;

абзац двадцятий після слів «переведення для відбування покарання до установ» доповнити словами «(дільниць виправних центрів, секторів)».

2. У розділі II:

1) пункт 2 після слів «(далі - виправні центри)» доповнити словами «або дільницях виправних центрів»;

2) абзаци перші пунктів 4-9, пункту 11 після слів «виправних колоній» доповнити словом «(секторів)».

3. У розділі III:

1) пункт 1 після слів «до установи виконання покарань» доповнити словами «(дільниці виправного центру, сектору)»;

2) у пункті 3:

абзац другий після слів «виправних колоній» доповнити словом «(секторів)»;

абзац третій після слів «до виправних центрів» доповнити словами «(дільниць виправних центрів)»;

3) абзац другий пункту 5 після слів «відповідного виду» доповнити словом «(сектору)».

4. У розділі IV:

1) назву розділу після слів «установ виконання покарань» доповнити словами «(дільниць виправних центрів, секторів)»;

2) пункти 3, 4 після слів «до виправної колонії» доповнити словом «(сектору)»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру (дільниці виправного центру) до іншого виправного центру (дільниці виправного центру) здійснюється на підставі рішення центральної комісії за поданням адміністрації виправного центру (виправної колонії) щодо переведення засудженого до обмеження волі до іншого виправного центру (дільниці виправного центру) (додаток 5), погодженим із керівником міжрегіонального управління, або керівником Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів та спостережною комісією.

У разі ініціювання переведення осіб, засуджених до обмеження волі, з одного виправного центру (дільниці виправного центру) до іншого виправного центру (дільниці виправного центру) до подання додаються заява засудженого, підпис якого засвідчує начальник виправного центру (начальник виправної колонії), та документи, які підтверджують наявність поважних причин, документи, які підтверджують наявність родинних стосунків і місце проживання близьких родичів, що визначені абзацами третім, четвертим пункту 2 цього розділу.

У разі ініціювання переведення осіб, засуджених до обмеження волі, з одного виправного центру (дільниці виправного центру) до іншого виправного центру (дільниці виправного центру) наявність поважних причин має бути документально підтверджена.»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. З метою уникнення перенаповнення установи виконання покарань, дотримання норми жилої площі на одного засудженого, переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, до установи виконання покарань (сектору) відповідного рівня безпеки (виду установи) здійснюється центральною або міжрегіональною комісією за поданням адміністрації установи виконання покарань щодо переведення засудженого до установи виконання покарань (сектору) відповідного рівня безпеки (виду установи) (додаток 8), погодженим керівником міжрегіонального управління або керівником Департаменту щодо установ центрального та південного регіонів. У разі переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру (дільниці виправного центру) до іншого виправного центру (дільниці виправного центру) таке переведення здійснюється у порядку, встановленому пунктом 5 цього розділу.

У таких випадках засуджений має утримуватись в установі виконання покарань (секторі) відповідного рівня безпеки (виду установи), найближчій (найближчому) до місця його проживання до засудження або, за бажанням засудженого, місця постійного проживання його родичів.».

5. У розділі V:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Початок строку відбування покарання в приміщеннях камерного типу виправної колонії (сектору) максимального рівня безпеки особам, які переведені з виправних колоній (секторів) середнього рівня безпеки чи звичайних жилих приміщень виправної колонії (сектору) максимального рівня безпеки до цієї колонії (сектору) на підставах, встановлених частиною третьою статті 101 Кримінально-виконавчого кодексу України, обчислюється з дня їх прибуття до приміщення камерного типу виправної колонії (сектору) максимального рівня безпеки.»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Під час вирішення питання переведення засуджених, які стають на шлях виправлення, з приміщень камерного типу до звичайних жилих приміщень виправної колонії (сектору) максимального рівня безпеки або виправної колонії (сектору) середнього рівня безпеки слід керуватися строками, установленими частиною першою статті 101 Кримінально-виконавчого кодексу України, стосовно засуджених, направлених для відбування покарання до цих установ (секторів) із слідчого ізолятора.».

6. У додатках:

1) у додатку 2:

назву додатку після слів «до установи виконання покарань» доповнити словами «(дільниці виправного центру, сектору)»;

у тексті додатку після слів «найменування установи виконання покарань» доповнити словами «(дільниці виправного центру, сектору)»;

2) назви додатків 3, 4 після слів «до виправної колонії» доповнити словом «(сектору)»;

3) у додатку 5:

назву додатку викласти в такій редакції

«Подання адміністрації виправного центру (виправної колонії) щодо переведення засудженого до обмеження волі до іншого виправного центру (дільниці виправного центру)»;

у тексті додатку після слів «Начальник виправного центру» доповнити словами «(виправної колонії)»;

4) назву додатку 8 після слів «до установи виконання покарань» доповнити словом «(сектору)».

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.04.2022 — 2022 р., № 28, стор. 52, стаття 1558, код акта 110817/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -