Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 30.03.2022 № 1291/5 "Про внесення змін до Порядку присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та позбавлення спеціальних звань". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 06.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2022  № 1291/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2022 р.

за № 374/37710

Про внесення змін до Порядку присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та позбавлення спеціальних звань

Відповідно до законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про Національну поліцію», «Про правовий режим воєнного стану», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України», «Про освіту», «Про вищу освіту», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та позбавлення спеціальних звань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2016 року № 3301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2016 року за № 1511/29641, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 5:

в абзаці другому слово «Особам» замінити словами «У мирний час особам»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час воєнного стану особам, які вперше прийняті на службу до ДКВС України на посади середнього та старшого начальницького складу, до присвоєння їм Міністром юстиції України в установленому порядку спеціальних звань середнього і старшого начальницького складу незалежно від наявного військового або спеціального звання присвоюється спеціальне звання молодшого начальницького складу - старшина внутрішньої служби.»;

у пункті 6:

в абзаці другому слово «Особам» замінити словами «У мирний час особам»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Під час воєнного стану особам, які за рішенням Міністра юстиції України або Державного секретаря Міністерства юстиції України, або осіб, які виконують їх обов’язки, вперше прийняті на службу до ДКВС України на посади старшого начальницького складу, одночасно, тобто в день прийняття рішення про зарахування на службу та призначення на посаду, присвоюються спеціальні звання, відповідні тим, які вони мали за попереднім місцем проходження служби в порядку переатестування, а в разі відсутності військового або спеціального звання присвоюється спеціальне звання середнього начальницького складу - лейтенант внутрішньої служби.»;

пункт 12 після слів «в порядку переатестування,» доповнити словами «а в мирний час - »;

пункт 21 виключити;

2) у розділі II:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова «висновку військово-лікарської комісії» замінити словами «медичного огляду»;

у підпункті 2 слова «навчання на денних відділеннях навчальних закладів» замінити словами «здобуття освіти на очній (денній, вечірній) формі навчання у закладах освіти»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2.

До документів про присвоєння первинного спеціального звання середнього та старшого начальницького складу додаються довідка про відсутність дисциплінарного стягнення, а також засвідчені в установленому порядку працівником підрозділу персоналу відповідного органу чи установи копії диплома про закінчення закладу вищої освіти, додатка до нього, військового квитка, сертифіката про проходження первинної професійної підготовки.»;

3) у розділі III:

у пункті 1:

у підпункті 10 слова «довідки військово-лікарської комісії» замінити словами «акта медичного огляду»;

підпункти 12-14 викласти в такій редакції:

«12) у пункті 11 викладається інформація про проходження особою, яка подається до присвоєння спеціального звання, первинної професійної підготовки, в якому закладі освіти, за якою програмою, дата і номер видачі сертифіката;

13) у пункті 12 викладається інформація, що характеризує особу, яка подається до присвоєння спеціального звання;

14) у пункті 13 зазначається висновок керівника органу чи установи;»;

доповнити новим підпунктом 15 такого змісту:

«15) у пункті 14 наводяться відомості відповідно до вимог, установлених у підпункті 2 пункту 1 розділу II цього Порядку.»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. При присвоєнні чергового спеціального звання у Поданні заповнюються пункти 1-3, 5-8, 11-15.»;

4) у тексті Порядку та додатках до нього:

слова «відомчих навчальних закладів», «навчальними закладами», «навчальний заклад», «навчальних закладів», «навчального закладу» в усіх відмінках замінити словами «відомчий заклад освіти» та «заклад освіти» у відповідних відмінках;

5) додаток 1 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається.

2. Управлінню персоналу (Сова Н.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Р. Іллічов

О. Шубін


Додаток 1

до Порядку присвоєння спеціальних

звань особам рядового і начальницького

складу Державної кримінально-виконавчої

служби України та позбавлення

спеціальних звань (пункт 1 розділу ІІ)

ПОДАННЯ

про присвоєння спеціального звання внутрішньої служби

(зарахування в кадри ДКВС України)


Документи та файли

Сигнальний документ — f515570n46.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.04.2022 — 2022 р., № 26, стор. 227, стаття 1481, код акта 110758/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -