>>

НАКАЗ від 13.12.2022 № 5609/5 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 04.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2022  № 5609/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2022 р.

за № 1603/38939

Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2010 року № 2501/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2010 року за № 926/18221, що додаються.

2. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Бережний О.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Департаменту нотаріату (Бондаренко В.) довести цей наказ до відома начальників міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

5. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України довести цей наказ до відома державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, приватних нотаріусів та забезпечити його належне виконання.

6. Державним нотаріальним конторам, державним нотаріальним архівам, приватним нотаріусам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом надати територіальному органу Міністерства юстиції відомості про адресу електронної пошти.

7.

Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Генеральний директор державного

підприємства «Національні інформаційні системи»

О. Вискуб

О. Бережний


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

13 грудня 2022 року № 5609/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2022 р.

за № 1603/38939

ЗМІНИ

до Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів

1. У розділі II:

у пункті 2.1:

в абзаці десятому слова «або телефону державної нотаріальної контори» замінити словами «, номера робочого телефону державної нотаріальної контори або адреси електронної пошти»;

в абзаці чотирнадцятому слова «робочого телефону» замінити словами «номера робочого телефону, адреси електронної пошти»;

у пункті 2.2:

слова «в день виникнення» замінити словами «при виникненні»;

слово «але» замінити словами та цифрами «визначених у пункті 2.1 цього розділу»;

слова «паперовій або» виключити;

після слова «копіювання» доповнити словами «(далі - Повідомлення)»; пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Адміністратор вносить до Єдиного реєстру відомості на підставі отриманого від територіальних органів Міністерства юстиції Повідомлення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

У разі якщо в Повідомленні зазначена дата, яка припадає на вихідний або святковий день, внесення відомостей до Єдиного реєстру здійснюється наступного робочого дня.».

2. У розділі III: у пункті 3.1:

в абзаці п’ятому підпункту 3.1.1 слова «робочі телефони» замінити словами «номери робочих телефонів, адресу електронної пошти»;

в абзаці п’ятому підпункту 3.1.2 слова «робочі телефони» замінити словами «номери робочих телефонів, адресу електронної пошти»;

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

3.2.1 пошук державних нотаріальних контор: регіон, назва державної нотаріальної контори;

3.2.2 пошук нотаріусів: номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

3.2.3 пошук за адресою: регіон, район, населений пункт, вулиця.»;

у пункті 3.5 слова «або іншою юридичною особою» виключити;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«3.10. Органи державної влади отримують дані з Єдиного реєстру шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Електронна інформаційна взаємодія Єдиного реєстру з іншими електронними інформаційними ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Положення про електронну взаємодію електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, або з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Порядок електронної інформаційної взаємодії, обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної взаємодії, визначаються Міністерством юстиції України та відповідним державним органом та оформлюються договорами про інформаційну взаємодію або протоколами.».

3. У пункті 4.3 розділу IV слово «департамент» замінити словами «структурний підрозділ».

4. У тексті цього Порядку:

слово «веб-сайт» в усіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідних відмінках;

слова «по батькові» замінити словами «по батькові (за наявності)»;

слово «зайняття» замінити словом «заняття».

5. У додатках до цього Порядку:

у додатку 2 слова «Зміна адреси розташування робочого місця або робочого телефону» замінити словами «Зміна адреси розташування робочого місця, номера робочого телефону або адреси електронної пошти»;

у додатку 3 слова «Зміна місцезнаходження або телефону» замінити словами «Зміна місцезнаходження, номера робочого телефону або адреси електронної пошти»;

у додатках 1-3:

слова «Робочий телефон*» замінити словами «Номер робочого телефону*»;

після позиції «Номер робочого телефону*:

»

доповнити новою позицією «Адреса електронної пошти*:

»;

слова «Печатка» та «Підпис» замінити словами «Кваліфікований електронний підпис»;

слова «по батькові» замінити словами «по батькові (за наявності)»;

у додатку 4:

слова «По батькові нотаріуса» замінити словами «По батькові нотаріуса (за наявності)»;

слово «Печатка» замінити словом «Печатка*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«__________

*  У разі подання запиту органом державної влади.».

6. У тексті додатків до цього Порядку слово «зайняття» замінити словом «заняття».

Директор Департаменту

приватного права

О. Ференс


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.12.2022 — 2022 р., № 100, стор. 35, стаття 6287, код акта 115478/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -