>>

НАКАЗ від 25.11.2022 № 5251/5 "Про затвердження Порядку і умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 27.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2022  № 5251/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2022 р.

за № 1470/38806

Про затвердження Порядку і умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», з метою визначення порядку і умов виплати додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України на період дії воєнного стану НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок і умови виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Бухгалтерській службі (Крук О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Міністерства юстиції України Богачову О.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економіки України

Перший заступник Міністра фінансів України

Ю.

Свириденко

Д. Улютін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

25 листопада 2022 року № 5251/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2022 р.

за № 1470/38806

ПОРЯДОК І УМОВИ

виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

I. Загальні положення

1. Ці Порядок і умови визначають механізм виплати на період дії воєнного стану особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби (далі - особовий склад ДКВС), що залучаються Головнокомандувачем Збройних Сил України до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ для безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів (далі - бойові дії або заходи), додаткової винагороди у розмірі до 100 000 гривень.

2. Додаткова винагорода є тимчасовою виплатою на період дії воєнного стану, яка здійснюється за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців» за місцем проходження служби.

При виплаті додаткової винагороди нарахування та сплата податків, зборів, внесків до відповідних бюджетів здійснюються у порядку, визначеному законодавством як для грошового забезпечення.

Додаткова винагорода виплачується в межах асигнувань, передбачених на утримання Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції (далі - територіальні органи).

3. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану виплачується особовому складу ДКВС, який:

бере безпосередню участь у бойових діях,- у розмірі 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі в таких діях;

забезпечує здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів,- у розмірі 70 000 гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу участі в таких заходах.

II. Умови виплати додаткової винагороди

1. Документами, що підтверджують безпосередню персональну участь особового складу ДКВС у бойових діях або заходах, є:

документ (наказ, лист тощо) щодо залучення Головнокомандувачем Збройних Сил України особового складу ДКВС до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ для участі у бойових діях або заходах;

бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій або журнал ведення оперативної обстановки, або бойове донесення (підсумкове, термінове, позатермінове), або книга служби нарядів та подій, що відбувалися, або постова відомість під час охорони об’єкта (блокпоста, базового табору, складу ракетно-артилерійського озброєння, польового парку тощо), на який було здійснено збройний напад, чи їх копії, або витяги з них;

рапорт (доповідна записка) командиру територіального (міжрегіонального) воєнізованого формування;

список особового складу ДКВС, який залучався до бойових дій або заходів, із зазначенням періодів такого залучення.

Зазначений перелік документів не є вичерпним.

2. Розрахунок персонального розміру додаткової винагороди проводиться шляхом ділення місячного розміру такої винагороди (з урахуванням пункту 3 розділу I цих Порядку і умов) на кількість годин проходження служби у місячному періоді (24 години на добу) та множення на кількість годин безпосередньої участі у бойових діях або заходах.

3. Час безпосередньої участі у воєнних (бойових) діях для визначення розміру додаткової винагороди може враховуватись лише в разі здійснення дій у районах проведення воєнних (бойових) дій.

III. Порядок виплати додаткової винагороди

1. Виплата додаткової винагороди особовому складу ДКВС здійснюється на підставі наказів відповідних територіальні органів за місцем проходження служби.

2. Підготовка проєктів наказів для здійснення виплати додаткової винагороди покладається на підрозділи по роботі з персоналом відповідних територіальних органів.

3. Видання наказу про виплату додаткової винагороди за минулий місяць здійснюється не пізніше 15-го числа поточного місяця. Накази про виплату винагороди особовому складу ДКВС, який бере участь у бойових діях або заходах, стосовно якого була відсутня інформація для встановлення винагороди, можуть бути видані після отримання необхідних підтвердних даних.

4. Додаткова винагорода за участь у бойових діях або заходах виплачується разом з виплатою грошового забезпечення.

5. Відповідальність за наслідки, спричинені неправдивістю, неправильністю чи недостовірністю інформації, даних, розміру винагороди, інших показників, покладається на керівників територіальних органів, які підписали накази про виплату додаткової винагороди, та командирів територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань.

Директор департаменту

(керівник служби)

Бухгалтерської служби -

головний бухгалтер

О. Крук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.12.2022 — 2022 р., № 95, стор. 366, стаття 5956, код акта 115118/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -