<<
>>

НАКАЗ від 26.12.2022 № 5818/5 "Про затвердження форми та опису Заявки на забезпечення копіями документів страхового фонду документації України та форми Завдання на виготовлення копій документів страхового фонду документації України". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 20.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2022  № 5818/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 грудня 2022 р.

за № 1683/39019

Про затвердження форми та опису Заявки на забезпечення копіями документів страхового фонду документації України та форми Завдання на виготовлення копій документів страхового фонду документації України

Відповідно до пунктів 6, 11 Положення про використання страхового фонду документації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 листопада 2022 року № 1229, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму Заявки на забезпечення копіями документів страхового фонду документації України;

2) Опис Заявки на забезпечення копіями документів страхового фонду документації України;

3) Форму Завдання на виготовлення копій документів страхового фонду документації України.

2. Сектору архівної справи (Рудь В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної архівної служби України

А.

Хромов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

26 грудня 2022 року № 5818/5

ЗАЯВКА

на забезпечення копіями документів страхового фонду документації України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

26 грудня 2022 року № 5818/5

ОПИС

Заявки на забезпечення копіями документів страхового фонду документації України

1. Заявка на забезпечення копіями документів страхового фонду документації України (далі - Заявка) оформлюється в електронній формі (підписується накладенням кваліфікованого електронного підпису) або в паперовій формі.

2. У пункті 1 Заявки зазначається назва виробу або об’єкта, будови, інженерних мереж об’єкта чи іншої документації, копії документів страхового фонду документації України яких необхідно виготовити.

3. У пункті 2 Заявки зазначається індекс (позначення) виробу або об’єкта, будови, інженерних мереж об’єкта чи іншої документації, копії документів страхового фонду документації України яких необхідно виготовити.

4. У пункті 3 Заявки зазначається ідентифікаційний код користувача в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - для юридичних осіб, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно про це повідомили відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

5. У пункті 4 Заявки зазначається познака документа страхового фонду документації України (відповідно до Акта закладення технічної документації до страхового фонду документації України або Акта закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України, форма та опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1437/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1674/21986), або реєстраційний номер документа страхового фонду документації України в Державному реєстрі документів страхового фонду документації України, який надається відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 642.

6. У пункті 5 Заявки, за вибором користувача, наводиться одна із таких форм виготовлення копій документів страхового фонду документації України:

аналогова/паперова;

аналогова/мікрографічна плівка;

електронна.

7. У пункті 6 Заявки зазначається поштова адреса користувача, яка буде використовуватись для листування та надсилання виготовлених у паперовій формі копій документів страхового фонду документації України.

8. У пункті 7 Заявки зазначається електронна адреса користувача, яка буде використовуватись для листування та надсилання виготовлених у електронній формі копій документів страхового фонду документації України.

9. У пункті 8 Заявки, за вибором користувача, зазначається формат файлів для електронної форми виготовлених копій документів страхового фонду документації (*.pdf, *.bmp, *.jpg тощо).

10. У пункті 9 Заявки, за вибором користувача, зазначається необхідність засвідчення виготовлених копій документів страхового фонду документації України («Так») або відсутність такої необхідності («Ні»).

11. У пункті 10 Заявки зазначаються відомості про уповноважену особу (для юридичних осіб) або фізичну особу, яка подала Заявку (посада (для юридичних осіб), власне ім’я, прізвище, номер телефону, електронна пошта) для організації комунікації.

12. Заявка підписується:

керівником або іншою уповноваженою особою, із зазначенням її посади (для юридичних осіб);

безпосередньо фізичною особою (для фізичних осіб).

Завідувач Сектору

архівної справи

В. Рудь


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

26 грудня 2022 року № 5818/5

ЗАВДАННЯ

на виготовлення копій документів страхового фонду документації України


Документи та файли

Сигнальний документ — f522568n44.docx
Сигнальний документ — f522568n45.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.01.2023 — 2023 р., № 3, стор. 554, стаття 280, код акта 115778/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ від 10.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 5. . Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 8. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -