<<
>>

НАКАЗ від 28.12.2022 № 5880/5 "Про затвердження Змін до Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 20.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2022  № 5880/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2022 р.

за № 1708/39044

Про затвердження Змін до Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до статей 102, 103 Кримінально-виконавчого кодексу України, підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою забезпечення режиму у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, попередження втеч та інших кримінальних правопорушень, а також порушень установленого законодавством порядку відбування покарання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2025/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 766/32218, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д. Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

28 грудня 2022 року № 5880/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2022 р.

за № 1708/39044

ЗМІНИ

до Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України

1. У пункті 2 розділу I:

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«Генеральна дирекція - державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»;».

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцять третій вважати відповідно абзацами третім - двадцять четвертим;

після абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«південний регіон - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять п’ятим;

після абзацу одинадцятого доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

«центральний регіон - Житомирська, Київська, Черкаська та Чернігівська області;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять шостим.

2. У розділі VII:

1) пункт 6 після слова «обов’язки» доповнити словами «, а також посадовими особами міжрегіонального управління, Генеральної дирекції та Департаменту відповідно до розподілу посадових обов’язків»;

2) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Портативними відеореєстраторами забезпечуються:

черговий помічник начальника виправної/виховної колонії, його заступники;

персонал відділу нагляду і безпеки виправної колонії, відділу режиму та охорони виховної колонії, який заступає на чергування у складі чергової зміни, з розрахунку не менше ніж один відеореєстратор на пост;

персонал виправної/виховної колонії, який входить до складу оперативної групи;

начальник варти з охорони виправної/виховної колонії, його помічники;

начальник зустрічної; планової автомобільної, екстреної варти з переміщення засуджених, його помічники.»;

3) пункт 12 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

«одержання засудженими посилок (передач) і бандеролей;

виявлення ознак вчинення засудженими правопорушень та супроводу засуджених, які їх допустили;

загрози нападу засуджених або вчинення інших дій, що загрожують життю та здоров’ю інших засуджених, персоналу випраних/виховних колоній або інших ocі6, які перебувають на території виправної/виховної колонії;

здійснення обміну засуджених зустрічними, плановими автомобільними та екстреними вартами.».

3. Доповнити цей Порядок новим розділом такого змісту:

«VIII. Обов’язки персоналу виправних/виховних колоній, міжрегіональних управлінь, Генеральної дирекції та Департаменту щодо використання систем відеоспостереження, фіксації (документування) позаштатних ситуацій

1. Стаціонарні СВС у виправних/виховних колоніях, міжрегіональних управліннях (Департаменті щодо виправних/виховних колоній південного та центрального регіонів) та Генеральній дирекції працюють у цілодобовому режимі.

2. Наказами начальника виправної/виховної колонії, керівника міжрегіонального управління (Департаменту щодо виправних/виховних колоній південного та центрального регіонів), Генеральної дирекції або особами, які виконують їх обов’язки, призначаються відповідальні особи, на яких покладається:

контроль за функціонуванням стаціонарних СВС;

перегляд відеозаписів;

копіювання та видача відеозаписів.

3. Наказом начальника виправної/виховної колонії або особи, яка виконує його обов’язки, призначається відповідальна особа на яку покладається:

зберігання, видача та приймання портативних відеореєстраторів;

зберігання, видача та приймання карт пам’яті до портативних відеореєстраторів;

зміна дати та часу на портативних відеореєстраторах;

облік, зберігання та видача інформації, отриманої з портативних відеореєстраторів;

належне ведення відповідної документації.

4. Під час виконання посадових обов’язків персоналу виправних/виховних колоній забороняється:

самовільне видалення відеозаписів з носіїв відеозапису, заміна цих носіїв, зміна їх системної дати та часу;

примусове виключення відеореєстраторів, у тому числі на вимогу сторонніх осіб;

перешкоджання здійсненню відеозапису;

використання носіїв відеозапису у випадках, не пов’язаних із здійсненням ними посадових обов’язків;

копіювання, передавання інформації з відповідних носіїв стороннім особам.

5. Портативні відеореєстратори та карти пам’яті до них обліковуються з наданням відповідного інвентарного та номенклатурного номерів.

Портативні відеореєстратори та карти пам’яті зберігаються в спеціально відведених приміщеннях виправних/виховних колоній і видаються персоналу виправної/виховної колонії під підпис у журналі обліку видачі, повернення портативних відеореєстраторів та карт пам’яті (додаток 4), який зберігається у відповідальної особи, зазначеної в пункті 3 цього розділу.

6. Після отримання портативного відеореєстратора персонал виправної/виховної колонії зобов’язаний оглянути і перевірити його працездатність, стан заряду акумуляторної батареї та карти пам’яті.

Переконавшись у справності портативного відеореєстратора, відсутності зовнішніх пошкоджень відеореєстратора та карти пам’яті, що можуть перешкоджати їх використанню, персонал виправної/виховної колонії здійснює запис у журналі обліку видачі, повернення портативних відеореєстраторів та карт пам’яті.

Персонал виправної/виховної колонії, якому видано портативний відеореєстратор, забезпечує його збереження та належні умови експлуатації, не допускає його розряджання.

Після закінчення виконання посадових обов’язків персонал, якому було видано портативний відеореєстратор, у найкоротший строк передає його з картою пам’яті відповідальній особі, зазначеній у пункті 3 цього розділу, яка здійснює зовнішній огляд портативного відеореєстратора та перевіряє його справність.

За результатами огляду технічного стану портативного відеореєстратора вноситься відповідна інформація до журналу обліку видачі, повернення портативних відеореєстраторів та карт пам’яті, а також проводиться збереження інформації з карти пам’яті на жорсткий диск, який знаходиться у центрі спостереження виправної/виховної колонії.

У разі виявлення пошкодження портативного відеореєстратора, його несправності, пошкодження карти пам’яті або відсутності на ній інформації, персонал, який здійснював експлуатацію відеореєстратора, зобов’язаний негайно повідомити про це відповідальній особі, зазначеній у пункті 3 цього розділу, та доповісти рапортом на ім’я начальника виправної/виховної колонії, у якому зазначити, за яких умов відбулося пошкодження (несправність) та причини відсутності інформації.

За фактами втрати або пошкодження портативного відеореєстратора чи карти пам’яті призначається проведення службового розслідування відповідно до Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 березня 2015 року № 356/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за № 295/26740.

7. У разі виявлення непрацездатності стаціонарних СВС в центрі спостереження (на постах несення служби персоналом), приміщенні чергової варти та черговій частині виправної/виховної колонії, персонал, який здійснює спостереження, зобов’язаний негайно повідомити про це відповідальній особі, зазначеній у пункті 2 цього розділу, та доповісти рапортом на ім’я начальника виправної/виховної колонії, у якому вказати можливі причини непрацездатності та заходи, вжиті з метою їх усунення.

Про всі випадки виявлення непрацездатності стаціонарних СВС та заходи, вжиті з метою їх усунення, персонал міжрегіонального управління, (Департаменту щодо виправних/виховних колоній південного та центрального регіонів) та Генеральної дирекції, який здійснює спостереження в центрі спостереження, щоденно повідомляє рапортом керівника міжрегіонального управління (Департаменту щодо виправних/виховних колоній південного та центрального регіонів) та Генеральної дирекції.

8. При виникненні позаштатних ситуацій, які сталися під час експлуатації СВС (втручання сторонніх ocіб у роботу таких систем, їх пошкодження, неможливість здійснення відеофіксації з технічних та інших причин, втрата збереженої інформації) начальник виправної/виховної колонії протягом доби інформує керівника міжрегіонального управління (Департаменту щодо виправних/виховних колоній південного та центрального регіонів) та Генеральної дирекції із зазначенням заходів, вжитих для відновлення функціонування СВС, а також відновлення інформації.».

4. У тексті цього Порядку після слів та цифр «ніж 30 діб» доповнити словами та цифрами «(за технічної можливості - не менше ніж 180 діб)».

5. Доповнити цей Порядок додатком 4, що додається.

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Додаток 4

до Порядку використання технічних

засобів нагляду і контролю

у виправних та виховних колоніях

Державної кримінально-виконавчої

служби України

(пункт 5 розділу VIII)

ЖУРНАЛ

обліку видачі, повернення портативних відеореєстраторів та карт пам’яті


Документи та файли

Сигнальний документ — f522626n77.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.01.2023 — 2023 р., № 3, стор. 560, стаття 283, код акта 115849/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ від 10.01.2023 "Відомості про припинення дії міжнародних договорів". Мін'юст України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 5. . Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 8. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -