Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 30.04.2022 № 1709/5 "Про затвердження Порядку забезпечення речовим майном військовополонених, які тримаються в таборах для тримання військовополонених, дільницях для тримання військовополонених". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 20.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.04.2022  № 1709/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 травня 2022 р.

за № 481/37817

Про затвердження Порядку забезпечення речовим майном військовополонених, які тримаються в таборах для тримання військовополонених, дільницях для тримання військовополонених

Відповідно до пункту 29 розділу VI Порядку тримання військовополонених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413, підпункту 2-9 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення речовим майном військовополонених, які тримаються в таборах для тримання військовополонених, дільницях для тримання військовополонених, що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Висоцьку О.

Міністр

Д.

Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

30 квітня 2022 року № 1709/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 травня 2022 р.

за № 481/37817

ПОРЯДОК

забезпечення речовим майном військовополонених, які тримаються в таборах для тримання військовополонених, дільницях для тримання військовополонених

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні засади організації забезпечення речовим майном військовополонених, які тримаються в таборах для тримання військовополонених, дільницях для тримання військовополонених.

2. Терміни військовополонені, дільниця для тримання військовополонених, табір для тримання військовополонених (далі - табір) вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Порядку тримання військовополонених, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413 (далі - Порядок тримання військовополонених).

3. Усі військовополонені забезпечуються предметами одягу, білизни, взуття та постільними речами (далі - речове майно) безоплатно відповідно до норм належності, визначених у додатках 7-9 до Порядку тримання військовополонених, що встановлюють кількість та строки носіння (експлуатації) предметів, що видаються на одну особу з урахуванням статі.

4. Військовополонені, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, забезпечуються додатково безоплатно постільними речами, спеціальним одягом та спеціальним взуттям (інвентарним майном) відповідно до норм належності, визначених у додатку 10 до Порядку тримання військовополонених.

5. Приміщення для зберігання постільних речей та спецодягу (комори), особистих речей повсякденного користування (камери схову), майстерні з ремонту одягу та взуття розміщуються, як правило, у житловій зоні.

6. Речове майно придбане в крамниці табору, установи виконання покарань (слідчого ізолятора), у якій створені дільниці для тримання військовополонених (далі - установа), чи отримане в посилках є власним речовим майном військовополоненого(ї).

7. У разі відсутності у військовополонених, які звільняються або репатріюються, необхідного за сезоном одягу та взуття або коштів на їх придбання вони забезпечуються одягом та взуттям із підмінного фонду безоплатно.

8. У разі передчасного зносу, псування або втрати постільних речей, білизни, одягу та взуття військовополоненими, нове речове майно відпускається на підставі особистих заяв військовополонених та розпорядження керівника табору чи установи за кошти, що розміщені на особових рахунках. У разі відсутності коштів на особових рахунках, військовополоненим видається речове майно із підмінного фонду безоплатно.

9. Речове майно та постільні речі, не придатні до подальшого використання за призначенням, строк носіння або експлуатації яких минув, здаються військовополоненими, вибраковуються та списуються у встановленому законодавством порядку.

10. Строки носіння речового майна та експлуатації постільних речей визначаються з дати їх фактичної видачі.

11. При переведенні військовополонених до іншого табору або дільниці для тримання військовополонених вони вибувають у власному одязі та взутті, а у разі його відсутності - забезпечуються одягом та взуттям із підмінного фонду безоплатно.

До підмінного фонду зараховується речове майно, яке не є власним майном військовополонених та строки носіння (експлуатації) якого не минули, а також речове майно, строки носіння (експлуатації) якого минули, але воно за своїм якісним станом є придатним для подальшого використання за призначенням.

Речове майно підмінного фонду зберігається на речовому складі табору чи установи в чистому вигляді та відремонтоване.

12. Посадові особи табору чи установи, які відповідають за організацію забезпечення речовим майном військовополонених:

визначають потребу табору чи дільниці для тримання військовополонених в речовому майні;

забезпечують своєчасну видачу речового майна військовополоненим у межах встановлених норм належності;

вживають необхідних заходів щодо недопущення втрати речового майна, його псування або знищення, організовують його своєчасний ремонт;

забезпечують ведення обліку речового майна та його надійне зберігання.

13. Військовополонені мають право:

придбавати в крамниці табору чи установи або отримувати в посилках предмети першої необхідності, у тому числі речового майна, не передбачені нормами належності та не заборонені до використання в таборі, дільниці для тримання військовополонених;

безоплатно користуватися послугами з ремонту білизни, одягу та взуття.

14. Для придбання військовополоненими продуктів харчування і предметів першої необхідності в таборах та установах виконання покарань, у яких створені дільниці для тримання військовополонених, організовуються крамниці, які працюють щодня, крім вихідних та святкових днів. При цьому адміністрація табору чи установи виконання покарань, у яких створені дільниці для тримання військовополонених забезпечує, щоб кожний військовополонений мав змогу відвідати крамницю не менше трьох разів на місяць згідно з графіком у час, відведений розпорядком дня.

Адміністрація установи виконання покарання, у якій створено дільницю для тримання військовополонених, зобов’язана забезпечити відвідування крамниці військовополоненим окремо від інших осіб, які тримаються в цій установі.

15. Для придбання військовополоненими продуктів харчування і предметів першої необхідності в слідчих ізоляторах, у яких створено дільниці для тримання військовополонених, відкриваються та функціонують крамниці і столи замовлень, які провадять свою діяльність відповідно до законодавства.

Виводити військовополонених із камер (жилих приміщень) слідчого ізолятора, у якому створено дільницю для тримання військовополонених, до крамниці та столу замовлень не дозволяється, товари для них купує персонал слідчого ізолятора, у якому створено дільницю для тримання військовополонених. Графік роботи крамниці та столу замовлень слідчого ізолятора, у якому створено дільницю для тримання військовополонених, асортимент і ціни на товари передають до кожної камери (жилого приміщення) для ознайомлення з ними військовополонених.

Адміністрація слідчого ізолятора, у якому створено дільницю для тримання військовополонених, створює умови, щоб кожний військовополонений мав змогу придбавати продукти харчування та предмети першої необхідності в крамниці цієї установи не менше двох разів на тиждень.

16. Військовополонені зобов’язані:

мати охайний вигляд, дбайливо ставитись до речового майна, яким вони користуються, здійснювати за ним належний догляд та використовувати тільки за призначенням;

відшкодовувати вартість речового майна, яким їх забезпечив табір чи установа у випадках передчасного зносу, псування або втрати постільних речей, одягу та взуття;

здати видане їм речове майно на речовий склад табору чи установи під час звільнення або репатріації.

17. Військовополоненим забороняється:

продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб предмети речового майна;

завдавати шкоди власному речовому майну та майну інших військовополонених.

II. Облік речового майна

1. Облік речового майна здійснюється в особових рахунках з обліку речового майна.

2. Відкриття особового рахунку з обліку речового майна та його реєстрацію здійснює матеріально відповідальна особа, яка видає речове майно зі складу табору чи установи.

3. Матеріально відповідальна особа, яка видає речове майно, робить записи у відомості про видачу (приймання) речового майна та надає зазначену відомість до бухгалтерської служби табору чи установи. На підставі відомості про видачу (приймання) речового майна посадова особа, яка веде облік речового майна, здійснює запис в особових рахунках з обліку речового майна.

4. Після закінчення видачі речового майна зі складу матеріально відповідальна особа разом з посадовою особою, яка веде облік речового майна, підсумовують відомість про видачу (приймання) речового майна. Відомість про видачу (приймання) речового майна є документом для введення речового майна в експлуатацію. Речове майно (одяг, білизна, взуття), яке було видане в експлуатацію, списується з балансу табору чи установи та до закінчення строків корисного використання майна, звільнення або репатріації військовополоненого обліковується на особових рахунках з обліку речового майна. Постільні речі списуються з балансу табору чи установи після завершення строків їх експлуатації у порядку, визначеному законодавством.

5. Зведений облік речового майна, яке видане військовополоненим, ведеться в оборотній відомості.

6. Здане військовополоненими, які звільняються або репатріюються, речове майно, строк корисного використання якого не закінчився, повертається на склад табору чи установи і обліковується за ціною, як різниця між первісною вартістю та фізичним зносом, сума якого розраховується пропорційно строку корисного використання речового майна.

7. Особові рахунки з обліку речового майна військовополонених, які були звільнені або репатрійовані, зберігаються матеріально відповідальною особою, яка видає речове майно зі складу табору чи установи окремо, а після закінчення календарного року долучаються до відповідної справи табору чи установи.

III. Таврування речового майна та постільних речей

1. Тавруванню підлягають усе речове майно та постільні речі. Таврування цього майна здійснюється з метою його закріплення за таборами чи установами, а також для визначення строків експлуатації.

2. Тавро наноситься в місцях, що унеможливлюють його повторне таврування.

3. Для таврування речового майна та постільних речей застосовується тавра №№ 1-3:

Тавро № 1

Ставиться на нові предмети при забезпеченні військовополонених.

Тавро № 1 - прямокутне, розміром 3 × 4 см, з літерами та цифрами, що позначають номер табору чи установи, місяць та рік видачі предметів.

Тавро № 2

При повторній видачі предмети речового майна та постільні речі підлягають новому тавруванню. На предмети ставиться тавро № 2.

Тавро № 2 - прямокутне, розміром 3 × 2 см, з цифрами, що позначають місяць і рік повторної видачі предмета.

Тавро № 3

На речове майно, що підлягає утилізації, ставиться тавро № 3.

Тавро № 3 - ромбоподібне, розміром 3 × 3 см, з літерою «У» всередині. Літера «У» означає, що майно підлягає утилізації.

МІСЦЯ

нанесення тавра на предмети речового майна загального користування

з/п

Найменування предметів

Місце нанесення тавра

11

Простирадло

На двох протилежних до діагоналі кутах

22

Ковдра, рушник, матрац, подушка

На одному з кутів предмета

33

Наволочка на подушку верхня

На одному з кутів зворотного боку

Директор Департаменту

публічного права

Л. Кравченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.05.2022 — 2022 р., № 35, стор. 181, стаття 1937, код акта 111184/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -