Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 06.08.2021 № 892 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби якості освіти України та її територіальних органах". МОН України. 2021

Документ актуальний на 09.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2021  № 892

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 вересня 2021 р.

за № 1265/36887

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби якості освіти України та її територіальних органах

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), та з метою визначення процедури організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби якості освіти України та її територіальних органах, що додається.

2. Департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби якості освіти України

Р. Гурак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

06 серпня 2021 року № 892

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 вересня 2021 р.

за № 1265/36887

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби якості освіти України та її територіальних органах

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби якості освіти України (далі - Служба) та її територіальних органах.

2. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Служби, її територіальних органів та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

3. У цьому Порядку термін «молодь» означає особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, які є здобувачами вищої освіти або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

4. Стажування молоді в апараті Служби та її територіальних органах здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату Служби та її територіальних органів. Стажування може здійснюватися повний робочий день або неповний робочий день (не менше ніж 4 години).

5. Стажування проходить на безоплатній основі. Служба та її територіальні органи не несуть зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Служби, територіальних органах, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найму житла.

II. Організація та проходження стажування громадян з числа молоді

1. Особа, яка має намір пройти стажування в апараті Служби та її територіальних органах, надає службі управління персоналом або головному спеціалісту з питань персоналу територіального органу такі документи:

заяву про проходження стажування (додаток 1);

копію паспорта, або копію ID-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру, або копію е-паспорта;

копію студентського квитка (для здобувачів вищої освіти) або копію документа про вищу освіту.

Подання особою, яка має намір пройти стажування в апараті Служби та її територіальних органах, заяви не за встановленою цим пунктом формою, а також подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви, є підставою для залишення такої заяви без розгляду.

2. На період стажування за особою, яка проходить стажування в апараті Служби та її територіальних органах (далі - стажер), закріплюється керівник стажування із числа керівників чи заступників керівників структурних підрозділів апарату Служби, територіальних органів, головного спеціаліста, який призначений на окрему штатну посаду в структурі апарату Служби та її територіальних органів (категорія «В»).

3. Зарахування на стажування оформлюється наказом Голови Служби / начальника територіального органу, а у разі відсутності Голови Служби / начальника територіального органу - заступника, який виконує його обов’язки. В наказі зазначаються строки, графік проходження стажування, керівник стажування.

4. Завдання на період стажування визначаються індивідуальним планом стажування (додаток 2), який складає та затверджує керівник стажування.

Керівник стажування може залучати стажера до складання індивідуального плану стажування.

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі, із зазначенням строків та індикаторів виконання.

5. Керівник стажування забезпечує:

умови, необхідні для проходження стажування;

можливість для стажера ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучення стажера до діяльності структурного підрозділу, підготовки проєктів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

сприятливий робочий та психологічний мікроклімат для роботи стажера протягом всього періоду стажування (мотивувати стажера до виявлення ініціативи, підвищувати рівень його мотивації тощо).

6. Стажер зобов’язаний:

сумлінно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

дотримуватися Правил внутрішнього службового розпорядку Служби або територіального органу, етики та культури поведінки, правил пожежної безпеки.

7. Стажер складає у довільній формі звіт про виконання завдань, визначених індивідуальним планом стажування (далі - звіт) та не пізніше 3 робочих днів до завершення строку стажування надає його на розгляд керівнику стажування.

8. Керівник стажування розглядає звіт та оцінює результати виконання визначених індивідуальним планом стажування завдань.

9. Керівник стажування, не пізніше останнього дня стажування, готує довідку про проходження стажування (додаток 3), яка повинна містити інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажера, одержаних ним знань і навичок, професійних, ділових та особистих якостей стажера під час стажування. За результатами стажування стажер отримує негативну, позитивну або відмінну оцінку.

Довідка складається у двох примірниках, один з яких надається стажеру, а другий передається для зберігання до служби управління персоналом або головного спеціаліста з питань персоналу територіального органу разом з усіма документами про проходження стажування.

10. Не пізніше останнього дня стажування служба управління персоналом або головний спеціаліст з питань персоналу територіального органу надає стажеру підписану Головою Служби / начальником територіального органу, а у разі відсутності Голови Служби / начальника територіального органу - заступником, який виконує його обов’язки, довідку про проходження стажування.

Т.в.о. директора

департаменту кадрового

забезпечення

Г. Бойко


Додаток 1

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

в апараті Державної служби якості

освіти України та її територіальних

органах

(пункт 1 розділу II Порядку)

ЗАЯВА

на проходження стажування

Додаток 2

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

в апараті Державної служби якості

освіти України та її територіальних

органах

(пункт 4 розділу II Порядку)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

Додаток 3

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

в апараті Державної служби якості

освіти України та її територіальних

органах

(пункт 9 розділу II Порядку)

ДОВІДКА

про проходження стажування


Документи та файли

Сигнальний документ — f510620n57.docx
Сигнальний документ — f510620n58.docx
Сигнальний документ — f510620n60.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.10.2021 — 2021 р., № 78, стор. 297, стаття 4964, код акта 107477/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -