Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 27.07.2021 № 857 "Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в апараті Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021

Документ актуальний на 03.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2021  № 857

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 вересня 2021 р.

за № 1216/36838

Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в апараті Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статті 53, пункту 1 частини четвертої статті 53-1, статті 53-3 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 1 пункту 5, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), з метою впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення щодо впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в апараті Міністерства освіти і науки України, що додається.

2. Директору департаменту правового забезпечення (Костюченко О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

27 липня 2021 року № 857

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 вересня 2021 р.

за № 1216/36838

ПОЛОЖЕННЯ

щодо впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в апараті Міністерства освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок впровадження в апараті Міністерства освіти і науки України (далі - Міністерство) механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

2. Це Положення поширюється на всіх працівників апарату Міністерства, а саме: на Міністра, Першого заступника Міністра, заступників Міністра, державного секретаря Міністерства, державних службовців апарату Міністерства, працівників патронатної служби Міністра.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1) повідомлення - повідомлення, яке містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені;

2) уповноважений підрозділ - сектор з питань запобігання та виявлення корупції.

Інші терміни вживаються у значеннях Закону.

4. Це Положення відповідно до Закону регламентує:

1) мету заохочення та формування культури повідомлення;

2) організаційні засади функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення;

3) механізми заохочення та формування культури повідомлення;

4) права та гарантії захисту працівників Міністерства як викривачів.

5. Правову основу функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення становлять Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (стаття 33), Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (стаття 22), Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (стаття 9), Закон.

II. Мета заохочення та формування культури повідомлення

1. Метою заохочення та формування культури повідомлення є сприяння працівникам Міністерства у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншими працівниками Міністерства, що має призвести до формування частини етичної культури працівників Міністерства та поваги до викривачів.

III. Організаційні засади функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення

1. Міністерство організовує заходи заохочення та формування культури повідомлення у таких напрямах:

1) систематична робота щодо запобігання корупції в Міністерстві;

2) неприпустимість корупційних практик у Міністерстві;

3) розміщення на офіційному та внутрішньому вебсайтах Міністерства інформації про регулярні та внутрішні канали для повідомлень;

4) реагування на повідомлення відповідно до Закону;

5) забезпечення дотримання прав та гарантій захисту працівників Міністерства як викривачів.

2. Організаційне забезпечення функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення у межах своїх повноважень здійснює уповноважений підрозділ.

3. Уповноважений підрозділ у межах своїх повноважень здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень у Міністерстві шляхом:

1) організації роботи каналів повідомлення Міністерства;

2) розгляду відповідно до Закону повідомлень працівників Міністерства, які є викривачами, що надійшли через внутрішні та регулярні канали, в частині можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівниками Міністерства;

3) співпраці з працівниками Міністерства, які є викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

4) надання працівникам Міністерства методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення та захисту викривачів;

5) проведення внутрішніх навчальних заходів щодо формування культури повідомлення та поваги до викривачів.

IV. Механізми заохочення та формування культури повідомлення

1. Механізми заохочення та формування культури повідомлення - це сукупність засобів, за допомогою яких у Міністерстві формується уявлення про повідомлення, повага до викривачів, а працівники Міністерства заохочуються до повідомлення.

2. Механізми заохочення та формування культури повідомлення реалізуються шляхом:

1) видання нормативно-правового акту, який визначає організаційні засади функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення;

2) визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень, перевірки та належного реагування на такі повідомлення;

3) сприяння у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками Міністерства усно та письмово, зокрема через офіційний та внутрішній вебсайти, спеціальні «гарячі лінії», спеціальні електронні поштові скриньки;

4) впровадження морального та матеріального заохочення викривачів, які є працівниками Міністерства;

5) надання працівникам Міністерства методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення та захисту викривачів;

6) проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення та поваги до викривачів.

V. Моральне та матеріальне заохочення викривачів

1. Система заохочень викривачів у Міністерстві поєднує застосування до працівників Міністерства, які є викривачами, моральних та матеріальних стимулів, які можуть застосовуватися виключно відповідно до чинного законодавства.

2. Моральне заохочення ґрунтується на особистій заінтересованості працівника Міністерства, який є викривачем, у визнанні його ролі у викритті корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

3. Моральне заохочення може здійснюватися шляхом застосування заходів, передбачених нормами відповідного законодавства, без розкриття у внутрішньому документі (наказі) про застосування заходу заохочення дійсних підстав заохочення, за винятком випадків, коли працівник Міністерства, який є викривачем, надав письмову згоду на розкриття інформації про його особу.

4. Матеріальне заохочення у визначених законами випадках (в межах фонду оплати праці та відповідно до чинного законодавства) може здійснюватися за дотримання таких умов:

1) повідомлення направлено працівником Міністерства добровільно;

2) виплата заохочення не спричинить розкриття особи працівника Міністерства, який є викривачем, (за винятком випадків, коли викривач надав письмову згоду на розкриття інформації про його особу).

5. Заходи морального та матеріального заохочення можуть бути застосовані до працівника Міністерства, який повідомив про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівником Міністерства, після ухвалення відповідного рішення суду (обвинувального вироку, постанови про притягнення до адміністративної відповідальності) стосовно працівника Міністерства.

VI. Права та гарантії захисту працівників Міністерства як викривачів

1. Права та гарантії захисту викривача:

1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;

2) подавати докази на підтвердження своєї заяви (повідомлення);

3) отримувати від Міністерства, уповноваженого підрозділу підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;

4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

5) на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

6) на конфіденційність;

7) повідомляти без зазначення відомостей про себе (анонімно);

8) у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

9) на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

10) на винагороду у визначених законом випадках;

11) на отримання психологічної допомоги;

12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації;

14) на захист трудових прав.

2. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

3. Крім передбачених Законом гарантій захисту викривача у зв’язку із здійсненим повідомленням, з метою захисту викривача Міністерство додатково вживає заходів для попередження дискримінації викривача, порівняно з іншими працівниками Міністерства, недопущення зміни посадових обов’язків, залякування чи будь-яких інших форм психологічного впливу.

Директор департаменту

правового забезпечення

О. Костюченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.10.2021 — 2021 р., № 76, стор. 425, стаття 4831, код акта 107352/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -