Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 12.10.2021 № 1088/141 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною базою з питань освіти та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг". МОН України. 2021

Документ актуальний на 15.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2021 № 1088/141

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 листопада 2021 р.

за № 1409/37031

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною базою з питань освіти та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг

Відповідно до пунктів 3, 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), підпункту 2 пункту 6, пунктів 7, 8 Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856 (із змінами), з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії між Міністерством освіти і науки України та Міністерством цифрової трансформації України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною базою з питань освіти та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, що додається.

2. Директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України (Завгородній Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України та заступника Міністра цифрової трансформації України відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр освіти і науки України

С.

Шкарлет

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр цифрової трансформації України

М. Федоров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Ю. Щиголь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України, Міністерства

цифрової трансформації України

12 жовтня 2021 року № 1088/141

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 листопада 2021 р.

за № 1409/37031

ПОРЯДОК

електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною базою з питань освіти та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною базою з питань освіти (далі - ЄДЕБО) та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (далі - Портал Дія) (далі - Інформаційна взаємодія) з метою забезпечення користувачів Порталу Дія, які виявили таке бажання, інформацією, що міститься в ЄДЕБО, про їх навчання в закладах освіти.

2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство освіти і науки України та Міністерство цифрової трансформації України.

3. Інформаційна взаємодія відповідно до цього Порядку здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Правил забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373, та з використанням організаційно--технічних заходів, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

Для захисту інформації застосовуються засоби технічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, або сертифікат відповідності, виданий органом з оцінки відповідності, який акредитовано, та засоби криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації або документ про відповідність та, у разі необхідності, допущенні до експлуатації.

Інформація, отримана згідно з цим Порядком, обробляється в ЄДЕБО та на Порталі Дія з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про захист персональних даних» і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

4. Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно з використанням інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем суб’єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Механізм організації електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною базою з питань освіти та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг здійснювати відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357.

У разі відсутності технічної можливості забезпечення електронної інформаційної взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів через систему електронної взаємодії цих ресурсів, порядок електронної інформаційної взаємодії, структура та формат інформації, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, обліку інформаційних файлів визначаються власником відповідних національних електронних інформаційних ресурсів з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.».

5. Запит Порталу Дія, що надходить до ЄДЕБО на підставі звернення особи або її згоди, які зберігаються на Порталі Дія, має містити відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) такої особи, її дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України).

6. У разі якщо за даними ЄДЕБО особа, щодо якої надійшов запит, здобуває професійну (професійно-технічну), фахову передвищу, вищу освіту за денною формою здобуття освіти, ЄДЕБО передає до Порталу Дія таку інформацію про неї:

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) здобуття освіти особи;

форму здобуття освіти, за якою особа здобуває освіту - після реалізації відповідної технічної можливості;

заклад освіти (найменування, код за ЄДРПОУ), в якому навчається особа;

спеціальність та спеціалізацію, професію(ї) (код, назва), за якими навчається особа;

дату початку навчання та дату завершення навчання особою.

У разі якщо за даними ЄДЕБО особа, щодо якої надійшов запит, припинила здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти за денною формою здобуття освіти, ЄДЕБО передає до Порталу Дія інформацію про дату, з якої особою припинено здобуття освіти за денною формою здобуття освіти (завершення навчання, відрахування, зміна форми навчання, призупинення навчання).

Після реалізації відповідної технічної можливості у разі якщо за даними ЄДЕБО особа, щодо якої надійшов запит, припинила здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, ЄДЕБО передає до Порталу Дія інформацію про дату, з якої особою припинено здобуття освіти (завершення навчання, відрахування, зміна форми навчання, призупинення навчання).

У разі відсутності в ЄДЕБО інформації, зазначеної в цьому пункті, ЄДЕБО передає до Порталу Дія повідомлення про відсутність інформації.

7. Технічна підтримка Інформаційної взаємодії здійснюється державним підприємством «ДІЯ» та державним підприємством «Інфоресурс».

Ведення електронних журналів обліку запитів Порталу Дія здійснює державне підприємство «ДІЯ», а відповідей ЄДЕБО - державне підприємство «Інфоресурс».

8. Інформація, що передається у порядку Інформаційної взаємодії з ЄДЕБО, використовується на Порталі Дія виключно для формування електронної довідки з місця навчання для осіб, які здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіти.

На Порталі Дія забезпечується повідомлення осіб про те, що інформація про їх навчання отримана (передана) з ЄДЕБО.

9. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

Генеральний директор

директорату цифрової

трансформації Міністерства

освіти і науки України

Д. Завгородній

Директор директорату

розвитку електронних

послуг Міністерства цифрової

трансформації України

М. Банік


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.11.2021 — 2021 р., № 87, стор. 38, стаття 5589, код акта 108091/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -